Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności związkowe i nie tylko
Pole tekstowe: Organizacja Międzyzakładowa przy GAMRAT S.A.   38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Pole tekstowe:   Łączy nas Solidarność
Pole tekstowe: Na stronę dokonano dotychczas

Administrator strony:   

Jan Krajewski

tel. 491 4785  

Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Strony
warte odwiedzenia

wejść

Pole tekstowe: Lokalne media

Portale internetowe:   

Wystarczy kliknąć na Logo  

Stacje radiowe i telewizyjne

Radio „Rzeszów”

Pole tekstowe: Strony samorządowe

Miasto Jasło

Powiat Jasło

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

 

Portal o naszym Województwie

Pole tekstowe: Instytucje 
Państwowe
Pole tekstowe: Strony związkowe
Pole tekstowe: Zakłady pracy objęte działalnością Organizacji
Międzyzakładowej przy GAMRAT S.A.

Państwowa

Straż Pożarna

Rzecznik Praw Konsymenta

Straż Pożarna

Pole tekstowe: 

Wyprowadzenie trumny z KościołaCeremonia pogrzebowa na CmentarzuPrzemówienie pożegnalne Tadeusza Majchrowicza
Pogrążeni w smutku zawiadamiamy że w dniu 21 kwietnia 2020 r. zmarł przeżywszy 72 lata

Ś.p, Adam Dziok

Od założenia w 1980 r. był aktywnym członkiem NSZZ Solidarność, piastując różne funkcje związkowe, m.in.: członka Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A., Przewodniczącego Koła Emerytów i Rencistów oraz delegata na WZD Regionu Podkarpaciem w Krośnie . Za swoją działalność uzyskał tytuł „Zasłużony dla Regionu Podkarpacie” oraz status „Działacza opozycji antykomunistycznej”

RODZINIE ZMARŁEGO SKŁDAMY SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA 

			 Koleżanki i koledzy z Organizacji 			       Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność  
  przy „Gamrat” S.A. Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim najlepsze życzenia. Niech ten wyjątkowy czas napełni Wasze serca otuchą  i nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć nawet największe trudności

ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
PRZY „GAMRAT” S.A.Apel Szpitala w Jaśle o wsparcie

Szanowni Państwo !!!
	W związku z sytuacją epidemiczną nasz Szpital stoi przed olbrzymim wyzwaniem.
Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych pacjentów i personelu, przygotowujemy się na każdą ewentualność.
Pełni nadziei, apelujemy więc do przedsiębiorców i wszystkich ludzi o wielkich sercach o wsparcie naszego Szpitala w tym szczególnym okresie. 
Będziemy wdzięczni za każdą pomoc, przyczyniającą się do wzmocnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów oraz personelu.
Każdy kto chciałby udzielić nam wsparcia, może wnieść datek na konto Szpitala w PKO BP S.A.:
RACHUNEK BIEŻĄCY
19 1020 4391 0000 6102 0198 8450
RACHUNEK INWESTYCYJNY
64 1020 4391 0000 6402 0198 9045
z dopiskiem: Darowizna - Koronawirus

	Jeżeli datek chce wnieść firma, możemy podpisać umowę darowizny, gdzie wskazujemy numer konta i określamy cel: np. zakup sprzętu medycznego/środków ochrony osobistej do walki z pandemią SARD-CoV-2. Cel można sformułować w dowolnie określony sposób według życzenia darczyńcy.
	Z uwagi na potrzebę zachowania bezpieczeństwa sposób dostarczenia darów będzie ustalany indywidualnie.
W przypadku chęci udzielenia wsparcia rzeczowego dla naszej placówki, prosimy o kontakt pod numerem tel. 13 44 37 675 od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.00
W tym szczególnym czasie, każda – nawet najdrobniejsza pomoc – jest na wagę złota.

Dziękujemy za każdy gest !

Koronawirus w Polsce
Jakie obostrzenia wprowadził rząd 
od północy 31 marca
należy zachować przynajmniej 2 metry odległości od siebie, nawet podczas spaceru. Dotyczy to także rodzin, wykluczone spod nakazu są tylko osoby nieletnie (poniżej 13. roku życia), niepełnosprawne wymagające opieki oraz starsze
zakaz wstępu do parków, na bulwary i skwery, a także do innych miejsc rekreacji
zakaz wychodzenia z domu osób poniżej 18. roku życia bez opieki dorosłych
zakaz korzystania z wypożyczali rowerów miejskich
zamknięte zostaną wszystkie punkty kosmetyczne, usługowe, fryzjerskie, rehabilitacyjne i masażu oraz gabinety tatuażu. Nie są możliwe wizyty domowe związane z wykonywaniem tych usług
w sklepach mogą przebywać maksymalnie trzy osoby, w przeliczeniu na jedną kasę. A więc jeśli w sklepie jest 10 kas, to zakupy będzie mogło robić 30 osób jednocześnie
w urzędach pocztowych limit ten ograniczony jest do dwóch osób na jedno okienko
na bazarach i targowiskach obowiązuje ograniczenie do trzech osób na jedno stoisko
przed wejściem do sklepu trzeba będzie obowiązkowo zakładać rękawiczki
w weekendy zamknięte będą wszystkie sklepy budowlane
otwarte pozostaną apteki, sklepy spożywcze i drogerie, z tym, że w godzinach 10-12 będą czynne wyłącznie dla osób powyżej 65. roku życia
zamknięte zostaną hotele i miejsca noclegowe, wyjątkiem będą budynki, które przeznaczone są do odbywania kwarantanny. Ten zakaz obowiązuje od 2 kwietnia, do tego czasu wszyscy muszą się wykwaterować
w zakładach pracy wprowadzony zostaje wymóg odległości co najmniej 1,5 metra między stanowiskami pracy
formuła kwarantanny zostanie rozszerzona. Ci, którzy zostaną jej poddani od dzisiaj, będą mieli obowiązek całkowitej izolacji, również od swoich bliskich. Jeżeli osoba będzie odbywać kwarantannę w swoim domu, poddani jej będą wszyscy domownicy
prywatnych przewoźników, np. busów obowiązywać będą te same zasady, co komunikację publiczną - w pojeździe będzie mogło znajdować się tyle osób, ile wynosi połowa liczby miejsc siedzących
w punktach usługowych i stacjach benzynowych pracownicy będą zobowiązani do dezynfekcji lady i np. terminala po każdym kliencie
odwołane są zabiegi rehabilitacyjne
przemieszczanie się samochodami prywatnymi jest możliwe, ale ma się odbywać w konkretnym celu, nie ma obostrzeń co do liczby osób, przebywających w samochodzie
samotne wychodzenie z domu jest możliwe na krótki spacer, w celu przewietrzenia się lub wyjścia z psem. Nie należy uprawiać sportu
Restrykcje obowiązują od dziś od północy, złamanie zakazów lub niedostosowanie się do nakazów grozi karą grzywny do 30 tys. zł. Restrykcje związane z zakładami pracy i hotelami obowiązują od czwartku. Na ulicach będzie więcej patroli policyjnych.

Apel przewodniczącego Piotra Dudy 
do członków Związku

Członkowie NSZZ „Solidarność”

	Drodzy Członkowie NSZZ „Solidarność”. Pandemia koronarwirusa Covid 19 jest sytuacją szczególnie trudną i niebezpieczną, z jaką nie mieliśmy do czynienia w wolnej Polsce. Wymaga od wszystkich odpowiedzialności w zapewnieniu nam przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego, ale też bezpieczeństwa ekonomicznego. W tym zakresie to okres szukania rozwiązań ratujących gospodarkę i miejsca pracy, a nie czas na rozgrywanie partykularnych interesów. Tak jak odpowiedzialnie zachowuje się społeczeństwo, polski rząd i prezydent, tak samo należy oczekiwać właściwego podejścia od nas wszystkich. 
	Zaprezentowany przez rząd pakiet wsparcia nazywany „tarczą antykryzysową”, jest odważną odpowiedzią na sytuację w jakiej się wszyscy – przedsiębiorcy i pracownicy – znaleźliśmy. Ważne, że wraz z rozwojem sytuacji, zgodnie z zapewnieniem pana Premiera, będzie podlegał dalszym modyfikacjom. Teraz czekamy na szczegółowe zapisy prawne. Ze strony „Solidarności” deklaruję, że szybko przeprowadzimy stosowne konsultacje. O to samo apeluję do pozostałych partnerów społecznych oraz Sejmu i Senatu. W rzeczywistości z jaką mamy do czynienia musimy też pamiętać o tych, którzy nie mogą pozostać w domu. O całej rzeszy pracowników służby ochrony zdrowia, służb ratowniczych, funkcjonariuszy wszystkich służb dbających o nasze bezpieczeństwo i państwa, pracowników handlu, usług, firm i instytucji bez których społeczeństwo nie mogłoby normalnie funkcjonować. Choć w tej sytuacji słowo „normalnie” brzmi niewłaściwie. 
	Dlatego apeluję o przestrzeganie prawa, procedur i zabezpieczeń, tak aby robiąc zakupy, kupując leki, wzywając pomocy, nie narażać tych osób na niebezpieczeństwo zakażenia. 
	Zwracam się też do organizacji zakładowych, międzyzakładowych, sekcji krajowych, oddziałów miejskich, a także zarządów regionów i sekretariatów branżowych o ścisłe monitorowanie sytuacji w zakładach pracy. Otrzymujemy wiele informacji o łamaniu zasad BHP, próbach wykorzystywania przez niektórych pracodawców – na szczęście nielicznych – obecnej sytuacji do nadużyć wobec swoich pracowników. W takich sytuacjach nasi członkowie muszą mieć wsparcie w swoim związku zawodowym. Jeszcze raz w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” apeluję do wszystkich o odpowiedzialność. O powściąganie emocji i zaniechanie prób rozgrywania swoich interesów w tej trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy.
		Z pozdrowieniami i wyrazami wsparcia
				Piotr Duda
				Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”
KOMUNIKAT nr 12
ws. wyborów do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy 
Zapomogowo-Pożyczkowe przy Gamrat S.A.
dot. przełożenia zebrania delegatów

	Zakładowa Komisja Wyborcza Międzyzakładowej PKZP w związku z zaleceniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej, podjęła w dniu 18.03.2020 r. uchwałę o treści: 
Uchwała nr 7
Zakładowej Komisji Wyborczej MPKZP przy „Gamrat” S.A. 
ws. przełożenia zebrania delegatów Kasy

Zakładowa Komisja Wyborcza w związku z zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS – CoV-2 postanawia o przełożeniu Walnego Zebrania Delegatów Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy „Gamrat” S.A. zaplanowanego zgodnie z harmonogramem wyborczym na 27 marca 2020 r.
Nowy termin odbycia Walnego Zebrania Delegatów MPKZP zostanie ustalony i podany do wiadomości przez Zakładową Komisję Wyborcza, po ustaniu okoliczności określonych w pkt. 1.
							Przewodniczący ZKW
							Jan Krajewski


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

1.  Jeśli byłeś w rejonach gdzie obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dniu to dokonaj wstępnej oceny swojego stanu zdrowia na podstawie poniższych kryteriów.
2. Zaobserwowałeś u siebie co najmniej jeden z wymienionych objawów klinicznych oraz spełniłeś co najmniej jedno z kryteriów epidemiologicznych zgłoś się bezpośrednio na oddział obserwacyjno-zakaźny Specjalistycznego Szpitala w Jaśle gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 
3. Nie zaobserwowałeś u siebie poniżej wymienionych objawów, a mogłeś mieć kontakt z osobą zakażoną skontaktuj się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle tel. 013 446-30-08 wew. 25 – w godzinach od 7.30 – 15.00 tel. Alarmowy 0 500 544 035 – w weekendy i po godzinie 15.00
Kryteria kliniczne
  gorączka,
  kaszel,
 duszność.

   4. Informujemy, że została uruchomiona całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia czynna 7 dni w tygodniu. Dzwoniąc pod wskazany numer telefonu można uzyskać informacje dot. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.Tel. 800 190 590

Profilaktyka 

5. W związku z dużym ryzykiem dalszego rozprzestrzeniania się nowego koronowirusa SARS-CoV-2 wirusa na całym świecie przypominamy o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń.

dbaj przede wszystkim o higienę rąk, gdyż jest to klucz do zapobiegania infekcjom, także tym wywoływanym przez koronarowirusy; 
zatem jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund (zwłaszcza przed jedzeniem), po skorzystaniu z toalety, po przyjściu do domu czy pracy, po kontakcie ze zwierzętami, kiedy ręce są widocznie zabrudzone, po kaszlu lub kichnięciu, podczas opieki nad chorymi.

WYNIKI WYBORÓW DELEGATÓW 
Na Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy „Gamrat” S.A. na kadencję 2020-2024

Na podstawie protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych w poszczególnych okręgach wyborczych uzyskano następujące wyniki głosowania tajnego:
Okręg nr I – Gamrat S.A.
- uprawnionych do głosowania		       - 112
- w głosowaniu udział wzięło			       -  94
- ważnych głosów oddano			       -  94
- głosów nieważnych oddano			       -   0 
- ilość głosów ważnych niezbędna 
 do wyboru (ponad połowa) 			       -  48
- ilość wybieranych delegat			       -  12
Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
SIKORA MAŁGORZATA  	- Utrzymanie Ruchu	- 89
GOZDECKA AGNIESZKA 	- Księgowość		- 87
SZLACHTA RENATA      	- Logistyka		- 87
DZIEDZIC HALINA     	- Administracja		- 85
ŚMIETANA AGNIESZKA   	- Logistyka		- 83
BOROWIEC MAREK	- Rury			- 82
SZOT ANDRZEJ   	- Utrzymanie Ruchu	- 80
MAGUDA BOGDAN 	- Utrzymanie Ruchu	- 80
ŻUKLIŃSKA MARIA       - Profile			- 79
SOKOŁOWSKI JAN       - Rury			- 79
KOZŁOWSKA MAŁGORZATA - Profile 		- 78
HALKO KSZYSZTOF       - Profile			- 77
	Wybrani na delegatów WZD zostali kandydaci z poz. 1 – 12.
Okręg nr II – Tarkett Polska
- uprawnionych do głosowania				- 43
- w głosowaniu udział wzięło				- 36
- ważnych głosów oddano				- 36
- głosów nieważnych oddano				-  0
- ilość głosów ważnych niezbędna 
 do wyboru (ponad połowa) 				- 19
     - ilość wybieranych delegatów				-  5
      Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

KARDAŚ ANNA					- 34
KONIECZNY MARIAN				- 33
CZECH STANISŁAW				- 32
MARTOWICZ WIESŁAW				- 32
SERWA DARIUSZ					- 31
	Wybrani na delegatów WZD zostali kandydaci z poz. 1 – 5.
Okręg nr III – Zakład Produkcji Specjalnej
- uprawnionych do głosowania				- 43
- w głosowaniu udział wzięło				- 35
- ważnych głosów oddano				- 35
- głosów nieważnych oddano				-  0
- ilość głosów ważnych niezbędna 
 do wyboru (ponad połowa) 				- 18
- ilość wybieranych delegatów				-  5
Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
KOZIOŁ MARIUSZ					- 35
LISOWSKI DAMIAN				- 35
STĘGOWSKI MATEUSZ				- 35
ŁOPATYŃSKI SŁAWOMIR				- 34
POSEŁKIEWICZ SYLWESTER			- 34

	Wybrani na delegatów WZD zostali kandydaci z poz. 1 – 5.
Okręg nr IV – Veolia, Telgam, WPC Gamrat
- uprawnionych do głosowania				- 15
- w głosowaniu udział wzięło				- 11
- ważnych głosów oddano				- 11
- głosów nieważnych oddano				-  0
- ilość głosów ważnych niezbędna 
 do wyboru (ponad połowa) 				-  6
- ilość wybieranych delegatów				-  2
Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
SKUBEL BOGUSŁAW				- 11
MARESZ AUGUSTYN				-  7

	Wybrani na delegatów WZD zostali kandydaci z poz. 1 – 2.
Okręg nr V – Emeryci i Renciści
- uprawnionych do głosowania				- 37
- w głosowaniu udział wzięło				-  3
- ważnych głosów oddano				-  3
- głosów nieważnych oddano				-  0
- ilość głosów ważnych niezbędna 
 do wyboru (ponad połowa) 				-  2
- ilość wybieranych delegatów				-  4
Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
Pisz Tadeusz					- 2
Siepkowska Halina				- 2
Berger Urszula					- 1
Wróblewska Maria					- 1
	Wybrani na delegatów WZD zostali kandydaci z poz. 1 – 2.
Łącznie wybrano 26 delegatów. 2 mandaty delegatów w Okręgu nr V nie zostały obsadzone z uwagi na nieuzyskanie ponad połowy głosów ważnych. Walne Zebranie Delegatów MPKZP jest zaplanowane na 27 marca, w trakcie którego zostaną wybrane władze Statutowe Kasy.

Przewodniczący ZKW
Jan Krajewski

Z okazji Święta Kobiet,
   Spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z siebie, radości życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet życzy Wam wspaniałe i niepowtarzalne Panie !

Organizacja Międzyzakładowa
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego


przy „Gamrat” S.A POPRZYJ ANDRZEJA DUDĘ
 Osoby które chcą udzielić poparcia kandydatowi na Prezydenta Panu Andrzejowi Dudzie mogą tego dokonać w biurze Związku do dnia 10 marca. Należy zabrać ze sobą nr PESELZebranie Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność”
 
	W dniu 20 lutego w siedzibie Związku obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”. W trakcie obrad KM omówiono i podjęto decyzje w następujących tematach:
Omówiono działania Związku i jego Prezydium za okres od poprzedniego posiedzenia
podjęto uchwałę ws. rozliczenia przychodów i wydatków za 2019 rok oraz o zmianie funduszu statutowego Związku
podjęto uchwałę ws. zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2019 rok,
podjęto uchwałę ws. preliminarza budżetowego na 2020 rok określającego planowane przychody i wydatki Związku
podjęto uchwałę ws. świadczeń finansowych (statutowych) dla członków Związku w roku 2020
omówiono kwestię wyborów do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy „Gamrat” S.A.
podjęto uchwałę zobowiązującą członków Komisji Międzyzakładowej do włączenia się w zbiórkę podpisów dla kandydata na Prezydenta Andrzeja Dudy wraz z apelem do członków Związku i sympatyków o udzielenie poparcia kandydatowi

KOMUNIKAT nr 1
ws. wyborów do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy       Zapomogowo-Pożyczkowe przy Gamrat S.A.

	Informujemy, że zostały rozpisane wybory na Delegatów do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (MPKZP) przy „Gamrat” S. A. na kadencję w latach 2020 – 2024.
Z ramienia Związków zawodowych nadzorujących MPKZP w skład Zakładowej Komisji Wyborczej, która będzie kierować procedurą wyborczą Delegatów, zostali powołani:
Jan Krajewski 	– NSZZ „Solidarność” 	- przewodniczący
Wacław Mikrut 	– ZZ „Chemik” 		- zastępca
Dariusz Serwa 	– NSZZ „Solidarność” 	- członek
	Zakładowa Komisja Wyborcza, ustaliła następujący podział na okręgi wyborcze w wyborach delegatów Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy „Gamrat” S.A.:
Nr I 	– „Gamrat” S.A, 
Nr II	– „Tarkett Polska” Sp. z o.o. Oddział w Jaśle
Nr III –  Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Nr IV – Veolia Wschód Sp. z o.o. „Gamrat WPC” Sp. z o.o., „Telgam” S.A.
Nr V 	–  Emeryci, renciści, zasiłki i świadczenia przedemerytalne 
Zakładowa Komisja Wyborcza ustala, że w wyborach na delegatów MPKZP będzie obowiązywał klucz 1 delegat wybierany na każde rozpoczęte 10 członków kasy.
Zgodnie z zasadą zawartą w pkt. 2 liczba wybieranych delegatów w poszczególnych okręgach wyborczych przedstawia się następująco:
- Okręg Nr I 	 	– liczba członków		- 112	- ilość delegatów - 12
- Okręg Nr II 	 – liczba członków	-  43	- ilość delegatów -  5
- Okręg Nr III	 – liczba członków	-  43	- ilość delegatów -  5
- Okręg Nr IV	 – liczba członków	-  15	- ilość delegatów -  2
- Okręg Nr V  	– liczba członków		-  37	- ilość delegatów -  4

Ogólna liczba      	członków	- 250    - delegatów    - 28

Zakładowa Komisja Wyborcza ustaliła harmonogram wyborów na delegatów 
MPKZP jak niżej:
20 lutego – Podanie do wiadomości podziału na okręgi wyborcze, ilości  
         wybieranych delegatów, oraz harmonogramu wyborów 
25 – 28 lutego - przyjmowanie pisemnych zgłoszeń kandydatów na delegatów przez  
          Zakładową Komisję Wyborczą i Związki Zawodowe
3 marca – opublikowanie listy kandydatów na delegatów MPKZP, składów     
       Okręgowych Komisji Wyborczych (OKW) oraz określenie techniki głosowania
5 – 6 marca – głosowanie tajne ws. wyboru delegatów MPKZP
10 marca – ogłoszenie wyników wyborów delegatów MPKZP
27 marca – walne zebranie delegatów MPKZP - wybór władz Kasy
31 marca – ogłoszenie ws. wyboru władz MPKZP na nową kadencję
	W związku z powyższym informujemy, że pisemne zgłoszenia kandydatów na delegatów MPKZP będą przyjmowane przez Zakładową Komisję Wyborczą oraz w biurach związków zawodowych, w terminie 25-28 lutego. 
Druki zgłoszeń kandydatów do pobrania u członków ZKW oraz biurach związków zawodowych.
Jasło, 19.02.2020						Przewodniczący ZKW 
							Jan Krajewski

Pielgrzymka do Włoch

Region Podkarpacie NSZZ Solidarność podobnie jak pozostałe Zarządy Regionów z całej Polski organizuje pielgrzymkę autokarową do Włoch w dniach 15-20 maja br. na 100 rocznicę urodzin Świętego Papieża Polaka Jana Pawła II. Rocznicowe uroczystości odbędą się na placu Św. Piotra w Watykanie w dniu 17 maja.
Wyjazd organizują 2 biura podróży:

- KAISER TOUR z Jasła			- tel. 695 755 466
- TRAVEL-LINE z Iwonicza Zdroju	- tel. 692 129 836
Więcej informacji na tablicach ogłoszeniowych oraz w biurze Związku w Gamracie – tel. (13) 491 4785

Koszt od 1 osoby to ok. 1700 zł (zaliczka 500 zł do 21 lutego)

Zapisy do 21 lutego w Zarządzie Regionu Podkarpacie
38-400 Krosno, ul. Słowackiego 4
Tel. (13) 43 249 12SPOTKANIE NOWOROCZNE

	W dniu 1 lutego w Zajeździe Pod Goleszem odbyło się spotkanie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A., członków Komisji Rewizyjnej, Zarządu Koła Emerytów, z udziałem kol. Tadeusza Majchrowicza – przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie, Wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej Związku. 
	Kol. Majchrowicz poinformował uczestników o najważniejszych działaniach NSZZ „Solidarność”, oraz wydarzeniach jakie w tym roku są planowane, m.in. o organizowanej pielgrzymce do Rzymu na 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II, do udziału w której zachęcał. 
Przedstawił też informację nt. obchodów jubileuszu 40-rocznicy powstania Związku, w ramach których odbędzie się koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie z udziałem 29 wykonawców krajowych i gwiazdy zagranicznej zespołu QUEEN. Na ten koncert będzie organizowany wyjazd dla członków Związku z rodzinami.
	Poinformował też o spotkaniu u Prezydenta Andrzeja Dudy, gdzie głównym postulatem Związku było wprowadzenie tzw. emerytur stażowych. W marcu dojdzie najprawdopodobniej do podpisania porozumienia Związku z Andrzejem Dudą ws. realizacji postulatów Solidarności, co będzie warunkiem udzielenia mu poparcia w wyborach na II kadencję.Od lewej: Tadeusz Majchrowicz, Jan Krajewski, Zbigniew Grasela,
         Wiesław Martowicz, Adam Dziok
      Z lewej: 	  Renata Smagacka, Maria Żuklińska, Henryk Liszka, 
        Mirosław Wielgus, Marcin Gajda 
Z prawej:  Jan Kulig, Dariusz Serwa, Jerzy Gajda, Bogusław  
        Bajgrowicz, Robert Lechowski


Obok T.Majchrowicza- Marian Konieczny, Bogusław Skubel

Zebranie Zarządu Regionu w Krośnie

	W dniu 31 stycznia w Krośnie obradował Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem kol. Tadeusza Majchrowicza, Przewodniczącego ZR. W zebraniu brał udział Jan Krajewski - członek ZR, Przewodniczący KM przy „GAMRAT” S.A.
Główne tematy stanowiące przedmiot dyskusji i uchwał Zarządu Regionu to:
informacja o działalności Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza od poprzedniego zebrania, w tym o działalności Komisji Krajowej i Prezydium Związku
informacja szefów Oddziałów Zarządu Regionu z Jasła Pawła Pietruszy, Sanoka Andrzeja Gorczyńskiego oraz Krosna Wojciecha Jarząba nt. sytuacji w organizacjach zakładowych Związku i problemach wymagających podjęcia określonych działań,
przedstawienie przez Skarbnika Andrzeja Szalla sprawozdania finansowego Zarządu Regionu za 2019 r. oraz podjęcie uchwały  o jego zatwierdzeniu,
przedstawienie preliminarza przychodów i wydatków Zarządu Regionu Podkarpacie na 2020 r. oraz podjęcie uchwały o jego przyjęciu
informacja nt. spotkania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  u Prezydenta Andrzeja Dudy w dniu 29 stycznia br.
informacja na temat pielgrzymki Solidarności do Włoch z okazji 100 rocznicy urodzin Świętego Papieża Polaka Jana II w dniach 15-20 maja 
obchody 40 lecia powstania NSZZ „Solidarność”Sala obrad Zarządu Regionu Podkarpacie w Krośnie

Spotkanie Solidarności w Jaśle

	W dniu 20 stycznia w Oddziale Zarządu Regonu Podkarpacie w Jaśle odbyło się zebranie przewodniczących Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” z terenu Jasła. 
W spotkaniu wzięli udział Szef Oddziału ZR Paweł Pietrusza i przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz. Organizację Międzyzakładową przy „Gamrat” S.A. reprezentował przewodniczący Jan Krajewski. 
Spośród tematów jakie poruszono w trakcie zebrania można wymienić:
organizacja pielgrzymki NSZZ „Solidarność” do Watykanu na 100 lecie urodzin świętego Jana Pawła II w dniu 17 maja br. Chętni na wyjazd mogą się zapisywać do końca lutego. Koszt 6-dniowego wyjazdu to około 1700 zł od 1 osoby. Bliższych informacji można uzyskać w biurze KM „Gamrat”
organizacja wyjazdu do Warszawy w dniu 29 sierpnia na koncert z okazji 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”, który odbędzie się na Stadionie Narodowym. Bliższe informacje będą podane w terminie późniejszym.
działania Związku dot. wprowadzenia tzw. emerytur stażowych. Sprawa ta będzie przedmiotem porozumienia z obecnym Prezydentem Andrzejem Dudą, jako program na II kadencję i warunek poparcia jego kandydatury
40-lecie powstania NSZZ „Solidarność”

W dniu 13 stycznia w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego dot. organizacji koncertu na 40-lecie powstania "Solidarności”, którego sygnatariuszami są: Piotr Duda – przewodniczącego KK, Prezes TVP Jacek Kurski, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.
Piotr Duda podczas uroczystości stwierdził, że powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który stał się zwieńczeniem polskiej drogi do wolności, to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, Europy i Świata. W tym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę tego wydarzenia. 
Głównym akordem uroczystych obchodów tej rocznicy, będzie spotkanie na Placu Piłsudskiego, festyn rodzinny oraz koncert na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, który planowany jest na 29 sierpnia 2020 r. Weźmie w nim udział co najmniej 50 tys. uczestników.
	Bardzo się cieszę, że to wielkie wydarzenie, o którym chcemy mówić nie tylko w naszym kraju, ale chcemy to przekazać całemu światu, bo doskonale o tym wiemy, że to nie aksamitna rewolucja w Czechosłowacji, nie Mur Berliński, ale tutaj w Polsce rozpoczął się demontaż komunizmu. 
Dlatego wspólnie z rządem, wspólnie z Telewizją Publiczną, która ma misję do zrealizowania, możemy w tym dniu przeżywać to wydarzenie, które będziemy celebrować – stwierdził Piotr Duda.


Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność


Zmiany dla pracowników 
w 2020 roku 

	W 2020 roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 2600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 17 złotych brutto.
	Wzrost wysokości płacy minimalnej będzie miało wpływ na wysokość dodatków za pracę w porze nocnej. Dodatki te wzrosną o   8,7 %. Wysokość tych dodatków, gwarantowana Kodeksem Pracy, to  20 % stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej, za każdą godzinę przepracowaną w godzinach nocnych.
	Zmiany obejmą również dodatki stażowe, tam gdzie takie dodatki są wyodrębnionym składnikiem płacy. Od początku 2020 roku dodatek za staż pracy nie będzie mieć już żadnego wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia. Na tę zmianę czekali od lat pracownicy z długim stażem pracy, którzy dostawali niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego niż przykładowo zaczynający pracę absolwenci, ponieważ do minimalnej pensji wliczano im dodatek za wysługę lat.
	Zmieni się również wysokość maksymalnych limitów rocznych wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE) na 2020 r. Aktualnie limity wynoszą odpowiednio 5 718 zł (IKZE) i 14 295 zł (IKE). Zostaną podwyższone do 6 272,40 zł (IKZE) oraz 15 681 (IKE).
Oszczędzanie w ramach IKE i IKZE pozwala na korzystanie z dodatkowych preferencji podatkowych – oznacza dla podatników brak opodatkowania zysków i brak opodatkowania przy wypłacie środków.
W przypadku IKZE również obowiązują korzyści podatkowe. Oszczędzająca osoba może liczyć na to, że wpłacone kwoty pomniejszą dochody do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dzięki temu dany podatnik może corocznie uzyskać z urzędu skarbowego zwrot podatku.
Zyski pochodzące z IKZE nie podlegają tzw. podatkowi Belki, ale przy wypłacie (jeśli środki zostaną pobrane po ukończeniu przez oszczędzającego 65 lat) pobiera się podatek na poziomie 10 proc. wypłaconej kwoty.


BOŻE NARODZENIE 2019 


Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęścia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku
życzy

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
przy „Gamrat” S.A.


Jak pracuje Gamrat w okresie 
świąteczno-noworocznym

	Ukazało się Pismo Okólne nr 14 Dyrektora Generalnego „Gamrat” S.A. Dariusza Szlęzaka dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie świąteczno-noworocznym.
	W piśmie czytamy m.in. że produkcja wyrobów w „Gamrat” S.A będzie wstrzymana w dniu 20 grudnia od godz. 22,00 oraz ponownie uruchomiona w dniu 7 stycznia 2020 r. (wtorek) od godz. 6,00. Biurowiec zakładu będzie nieczynny w dniach od 21 do 29 grudnia 2019 r.
	W okresie wstrzymania produkcji pracować będą w niezbędnym zakresie służby remontowe, handlowe i pracownicy obsługujący procedury obrachunkowe Spółki.
	Pozostałym pracownikom w okresie od 20 grudnia 2019 do 7 stycznia 2020 należy udzielić urlopów wypoczynkowych lub umożliwić odbiór nadpracowanych godzin tzw. „odsiadek”

Obrady Komisji Międzyzakładowej 
 

	W dniu 22 listopada w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
W porządku obrad znalazły się takie sprawy jak:
przyjęcie protokołu z obrad w dniu 22.08.2019 r.
informacja Przewodniczącego KM Jana Krajewskiego z działalności Związku w okresie od poprzedniego posiedzenia w dniu 22 sierpnia
informacja przedstawicieli Komisji Zakładowych Gamrat S.A. – Jan Ślabski, Tarkett Polska – Dariusz Serwa oraz Zakładu Produkcji Specjalnej – Henryk Liszka o sprawach wymagających podjęcia określonych działań przez Związek,
informacja Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy Gamrat S.A. Jana Sokołowskiego i Tarkett Polska Roberta Lechowskiego o ostatnio podjętych interwencjach ws. warunków pracy i wypadków przy pracy
analiza planu przychodów i wydatków za okres styczeń-październik 2019, oraz podjęcie uchwały ws. zmiany wysokości kart podarunkowych dla członków Związku przed Świętami Bożego Narodzenia
omówienie przygotowań do wyborów do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Gamrat S.A. – przesunięcie terminu wyborów na początek przyszłego roku, z uwagi na ustalenie statusu członków Kasy z firmy Veolia Zakład w Jaśle (Kotłownia).
omówienie sytuacji w sieci sklepów Castorama gdzie doszło do złamania swobód działalności związkowej, oraz działania Solidarności w tej sprawie
informacja na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych w Gamrat S.A. i Tarkett Polska
wniosek ws. nadania nazwy ulicy miejskiej przebiegającej po terenie dawnego Gamratu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego, dzięki któremu powstała w Krajowicach Wytwórnia Chemiczna – zalążek późniejszych Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat”.
omówiono inne sprawy organizacyjne i finansowe oraz wysłuchano wolnych wniosków

Protesty NSZZ Solidarność pod sklepami Castoramy w całej Polsce !!!

	Zarząd Castorama Polska bezprawnie zwolnił 9 członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” za wpisy na portalach społecznościowych informujące o łamaniu przepisów BHP i warunków pracy w sklepach. - Żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy członków Komisji Zakładowej oraz wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec osób, które dopuściły się bezprawnych działań antyzwiązkowych - podkreślają związkowcy, którzy protestowali w dniu 25 listopada pod sklepami sieci Castorama w całej Polsce.
	Listy z poparciem protestu związkowców Castoramy, do władz firmy w Polsce i Anglii, wysłała również Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Tadeusz Majchrowicz — Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przemawia na pikiecie pod sklepem Castoramy

Narodowy Dzień Niepodległości
11 listopada w Jaśle

	Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Jaśle rozpoczęła Msza św. w Sanktuarium św. Antoniego, której przewodniczył ks. dziekan Zbigniew Irzyk, a homilię wygłosił franciszkanin o. Artur Zajchowski.
	Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uroczystych obchodów Święta Niepodległości przy akompaniamencie Orkiestry Dętej przemaszerowali ulicami miasta do Parku Miejskiego. Na czele pochodu tradycyjnie były licznie zgromadzone poczty sztandarowe, wśród nich obecne były poczty sztandarowe Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z Gamrat S.A. i Huty Szkła w Jaśle, oraz Sztandar Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
	W Parku odśpiewano Hymn Państwowy oraz odczytano również apel pamięci poległych. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza asystę honorową wystawili harcerze z Komendy Hufca ZHP w Jaśle oraz strzelcy z Jednostki Strzeleckiej w Trzcinicy.
	Kwiaty na Grobie złożyli Parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb, instytucji publicznych, zakładów pracy, placówek oświatowych i organizacji społecznych, w tym delegacja Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
	Okolicznościowe przemówienie wygłosił Adam Pawluś, starosta Jasielski, który nakreślił historyczne uwarunkowania oraz przebieg działań militarnych i dyplomatycznych które sprawiły że 11 listopada 1918 r. Polska powróciła na polityczną mapę Europy, odzyskując upragnioną niepodległość, o którą przez pokolenia walczył Naród. 
	Na zakończenie uroczystości uczestnicy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej odśpiewali pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego: „My Pierwsza Brygada”.


Przemarsz do Parku Miejskiego. Poczet sztandarowy OM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Złożenie kwiatów przez delegację OM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A — Jan Sokołowski i Jan Krajewski


Kwiaty składa delegacja Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” na czele z Prezesem Andrzejem Cholewiakiem


Warty honorowe oraz wiązanki kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza 

Porozumienie 
ws. wypłaty nagrody uznaniowej dla pracowników Zakładu Produkcji Specjalnej

	W dniu 18 października 2019 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Zarządem Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Andrzeja Cholewiaka,      a Związkiem Zawodowym Solidarność” reprezentowanym Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Jana Krajewskiego i Członka Komisji Międzyzakładowej Henryka Liszkę, ws. wypłaty dla pracowników Spółki nagrody uznaniowej.
	Na mocy porozumienia uprawnieni do nagrody są pracownicy zatrudnieni w Spółce na dzień 25 października 2019 r, o stażu pracy powyżej 3-m-cy, nie karani karami regulaminowymi, oraz o absencji chorobowej w 2019 r. poniżej 3 m-cy.
	Wysokość nagrody jest ustalana przez bezpośrednich przełożonych, z uwzględnieniem efektywności pracy pracownika – termin wypłaty nagrody do 31 października 2019 r.


Rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

W dniu 21 października 2019 r. w Jaśle uroczyście obchodzono 35- rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
	O godz. 18.00 w kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle została odprawiona Msza Św. w intencji rychłej kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki, której przewodniczył ks. proboszcz Tadeusz Paszek. W koncelebrze uczestniczyli: ks. dr Stanisław Marczak, ks. Gerard Stanula oraz ks. Łukasz Ślusarczyk. Homilię wygłosił ks. Stanisław Marczak.
	Po Mszy jej uczestnicy udali się pod tablicę na frontonie Kościoła upamiętniającą bł. ks. Jerzego Popiełuszko, przy której drużyna strzelców z LO w Kołaczycach wystawiła honorową wartę. 
Następnie pod tablicą złożono kwiaty oraz zapalono znicze.
	W imieniu NSZZ „Solidarność” kwiaty złożył Paweł Pietrusza – Zastępca Przew. ZR Podkarpacie. Uroczystość uświetniły swoją obecnością licznie zgromadzone poczty sztandarowe ze szkół ponadpodstawowych powiatu jasielskiego oraz poczty Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z Gamratu i Huty Szkła w Jaśle.

Komisja Krajowa

Pole tekstowe: Inne strony
Pole tekstowe: Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie

	W piątek 16 października, w Oddziale Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Sanoku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu, któremu przewodniczył kol. Tadeusz Majchrowicz.
	Oprócz omówienia spraw bieżących, podjęto kilka istotnych uchwał, m.in. w sprawie e-głosowań, czyli dotyczących zasad oraz sposobów głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co niewątpliwie przyczyni się do sprawnego funkcjonowania Zarządu Regionu Podkarpacie w trudnym okresie pandemii koronawirusa. 
	Ponadto, na wniosek Przewodniczącego Zarządu Regionu, dokonano wyboru Zastępcy Przew. ZR, którym został Kol. Krzysztof Fal z BWI Krosno, a także nowego członka Prezydium ZR, którym został wybrany Kol. Zbigniew Pelczar z KHS Krosno.
	Na zakończenie miłą niespodziankę sprawił wszystkim Kol. Tadeusz Hejnowicz, który podarował członkom ZR własnoręcznie wykonane różańce z nasion kłokoczki czyli tzw. krzewu różańcowego, jako podziękowanie dla Matki Bożej za opiekę nad „Solidarnością” przez 40 lat jej istnienia. 
W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.


Obrady Zarządu Regionu w Sanoku. W głębi Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz, po prawej Jan Krajewski


Widok na salę obrad od stołu prezydialnego. Z lewej Zastępca Przew. ZR Andrzej Gorczyński Szef Oddziału w Sanoku, w środku Zastępca Przew. Paweł Pietrusza Szef Oddziału ZR w Jaśle, a z prawej przedstawiciel Komisji Rewizyjnej 

„Solidarność" domaga się pełnego odmrożenia wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

	Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. 
Prezydium KK domaga się pełnego odmrożenia wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, co będzie miało pozytywny wpływ na budżet poprzez zwiększenie wpływów podatkowych z tytułu wzrostu konsumpcji.
	Zamrożenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych powoduje ograniczanie możliwości pomocy z tego funduszu i świadczy o braku konsekwencji ustawodawcy, który z jednej strony zwiększa kwoty zwolnień przedmiotowych, a z drugiej strony zmniejsza realną kwotę możliwości pomocowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
	Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonane w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wniosły zwiększenie limitów zwolnień przedmiotowych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, co przy zamrożeniu odpisów nie przyniesie oczekiwanego efektu w postaci zwiększenia puli środków pomocowych. Będzie to miało konsekwencje w postaci braku odpowiedniego zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników i ich rodzin w sytuacjach związanych z wydatkami i nadzwyczajnymi sytuacjami będącymi skutkiem epidemii COVID-19.W środku prowadzący obrady Prezydium Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda

XXV Pielgrzymka autokarowa 
do Skarżyska-Kamiennej
 
	26 września w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej, gościła jubileuszowa XXV Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego, w 40-tą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.
	W uroczystościach udział wzięli pracownicy zakładów pracu-jących na potrzeby wojska, liczne poczty sztandarowe, oraz przedstawiciele władz państwowych i zarządów zakładów przemysłu zbrojeniowego i lotniczego.	
	Pierwszym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 100 rocznicę „cudu nad Wisłą” czyli pokonania armii bolszewickiej w 1920 roku, 100 lecie urodzin Papieża Jana Pawła II oraz rychłej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. 	Następnie odbyła się procesja z obrazem i relikwiami bł. księdza Jerzego Popiełuszki – patrona Solidarności, w trakcie której przed tablicami i dębami pamięci zapalano znicze. 
	Końcowym i najważniejszym elementem pielgrzymki była uroczysta Msza święta, pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Radomskiej biskupa dr Henryka Tomasika, podczas której modlono się za pomyślność pracowników obu branż i ich rodzin.
	Organizatorem pielgrzymki, wspólnie z Proboszczem Sanktuarium Jerzym Karbownikiem, był Przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” Stanisław Głowacki, który witał przybyłych gości i dziękował za pomoc jej organizacji. 
Wśród uczestników jak co roku obecna była grupa pielgrzymów z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. z Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej Janem Krajewskim wraz ze Sztandarem Związku oraz pracownicy z zakładów: ZPS „Gamrat” Sp. z o.o., Gamrat S.A. i Koła Emerytów i Rencistów. 


Odsłonięcie Obrazu MB Ostrobramskiej


Procesja z Obrazem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności


Poczet sztandarowy OM przy „Gamrat” S.A. w składzie:    Andrzej Gustek, Zbigniew Siepkowski, Józef Łodziński


Pielgrzymi z Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. w trakcie procesji

Kol. Marian Sikorski zapalił znicz pod tablicą i dębem pamięci ku czci ś.p. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Prawo pracy 2020
Wniosek o urlop wypoczynkowy za 2019 trzeba złożyć do końca września, inaczej grozi kara 

	Masz zaległy urlop wypoczynkowy? Pamiętaj, aby złożyć wniosek o zaległe dni do końca września. Pracodawca może wysłać cię na urlop bez pytania o zgodę. I to nawet na 30 dni. Jeżeli odmówisz, szef może obciążyć cię karą finansową.
Wniosek o urlop wypoczynkowy za 2019 rok
	Do końca września 2020 roku należy bezwzględnie złożyć wniosek o zaległy urlop. Jeśli zostały ci dni z 2019 roku, musisz je zgłosić do przełożonego i kadr. Pracodawca musi udzielić ci zgody – nie musisz odebrać zaległy dni do końca września, wystarczy wniosek i potwierdzenie szefa – w innym razie twoja firma może zapłacić grzywnę. Kara wynosi od 1 do 30 tysięcy złotych. Jeśli ty będziesz uchylać się od wykorzystania zaległego urlopu, także ciebie czeka kara finansowa. Pracodawca może obciąć twoją pensję o 1/10.
	Urlopowych zaległości nie powinien lekceważyć ani pracodawca, ani pracownik. Jak wszyscy wiedzą, kodeks pracy gwarantuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy pracownika
Warto wiedzieć, że także w tarczy antykryzysowej są zapisy dotyczące odbierania zaległego urlopu. Pracodawca może udzielić  urlopu czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w terminie przez siebie wskazanym i bez konieczności uzyskania zgody pracownika.
	Co ważne, chodzi wyłącznie o urlop zaległy, a nie bieżący. Udzielenie takiego urlopu może nastąpić z pominięciem planu urlopów. Pracodawca może wysłać pracownika na maksymalnie 30 dni.
Zapis wprowadzony do tarczy 4.0 nie pozostawia wątpliwości, że to na pracowniku ciąży obowiązek wykorzystania udzielonego przez pracodawcę urlopu. Sprzeciw pracownika może być przyczyną negatywnych konsekwencji związanych z brakiem realizacji polecenia wydanego przez pracodawcę
	Pamiętajmy, że urlopu nie można się zrzec. A dopiero po 30 września następnego roku kalendarzowego można ubiegać się sądownie roszczeń za zaległy urlop
STANOWISKO NR 2/8/2020
Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego
NSZZ „Solidarność" z 26.08.2020 r.
Szanowny Panie Premierze 
Powołanie Ministerstwa aktywów Państwowych i przejecie nadzoru nad spółkami p.p.o. było dla nas, pracowników zakładów przemysłu zbrojeniowego pewną oznaką mających zajść zmian i nadzieją.
Z ogromną uwagą śledziliśmy wszystkie działania wokół naszych zakładów i branży. Mieliśmy nadzieję, że dotychczasowe problemy i niedoskonałości w nadzorze zostaną szybko usunięte, że nastąpi nowy ozdrowieńczy impuls dla rozwoju naszych firm. Wielokrotnie  występowaliśmy  o  spotkanie  i  rozmowy  na  temat  strategii funkcjonowania, kierunków rozwoju oraz organizacji i zarządzania branżą. 	Niestety, widocznie inne, ważniejsze grupy, problemy, nie pozwoliły M.A.P, na takie rozmowy.
Pomimo upływu kilku miesięcy (blisko roku) nie doczekaliśmy się na jakiekolwiek kierunkowe propozycje rozwiązań dla naszych firm.
Staraliśmy się być bardzo powściągliwi w wyrażaniu swoich ocen, ze względu na permanentną kampanię wyborczą, co prawdopodobnie zostało odebrane jako nasza słabość.
Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" oczekuje w trybie pilnym:
opracowania Strategii funkcjonowania przemysłu zbrojeniowego i przyjęcie jej jako dokumentu Rządowego, zatwierdzonego stosowną uchwałą,
określenia precyzyjnych zasad funkcjonowania Zarządu P.G.Z. SA oraz nadzoru nad spółkami tworzącymi Grupę,
podjęcia decyzji w sprawie dekapitalizowania Grupy, realizując Stanowisko Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych,
stworzenie warunków prawnych do partycypacji pracowników we wszystkich spółkach Grupy P.G.Z. SA w organach zarządczych spółek.
Deklarujemy swój udział i wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń przy opracowywaniu Strategii i innych dokumentów istotnych dla naszej branży. Pomimo powszechnego przekonania o przeznaczeniu ogromnych środków na modernizację Sił Zbrojnych, udział zakładów polskiego przemysłu zbrojeniowego w tym procesie jest śladowy i nie rokuje na przyszłość.
Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" oczekuje do dnia 15 września 2020 r. na ustalenie dokładnego terminu rozmów w przedstawionych przez nas tematach.
Mamy nadzieję, że nie będziemy zmuszeni po tym terminie do ogłoszenia akcji protestacyjnej w zakładach na terenie całego kraju. 
 
						Przewodniczący SKPZ
						Stanisław Głowacki
Pismo to skierowano także do:
V-ce Premiera Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina
Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka
Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha
Przewodniczących Sejmowej i Senackiej Komisji Obrony
Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy


Obchody 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

	W dniu 31 sierpnia w całym kraju zorganizowano uroczystości związane z 40 rocznicą powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Centralne obchody odbyły się w historycznej stolicy Związku w Gdańsku. Symbolicznym hołdem oddanym bohaterom sierpnia 1980 było złożenie kwiatów przez Przewodniczącego KK Piotra Dudę wraz zastępcą Tadeuszem Majchrowiczem pod pomnikiem Anny Walentynowicz.
Gościem honorowym obchodów był Prezydent RP Andrzej Duda.
	W trakcie uroczystości głównych na Placu Solidarności, głos zabrał Prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, oraz przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. 
Uczestnicy złożyli kwiaty pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. Następnie w korowodzie, wraz ze związkowymi pocztami sztandarowymi, przeszli ulicami centrum Gdańska do Bazyliki pw. św. Brygidy. Mszę świętą odprawił biskup administrator archidiecezji gdańskiej ks. bp. Jacek Jezierski.
	W Jaśle również świętowano rocznicę powstania Solidarności.
W uroczystościach brali m.in. udział: senator Alicja Zając, poseł Maria Kurowska,  Starosta Jasielski Adam Pawluś, burmistrz Jasła Ryszard Pabian oraz samorządowcy z okolicznych gmin. Obecnych było wielu działaczy Solidarności, tych historycznych i obecnych oraz poczty sztandarowe z Huty Szkła Jasło i Gamrat S.A.
	W programie obchodów rocznicowych było otwarcie wystawy plenerowej – 40 lat „Solidarności” koło Liceum Nr 1, która zawiera kilkadziesiąt archiwalnych fotografii, obrazujących historię ruchu solidarnościowego w Jaśle.
Po otwarciu wystawy, uczestnicy uroczystości udali się do pobliskiego kościoła pw. Św. Stanisława, gdzie odprawiono uroczystą Mszę św. której przewodniczył Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie ks. dr hab. Piotr Steczkowski.
	Po Mszy św. jej uczestnicy zgromadzili się przed fasadą świątyni, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową, która powstała z inicjatywy Kazimierza Poniatowskiego oraz działaczy „Solidarności” zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Solidarni w Jaśle.
Tablicę poświęcił ks. dr Stanisław Marczak. Pod tablicą przemówienia wygłosili prezes stowarzyszenia „Solidarni” Kazimierz Rozenbeiger oraz Paweł Pietrusza – Szef Oddziału ZR w Jaśle, Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, który odczytał list Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza.
	Na zakończenie uroczystości, pod tablicą upamiętniającą postać ks. Jerzego Popiełuszkę złożono kwiaty i znicze. Wartę honorową wystawili przy niej uczniowie klas mundurowych szkół ponadpodstawowych z Trzcinicy i Kołaczyc.


Centralne obchody w Gdańsku. Przemawia Piotr Duda, pierwszy z lewej Tadeusz Majchrowicz


Otwarcie wystawy Solidarności przez Marię Kurowską Pawła Pietruszę i Kazimierza Rozenbeigera

Odsłonięta tablica w 40 rocznicę powstania Solidarności

Poczet Sztandarowy „Gamrat” od lewej: Andrzej Gustek,     Marian Konieczny i Jan Krajewski
KOMUNIKAT nr 3
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ws. wyników wyborów uzupełniających na kadencję 2018-2023 

Okręg wyborczy nr 3 
ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ „GAMRAT” SPÓŁKA Z O.O.

Na podstawie protokołu Okręgowej Komisji Wyborczej przy ZPS „Gamrat” Międzyzakładowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyborach uzupełniających w Okręgu nr 3 uzyskano następujące wyniki głosowania:
- uprawnionych do głosowania – 62 osoby
- w głosowaniu udział wzięło	  – 48 osób
W tajnym głosowaniu kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
I. Przewodniczący Komisji Oddziałowej (Zakładowej) 
posełkiewicz sylwester		- 47

II. Członkowie Komisji Oddziałowej (Zakładowej)   
jurkowski mariusz		- 46	 
LISZKA paweł				- 46
stęgowski mateusz	    	- 45
zając łukasz				- 44

III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów	
kuzak angelika				- 48		 

Międzyzakładowa Komisja Wyborcza NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. stwierdza, że wszyscy ww. kandydaci uzyskali wymaganą liczbę głosów, w związku z czym zostali wybrani na ww. funkcje.
    Przewodniczący MKW    Jan Krajewski

KOMUNIKAT NR 1
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ws. przeprowadzenia wyborów uzupełniających w ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.

	Informujemy, że w związku z rezygnacją kol. Mirosława Wielgusa (emerytura) z funkcji Przewodniczącego Komisji Oddziałowej(Zakładowej) przy ZPS „Gamrat” Spółka z o.o., istniejącymi wakatami w składzie Komisji Oddziałowej (Zakładowej) oraz potrzebą uzupełnienia liczby delegatów na WZD OM przy „Gamrat” S.A. Międzyzakładowa Komisja Wyborcza podjęła w dniu 17.08.2020 r. Uchwałę o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających o treści:

Międzyzakładowa Komisja Wyborcza NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. w składzie:
1/ Krajewski Jan		- Gamrat S.A. - przewodniczący
2/ Ślabski Jan			- Gamrat S.A.
3/ Serwa Dariusz		- Tarkett Polska
4/ Bajgrowicz Bogusław	- Solgam
Działając na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” oraz Uchwał Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje:
W związku z powstaniem wakatów na funkcjach związkowych oraz zwiększeniem liczby członków Związku postanawia przeprowadzić wybory uzupełniające w Okręgu Nr 3 – Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. na niżej wymienione funkcje:
Przewodniczącego Komisji Oddziałowej/Zakładowej 
członków Komisji Oddziałowej/Zakładowej – 3 osoby      
    (uzupełnienie do 4 osób )
delegatów na WZD OM przy „Gamrat” S.A. – 5 osób           
    (1 delegat na 6 członków Związku uzupełnienie do 11 delegatów)
Zgodnie z uchwałą Komisji Międzyzakładowej wybory w Okręgu nr 3 odbędą się poza zebraniem w trybie głosowania „z urną”.
Ustala następujący kalendarz wyborczy:
- 21-25 sierpnia zgłaszanie kandydatów
- 26 sierpnia – publikacja listy zgłoszonych kandydatów
- 28 sierpnia – głosowanie tajne nad wyborem na określone funkcje
- 31 sierpnia – publikacja wyników wyborów
Powołuje do przeprowadzenia głosowania Okręgową Komisję Wyborczą w składzie:
Wielgus Mirosław (przewodniczący), Rączka Zbigniew, Sienicki Zbigniew
Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać w siedzibie Związku u członków MKW lub członków Okręgowej Komisji Wyborczej na drukach, które posiadają członkowie ww. Komisji, lub na zwykłej kartce. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko zgłaszającego i kandydata, nazwę funkcji na którą kandyduje oraz zgodę na kandydowanie.
Ustala technikę głosowania tajnego polegającą na postawieniu znaku „X” w kratce obok nazwiska kandydata na którego chcemy oddać głos, w liczbie nie większej niż ilość miejsc mandatowych dla danej funkcji.
Za wybranych uznaje się kandydatów którzy uzyskali więcej niż połowę głosów ważnych i znaleźli się na miejscu mandatowym wg największej liczby uzyskanych głosów 

40 lat NSZZ „Solidarność” 
bony wypoczynkowe dla członków Związku

	Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku w ośrodkach DOMS w Jarnołtówku, Spale i Zakopanem.        Z bonem zapłacicie Państwo o 200 zł mniej za wszystkie usługi świadczone w naszych obiektach, a w szczególności wyżywienie, noclegi oraz strefę relaksu.
Jak dostać bon o wartości 200 zł na wypoczynek
Bon należny jest każdemu, kto na dzień 15 lipca 2020 r. jest członkiem Związku NSZZ „Solidarność”.
Bony w Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. wydają Przewodniczący Związku w poszczególnych Spółkach: Gamrat, Tarkett, ZPS „Gamrat” i Solgam.
Jeśli nie jesteście Państwo członkiem Związku NSZZ "Solidarność", a chcecie otrzymać bon to należy się zapisać do zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność”, a po miesiącu członkostwa otrzymają Państwo bon 200 zł na wypoczynek.
Gdzie można wykorzystać bon i w jakim terminie
Bony można zrealizować w następujących ośrodkach:
Ziemowit w Jarnołtówku www.osrodekziemowit.pl – tel. 605 387 667
Savoy i Żbik w Spale www.savoy.com.pl – tel. 503 033 159
Hyrny w Zakopanem www.hyrny.pl – tel. (18) 201 55 75
     W ośrodku będzie można także realizować państwowe bony turystyczne dla dzieci (500 zł)
Willi Sienkiewiczówka w Zakopanem www.willasienkiewiczowka.pl  – tel. (18) 201 55 75
Bony można wykorzystać w okresie od 1 sierpnia 2020 r. 
do 31 lipca 2021 r. 
Jak zarezerwować pobyt
Rezerwacji można dokonać poprzez kontakt e-maila z recepcją wybranego ośrodka lub dzwoniąc telefonicznie. W trakcie rezerwacji należy poinformować o chęci skorzystania z bonu.
Rezerwując poprzez Booking, lub inne portale pośredniczące w sprzedaży usług DOMS nie będzie możliwości realizacji bonu.
Na jakich warunkach można wykorzystać bon
Pobyt minimum dwa noclegi.
Wypoczynek z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja, bądź zamiennie śniadanie i obiadokolacja).
    Jedna osoba nie może posiadać więcej niż jeden bon i nie można go zamienić na gotówkę
Czy bon łączy się z innymi promocjami DOMS
Posiadacze elektronicznej legitymacji NSZZ „Solidarność” otrzymują dodatkowo 10% rabatu przy dokonaniu rezerwacji i po okazaniu legitymacji w trakcie rejestracji w recepcji. Rabat dotyczy wyłącznie posiadacza legitymacji.
Pytania ws. ww. oferty prosimy kierować w pierwszej kolejności poprzez adres e mail: solidarnosc@doms.com.pl
Ewentualnie prosimy o kontakt z telefoniczny z naszymi opiekunami klienta dostępnymi dla Państwa w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 18 201 27 63Zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

	W dniu 20 lipca w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Wśród tematów jakie znalazły się w porządku obrad należy wymienić:
informacja Przewodniczącego KM Jana Krajewskiego o działaniach Związku za okres od poprzedniego posiedzenia
informacja Przewodniczących KZ Spółek na temat działalności i problemów wymagających podjęcia określonych działań,
informacja J. Krajewskiego z obrad Zarządu Regionu w Krośnie, które odbyło się w dniu 10 lipca
podjęcie uchwał ws. udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Związku
podjęcie uchwały ws. wydatkowania środków finansowych
40 rocznica powstania Solidarności: z powodu coronawirusa COVID 19 odwołano planowany na 29 sierpnia koncert na Stadionie Narodowym. Z tej okazji każdy członek Związku otrzyma bon wypoczynkowy o wartości 200 zł do wykorzystania w ośrodkach Spółki „DomS” należących do NSZZ „Solidarność”. Bon ten Mogą też otrzymać osoby, które się zapiszą do Związku.
sprawy różne i wolne wnioski

Andrzej Duda Prezydentem Polski

	Wybory prezydenckie wygrał kandydat wspierany i popierany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Prezydent przyjazny pracownikom, dzięki któremu udało się naszemu Związkowi wprowadzić wiele dobrych rozwiązań dla polskich pracowników i polskich rodzin.
	Prezydent Andrzej Duda, z którym „Solidarność” - największa, najsilniejsza i najlepiej zorganizowana grupa społeczna w Polsce podpisała kolejną umowę programową - jest gwarantem, że tych dobrych rozwiązań będzie więcej, a te które mamy, zostaną zachowane.
	Dziękuję wszystkim członkom i sympatykom naszego Związku, którzy oddali swój głos na prezydenta Andrzeja Dudę. To jedyny kandydat, który zabiegał o nasze poparcie i swoją działalnością udowodnił, że jest człowiekiem wiarygodnym. Mam nadzieję, że wszystkie siły i ugrupowania polityczne w Polsce wyciągną z tego wnioski na przyszłość.
	W imieniu NSZZ „Solidarność” gratuluję Prezydentowi ponownego wyboru i życzę dalszej owocnej współpracy dla dobra polskich rodzin i pracowników.

					Przewodniczący Komisji Krajowej 
					NSZZ „Solidarność
	    Piotr DudaAndrzej Duda zdobył 10.440.648 głosów tj. 51,03 %
Rafał Trzaskowski zdobył 10.018.263 głosy tj. 48,97 %
Frekwencja wyniosła - 68,18 %

Andrzeja Duda w piątek na 
jasielskim Rynku 
	
	Andrzej Duda w najbliższy piątek (10 lipca) spotka się z mieszkańcami Jasła. Urzędujący prezydent RP w zasadzie cały piątek (ostatni dzień kampanii przed ciszą wyborczą) spędzi na Podkarpaciu. Zacznie od wizyty w Jaśle, gdzie o 7:00 spotka się winiarzami.
O 8:30 spotkanie Andrzeja Dudy z mieszkańcami  na jasielskim Rynku.
	Z Jasła Andrzej Duda pojedzie do Jasienicy, Niebylca, Glinika Zaborowskiego, Dębicy, i Rzeszowa. Wizytę na Podkarpaciu Andrzej Duda zakończy w Sędziszowie Małopolskim, skąd następnie pojedzie do Zamościa (województwo lubelskie), gdzie o 22:00 zakończy całą swoją kampanię wyborczą.  


Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Trzcinicy 
zalanej przez powódź

Pan Dariusz Szlęzak Prezesem Polwaxu

Na terenie byłej Rafinerii Jasło funkcjonuje Spółka „POLWAX” S.A., która zapoczątkowała swą działalność w styczniu 2012 roku w wyniku wyodrębnienia LOTOS Parafiny Sp. z o.o. ze struktur korporacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. Jest ona notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Firma Polwax należy do ścisłej czołówki największych producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin, wosków oraz przemysłowych specyfików parafinowych. Produkcja realizowana jest w dwóch zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. Firma zatrudnia w obu zakładach łącznie około 300 pracowników. 
Akcje Spółki dające przewagę kapitałową zakupili Pan Krzysztof Moska i Leszek Sobik. W wyniku Uchwał WZA w dniu 30 czerwca br. powołano nową 5 osobową Radę Nadzorczą pod przewodnictwem Wojciecha Hoffmanna, Prezesa Lentex S.A. (większościowy akcjonariusz Gamrat S.A.), w składzie której jako Wiceprzewodniczący jest Pan Zbigniew Syzdek Członek Zarządu Gamrat S.A.
	Następnie w dniu 2 lipca Zarząd Polwax złożył rezygnacje, przyjęte w dniu 3 lipca przez Radę Nadzorczą, która powoła równocześnie nowy Zarząd w składzie: Dariusz Szlęzak – Prezes Zarządu oraz Jarosław Świć jako Członek Zarządu. 
	Dziękujemy Panu Szlęzakowi za okres kierowania Zarządem „Gamrat” S.A. oraz życzymy sukcesów w nowej Firmie. Czekamy na decyzję kto zostanie nowym Dyrektorem Generalnym w Gamracie.
Andrzej Duda „Człowiekiem Roku” Tygodnika Solidarność

	23 czerwca w Zakopanem, przy końcu pierwszej kadencji, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie „Tygodnik Solidarność” przyznał tytuł „Człowieka Roku”. Po prostu – to jest nasz Prezydent, pracownicy zawsze mogli na niego liczyć. Okazało się, że jest jedynym gwarantem rozwiązań propracowniczych. W sytuacjach trudnych, kontrowersyjnych, gdy pojawiały się projekty dla Solidarności nie do przyjęcia, prezydent Duda był otwarty na nasze racje, mieliśmy w nim oparcie – stwierdził Piotr Duda Przewodniczący KK Solidarność
	Solidarność w ciągu minionych pięciu lat zwracała się do Prezydenta Dudy także przy wielu negocjacjach z rządem. Ostatnio były to negocjacje przy projektach ustaw o czterech tarczach antykryzysowych. Jego pomoc zwykle była skuteczna.  
Nie wszystkie kwestie zawarte w umowie programowej udało się rozwiązać, nie wszystkie zadania zrealizować. Trzeba pamiętać, że prezydent w polskim systemie ustrojowym ma bardzo ograniczone uprawnienia w zakresie sprawowania władzy. Są jeszcze w Polsce powody, dla których Polacy muszą za pracą emigrować za granicę. W umowie z 2015 r. były także wpisane emerytury stażowe. Niestety, Zjednoczonej Prawicy zabrakło woli politycznej. Dlatego w nowej umowie programowej ten postulat ponownie został wpisany. 
	Dokument podpisany 5 maja 2020 r. jest kontynuacją umowy programowej z 2015 roku. Andrzej Duda deklaruje, że jeśli wygra wybory, w swojej drugiej kadencji będzie kontynuował politykę rozwoju służącą społeczeństwu. W tym będzie stać na straży ochronnej funkcji prawa pracy i wspierania działań na rzecz układów zbiorowych pracy. Będzie realizował swój program przedstawiony w kampanii wyborczej „Obronimy Polskę plus”. Gwarantujący utrzymanie programów społecznych i sprawiedliwy rozwój państwa. Program opierający się na takich filarach jak: wsparcie dla rodzin, utrzymanie miejsc pracy, solidarność społeczna, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i dialog.


Prezydent Andrzej Duda ze statuetką „Człowieka Roku” Tygodnika Solidarność


Pomoc finansowa UE dla dużych przedsiębiorstw

	Komisja Europejska zatwierdziła w zeszłym tygodniu polski program pomocy o wartości 7,5 mld zł na dokapitalizowanie dużych przedsiębiorstw oraz niektórych większych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w związku z pandemią Covid-19. To finalna, piąta część tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw.
Program wsparcia dla dużych przedsiębiorstw o łącznej wartości 25 mld zł zakłada trzy rodzaje finansowania:
pożyczki płynnościowe,
pożyczki preferencyjne,
 instrumenty kapitałowe

W ramach pożyczek płynnościowych dostępnych jest 10 mld zł, na pożyczki preferencyjne przeznaczono 7,5 mld zł, na wsparcie o charakterze kapitałowym - 7,5 mld zł.
– Jesteśmy przekonani, że ten program może wspierać w sposób skuteczny polskie duże przedsiębiorstwa, które łącznie zatrudniają 3,5 mln pracowników – powiedział Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.
	Z Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 249 osób lub których obrót przekracza 50 mln euro i suma bilansowa 43 mln euro. Do programu dopuszczone są też średnie firmy, o ile zatrudniają powyżej 150 pracowników i ich obrót przekracza 100 mln zł. 
Warunkiem jest też to, że firmy te skorzystały z Tarczy Finansowej PFR dla małych i średnich firm.


Komunikat

ws. wyboru władz Międzyzakładowej PKZP przy „Gamrat” S.A. 
na kadencję w latach 2020-2024

      Organizacje związkowe tj. NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” informują, że podczas odbytego w dniu 21.05.2020 walnego zebrania delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy „Gamrat” S.A., zostały wybrane statutowe władze Kasy na 4-letnią kadencję w latach 2020-2024., które po ukonstytuowaniu się mają następujący skład:
Zarząd Kasy:  
 Sikora Małgorzata  	- przewodnicząca	- Gamrat S.A.
Dziedzic Halina	  	- zastępca		- Gamrat S.A.
Serwa Dariusz		- sekretarz		- Tarkett Polska
Kozłowska Małgorzata 	- członek		- Gamrat S.A.	
Szot Andrzej	 	- członek		- Gamrat S.A.	 
Posełkiewicz Sylwester	- członek		- ZPS „Gamrat”
Skubel Bogusław	- członek		- Veolia Wschód 

Komisja Rewizyjna:

Martowicz Wiesław	- przewodniczący	- Tarkett Polska
Maguda Bogdan	 	- zastępca		- Gamrat S.A.	
Stęgowski Mateusz	- sekretarz		- ZPS „Gamrat” 

	NSZZ „Solidarność”				 ZZ „Chemik”
  	Jan Krajewski					Wacław Mikrut

 
100 lecie urodzin Św. Jana Pawła II

	
	Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny obudził w nas „Solidarność”. Nie tylko odmieniając oblicze tej ziemi, ale też nasze serca. W setną rocznicę Jego urodzin i w 40-lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” warto jednoznacznie powtórzyć – jest naszym duchowym Ojcem założycielem.
Dlatego „Solidarność” powstawała na „kolanach”, a na bramach i terenach strajkujących zakładów obecny był Jego wizerunek. Wystarczy wspomnieć choćby słynną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej. Można bez przesady powiedzieć, że bez Papieża Polaka i cudu, który za Jego wstawiennictwem dokonał się w Polsce, nasz Związek mógłby nigdy nie powstać.
„Solidarność” i Świętego Jana Pawła II łączyła i nadal łączy, ogromna więź, naznaczona licznymi spotkaniami, wystąpieniami, bogatą korespondencją. Każdy Krajowy Zjazd Delegatów zawsze zaczynał swoje obrady od wystosowania listu do Papieża. Dlatego nie można powiedzieć o jednym, czy najważniejszym przesłaniu. W chwilach trudnych, tragicznych, zawsze mieliśmy Jego wsparcie. Gdy się czasami pogubiliśmy, zawsze z troską nas napominał i pouczał.
Jego nauka to nieprzebrana skarbnica myśli i wskazówek na każdy czas naszej działalności. Wpływ tej nauki jest oczywisty - „Solidarność” jest chrześcijańskim związkiem zawodowym, opierającym swój statut na społecznej nauce Kościoła.
Dzisiaj szczególnie aktualne jest wezwanie spod Wielkiej Krokwi w 1997 r.: „Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym”. A dla mnie, dla związkowca najważniejsza jest niezwykle spójna definicja poświęcona pracy: „Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy”, zawartej w encyklice „O pracy ludzkiej”.
Święty Janie Pawle II - w stulecie swoich urodzin i 40-lecie powstania naszego Związku - módl się za swoją "Solidarność"
Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda
Apel do członków Związku 

	Podpisana 5 maja 2020 roku „Umowa programowa” pomiędzy NSZZ „Solidarność” a kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą gwarantuje kontynuację polityki, dzięki której polscy pracownicy, a co za tym idzie również całe rodziny, bardzo dużo zyskali przez ostatnie pięć lat. 
Do najważniejszych osiągnięć, które są realizacją postulatów „Solidarności” zapisanych w „Umowie programowej” z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą z 5 maja 2015 r., zaliczamy: przywrócenie wieku emerytalnego, podniesienie kwoty wolnej od podatku dla najuboższych, ograniczenie handlu w niedzielę, ustanowienie minimalnej stawki godzinowej i radykalny wzrost płacy minimalnej, wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników służby zdrowia, lepsze warunki w sądach pracy i lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem, podwyżki w sferze finansów publicznych, wyższy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zniesienie syndromu pierwszej dniówki, wyłączenie z płacy minimalnej dodatków nocnych oraz dodatków stażowych, przywrócenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, wzmocnienie dialogu społecznego. Do tego wielkie programy społeczne dla rodzin wychowujących dzieci i dla seniorów.
 Dokonaliśmy tego przy wsparciu urzędującego Prezydenta, który wielokrotnie stawał po stronie „Solidarności” w sytuacjach konfliktowych i wspierał nasz Związek, gdy rząd Zjednoczonej Prawicy nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań lub łamał zasady dialogu społecznego.
Podpisując nową umowę, chcemy tę owocną współpracę kontynuować, tym bardziej, że wiele postulatów jest jeszcze do zrealizowania, choćby kwestia emerytur stażowych, których przez opór rządzącej większości nie udało się uzyskać.
W imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” apeluję do wszystkich Członków i Sympatyków Związku o poparcie w najbliższych wyborach kandydatury obecnego Prezydenta Andrzeja Dudy. W naszej ocenie jest On gwarantem zachowania dotychczasowej propracowniczej i prospołecznej polityki, dającym nadzieję na realizację kolejnych naszych postulatów.
 Mamy świadomość, że nic nie jest dane raz na zawsze, a zmiana osoby na najważniejszej funkcji w Polsce może oznaczać utratę uprawnień, które wywalczyliśmy przez ostatnie 5 lat.

Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność


Prezydent RP Andrzej Duda i Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda prezentują podpisaną umowę programową

Pogrzeb ś.p. Kazimierza Potyrały

	W dniu 9 maja w Kościele w Sobniowie odbyły się uroczystości pogrzebowe ś.p. Kazimierza Potyrały związanego przez wiele lat z Solidarnością Gamracką. 
Mszy świętej przewodniczył ks. Piotr Potyrała, który wygłosił również słowo pożegnalne. Po Mszy Starosta Adam Pawluś odczytał list od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, odnoszący się do wieloletniej współpracy K. Potyrały ze zmarłym w zeszłym roku swoim Ojcem Kornelem Morawieckim. 
	Urna z prochami zmarłego, została złożona w rodzinnym grobie na Cmentarzu Parafialnym w Sobniowie. Słowo pożegnania na Cmentarzu w imieniu Solidarności wygłosił Przewodniczący KM przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski. 
	W uroczystościach pogrzebowych brały udział delegacje ze sztandarami Solidarności z Gamratu i Huty Szkła Jasło oraz Konfederacji Polski Niepodległej i Solidarności Walczącej. 
Wśród zgromadzonych uczestników uroczystości pogrzebowych byli koleżanki i koledzy z Gamratu oraz działacze opozycji antykomunistycznej z powiatu jasielskiego.

Starosta Adam Pawluś odczytuje list od Premiera RP


Sztandar Solidarności Walczącej oddaje hołd zmarłemu
Ś.p. Kazimierzowi PotyraleZ żalem informujemy, że w dniu 6 maja 2020 r. 
zmarł w wieku 62 lat
 
Ś.p, Kazimierz Potyrała
 
Był On aktywnym członkiem NSZZ Solidarność, piastując różne funkcje związkowe, m.in.: członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A., Przewodniczącego KW na Wydziale Wykładzin, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członka Pocztu Sztandarowego. Walczył także w podziemiu niepodległościowym o wolną Polskę jako członek Solidarności Walczącej, za co był prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa, uzyskując w Wolnej Polsce status „Działacza opozycji antykomunistycznej” oraz Krzyż „Solidarności Walczącej”
 
RODZINIE ZMARŁEGO SKŁDAMY SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA 
 
			 Koleżanki i koledzy z Organizacji 			       Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność  
  przy „Gamrat” S.A.
 

List Zastępcy Przewodniczącego Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Tadeusza Majchrowicza
ws. działań dot. tarczy antykryzysowej

Koleżanki i Koledzy !

Zgodnie z naszą umową pragnę przekazać nowe informacje dot. projektu ustawy tzw. Tarczy 3.0. Intensywna praca Prezydium KK od soboty przyniosła oczekiwany efekt - sukces NSZZ „Solidarność”. 
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy, co prawda, fragmenty nowej Tarczy 3.0, ale w części, która nas szczególnie interesuje, czyli tej o prawach pracowniczych i uprawnieniach związków zawodowych, nie ma już haniebnych zapisów, przeciwko którym zaprotestowaliśmy.
W imieniu Prezydium KK bardzo dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy natychmiast podjęli działania i skierowali przesłane przez nas dokumenty do organizacji związkowych oraz podjęli stanowiska w tej sprawie. 
Bez wątpienia, zdecydowane działania Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, podczas wczorajszego spotkania z partią Porozumienie, w którym uczestniczyła również Pani Wicepremier Jadwiga Emilewicz, sprawiły, że z tzw. Tarczy 3.0 zostały wykreślone antypracownicze zapisy. 
Po raz kolejny przekonaliśmy się, że tylko jednoznaczna, ostra reakcja Związku, we współpracy z Panem Prezydentem, daje szansę na uzyskanie pozytywnych rozwiązań. Pragnę zaznaczyć, iż nie jest to jeszcze koniec prac nad ustawą, gdyż dziś wieczorem w gronie liderów reprezentatywnych central związkowych będziemy rozmawiać z Panią Wicepremier Jadwigą Emilewicz na temat radykalnego podniesienia wysokości zasiłku dla bezrobotnych, a także innych zapisów w ustawie.
Najważniejsze, że w dalszym ciągu wszystkie kwestie dotyczące czasu pracy, wynagrodzeń, zwolnień, urlopów będą podlegały konsultacji ze związkami zawodowymi.
W załączeniu link do rozmowy z przewodniczącym Piotrem Dudą, który podsumowuje nasze działania w sprawie tarcz antykryzysowych. https://www.tysol.pl/a47190--Wideo-P-Duda-Dzieki-S-prezydentowi-i-prem-Emilewicz-z-Tarczy-3-0-wykreslono-antypracownicze-zapisy
     			Łączę wyrazy uszanowania 
					Tadeusz Majchrowicz

Pogrzeb ś.p. Adama Dzioka

	23 kwietnia 2020 r. w Kościele Parafialnym w Dąbrówce odbyły sie uroczystości pogrzebowe śp. Adama Dzioka, członka Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A., Przewodniczącego Koła Emerytów i Rencistów. 
	W pogrzebie oprócz najbliższej rodziny zmarłego, uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm Maria Kurowska, Przewodniczący ZR Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz, Paweł Pietrusza Szef Oddziału ZR w Jaśle oraz koleżanki i koledzy z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w Jaśle, na czele z Przewodniczącym Janem Krajewskim wraz z Pocztem Sztandarowym Związku.
Słowa pożegnania zmarłego wygłosił T. Majchrowicz podkreślając zasługi ś.p. Adama Dzioka w okresie jego długoletniej działalności w NSZZ „Solidarność”.

          Napisz do nas:  solidgam@onet.pl