Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności związkowe i nie tylko
Pole tekstowe: Organizacja Międzyzakładowa przy GAMRAT S.A.   38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Pole tekstowe:   Łączy nas Solidarność
Pole tekstowe: Na stronę dokonano dotychczas

Administrator strony:   

Jan Krajewski

tel. 491 4785  

Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Strony
warte odwiedzenia

wejść

Pole tekstowe: Lokalne media

Portale internetowe:   

Wystarczy kliknąć na Logo  

Stacje radiowe i telewizyjne

Radio „Rzeszów”

Pole tekstowe: Strony samorządowe

Miasto Jasło

Powiat Jasło

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

 

Portal o naszym Województwie

Pole tekstowe: Instytucje 
Państwowe
Pole tekstowe: Strony związkowe
Pole tekstowe: Zakłady pracy objęte działalnością Organizacji
Międzyzakładowej przy GAMRAT S.A.

Państwowa

Straż Pożarna

Rzecznik Praw Konsymenta

Straż Pożarna

Pole tekstowe: 	W dniu 19 października w siedzibie Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu sytuacji ekonomiczno-gospodarczej Spółki. 
W spotkaniu udział wzięli ze strony Zarządu Dyrektor Pan Marek Skalski i HR Menager Pani Agnieszka Surmacz. Stronę związkową reprezentowali: Jan Krajewski, Dariusz Serwa – NSZZ „Solidarność” oraz Wacław Mikrut ze Związku Zawodowego „Chemik”. 
	Dyrektor Skalski poinformował przedstawicieli związków o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz o potrzebie zmniejszenia produkcji wyrobów ze względu na spadek zamówień na rynek krajowy jak i na eksport. Celem ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń pracowniczych zaproponował działania mające na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania Firmy. 
	Następnie odbyła się dyskusja nad przedstawionymi propozycjami. Pani A. Surmacz przedstawiła propozycję zawarcia Porozumienia w tej sprawie pomiędzy Pracodawcą a związkami zawodowymi. Porozumienie zawiera kwestię wykorzystania urlopów wypoczynkowych, przestojów produkcyjnych oraz zasad korzystania przez pracowników z płatnych nieobecności usprawiedliwionych, w uzasadnionych przypadkach. 
	Związki zawodowe po dokonaniu konsultacji wewnątrz swoich struktur w dniu 20 października podpisały ww. porozumienie.

Szkolenie w Krośnie

	W dniu 14 października w siedzibie Zarządu Regionu Podkarpacie w Krośnie odbyło się szkolenie dla Regionalnych Komisji Wyborczych które prowadził przedstawiciel Komisji Krajowej Związku, Przewodniczący Regionu Płockiego Andrzej Burnat. Celem szkolenia było przedstawienie zasad wyborczych które będą obowiązywać w wyborach władz NSZZ „Solidarność” w 2023 roku, w związku z upływem kadencji. Przewodniczącym RKW w Krośnie jest kol. Krzysztof Fal, a w jej składzie jest także Szef Oddziału w Jaśle Paweł Pietrusza. W szkoleniu brał udział także Przewodniczący KM przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski. Wybory w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych mają się odbyć do końca marca przyszłego roku.

Wybory ZSIP w ZPS „Gamrat”

W dniu 28 września z inicjatywy NSZZ „Solidarność” odbyły się wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” na kadencję 2022-2026. Przeprowadzenie wyborów było niezbędne gdyż dotychczasowy ZSIP złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Nowym Społecznym Inspektorem został wybrany kol. Rafał Mamroł. Życzymy mu sukcesów w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy i przestrzegania prawa pracy. 

XXVII Pielgrzymka do Skarżyska-Kamiennej

	W sobotę, 24 września 2022 r. pracownicy Zakładów Zbrojeniowych i Lotniczych pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Uroczystej mszy świętej sprawowanej dla pielgrzymów przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.
	Do Sanktuarium przyjechali pracownicy zakładów zbrojeniowych i pracujących na potrzeby wojska m.in. z Bydgoszczy, Dęblina, Gdańska, Gdyni, Gliwic, Jasła, Kraśnika, Ostrowca Świętokrzyskiego, Pionek, Poznania, Radomia, Rzeszowa, Skarżyska – Kamiennej, Stalowej Woli, Świdnika, Tarnowa i Warszawy, wraz z pocztami sztandarowymi.
Uczestnikami uroczystości byli także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz prezesi zakładów zbrojeniowych i lotniczych z całego kraju. 
	Inicjatorem i organizatorem Pielgrzymek Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej jest Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ "Solidarność", której przewodniczy Stanisław Głowacki.
	Wśród uczestników pielgrzymki, jak co roku, obecna była grupa pielgrzymów z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ze Spółek: Gamrat S.A., Zakład Produkcji Specjalnej i Solgam oraz Koła Emerytów i Rencistów, na czele z Przewodniczącym Janem Krajewskim. 
Obecny był także Sztandar Związku wraz z pocztem w składzie: Andrzej Gustek, Zbigniew Siepkowski i Józef Łodziński. 

Poczty sztandarowe przed Sanktuarium MB Ostrobramskiej

Sztandar Związku na procesji z obrazem ks. J. Popiełuszki

Pielgrzymi z Zakładu Produkcji Specjalnej

Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy

	W dniach 17-18 września odbyła się jubileuszowa 40 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę przed oblicze naszej Matki i Królowej. 
Do uczestników pielgrzymki przemówił Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda który stwierdził m.in.:
„Dzisiaj martwimy się o nasze miejsca pracy, martwimy się, że w związku z galopującymi cenami energii elektrycznej i gazu nasze miejsca pracy są zagrożone. Dlatego będziemy prowadzić intensywny dialog społeczny, a jeśli nie, to będziemy protestować, aby wspólnie z rządem wypracować rozwiązania, które nie pozwolą zniszczyć naszej gospodarki, tak mozolnie budowanej przez wszystkie lata „
	Centralnym punktem programu uroczystości była Msza Święta, na Jasnogórskim Szczycie o godz. 11 której przewodniczył Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy abp Józef Kupny. 
Homilię do zebranych pielgrzymów wygłosił bp Wiesław Śmigiel, który mówił m.in.: „historia pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę to lata modlitwy oraz wysiłku i zaangażowania konkretnych ludzi. U jej początków było wielu ludzi wiary, dobrej woli, ale przede wszystkim był charyzmatyczny kapłan, obrońca praw człowieka i męczennik, bł. ks. Jerzy Popiełuszko” I dalej: 
„Praca bez sprawiedliwości staje się wyzyskiem i niewolnictwem. Zyski bez solidarności prowadzą do rozwarstwienia i niepokojów społecznych. Przekreślenie zasady dobra wspólnego jest drogą do skrajnego indywidualizmu i egoizmu”
	W Pielgrzymce jak co roku uczestniczyli członkowie NSZZ „Solidarność” z Gamrat, Tarkett, Solgam, Zakładu Produkcji Specjalnej oraz Koła Emerytów i Rencistów z Przewodniczącym KM Janem Krajewskim. Obecny był także Sztandar Związku wraz z pocztem w składzie: Marian Konieczny, Andrzej Gustek, Józef Łodziński.

Homilia do uczestników Pielgrzymki ks bpa Wiesława Śmigiela


Widok na Ołtarz na wzgórzu Jasnogórskim

Sztandar Związku. Od lewej stoją: Jan Krajewski, Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Józef Łodziński


42 rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

	Obchody 42. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” w Jaśle rozpoczęły się jak co roku Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i „Solidarności” w kościele pw. św. Stanisława BM. Koncelebrze przewodniczył ks. dr hab. Piotr Steczkowski - Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, natomiast homilię wygłosił ks. dr Stanisław Marczak, były kapelan jasielskiej „Solidarności”.
Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze przed tablicami ku czci ks. Stanisławowa Kołtaka i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
	Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe Organizacji Związkowych „Solidarności” z Gamrat-u i Zakładu Gazowniczego w Jaśle oraz jasielskich szkół ponadpodstawowych. Wartę honorową wystawili uczniowie klasy mundurowej LO w Kołaczycach.
	W uroczystościach uczestniczyli m.in.: parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy powiatowych instytucji i placówek oświatowych oraz byli i obecni działacze jasielskiej „Solidarności”.


Msza św. w intencji Ojczyzny i Solidarności

Wiązankę kwiatów składają w imieniu Solidarności Gamratu
Jan Krajewski i Wiesław Martowicz

Kwiaty i wieńce pod tablicą ku czci Błogosławionego      Księdza Jerzego Popiełuszki

KOMUNIKAT
ws. pielgrzymki autokarowej do Częstochowy 
w dniu 17/18 września 2022 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że organizowana jest Pielgrzymka autokarowa na Święto Ludzi Pracy do Częstochowy, której centralnym punktem będzie Msza Święta na szczycie Jasnej Góry w niedzielę o godz. 11,00, odprawiona za pomyślność Ojczyzny i Ludzi Pracy .
Zapisy na wyjazd przyjmowane są w biurze Związku 
tel. 491 4785 w terminie do 5 września 
Przy zapisie należy podać nr PESEL, nr telefonu 
oraz wnieść opłatę
Koszt wyjazdu wynosi: 
członkowie NSZZ „Solidarność” oraz członkowie ich rodzin - 30 zł od osoby
pozostałe osoby (w zależności od wolnych miejsc)       - 100 zł od osoby
W cenę wliczony jest przejazd + ubezpieczenie + obiad
Wyjazd jest planowany w dniu 17 września (sobota) o godz. 23,30 spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, następnie przez Osiedle Gamrat i Kołaczyce.
Planowany powrót w godzinach wieczornych w niedzielę.Zebranie Zarządu NSZZ „Solidarność”

	W dniu 29 sierpnia w siedzibie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Celem zebrania było omówienie spraw bieżących oraz plan działania na najbliższy okres. W trakcie zebrania podjęto następujące tematy:
informacja Przewodniczącego KM Jana Krajewskiego o działalności Związku za okres od poprzedniego zebrania
informacja przedstawicieli Związku o sytuacji w Spółkach: Gamrat, Tarkett, Zakład Produkcji Specjalnej i Solgam
organizacja wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Zakładzie Produkcji Specjalnej
udział delegacji ze Sztandarem Związku u uroczystościach 42 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Jaśle
organizacja dorocznego spotkania Koła Emerytów i Rencistów członków NSZZ „Solidarność” w dniu 8 września 2022
organizacja Pielgrzymki do Częstochowy na Święto Świata Pracy w dniach 17/18 września
organizacja Pielgrzymki pracowników Zakładów Zbrojeniowych w dniu 24 września
sprawy finansowe i organizacyjne
wolne wnioski

JASIELSKIE OBCHODY
42 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych odbędą się w Kościele Św. Stanisława 
W programie:
18,00— Msza Święta w intencji Ojczyzny i Solidarności
19,00— złożenie kwiatów pod tablicami bł. ks. Jerzego 
       Popiełuszki i ks. Stanisława KołtakaPorozumienia Sierpniowe 
Zwycięstwo 1980

21 postulatów opracowanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy zostało spisanych na sklejce i ogłoszonych 17 sierpnia 1980 roku. Ostateczny kształt nadali im przywódcy robotniczych protestów z całej Polski.
Treść 21 postulatów:
1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
4. a) przywrócić do poprzednich praw: – ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976, – studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
c) znieść represje za przekonania.5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ.
8. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki.
11. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
12. Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
13. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczyć] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
17. Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.
20. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4-brygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

Po długich negocjacjach ze stroną rządową uzgodniono protokół porozumienia, który zawierał realizację części 21 postulatów oraz inne szczegółowe ustalenia.
Protokół Porozumień Sierpniowych, pod presją strajków podpisali w dniu 31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej Komisja Rządowa i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w składzie:

PREZYDIUM MKS 
Przewodniczący: Lech Wałęsa
Wiceprzewodniczący: Andrzej Kołodziej, Bogdan Lis
CZŁONKOWIE
Lech Bądkowski, Wojciech Gruszewski, Andrzej Gwiazda, Stefan Izdebski, Jerzy Kwiecik, Zdzisław Kobyliński, Henryka Krzywonos, Stefan Lewandowski, Alina Pieńkowska, Józef Przybylski, Jerzy Sikorski, Lech Sobieszek, Tadeusz Stanny, Anna Walentynowicz, Florian Wiśniewski

KOMISJA RZĄDOWA
Przewodniczący:
Mieczysław Jasielski, Wiceprezes Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
CZŁONKOWIE
Zbigniew Zieliński, Członek Sekretariatu KC PZPR
Tadeusz Fiszbach, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku
Jerzy Kołodziejski, Wojewoda GdańskiOryginalna tablica zawierająca 21 postulatów Sierpnia 1980 r.Spotkanie w ZPS „Gamrat”

	W dniu 23 sierpnia w siedzibie Zarządu Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” odbyło się spotkanie Prezesa Pana Andrzeja Cholewiaka z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” tj. Sylwestra Posełkiewicza – Przewodniczącego Komisji Oddziałowej przy ZPS oraz Jana Krajewskiego – Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. 
Tematem spotkania były kwestie dotyczące przestrzegania przepisów wynikających z Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy w ZPS „Gamrat” oraz wywiązywania się z obowiązków zawodowych. 
Prezes Cholewiak stwierdził, że względu na charakter produkcji sprawy te będą przez Zarząd Spółki rygorystycznie egzekwowane wobec podległych pracowników.

42 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych w Krośnie

	19 sierpnia w kościele pw. Św. Wojciecha odbyła się uroczysta Msza św. za Ojczyznę, Ludzi Pracy i "Solidarność", oraz w intencji zbliżającej się 42 rocznicy Porozumień Sierpniowych. 
Mszę św. poprzedziła Modlitwa Różańcowa prowadzona przez Rycerzy Kolumba z Bazyliki Farnej.
	Mszy Świętej przewodniczył ks. Julian Bieleń, który wygłosił okolicznościową homilię nawiązującą do rocznicy powstania Solidarności.
	W celebrze uczestniczyli także Archidiecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy ks. Prałat Krzysztof Mijal Proboszcz miejsca, oraz księża: Kazimierz Gancarz i Jan Krupiński. 
Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: Regionu Podkarpacie, BWI Poland Krosno, Oddziału ZR w Sanoku, oraz Gamratu Jasło, w którego składzie byli: Jan Krajewski, Andrzej Gustek, Zbigniew Siepkowski.


Ołtarz w Kościele św. Wojciecha i księża koncelebransi

Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz podczas czytania Ewangelii

Poczet sztandarowy OM Gamrat, od lewej: Andrzej Gustek, Zbigniew Siepkowski, Jan Krajewski
Spotkanie w Tarkett Polska

	W dniu 11 sierpnia w siedzibie Spółki Tarkett odbyło się spotkanie poświęcone wprowadzeniu regulacji płacowych wynikających z wdrożonego początkiem bieżącego roku systemu płacowego, który zaszeregował pracowników Spółki do 4 grup z określeniem dolnej i górnej stawki miesięcznego wynagrodzenia. 
	W spotkaniu z ramienia Pracodawcy uczestniczyli Pan Dyrektor Marek Skalski oraz Pani Agnieszka Suramacz HR Menager, a stronę związkową reprezentowali Jan Krajewski i Dariusz Serwa – NSZZ „Solidarność” i Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”
	Dyrektor Skalski zaprezentował wstępne założenia regulacji płac mającej na celu ustalenie właściwej struktury wynagrodzeń w Spółce, wynikającej z posiadanych kwalifikacji zawodowych i jakości wykonywania pracy.
	Przedstawiciele związków zawodowych w dyskusji położyli nacisk aby podwyżki wynagrodzeń objęły wszystkich pracowników rzetelnie wykonujących swoje obowiązki zawodowe, a ewentualne różnicowanie wysokości podwyżki było oparte na obiektywnych podstawach.
	Dyrektor po wysłuchaniu zgłoszonych uwag i wniosków stwierdził, że je rozważy i przedstawi w tej sprawie pisemną propozycję pod dalsze negocjacje.

Zebranie Komisji ds. ZKŚS Gamrat

	W dniu 1 sierpnia w budynku Zarządu Gamrat S.A. odbyło się posiedzenie Komisji Świadczeń Socjalnych, w którym uczestniczyli:   
  Barbara Kozak 	– Kierownik Działu Kadr i Płac, 
  Jan Krajewski 	– Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność”, 
  Wacław Mikrut 	– Przewodniczący ZZ „Chemik”. 
Przedmiotem zebrania było rozpatrzenie wniosków o losowe zapomogi bezzwrotne z ZFŚS, złożone przez pracowników Gamratu oraz emerytów i rencistów. Drugim punktem zebrania było przyznanie pożyczek na cele mieszkaniowe. 
	Ponadto komisja dokonała podsumowania stopnia realizacji Panu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w rozbiciu na poszczególne tytuły.

Będzie nowy wiek emerytalny w Polsce? 
Oto propozycje zmian

	Do Sejmu trafiły dwa projekty dot. tzw. "stażówek". Pierwszy z nich złożyła "Solidarność", a drugi prezydent Andrzej Duda. Co jest zawarte w tych projektach? Jakie trzeba będzie spełnić warunki, aby przejść na emeryturę stażową i kiedy mogą one wejść w życie?
Emerytury stażowe to temat gorący już od kilku lat. Ich wprowadzenie obiecał prezydent, Andrzej Duda. Mówił o tym m.in. w czasie kampanii wyborczej latem 2020 roku.
Swój projekt, dotyczący emerytur stażowych złożyła w Sejmie "Solidarność". Pod tym projektem podpisało się 235 tysięcy osób.
Takie są propozycje na nowy wiek emerytalny
	Andrzej Duda złożył już stosowny projekt, w którym opisane są zasady przejścia na emeryturę stażową. Wynika z niego, że będzie można z niej skorzystać od 2023. Oczywiście najpierw musi się na to zgodzić Sejm i Senat. Co jeszcze znalazło się w projekcie prezydenta RP ? Trzeba będzie mieć przepracowany określony czas pracy, by przejść na emeryturę stażową. Ma to być:
- 39 lat dla kobiet
- 44 lata dla mężczyzn
Ponadto projekt ten zakłada, że aby przejść na emeryturę stażową, należałoby zebrać kapitał emerytalny wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury.
	Projekt "Solidarności" zakłada mniejszy staż pracy, potrzebny do przejścia na "stażówkę". To:
- 35 lat dla kobiet
- 40 lat dla mężczyzn
Wypracowanie propozycji tzw. emerytury stażowej było zadaniem powołanej w maju przez prezydenta Rady ds. Społecznych. Duda mówił wówczas, że chciałby, aby ta propozycja został przygotowana "jak najlepiej i jak najrozsądniej".

Rozmowy płacowe w Gamracie
26 maja odbyło się kolejne spotkanie związków zawodowych   z Zarządem „Gamrat” S.A. na temat premiowania pracowników. 
Dzień wcześniej związki zawodowe przedstawiły wspólne stanowisko odnoszące się do propozycji Prezesa Zarządu Krzysztofa Moski, złożonej podczas spotkania w dniu 11 maja. 
W rozmowach uczestniczyli: 
ze strony Zarządu Spółki Prezes Krzysztof Moska, Członek Zarządu Dyrektor Generalny Jerzy Pachana, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Zbigniew Syzdek oraz Kierownik Działu Kadr i Płac Barbara Kozak. 
Stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność”- Jan Krajewski przewodniczący oraz członkowie zarządu Związku Maria Żuklińska i Jan Sokołowski – ZZ „Chemik” – Wacław Mikrut przewodniczący i członkowie Prezydium Renata Szlachta i Marek Olbrot. 
	W trakcie spotkania związkowcy odczytywali zgłoszone postulaty, do których Zarząd Spółki się ustosunkowywał. Toczyła się też dyskusja w której każda ze stron broniła swojego stanowiska. 
Efektem negocjacji jest porozumienie które zakłada podwyższenie z dniem 1 czerwca br. premii frekwencyjnej dla pracowników produkcyjnych i okołprodukcyjnych do kwoty 300 zł brutto miesięcznie. Pracownicy biurowi nadal będą otrzymywać premię frekwencyjną w kwocie 100 zł brutto. 
Doszedł jednak dodatkowy warunek aby otrzymać premię tj. korzystanie z urlopu zgodnie z przyjętym na dany rok planem urlopów. 
W przypadku korzystania z tzw. urlopu na żądanie ( 4 dni w roku) premia nie przysługuje. 
Ww. ustalenia będą obowiązywać na czas nieokreślony.
Kodeks pracy przewiduje jednak sytuacje w jakich dopuszcza się zmiany w planie urlopów. Są to:
Art. 164.
§ 1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.
§ 2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku prac

Oferta sprzedaży nieruchomości dla pracowników „GAMRAT” S.A.

„GAMRAT” S.A. oferuje pracownikom do sprzedaży prawo wieczystego użytkowania gruntu tj. niżej wymienione działki w obrębie 18 Gamrat (Opacie) :  
10- 5,0415 ha 	- działka niezabudowana - teren leśny
7/5- 12,5921 ha 	- działka niezabudowana - grunt i teren leśny
w domyśle jako działki rekreacyjne (po przekształceniu użytków):.

Działki położone są od strony drogi powiatowej nr 1829R Jasło, Jareniówka- Jabłonica .
Istnieje możliwość sprzedaży działek w całości lub dokonania podziału działek na mniejsze (przy czym powierzchnia działki nie może być mniejsza niż mniejsze niż 0,3 ha.) W przypadku podziału działek na mniejsze zostaną wydzielone drogi, aby istniał dojazd do każdej z wydzielonej nieruchomości.
Cena nieruchomości jw. wynosi 7,50 zł. /1m2 gruntu netto + należny podatek VAT
Koszty wydzielenia działek i koszty notarialne ponosi Kupujący.

Istnieje możliwość zaopatrzenia nieruchomości w media: energia elektryczna , co, woda pitna i przemysłowa, sprężone powietrze, kanalizacja – wg zasad i do uzgodnienia z firmą VEOLIA WSCHÓD Sp. z o.o. Oddział na ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło , która istnieje i działa na terenie 18-GAMRAT.
Szczegółowych informacji udziela Halina Dziedzic tel. 726 001 889
Oferty zakupu nieruchomości przyjmowane są w formie pisemnej w Dziale Administracji, lub drogą e-mail hdziedzic@gamrat.com.pl. W przypadku większej ilości zainteresowanych pracowników liczy się pierwszeństwo przysłanych ofert.

Spotkanie związków z Prezesem 
Krzysztofem Moską

	11 maja w Dyrekcji Gamrat S.A. doszło do spotkania Prezesa Zarządu „Gamrat” S.A. Pana Krzysztofa Moski z przewodniczącymi związków zawodowych Janem Krajewskim (Solidarność) i Wacławem Mikrutem (Chemik) z udziałem Pani Barbary Kozak – Kierownika Działu Kadr i Płac. 
Na wstępie spotkania Prezes Moska stwierdził, że nadciąga kryzys gospodarczy, który spowoduje problemy wielu firm, a nawet ich bankructwo. Odnosząc się do postulowanej przez związki kwestii premiowania pracowników zaproponował podwyższenie premii frekwencyjnej dla Zakładu Rury do 300 zł od 1 lipca, ale uzależniając jej wypłatę od dodatkowej przesłanki tj. nie korzystanie z urlopów krótkoterminowych i na żądanie.
Przedstawiciele związków wnioskowali aby premia ta obejmowała wszystkich pracowników, którzy obecnie otrzymują tą premię oraz aby zasady jej otrzymania nie były zbyt trudne do spełnienia. Zwrócili się też do Prezesa o dalsze negocjacje w kwestii premiowania. 
Drugim tematem była oferta sprzedaży po preferencyjnych cenach terenów leśnych od strony Opacia. W omawianiu tego tematu uczestniczyła Pani Halina Dziedzic, specjalista w Biurze Spółki odpowiedzialna za sprawy własnościowe, która została poproszona o przygotowanie oferty dla pracowników.

Obradował Zarząd Regionu

	9 maja w Krośnie odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem Tadeusza Majchrowicza. 
Wśród tematów którymi zajmował się ZR można wymienić:
informacja Przewodniczącego ZR o działaniach Związku w okresie od poprzedniego posiedzenia, zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym
przyjęcie preliminarza Regionu Podkarpacie na 2022 r.
Krajowy Zjazd Delegatów w dniach 26-27 maja w Zakopanem. Gościem Zjazdu będzie Prezydent RP Andrzej Duda, Premier i ministrowie
zwiększenie do 500 zł odliczenia składki związkowej od PIT
W dyskusji i wolnych wnioskach członkowie Zarządu Regionu podnosili następujące kwestie, które powinny być przedmiotem działań Związku:
w związku z dużym wzrostem cen ( inflacja) powinny zostać wprowadzone rozwiązania mające na celu zatrzymanie spadku siły nabywczej płac, pomoc kredytobiorcom, oraz urealnienie oprocentowania obligacji skarbu państwa, depozytów i lokat dla osób posiadających oszczędności ( J. Krajewski )
intensyfikacja działań dot. emerytur stażowych, czyli możliwości przechodzenia na emerytury pracowników z 40 letnim stażem mężczyźni i 35 letnim kobiety
zmiany w Ustawie o związkach zawodowych zwiększające ich uprawnienia
Święto Konstytucji 3 Maja

	Jasielskie obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się na płycie Rynku Mszą Świętą koncelebrowaną w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem ks. dr Piotra Potyrały Dyrektora rzeszowskiej Caritas. Po jej zakończeniu uczestnicy obchodów przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej udali się do parku miejskiego w Jaśle w patriotycznym pochodzie ulicami miasta, w którym maszerowali przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, instytucji publicznych, komendantów służb mundurowych, pocztów sztandarowych, harcerzy oraz liczni mieszkańcy Jasła i Powiatu. 
Na trasie przemarszu parlamentarzyści oraz samorządowcy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 200. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W parku miejskim odśpiewano hymn Polski, a okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrza Jasła Ryszard Pabian. 
Po zakończeniu uroczystości, z przygotowanym na tę okazję okolicznościowym programem artystycznym wystąpili soliści i zespoły Jasielskiego Domu Kultury. 
W obchodach uczestniczył Poczet Sztandarowy Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Ks. Dr Piotr Potyrała wygłasza homilię do uczestników obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja


Poczet Sztandarowy Gamratu, od lewej: Andrzej Gustek, Dariusz Serwa, Zbigniew Siepkowski

Przemawia Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian

Mecz PKO Ekstraklasy 
Stal Mielec-Legia Warszawa

	W sobotę 30 kwietnia NSZZ „Solidarność” przy GAMRAT S.A. zorganizował wyjazd na mecz PKO Ekstraklasy rozgrywany w Mielcu pomiędzy drużynami FKS Stal Mielec i Legii Warszawa. 
Mecz cieszył się dużym zainteresowaniem kibiców, gdyż bilety (około  6 tys.) rozeszły się w kilka godzin od momentu udostępnienia w serwisie sprzedażowym, na ponad tydzień przed spotkaniem. 
Warto jednak było w nim uczestniczyć, gdyż nie zabrakło emocji oraz dodatkowych atrakcji bowiem nasza ekipa znajdowała się sektorze Klubu Kibica Stali, który zorganizował piękną oprawę oraz doping swojej drużyny przez cały mecz. 
Mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla Stali Mielec, co oddala ten zespół od strefy spadkowej. Nasza grupa liczyła 44 osoby z Firm: Gamrat, Tarkett Polska, Zakład Produkcji Specjalnej oraz koła Emerytów i Rencistów. Życzymy Stali Mielec pozostania w Ekstraklasie na kolejny sezon. Warto też dodać że Stal Mielec jest zaprzyjaźniona z klubem JKS Czarni Jasło, co można było usłyszeć od skandujących kibiców Stali.Drużyna Stali Mielec przed rozpoczęciem meczuGorący doping i morze flag w naszym sektorzeCzęść naszej ekipy z Tarkettu, Zakładu Produkcji Specjalnej  oraz Gamratu

Więcej zdjęć z meczu można oglądnąć  w zakładce „Galerie zdjęć”


Wesołego Alleluja !


Dużo zdrowia, spokoju i radości oraz niech Chrystus Zmartwychwstały napełni nas nadzieją na lepszą przyszłość
Życzy
ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ”
PRZY „GAMRAT” S.A.


Ulga podatkowa dla członków  związków zawodowych

	Dzięki zabiegom NSZZ „Solidarność” wprowadzono od 1 stycznia 2022 r. do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zapis, który ma umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania składek związkowych. 
Ulga ta pozwoli członkom związków zawodowych na odliczenie w PIT za 2022 r. opłacanych składek członkowskich w zeznaniu podatkowym składanym w 2023 r. 	Zgodnie z nowymi przepisami osoby opłacające składkę w związku zawodowym będą mogły odliczyć ją od dochodu, maksymalnie w wysokości 300 zł rocznie, co da ulgę w podatku zgodnie z obowiązującą stawką podatkową. Za 2021 było to 17 %, za 2022 nie wiadomo jeszcze jaka będzie, ale planowane jest 12 %, co dałoby zysk na podatku 36 zł Świadczenia dla członków NSZZ „Solidarność” 
w Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” Spółka Akcyjna 
   ze Spółek: „Gamrat”, „Terkett Polska” Oddział w Jaśle, ”Solgam”, Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat”
OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2022
500 zł – zawarcie związku małżeńskiego
500 zł – urodzenie dziecka/adopcja
300 zł – śmierć członka Związku
200 zł – śmierć członka rodziny (rodzice, teściowie, dzieci, współmałżonek)
300 zł – odprawa emerytalno-rentowa, świadczenie przedemerytalne
100 zł – odwiedziny chorego członka Związku (chorobowe powyżej 14 dni)
300 zł – karty podarunkowe „Biedronka” - Wielkanoc (100), Boże Narodz. (200)
200 zł – karta podarunkowa na start (dla nowych członków)
do 500 zł zapomogi losowe – bezzwrotne
do 1000 zł chwilówki bezodsetkowe z możliwością spłaty max. 10 rat
dopłaty do wyjazdów na wycieczki, pielgrzymki, manifestacje, integracje
Pamiętaj, pracodawca przy negocjacjach ws. podwyżek płac lub innych świadczeń dla pracowników, bierze głównie pod uwagę liczbę członków związków, jako wyznacznik ich potencjalnej siły, dlatego warto dać związkom kredyt zaufania i być wśród ich członków. 
	Należy odrzucić błędną tezę, że po co być w związkach, jak i tak obejmie mnie to co związki wywalczą, bo niskie uzwiązkowienie prowadzi do mniejszych efektów ich działań.
Spotkanie z Zarządem „Gamrat” S.A.

	W dniu 9 marca na pisemny wniosek związków zawodowych odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli, ze strony Zarządu „Gamrat” S.A.: Krzysztof Moska Prezes Zarządu, Jerzy Pachana Członek Zarządu, Zbigniew Syzdek Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy i Barbara Kozak Kierownik Działu Kadr i Płac. Stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność” – Przewodniczący KM Jan Krajewski, ZZ „Chemik” – Przewodniczący Wacław Mikrut. 
	Zgodnie z wnioskiem związków zawodowych spotkanie dotyczyło trzech tematów: planowanych inwestycji, poziomu zatrudnienia oraz kwestii płacowych. 
Odnośnie inwestycji Zarząd poinformował, że planowane jest uruchomienie nowej linii do produkcji węży dużych średnic oraz produkcji tubek do zniczy parafinowych. 
W kwestii poziomu zatrudnienia w Firmie to na chwilę obecną nie planowane jest zwiększenie zatrudnienia, natomiast na nowoutworzone stanowiska pracy będą stosowane przesunięcia wewnątrz firmy. 
Związkowcy w temacie płac sprecyzowali, że na ten moment chodzi o przedłużenie obowiązywania premii uznaniowej na rok 2022, gdyż Regulamin premii wygasł z końcem 2021 r. 	Prezes Moska ustosunkowując się do wniosku związków stwierdził, że obecna sytuacja ze względu na wojnę na Ukrainie, a co się z tym wiąże wzrost cen surowców, ograniczeniem rynków zbytu nie pozwala na dokonywanie ruchów płacowych. Priorytetem na ten moment jest utrzymanie poziomu zatrudnienia. Ewentualne rozmowy odnośnie wprowadzenia systemu motywacyjnego mogą się odbyć najwcześniej w okresie maj-czerwiec, o ile sytuacja rynkowa na to pozwoli. Na dzisiaj trudno jest przewidzieć jak się sytuacja potoczy. 
	Przedstawiciele związków argumentowali, że wysoka inflacja i drożyzna powoduje, że zeszłoroczne podwyżki w dużej części utraciły swój efekt.
Zebranie Zarządu Regionu

	W dniu 7 marca w Krośnie odbyło się zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, w którym uczestniczył Przewodniczący KM przy „Gamrat” Jan Krajewski.
Wśród tematów jakie były przedmiotem obrad należy wymienić:
informacja Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza na temat działalności Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Zarządu Regionu
zmiany w Prezydium Zarządu Regionu: nowym Skarbnikiem został Paweł Pietrusza z Jasła a Sekretarzem Krzysztof Fal z Krosna
omówienie sytuacji w firmach z Regionu Podkarpacie: problemy w ZMKS Jasło, konflikt płacowy w Autosanie w Sanoku
wojna na Ukrainie: Związek udziela różnorakiej pomocy m.in. przyjmując 200 uchodźców do ośrodków wypoczynkowych w Spale i Jarnołtówku oraz prowadzi zbiórkę darów i pieniędzy
zatwierdzono bilans rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2021 r.
przyjęto plan przychodów i wydatków (budżet) na 2022 r.
sprawy różne, w których padały m.in. pytania nt. obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach stażowych, wniesionego do Sejmu RP przez NSZZ „Solidarność”. Aktualnie projekt związkowy i inne znajdują się w komisji sejmowej po pierwszym czytaniu. Związek będzie dążył do tego, aby zostały przyjęte jak najkorzystniejsze dla pracowników rozwiązania
sprawy organizacyjne i wolne wnioski

Planowana jest budowa Pomnika bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, w związku z czym ogłoszona została Narodowa Zbiórka w formie cegiełek o wartości 50 zł (format A-5)
Zainteresowani nabyciem takiej cegiełki mogą się zapisywać w biurze Związku.Zebranie Komisji Międzyzakładowej

	W dniu 25 lutego w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
W porządku obrad znalazły się następujące sprawy:
informacja Przewodniczącego KM Jana Krajewskiego nt. działalności Związku w ostatnim okresie
informacja Przewodniczących organizacji oddziałowych o sytuacji w Spółkach
przyjęcie rozliczenia finansowego za 2021 r.
zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2021 r.
ustalenie wysokości świadczeń finansowych dla członków Związku na rok 2022
przyjęcie preliminarza budżetowego na 2022 r.
omówienie efektów negocjacji płacowych (podwyżek) w : Tarkett, ZPS „Gamrat” i Solgam
wniosek do Zarządu „Gamrat” S.A. ws. spotkania na temat premii motywacyjnej
udzielenie poparcia dla stanowiska Komisji Krajowej i Zarządu Regionu ws. agresji Rosji na Ukrainę
sprawy finansowe i organizacyjne
wolne wnioski

Z OKAZJI ŚWIĘTA KOBIET

Komisja Krajowa

Pole tekstowe: Inne strony
Pole tekstowe: Porozumienie Rząd — Solidarność
	Obradujący w środę 31 maja w Spale (woj. łódzkie) przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyrazili zgodę na podpisanie przez związek porozumienia z rządem w sprawie m.in. podwyżek dla tzw. budżetówki i emerytur strażowych – powiedział po południu lider Solidarności Piotr Duda.
	Na konferencji prasowej po posiedzeniu KK NSZZ "Solidarność" w Spale (Łódzkie) podano informację o zgodzie władz związku na porozumienie z rządem. Negocjacje dwustronne rozpoczęły się jesienią ub. r. po odwołaniu przez Solidarność manifestacji "Marsz Godności".
"Po długich rozmowach, po przedstawieniu przeze mnie porozumienia z rządem Mateusza Morawieckiego, Komisja Krajowa podjęła decyzję o zielonym świetle dla tej umowy społecznej" – powiedział przewodniczący NSZZ "Solidarność". "Oczekuję, że porozumienie zostanie podpisane już wkrótce, w najbliższych dniach" – podkreślił. "Jestem gotowy na podpisanie z premierem wypracowanego przez Komisję Krajową porozumienia choćby dziś albo jutro" – zaznaczył.
Zdaniem Piotra Dudy z podpisaniem tej umowy społecznej nie można czekać, ponieważ muszą się nią zająć jeszcze parlament i prezydent.
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda
Mecz Stal Mielec-Warta Poznań
	W dniu 27 maja zorganizowany został wyjazd do Mielca na mecz Ekstraklasy piłki nożnej pomiędzy Stalą Mielec a Wartą Poznań. W meczu lepszą okazała się Stal wygrywając 1-0, gwarantując sobie pozostanie na kolejny sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej, choć wyniki innych meczów powodowały że już przed meczem Stali nie groziła degradacja. 
W meczu uczestniczyło 37 osób, w tym dzieci ze Spółek „Gamrat”, Tarkett, Zakład Produkcji Specjalnej oraz Koła Emerytów.
Walne Zebranie Sekcji Zbrojeniowej
	W dniu 25 maja w Jastrzębiej Górze odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” . Podczas obrad WZD wybrano władze Sekcji na kadencję w latach 2023 – 2028 tj: 30 osobową Radę Sekcji, 5 osobową Komisję Rewizyjną oraz 11 delegatów na Kongres Sekretariatu Metalowców. 	Przewodniczącym Sekcji został wybrany Paweł Stanik z Meska, a dotychczasowy wieloletni przewodniczący Stanisław Głowacki został honorowym przewodniczącym. 
	W skład Rady Sekcji został wybrany kol. Sylwester Posełkiewicz – reprezentujący Organizację Międzyzakładową przy „Gamrat” S.A., jednocześnie Przewodniczący Komisji Oddziałowej w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. Delegaci Sekcji przejęli także szereg uchwał i stanowisk programowych.
Spotkanie z Prezesem Krzysztofem Moską
	W dniu 24 maja w Gamrat S.A. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Rada Nadzorcza. Uczestniczący w obradach Prezes Zarządu Krzysztof Moska zaprosił na krótkie spotkanie Przewodniczących związków zawodowych Jana Krajewskiego – NSZZ „Solidarność” i Wacława Mikruta – ZZ „Chemik” celem poinformowania o sytuacji ekonomicznej „Gamrat” S.A. po 4 miesiącach br. 
Prezes Moska oświadczył, że na chwilę obecną wyniki finansowe Firmy nie są zadowalające. Spowodowane jest to głównie sytuacją na krajowym rynku budowlanym, który notuje kilkudziesięciu procentowy spadek w stosunku do ubiegłego roku. Brak zamówień powoduje również, że firmy walczą ze sobą obniżając marże, co przekłada się na spadek opłacalności produkcji. 
Przewodniczący związków zawodowych odnosząc się do Porozumienia ws. negocjacji dot. podwyżek płac, zwrócili się o spotkanie z Zarządem „Gamrat” S.A. do końca czerwca br. aby ocenić sytuację ekonomiczną firmy i podjąć rozmowy o podwyżkach. 
Prezes Moska wyraził zgodę na tą propozycję.
Zebranie Komisji Rewizyjnej
	W dniu 27 kwietnia odbyło się pierwsze zebranie Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” wybranej na kadencję w latach 2023-2028 podczas obrad Zebrania Delegatów w dniu 18 marca 2023 r.
	Głównym tematem posiedzenia było ukonstytuowanie się Komisji. W głosowaniu tajnym na Przewodniczącą Komisji wybrano kol. Annę Kiełtykę (Gamrat), na Zastępcę kol. Marcina Stańczaka (Gamrat), a na Sekretarza Mariusza Jurkowskiego (ZPS „Gamrat”). 
Ponadto członkowie Komisji zapoznali się z dokumentacją kontroli realizowanych przez poprzednie Komisje Rewizyjne oraz dokumentacją finansową za 2022 r. skontrolowaną przez poprzednią Komisję oraz wnioskami pokontrolnymi. Komisja na okoliczność zebrania sporządziła protokół. 
KOMUNIKAT
ws. wyjazdu na mecz Ekstraklasy do Mielca
w dniu 27 maja 2023 r.

NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na mecz Ekstraklasy piłki nożnej Stal Mielec – Warta Poznań, który odbędzie się w dniu 27 maja br. o godz. 17,30 w Mielcu.
Cena wyjazdu dla członków Związku wynosi 20 zł
 (bilet+autokar+ubezpieczenie)
Zapisy są przyjmowane w biurze Związku osobiście lub telefonicznie nr 534 650 828 oraz u Przewodniczących w Firmach do dnia 28 kwietnia 
Wpłaty należy uiścić w chwili otrzymania biletu.
Warunkiem wyjazdu jest zarezerwowanie biletów przez elektroniczny system dystrybucji.
	Informacje dotyczące miejsca i terminu wyjazdu zostaną podane w terminie późniejszym, po dokonaniu rezerwacji biletów.

KARTY RABATOWE ORLEN DLA CZŁONKÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Od 1 kwietnia br. weszła w życie nowa umowa pomiędzy NSZZ „Solidarność” a Koncernem Paliwowym ORLEN ws. rabatów dla członków Związku posiadających elektroniczną legitymację.
Członkowie Związku posiadający dotychczasową kartę rabatową Orlen mogą dalej z niej korzystać, i zyskiwać rabat w wysokości 8 gr na litrze paliwa.
Jednak nowa karta będzie dawała korzystniejsze warunki. 
Aby ją otrzymać należy udać się z legitymacją członkowską na stację Orlen w Jaśle, przy ul. 3 maja 90 (obok Rafinerii), gdzie są wydawane karty. Po otrzymaniu karty rabaty będą naliczane na wszystkich stacjach Orlen.Wesołych Świąt !Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was i Wasze rodziny bogactwem Swoich łask. Niech będzie dla Was źródłem radości i pokoju
ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ”
PRZY „GAMRAT” S.A.

Zebranie Komisji Międzyzakładowej
	W dniu 30 marca w lokalu Związkowym odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” (zarządu Związku) nowej 5-cio letniej kadencji 2023-2028, wybranej podczas Międzyzakładowego Zebrania Delegatów w dniu 18 marca br. 
W porządku zebrania znalazły się następujące sprawy:
Wybór Prezydium KM w składzie:
	1/ Jan Krajewski		- przewodniczący
	2/ Dariusz Serwa 		- wiceprzewodniczący
	3/ Jan Ślabski			- sekretarz
	4/ Bogdan Skicki		- skarbnik
	5/ Bogusław Bajgrowicz	- członek
	6/ Marian Konieczny		- członek
	7/ Sylwester Posełkiewicz	- członek
Ustalenie listy członków KM podlegających szczególnej ochronie
Uchwała ws. przekazania kompetencji w niektórych sprawach dla Komisji Oddziałowej przy ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.
Przyjęcie do Związku nowych członków
Informacja Przewodniczącego KM z obrad Zarządu Regionu Podkarpacie
Wolne wnioski

Fotorelacja z zebrania Komisji Międzyzakładowej

Uchwała nr 9 XXIV
Międzyzakładowego Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” 
przy „Gamrat” S.A. z dnia 18 marca 2023 r.

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. zwraca się do władz krajowych Związku, o podjęcie bardziej zdecydowanych działań celem spełnienia niezrealizowanych dotychczas postulatów oraz wg nas ważnych dla pracowników kwestii w tym m.in:
Wprowadzenie emerytur stażowych po 40 latach pracy mężczyzn i 35 lat pracy kobiet, bez względu na wiek.
Wprowadzenie dla pracowników dodatku za pracę w niedzielę i święta w wysokości 100 % stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej za każdą godzinę pracy 
Wprowadzenia zasady, że wysokość płacy zasadniczej pracownika (stawki godzinowej) nie może być niższa niż minimalna płaca krajowa
Dokonywanie corocznej waloryzacji odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę wzrostu płacy minimalnej
Wprowadzenie obligatoryjnego odpisu na Emerytów i Rencistów uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych.
Celem realizacji ww. postulatów należy przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi podjąć rozmowy z partiami politycznymi dla których bliskie są sprawy ludzi pracy. Tylko pod warunkiem podpisania porozumienia programowego i obietnicy realizacji ważnych dla Związku spraw, NSZZ „Solidarność” powinna poprzeć określone organizacje polityczne i ich kandydatów.

STANOWISKO NR 1
Międzyzakładowego Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” 
przy „Gamrat” S.A. z dnia 18 marca 2023 r.

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. zdecydowanie potępia medialną nagonkę na Naszego wielkiego Polaka, Papieża Świętego Jana Pawła II, za pomocą dokumentów stworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa, która za główny cel swojej działalności stawiała walkę z Kościołem, jako ostoją wiary i narodowych wartości.
Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej Ojczyzny do wolności i wypowiedziane w 1979 r. w Warszawie. podczas pielgrzymki do Ojczyzny, słynne słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” dały impuls naszemu Narodowi do zdecydowanej walki o wolność, co zaowocowało powstaniem w 1980 r. ponad 10 milionowej Solidarności, która pomimo represji władz komunistycznych i wprowadzenia stanu wojennego doprowadziła w 1989 r. do odzyskania suwerenności i wprowadzenia demokratycznych rządów prawa.
Jako delegaci MZD NSZZ „Solidarność” protestujemy przeciwko niszczeniu wizerunku Papieża Jana Pawła II, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła, a dla Polaków jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów.

Wybory do władz międzyzakładowych 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
kadencję 2023-2028

	W dniu 18 marca w sali Restauracji Brooklyn odbyło się XXIV Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" przy "Gamrat" S.A. poświęcone wyborom nowych władz związkowych na kadencję w latach 2023-2028. 
Gościem zebrania był Tadeusz Majchrowicz - Przewodniczący ZR Podkarpacie, Z-ca Przew. Komisji Krajowej oraz Paweł Piertusza - członek Prezydium ZR, przedstawiciel Regionalnej Komisji Wyborczej, nadzorujący wybory. 
	W trakcie zebrania kol. Majchrowicz przedstawił informacje na temat działań Związku na szczeblu krajowym i regionalnym oraz odpowiadał na pytania delegatów. Omówił m.in. stan rozmów z Rządem RP na temat emerytur stażowych i działań Związku na rzecz wzrostu płacy minimalnej.
	Przewodniczący KM Jan Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej za okres kadencji 2018-2023, a Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Renata Smagacka sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
Obrady prowadzili: Jan Krajewski Przewodniczący, Wiesław Martowicz—zastępaca. Zebranie protokołował Bagdan Skicki.
Delegaci w głosowaniu tajnym ponownie wybrali na funkcję Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Jana Krajewskiego oraz pozostałych członków KM do 17 osobowego składu:
Gamrat S.A. : Jan Ślabski, Jerzy Gajda, Tomasz Lipka, Bogdan Skicki, Jan Sokołowski, Maria Żuklińska
Tarkett Polska: Dariusz Serwa, Marian Konieczny, Rafał Laskowski, Dariusz Lech, Sławomir Zając, Piotr Żarnowski
ZPS „Gamrat”: Sylwester Posełkiewicz, Łukasz Okarma
Solgam: Bogusław Bajgrowicz
Wybrano 4 osobową Komisję Rewizyjną w składzie:
Mariusz Jurkowski		- ZPS „Gamrat”
Anna Kiełtyka		- Gamrat S.A.
Marcin Stańczak		- Gamrat S.A.
Danuta Marszałek	-	 Koło Emerytów
Wybrano 3 delegatów na WZD Regionu Podkarpacie:
Jan Krajewski 		- Gamrat S.A.
Bogdan Skicki		- Gamrat S.A.
Dariusz Serwa	-	 Tarkett Polska
Wybrano 3 delegatów na WZD Sekcji Zbrojeniowej. 
Jan Krajewski		- Gamrat S.A.
Sylwester Posełkiewicz	- ZPS „Gamrat”
Łukasz Zając			- ZPS „Gamrat”
Szczegółowe wyniki głosowania tajnego znajdują się w zakładce „Wybory w Związku”
	Delegaci przyjęli także uchwały o charakterze proceduralnym oraz uchwałę programową i stanowisko w obronie Ojca Św. Jana Pawła II. (opublikowane powyżej).


Stół prezydialny, od lewej: Bogdan Skicki, Wiesław Martowicz, Jan Krajewski, Tadeusz Majchrowicz, Paweł Pietrusza.


Delegaci głosują uchwałę za pomocą imiennych mandatów


Głosowanie, od lewej: Renata Smagacka, Małgorzata Ochałek, Marian Konieczny, Tadeusz Pisz

Z okazji Święta Kobiet
Spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z siebie, radości życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet, życzy Wam,
wspaniałe, niepowtarzalne PanieOrganizacja Międzyzakładowa
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
przy „Gamrat” S.A.

Rozmowy płacowe w „Gamrat” S.A.

	Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna krajowa po rozmowach z Rządem RP organizacji reprezentatywnych, w tym NSZZ „Solidarność” została ustalona na poziomie 3.490 zł. Trzeba jednak dodać, że płaca ta to nie tylko płaca zasadnicza, ale i dodatki np. premie, więc pracodawcy mają możliwość doliczać premie do płacy zasadniczej aby spełnić wymóg minimalnej płacy 3.490 zł
	Zarząd „Gamrat” S.A. podjął decyzję że od 1 stycznia 2023 r. minimalna płaca zasadnicza (miesięczna) pracownika Gamratu będzie wynosić nie mniej niż 3.500 zł brutto. Spowodowało to jednak praktyczne zrównanie płac pracowników, bez względu na posiadane kwalifikacje i staż pracy w „Gamrat” S.A. 
	Związki zawodowe działające w Firmie tj. NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” przygotowały w tej sprawie stanowisko, które postulowało podniesienia stawek płac zasadniczych od 1 marca w oparciu o kategorię zaszeregowania i staż pracy pracownika w „Gamrat” S.A.
Stanowisko to zostało przekazane Dyrektorowi Generalnemu „Gamrat” S.A. Panu Jerzemu Pachanie w dniu 17 lutego br. przez Przewodniczą-cych związków zawodowych Jana Krajewskiego i Wacława Mikruta. Wtedy też odbyła się dyskusja w gabinecie Dyrektora Pachany nad treścią stanowiska, w której uczestniczyli także Dyrektor Finansowy Zbigniew Syzdek i Kierownik Działu Kadr i Płac Pani Barbara Kozak-Więcek. Stanowisko to, jeszcze tego samego dnia drogą elektroniczną zostało przesłane Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Mosce.
	W dniu 23 i 24 lutego w Sali konferencyjnej budynku Zarządu „Gamratu” odbyły się negocjacje dot. podwyżek w którym udział wzięi::
- ze strony Zarządu „Gamrat” S.A.
Prezes Zarządu Krzysztof Moska, Członek Zarządu Dyrektor Generalny Jerzy Pachana (23.02), Dyrektor Finansowy Zbigniew Syzdek (23.02), Kierownik Działu Kadr i Płac Barbara Kozak-Więcek
- ze strony Związków zawodowych:
Jan Krajewski, Jan Ślabski, Jan Sokołowski, Maria Żyuklińska – NSZZ „Solidarność”
Wacław Mikrut, Marek Olbrot (23.02), Renata Szlachta, Wiesława Rączka – ZZ „Chemik”
	Prezes Krzysztof Moska odnosząc się do stanowiska związków stwierdził, że obecna sytuacja Firmy nie pozwala na spełnienie propozycji podwyżek płac postulowanych przez związki. 
Zaproponował aby rozmowy w tej sprawie odbyły się przed upływem obowiązywania dotychczasowego porozumienia płacowego tj. przed    1 lipca br. Zaproponował też w imieniu Zarządu propozycję podwyżek wynagrodzeń od 1.07.2023 r. opartą o staż pracy w Gamrat S.A. o ile sytuacja rynkowa w kraju się ustabilizuje, a kondycja Spółki na to pozwoli. 
Po odbyciu dyskusji nad przedstawioną propozycja strony tj. Zarząd „Gamrat” S.A. i związki zawodowe podpisały w dniu 24 lutego porozumienie w tej sprawie.
Porozumienie płacowe w Tarkett

	W dniu 1 marca br. Zostało podpisane Porozumienie dot. podwyżek płac w Tarkett Polska Oddział w Jaśle pomiędzy Dyrektorem Markiem Skalskim z Przewodniczącymi organizacji związkowych działających w Spółce – Janem Krajewskim NSZZ „Solidarność” i Wacławem Mikrutem ZZ „Chemik”.
	Podpisane porozumienie było poprzedzone rozmowami w dniu  2 lutego w którym uczestniczyli: Ze strony Zarządu Spółki Pan Marek Skalski i Pani Agnieszka Surmacz oraz ze strony związków Jan Krajewski i Dariusz Serwa—NSZZ „Solidarność”, ZZ „Chemik” - Wacław Mikrut i Mirosław Pniak.
	Porozumienie określa dolne i górne granice grup zaszeregowań pracowników produkcyjnych obowiązujące w okresie 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. oraz od 1 lipca po kolejnym wzroście płacy minimalnej. 	W roku 2023 średnie wynagrodzenie w grupie pracowników produkcyjnych wzrośnie o 15,9 % natomiast na pozostałych stanowiskach o 15 %. Indywidualne podwyżki dla poszczególnych pracowników wynikają z decyzji przełożonych, poprzedzonych oceną pracowniczą. W związku z tym, że podwyżki obowiązują od 1 stycznia, pracownicy otrzymają wyrównanie łącznie z płacą za luty br.
Wybory w Związku
	Zakończyła się pierwsza faza wyborów do władz NSZZ „Solidarność” na 5-cio letnią kadencję 2023-2028 r. tj. w 4-ech Spółkach wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. oraz Kole Emerytów i Rencistów.
W głosowaniu tajnym wybrano:
Okręg nr 1 – Gamrat S.A.
Jan Ślabski			- Przewodniczący Komisji Oddziałowej
		- 4 członków Komisji Oddziałowej
		- 12 delegatów na MZD
Okręg nr 2 – Tarkett Polska Sp. z o.o.
Dariusz Serwa		- Przewodniczący Komisji Oddziałowej
		- 4 członków Komisji Oddziałowej
		- 13 delegatów na MZD
Okręg nr 3 – Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Sylwester Posełkiewicz	- Przewodniczący Komisji Oddziałowej
		- 4 członków Komisji Oddziałowej
		- 7 delegatów na MZD
Okręg nr 4 – Solgam Sp. z o.o.
Bogusław Bajgrowicz	- Przewodniczący Komisji Oddziałowej
		- 2 członków Komisji Oddziałowej
		- 2 delegatów na MZD
Okręg nr 5 – Koło Emerytów i Rencistów
Zbigniew Siepkowski	- Przewodniczący Komisji Koła
		- 2 członków Komisji Koła
		- 6 delegatów na MZD
Łącznie wybrano:
5 Przewodniczących Komisji Oddziałowej (Koła), 
16 członków Komisji Oddziałowej (Koła) 
40 delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów.
Wybrani delegaci podczas planowanego na dzień 18 marca Międzyzakładowego Zebrania Delegatów dokonają wyboru władz Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. oraz delegatów na WZD Regionu Podkarpacie i na WZD Sekcji Zbrojeniowej.

Szczegółowe informacje o wynikach głosowania we wszystkich okręgach wyborczych znajdują się w zakładce  „Wybory w Związku”
				Przewodniczący 
				Międzyzakładowej Komisji Wyborczej
				Jan Krajewski

Informujemy, że głosowanie rozpocznie się 
w dniu 22 lutego (środa) 
i potrwa do chwili rozstrzygnięcia wyborów i objęcia mandatów przez kandydujące osoby. Osoby, które w czasie wyborów będą nieobecne w pracy mogą oddać głos 
w dniu 22 lutego w godz. 8,00 – 9,00      w lokalu Związku 

TECHNIKA GŁOSOWANIA
UCHWAŁA NR 6/2023 
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. z dnia 15.02.2023 r.
ws. ustalenia techniki głosowania
§ 1
Międzyzakładowa Komisja Wyborcza ustala, że głosowanie w okręgach wyborczych będzie się odbywać poprzez skreślenie nazwisk kandydatów na których nie chcemy oddać głosu.
§ 2
Aby głos był ważny należy na karcie do głosowania pozostawić nieskreślone nazwiska w liczbie nie większej niż liczba miejsc mandatowych dla danej funkcji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LISTY ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW

	Informujemy, że Międzyzakładowa Komisja Wyborcza w dniu 15 lutego zatwierdziła listy kandydatów na określone funkcje związkowe w poszczególnych okręgach wyborczych. Można się z nimi zapoznać na stronie internetowej w zakładce „Wybory w Związku” oraz na tablicach ogłoszeniowych w Spółkach w których odbędą się wybory.

 Informujemy, że w zakładce „Wybory w Związku” opublikowane są wszystkie dokumenty związane z procedurą wyborczą na kadencję w latach 2023-2028
        Komunikat nr 1
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. z dnia 31.01.2023 r. ws. ilości miejsc mandatowych oraz procedury zgłaszania kandydatów

Międzyzakładowa Komisja Wyborcza informuje że, na swoim pierwszym posiedzeniu wybrała ze swego grona Przewodniczącego Jana Krajewskiego i Zastępcę Dariusza Serwę.
Następnie, na podstawie Uchwały Nr 59/13/2023 z dnia 28.01.2023 r. Komisji Międzyzakładowej określającej klucz liczbowy wyboru delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów ( 1 delegat na każde rozpoczęte 6 członków Związku), oraz Uchwały nr 61/13/2023 ws. liczebności niższych struktur organizacyjnych Związku, Uchwałą nr 2/2023 ustaliła ilość wybieranych osób w poszczególnych okręgach wyborczych:
 
Okręg Nr 1 – Gamrat S.A.
- ilość wybieranych delegatów – 12
- ilość członków Komisji Oddziałowej – 5 (przewodniczący + 4 czł. KO)
Okręg Nr 2 – Tarkett Polska Spółka z o.o.
- ilość wybieranych delegatów – 13
- ilość członków Komisji Oddziałowej – 5 (przewodniczący + 4 czł. KO)
Okręg Nr 3 – Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o.
- ilość wybieranych delegatów – 7
- ilość członków Komisji Oddziałowej – 5 (przewodniczący + 4 czł. KO)
Okręg Nr 4 – „Solgam” Spółka z o.o.
- ilość wybieranych delegatów – 2
- ilość członków Komisji Oddziałowej – 3 (przewodniczący + 2 czł. KO)
Okręg Nr 5 – Koło Emerytów i Rencistów
- ilość wybieranych delegatów – 6
- ilość członków Komisji Koła – 3 ( przewodniczący + 2 członków KK)
Łączna liczba wybieranych delegatów	- 40

Kandydatów na określone funkcje związkowe należy pisemnie zgłaszać w terminie 6-14 lutego w biurze Związku u Przewodniczącego MKW Jana Krajewskiego, lub u pozostałych członków MKW tj. Jana Ślabskiego (Gamrat), Dariusza Serwy (Tarkett), Sylwestra Posełkiewicza (ZPS „Gamrat”), Bogusława Bajgrowicza (Solgam)
Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać na specjalnie przygotowanych drukach, które są do odbioru w biurze Związku oraz pozostałych członków MKW.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, nr okręgu wyborczego i nazwę Firmy, określenie funkcji na którą dana osoba kandyduje, oraz podpis osoby wyrażającej zgodę na kandydowanie i zgłaszającej kandydaturę. 
Dodatkowych informacji udziela Przewodniczący 
MKW Jan Krajewski pod nr tel. 534 650 828 


Wybory w Związku na kadencję 
w latach 2023-2028

	Dobiega końca obecna kadencja władz Związku w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
 Niebawem ruszy procedura wyborcza na nową kadencję. Wybory będą 2-stopniowe, tzn. najpierw będą wybierani delegaci na MZD, Przewodniczący i członkowie Komisji Oddziałowych w poszczególnych Spółkach wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. czyli: Gamrat S.A., Tarkett Polska, Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” i Solgam oraz Kole Emerytów i Rencistów. 
Następnie w II etapie wybrani delegaci podczas Międzyzakładowego Zebrania Delegatów wybiorą Przewodniczącego i Komisję Międzyzakładową, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na WZD Regionu i Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego. 
Całość procedury wyborczej powinna się zakończyć do końca marca. Szczegółowe terminy i informacje będą podawane w formie komunikatów na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Związku.
Za całość wyborów będzie odpowiadała Międzyzakładowe Komisja Wyborcza w składzie:
1/ Krajewski Jan   - przewodniczący - Gamrat S.A. – Tel. 534 650 828
2/ Serwa Dariusz   - zastępca	  - Tarkett Polska Spółka z o.o.
3/ Ślabski Jan			- członek - Gamrat S.A.
4/ Posełkiewicz Sylwester	- członek - ZPS „Gamrat” Spółka z o.o.
5/ Bajgrowicz Bogusław	- członek - Solgam Spółka z o.o.
Wszelkie pytania i wnioski należy kierować do przewodniczącego MKW, lub do członków Komisji w poszczególnych Spółkach

 Ulga w podatku z tytułu wpłaconych składek na związki zawodowe

	Od 1 stycznia 2022 r. można korzystać z ulgi z tytułu wpłaconych składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Zwrot podatku będzie uwzględniony w rozliczeniu PIT w 2023 r. za rok podatkowy 2022.
Odliczeniu podlega suma składek potrąconych na rzecz związku zawodowego w danym roku podatkowym, nie więcej niż 500 zł, co przy skali podatkowej 12 % skutkuje zwrotem podatku do 60 zł.
Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11.
	W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11. 
Nie jest wymagane zaświadczenie organizacji związkowej, o wysokości pobranych składek.

Niedługo wszyscy znów zostaną zapisani do PPK 
	Z możliwości oszczędzania, jaką dają Pracownicze Plany Kapitałowe, skorzystało dotychczas 2,52 mln osób. Tymczasem zbliża się moment tzw. ponownego autozapisu do PPK.
Ustawodawca zdecydował, że co cztery lata odbywa się tzw. ponowny autozapis do PPK. Kolejny przypada właśnie w tym roku.
	Do 28 lutego 2023 r. pracodawca ma obowiązek poinformować o tzw. ponownym autozapisie do PPK osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. 
Aby zostać zapisanym do PPK, pracownicy w wieku 18 — 55 lat nie muszą nic robić. Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55 lat, powinny złożyć wniosek o przystąpienie, bądź wznowienie naliczania wpłat do PPK do 28 lutego 2023 r. 
	W związku z tzw. ponownym autozapisem do PPK, ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023 r. Można ją złożyć także w innym dowolnym terminie po tej dacie.
	Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny dla pracowników, prywatny, wdrażany przez pracodawcę, ale współfinansowany przez pracownika, pracodawcę i państwo system długoterminowego oszczędzania, będący dodatkowym elementem systemu zabezpieczenia emerytalnego.

Wesołych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
dużo szczęścia, zdrowia, sukcesów w pracy i życiu osobistym z okazji nadchodzącego Nowego Roku

życzy 
ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA     NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
PRZY „GAMRAT” S.A. 


41 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego
    W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, Rada Państwa wprowadziła stan wojenny. Dla upamiętnienia wydarzeń, do jakich doszło przed 41 laty, w całej Polsce organizowane są obchody rocznicy stanu wojennego. 13 grudnia to również dzień, w którym kultywuje się pamięć o ofiarach tragicznej w skutkach decyzji przywódców komunistycznego reżimu 
Głównym punktem jasielskich obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego był montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle. Młodzież wcielając się w różne role starała się stworzyć choćby namiastkę atmosfery, jaka towarzyszyła milionom Polaków w czasie trwania stanu wojennego. 
Uczniowie zaprosili też gości do wspólnego śpiewu, między innymi piosenki „Modlitwa o wschodzie słońca”, do której muzykę skomponował bard Solidarności Przemysław Gintrowski.
Uczestnicy obchodów rocznicowych mogli odbyć sentymentalną podróż do przeszłości, gdyż w jednej ze szkolnych sal urządzono ekspozycję przedmiotów rodem z czasów socjalizmu.
	Wieczorem, w kościele pw. św. Stanisława odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny i ofiar stanu wojennego. W obchodach uczestniczyły liczne poczty sztandarowe, w tym delegacja ze Sztandarem OM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. na czele z jej Przewodniczącym Janem Krajewskim. Następnie kwiaty i znicze pod obeliskiem upamiętniającym strajk pracowników Huty Szkła w Jaśle oraz tablicą ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki złożyli przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, władz samorządowych na czele ze Starostą Adamem Pawlusiem i Burmistrzem Ryszardem Pabianem, placówek oświatowych, służb mundurowych, instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle” Kazimierz Rozenbeiger, a następnie odśpiewano pieśń „Ojczyzno 


Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat”
Od lewej: Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Zbigniew Siepkowski


Kwiaty składa delegacja NSZZ „Solidarność” z Wiceprzewodniczącym ZR Podkarpacie Pawłem Piertuszą


Warta oraz wiązanki kwiatów przy tablicach pamiątkowych bł. ks. Jerzego Popiełuszki i strajku w Hucie Szkła

Święto Niepodległości 11 listopada

	Tegoroczne jasielskie obchody rocznicy odzyskania Niepodległości w 1918 r. rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w Sanktuarium św. Antoniego. 
Po zakończeniu eucharystii, uczestnicy uroczystości udali się do Parku Miejskiego w Jaśle. Na czele pochodu przemierzającego ulice miasta znalazły się poczty sztandarowe, harcerze, uczniowie klas mundurowych oraz oficjalne delegacje władz samorządowych i państwowych oraz instytucji publicznych. 
Po drodze parlamentarzyści wraz z burmistrzem Ryszardem Pabianem i starostą jasielskim Adamem Pawlusiem, złożyli kwiaty pod tablicami upamiętniającymi: wymarsz oddziału Związku Strzeleckiego w 1914 r. przy ul. Kołłątaja oraz marszałka Józefa Piłsudskiego na fasadzie kościoła św. Stanisława.
	Wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza wystawili harcerze z Komendy Hufca ZHP w Jaśle im. Rodziny Madejewskich oraz strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2091 im. gen. Józefa Hallera w Trzcinicy. Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury, uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn państwowy. Następnie odczytany został również apel pamięci, po czym na Grobie Nieznanego Żołnierza delegacje złożyły kwiaty i wieńce. 
	Na koniec uroczystości Starosta jasielski Adam Pawluś wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym oprócz przypomnienia historii związanej z odzyskaniem niepodległości przez Polskę, odniósł się także do sytuacji, w jakiej po 24 lutego roku znalazła się Ukraina, podkreślając jak ważna jest niepodległość narodu oraz pokój i bezpieczeństwo.
Msz święta w Kościele O.O. Franciszkanów

Poczet sztandarowy OM Gamrat w składzie: od lewej Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Zbigniew Siepkowski


Grób nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim


Przemówienie wygłasza Starosta Jasielski Adam Pawluś


Ze względu na zdarzenie w Przewodowie gdzie spadła rakieta zabijając 2 osoby i atmosferę napięcia i niepewności decyzją Komisji Krajowej marsz został odwołany. 
Jednak udało się ustalić z Rządem RP powołanie zespołów roboczych do rozmów na temat postulatów Solidarności.


Wyjazd na marsz godności
w Warszawie

W dniu 17 listopada w Warszawie odbędzie manifestacja Solidarności w Warszawie pod hasłem: „Marsz godności”, początek o godz. 12,00 
Postulaty marszu to:
- powstrzymanie wzrostu cen energii
- podniesienie wynagrodzeń w sferze publ.
- przyjęcie ustawy ws. emerytur stażowych
Zapisy na wyjazd w biurze Solidarności do dnia 10 listopada, tel. 534 650 828. Wyjazd jest planowany w dniu 17 XI (czwartek) ok. godz. 500 spod budynku Starostwa. Dokładna godzina zostanie podana w terminie późniejszym, po skoordynowaniu wyjazdu z innymi zakładami.

Wyjazd jest bezpłatny


Spotkanie ws. sytuacji w Tarkett Polska

          Napisz do nas:  solidgam@onet.pl