Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności związkowe i nie tylko
Pole tekstowe: Organizacja Międzyzakładowa przy GAMRAT S.A.   38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Pole tekstowe:   Łączy nas Solidarność
Pole tekstowe: Na stronę dokonano dotychczas

Administrator strony:   

Jan Krajewski

tel. 491 4785  

Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Strony
warte odwiedzenia

wejść

Pole tekstowe: Lokalne media

Portale internetowe:   

Wystarczy kliknąć na Logo  

Stacje radiowe i telewizyjne

Radio „Rzeszów”

Pole tekstowe: Strony samorządowe

Miasto Jasło

Powiat Jasło

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

 

Portal o naszym Województwie

Pole tekstowe: Instytucje 
Państwowe
Pole tekstowe: Strony związkowe
Pole tekstowe: Zakłady pracy objęte działalnością Organizacji
Międzyzakładowej przy GAMRAT S.A.

Państwowa

Straż Pożarna

Rzecznik Praw Konsymenta

Straż Pożarna

Pole tekstowe: Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w „GAMRAT” S.A. 
na kadencję w latach 2023-2027
Na podstawie protokołu Zakładowej Komisji Wyborczej informujemy, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w „Gamrat” Spółka Akcyjna w Jaśle, na 4 letnią kadencję w latach 2023-2027, uzyskano następujące wyniki:

Liczba uprawnionych do głosowania	 - 248 osób 
W głosowaniu udział wzięło		 - 182 osoby	- 73,4 %
Ważnych głosów oddano			 - 181		- 99,5 %
Nieważnych głosów oddano		 -   1		-  0,5 %

- „za” kandydaturą Mirosława Liszki oddano głosów ważnych  - 175  - 96,7 %
- „przeciw” kand. Mirosława Liszki oddano głosów ważnych   -   6  -  3,3 %

W związku z powyższym, na podstawie § 7 pkt. 11 Regulaminu wyborów ZSIP, ZKW uchwałą nr 3/2023 stwierdziła, że Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w „Gamrat” S.A. w   Jaśle, na kadencję w latach 2023 – 2027 został wybrany Pan MIROSŁAW LISZKA.

Wyjazd do Krakowa na mecz Ekstraklasy  piłki nożnej

	NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A zorganizował w dniu 8 października wyjazd do Krakowa na mecz Ekstraklasy piłki nożnej pomiędzy Cracovią Kraków a Jagiellonią Białystok. 
Nie zabrakło emocji, a mecz obfitował w bramki, który zakończył się wygraną gości z Białegostoku 4-2 (2-0 do przerwy). Kibice obu drużyn przez cały mecz dopingowali swoich zawodników do walki. W meczu uczestniczyło ponad 8 tys. kibiców, a stadion może pomieścić 15 tys. Uczestnikami wyjazdu byli członkowie Związku z rodzinami ze spółek: Gamrat, Tarkett, Zakład Produkcji Specjalnej i Koła Emerytów, na czele z Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej Janem Krajewskim.


Widok na stadion Cracovii im. Józefa Piłsudzkiego

Zdjęcia naszych kibiców

Wybory ZSIP w „Gamrat” S.A.

	Organizacje związkowe działające w „Gamrat” S.A. podjęły organizację wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy na kadencję w latach 2023-2027 r.
Przyjęto następujący kalendarz wyborczy:
od 9.X do 11.X - przyjmowanie pisemnych zgłoszeń kandydatów na ZSIP
12.X - opublikowanie listy kandydatów na ZSIP oraz techniki głosowania
od 17 X do 18.X – wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
20.X - ogłoszenie wyników wyborów SIP
	Zgłoszeń kandydatów na ZSIP należy dokonywać na specjalnych drukach, na których wymagana jest zgoda kandydata na kandydowanie oraz udzielenie poparcia organizacji związkowej lub co najmniej  5 osobowej grupy pracowników. 
Wszelkie szczegółowe informacje są zawarte w Komunikatach na tablicach ogłoszeń.

Pielgrzymka do Częstochowy

	W dniach 16-17 września w Częstochowie na Jasnej Górze kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów modliło się podczas 41. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy. Zgromadzeni prosili Matkę Boską Jasnogórską o wszelkie łaski dla przedstawicieli świata pracy.
Pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę od złożenia kwiatów i modlitwy przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który ponad 40 lat temu zainicjował pielgrzymowanie ludzi pracy na Jasną Górę.
Pielgrzymi uczestniczyli także w Mszy Św. na szczycie, a także Apelu Jasnogórskim oraz Drodze Krzyżowej. Późnym wieczorem czuwano zaś przed obrazem Matki 
W niedzielę pielgrzymi na jasnogórskim szczycie obejrzeli film o życiu i dziele bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Oraz wspólnie odmówili modlitwę różańcową. Następnie wygłoszone zostały przemówienia okolicznościowe:
Przeor klasztoru Paulinów na Jasnej Górze Samuel Pacholski wygłosił słowa powitania do pielgrzymów
Do pielgrzymów listy wystosowali prezydent Andrzej Duda odczytany przez Małgorzatę Paprocką, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Premiera Mateusza Morawieckiego odczytany przez Marlenę Maląg, Minister Pracy i Polityki Społecznej
Słowa do pielgrzymów skierował także Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", który m.in. powiedział: - „Ksiądz Jerzy kiedyś mówił do nas: „Prawda jest niezmienna. Prawdy nie można zniszczyć tą lub inną decyzją, tą lub inną ustawą”. Powiem bardziej dosadnie: Nigdy kłamstwo nie zwycięży prawdy. Żaden briefing prasowy tego lub innego polityka nie zwycięży prawdy! My wiemy, jaka jest prawda i tą prawdę pokażemy przy najbliższych wyborach parlamentarnych (…)”
Ostatnim akordem tegorocznej Pielgrzymki Ludzi Pracy była uroczysta Msza Święta.koncelebrowana na jasnogórskim szczycie, której przewodniczył abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski, homilię zaś wygłosił abp Adrian Galbas SAC, Metropolita Katowicki. Mówił on o konieczności przebaczenia, a także o wartości ludzkiej pracy i odpowiedzialności za nią.
Pod koniec uroczystej Mszy Świętej Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, który współorganizował wraz z Komisją Krajową oraz Duszpasterstwem Ludzi Pracy tegoroczną pielgrzymkę, odczytał Akt Zawierzenia Solidarności Matce Boskiej. Poświęcono także nowy sztandar organizacji zakładowej Tauron Ciepło.
Podziękowano także organizatorom pielgrzymki oraz gościom, a przede wszystkim pielgrzymom za liczne przybycie na Jasną Górę.
W pielgrzymce uczestniczyli także członkowie NSZZ „Solidarność” z „Gamrat”, Tarkett Polska oraz Koła Emerytów, na czele z Przewodniczącym Janem Krajewskim.


Na tronie abp Józef Kupny, Metropolita WrocławskiPielgrzymi na jasnogórskim szczycieDo pielgrzymów przemawia Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”Od lewej siedzą: Dominik Kolorz, Tadeusz Majchrowicz, Małgorzata Paprocka, Marlena Maląg, Piotr Duda, siostra ks. Popiełuszki

Wybory uzupełniające do Zarządu MPKZP

W dniu 6 września w „Gamrat” S.A. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
Tematem zebrania było uzupełnienie składu Zarządu Kasy z uwagi na złożone rezygnacje oraz przyjęcie zmian do Statutu dostosowujące go do nowelizacji Ustawy o działalności PKZP. W skład Zarządu WZD wybrało Katarzynę Wilisowską i Sylwestra Jurkowskiego. Po ukonstytuowaniu skład władz statutowych MPKZP przy „Gamrat” S.A. jest następujący:

Zarząd:

Sylwester Jurkowski  	- przewodniczący - Gamrat S.A.	
Katarzyna Wilisowska 	- zastępca	- Gamrat S.A.	 
Serwa Dariusz		- sekretarz	- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Kozłowska Małgorzata 	- członek	- Gamrat S.A.		 
Szot Andrzej	 	- członek	- Gamrat S.A.	 
Posełkiewicz Sylwester	- członek	- ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.
Skubel Bogusław	- członek	- Veolia Wschód Sp. z o.o.
Komisja Rewizyjna:
Martowicz Wiesław	- przewodniczący- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Maguda Bogdan	 	- zastępca	 - Gamrat S.A.	
Stęgowski Mateusz	- sekretarz	- ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.

Aktualizacja: Sylwester Posełkiewicz z ZPS „Gamrat” zwolnił się z pracy w  
            dniu 29.09.2023

Obchody rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

	31 sierpnia jasielskie obchody 43. rocznicy Porozumień Sierpniowych oraz 25. rocznicy śmierci zasłużonego kapelana jasielskiej „Solidarności” śp. ks. Stanisława Kołtaka poprzedziła modlitwa przy Jego grobie na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Mickiewicza w Jaśle, gdzie zapalono znicze i złożono kwiaty.
Następnie o godz. 18.00 w Kościele pw. Św. Stanisława BM odprawiona została Msza Święta w intencji ks. Stanisława i wszystkich działaczy i członków „Solidarności”, którzy już odeszli na wieczną wartę.
Eucharystii przewodniczył ks. prof. Piotr Steczkowski, Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, zaś okolicznościową homilię wygłosił były, wielce zasłużony kapelan „Solidarności” ks. dr Stanisław Marczak.
Uroczystość uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe „Solidarności” z Gamrat-u w składzie: Marian Konieczny, Dariusz Serwa, Zbigniew Siepkowski i Zakładu Gazowniczego w Jaśle: Piotr Gajda, Józef Kozioł, Józef Tutro oraz licznych szkół ponadpodstawowych z Jasła i powiatu.
    Wśród ludzi „Solidarności” zgromadzonych na uroczystości obecni byli honorowi goście m.in.: Senator RP Alicja Zając, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian, Prezes Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle” Kazimierz Rozenbeiger.
    Kolejnym punktem było złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą bł. ks. Jerzego Popiełuszkę i okolicznościowe wystąpienia.
Szef Oddziału Jasło, Zastępca Przewodniczącego ZR Podkarpacie Paweł Pietrusza odczytał list skierowany do wszystkich uczestników uroczystości przez Zastępcę Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusza Majchrowicza, który do 20 czerwca br. kierował przez 25 lat Regionem Podkarpacie.Msza św. koncelebrowana w Kościele św. Stanisława

Od lewej: Sztandar NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Odmrożenie wysokości odpisu na ZFŚS 

	W porozumieniu zawartym 7 czerwca 2023 roku pomiędzy Solidarnością a rządem uzgodniono, że od lipca 2023 roku nastąpi odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją ustawy okołobudżetowej od lipca tego roku odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wzrósł z 1662,97 zł do 1914,34 zł.  
	Postulatem Związku było oby waloryzacja odpisu na ZFŚS nie była zamrażana jak dotychczas, co znalazło odzwierciedlenie w projekcie ustawy okołobudżetowej na 2024 rok. Z jej zapisów wynika, że wysokość odpisu na ZFŚS będzie obliczana na bieżąco – na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego. 
	Fundusz Socjalny jest obowiązkowy dla wszystkich jednostek budżetowych i samorządowych (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników) oraz pozostałych pracodawców, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają min. 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Za każdy etat pracodawca odprowadza odpis, który trafia do Funduszu. Wysokość odpisu ustalana jest natomiast na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z drugiego półrocza roku poprzedniego.  

Regulamin Pracy w Tarkett Polska

	W dniu 20 lipca organizacje związkowe działające w Tarkett Polska przedstawiły Zarządowi Spółki wspólne stanowisko na temat proponowanych zmian do Regulaminu Pracy dla Pracowników Tarkett Polska. Większość proponowanych zapisów jest akceptowana przez związki zawodowe, natomiast zastrzeżenia budzą niektóre zapisy dotyczące m.in.:
- organizacji pracy zdalnej
- uregulowania dot. wyjść osób palących do palarni
- gratyfikacji pieniężnych dla niepalących
- ustalenia długości przerwy śniadaniowej
Liczymy że Zarząd Spółki uwzględni zgłoszone zastrzeżenia i odstąpi od wprowadzenia do Regulaminu kontrowersyjnych zapisów
Zebranie Komisji Międzyzakładowej

	W dniu 12 lipca w siedzibie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Przedmiotem posiedzenia były następujące kwestie:
Przewodniczący KM Jan Krajewski przedstawił informację o działalności Związku za okres od poprzedniego zebrania KM
Informację o działalności Komisji Oddziałowych Związku złożyli ich Przewodniczący
Przyjęto stanowisko ws. zmian do Regulaminu Pracy Tarkett Polska zaproponowanych przez Dyrekcję Spółki. Ustalono, że w tej sprawie zostania opracowane stanowisko wspólne z ZZ „Chemik”
Omówiono kwestie płacowe z firmach: Gamrat, Tarkett Polska i Zakład Produkcji Specjalnej
Informacja Przewodniczącego KM z pierwszego zebrania Zarządu Regionu Podkarpacie nowej 
Informacja Przewodniczącego KM o realizacji budżetu za I półrocze 2023 r.
Podjęto decyzje finansowe
Sprawy różne i wolne wnioski

Spotkanie Zarządu „Gamrat” S.A. ze związkami zawodowymi

	10 lipca odbyło się spotkanie związków zawodowych z Zarządem „Gamrat” S.A. w którym udział wzięli:
Prezes Zarządu Krzysztof Moska, Dyrektor Jerzy Pachana, Dyrektor Finansowy Zbigniew Syzdek, stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność”: Jan Krajewski, Jan Ślabski, Tomasz Lipka – ZZ „Chemik”: Wiesława Rączka. 
	Prezes Moska poinformował że firma po 5 miesiącach br. zanotowała stratę w kwocie ponad 300 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było ponad 6 mln zysku. Spadła też ilość sprzedanych wyrobów z ok. 4.600 ton w zeszłym roku do ok. 3.600 ton za 5 m-cy br, tj. o ok. 1000 ton mniej. Niestety sytuacja na runku krajowym nie uległa znaczącej poprawie, stąd te problemy Gamratu. Bardzo duże są także zapasy niesprzedanych wyrobów sięgające 28 mln zł. Trzeba będzie uruchomić dodatkową promocję aby sprzedać wyprodukowany towar. O ile część Profilowa osiągnęła względnie dobre wyniki, to Oddział Rur, a szczególnie PE zanotował drastyczny spadek poziomu produkcji i opłacalności. Reasumując stwierdził, że na razie nie ma warunków do wprowadzenia podwyżek, poza tymi które wynikają ze wzrostu płacy minimalnej do 3600 zł od 1 lipca. Pomimo że żaden pracownik nie zarabia poniżej tej kwoty ( 300 zł premii frekwencyjnej), wprowadzone zostano podwyżki płacy zasadniczej do kwoty 3600, które obejmą ponad 140 osób. Niewykluczone są także indywidualne podwyżki dla pracowników o kluczowym znaczeniu dla Gamratu. Zarząd, pomimo korzystnych uregulowań dot. kosztu energii elektrycznej ( oszczędność kilkuset tys. rocznie) dla małych i średnich firm (poniżej 250 osób), nie uruchomił procedury zwolnień pracowników aby zejść z zatrudnieniem poniżej 250, przyjmując zasadę że spadek liczby zatrudnionych będzie wynikał z naturalnych odejść na emerytury i renty. 
	Związkowcy wnioskowali aby kolejne spotkanie odbyło się po wynikach Spółki za III kwartały, gdyż być może wyniki będą lepsze. Prezes Moska zgodził się podjąć rozmowy w listopadzie i wtedy, o ile wyniki firmy na to pozwolą, może zostać uruchomiona premia dla pracowników.

Pierwsze zebranie Zarządu Regionu
 Podkarpacie w Krośnie

	W dniu 3 lipca w Krośnie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” kadencji 2023-2028 wybranego w dniu 20 czerwca podczas Walnego Zebrania Delegatów. Głównym punktem zebrania był wybór 7 osobowego Prezydium ZR oraz podział pełnionych funkcji. Skład Prezydium: Krzysztof Fal – przewodniczący, Lucjan Fejkiel – zastępca, Paweł Pietrusza – z-ca, skarbnik, szef Oddziału ZR w Jaśle, Marek Jurczak – z-ca, sekretarz, szef oddziału, Wojciech Konieczny, Janusz Lech, Zbigniew Pelczar. 
Podjęto także uchwałę o upoważnieniu członków Prezydium do podejmowania decyzji finansowych i prawnych w imieniu Zarządu Regionu oraz Regulamin obrad Zarządu Regionu.

Spotkanie w Tarkett Polska

	W dniu 23 czerwca w siedzibie Tarkett Polska odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli Dyrektor Marek Skalski, Agnieszka Surmacz – HR Menager oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Tarkett tj. Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność” i Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”. 
Tematyka spotkania obejmowała:
zasady przyznawania II transzy podwyżek które wchodzą w życie od 1 lipca
zmiany do Regulaminu Pracy w Tarkett Polska dostosowujący zapisy do nowelizacji Kodeksu Pracy która weszła w życie 26 kwietnia br.
ustalenie wysokości wakacyjnego świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Walne Zebranie Delegatów w Krośnie

	W dniu 20 czerwca br. w Krośnie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie. Gościem obrad był Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda który w wystąpieniu poinformował o ważniejszych osiągnięciach Związku w okresie mijającej kadencji władz Związku. Zebranie było zarazem pożegnaniem wieloletniego Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza, który osiągnął wiek emerytalny i nie kandydował na żadną funkcję.
	W trakcie obrad wybrano zatem nowego Przewodniczącego Zarządu Regionu, którym został kol. Krzysztof Fal z BWI Krosno (dawniej fabryka amortyzatorów).
Wybrano następnie 22 osobowy Zarząd Regionu w którego skład wszedł Jan Krajewski z OM „Gamrat” oraz 5 osobową komisję rewizyjną i 2 delegatów na krajowe WZD. Członkami ZR z Jasła oprócz ww. zostali: Paweł Pietrusza (Oświata), Stanisław Słupek (PGZK Jasiel), Wojciech Konieczny (ZUS Jasło), Krzysztof Kudłacz (Zakład Gazowniczy).
	Delegacie przyjęli także uchwałę programową oraz uchwały, stanowiska i apele dotyczące różnych kwestii.


Sztandar Zarządu Regionu Podkarpacie

Przemawia Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda

Z prawej ustępujący Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz

Nowo wybrany Przewodniczący Zarządu Regionu Krzysztof Fal

Regulamin pracy zdalnej w Gamrat S.A.

	7 czerwca br. organizacje związkowe działające w „Gamrat” S.A. tj. NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” przyjęły wspólne stanowisko ws. wprowadzenia w życie Regulaminu Pracy Zdalnej w „Gamrat” S.A. który dostosowuje wewnętrzne akty prawne, w związku z niedawną nowelizacją Kodeksu Pracy. 
	Jako pracę zdalną rozumie się: pracę wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z Pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania Pracownika, w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Szczegóły porozumienia Rząd-Solidarność

	W minioną środę, tj. 7 czerwca 2023 r., przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki po półrocznych negocjacjach podpisali pierwsze od 1991 roku porozumienie pomiędzy rządem i Solidarnością, obejmujące sprawy ogólnopracownicze.
Co zawiera porozumienie podpisane w Stalowej Woli? Oto szczegóły:
1. Z dniem 1 stycznia 2024 r. uchylony zostanie wygaszający charakter emerytur pomostowych dla pracowników wykonujących pracę w warunkach szkodliwych i o szczególnym charakterze. Koszt tego przedsięwzięcia w pierwszym roku wyniesie ok. 220 mln zł i będzie systematycznie wzrastać w latach kolejnych.
Jednocześnie uzgodniono rozpoczęcie prac dot. weryfikacji stanowisk pracy stanowiących załącznik do ustawy o emeryturach pomostowych.
2. Uzgodniono, że będą prowadzone dalsze negocjacje w kwestii tzw. emerytur stażowych. Strony uzgodniły, że w stażu pracy uprawniającym do emerytury uwzględniać się będzie wyłącznie okresy składkowe.
Należy uznać, że po raz pierwszy strona rządowa nie odpowiedziała negatywnie na ten postulat.
3. Wprowadzona zostanie zmiana w Kodeksie postępowania cywilnego dająca realną ochronę przed zwolnieniem z pracy dla działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy.
Oznacza to, że pracownik podlegający szczególnej ochronie przed zwolnieniem będzie mógł na każdym etapie postępowania sądowego wnioskować o przywrócenie do pracy, a sąd będzie takiego zabezpieczenia udzielał do czasu wydania prawomocnego wyroku.
4. Podniesiony zostanie roczny limit odliczenia od dochodu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. To kolejny krok zrównujący w uprawnieniach organizacje związków zawodowych z organizacjami pracodawców.
Od 1 stycznia 2024 r. limit ten zostanie zwiększony z 500 zł do 840 zł. Szacuje się, że skutek dla budżetu państwa wyniesie ok. 50 mln zł.
5. Od 1 stycznia 2024 r. wyłączony zostanie dodatek za pracę w warunkach szkodliwych i pracy o szczególnym charakterze z katalogu składników wchodzących w wymiar płacy minimalnej. Obok wyłączonych wcześniej dodatków za pracę nocną i dodatków stażowych obecny jest ostatnim, który był wliczany do płacy minimalnej.
Oznacza to, że płaca minimalna będzie wreszcie płacą minimalną, a dodatki – zgodnie ze swoją definicją – będą dodatkami. Szacuje się, że rozwiązanie to obejmie ok. 50 procent osób pracujących za minimalne wynagrodzenie. Szacuje się, że dodatkowa roczna korzyść dla pracowników wyniesie ok. 42 mln zł.
6. Jeszcze w 2023 r. trafi do ponad 55 tys. pracowników Domów Pomocy Społecznej kwota 300 mln zł, pochodząca z rządowej rezerwy celowej. Oznacza to, że przeciętnie każdy pracownik DPS-ów otrzyma dodatek do wynagrodzenia w wysokości 600 zł miesięcznie do końca roku, z wyrównaniem od kwietnia tego roku.
Jednocześnie rozpoczną się pilne prace nad systemowymi zmianami dot. pomocy społecznej. Szczególnie istotne będą dotyczyć polepszenia kondycji finansowej DPS-ów.
7. Uzgodniono, że od lipca 2023 r. nastąpi odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg podstawy na rok 2021, a w ustawie okołobudżetowej na rok 2024 wskaźnik ten będzie liczony od podstawy z roku 2022.
Obecnie wskaźnik naliczania ZFŚS obliczany jest na podstawie roku 2019.
Koszt odmrożenia wskaźnika od lipca 2023 wyniesie 210 mln zł, z czego 155 mln to wzrost subwencji oświatowej. Koszt odmrożenia wskaźnika w roku 2024 wyniesie 500 mln zł, z czego wzrost subwencji oświatowej to 310 mln zł.
8. Jeszcze w tym roku nastąpi wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
Środki na nagrody specjalne w 2023 r. zostaną zwiększone o około 906,25 mln zł. Indywidualnie to uzupełnienie wyniesie około 1125 zł. Z puli nagród wyłączone są państwowe stanowiska kierownicze oraz sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Jednorazowy wzrost wynagrodzeń dla sędziów, asesorów sądowych oraz referendarzy sądowych wyniesie łącznie ok. 46 mln zł.
Wypłacone zostaną nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1125 zł, co stanowi koszt ok. 977,5 mln zł.
9. Uzgodniono dalsze wsparcie dla przemysłu energochłonnego. W ramach kolejnego rządowego programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej” przeznaczone zostanie 5 mld zł. Przy czym budżet przewidziany na wypłatę rekompensat na rok 2023 wyniesie 2,6 mld zł.
Obecnie trwa procedura uzgodnień z Komisją Europejską w ramach procesu prenotyfikacji.
10. Dokonane zostaną zmiany w umowie społecznej dla górnictwa węgla kamiennego. Obecnie trwają prace nad aktualizacją wniosku notyfikacyjnego do Komisji Europejskiej. Wysłana została aktualizacja do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto złożony został wniosek o wpisanie nowelizacji stosownej ustawy do wykazu prac legislacyjnych.
Piotr Duda

Porozumienie Rząd — Solidarność
	Obradujący w środę 31 maja w Spale (woj. łódzkie) przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyrazili zgodę na podpisanie przez związek porozumienia z rządem w sprawie m.in. podwyżek dla tzw. budżetówki i emerytur strażowych – powiedział po południu lider Solidarności Piotr Duda.
	Na konferencji prasowej po posiedzeniu KK NSZZ "Solidarność" w Spale (Łódzkie) podano informację o zgodzie władz związku na porozumienie z rządem. Negocjacje dwustronne rozpoczęły się jesienią ub. r. po odwołaniu przez Solidarność manifestacji "Marsz Godności".
"Po długich rozmowach, po przedstawieniu przeze mnie porozumienia z rządem Mateusza Morawieckiego, Komisja Krajowa podjęła decyzję o zielonym świetle dla tej umowy społecznej" – powiedział przewodniczący NSZZ "Solidarność". "Oczekuję, że porozumienie zostanie podpisane już wkrótce, w najbliższych dniach" – podkreślił. "Jestem gotowy na podpisanie z premierem wypracowanego przez Komisję Krajową porozumienia choćby dziś albo jutro" – zaznaczył.
Zdaniem Piotra Dudy z podpisaniem tej umowy społecznej nie można czekać, ponieważ muszą się nią zająć jeszcze parlament i prezydent.
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda
Mecz Stal Mielec-Warta Poznań
	W dniu 27 maja zorganizowany został wyjazd do Mielca na mecz Ekstraklasy piłki nożnej pomiędzy Stalą Mielec a Wartą Poznań. W meczu lepszą okazała się Stal wygrywając 1-0, gwarantując sobie pozostanie na kolejny sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej, choć wyniki innych meczów powodowały że już przed meczem Stali nie groziła degradacja. 
W meczu uczestniczyło 37 osób, w tym dzieci ze Spółek „Gamrat”, Tarkett, Zakład Produkcji Specjalnej oraz Koła Emerytów.
Walne Zebranie Sekcji Zbrojeniowej
	W dniu 25 maja w Jastrzębiej Górze odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” . Podczas obrad WZD wybrano władze Sekcji na kadencję w latach 2023 – 2028 tj: 30 osobową Radę Sekcji, 5 osobową Komisję Rewizyjną oraz 11 delegatów na Kongres Sekretariatu Metalowców. 	Przewodniczącym Sekcji został wybrany Paweł Stanik z Meska, a dotychczasowy wieloletni przewodniczący Stanisław Głowacki został honorowym przewodniczącym. 
	W skład Rady Sekcji został wybrany kol. Sylwester Posełkiewicz – reprezentujący Organizację Międzyzakładową przy „Gamrat” S.A., jednocześnie Przewodniczący Komisji Oddziałowej w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. Delegaci Sekcji przejęli także szereg uchwał i stanowisk programowych.
Spotkanie z Prezesem Krzysztofem Moską
	W dniu 24 maja w Gamrat S.A. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Rada Nadzorcza. Uczestniczący w obradach Prezes Zarządu Krzysztof Moska zaprosił na krótkie spotkanie Przewodniczących związków zawodowych Jana Krajewskiego – NSZZ „Solidarność” i Wacława Mikruta – ZZ „Chemik” celem poinformowania o sytuacji ekonomicznej „Gamrat” S.A. po 4 miesiącach br. 
Prezes Moska oświadczył, że na chwilę obecną wyniki finansowe Firmy nie są zadowalające. Spowodowane jest to głównie sytuacją na krajowym rynku budowlanym, który notuje kilkudziesięciu procentowy spadek w stosunku do ubiegłego roku. Brak zamówień powoduje również, że firmy walczą ze sobą obniżając marże, co przekłada się na spadek opłacalności produkcji. 
Przewodniczący związków zawodowych odnosząc się do Porozumienia ws. negocjacji dot. podwyżek płac, zwrócili się o spotkanie z Zarządem „Gamrat” S.A. do końca czerwca br. aby ocenić sytuację ekonomiczną firmy i podjąć rozmowy o podwyżkach. 
Prezes Moska wyraził zgodę na tą propozycję.
Zebranie Komisji Rewizyjnej
	W dniu 27 kwietnia odbyło się pierwsze zebranie Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” wybranej na kadencję w latach 2023-2028 podczas obrad Zebrania Delegatów w dniu 18 marca 2023 r.
	Głównym tematem posiedzenia było ukonstytuowanie się Komisji. W głosowaniu tajnym na Przewodniczącą Komisji wybrano kol. Annę Kiełtykę (Gamrat), na Zastępcę kol. Marcina Stańczaka (Gamrat), a na Sekretarza Mariusza Jurkowskiego (ZPS „Gamrat”). 
Ponadto członkowie Komisji zapoznali się z dokumentacją kontroli realizowanych przez poprzednie Komisje Rewizyjne oraz dokumentacją finansową za 2022 r. skontrolowaną przez poprzednią Komisję oraz wnioskami pokontrolnymi. Komisja na okoliczność zebrania sporządziła protokół. 
KOMUNIKAT
ws. wyjazdu na mecz Ekstraklasy do Mielca
w dniu 27 maja 2023 r.

NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na mecz Ekstraklasy piłki nożnej Stal Mielec – Warta Poznań, który odbędzie się w dniu 27 maja br. o godz. 17,30 w Mielcu.
Cena wyjazdu dla członków Związku wynosi 20 zł
 (bilet+autokar+ubezpieczenie)
Zapisy są przyjmowane w biurze Związku osobiście lub telefonicznie nr 534 650 828 oraz u Przewodniczących w Firmach do dnia 28 kwietnia 
Wpłaty należy uiścić w chwili otrzymania biletu.
Warunkiem wyjazdu jest zarezerwowanie biletów przez elektroniczny system dystrybucji.
	Informacje dotyczące miejsca i terminu wyjazdu zostaną podane w terminie późniejszym, po dokonaniu rezerwacji biletów.

KARTY RABATOWE ORLEN DLA CZŁONKÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Od 1 kwietnia br. weszła w życie nowa umowa pomiędzy NSZZ „Solidarność” a Koncernem Paliwowym ORLEN ws. rabatów dla członków Związku posiadających elektroniczną legitymację.
Członkowie Związku posiadający dotychczasową kartę rabatową Orlen mogą dalej z niej korzystać, i zyskiwać rabat w wysokości 8 gr na litrze paliwa.
Jednak nowa karta będzie dawała korzystniejsze warunki. 
Aby ją otrzymać należy udać się z legitymacją członkowską na stację Orlen w Jaśle, przy ul. 3 maja 90 (obok Rafinerii), gdzie są wydawane karty. Po otrzymaniu karty rabaty będą naliczane na wszystkich stacjach Orlen.Wesołych Świąt !Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was i Wasze rodziny bogactwem Swoich łask. Niech będzie dla Was źródłem radości i pokoju
ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ”
PRZY „GAMRAT” S.A.

Zebranie Komisji Międzyzakładowej
	W dniu 30 marca w lokalu Związkowym odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” (zarządu Związku) nowej 5-cio letniej kadencji 2023-2028, wybranej podczas Międzyzakładowego Zebrania Delegatów w dniu 18 marca br. 
W porządku zebrania znalazły się następujące sprawy:
Wybór Prezydium KM w składzie:
	1/ Jan Krajewski		- przewodniczący
	2/ Dariusz Serwa 		- wiceprzewodniczący
	3/ Jan Ślabski			- sekretarz
	4/ Bogdan Skicki		- skarbnik
	5/ Bogusław Bajgrowicz	- członek
	6/ Marian Konieczny		- członek
	7/ Sylwester Posełkiewicz	- członek
Ustalenie listy członków KM podlegających szczególnej ochronie
Uchwała ws. przekazania kompetencji w niektórych sprawach dla Komisji Oddziałowej przy ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.
Przyjęcie do Związku nowych członków
Informacja Przewodniczącego KM z obrad Zarządu Regionu Podkarpacie
Wolne wnioski

Fotorelacja z zebrania Komisji Międzyzakładowej

Uchwała nr 9 XXIV
Międzyzakładowego Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” 
przy „Gamrat” S.A. z dnia 18 marca 2023 r.

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. zwraca się do władz krajowych Związku, o podjęcie bardziej zdecydowanych działań celem spełnienia niezrealizowanych dotychczas postulatów oraz wg nas ważnych dla pracowników kwestii w tym m.in:
Wprowadzenie emerytur stażowych po 40 latach pracy mężczyzn i 35 lat pracy kobiet, bez względu na wiek.
Wprowadzenie dla pracowników dodatku za pracę w niedzielę i święta w wysokości 100 % stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej za każdą godzinę pracy 
Wprowadzenia zasady, że wysokość płacy zasadniczej pracownika (stawki godzinowej) nie może być niższa niż minimalna płaca krajowa
Dokonywanie corocznej waloryzacji odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę wzrostu płacy minimalnej
Wprowadzenie obligatoryjnego odpisu na Emerytów i Rencistów uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych.
Celem realizacji ww. postulatów należy przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi podjąć rozmowy z partiami politycznymi dla których bliskie są sprawy ludzi pracy. Tylko pod warunkiem podpisania porozumienia programowego i obietnicy realizacji ważnych dla Związku spraw, NSZZ „Solidarność” powinna poprzeć określone organizacje polityczne i ich kandydatów.

STANOWISKO NR 1
Międzyzakładowego Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” 
przy „Gamrat” S.A. z dnia 18 marca 2023 r.

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. zdecydowanie potępia medialną nagonkę na Naszego wielkiego Polaka, Papieża Świętego Jana Pawła II, za pomocą dokumentów stworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa, która za główny cel swojej działalności stawiała walkę z Kościołem, jako ostoją wiary i narodowych wartości.
Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej Ojczyzny do wolności i wypowiedziane w 1979 r. w Warszawie. podczas pielgrzymki do Ojczyzny, słynne słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” dały impuls naszemu Narodowi do zdecydowanej walki o wolność, co zaowocowało powstaniem w 1980 r. ponad 10 milionowej Solidarności, która pomimo represji władz komunistycznych i wprowadzenia stanu wojennego doprowadziła w 1989 r. do odzyskania suwerenności i wprowadzenia demokratycznych rządów prawa.
Jako delegaci MZD NSZZ „Solidarność” protestujemy przeciwko niszczeniu wizerunku Papieża Jana Pawła II, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła, a dla Polaków jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów.

Wybory do władz międzyzakładowych 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
kadencję 2023-2028

	W dniu 18 marca w sali Restauracji Brooklyn odbyło się XXIV Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" przy "Gamrat" S.A. poświęcone wyborom nowych władz związkowych na kadencję w latach 2023-2028. 
Gościem zebrania był Tadeusz Majchrowicz - Przewodniczący ZR Podkarpacie, Z-ca Przew. Komisji Krajowej oraz Paweł Piertusza - członek Prezydium ZR, przedstawiciel Regionalnej Komisji Wyborczej, nadzorujący wybory. 
	W trakcie zebrania kol. Majchrowicz przedstawił informacje na temat działań Związku na szczeblu krajowym i regionalnym oraz odpowiadał na pytania delegatów. Omówił m.in. stan rozmów z Rządem RP na temat emerytur stażowych i działań Związku na rzecz wzrostu płacy minimalnej.
	Przewodniczący KM Jan Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej za okres kadencji 2018-2023, a Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Renata Smagacka sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
Obrady prowadzili: Jan Krajewski Przewodniczący, Wiesław Martowicz—zastępaca. Zebranie protokołował Bagdan Skicki.
Delegaci w głosowaniu tajnym ponownie wybrali na funkcję Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Jana Krajewskiego oraz pozostałych członków KM do 17 osobowego składu:
Gamrat S.A. : Jan Ślabski, Jerzy Gajda, Tomasz Lipka, Bogdan Skicki, Jan Sokołowski, Maria Żuklińska
Tarkett Polska: Dariusz Serwa, Marian Konieczny, Rafał Laskowski, Dariusz Lech, Sławomir Zając, Piotr Żarnowski
ZPS „Gamrat”: Sylwester Posełkiewicz, Łukasz Okarma
Solgam: Bogusław Bajgrowicz
Wybrano 4 osobową Komisję Rewizyjną w składzie:
Mariusz Jurkowski		- ZPS „Gamrat”
Anna Kiełtyka		- Gamrat S.A.
Marcin Stańczak		- Gamrat S.A.
Danuta Marszałek	-	 Koło Emerytów
Wybrano 3 delegatów na WZD Regionu Podkarpacie:
Jan Krajewski 		- Gamrat S.A.
Bogdan Skicki		- Gamrat S.A.
Dariusz Serwa	-	 Tarkett Polska
Wybrano 3 delegatów na WZD Sekcji Zbrojeniowej. 
Jan Krajewski		- Gamrat S.A.
Sylwester Posełkiewicz	- ZPS „Gamrat”
Łukasz Zając			- ZPS „Gamrat”
Szczegółowe wyniki głosowania tajnego znajdują się w zakładce „Wybory w Związku”
	Delegaci przyjęli także uchwały o charakterze proceduralnym oraz uchwałę programową i stanowisko w obronie Ojca Św. Jana Pawła II. (opublikowane powyżej).


Stół prezydialny, od lewej: Bogdan Skicki, Wiesław Martowicz, Jan Krajewski, Tadeusz Majchrowicz, Paweł Pietrusza.

Komisja Krajowa

Pole tekstowe: Inne strony
Pole tekstowe: Wycieczka do Krakowa
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje w dniu 6 lipca (sobota) dla członków Związku wraz  z rodzinami, wycieczkę Krakowa

Program wycieczki:
-   6,30 -  wyjazd z Osiedla Gamrat, 
        przystanki: Jasło JDK,  Kołaczyce Rynek
-   9,00 – 11,00 – ZOO 
- 11,30 – 12,30 – Kopiec Kościuszki
- 13,00 – 14,00 – zalew Zakrzówek – czas wolny
- 14,30 – 16,00 – zwiedzanie z przewodnikiem komnat  
              królewskich na Wawelu
- 16,00 – 19,00 – czas wolny na Krakowskim Rynku
- 19,00 -  wyjazd do Jasła
Organizator w cenie wyjazdu zapewnia:
- autokar, ubezpieczenie, parkingi, bilety wstępu do ZOO, na Kopiec Kościuszki i na Zamek na Wawelu+przewodnik
Wyżywienie we własnym zakresie.
Opłata od 1 osoby wynosi:
- 80 zł członek Związku i współmałżonek
- 60 zł dzieci
Zapisy są przyjmowane do dnia 20 czerwca, w biurze Związku 
tel. 534 650 828 lub u Przewodniczących w Spółkach
Przy zapisie niezbędny jest nr PESEL, nr telefonu 
oraz wniesienie opłaty.

Działania na rzecz poprawy warunków pracy w Tarkett

	Zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniu Dyrekcji, związków zawodowych oraz Społecznego Inspektora Pracy ws. warunków pracy na linii pakowania odbytego w dniu 14 kwietnia br. przeprowadzone zostały rozmowy weryfikacyjne z zaintere-sowanymi pracownikami.
	W piśmie w ww. kwestii z dnia 10 czerwca Dyrektor Personalny Pani Agnieszka Surmacz informuje, że przygotowywany jest raport w tej sprawie. Po sporządzeniu raportu, w którym zawarte zostaną wyniki rozmów wyjaśniających, Zarząd Tarkett zobowiązuje się do zorganizowania spotkania ze związkami zawodowymi i ZSIP, celem omówienia ewentualnych zastrzeżeń odnośnie warunków pracy oraz ich poprawy.

Walne zebranie Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego

	W dniu 23 maja w Solinie odbyły się obrady Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”. Organizację Międzyzakładową „Gamrat” S.A. reprezentowali: Jan Krajewski i Łukasz Zając z Zakładu Produkcji Specjalnej. 
Zebranie rozpoczął Przewodniczący Rady Sekcji Paweł Stanik, natomiast zebraniu przewodniczył Wiesław Lewandowski Wiceprzewodniczący Rady Sekcji z PCO Warszawa. 
	W porządku zebrania, które miało charakter sprawozdawczo—wyborczy znalazło się Sprawozdanie z działalności Sekcji (Paweł Stanik), zawierające omówienie sytuacji w poszczególnych zakładach zbrojeniowych oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (Wiesław Dąbrowa). 
	W części wyborczej rozszerzono skład Rady Sekcji do 34 osób oraz przeprowadzono wybory uzupełniające 4 osób. W skład Rady Sekcji został wybrany także kol. Łukasz Zając z naszej organizacji. Przeprowadzono także dyskusję programową i podjęto decyzje o działaniach Sekcji na najbliższy okres.

Sztandar Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego

Stół prezydialny, od prawej: Witold Sieczkoś, Wiesław Lewandowski, Paweł Stanik, Wiesław DąbrowaZbiórka podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum

„Czy jest Pani/Pan za zobowiązaniem Prezydenta RP, Parlamentu RP, Rządu RP do odrzucenia przez Polskę polityki klimatycznej UE w obecnym kształcie, zawartej w europejskim Zielonym Ładzie?”

tak brzmi pytanie, które związek zawodowy Solidarność chciałby zadać obywatelom Polski w ogólnokrajowym referendum. 

By do tego doprowadzić, konieczne jest zebranie 500 tys. podpisów i przegłosowanie wniosku przez większość sejmową.

Dlaczego referendum?

Związkowcy protestują przeciwko unijnej polityce klimatycznej, która w ich ocenie doprowadzi do zniszczenia polskiego rolnictwa, podniesienia cen prądu, ciepła i transportu, zmusi obywateli do kosztownej termomodernizacji, a także spowoduje upadek bądź ucieczkę przemysłu poza Europę.

Zbiórka podpisów prowadzona jest w Spółkach przez członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” i biurze Związku.

Można też na stronie internetowej preczzzielonymladem.pl. pobrać kartę referendalną, by zebrać podpisy wśród swojej rodziny, bliskich i znajomych i dostarczyć do siedziby Związku,


Co się dzieje z OFE
	Wielu pracowników nie ma świadomości, że kilkanaście milionów z nich ma odłożone w OFE grubo ponad 200 mld zł. To kwota 15-krotnie większa niż ta zgromadzona w promowanym przez poprzedni rząd programie PPK. Co dzieje się z pieniędzmi "porzuconymi" w OFE niemal dokładnie 10 lat temu. 
	Mało osób pamięta o wprowadzonych 20 lat wcześniej Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Niektórzy mogą nawet myśleć, że OFE nie istnieją, bo już za czasów PO-PSL w 2014 r. zostały w dużej części zdemontowane (straciły na rzecz ZUS ponad połowę kapitału zgromadzonego przez oszczędzających, czyli ponad 150 mld zł, które przekazano na indywidualne subkonta). 
Trzeba tutaj dodać że środki pozostające w OFE są inwestowane głownie w akcje na polskiej Giełdzie, więc są podatne na zmienność, czyli gdy jest hossa to szybko rosną, a w przypadku bessy tracą na wartości. Środki natomiast zgromadzone na subkoncie w ZUS są corocznie waloryzowane ponad stopę inflacji, co oznacza że zawsze ich wartość rośnie o określony procent.
Tym samym OFE wciąż fundusze trzymają oszczędności ponad 14 mln Polaków (najnowsze statystyki z końca marca 2024 r. pokazują dokładnie 14 mln 474 tys. 126 osób w OFE). To ponad cztery razy większa grupa niż w PPK.
Na ich kontach w OFE leżą w sumie prawie 222 mld zł, czyli kwota 15-krotnie większa niż w PPK. 
Średnio członkowie OFE mają zgromadzone na koncie ok. 15 tys. zł, a osoby które należą od początku nawet ok. 30 tys. zł.
	Niestety pieniędzy z OFE nie można wypłacić przed emeryturą. Wyjątkiem jest wypłata w przypadku śmierci oszczędzającego. Pieniądze z OFE i subkonta w ZUS się dziedziczy. Trafiają do małżonka oraz osób wskazanych przez członka OFE.
Zgodnie z ustawą małżonkowi należy się połowa oszczędności, które zgromadzisz w czasie trwania waszej wspólności majątkowej. Pozostałe pieniądze wypłacane są osobom uposażonym. Jeśli oszczędności z OFE nie należą do wspólności majątkowej, to całą kwotę wypłaca się osobom uposażonym.
Ważne jest też pytanie o to, co stanie się z pieniędzmi z OFE po przejściu na emeryturę. Od zmian prawnych z 2014 r. środki z OFE na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego są w częściach sukcesywnie transferowane na subkonto ubezpieczonego w ZUS.
Do momentu przejścia na emeryturę powinny być całkowicie przetransferowane, a za ich wypłatę odpowiada ZUS.
Poniższa tabela przedstawia procentowy wzrost wartości środków zgromadzonych w OFE.	Aby sprawdzić stan środków na koncie w OFE do którego należymy należy się zalogować na swoim profilu z wykorzystaniem loginu i hasła. Z uwagi na fakt, że OFE zmieniały nazwy i właścicieli do jakiego OFE się należy można się dowiedzieć po zalogowaniu się przez Internet do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, lub w informacji w Oddziale ZUS.
	Aby sprawdzić stan środków emerytalnych w ZUS tj. zwalory-zowanego kapitału początkowego, stan środków na koncie ubezpieczonego oraz subkoncie, można to uczynić również przez PUE ZUS, lub w Oddziale.
Aktualnie rozdział środków potrącanych pracownikowi na cele emerytalne jest następujący: 
- w przypadku osoby, która zdecydowała się pozostać w OFE:
12,22% wynagrodzenia brutto wraz ze wszystkimi dodatkami pieniężnymi ewidencjonowane jest na koncie ubezpieczonego w ZUS, 
4,38% ewidencjonowane jest na subkoncie w ZUS
2,92% na rachunku w OFE
- osoba która zrezygnowała z OFE ma przekazywane 2,92 % na subkonto ZUS

Obradowała Solidarność Podkarpacka

W dniu 6 maja w Krośnie odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność", któremu przewodniczył jego Przewodniczący Krzysztof Fal.
W trakcie obrad omówiono następujące kwestie:
wyjazd do Warszawy w dniu 10 maja na Ogólnopolską Manifestację pod hasłem: "Precz z Zielonym Ładem”
Zastępca Przewodniczącego ZR, jednocześnie Skarbnik Paweł Pietrusza przedstawił rozliczenie Preliminarza budżetowego za I kwartał 2024 r.
przyjęto Petycję do władz i polityków naszego województwa oraz władz krajowych ws. dramatycznej sytuacji w Poczcie Polskiej, grożącej likwidacją 10 tysięcy miejsc pracy
Ostatnim akcentem posiedzenia ZR było spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego P. Bogdanem Rzońcą i członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, byłym Przewodniczącym ZR Tadeuszem Majchrowiczem, w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. 


Od lewej: Tadeusz Majchrowicz, Bogdan Rzońca, Krzysztof Fal


Od prawej: Stanisław Słupek MGZK Jasło, Jan Krajewski GamratSala obrad Zarządu Regionu

Demonstracja w Warszawie

Informujemy, że organizowany jest wyjazd do Warszawy w dniu 10 maja na ogólnopolską demonstrację aby zaprotestować przeciwko zapisom „zielonego ładu” wprowadzanym przez Unię Europejską.
Wyjazd dla członków Związku jest bezpłatny

Zapisy w terminie do 30 kwietnia przyjmowane są przez Przewodniczących w Spółkach lub w biurze Związku      Tel. 534 650 828

Szczegóły wyjazdu zostaną podane w terminie późniejszym 

—————————————————————————————-

Zebranie ZKSŚ „Gamrat”

	19 kwietnia w siedzibie „Gamrat” S.A. odbyło się spotkanie Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w którym uczestniczyli: Barbara Kozak-Więcek – Kierownik Działu Kadr i Płac, Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność”, Wacław Mikrut – ZZ „Chemik” 
Celem spotkania było:
- przydział pożyczek na cele mieszkaniowe 
- przydział zapomóg losowych dla pracowników i emerytów
- przydział zapomóg dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Przyznane zapomogi będą przelane na konta do dnia 26 kwietnia.
Spotkanie w Tarkett Polska

	17 kwietnia w siedzibie Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie ws. warunków pracy w Spółce. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Marek Skalski, Renata Chudzik, Agnieszka Surmacz, Anna Kardaś, przedstawiciele związków: NSZZ „Solidarność” - Jan Krajewski, ZZ „Chemik” – Wacław Mikrut oraz Społeczny Inspektor Pracy Kazimierz Szeląg. 
	W trakcie spotkania omówiono uwagi przekazane w piśmie ZSIP ws. warunków pracy na linii pakowania. 
Dyrektor Skalski poinformował, że podjęte zostały już działania w celu wyeliminowania nadmiernego wysiłku szczególnie w odniesieniu do zatrudnionych tam kobiet. 
Inną dyskutowaną kwestią była poprawa stosunków międzyludzkich pomiędzy pracownikami oraz na linii pracownik – przełożony. ZSIP poinformował że zainteresowani pracownicy są chętni uczestniczyć w spotkaniu w ww. składzie celem przedstawienia uwag odnośnie warunków pracy. 
	Przedstawiciele związków zawodowych zawnioskowali aby w celu dogłębnej oceny sytuacji zorganizować takie spotkanie, co spotkało się z aprobatą Dyrektora Zakładu.

Wizyta władz Regionu w Gamracie

	W dniu 15 kwietnia Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Krzysztof Fal wraz z Zastępcami Pawłem Pietruszą , Markiem Jurczakiem , Lucjanem Fejklem , oraz Radcą Prawnym Panią Magdaleną Jastrzębską odwiedzili siedzibę Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy
" Gamrat " Jasło. Naszą Solidarność reprezentowali członkowie Prezydium tj. Jan Krajewski – Przewodniczący, Dariusz Serwa – zastępca, Bogdan Skicki – Skarbnik, Marian Konieczny,        Łukasz Okarma, Jan Sokołowski – członkowie.
	Przewodniczący ZR Krzysztof Fal omówił działalność Regionu Podkarpacie oraz Komisji Krajowej Związku. Poinformował także o planowanej demonstracji w Warszawie w dniu 10 maja w proteście przeciwko „zielonemu ładowi” wprowadzanemu przez Unię Europejską. 
Natomiast członkowie Prezydium informowali o działalności reprezentowanych przez siebie firm. Na koniec Przewodniczący Fal wręczył na ręce J. Krajewskiego drobne suweniry związkowe.


Goście z Regionu, od prawej: Lucjan Fejkiel, Paweł Pietrusza, Marek Jurczak, Magdalena Jastrzębska i Krzysztof Fal

Prezydium, od lewej: Jan Sokołowski, Łukasz Okarma, Bagdan Skicki, Dariusz Serwa, Jan Krajewski, z tyłu Marian Konieczny

Krzysztof Fal wręcza upominki na ręce Jana Krajewskiego
WIELKANOC 2024Życzymy aby święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ”
PRZY „GAMRAT” S.A.

Skład władz MPKZP przy „Gamrat” S.A.

      Informujemy, że podczas odbytego w dniu 22.03.2024 r. walnego zebrania delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy „Gamrat” S.A., zostały wybrane statutowe władze Kasy na 4-letnią kadencję w latach 2024-2028., które po ukonstytuowaniu się mają następujący skład:
Zarząd Kasy:  
Wilisowska Katarzyna - przewodnicząca	- Gamrat S.A.	 
Gancarska Katarzyna 	- zastępca		- Gamrat S.A.
Skubel Bogusław	- sekretarz		- Veolia Wsch	 
Czech Stanisław	- członek		- Tarkett Polska
Rakoczy Grzegorz	- członek		- ZPS „Gamrat” 
Pisz Tadeusz		- członek		- Emeryt
Szot Andrzej		- członek		- Gamrat S.A.
Komisja Rewizyjna:
Śmietana Agnieszka	- przewodnicząca	- Gamrat S.A.
Zając Łukasz	 	- zastępca		- ZPS „Gamrat”
Maguda Bogdan	- sekretarz		- Gamrat S.A.

Tym samym zakończyła się procedura wyboru władz statutowych Kasy na nową kadencję.

Świadczenia 
dla członków NSZZ „Solidarność” 
w Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” Spółka Akcyjna 
OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2024
500 zł – zawarcie związku małżeńskiego
500 zł – urodzenie dziecka/adopcja
500 zł – śmierć członka Związku
300 zł – śmierć członka rodziny (rodzice, teściowie, dzieci, współmałżonek)
400 zł – odprawa emerytalno-rentowa, świadczenie przedemerytalne
100 zł – odwiedziny chorego członka Związku (chorobowe powyżej 14 dni)
200 zł – karty podarunkowe „Biedronka” - na Boże Narodzenie
200 zł – karta podarunkowa na start (dla nowych członków)+książka+portfel
do 500 zł zapomogi losowe – bezzwrotne
do 1000 zł chwilówki bezodsetkowe z możliwością spłaty max. 10 rat
	dopłaty do wyjazdów na wycieczki, pielgrzymki, manifestacje, integracje
	upominki na Dzień Kobiet
12 – 15 gr/l – upust na paliwa i inne produkty na stacjach Orlen – należy z legitymacją związkową udać się na stację Orlen w Jaśle przy ul. 3-Maja 90 (Rafineria) celem wydania karty rabatowej Orlen Biznes Tank
Od 2022 roku została wprowadzona możliwość odliczenia składki związkowej od przychodu, w 2024 r. w kwocie do 840 zł. (zysk na podatku do 100,8 zł)

Wybrano delegatów PKZP

	Zakończyła się procedura wyboru delegatów Międzyzakładowej
Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy „Gamrat” S.A. 
W wyniku głosowania tajnego wybrano następujące osoby:
Okręg Nr I – „Gamrat” S.A.  
1. Biernacki Wiesław	- magazyn Rur
2. Gancarska Katarzyna	- biuro Profili
3. Gozdecka Agnieszka	- Księgowość
4. Kozłowska Małgorzata	- Profile Wtrysk
5. Maguda Bogdan		- Utrzymanie Ruchu
6. Sokołowski Jan		- Rury PVC
7. Szot Andrzej		- Utrzymanie Ruchu
8. Śmietana Agnieszka	- Magazyn Odzieży
9. Szlachta Renata		- Magazyn Odzieży
10. Wilisowska Katarzyna	- biuro Profili
11. Żuklińska Maria		- Profile Wtrysk
Okręg Nr II – „Tarkett Polska” Sp. z o.o. Oddział w Jaśle 
12. Czech Stanislaw
13. Kardaś Anna
14. Martowicz Wiesław
15. Serwa Dariusz
Okręg Nr III – Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
16. Lisowski Damian
17. Łopatyński Sławomir
18. Rakoczy Grzegorz
19. Zając Łukasz
Okręg Nr IV – Veolia Wschód, Gamrat WPC, Telgam
20. Skubel Bogusław	- Veolia
Okręg Nr V – Emeryci i renciści
21. Czyż Małgorzata
22. Pisz Tadeusz
23. Sikora Małgorzata
Walne Zebranie Delegatów Kasy zaplanowano na dzień 22 marca, podczas którego wybrany zostanie Zarząd i Komisja Rewizyjna na kadencję w latach 2024-2028.
WYBORY DO PKZP GAMRAT

	W związku z upływem kadencji władz Międzyzakładowej PKZP przy „Gamrat” S.A. Zarząd Kasy rozpoczął procedurę wyboru delegatów, którzy następnie dokonają wyboru władz statutowych. 
W tej sprawie ukazał się komunikat o treści:

KOMUNIKAT nr 1
ws. wyborów do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe przy Gamrat S.A.

Informujemy, że zostały rozpisane wybory na Delegatów do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (MPKZP) przy „Gamrat” S. A. na kadencję w latach 2024 – 2028.
Zarząd MPKZP w celu nadzoru nad procedurą wyborczą delegatów powołał Uchwałą nr 2 Zakładową Komisję Wyborczą w składzie:
Katarzyna Wilisowska 		- przewodniczący
Renata Szlachta 		- zastępca
Dariusz Serwa 			- członek
Zarząd Kasy w Uchwale nr 1, ustalił następujący podział na okręgi wyborcze w wyborach delegatów Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy „Gamrat” S.A.:
Nr I  – „Gamrat” S.A, 
Nr II – „Tarkett Polska” Sp. z o.o. Oddział w Jaśle
Nr III –  Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Nr IV – Veolia Wschód, „Gamrat WPC” ,„Telgam”
Nr V –  Emeryci, renciści, zasiłki i świadczenia przedemerytalne 
Zarząd ustalił także, że w wyborach na delegatów MPKZP będzie obowiązywał klucz 1 delegat wybierany na każde rozpoczęte 10 członków kasy.
Zgodnie z zasadą zawartą w pkt. 4 liczba wybieranych delegatów w poszczególnych okręgach wyborczych przedstawia się następująco:
Okręg Nr I    – liczba członków	- 108	- ilość delegatów - 11
Okręg Nr II    – liczba członków	-  38	- ilość delegatów -  4
Okręg Nr III	 – liczba członków	-  31	- ilość delegatów -  4
Okręg Nr IV	 – liczba członków	-  11	- ilość delegatów -  2
Okręg Nr V    – liczba członków	-  30	- ilość delegatów -  3
Ogólna liczba członków	- 218  - delegatów     - 24

Zakładowa Komisja Wyborcza ustaliła harmonogram wyborów na delegatów MPKZP jak niżej:
19 lutego – Podanie do wiadomości podziału na okręgi wyborcze, ilości wybieranych delegatów, oraz kalendarza wyborczego
22 – 26 lutego - przyjmowanie pisemnych zgłoszeń kandydatów na delegatów przez Zakładową Komisję Wyborczą i Związki Zawodowe
28 lutego –  opublikowanie listy kandydatów na delegatów MPKZP, składów Okręgowych Komisji Wyborczych (OKW) oraz określenie techniki głosowania
5 – 6 marca – głosowanie tajne ws. wyboru delegatów MPKZP
7 marca   – ogłoszenie wyników wyborów delegatów MPKZP
22 marca – walne zebranie delegatów MPKZP - wybór władz Kasy
26 marca – ogłoszenie ws. wyboru władz MPKZP na nową kadencję.
W związku z powyższym informujemy, że pisemne zgłoszenia kandydatów na delegatów MPKZP będą przyjmowane przez Zakładową Komisję Wyborczą oraz w biurach związków zawodowych, w terminie 22-26 lutego.
Druki zgłoszeń kandydatów do pobrania u członków ZKW oraz biurach związków zawodowych
Rada Dialogu Społecznego
	W dniu 15 lutego w Warszawie, odbyło się pierwsze po powołaniu nowych członków, posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Uczestniczący w obradach Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda stwierdził, że dzisiejsze spotkanie napawa dużym optymizmem i nadzieją na owocną współpracę. 	W planach, które przedstawiła nowa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znalazło się sporo kwestii, które docelowo mają poprawić funkcjonowanie rynku pracy, otrzymaliśmy deklarację współpracy w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach stażowych. Bardzo nas to cieszy. 
Jesteśmy otwarci na współdziałanie także w kwestii rokowań zbiorowych i układów zbiorowych pracy, które dla nas, związkowców, stanowią najwyższą formę dialogu społecznego, a których w Polsce wciąż zawiera się zbyt mało.

Przewodniczący KK Piotr Duda i Minister Agnieszka Dziemianowicz Bąk


Uczestnicy Rady Dialogu Społecznego

Spotkanie Prezydenta z Solidarnością

	We wtorek 30 stycznia w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. To kolejne wspólne obrady związkowców z prezydentem RP. Poprzednie odbyły się niemal dokładnie cztery lata temu, 29 stycznia 2020 roku, z okazji 40-lecia powstania związku zawodowego Solidarność, o czym przypomniał na wstępie Andrzej Duda. 
Prezydent pogratulował Piotrowi Dudzie reelekcji na funkcję przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „S”, jak również nowemu Prezydium Związku.
	Prezydent Andrzej Duda mówił czym dla niego jest Solidarność:
Solidarność jest symbolem. Solidarność zawsze była walką – z jednej strony o godność, z drugiej strony o podstawowe prawa pracownicze, ale także o wolność. Po prostu o to, abyśmy mogli sami o sobie stanowić i żeby to działo się w sposób uczciwy. 
Solidarność – dzięki uporowi ludzi Solidarności i podziemia solidarnościowego – zwyciężyła w 1989 roku, rozpoczynając faktycznie ogromne przemiany ustrojowe w naszym kraju i doprowadzając do tego, że mogliśmy wreszcie nazwać się krajem demokratycznym. To jest wielka zasługa Solidarności – ocenił. 
	Wspomniał też że w 2020 r. podpisał porozumienie z Solidarnością dot. realizacji postulatów Związku ale nadal niektóre elementy naszego porozumienia, które są ważne, do tej pory nie udało się zrealizować. Pozostało nam parę ważnych elementów do wykonania, między innymi emerytury stażowe, które – pomimo że złożyliśmy projekty, projekt Solidarności, jak i mój projekt prezydencki – niestety nie zostały do tej pory uchwalone. 
Będziemy zabiegali o to, aby ten nowy parlament przyjął. to rozwiązanie, ogromnie oczekiwane przez ludzi pracy.
	Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda stwierdził że chciałaby, żebyśmy dziś porozmawiali o problemach w poszczególnych branżach, regionach, zakładach pracy. Mam nadzieję, że Rada Dialogu Społecznego, która jest dzieckiem Solidarności, zacznie normalnie funkcjonować po uzupełnieniu jej składu przez przedstawicieli obecnego rządu.
	Przewodniczący wspomniał także o tym, że rok 2024 został przez ubiegłoroczny Zjazd ogłoszony Rokiem ks. Popiełuszki. Po przemówieniu Piotr Duda przekazał prezydentowi plakat nr 1 przygotowany w związku z obchodami 40. rocznicy śmierci ks. Popiełuszki, a także zaproszenie na tegoroczną Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę.Prezydent Andrzej Duda i Piotr Duda - Przewodniczący    KK NSZZ „Solidarność”Obrady Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Pałacu Prezydenckim

Aby te Święta, a także cały nadchodzący Rok upływał Wam w harmonii i zadumie, by nigdy nie zabrakło Wam ciepła drugiej osoby, a każdy dzień był pełen niezapomnianych chwil
życzy 
ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
PRZY „GAMRAT” S.A. 

Obchody rocznicy stanu wojennego
	W Kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława – kolebce jasielskiej „Solidarności” – zorganizowano obchody 42. rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. Tegoroczne obchody rozpoczęły się od mszy świętej, której przewodniczył dziekan jasielski ks. Zbigniew Irzyk, a homilię wygłosił proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika ks. Dariusz Weryński. 
	Po wspólnej modlitwie w intencji Ojczyzny oraz wszystkich ofiar Stanu Wojennego miała miejsce ceremonia składania kwiatów – najpierw pod obeliskiem upamiętniającym strajk załogi Huty Szkła w Jaśle, znajdującym się na pobliskim skwerze, a następnie przed tablicą poświęconą księdzu Jerzemu Popiełuszce. Wartę honorową zaciągnęli w tym miejscu „Strzelcy” z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach.
	W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele parlamentarzystów, władze samorządowe powiatu jasielskiego i miasta Jasła; przedstawiciele jasielskiego oddziału NSZZ „Solidarność”; członkowie Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle”; komendanci lub ich przedstawiciele reprezentujący jasielskie służby, inspekcje i straże – Państwową Straż Pożarną, Policję, Straż Miejską, Służbę Więzienną, Straż Ochrony Kolei oraz Wojskowe Centrum Rekrutacji; dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu jasielskiego; dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych powiatu jasielskiego; delegacja Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle; przedstawiciel Magurskiego Parku Narodowego z siedzibą w Krempnej; duchowieństwo; poczty sztandarowe „Solidarności” z „Gamrat” S.A. oraz Zakładu Gazowniczego w Jaśle; poczty sztandarowe wszystkich szkół ponadpodstawowych powiatu jasielskiego.
	W trakcie obchodów rocznicowych okolicznościowy referat wygłosiła uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach Laura Janusz. Odśpiewano również pieśń „Ojczyzno ma”.Poczet sztandarowy Gamrat: Zbigniew Siepkowski, Dariusz Serwa, Jan KrajewskiWarta honorowa pod obeliskiem bł ks. Jerzego PopiełuszkiZłożenie kwiatów przez Pawła Pietruszę Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie  NSZZ „Solidarność” Szefa Oddziału w Jaśle

Spotkanie z Zarządem „Gamrat” S.A.

	W dniu 12 grudnia w siedzibie Spółki odbyło się spotkanie Zarządu „Gamrat” S.A. ze związkami zawodowymi. Ze strony Zarządu udział wzięli; Prezes Krzysztof Moska (zdalnie), Członek Zarządu Dyrektor Generalny Jerzy Pachana, Dyrektor Finansowy Zbigniew Syzdek oraz Kierownik Działu Kadr i Płac P. Barbara Kozak-Więcek. Stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność”: Jan Krajewski, Jan Ślabski, Jan Sokołowski, Maria Żuklińska – ZZ „Chemik: Wacław Mikrut, Renata Szlachta, Marek Olbrot, Wiesława Rączka.
   Spotkanie to wynikało z uzgodnień zawartych w dniu 10 lipca br. oraz pisma związków zawodowych o odbycie spotkania z dnia 17.XI.
Prezes Krzysztof Moska, łącząc się zdalnie, poinformował że pomimo gorszych niż planowano wyników finansowych firmy, Zarząd postanowił o wypłaceniu do końca 2023 r. jednorazowej premii w kwocie 500 zł brutto na pracownika. Stwierdził też, że od nowego roku zachowana zostanie zasada że minimalna płaca zasadnicza pracownika Gamratu będzie nie niższa niż minimalna płaca krajowa, czyli od 1 stycznia 2024 r. 4242 zł, a od 1 lipca 4300 zł. Utrzymana zostanie zatem premia frekwencyjna która wynosi 300 zł brutto miesięcznie na dotychczasowych zasadach.
	Dyrektor Jerzy Pachana stwierdził, że w przyszłym roku nie są planowane redukcje zatrudnienia a także poinformował o planowanych ważniejszych inwestycjach. Pan Zbigniew Syzdek poinformował o sytuacji ekonomicznej Spółki za 10 m-cy br oraz prognozach za cały rok.
	Przedstawiciele związków postulowali aby Zarząd podejmował działania na rzecz podwyższania płac pracowniczych ponad te które wynikają z minimalnych kwot określanych przez rząd, bo prowadzi to do ich spłaszczenia powodując brak motywacji finansowej dla kluczowych pracowników, skutkując w niektórych przypadkach wypowiedzeniami umów o pracę.
	Dyrektor Pachana stwierdził, że Zarząd Spóki widzi ten problem i zamierza działać na rzecz poprawy tego stanu.

Zebranie NSZZ „Solidarność” w ZPS „Gamrat”

	W dniu 7 grudnia w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. odbyło się zebranie członków organizacji oddziałowej, którego głównym celem było przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność”, po rozwiązaniu umowy o pracę przez dotychczasowego Przewodniczącego kol. Sylwestra Posełkiewicza. Zebraniu przewodniczył Przewodniczący KM Jan Krajewski. W tajnym głosowaniu nowym Przewodniczącym Komisji Oddziałowej został wybrany kol. Łukasz Okarma, który był jedynym kandydatem. Uzupełniono także skład Komisji Oddziałowej do której wybrano kol. Mariusza Jurkowskiego. 
	Na zebraniu gościli członkowie Zarządu Spółki Pan Prezes Andrzej Cholewiak i Wiceprezes Krzysztof Ziemiński. Prezes Cholewiak w trakcie zebrania udzielał informacji na temat sytuacji ekonomicznej Spółki i innych istotnych spraw oraz planowanych podwyżek w przyszłym roku. Udzielał także odpowiedzi na pytania zadawane przez obecnych na zebraniu członków NSZZ „Solidarność”. Kończąc obrady J. Krajewski podziękował Zarządowi za udział w zebraniu oraz złożył uczestnikom życzenia Świąteczno-Noworoczne. Po zakończeniu zebrania zebrała się 5 osobowa Komisja Oddziałowa, która ze swego grona wybrała zastępcę przewodniczącego, którym został Sławomir Łopatyński.
Informacja o działalności 
Komisji Międzyzakładowej przedstawione podczas obrad KM przez Przewodniczącego

20.07 – przekazanie wspólnego stanowiska ws. zmian do Regulaminu Pracy w Tarkett
26.07 – podpisanie zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w ZPS „Gamrat”
31.07 – zwolnił się z pracy w Solgam kol. Bogusław Bajgrowicz, członek Prezydium Związku
8.08 – udział w pogrzebie członka Związku Macieja Marszałka
30.08 – negocjacje ws. zmian do Regulaminu Pracy w Tarkett
31.08 – udział w pogrzebie członka Związku Jana Marcisza
31.08 – obchody rocznicy powstania Solidarności w Kościele Św. Stanisława w Jaśle, z udziałem Sztandaru Związku, poczet w składzie: Konieczny, Serwa, Siepkowski
6.09 – wybory uzupełniające do Zarządu PKZP przy „Gamrat” S.A.
11.09 – wspólne stanowisko ws. Regulaminu Pracy w Tarkett oraz rozmowy ws. uzgodnienia treści zmian. Przyjęto porozumienie ws. zmian do Regulaminu.
13.09 – spotkanie Komisji ds. ZFŚS Gamrat S.A. ws. przyznania świadczeń z funduszu
17.08 – udział w Pielgrzymce Ludzi Pracy w Częstochowie – 18 osób
29.09 – zwolnił się z pracy w ZPS „Gamrat” kol. Sylwester Posełkiewicz, członek Prezydium Związku, Przewodniczący Komisji Oddziałowej ZPS „Gamrat”
6.10 – pismo ws. podwyższenia dodatku 4-brygadowego w Tarkett
8.10 – wyjazd do Krakowa na mecz Ekstraklasy piłki nożnej Cracovia – Jagiellonia – 34 osoby
18.10 – wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Gamrat S.A. – wybrano Mirosława Liszkę jedynego kandydata
20.10 – udział w mszy św. w Kościele św. Stanisława w Jaśle w rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki wraz ze Sztandarem Związku – skład pocztu: Konieczny, Krajewski, Siepkowski
23.10 – udział w posiedzeniu Zarządu Regionu Podkarpacie w Krośnie
31.10 – zwolnił się z pracy członek Komisji Rewizyjnej kol. Marcin Stańczak
6.11 – rozmowa z Prezesem Solgamu ws. braków odzieży roboczej
6.11 – odpowiedź Zarządu Tarkett na pismo ws. podwyższenia dodatku 4 brygadowego w którym Zarząd nie wyklucza realizacji postulatu podczas rozmów o podwyżkach w 2024 r.
9.11 – spotkanie z nowo wybranym ZSIP Mirosławem Liszką, przekazanie Uchwały ZKW o wyborze, protokołu z wynikami głosowania, Książki zaleceń ZSPI oraz Poradnika Społecznego Inspektora Pracy
Zebranie Komisji Międzyzakładowej

	W dniu 23 listopada w siedzibie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.  W porządku obrad posiedzenia znalazły się następujące tematy:
informacja Przewodniczącego KM Jana Krajewskiego o działalności Związku w okresie od ostatniego posiedzenia (treść informacji jest opublikowana na stronie internetowej)
powzięto informację o wygaśnięciu mandatów członków organów Związku: Bogusława Bajgrowicza – Przewodniczącego Komisji Oddziałowej „Solgam”, członka Prezydium Komisji Międzyzakładowej, Sylwestra Posełkiewicza – Przewodniczącego Komisji Oddziałowej ZPS „Gamrat”, członka Prezydium Komisji Międzyzakładowej oraz Marcina Stańczaka członka Komisji Rewizyjnej. W osoby rozwiązały umowy o pracę w swoich firmach i utracili członkostwo w Związku.
dokonano wyborów uzupełniających do Prezydium Komisji Międzyzakładowej, w miejsce kol. Bajgrowicza i Posełkiewicza. Przewodniczący KM Jan Krajewski zaproponował kol. Łukasza Okarmę z ZPS „Gamrat” i kol. Jana Sokołowskiego z „Gamrat” S.A., którzy uzyskali akceptację członków Komisji Międzyzakładowej.
zarządzono przeprowadzenie wyborów uzupełniających w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” na funkcję Przewodniczącego Komisji Oddziałowej. Nadzorującym wybory z ramienia Komisji Międzyzakładowej będzie Jan Krajewski
Przewodniczący J. Krajewski przedstawił informację o przebiegu negocjacji ws. zmian do Regulaminu Pracy w Tarkett Polska, które m.in. wprowadza dodatek dla niepalących oraz rejestrację wyjść do palarni. Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.
Przewodniczący KM poinformował o skierowaniu w dniu 17 listopada wspólnie z ZZ „Chemik” pisma do Zarządu „Gamrat” S.A. o spotkanie poświęcone informacji o sytuacji finansowej Spółki, możliwości wypłaty premii w roku bieżącym oraz podwyżek płac dla pracowników w 2024 r.
podjęto uchwałę o przyjęciu do Związku 4 nowych osób
podjęto uchwały ws. organizacyjnych i finansowych
w ramach wolnych wniosku zgłoszono postulat wystąpienia do Zarządu „Gamrat” S.A. z wnioskiem o wprowadzenie dodatku za pracę w systemie czterobrygadowym

Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie

	W dniu 23 października w Krośnie odbyło się zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, w którym wziął udział także Jan Krajewski członek ZR z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. W trakcie obrad omówiono następujące tematy:
przyjęto Regulamin Regionalnego Funduszu Strajkowego oraz powołano Radę RFS w skład której weszli wszyscy członkowie Prezydium Zarządu Regionu
Skarbnik ZR Paweł Piertrusza przedstawił rozliczenie finansowe Zarządu Regionu za I półrocze 2023 r., które następnie zostało przyjęte uchwałą ZR
omówiono sytuację w niektórych organizacjach związkowych, tj: SPOZ Lesko, SPGK Sanok, PRDiM Sanok
Przewodniczący Zarządu Regionu Krzysztof Fal, który wszedł również w skład Komisji Krajowej, poinformował o przebiegu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” obradującego w Spale w dniach 19-20 października, na którym dokonano wyboru władz krajowych Związku na nową kadencję. Stwierdził m.in.:
	Przewodniczącym KK na nową kadencję wybrano ponownie Piotra Dudę, który był jedynym kandydatem
	Spośród delegatów z Regionu Podkarpacie do 15 osobowej Komisji Rewizyjnej wszedł Paweł Pietrusza, Krzysztof Fal został wybrany do Prezydium Zjazdu na okres 5 lat, a Marek Jurczak został członkiem Komisji Statutowej.
gościem posiedzenia ZR był były Przewodniczący Tadeusz Majchrowicz, który przedstawił relację z obrad wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów oraz poinformował, że nie kandydował na żadne funkcje związkowe a tylko zamierza dokończyć kadencję w Radzie Społecznej Unii Europejskiej w Brukseli przez okres 2 lat. Poinformował także członków ZR że został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wieloletnią działalność na rzecz ludzi pracy
podjęto także uchwały finansowe przeznaczone do użytku służbowego oraz przyjęto wolne wnioski.Od lewej: Tadeusz Majchrowicz, Krzysztof Fal — Przewodniczący Zarządu Regionu obecnej kadencjiCzłonkowie Zarządu Regionu na sali obradOd prawej: Jan Krajewski, Bolesław Potyrała


WYNIKI WYBORÓW

          Napisz do nas:  solidgam@onet.pl