Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności firmowe i nie tylko
Pole tekstowe: Organizacja Międzyzakładowa przy GAMRAT S.A.   38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Pole tekstowe:   Łączy nas Solidarność
Pole tekstowe: Na stronę dokonano dotychczas

Administrator strony:   

Jan Krajewski

tel. 491 4785  

Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Strony
warte odwiedzenia

wejść

Pole tekstowe: Lokalne media

Portale internetowe:   

Wystarczy kliknąć na Logo  

Stacje radiowe i telewizyjne

Radio „Rzeszów”

Pole tekstowe: Strony samorządowe

Miasto Jasło

Powiat Jasło

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

 

Portal o naszym Województwie

Pole tekstowe: Instytucje 
Państwowe
Pole tekstowe: Strony związkowe
Pole tekstowe: Zakłady pracy objęte działalnością Organizacji
Międzyzakładowej przy GAMRAT S.A.

Państwowa

Straż Pożarna

Rzecznik Praw Konsymenta

Straż Pożarna

Pole tekstowe: 
Delegaci WZD w trakcie obrad

XXXIV Pielgrzymka Ludzi Pracy
do Częstochowy
	W dniach 17-18 września odbywała się 34. Ogólnopolska Pielgrzymka Świata Pracy do Częstochowy, aby jak co roku pomodlić się w intencji Ojczyzny i ludzi pracy.  
Z Regionu Podkarpacie uczestniczyli związkowcy z Krosna, Sanoka, Brzozowa i Jasła, na czele z Przewodniczącym Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" - Tadeuszem Majchrowiczem, oraz pod duchową opieką Kapelana podkarpackiej "Solidarności" - ks. Krzysztofa Mijala.
	Głównym punktem 34. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę była w niedzielę 18 września uroczysta Suma na Szczycie. Przewodniczył jej abp Józef Kupny, metropolita wrocławski i Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy. W Eucharystii brało udział ok. 25 tys. osób z zakładów pracy z całej Polski. 
Z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. uczestniczyli pielgrzymi z „Tarkett Polska”, Solgamu oraz Zakładu Produkcji Specjalnej, wraz ze sztandarem Związku. 
	Przed uroczystą Mszą św. do zebranych zwrócił się przewodni-czący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. 
Odczytano także list do pielgrzymów Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który stwierdził m.in.:
„Życzę, aby 34 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy umocniła państwa w wierności naszym najstarszym i najcenniejszym tradycjom ludowym, a także w radościach i poczuciu dumy ze wspólnego budowania Polski, która jest wolna i zamożna, wolnością i zamożnością swoich obywateli”


Cudowny Obraz MB Częstochowskiej

Pielgrzymi na szczycie Jasnogórskim

Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda

W środku Przewodniczący ZR Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz
Nowa spółka-córka Gamrat S.A.

	„Gamrat” S.A parę miesięcy temu założył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „GAMRAT ENERGIA”, w której objął 100 % udziałów. Z dniem 30 września Spółka ta przejmie zorganizowaną część „Gamrat” S.A. – Centrum Energia i Media tj. składniki majątkowe oraz pracowników w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.
	Przejście do Spółki „Gamrat Energia” nie spowoduje dla praco-wników niekorzystnych konsekwencji prawnych, socjalnych i ekono-micznych. Będą oni nadal objęci regulaminami: Pracy, Wynagradzania  i Świadczeń Socjalnych obowiązującymi w „Gamrat” S.A.

W dniu 12 września br. ukazało się Pismo Okólne Nr 6 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego „Gamrat” S.A. 
o treści:
	Informuje się wszystkich pracowników, że w przypadku powiadamiania i wzywania służb ratowniczych do Spółki, należy również powiadomić o powyższym fakcie Ochronę Spółki, która może wówczas skierować pojazd służby ratowniczej we właściwe miejsce, co skraca czas udzielenia ewentualnej pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym obiektom, itp.
	Kierownicy komórek organizacyjnych powiadomią o powyższym obowiązku wszystkich podległych pracowników.

Odsłonięcie obelisku w Krośnie
	W dniu 7 września w Kościele pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, połączona z odsłonięciem i poświęceniem obelisku upamiętniającego 1050. rocznicę Chrztu Polski. 
Obelisk powstał z inicjatywy parafii oraz Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność". Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Przewodniczący Zarządu Regionu Tadeusz Majchrowicz oraz Kapelan podkarpackiej "Solidarności" - ks. Krzysztof Mijal. Poświęcenia dokonał Metropolita Przemyski Abp Adam Szal, który przewodził mszy św. koncelebrowanej oraz wygłosił okolicznościową homilię. 
W uroczystości uczestniczyło liczne grono wiernych oraz poczty sztandarowe: Zarządu Regionu Podkarpacie, Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w Krosno Glass Sp. z o.o., Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Hucie Szkła w Jaśle S.A., oraz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w Gamrat S.A. w Jaśle.


Obelisk upamiętniający 1050 rocznicę Chrztu Polski


Poświęcenie obelisku przez Abp. Adama Szala, 
obok Tadeusz Majchrowicz

Poczet ze sztandarem Związku OM przy „Gamrat” S.A. od lewej: Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Adam Dziok

Zebranie Komisji Międzyzakładowej

     W dniu 29 sierpnia w siedzibie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. 
W trakcie posiedzenia omówiono następujące sprawy:
informacja na temat działań w kwestiach płacowych i socjalnych w poszczególnych Spółkach wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A.
pozostałe informacje w sprawach bieżących
program uroczystości w Jaśle w 36 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych
odsłonięcie w dniu 7 września br. w Kościele św. Wojciecha i MB Częstochowskiej obelisku upamiętniającego 1050 lecie Chrztu Polski
organizacja spotkań integracyjnych w Tarkett i „Gamrat” SA
organizacja pielgrzymek autokarowych do:
 	- 18 września do Częstochowy
 	- 24 września do Skarżyska-Kamiennej
oraz ustalenie zasad ich finansowania.
zgłoszenie kandydata do Honorowej Odznaki „Semper Fidelis” ustanowionej przez Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów
     Poza powyższymi tematami, podjęto decyzje w sprawach organizacyjnych, finansowych oraz przyjęto wolne wnioski

Od 1 września umowa na piśmie przed 
podjęciem pracy 

	Od dzisiaj zaczynają obowiązywać przepisy, które wprowadzają obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy.
	Obowiązujące dotychczas przepisy pozwalały pracodawcy na dopełnienie formalności związanych z umową do końca pierwszego dnia pracy. Pozwalało to na ich odwlekanie, a w przypadku kontroli na tłumaczenie, że pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzień, a ustawowy termin jeszcze nie minął.
	W ocenie PIP tzw. "syndrom pierwszej dniówki" to najczęściej nieprawdziwa informacja, służąca pracodawcom do nielegalnego zatrudniania.
	Od 1 września pracodawca będzie zobowiązany do przedstawie-nia umowy na piśmie albo pisemnego potwierdzenia jej warunków jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy będzie mogła być wymierzona grzywna dla pracodawcy.
	Resort rodziny i pracy podkreśla, że nowelizacja nie wyeliminuje całkowicie szarej strefy w zatrudnieniu, ale sprawi, iż powinna się ona zmniejszyć 
Komunikat
ws. pielgrzymki autokarowej do Częstochowy
 w dniu 18 września 2016 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że jak co roku w trzecią niedzielę września, która w tym roku przypada w dniu 18 września, Solidarność organizuje Pielgrzymkę autokarową Ludzi Pracy do Częstochowy.

Zapisy na wyjazd przyjmowane są          w biurze Związku tel. 491 4785 w terminie 
do 6 września 
Kosz wyjazdu wynosi: 
członkowie NSZZ „Solidarność” 
     oraz członkowie ich rodzin 	- 20 zł od 1 osoby
pozostałe osoby			- 70 zł od 1 osoby
Wpłata obejmuje przejazd + ubezpieczenie
Wyjazd jest planowany w dniu 17 września (sobota) ok. godz. 23, spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, następnie przez „Gamrat”. Powrót w godzinach wieczornych w niedzielę.


Cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej


Będzie wypłata świadczenia pieniężnego

Organizacje związkowe działające w „Gamrat” S.A. przekazały w dn. 19.08 do Administratora funduszu socjalnego stanowisko o treści:

Stanowisko wspólne
organizacji związkowych działających w Gamrat” S.A.    
ws. wypłaty świadczeń z ZFŚS

Organizacje związkowe działające w Spółce tj.:

NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A.
Związek Zawodowy „Chemik”

Przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko, dotyczące wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych „Gamrat” S.A.  w 2016 r., o treści:

Organizacje związkowe proponują wypłatę świadczenia pieniężnego dla uprawnionych pracowników Spółki, w terminie do 31.08.2016 r. w następującej wysokości:

- 350 zł dla pracowników o mies. dochodzie netto do 800 zł
- 300 zł dla pracowników o mies. dochodzie netto od 801 do 1200 zł
- 250 zł dla pracowników o mies. dochodzie netto od 1201 zł do 1800 zł

W jednoosobowych gospodarstwach ww. progi dochodowe są zwiększone współczynnikiem 1,25

Zarząd „Gamrat” S.A, uwzględnił wniosek związków zawodowych i ustalił wypłatę ww. kwot na dzień 26 sierpnia br.

Zebranie Zarządu Regionu

	W dniu 19 sierpnia w Krośnie odbyły się obrady Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, którym przewodniczył Tadeusz Majchrowicz. 
W jego trakcie poruszono następujące tematy:
- przebieg akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ograniczenia handlu w niedzielę
- druk legitymacji elektronicznych oraz stan rozmów nt. rabatów w sieciach handlowych dla ich posiadaczy
- przebieg Nabożeństwa Fatimskiego w dn.6.08 w Miejscu Piastowym
- sprzedaż cegiełek na pokrycie kosztu obelisku upamiętniającego 1050 rocznicę Chrztu Polski
- Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy w dn. 17-18 września
- informacja nt. Maratonu Solidarności, który odbył się 15 sierpnia w Gdańsku
- organizacja wyjazdu na uroczysty pogrzeb ofiar komunistycznego terroru „Inki” i „Zagończyka”, który odbędzie się w dniu 28 sierpnia w Gdańsku z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Premier Beaty Szydło
- omówiono i podjęto decyzje w sprawach organizacyjnych i finansowych

Wycieczka na Słowację

	W dniu 6 sierpnia, 37 – osobowa grupa członków Związku z Gamrat SA, Tarkett Polska, Zakładu Produkcji Specjalnej, wraz z rodzinami, uczestniczyła w wycieczce zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” do ośrodka „Vodny Svet” na Słowacji.
	Pomimo, że pogoda niezbyt dopisała, to jednak uczestnicy skorzystali z wielu atrakcji znajdujących się na terenie ośrodka jak np. baseny odkryte i wewnętrzne (geotermalne), jacuzzi, sztuczna fala, zjeżdżalnie, boisko do siatkówki plażowej oraz z bogatej oferty gastronomicznej.


Basen termalny — temp. 34 * C

Sztuczna fala

W pobliżu ośrodka Vodny Svet w Svidniku znajduje się Muzeum sprzętu wojskowego z II wojny światowej
Nabożeństwo w Miejscu Piastowym
6 sierpnia w Miejscu Piastowym podkarpacka "Solidarność" modliła się podczas pokutnego Nabożeństwa Fatimskiego.
Odprawiona została uroczysta Msza św., pod przewodnictwem    Bp. Józefa Dąbrowskiego z Kanady, z Diecezji London, który wraz z 13 kapłanami obchodził jubileusz 25 - lecia święceń kapłańskich. 
We wspólnej modlitwie uczestniczyli wierni z całego regionu, prosząc Boga za wstawiennictwem Matki Bożej o wierność wartościom chrześcijańskim w naszej Ojczyźnie. 
Czuwaniu towarzyszyły relikwie świętych : św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz bł. ks. Bronisława Markiewicza, którzy walczyli o wolną Polskę i godne w niej życie.
	Po wieczornej Eucharystii wierni uczestniczyli w modlitwie różańcowej. Następnie wyruszyła uroczysta procesja z lampionami  i figurą Matki Bożej Fatimskiej. Nabożeństwo zostało zakończone Apelem Jasnogórskim, w późnych godzinach wieczornych. 
Na uroczystościach jak co roku był obecny Sztandar NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Biskup Józef Dąbrowski przewodniczy Eucharystii

Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz odczytuje akt zawierzenia Matce Boskiej Fatimskiej

Procesja na czele z pocztami sztandarowymi

Piłka nożna w sierpniu na boisku 
w Gamracie

	Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że w miesiącu sierpniu, 
w każdy piątek od godz. 18,00
będzie można pograć w piłkę nożną na boisku osiedlowym Gamrat 
 
Zachęcamy do korzystania z oferty

 ————————————————————————

Rozmowy płacowe w „Gamrat” S.A.

	W czwartek 28 lipca w gabinecie Prezesa Zarządu odbyło się spotkanie ws. wniosku związków zawodowych o dokonanie podwyżek wynagrodzeń, w którym uczestniczyli:
Zarząd „Gamrat’ S.A. w osobach: 
Pan Michał Mróz – Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu Robert Ruwiński i Jerzy Pachana.
Stronę związkową reprezentowali: 
NSZZ „Solidarność” - Jan Krajewski – Sekretarz KM, Bogusław Skubel- członek Komisji Międzyzakładowej
Związek Zawodowy „Chemik: - Wacław Mikrut – Przewodniczący, Marek Olbrot – Zastępca Przew.
	W trakcie spotkania związki zawodowe wręczyły Zarządowi „Gamrat” S.A. stanowisko dot. podwyżek płac zawierające:
- propozycje wzrostu płac zasadniczych
- wprowadzenia premii motywacyjnej
- wprowadzenia dodatków płacowych
	Następnie odbyła się dyskusja na temat przedstawionych propozycji w której uczestniczyli wszyscy przedstawiciele Zarządu i strony związkowej.
Zarząd poinformował w jej trakcie, że w br. duża grupa pracowników, na wniosek swoich przełożonych, podwyżki już otrzymała. Wysokość dalszych podwyżek czy premii jest uwarunkowana od możliwości finansowych firmy.
	Postulaty związków będą przez Zarząd Spółki podane analizie   i udzielona zostanie odpowiedź.

Wycieczka na Słowację
 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” SA organizuje w dniu 6 sierpnia (sobota) dla członków Związku i ich rodzin, wycieczkę do ośrodka „Vodny Svet” w Svidniku na Słowacji. 
Opłata od 1 osoby – 10 zł
Do dyspozycji gości są tam m.in.:
- baseny dla dzieci i dorosłych na zewnątrz i w pomieszczeniu    
z podgrzewaną wodą
- zjeżdżalnie o różnym stopniu trudności
- sztuczna fala
- trampoliny
- siatkówka plażowa
- bogate zaplecze gastronomiczne
- wypożyczalnia leżaków
- miejsce do rozłożenia kocy i leżaków
W cenie wyjazdu wkalkulowano autokar, ubezpieczenie i wejście do ośrodka na cały dzień. 
Zapisy do dnia 1 sierpnia, w biurze Związku 
tel. 491 4785
Przy zapisie niezbędny jest nr PESEL, oraz wniesienie opłaty.
Wyjazd w dniu 6.08 o godz. 7,00 z Jasła, spod JDK, a następnie o ile będą zgłoszone osoby, to o 7,10 z Osiedla Gamrat.
Powrót w tym samym dniu w godzinach wieczornych.
Na wyjazd prosimy o zabranie dowodów osobistych, na wypadek kontroli Straży Granicznej.
Cegiełki w rocznicę Chrztu Polski

	Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność"  w Krośnie informuje, iż w najbliższych dniach będą rozprowadzane cegiełki w kwocie 10 zł, 20 zł i 50 zł.
	Cegiełki mają na celu sfinansowanie budowy obelisku upamiętniającego 1050 rocznicę Chrztu Polski, który będzie się znajdował przy kościele Św.. Wojciecha   i MB Częstochowskiej w Krośnie.
	Zainteresowane osoby mogą zgłaszać chęć nabycia cegiełek w biurze Związku w Gamrat S.A. tel. 491 4785
Herb Dynastii Piastów 966-1370Obrady Zarządu Regionu Podkarpacie

	W dniu 15 lipca w Krośnie odbyło się zebranie członków Zarządu Regionu Podkarpacie. Obradom przewodniczył Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz. Równocześnie jako Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przedstawił informacje o działaniach Związku na szczeblu krajowym, tj. m.in.:
- obchodach poznańskiego czerwca 1956 oraz protestach w Radomiu   w 1976 roku
- obradach Komisji Krajowej w dniach 23-24.VI, w którym uczestniczył Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć. Najistotniejszym tematem rozmowy z P. Kaczyńskim był postulat Związku – obniżenie wieku emerytalnego. Kolejne rozmowy w tej sprawie odbędą się jeszcze w lipcu br.
- reformie szkolnictwa, która zakłada 8 letnią szkołę powszechną ( 4 lata podst. + 4 lata gimn.), 4 letnie licea i 5 letnie technika
- 35 lecie powstania Tygodnika Solidarność – 3 października koncert+benefis w TVP
- przebiegu wyścigu Solidarności i Olimpijczyków
Ze spraw regionalnych poinformował o:
- sytuacji w PGNiG, Lotos, PKS Krosno, Rafinerii Jedlicze oraz decyzji o zlokalizowaniu w Jaśle siedziby Zakładu Gazowniczego na woj. Podkarpackie,
- Nabożeństwie Fatimskim w Miejscu Piastowym w dniu 6 sierpnia br.
- kontynuacji zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ograniczenia handlu w niedzielę
- rozpoczęciu druku legitymacji elektronicznych
- odsłonięciu obelisku przy Kościele MB Częstochowskiej i Św. Wojciecha na okoliczność 1050 rocznicy Chrztu Polski
- sprzedaży Krośnieńskich Hut Szkła inwestorowi z RPA
- odbyciu szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy w dniu 30 czerwca w Jaśle, w którym uczestniczyło 12 osób, w tym ZSIP z Gamrat S.A. Jan Sokołowski,
Zarząd Regionu następnie podjął decyzje w następujących sprawach:
- przyjęcia rozliczenia finansowego Zarządu Regionu za I półrocze 2016
- przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Delegatów
- wystąpienia do funduszu wspierania zadań statutowych o przekazanie środków finansowych na rozwój Związku na Podkarpaciu
- ustalenia terminu WZD na dzień 24 września 2016 r.

Wniosek ws. rozmów płacowych 
w „Gamrat” S.A.

NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” działające w „Gamrat” S.A., w ślad za pismem z dnia 8.03.2016 r. i odpowiedzią Zarządu z dnia 10.03.2016 r., zwróciły się w dniu 7 lipca do Zarządu „Gamrat” S.A. o podjęcie rozmów na temat kształtowania wynagrodzeń w Spółce 2016 roku. Wystąpiły także o przedstawienie informacji o sytuacji ekonomicznej Firmy oraz wskaźników dotyczących wynagrodzeń. 
W piśmie Związki stwierdziły też że: 
„Jako organizacje reprezentujące pracowników uważamy, że systematyczne podwyżki wynagrodzeń są niezbędne nie tylko ze względu na aspekt socjalno-bytowy, ale również celem utrzymania w pracy najwyżej wykwalifikowanych pracowników oraz możliwość naboru wartościowych osób z rynku pracy”

 ————————————————————————

Piłka nożna w lipcu 
zmiana boiska

	Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że w miesiącu lipcu, 
w każdy piątek od godz. 18,00
będzie można pograć w piłkę nożną na boisku osiedlowym Gamrat 
 
Zachęcamy do korzystania z oferty
 ————————————————————————

 Powołanie Komisji BHP w Tarkett Polska

W związku z przekroczeniem w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle liczby 250 zatrudnianych pracowników podjęto decyzję o utworzeniu komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. W skład komisji wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy i pracowników. 
Wśród przedstawicieli pracodawcy w komisji powinni uczestniczyć:
pracownik służby bhp i inne upoważnione osoby
lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
Zaś ze strony pracowników:
społeczny inspektor pracy – którym jest Mirosław Pniak 
przedstawiciele wskazani przez zakładowe organizacje związkowe, tj. następujące osoby: 
    Jan Kulig	  – NSZZ „Solidarność”
Danuta Ochałek  – Związek Zawodowy „Chemik”
Przewodniczenie Komisji, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, powinien objąć pracodawca lub upoważniona przez niego osoba. Natomiast wiceprzewodniczącym zostaje społeczny inspektor pracy. 
Do zadań Komisji BHP, które określone zostały w przepisach Kodeksu pracy, należą:
dokonywanie przeglądu warunków pracy panujących w zakładzie pracy,
okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obniżenie wieku emerytalnego

Komitet Stały Rady Ministrów zarekomendował pozytywnie prezydencki projekt obniżenia wieku emerytalnego. Jeśli rząd ją przyjmie, ustawa może wejść w życie od stycznia 2017 r. - Jeśli to się ziści, to odniesiemy pierwszy sukces – komentuje na gorąco Henryk Nakonieczny, członek Prezydium KK NSZZ „Solidarność” i członek Rady Dialogu Społecznego.
Teraz decyzję musi podjąć rząd i to on przyjmie ostateczny kształt ustawy, którą skieruje do Sejmu. Ustawa zakłada możliwość bezwarunkowego przejścia na emeryturę po osiągnięciu wieku 60 lat przez kobiety i 65 przez mężczyzn, czyli tak jak to było przed wprowadzeniem zmian w 2012 r. przez rząd Donalda Tuska.
Jak wskazuje szef Komitetu Stałego Henryk Kowalczyk, to będzie uprawnienie, a nie obowiązek. - Jeśli ktoś będzie chciał dalej pracować, będzie miał taką możliwość – tłumaczył Kowalczyk.
- Jeżeli się ziści, to możemy powiedzieć, że odnieśliśmy pierwszy sukces. Choć mamy pewien niedosyt. Uważamy, że jednak powinno być równocześnie wprowadzone rozwiązanie uprawniające do odejścia na emeryturę bez względu na wiek po przepracowaniu dłuższych okresów składkowych – powiedział dla Wiadomości na TVP1 Henryk Nakonieczny.
- Protestując w 2012 r. przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego zapowiadaliśmy, że zrobimy wszystko aby to fatalne dla polskich pracowników rozwiązanie cofnąć – przypomniał Piotr Duda, szef NSZZ „Solidarność” i jednocześnie przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. I dodaje, że to będzie wielki sukces Związku.
Odnosząc się do postulatu wprowadzenia kryterium składowego stażu pracy, którego rząd nie uwzględnił, Piotr Duda stwierdził – dalej będziemy domagać się wprowadzenia stażu, ale dzisiaj trzeba jak najszybciej obniżyć wiek emerytalny.
- Trzeba brać co dają i walczyć dalej – podsumował.
Rząd zapowiada, że nowe rozwiązania będą obowiązywać od stycznia 2017 

Zebranie Komisji BHP w „Gamrat” S.A.

	W dniu 21 czerwca w biurze Kierownika Działu BHP i OS odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Gamrat” S.A., poświęcone zapoznaniu członków Komisji z „Analizą stanu BHP za rok 2015”
Analizę przestawił i omówił zagadnienia w niej zawarte Kierownik Działu Pan Maciej Patyk Główne wątki zawarte w analizie to m.in.:
- problematyka wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
- ochrona zdrowia,
- ocena środowiska pracy,
- działalność Komisji BHP,
- kontroli warunków pracy na stanowiskach,
- realizacji planu poprawy warunków pracy,
- ocena ryzyka zawodowego,
- ochrona środowiska naturalnego,
Członkowie Komisji odnośnie przedmiotowej Analizy zadawali pytania na które odpowiedzi udzielał M. Patyk. Po wyjaśnieniach, członkowie Komisji BHP nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału.

Spotkanie z Posłem RP Bogdanem Rzońcą

W dniu 16 czerwca w jasielskim Oddziale Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli:
Poseł PiS Bogdan Rzońca, Przewodniczący ZR Podkarpacie, Wiceprzew. Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz, Sekretarz ZR, Szef Oddziału Paweł Piertusza oraz przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z jasielskich zakładów pracy i instytucji. 
Związkowcy omówili sytuację w swoich zakładach oraz zwrócili się o wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Szczególnie napięta sytuacja panuje w Exalo Drillig (Poszukiwania NiG) gdzie planowane jest zwolnienie prawie 1000 osób, co stanowi ponad 1/3 zatrudnionych w 5-ciu oddziałach na terenie kraju. Również przyszłość Zakładu Gazowniczego w Jaśle stoi pod znakiem zapytania, gdyż trwające procesy konsolidacyjne prowadzą do likwidacji miejsc pracy w mniejszych miastach na rzecz większych, takich jak Tarnów i Kraków.
Poseł Rzońca zobowiązał się podjąć interwencję w sprawie ww. firm u Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Pani Premier Beaty Szydło.
Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz następnie omówił inne kwestie, którymi aktualnie zajmuje się Związek, stwierdzając:
- w dniach 23-24 czerwca zaplanowane jest posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „S”, na który został zaproszony Prezes PiS Jarosław Kaczyński. Związek zamierza zwrócić się do Prezesa o realizację obietnic wyborczych w kwestii obniżenia wieku emerytalnego, a w szczególności umożliwienia przechodzenia na emeryturę po przepracowaniu 40 lat mężczyźni i 35 kobiety
- trwa akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ograniczenia handlu w niedzielę. Przewodniczący zaapelował o poparcie tej inicjatywy.
- pierwsze legitymacje elektroniczne powinny być dostępne już pod koniec czerwca. Nie wszystkie zakłady złożyły jeszcze deklaracje ws. wydania legitymacji. Zwrócił się wiec do przedstawicieli zakładów o finalizację sprawy.
J. Krajewski reprezentujący OM przy „Gamrat” S.A. zwrócił się do Przewodniczącego, aby Związek wystąpił z inicjatywą zmiany Kodeksu Pracy, przywracającej dodatek za pracę w niedziele i święta dla pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym. Odpowiadając, T. Majchrowicz oświadczył, że kwestia ta będzie uwzględniona w przygotowywanym pakiecie zmian do Kodeksu Pracy.

Jaka płaca minimalna w 2017 roku ?

Rząd w dniu 15 czerwca przyjął propozycję wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na poziomie 2.000 zł brutto. To wyższa kwota, niż proponowało rządowi Ministerstwo Rodziny i Pracy - 1.920 zł. Rada Ministrów uznała jednak, że jest to kwota niewystarczająca. 
Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1.850 zł brutto.
  - Kierując się odpowiedzialnością za budżet państwa, sytuację finansów i za los polskich obywateli, myśląc o godności polskich obywateli, rząd zdecydował, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 2 tys. zł - powiedziała szefowa rządu Beata Szydło.  
Teraz propozycje rządu zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do uzgodnień na jej forum, ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Nawet jeżeli nie dojdzie do porozumienia z pracodawcami, to proponowana przez rząd wysokość płacy minimalnej wejdzie w życie od początku 2017 roku.

Zapraszamy na Orlik w czerwcu

	Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że w miesiącu czerwcu, 
w każdy piątek od godz. 18,00
będzie udostępnione boisko do piłki nożnej na Orliku przy Ogrodzie Jordanowskim w Jaśle 
 
Zachęcamy do korzystania z oferty
 ————————————————————————

Zawody wędkarskie

	W dniu 3 czerwca w Zaklikowie k. Stalowej Woli, na zalewie na rzece Sanna odbyły się Wędkarskie Mistrzostwa Polski o Puchar Przewodniczącego Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ Solidarność Stanisława Głowackiego.
W tegorocznych zawodach udział wzięło 6 czteroosobowych drużyn z całego kraju.
Zespół z naszej Organizacji Międzyzakładowej reprezentowali: 
Łukasz Berkowicz 	– Tarkett, 
Tomasz Berkowicz 	– Tarkett, 
Robert Januszewski 	– Gamrat, 
Stanisław Kukla 	– Zakład Produkcji Specjalnej. 
	Tym razem ryba „brała”. Nasi zawodnicy złowili: Robert – 1,46 kg (14 ryb, w tym Lin 33 cm, ok. 1 kg wagi), Tomasz – 1,40 kg (29 ryb), Stanisław – 0,67 kg (17 ryb), Łukasz – 0,39 kg (9 ryb). 
	Jednak jak się okazało nasi konkurenci tym razem złowili więcej. Zwycięski zawodnik złowił ponad 8 kg ryb (ponad 160 sztuk), a wielu innych miało po 5, 4 i 3 kg. Największą złowioną rybą był karp 1,53 kg. Dla przypomnienia w ubiegłym roku nasz zespół wygrał zawody, a w roku 2010 również w Zaklikowie zajął 2 miejsce.
Końcowa klasyfikacja zawodów:
Huta Stalowa Wola
Bumar Łabędy Gliwice
Mesko Skarżysko-Kamienna
Łucznik Radom
OM Gamrat Jasło
PIT Radwar Warszawa
Zawody zakończyło wręczenie pucharów i dyplomów oraz wspólny grill drużyn uczestniczących w mistrzostwach.
Za rok rywalizacja przeniesie się do Gliwic.


Ekipa OM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. (od lewej): Robert Januszewski, Tomasz Berkowicz, Łukasz Berkowicz, Stanisław Kukla,  Jan Krajewski—Sekretarz KM

Ważenie złowionych ryb

Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola Henryk Szostak wręcza puchar i dyplomy dla zwycięzców

 STANOWISKO NR 4
XXV WZD Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego
w sprawie: naliczania odpisu na ZFŚS

Pracodawcy zobligowani do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych rokrocznie naliczają odpis na rzeczony Fundusz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1994, nr 43, póz. 163 z póz. zm). Na mocy art. 5 ust. 2 cyt. ustawy podstawę do naliczenia wysokości odpisu na jednego zatrudnionego stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Do 2011 roku podstawa do naliczenia rosła wraz ze wzrostem przeciętnej płacy, o której mowa wyżej.
W ostatnich pięciu latach (2011-2015) wysokość tych odpisów pozostawała na niezmienionym poziomie z uwagi na "zamrożenie" przez ustawodawcę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, służącego do jego obliczenia na poziomie z drugiego półrocza 2010 r., które wyniosło 2.917,14 zł. W związku z czym odpis podstawowy (37,5 %) wynosił; 1093,93 zł.
Rada Ministrów w założeniach do projektu budżetu państwa na 2016 rok po raz kolejny utrzymała przedmiotowe odpisy na niezmienionym poziomie. Oznacza to, iż będzie to już szósty rok naliczania odpisu na fundusz socjalny na bazie wynagrodzenia z II półrocza 2010 roku.
Bez wątpienia działania poprzedniej ekipy rządzącej, w opisywanym zakresie nastawione były na szukanie oszczędności kosztem najuboższych grup naszego społeczeństwa. Przez kilka lat sięgano do kieszeni pracowników, podczas gdy rośnie liczba osób żyjących w ubóstwie, pogarsza się sytuacją bytowa pracujących, poszerza się też grupa zatrudnionych pobierających minimalne wynagrodzenie za pracę i wreszcie zwiększa się rozwarstwienie dochodowe społeczeństwa.
Trudno nie zauważyć, że decyzje poprzedniego rządu przyniosły w ostatnich latach wymierne oszczędności jedynie pracodawcom.
Jak to się dzieje, że od 2010 roku PKB w Polsce cały czas rośnie, a poziom funduszu socjalnego pozostaje niezmieniony.
Wielokrotnie składano deklaracje w przedmiocie dbałości o najsłabiej zarabiających i rodziny wielodzietne, ale robiono dokładnie coś innego.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to jedyny instrument finansowy, którym można wspierać, zgodnie z ustawą najsłabsze finansowo rodziny pracownicze. Zamrażając podstawę do jego naliczenia te możliwości są ograniczane.
Domagamy się zmiany Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku, tak aby fundusz socjalny mógł być naliczany zgodnie z jej założeniami.
Liczymy na to, że Rząd RP i posłowie będą podejmowali decyzje, tak istotne społecznie w ramach prac Rady Krajowej Dialogu Społecznego.

Zjazd Delegatów Sekcji Zbrojeniowej
NSZZ „Solidarność”

	W dniach 12-13 maja 2016 r. w Borownicy k. Janowa Lubelskiego odbyły się obrady XXV Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowej NSZZ „Solidarność”. W obradach uczestniczyło 3 delegatów z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. zatrudnionych w Zakładzie Produkcji Specjalnej tj. Andrzej Gustek, Stanisław Kukla, Andrzej Konieczny. 
W trakcie obrad przyjęto szereg uchwał i stanowisk odnoszących się do problemów zakładów zbrojeniowych, a także ogółu pracowników w Polsce. 
Poniżej prezentujemy treść stanowiska ws. systemu emerytalnego. W terminie późniejszym opublikujemy stanowisko na temat funduszu socjalnego.

STANOWISKO NR 1
XXV WZD Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego
w sprawie: systemu emerytalnego
Wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 r, reforma systemu emerytalnego powołała do życia otwarte fundusze emerytalne (OFE) - instytucje finansowe, których zadaniem jest gromadzenie i inwestowanie części obowiązkowych składek emerytalnych osób podlegających Ubezpieczeniu społecznemu. Tworząc nowy system emerytalny ustawodawca podzielił ubezpieczonych na trzy grupy wiekowe, z czego jedna z nich tj. osoby urodzone w okresie od 1949 r. do 1968 r. mogły dobrowolnie przystąpić do OFE. Decyzja taka miała charakter ostateczny, co oznacza iż nie można było zrezygnować z członkostwa w tej instytucji, gdyż stosowna część składki emerytalnej miała być gromadzona na indywidualnym rachunku do osiągnięcia wieku emerytalnego.
Przystąpienie do OFE w praktyce wykluczało więc prawo do skorzystania z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, gdyż bezwzględnym warunkiem uzyskania wcześniejszej emerytury, przez osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. byto nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego. Sytuacja zmieniła się wraz z wejściem w życie 21 lutego 2007 r. nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2007, Nr 17, poz. 95), która to nowela znacząco ułatwiła „występowanie" z OFE. Wyraźnie jednak trzeba zaznaczyć, że prawo takie przyznano wyłącznie osobom ubiegającym się o wcześniejszą emeryturę; w tym w oparciu o art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach). 
Przejście jednak  na  przedmiotowe  świadczenie  wiąże  się  z  przekazaniem  środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa. Z dniem ustalenia prawa do wcześniejszej emerytury umowa z otwartym funduszem staje się nieważna z mocy prawa (art. 111 a ustawy z 28 sierpnia 2007 r. o i funkcjo-nowaniu funduszy emerytalnych).
Utrata środków zgromadzonych przez ubezpieczonego w OFE w związku z przejściem na emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach w sposób znaczący wpływa na zmniejszenie jej wysokości w stosunku do świadczeń innych ubezpieczonych, którzy pozostali w starym systemie emerytalnym.
Z dniem 1 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Nowelizacja daje wprawdzie prawo do przenoszenia środków z otwartego funduszu emerytalnego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednakże nie zmienia ona sytuacji osób ubiegających się o wcześniejsze emerytury. W dalszym ciągu ich środki zgromadzone w OFE są przelewane są na Skarb Państwa.
Uważamy że, jest to dyskryminacja ubezpieczonych.
Skoro ustawodawca w 2007 roku umożliwił przejście członkom OFE na wcześniejsze emerytury, to winien także umożliwić przekazanie ich środków zgromadzonych w funduszach emerytalnych na ich konta w ZUS-ie.
Delegaci zgromadzeni na XXV WZD KSPZ NSZZ „Solidarność" oczekują wprowadzenia zmian w przepisach emerytalnych we wskazanym wyżej zakresie.
Wolne niedziele w handlu

	Wolne niedziele dla pracowników handlu – o zrealizowanie tego postulatu od dawna walczy Niezależny Samorządy Związek Zawodowy „Solidarność”. 
	Obecnie Związek rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. 
Podpisy będą zbierane przez członków Komisji Międzyzakła-dowej przy „Gamrat” S.A. w swoich macierzystych zakładach, oraz w biurze Związku. 

Apelujemy do członków NSZZ „Solidarność” i pozostałych pracowników o wsparcie inicjatywy.

Komisja Krajowa

Pole tekstowe: Inne strony
Pole tekstowe: Droga Krzyżowa w WarszawieCzłonkowie Związku chętni do udziału w Drodze Krzyżowej mogą się zapisywać w biurze Związku do dnia 30 marca. Koszt wyjazdu 25 zł.

Termin wyjazdu do Niecieczy

Informujemy, że są do odbioru bilety wstępu na mecz 
Bruk Bet Nieciecza – Wisła Kraków 
Przy odbiorze biletów będzie pobierana opłata.
Wyjazd na mecz zaplanowano dn. 8 kwietnia (sobota) o godz. 18,00 spod JDK w Jaśle. Następne przystanki: Osiedle Gamrat – 18,10 i Kołaczyce – 18,15
	Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych, a osoby posiadające bilety ulgowe legitymacji uczniowskich.
——————————————————————

Mecz Nieciecza-Wisła

	NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na mecz Ekstraklasy piłki nożnej Bruk Bet Nieciecza – Wisła Kraków, który odbędzie się w dniu 8 kwietnia br. o godz. 20,30 w Niecieczy.
Cena wyjazdu dla członków Związku wynosi 20 zł. (bilet+autokar+ubezpieczenie)
Zapisy są przyjmowane w biurze Związku do dnia 20 marca (Tel. 491 4785). 
Ilość osób jest ograniczona – 50 miejsc.
Warunkiem wyjazdu jest zarezerwowanie biletów przez elektroniczny system dystrybucji.
	Dane dotyczące miejsca i terminu wyjazdu zostaną podane w terminie późniejszym, po dokonaniu rezerwacji biletów.Z okazji Dnia Kobiet
spełnienia marzeń,
zadowolenia z siebie, 
dużo szczęścia i uśmiechu 
oraz wiele radości życiowej 
życzy wszystkim Paniom 

NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

	W dniu 27 lutego br. w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej. Przewodniczący KM Wiesław Martowicz i Sekretarz KM Jan Krajewski poinformowali o działaniach Związku o okresie od ostatniego posiedzenia oraz o tematyce spotkania z Prezesem Zarządu „Gamrat” S.A. Michałem Mrozem, które odbyło się przed dzisiejszym zebraniem. Głównym wątkiem spotkania były kwestie płacowe w roku 2017 r. 
Poza ww. tematami KM omawiała i podejmowała decyzje w następujących sprawach:
przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2016 rok
uchwalenia preliminarza budżetowego na 2017 r.
omówienie problematyki płacowej w Spółkach objętych działalnością Związku
plany funduszu świadczeń socjalnych na 2017 r.
uchwała ws. przyjęcia nowych członków
uchwała ws. świadczeń statutowych dla członków Związku
informacja z działalności Zarządu Regionu Podkarpacie 
sprawy organizacyjne i finansowe

————————————————————————————
HALA W LUTYM

W lutym hala sportowa przy Gimnazjum NR 1 
w Jaśle będzie dostępna w terminach: 
Piątki, 17 i 24 lutego od godz.18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty
  —————————————————–———————————

Kulig w Regietowie
	W sobotę 4 lutego NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. zorganizował dla swoich członków ze spółek: Gamrat, Gamrat Energia, Tarkett i Zakładu Produkcji „S” kulig w miejscowości Regietów, gdzie swój ośrodek posiada Stadnina Koni Huculskich z Gładyszowa. 
Przejazd saniami wzbudził dużo radości i emocji wśród uczestników, gdyż momentami konie galopowały co sił w nogach i trzeba się było mocno trzymać. Po powrocie do ośrodka, wszyscy udali się do Karczmy „Huculanka” gdzie przygotowany był ciepły posiłek, grzaniec oraz kiełbasa do pieczenia. Pobyt w Karczmie odbywał się w miłej atmosferze, przy muzycznych dźwiękach.

„Pędzi, pędzi kulig, niczym błyskawica …”

Przy biesiadnym stole

Zabawa przy muzyce

WYJAZD NA NARTY
	W sobotę 28 stycznia członkowie Związku z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uczestniczyli w wyjeździe do Stacji Narciarskiej Chyrowa-Ski. 
Warunki śniegowe na stoku były wyśmienite co w połączeniu z lekkim, mroźnym wiatrem sprzyjało zdrowej, sportowej rekreacji. 
Nikt z uczestników wyjazdu nie doznał kontuzji, choć większość od dość dawna nie miała nart na nogach. Na szczęście tego się nie zapomina i udało się całkiem udanie szusować po stoku. 
Na koniec „wypadu” uczestnicy zregenerowali siły ciepłym posiłkiem w restauracji „Gościniec”. Większość „narciarzy” zamierza jeszcze tu wrócić i nie tylko tu, bo ten sport wciąga.


W kolejce do wyciąguZjazd ze stoku


Regeneracja sił 


Wyjazd na kulig do Regietowa
    NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje w dniu 4 lutego br. (sobota) dla członków Związku ze spółek: „Gamrat”, „Gamrat Energia”, „Tarkett”, „Solgam” i ZPS „Gamrat” wyjazd na kulig do Regietowa.
Organizator zapewnia:
- przejazd autokarem + ubezpieczenie
- kulig na saniach
- ciepły posiłek
Zapisy są przyjmowane w biurze Związku do dnia 25 stycznia – Tel. (13) 491 4785 lub do wyczerpania ilości miejsc – 50. 
Przy zapisie należy podać nr telefonu i PESEL. Wyjazd jest planowany o godz. 15,30 z Osiedla Gamrat, z przystankiem w Jaśle pod JDK. Planowany powrót ok. godz. 22,00. Wyjazd na narty do Chyrowej
    NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje w dniu 28 stycznia br. (sobota) dla członków Związku (+ 1 dod. członek rodziny) ze spółek: „Gamrat”, „Gamrat Energia”, „Tarkett”, „Solgam” i ZPS „Gamrat” wyjazd na narty do Chyrowa-Ski.
Organizator zapewnia:
- przejazd autokarem + ubezpieczenie
- karnet 10-cio zjazdowy
- ciepły posiłek
	Zapisy są przyjmowane w biurze Związku do dnia 24 stycznia – Tel. (13) 491 4785. 
Przy zapisie należy podać nr telefonu i PESEL. Wyjazd jest planowany o godz. 9,00 z Osiedla Gamrat, z przystankiem w Jaśle pod JDK. Planowany powrót ok. godz. 16,00. 
Prosimy zabrać po 15 zł, jako kaucję za 1 karnet.————————————————————————————
HALA W STYCZNIU

W styczniu hala sportowa przy Gimnazjum NR 1 
w Jaśle będzie dostępna w terminach: 
Piątki, 20 i 27 stycznia od godz.18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty
  —————————————————–———————————

Stanowisko Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” nr 1/17 z dnia 9 stycznia 2017 r. 
ws. sytuacji w kraju 

	Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje wydarzenia ostatnich tygodni rozgrywające się w Sejmie RP oraz w stolicy i innych miastach kraju.
Narracja opozycji, która sama nazywa siebie opozycją totalną, ma na celu stworzenie wrażenia totalnego chaosu w kraju. Metoda ta obliczona jest na wywołanie konfrontacji społecznej, paraliżu państwa a w konsekwencji na przejęcie władzy. Ten sposób działania niemający nic wspólnego z demokracją i niszczący kulturę polityczną, niezbędną do funkcjonowania demokratycznych instytucji, nie może być akceptowany.    
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, zbudowany na zasadach demokratycznych w oparciu o szeroko rozumiane wartości zawarte w katolickiej nauce społecznej, wśród statutowych celów wskazuje między innymi „szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartości” oraz „kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny”.
Kierując się powyższymi zasadami, Związek nie może być bierny w tej sytuacji.                                 
Nie chodzi nam o obronę tej czy innej partii politycznej, ale o obronę podstawowych zasad społeczeństwa i państwa demokratycznego.
Ponadto każdy obywatel powinien mieć w pamięci antypracownicze     i antyspołeczne decyzje poprzedniej władzy a dzisiejszej opozycji. Wydłużenie wieku emerytalnego, zlekceważenie dwóch milionów podpisów pod wnioskiem o referendum w tej sprawie, zamrożenie podstawy dochodu wolnego od podatku, zamrożenie wskaźnika naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wielokrotną liberalizację Kodeksu pracy itp., nie mogą być przez nas zapomniane.   
Zrealizowanie przez obecną ekipę rządzącą wielu z postulatów związkowych i społecznych stanowi nadzieję na dalsze kontynuowanie prospołecznej polityki państwa.
Dążenie twórców polityki antyspołecznej do władzy, stanowi zagrożenie powrotem do tamtych, antypracowniczych rozwiązań.
	NSZZ „Solidarność”, biorąc pod uwagę informację o możliwym porozumieniu sił parlamentarnych zmierzającym do zakończenia kryzysu sejmowego uważa, że należy powstrzymać się od czynnych działań i dać szansę na powrót do normalności.
            NSZZ „Solidarność” apeluje o uszanowanie zasad demokracji konstytucyjnej i zaprzestanie totalnej opozycji wobec decyzji polskiego społeczeństwa wyrażonej przy urnach wyborczych. Niezależnie od powyższego każde naruszenie tych zasad, zmierzające do paraliżu funkcjonowania państwa, spotka się ze zdecydowaną reakcją Związku.

Zwycięstwo Solidarności. 
Ustawa obniżająca wiek emerytalny         z podpisem Prezydenta RP


Na zdjęciu podpisany dokument trzymają: Piotr Duda, 
Andrzej Duda, i Elżbieta Rafalska.

	Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, które obniżającą wiek emerytalny kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 roku życia. Uroczystość złożenia podpisu odbyła się 19 grudnia w Pałacu Prezydenckim w obecności minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, prezydenckich ministrów i przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy.
	Prezydent w krótkim wystąpieniu przypomniał, że przez lata NSZZ Solidarność walczyła z rządem PO-PSL, aby nie podwyższano wieku emerytalnego. Andrzej Duda dziękował "S" za jej wytrwałą i cierpliwą walkę.
	Cała sprawa zaczęła się w 2011 r., kiedy ten element stał się bardzo poważnym argumentem w kampanii wyborczej parlamentarnej. Wtedy to Donald Tusk, który kandydował na urząd premiera zobowiązywał się, że podwyższenia wieku emerytalnego nie będzie. 
	Niestety w 2012 r., niedługo po tym, jak wybory się rozstrzygnęły, jak Polacy mu zaufali, zrobił coś, czego polityk nigdy zrobić nie powinien, a mianowicie złamał tę obietnicę i przez Sejm i Senat została przeprowadzona ustawa podwyższająca wszystkim Polakom wiek emerytalny do 67 roku życia - mówił.
Podpisana ustawa wejdzie w życie 1 października 2017 roku.
Źródło: Strona internetowa Tygodnika "Solidarność"
„To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków,
Pod dachem tkliwej kolędy, Bóg rodzi się w człowieku”
Pełnych radości, spokoju i szczęścia Świąt Bożego Narodzenia oraz obfitości Łask Bożych i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

życzy 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
przy „Gamrat” S.A.


Program obchodów 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia

11,00 – prelekcja dr. hab. Krzysztofa Kaczmarskiego, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, dotycząca historycznych wydarzeń związanych z wybuchem stanu wojennego (Zespół Szkół nr 4 w Jaśle)
16,00 – wręczenie odznaczeń dla osób wyróżnionych tytułem Zasłużony dla Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” (Jasielski Dom Kultury)
16,15 – „Pamiętamy …” – koncert utworów patriotycznych w wykonaniu uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jaśle (Jasielski Dom Kultury)
18,00 – Msza Święta z uroczystym wprowadzeniem relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (Kościół pw. Św. Stanisława MB w Jaśle)
Obradowała Zbrojeniówka

	W dniu 5 grudnia br. w Skarżysku-Kamiennej odbyło się zebranie Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem jej Przewodniczącego Stanisława Głowackiego. 
Rada Sekcji przyjęła n/w stanowiska, które zostaną skierowane do władz państwowych.

STANOWISKO NR 7/7/2016
Rady Krajowej Sekcji Przemyślu Zbrojeniowego NSZZ ”Solidarność" z dnia 05.12.2016 r.
	Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" wyraża sprzeciw wobec braku dialogu pomiędzy stroną rządową, pracodawcami, a związkami zawodowymi.
Do dnia dzisiejszego, mimo wielokrotnych pism, monitów nie udało się ustalić terminu spotkania w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych od lipca b.r. Strona rządowa nie zdecydowała  się  do  dziś  na przedstawienie  kandydatury współprzewodniczącego zespołu, co jest wymogiem ustawowym.
Bardzo dobre relacje z Panem Ministrem Antonim Macierewiczem, nie mają przełożenia na relacje formalne w ramach ustawowych wymogów konsultacyjno-negocjacyjnych.
Oczekujemy, że interwencja Pana Ministra doprowadzi do ostatecznych rozstrzygnięć wyboru współprzewodniczącego Zespołu, jak również ustalenia terminu spotkania Zespołu.

STANOWISKO NR 6/7/2016
Rady Krajowej Sekcji Przemyślu Zbrojeniowego NSZZ ”Solidarność" z dnia 05.12.2016 r.
Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" wyraża zaniepokojenie incydentem związanym z brakiem obecności Prezesa P.G.Z. SA na wcześniej umówionym spotkaniu.
Kilkakrotne przekładanie godziny rozpoczęcia rozmów, a w konsekwencji nie przybycie na spotkanie, każe się głęboko zastanowić nad wcześniejszymi deklaracjami o współpracy z NSZZ „Solidarność".
Mamy nadzieję, że był to jednorazowy incydent, który w przyszłości nie będzie miał miejsca.

HALA W GRUDNIU

W grudniu hala sportowa przy Gimnazjum NR 1 
w Jaśle będzie dostępna w terminach: 
Piątki, 9 XII i 16 XII od godz.18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty
———————————————————————————————————————————————————————-


Rozkład czasu pracy w 2017 roku
W 2017 roku czas pracy w „Gamrat” S.A. i „Gamrat Energia” Sp. z o.o. będzie wynosił 2000 godzin w rozbiciu na trzy czteromiesięczne okresy rozliczeniowe tj. 
od l stycznia do 30 kwietnia 	– 664 godziny
od l maja do 31 sierpnia	– 680 godzin
od l września do 31 grudnia	– 656 godzin
	 Aby zachować przeciętnie 40-godzinną normę, w przeciętnie 5- dniowym tygodniu pracy, rozkład czasu pracy uwzględnia 250 dni roboczych oraz 115 dni wolnych tj: 52 wolnych sobót, 62 niedziel i świąt oraz wolny piątek 22 grudnia w zamian za sobotę przypadającą 11 listopada.
Ustalenia zawarte powyżej nie dotyczą pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym, dla których ustalono pomocniczy harmonogram pracy.
Zebranie Komisji Międzyzakładowej
W dniu 21 listopada br. odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. 
W programie zebrania znalazły się takie tematy jak:
omówiono sytuację w Spółkach wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. to jest: Gamrat S.A, „Tarkett Polska” Sp. z o.o., Zakład Produkcji Specjalnej, „Gamrat Energia”, „Solgam”. 
   Ustalono strategię działań wobec spraw wymagających uruchomienia określonych procedur.
podjęto uchwałę w sprawie rozkładu czasu pracy w „Gamrat” S.A. i „Gamrat Energia” Sp. z o.o.
podjęto uchwałę o przyjęciu do Związku pracowników z „Gamrat” S.A. i ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.
podjęto uchwały ws. finansowych
podjęto decyzje ws. organizacyjnych 
Przewodniczący KM Wiesław Martowicz i Sekretarz KM Jan Krajewski przedstawili także informację o działaniach Związku w okresie od ostatniego posiedzenia Komisji Międzyzakładowej.

	Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Jaśle zapoczątkowała uroczysta msza święta w Sanktuarium Św. Antoniego, której przewodniczył ks. Dziekan Zbigniew Irzyk. Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali do jasielskiego parku, gdzie odczytany został apel pamięci oraz złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza.
	W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe z Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z Gamrat-u i Huty Szkła w Jaśle. Kwiaty w imieniu NSZZ „Solidarność” złożył Paweł Pietrusza – Zastępca Przewodniczącego ZR i Bolesław Potyrała - Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej GNiG NSZZ „Solidarność”.Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.Grób Nieznanego ŻołnierzaNowo wybrany Starosta jasielski Adam Pawluś wygłasza 
przemówienie w 98 rocznicę odzyskania niepodległości 


Dotacje unijne na podjęcie działalności gospodarczej

	Osoby bezrobotne, które zdecydują się na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą liczyć na jednorazową dotację w kwocie do 22.500 zł oraz wsparcie pomostowe w kwocie 1200 zł przez 12 miesięcy. Uzyskana dotacja nie podlega zwrotowi gdy firma będzie działała przynajmniej przez 1 rok.
	Możliwość takiego wsparcia mają bezrobotni powyżej 29 lat życia, z tym że w przypadku mężczyzn wymagany jest okres bezrobocia powyżej 1 roku. Osoby, które zgłoszą akces mogą liczyć na szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i przygotowania biznes planu.
Zainteresowani tym tematem mogą się dowiedzieć więcej w siedzibie Fundacji „IMAGO” w Jaśle, na ul. Obrońców Westerplatte 3 – tel. 506 734 651
Uwaga: termin zgłoszeń do programu wsparcia upływa 18 listopada 2016 r.

Nowe władze związkowe w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.

W związku z odejściem na emeryturę dotychczasowego Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Produkcji Specjalnej kol. Andrzeja Koniecznego, w dniu 2 listopada przeprowadzone zostały wybory uzupełniające. 
Nowym przewodniczącym został wybrany kol. Mirosław Wielgus. Uzupełniono także skład Komisji Zakładowej do której weszli kol. Henryk Liszka i kol. Wojciech Zajdel. 
Dziękujemy kol. Andrzejowi Koniecznemu za wieloletnią owocną działalność na rzecz pracowników Spółki, a nowym władzom związkowym życzymy dalszych sukcesów w walce o poprawę bytu Załogi ZPS „Gamrat”.

Msza Święta w intencji zmarłych 
członków Solidarności

	Informujemy, że w niedzielę 6 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłych członków jasielskiej „Solidarności”. Homilię wygłosi ks. dr Stanisław Marczak. 
———————————————————————————————————

HALOWA PIŁKA NOŻNA
zmiana terminów
W listopadzie hala będzie dostępna w terminach: 
18 XI i 25 XI od godz.18,00
W grudniu można będzie korzystać z hali w dniach:
9 XII i 16 XII od godz. 18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty

Warta przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

	W dniach 22-23 października wartę przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu pełnili związkowcy z Gamrackiej Solidarności w składzie: Adam Dziok, Marian Konieczny, Józef Łodziński, Anna Rak i Zbigniew Siepkowski oraz Przewodniczący NSZZ „Solidarność” PKS Jasło, Stanisław Słupek. Warty przy Grobie ks. Jerzego – kapelana i patrona NSZZ „Solidarność” - połączone z modlitwą, pełnią kolejno przedstawiciele Regionów z całej Polski od ponad 30 lat.Od lewej: Zbigniew Siepkowski, Anna Rak, Stanisław Słupek, 
        Adam Dziok, Józef Łodzińki

32 rocznica śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 

	19 października 1984 roku został porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa PRL ksiądz Jerzy Popiełuszko. Miał wtedy 37 lat. Był kapelanem warszawskiej "Solidarności", obrońcą praw człowieka i obrońcą życia. Duchowny organizował w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu słynne msze za ojczyznę. Odżegnując się od nienawiści do oponentów, krytykował wszelkie zło i nadużycia komunistycznych władz.
	Wkrótce po śmierci, ksiądz Popiełuszko został powszechnie uznany za męczennika okresu komunizmu. W 1997 roku, za pontyfikatu Jana Pawła II, rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza, zakończony wyniesieniem na ołtarze przez papieża Benedykta XVI w roku 2010.
	Grób księdza Popiełuszki, znajdujący się przy parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, gdzie pracował, stał się celem licznych pielgrzymek. Modlił się przy nim w 1987 roku Jan Paweł II oraz kardynał Joseph Ratzinger - późniejszy papież Benedykt XVI. Dotychczas sanktuarium odwiedziło ponad 20 milionów pielgrzymów.
	Corocznie, 19 października Solidarność organizuje w całym kraju uroczystości, połączone z Mszą świętą, w intencji Jego i Ojczyzny. Również w Jaśle w Kościele św. Stanisława takie uroczystości się odbyły. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych, członkowie NSZZ „Solidarność”, wraz ze Sztandarami oraz mieszkańcy Jasła i okolic. W trakcie Mszy okolicznościową homilię wygłosił ks. Stanisław Marczak. 
Po Mszy kwiaty pod tablicą ko czci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki złożył Wiceprzewodniczący ZR Podkarpacie Paweł Pietrusza. Na koniec uroczystości odśpiewano pieśń „Ojczyzno ma …”.


Obelisk ku czci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na frontonie Kościoła św. Stanisława w JaślePoczty sztandarowe Solidarności w trakcie uroczystości

Spotkanie w Centrum Energia i Media

	W dniu 14 października w Centrum Energia i Media odbyło się spotkanie informacyjne w związku z procesem tworzenia nowej Spółki „Gamrat Energia”. W spotkaniu, z Załogą NE uczestniczył Zarząd „Gamrat” S.A. w pełnym składzie tj. Prezes Zarządu Pan Michał Mróz i Członek Zarządu Pan Robert Ruwński oraz Pani Maria Zielińska – Prokurent, Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Szef Centrum EiM Pan Adam Kilar.
 Związek „Solidarność” był reprezentowany przez Sekretarza Komisji Międzyzakładowej Jana Krajewskiego i członka KM Przewodniczącego KW w Centrum EiM Bogusława Skubla. 
	Prezes Mróz poinformował, że początkowo w utworzonej Spółce „Gamrat” S.A. obejmie 100 % udziałów, które następnie zamierza sprzedać jednemu z trzech inwestorów branżowych gwarantujących istnienie i rozwój Spółki. Pan Ruwiński zapewnił, że powstała Spółka będzie miała zagwarantowaną stabilność finansową, pozwalającą na bieżącą działalność i płynne regulowanie zobowiązań finansowych. 
Pani Maria Zielińska poinformowała o uwarunkowaniach prawnych związanych z przejściem pracowników do Spółki, na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy, które gwarantują zachowanie warunków płacowych i socjalnych w okresie 1 roku od daty przejęcia tj. od 31.10.2016 roku. 
	Pracownicy uczestniczący w spotkaniu zadawali także pytania, na które odpowiedzi udzielali ww. przedstawiciele „Gamrat” S.A. 
Sekretarz Jan Krajewski zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o poinformowanie potencjalnych inwestorów o woli związków zawodowych do spotkania ws. gwarancji pracowniczych. 
	Prezes Mróz zapewnił, że przed ostatecznym podpisaniem umowy na zbycie udziałów Spółki „Gamrat Energia”, zorganizowane zostanie spotkanie przyszłego inwestora z Załogą Spółki.

Spotkanie Koła Emerytów
W dniu 6 października 2016 r. w Zajeździe „Pod Goleszem” odbyło się doroczne spotkanie członków Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Przewodniczący Regionalnej Sekcji Marian Foremny oraz Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Wiesław Martowicz i Sekretarz KM Jan Krajewski. W trakcie spotkania Przewodniczący Koła kol. Adam Dziok został odznaczony przez M. Foremnego Odznaką „Semper Fidelis” ustanowionej przez Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, za zasługi w działalności na rzecz środowisk emerytów i rencistów. Organizowane spotkania służą integracji środowiska emerytów i rencistów, zapoznania z aktualną działalnością firm w których pracowali oraz rozpoznania możliwości pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach losowych.
Od prawej: Zbigniew Grasela, Wiesław Martowicz, Mieczysław Mikoś, Ryszard Niemaszyk
Od lewej: Zbigniew i Halina Siepkowscy, Wiesław Tutro, Stanisław Smalara, Józef Łodziński, Adam Dziok
Od lewej: Maria Kras, Janina Zabawa, po prawej Halina Kalita

Kontrola warunków pracy w Dywizji Podłogi

	W dniu 29 września br. na terenie Dywizji Podłogi, gdzie zlokalizowana jest produkcja deski tarasowej i węży zbrojonych, odbyła się kontrola dot. warunków pracy, stanu obiektów i urządzeń oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP przez Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w składzie: Maciej Patyk – kierownik BHP, Paweł Tomasik – kierownik Działu Administracji, Wiesław Zagórski – Profilaktyk Pożarnictwa, Jan Sokołowski – Społeczny Inspektor Pracy, Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność”, Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”. Wyjaśnień dla ww. Komisji udzielał Dyrektor Dywizji Podłogi Pan Marek Sepioł i inni odpowiedzialni pracownicy. Z przebiegu kontroli sporządzony został protokół, zawierający wnioski mające na celu poprawę warunków pracy, który przekazano Zarządowi „Gamrat” S.A.

HALOWA PIŁKA NOŻNA
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w okresie jesienno-zimowym (październik-luty) wynajął halę sportową przy Gimnazjum Nr 1 w Jaśle dla członków Związku ze spółek: „Gamrat”, „Tarkett”, „Solgam”, ZPS „Gamrat”, w celu rozgrywek w piłkę nożną. 

Terminy rozgrywek to pierwsze i trzecie piątki miesiąca w godz. 18,00 – 19,30
W październiku hala będzie dostępna w terminach: 
7 X i 21 X od godz.18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty

Pielgrzymka Zbrojeniówki do Skarżyska Kamiennej

	W sobotę, 24 września do skarżyskiego Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej przybyli pracownicy polskiej "zbrojeniówki" w ramach XXI Pielgrzymki Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego. Coroczna pielgrzymka to nie tylko przeżycie duchowe, ale też okazja do spotkań ludzi związanych z branżą i rozmów o sytuacji przemysłu obronnego.  
W tym roku do Skarżyska przyjechali pracownicy zakładów zbrojeniowych i lotniczych m.in. z: Gdyni, Gdańska, Bydgoszczy, Gliwic, Poznania, Warszawy, Jasła (40 osób), Rzeszowa, Stalowej Woli, Kraśnika, Tarnowa, Pionek, Radomia,  Świdnika i Dęblina. 
W pielgrzymce wzięli udział również przedstawiciele zarządów tych zakładów, wśród nich Prezes ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. Pan Andrzej Cholewiak oraz poczty sztandarowe (ponad 30, w tym z OM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A). Podniosły charakter uroczystości uświetniła asysta honorowa Wojska Polskiego, orkiestra wojskowa, orkiestra WSK Rzeszów, a także szwadron kawalerii konnej.
	Na początku uroczystości odbyła się procesja, która przeszła ulicą Wileńską i Wyspiańskiego oraz Promenadą Ostrobramską, a następnie zatrzymała się przy "Dębach pamięci". 
Następnie odsłonięto i poświęcono tablicę smoleńską, gdzie złożono też wieńce i kwiaty. Po godzinie 11.30 rozpoczęła się uroczysta Msza święta za pracowników zbrojeniówki, którą celebrował Ordynariusz diecezji radomskiej bp Henryk Tomasik.
	W trakcie Mszy poświęcono także sztandary: Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Bumar Łabędy oraz Gliwicach i Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność "Belma" w Bydgoszczy.Poczet sztandarowy OM przy „Gamrat” S.A. z Przewodniczącym KM NSZZ „Solidarność” Wiesławem Martowiczem

Szwadron kawalerii konnej

Procesja z obrazem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na czele z biskupem Henrykiem Tomasikiem

Regionalne Zebranie Delegatów 
NSZZ „Solidarność”

	W sobotę 24 września 2016 r. w Krośnie odbyło się XXIV sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność".
Sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu Podkarpacie złożył Przewodniczący ZR - Tadeusz Majchrowicz, a sprawozdanie z działalności Regionalnej Komisji Rewizyjnej, złożył Przewodniczący RKR - Marcin Majka.
Oba wyżej wymienione sprawozdania zostały przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podkarpacie po rzeczowej i merytorycznej dyskusji nad ich treścią. 
	Po części sprawozdawczej rozpoczęła się dyskusja na temat polityki społecznej i Rady Dialogu Społecznego. Poprowadził ją Członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" i Rady Dialogu Społecznego - Henryk Nakonieczny, który zwięźle i rzeczowo przedstawił historię powstania Rady Dialogu Społecznego, oraz wszystkie ustalenia przyjęte przez Rząd RP. 
Delegaci aktywnie włączali się do dyskusji, czy to wypowiadając swoje zdania, czy zadając nurtujące ich w tym temacie pytania.
	Następnie delegaci przyjęli uchwały i stanowiska pro-gramowe, wytyczające kierunki działalności Związku na kolejny okres.
	Wśród zaproszonych gości zebrania byli również: Szymon Wawrzyszko - Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność",  członek Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Poseł na Sejm RP - Piotr Babinetz, Edward Mróz - Delegat Regionu Podkarpacie na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność", oraz Stanisław Przyprawa - Przewodniczący Rady Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność".
	Listy na ręce Przewodniczącego Zarządu Regionu złożyli: Prezydent Miasta Krosna, Starosta Krośnieński, Poseł na Sejm RP - Bogdan Rzońca, Przewodniczący Regionów: rzeszowskiego - Roman Jakim, Stalowa Wola - Andrzej Kaczmarek.


Drugi od lewej Tadeusz Majchrowicz obok z mikrofonem Henryk Nakonieczny

          Napisz do nas:  solidgam@onet.pl