Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności związkowe i nie tylko
Pole tekstowe: Organizacja Międzyzakładowa przy GAMRAT S.A.   38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Pole tekstowe:   Łączy nas Solidarność
Pole tekstowe: Na stronę dokonano dotychczas

Administrator strony:   

Jan Krajewski

tel. 491 4785  

Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Strony
warte odwiedzenia

wejść

Pole tekstowe: Lokalne media

Portale internetowe:   

Wystarczy kliknąć na Logo  

Stacje radiowe i telewizyjne

Radio „Rzeszów”

Pole tekstowe: Strony samorządowe

Miasto Jasło

Powiat Jasło

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

 

Portal o naszym Województwie

Pole tekstowe: Instytucje 
Państwowe
Pole tekstowe: Strony związkowe
Pole tekstowe: Zakłady pracy objęte działalnością Organizacji
Międzyzakładowej przy GAMRAT S.A.

Państwowa

Straż Pożarna

Rzecznik Praw Konsymenta

Straż Pożarna

Pole tekstowe: KOMUNIKAT
ws. pielgrzymki autokarowej do Częstochowy 
w dniu 14/15 września 2019 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że jak co roku w trzecią niedzielę września, Związek organizuje Pielgrzymkę autokarową na Święto Ludzi Pracy do Częstochowy, której centralnym punktem będzie Msza Święta na szczycie Jasnej Góry o godz. 11,00, odprawiona za pomyślność Ojczyzny i Ludzi Pracy. Pełny program uroczystości związanych z pielgrzymką jest na stronie internetowej Związku.
Zapisy na wyjazd przyjmowane są w biurze Związku 
tel. 491 4785 w terminie do 6 września 
Koszt wyjazdu wynosi: 
członkowie NSZZ „Solidarność” - 30 zł od 1 osoby
	pozostałe osoby		    - 80 zł od 1 osoby
W cenie wyjazdu wliczony jest przejazd + ubezpieczenie.
Wyjazd jest planowany w dniu 
14 września (sobota) o godz. 23,30 
spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, następnie przez „Gamrat” - Kołaczyce.
Planowany powrót w godzinach wieczornych w niedzielę.Spotkanie ws. PPK w Tarkett Polska

	W poniedziałek 26 sierpnia w siedzibie Firmy Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie poświęcone Pracowniczym Planom Kapitałowym (PPK). W spotkaniu uczestniczyli ze strony pracodawcy Dyrektor Marek Skalski ze współpracownikami oraz ze strony związków: Jan Krajewski – przewodniczący KM Solidarność Gamrat, Dariusz Serwa – członek Prezydium KM Solidarność, Przewodniczący KZ w Tarkett Polska oraz Mirosław Pniak – członek Zarządu ZZ „Chemik”.
	Przedstawiciele Pracodawcy przedstawili związkom zawodowym materiały informacyjne dotyczące PPK oraz ranking firm uprawnionych do obsługi programu przygotowany przez MAK INVESTMENS.
Na podstawie dostępnych materiałów za najkorzystniejsze oferty uznano: Nationale Nederlanden, NN Investmens Partners oraz PKO TFI S.A. Spośród tych trzech firm, po dodatkowych prezentacjach, zostanie wyłoniona firma, która będzie obsługiwać program PPK dla pracowników Tarkett Polska.
	Program PPK zakłada, że osoby do 55 roku życia zostaną automatycznie zapisane do PPK, natomiast osoby starsze same muszą zdecydować czy przystąpić do programu. Minimalna wysokość składek po przystąpieniu do PPK będzie wynosić:
pracownik: od 2 do 4 % wynagrodzenia brutto pracownik (osoby o płacy do 120 % minimalnego wynagrodzenia mogą obniżyć składkę do 0,5 % wynagrodzenia), który sam o tym decyduje
pracodawca dodaje: od 1,5 % wynagrodzenia brutto do max. 4 % - decyzja pracodawcy
Państwo dopłaca: jednorazowo 250 zł oraz corocznie 240 zł
Zgromadzone środki po 60 roku życia można wypłacić w całości ( pobierany podatek od zysków kapitałowych), lub 25 % jednorazowo, a reszta w minimum 120 miesięcznych ratach ( bez podatku Belki). Oszczędności w PPK podlegają dziedziczeniu. 
Wydaje się więc, że jest to korzystna oferta uzupełniająca przyszłe, nie za wysokie świadczenia emerytalne.

WYCIECZKA NA SŁOWACJĘ

	W sobotę 24 sierpnia NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. zorganizował dla członków Związku i ich rodzin wakacyjny wyjazd do ośrodka Vodny Svet na Słowacji. W wycieczce uczestniczyło 44 osoby z firm: Gamrat S.A., Tarkett Polska, Zakład Produkcji Specjalnej, Solgam oraz Koła Emerytów. 
	Jako że było słonecznie i ciepło więc wyjazd można zaliczyć do udanych. Szczególnie zadowolone powinny być dzieci, gdyż jest tam do dyspozycji dużo różnych atrakcji wodnych i nie tylko. Dorośli też nie powinni narzekać, bo było gdzie popływać, ceny są tam przystępne, a piwo słowackie złe nie jest.
Pląsy na sztucznej fali
Zebranie Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność”

	W dniu 22 sierpnia w siedzicie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Wśród najistotniejszych tematów będących przedmiotem obrad zarządu Związku znalazły się:
informacja Przewodniczącego KM z działalności Związku za okres od poprzedniego zebrania
zmiana struktury organizacyjnej Związku z uwagi na przejęcie przez Veolia Wschód Spółki „Gamrat Energia”
zmiana w składzie Komisji Międzyzakładowej i Prezydium: kol. Bogusław Skubel przeszedł w struktury Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Veolia Wschód, w jego miejsce wszedł z listy rezerwowej kol. Marian Konieczny z Tarkett Polska, natomiast na członka Prezydium wybrano kol. Bogusława Bajgrowicza z Firmy „Solgam”
omówiono problematykę płacową, w tym Porozumienie ws. podwyżek w „Gamrat” S.A. oraz postulaty płacowe wysuwane przez członków Związku w Zakładzie Produkcji Specjalnej
zapoznano członków KM z najbliższymi uroczystościami, których współorganizatorem jest NSZZ „Solidarność”:
	- 30 sierpnia o godz. 18,00 w Jaśle w Kościele św. Stanisława 	uroczystości rocznicy powstania Solidarności
	- 1 września o godz. 11,00 w Krośnie, w Kościele św. Wojciecha 	– pożegnanie 	Obrazu MB Robotników
	- 14/15 września w Częstochowie pielgrzymka Ludzi Pracy
przyjęcie nowych członków
sprawy organizacyjne i finansowe
Wycieczka na Słowację
 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje w dniu 24 sierpnia (sobota) dla członków Związku i ich rodzin, wycieczkę do ośrodka „Vodny Svet” w Svidniku na Słowacji. 
Do dyspozycji gości są tam m.in.:
Baseny dla dzieci i dorosłych na zewnątrz oraz kryty z podgrzewaną wodą, zjeżdżalnie o różnym stopniu trudności, sztuczna fala, trampoliny, siatkówka plażowa, dmuchane zjeżdżalnie, wypożyczalnia leżaków, miejsce do rozłożenia koców i leżaków, zaplecze gastronomiczne,
Gdyby pogoda nie dopisała, to na terenie ośrodka jest kryty basen termalny z jacuzzi, z którego można za dodatkową opłatą skorzystać. Cena z 3 godziny – dorośli 11 Euro, dzieci do 140 cm – 7 Euro, lub jacuzzi+grota solna – 8 i 4 Euro.
Za posiłki, bilety wstępu i wypożyczanie można płacić w PLN.
Opłata od 1 osoby wynosi: 20 zł dorośli, 15 zł dzieci do 140 cm
W cenie wyjazdu wkalkulowano: przejazd autokarem, ubezpieczenie i bilet wstępu do ośrodka letniego w godz. 10,00 – 18,45.

Zapisy do dnia 19 sierpnia, w biurze Związku tel. 491 4785
Przy zapisie niezbędny jest nr PESEL, oraz wniesienie opłaty
Wyjazd jest zaplanowany w dniu 24.08 o godz. 8,00 z Osiedla Gamrat, a następnie o 8,15 z Jasła spod JDK.
Powrót w tym samym dniu w godzinach wieczornych.
Na wyjazd prosimy o zabranie dowodów osobistych (również dzieci), na wypadek kontroli Straży Granicznej.
Wybór firmy do obsługi PPK w „Gamrat” S.A.

	W dniu 2 sierpnia w siedzibie Zarządu „Gamrat” S.A. odbyło się spotkanie zespołu powołanego Poleceniem Nr 18 Dyrektora Generalnego w celu wyboru firmy do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla pracowników „Gamrat” S.A. 
	W skład zespołu weszli: Członek Zarządu Dyrektor Generalny Dariusz Szlęzak, Członek Zarządu Główny Księgowy Zbigniew Syzdek, Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Barbara Kozak oraz ze strony związków zawodowych: Jan Ślabski – wiceprzewodniczący KM NSZZ „Solidarność” i Wacław Mikrut – Przewodniczący ZZ „Chemik”. 
	Ww. zespół przeanalizował oferty 5 instytucji finansowych uprawnionych do obsługi PPK, spośród których za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez AVIVA Inwestors, tym samym wybierając ją od obsługi PPK dla pracowników „Gamrat” S.A. Firma AVIVA będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem i terminami ustawowymi wdrażać poszczególne etapy PPK, prowadząc akcję informacyjną wśród pracowników Spółki.

Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie

	W dniu 29 lipca w Krośnie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, któremu przewodniczył Przewodniczący Tadeusz Majchrowicz. 
W trakcie obrad podjęto następujące tematy:
Informacja przewodniczącego i zastępców na temat działalności Związku za okres od poprzedniego zebrania
Informacja z obrad Komisji Krajowej Związku
Przebieg wyścigu kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków zakończonego w Krośnie w dniu 6.07
Działalność Rady Dialogu Społecznego w Rzeszowie Protest w Oświacie, służbie zdrowia oraz wymiarze sprawiedliwości
Peregrynacja po parafiach Regionu Podkarpacie Obrazu MB Robotników
Przygotowania do Pielgrzymki Ludzi Pracy w Częstochowie w dniach 14-15 września
Nabożeństwo pokutne w Miejscu Piastowym w dniu 3 sierpnia
Omówienie sytuacji z zakładach pracy Regionu Podkarpacie
Informacja ze spotkania w dniu 20.07 z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i parlamentarzystami na temat realizacji postulatów Solidarności
Realizacja budżetu Zarządu Regionu za I półrocze 2019 r.
W obradach uczestniczył członek Zarządu Regionu, Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.

Obraz Matki Boskiej Robotników 
Solidarności w Dąbrówce

	W dniach 20 do 27 lipca br. w Kościele pw. Św. Judy Tadeusza w Dąbrówce gościł Obraz MB Robotników Solidarności. Powitanie Obrazu odbyło się w niedzielę 21 lipca na Mszy św. o godz. 9,00. Obraz został procesyjnie wniesiony do Kościoła przez Strażaków z Lipnicy Dolnej, łącznie z relikwiami bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz miniaturą Krzyża z Nowej Huty. 
	Proboszcz Parafii ks. Marian Chłopiński wyraził radość z tak podniosłej uroczystości z okazji wizyty wizerunku Maryi i powitał gości Marię Kurowską członka Zarządu Województwa, delegację Solidarności na czele z Przewodniczącym Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeuszem Majchrowiczem oraz poczty sztandarowe z Solidarności Gamratu, Huty Szkła w Jaśle i OSP z Lipnicy Dolnej. 
	Historię Obrazu odczytał Paweł Pietrusza Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu, a powitanie Jan Krajewski Przewodniczący KM Solidarność przy Gamrat S.A. wspólnie z Panią Zofią Magudą z Koła Emerytów Solidarności. 
	Liturgię słowa sprawowali: Pani Maria Kurowska członek Zarządu Województwa, Danuta Marszałek z Koła Emerytów Solidarności, Małgorzata Szarek (śpiewy liturgiczne) oraz Marian Konieczny z NSZZ „Solidarność” Tarkett, który odczytał wezwania modlitwy wiernych, a w szczególności za ludzi pracy i członków NSZZ „Solidarność”. 
	Mszy Świętej przewodniczył ks. Krzysztof Mijal Archidiecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność ", który wygłosił też jak zawsze patriotyczne , pełne treści , pobudzające do myślenia kazanie. 
	Po Mszy św. Tadeusz Majchrowicz podziękował wszystkim za wspólną modlitwę w intencji Ludzi Pracy, Marii Kurowskiej za zaszczycenie nas swoją obecnością, pocztom sztandarowym, Druhom OSP w Lipnicy Dolnej, oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej podniosłej uroczystości. 
	Obraz przez cały tydzień był obecny w Kościele, a po każdej Mszy św. było udzielane błogosławieństwo relikwiami ks. Jerzego Popiełuszki. 
	W sobotę 27 lipca po Mszy św. porannej nastąpiło pożegnanie Obrazu, który udał się do Kościoła Farnego w Jaśle.Poczty sztandarowe. W środku Sztandar NSZZ „Solidarność” GAMRAT S.A.Wprowadzenie Obrazu do Kościoła. Przed Obrazem relikwie ks. Jerzego Popiełuszki i miniatura Krzyża z Nowej Huty
Powitanie Obrazu przez Przewodniczącego KM Jana Krajewskiego i Zofię Magudę.Księża w trakcie odprawiania Mszy św. Z lewej Proboszcz Marian Chłopiński a obok ks. Krzysztof Mijal
Przewodniczący Tadeusz Majchrowicz po złożeniu podziękowań

Wycieczka do Parku Rozrywki Energylandia
 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje w dniu 3 sierpnia (sobota) dla rodzin członków Związku z dziećmi, wycieczkę do Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze.
	Do dyspozycji gości jest tam niezliczona ilość atrakcji dostosowana do każdego wieku dzieci, jak też i dorosłych. Są tam też baseny i atrakcje wodne dlatego można zabrać ze sobą stroje kąpielowe. 
Opis atrakcji i zdjęcia można znaleźć na stronie internetowej Parku: www. energylandia.pl
Opłata od 1 osoby wynosi:
- 80 zł osoba dorosła i dzieci powyżej 140 cm wzrostu
- 40 zł dzieci do 140 cm wzrostu
W cenie wyjazdu wkalkulowano przejazd autokarem, ubezpiecze-nie i bilet wejściowy na teren Parku w godz. 10,00– 20,00
Zapisy do dnia 25 lipca, w biurze Związku 
tel. 491 4785
Przy zapisie niezbędny jest nr PESEL, oraz wniesienie opłaty.
Wyjazd jest zaplanowany w dniu 3 sierpnia (sobota) o godz. 7,00 z Jasła spod JDK, następnie przez Gamrat i Kołaczyce.
Powrót w tym samym dniu w późnych godzinach wieczornych.
Na wyjazd prosimy o zabranie dowodów osobistych i legitymacji szkolnych.

Obraz Matki Boskiej Robotników      w Parafii Dąbrówka-Gamrat
Od połowy września 2018 roku pod patronatem Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie Obraz MB Robotników Solidarności peregrynuje po podkarpackich Parafiach. W niedzielę 21 lipca na Mszę św. o godz. 9,00 zawita do Kościoła w Dąbrówce, gdzie będzie gościł przez tydzień.
Obraz ten został namalowany w 1984 przez artystę z Podlasia Artura Chacieja i przedstawia MB Częstochowską, na tle biało-czerwonej flagi Polski oraz napis Solidarność z datami zrywów robotniczych: Poznań 1956, Gdańsk 1970, Radom 1976, Gdańsk 1980 i datę wprowadzenia stanu wojennego w dniu 13 grudnia1981 r.
Każdego roku, podczas Mszy świętej na Jasnej Górze Obraz przejmuje Region Solidarności, który będzie organizował Pielgrzymkę Ludzi Pracy w kolejnym roku. Ten zaszczyt przypadnie w 2019 roku właśnie Regionowi Podkarpacie. INFORMACJA DLA POSIADACZY ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ

	Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi "Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność". Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "S", Paweł Surówka prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao.
Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie: 
https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc
	Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 proc. zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń. Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. 
	Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.
O czym należy pamiętać? Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia; właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony; zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej; z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.
Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, a także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.
	Dodatkową ofertę  dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ Solidarność przygotował także Bank Pekao S.A. Warunkiem skorzystania z niej, jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao SA. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. Bank Pekao S.A. przygotował także ofertę specjalną dla organizacji działających w ramach NSZZ Solidarność.  

					Magdalena Kubit
					Zarząd Regionu Podkarpacie
					NSZZ"Solidarność" w Krośnie

Kontrola Komisji ds. BHP w Zakładzie Rur

     	Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Gamrat S.A.     w dniu 24 czerwca br. dokonała kontroli pomieszczeń sanitarnych, urządzeń produkcyjnych, stanu obiektów i stanowisk pracy w Zakładzie Rur, pod katem spełnienia wymogów z zakresu BHP. 
	Kontrolą objęto produkcję rur PVC i PE, kształtek, węży oraz młyny. W składzie Komisji znalazły się następujące osoby: Maciej Patyk – Kierownik Działu BHP i OS – przewodniczący, oraz członkowie: Agata Żebracka – lekarz medycyny pracy, Janina Gucwa – pielęgniarka KEMED, Wiesław Zagórski – profilaktyk pożarnictwa, Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność”, Jan Sokołowski – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy. 
Komisję oprowadzał Dyrektor Zakładu Rur Pan Jacek Szajna oraz przedstawiciele kierownictwa kontrolowanych działów.
	W toku kontroli Komisja nie stwierdziła rażących przypadków łamania zasad BHP, a jedynie pewne uchybienia, które zostały zawarte w protokole pokontrolnym i przekazane Zarządowi „Gamrat” S.A. celem podjęcia decyzji, co do sposobu ich eliminacji.
 
Porozumienie płacowe podpisane

	Związki zawodowe działające w „Gamrat” S.A. wielokrotnie występowały do Zarządu Spółki o dokonanie podwyżek wynagrodzeń pracowniczych. W ostatnim okresie było to 10 września 2018 r. oraz   19 marca 2019 r. już po zmianie Zarządu. 
	W dniu 16 kwietnia odbyło się spotkanie związków zawodowych z Zarządem Gamrat S.A. na którym Prezes Krzysztof Moska złożył obietnicę, że do końca I półrocza przedstawi propozycję podwyżek płac. 	Na kolejnym spotkaniu w dniu 29 maja Prezes Moska przedstawił szczegóły podwyżek, które są oparte o staż pracy w Gamracie, co było postulatem wysuwanym przez związki. 
	Przedstawiona propozycja uzyskała akceptację ze strony związków zawodowych i w dniu 6 czerwca doszło do podpisania porozumienia ws. zasad podwyżek, które podpisali ze strony Zarządu „Gamrat” S.A. Prezes Zarządu Krzysztof Moska i Członek Zarządu Dyrektor Generalny Dariusz Szlęzak oraz ze strony związków zawodowych Jan Krajewski Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” i Wacław Mikrut Przewodniczący ZZ „Chemik”
Spotkanie Koła Emerytów NSZZ „Solidarność”

	W dniu 12 czerwca w Zajeździe „Pod Goleszem” odbyło się doroczne spotkanie Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. W spotkaniu z ramienia Komisji Międzyzakładowej wzięli udział: Przewodniczący Jan Krajewski i Sekretarz Wiesław Martowicz. Organizowane cyklicznie spotkania mają na celu integrację byłych pracowników Gamrat S.A. i innych Spółek oraz zapoznanie się z sytuacją materialną i rodzinną jego uczestników.

Humory dopisywały wszystkim

Przyjaciółki z Osiedla

Sektor męski
Spotkanie Duszpasterzy Ludzi Pracy

W dniu 10 czerwca br. w Kościele św. Wojciecha w Krośnie rozpoczęło się 3 dniowe Ogólnopolskie Spotkanie Duszpasterzy Ludzi Pracy z całej Polski, którego organizatorem był Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie.
Na uroczystości gościliśmy Metropolitę Przemyskiego JE Abpa Adama Szala, Krajowego Duszpasterza Ludzi Pracy - Metropolitę Wrocławskiego JE Abpa Józefa Kupnego oraz dwudziestu pięciu Duszpasterzy z całego kraju.
Oprócz Tadeusza Majchrowicza Przewodniczącego ZR Podkarpacie byli też obecni Przewodniczący sąsiednich Regionów: Roman Jakim, Szymon Wawrzyszko oraz Jarosław Bernat z Regionu Częstochowskiego.
Oprócz Krosna sprawowane były Msze Święte w Kościołach pw. Św. Antoniego Padewskiego w Jedliczu oraz w Sanktuarium Św. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie. Na uroczystościach w Krośnie obecny był Sztandar Związku z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem 
Abpa Adama Szala

Zebranie Komisji Międzyzakładowej

	W dniu 23 maja w siedzibie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. W porządku zebrania znalazła się informacja Przewodniczącego KM o działaniach Związku w okresie od ostatniego posiedzenia,  a także m.in.:
informacja przedstawicieli Komisji Zakładowych ze Spółek na temat działalności oraz o problemach wymagających podjęcia określonych działań.
informacja Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy z Gamrat S.A i Tarkett Polska z działalności na rzecz poprawy warunków pracy
omówienie problematyki płacowej, w tym m.in. ocena dokonanych podwyżek w Tarkett Polska oraz przyjęcie strategii działań w kwestii podwyżek w Gamrat S.A i innych Spółek
informacja Przewodniczącego KM na temat założeń Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które powinny być utworzone od 1 lipca w Gamrat S.A i Tarkett Polska ( liczba pracowników powyżej 250) oraz w pozostałych Spółkach od 1 stycznia 2020 r. (50-249 pracowników)
informacja o możliwości uzyskania przez członków Związku kart rabatowych na stacje ORLEN uprawniających do zniżki 8 groszy na litrze paliwa
omówiono sprawy organizacyjne i finansowe

Mistrzostwa Polski w wędkarstwie

W dniu 17 maja w Wierzchosławicach koło Tarnowa, na stawie Trzydniaki, odbyły się XII Mistrzostwa Polski Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Przewodniczącego SKPZ NSZZ „Solidarność”. 
W zawodach wzięło udział 9 zespołów reprezentujących Solidarność z zakładów: Skarżysko, Stalowa Wola, Kraśnik, Gamrat, Łabędy, Tarnów, Warszawa, Radom, Nowa Dęba. 
Nasza drużyna występowała w składzie: Jan Ślabski, Robert Januszewski, Andrzej Szot i Stanisław Kukla. Menagerem drużyny był Jan Krajewski — Przewodniczący KM NSZZ Solidarność. 
Niestety w tym dniu „ryba nie brała” i większość zawodników nie złowiło nic, a zespoły które wygrały zawody mogły się poszczycić wagą złowionych ryb oscylujących w okolicy 2 kg. 
Zawody wygrała drużyna z „MESKA” Skarżysko-Kamienna, a nasz zespół powrócił tylko z dyplomem za udział w zawodach. 
	Warto jednak przypomnieć, że nasza drużyna w Zaklikowie w 2010 roku zdobyła II miejsce, a w 2015 roku w Kraśniku sięgnęła po tytuł Mistrza Polski.

Trofea do zdobycia

Nasz zespół: od lewej Jan Ślabski, Robert Januszewski, Andrzej Szot, Stanisław Kukla

Andrzej marzący o „grubej rybie”

Wręczenie nagród: po prawej Waldemar Ożóg z Rady Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego oraz z dyplomem Robert Januszewski

Karty rabatowe Orlen dla członków Związku
NSZZ „Solidarność” stworzył możliwość uzyskania przez członków Związku kolejnej karty rabatowej, tym razem na zakup paliwa na stacjach benzynowych ORLEN. 
Posiadacz karty będzie mógł korzystać z upustu na zakup paliwa  w wysokości 8 groszy na litrze 
Przewodniczący Komisji Zakładowych w poszczególnych spółkach tworzą wykazy członków zainteresowanych otrzymaniem karty. Przy zapisie należy podać nr rejestracyjny pojazdu do którego będzie przypisana karta. Można to będzie w przyszłości zmienić na stacjach benzynowych ORLEN. 

Gamrat płaci dywidendę

	Od dnia 20 maja rozpoczęła się wypłata dywidendy za 2018 rok dla posiadaczy akcji Spółki „Gamrat” S.A. w wysokości 1,50 zł na 1 akcję. Posiadacze akcji powinni się udać na portiernię biurowca Gamratu i złożyć dyspozycję dot. formy wypłaty dywidendy tj. na wskazane konto lub przez kasę zakładową. 	Informujemy ponadto, że osoby zainteresowane sprzedażą akcji mogą się kontaktować z nr tel (13) 491 4222 lub 602 375 986 lub osobiście w pok. 35 budynku Zarządu „Gamrat” S.A.
Spotkanie związków z Prezesem Veolii Wschód

	W dniu 7 maja br. w siedzibie „Gamrat Energia” Sp. z o.o. odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych tj; Jana Krajewskiego (NSZZ Solidarność) i Wacława Mikruta (ZZ Chemik) z Prezesem Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. p. Januszem Lewickim oraz Dyrektorem ‘Gamrat Energia” p. Adamem Kilarem. 
Celem spotkania było nawiązanie kontaktu pomiędzy związkami, a przedstawicielami nowego właściciela Spółki oraz wymiana poglądów na temat jej przyszłości i określenie zasad współpracy. 
W dyskusji poruszono następujące tematy:
zmiana struktury organizacyjnej „Gamrat Energia” poprzez połączenie z firmą Veolia Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, co zaplanowano na III kwartał 2019 r.
objęcie pracowników „Gamrat Energia” Regulaminami obowiązującymi z firmie Veolia w tym: Regulaminem wynagrodzeń, Regulaminem Pracy oraz Regulaminem funduszu socjalnego,
przejęcie od Gamrat S.A. obsługi kadrowo-płacowej pracowników z chwilą połączenia firm
wyniki ekonomiczne Spółki „Gamrat Energia” za 2018 r. oraz bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowa
struktura organizacyjna Spółki oraz poziom zatrudnienia – jest to przedmiotem analizy Zarządu Veolii
omówiono zagadnienia dotyczące zasad wynagradzania w firmie Veolia oraz wzrostu płac pracowników „Gamrat Energia” w 2019 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

	W dniu 3 maja w Jaśle odbyły się obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny, odprawioną na płycie jasielskiego Rynku pod przewodnictwem księdza dr Piotra Potyrały - wicedyrektora diecezjalnej Caritas w Rzeszowie, który wygłosił też homilię.
Oprawę mszy św. uświetniły: Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta oraz Chór Misericordia, działający przy Parafii p.w. Chrystusa Króla w Jaśle. 
	Następnie uczestnicy obchodów Święta Narodowego Konstytucji 3-go Maja: mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, delegacje szkół i instytucji oraz poczty sztandarowe, w uroczystym pochodzie ulicami miasta przeszli do Parku Miejskiego w Jaśle, pod Glorietkę. Na trasie pochodu parlamentarzyści oraz samorządowcy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 200 rocznicę Konstytucji 3 Maja.
	W jasielskim parku orkiestra dęta wykonała Hymn Państwowy, a okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Jasła, Ryszard Pabian.
	Na zakończenie uroczystych obchodów święta 3-go Maja odbył się program artystyczny „Kocham Cię Polsko” przygotowany przez Jasielski Dom Kultury.  
	W jasielskich uroczystościach uczestniczyła delegacja NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ze sztandarem Związku.


Msza św. na Jasielskim Rynku

Kawaleria konna na czele pochodu

Poczet sztandarowy z OM NSZZ Solidarność przy Gamrat S.A.

Złożenie kwiatów przez przedstawicieli władz Jasła i Parlamentu

Przemówienie Burmistrza Jasła Ryszarda PabianaŚwięto Narodowe
Konstytucji 3-go Maja

Jasło 3 maja 2019 (piątek)

Program uroczystości:
 9,30 – Msza Święta w intencji Ojczyzny na płycie Rynku w Jaśle
10,40 – uroczysty pochód patriotyczny do Parku Miejskiego w  
       Jaśle. Na trasie pochodu oddanie honorów pod tablicą  
       upamiętniającą 200 lecie uchwalenia Konstytucji 3 Maja
11,00 – Hymn Państwowy, przemówienie okolicznościowe 
       Burmistrza Miasta Jasła
11,15 – Program artystyczny JDK pt:. „Kocham Cię Polsko”, pod 
       Glorietką w Parku Miejskim
12,00 – Zakończenie uroczystościPorozumienie ws. podwyżek w Tarkett

	W dniu 16 kwietnia w Oddziale Spółki w Jaśle odbyło się spotkanie dotyczące podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Tarkett Polska Oddział w Jaśle, w którym uczestniczyli:
- ze strony władz Spółki: Marek Skalski – Członek Zarządu Tarkett Polska Dyrektor Oddziału w Jaśle, Agnieszka Surmacz HR Menager
- ze strony związków zawodowych: 
NSZZ „Solidarność”- Jan Krajewski Przewodniczący KM, Dariusz Serwa Członek Prezydium KM, Przewodniczący KZ w Tarkett
ZZ „Chemik” – Wacław Mikrut Przewodniczący, Mirosław Pniak Członek Prezydium Przewodniczący Tarkett
	Dyrektor Pan Marek Skalski przedstawił kryteria jakie stosowano przy ustalaniu wysokości podwyżki dla pracowników.

Komisja Krajowa

Pole tekstowe: Inne strony
Pole tekstowe: 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność”

W dniu 13 stycznia w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego dot. organizacji koncertu na 40-lecie powstania "Solidarności”, którego sygnatariuszami są: Piotr Duda – przewodniczącego KK, Prezes TVP Jacek Kurski, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.
Piotr Duda podczas uroczystości stwierdził, że powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który stał się zwieńczeniem polskiej drogi do wolności, to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, Europy i Świata. W tym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę tego wydarzenia. 
Głównym akordem uroczystych obchodów tej rocznicy, będzie spotkanie na Placu Piłsudskiego, festyn rodzinny oraz koncert na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, który planowany jest na 29 sierpnia 2020 r. Weźmie w nim udział co najmniej 50 tys. uczestników.
	Bardzo się cieszę, że to wielkie wydarzenie, o którym chcemy mówić nie tylko w naszym kraju, ale chcemy to przekazać całemu światu, bo doskonale o tym wiemy, że to nie aksamitna rewolucja w Czechosłowacji, nie Mur Berliński, ale tutaj w Polsce rozpoczął się demontaż komunizmu. 
Dlatego wspólnie z rządem, wspólnie z Telewizją Publiczną, która ma misję do zrealizowania, możemy w tym dniu przeżywać to wydarzenie, które będziemy celebrować – stwierdził Piotr Duda.


Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

Informujemy członków Związku, że Organizacja Międzyzakładowa przy „Gamrat” S.A. planuje zorganizować wyjazd do Warszawy na koncert na PGE Narodowym w dniu 29 sierpnia br. Bliższe szczegóły będą podane w terminie późniejszym.

Zmiany dla pracowników 
w 2020 roku 

	W 2020 roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 2600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 17 złotych brutto.
	Wzrost wysokości płacy minimalnej będzie miało wpływ na wysokość dodatków za pracę w porze nocnej. Dodatki te wzrosną o   8,7 %. Wysokość tych dodatków, gwarantowana Kodeksem Pracy, to  20 % stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej, za każdą godzinę przepracowaną w godzinach nocnych.
	Zmiany obejmą również dodatki stażowe, tam gdzie takie dodatki są wyodrębnionym składnikiem płacy. Od początku 2020 roku dodatek za staż pracy nie będzie mieć już żadnego wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia. Na tę zmianę czekali od lat pracownicy z długim stażem pracy, którzy dostawali niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego niż przykładowo zaczynający pracę absolwenci, ponieważ do minimalnej pensji wliczano im dodatek za wysługę lat.
	Zmieni się również wysokość maksymalnych limitów rocznych wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE) na 2020 r. Aktualnie limity wynoszą odpowiednio 5 718 zł (IKZE) i 14 295 zł (IKE). Zostaną podwyższone do 6 272,40 zł (IKZE) oraz 15 681 (IKE).
Oszczędzanie w ramach IKE i IKZE pozwala na korzystanie z dodatkowych preferencji podatkowych – oznacza dla podatników brak opodatkowania zysków i brak opodatkowania przy wypłacie środków.
W przypadku IKZE również obowiązują korzyści podatkowe. Oszczędzająca osoba może liczyć na to, że wpłacone kwoty pomniejszą dochody do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dzięki temu dany podatnik może corocznie uzyskać z urzędu skarbowego zwrot podatku.
Zyski pochodzące z IKZE nie podlegają tzw. podatkowi Belki, ale przy wypłacie (jeśli środki zostaną pobrane po ukończeniu przez oszczędzającego 65 lat) pobiera się podatek na poziomie 10 proc. wypłaconej kwoty.


BOŻE NARODZENIE 2019 


Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęścia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku
życzy

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
przy „Gamrat” S.A.


Jak pracuje Gamrat w okresie 
świąteczno-noworocznym

	Ukazało się Pismo Okólne nr 14 Dyrektora Generalnego „Gamrat” S.A. Dariusza Szlęzaka dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie świąteczno-noworocznym.
	W piśmie czytamy m.in. że produkcja wyrobów w „Gamrat” S.A będzie wstrzymana w dniu 20 grudnia od godz. 22,00 oraz ponownie uruchomiona w dniu 7 stycznia 2020 r. (wtorek) od godz. 6,00. Biurowiec zakładu będzie nieczynny w dniach od 21 do 29 grudnia 2019 r.
	W okresie wstrzymania produkcji pracować będą w niezbędnym zakresie służby remontowe, handlowe i pracownicy obsługujący procedury obrachunkowe Spółki.
	Pozostałym pracownikom w okresie od 20 grudnia 2019 do 7 stycznia 2020 należy udzielić urlopów wypoczynkowych lub umożliwić odbiór nadpracowanych godzin tzw. „odsiadek”

Obrady Komisji Międzyzakładowej 
 

	W dniu 22 listopada w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
W porządku obrad znalazły się takie sprawy jak:
przyjęcie protokołu z obrad w dniu 22.08.2019 r.
informacja Przewodniczącego KM Jana Krajewskiego z działalności Związku w okresie od poprzedniego posiedzenia w dniu 22 sierpnia
informacja przedstawicieli Komisji Zakładowych Gamrat S.A. – Jan Ślabski, Tarkett Polska – Dariusz Serwa oraz Zakładu Produkcji Specjalnej – Henryk Liszka o sprawach wymagających podjęcia określonych działań przez Związek,
informacja Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy Gamrat S.A. Jana Sokołowskiego i Tarkett Polska Roberta Lechowskiego o ostatnio podjętych interwencjach ws. warunków pracy i wypadków przy pracy
analiza planu przychodów i wydatków za okres styczeń-październik 2019, oraz podjęcie uchwały ws. zmiany wysokości kart podarunkowych dla członków Związku przed Świętami Bożego Narodzenia
omówienie przygotowań do wyborów do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Gamrat S.A. – przesunięcie terminu wyborów na początek przyszłego roku, z uwagi na ustalenie statusu członków Kasy z firmy Veolia Zakład w Jaśle (Kotłownia).
omówienie sytuacji w sieci sklepów Castorama gdzie doszło do złamania swobód działalności związkowej, oraz działania Solidarności w tej sprawie
informacja na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych w Gamrat S.A. i Tarkett Polska
wniosek ws. nadania nazwy ulicy miejskiej przebiegającej po terenie dawnego Gamratu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego, dzięki któremu powstała w Krajowicach Wytwórnia Chemiczna – zalążek późniejszych Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat”.
omówiono inne sprawy organizacyjne i finansowe oraz wysłuchano wolnych wniosków

Protesty NSZZ Solidarność pod sklepami Castoramy w całej Polsce !!!

	Zarząd Castorama Polska bezprawnie zwolnił 9 członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” za wpisy na portalach społecznościowych informujące o łamaniu przepisów BHP i warunków pracy w sklepach. - Żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy członków Komisji Zakładowej oraz wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec osób, które dopuściły się bezprawnych działań antyzwiązkowych - podkreślają związkowcy, którzy protestowali w dniu 25 listopada pod sklepami sieci Castorama w całej Polsce.
	Listy z poparciem protestu związkowców Castoramy, do władz firmy w Polsce i Anglii, wysłała również Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Tadeusz Majchrowicz — Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przemawia na pikiecie pod sklepem Castoramy

Narodowy Dzień Niepodległości
11 listopada w Jaśle

	Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Jaśle rozpoczęła Msza św. w Sanktuarium św. Antoniego, której przewodniczył ks. dziekan Zbigniew Irzyk, a homilię wygłosił franciszkanin o. Artur Zajchowski.
	Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uroczystych obchodów Święta Niepodległości przy akompaniamencie Orkiestry Dętej przemaszerowali ulicami miasta do Parku Miejskiego. Na czele pochodu tradycyjnie były licznie zgromadzone poczty sztandarowe, wśród nich obecne były poczty sztandarowe Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z Gamrat S.A. i Huty Szkła w Jaśle, oraz Sztandar Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
	W Parku odśpiewano Hymn Państwowy oraz odczytano również apel pamięci poległych. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza asystę honorową wystawili harcerze z Komendy Hufca ZHP w Jaśle oraz strzelcy z Jednostki Strzeleckiej w Trzcinicy.
	Kwiaty na Grobie złożyli Parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb, instytucji publicznych, zakładów pracy, placówek oświatowych i organizacji społecznych, w tym delegacja Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
	Okolicznościowe przemówienie wygłosił Adam Pawluś, starosta Jasielski, który nakreślił historyczne uwarunkowania oraz przebieg działań militarnych i dyplomatycznych które sprawiły że 11 listopada 1918 r. Polska powróciła na polityczną mapę Europy, odzyskując upragnioną niepodległość, o którą przez pokolenia walczył Naród. 
	Na zakończenie uroczystości uczestnicy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej odśpiewali pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego: „My Pierwsza Brygada”.


Przemarsz do Parku Miejskiego. Poczet sztandarowy OM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Złożenie kwiatów przez delegację OM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A — Jan Sokołowski i Jan Krajewski


Kwiaty składa delegacja Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” na czele z Prezesem Andrzejem Cholewiakiem


Warty honorowe oraz wiązanki kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza 

Porozumienie 
ws. wypłaty nagrody uznaniowej dla pracowników Zakładu Produkcji Specjalnej

	W dniu 18 października 2019 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Zarządem Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Andrzeja Cholewiaka,      a Związkiem Zawodowym Solidarność” reprezentowanym Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Jana Krajewskiego i Członka Komisji Międzyzakładowej Henryka Liszkę, ws. wypłaty dla pracowników Spółki nagrody uznaniowej.
	Na mocy porozumienia uprawnieni do nagrody są pracownicy zatrudnieni w Spółce na dzień 25 października 2019 r, o stażu pracy powyżej 3-m-cy, nie karani karami regulaminowymi, oraz o absencji chorobowej w 2019 r. poniżej 3 m-cy.
	Wysokość nagrody jest ustalana przez bezpośrednich przełożonych, z uwzględnieniem efektywności pracy pracownika – termin wypłaty nagrody do 31 października 2019 r.


Rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

W dniu 21 października 2019 r. w Jaśle uroczyście obchodzono 35- rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
	O godz. 18.00 w kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle została odprawiona Msza Św. w intencji rychłej kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki, której przewodniczył ks. proboszcz Tadeusz Paszek. W koncelebrze uczestniczyli: ks. dr Stanisław Marczak, ks. Gerard Stanula oraz ks. Łukasz Ślusarczyk. Homilię wygłosił ks. Stanisław Marczak.
	Po Mszy jej uczestnicy udali się pod tablicę na frontonie Kościoła upamiętniającą bł. ks. Jerzego Popiełuszko, przy której drużyna strzelców z LO w Kołaczycach wystawiła honorową wartę. 
Następnie pod tablicą złożono kwiaty oraz zapalono znicze.
	W imieniu NSZZ „Solidarność” kwiaty złożył Paweł Pietrusza – Zastępca Przew. ZR Podkarpacie. Uroczystość uświetniły swoją obecnością licznie zgromadzone poczty sztandarowe ze szkół ponadpodstawowych powiatu jasielskiego oraz poczty Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z Gamratu i Huty Szkła w Jaśle.


Wyjście Sztandaru Organizacji Międzyzakładowej 
przy „Gamrat” S.A. z Kościoła

Sztandary i delegacje z kwiatami przed tablicą 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Warta honorowa pod tablicą ku czci 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Zebranie Zarządu Regionu w Krośnie

	W dniu 17 października br. pod przewodnictwem Tadeusza Majchrowicza odbyło się w Krośnie zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, z udziałem członka ZR Jana Krajewskiego – Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A.
Spośród tematów poruszonych podczas zebrania, można wymienić:
informacja Przewodniczącego ZR o działalności Komisji Krajowej Związku
spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy ws. łamania praw pracowniczych w Media Expert
przyjęcie stanowiska ws. strajku w Poczcie Polskiej	
omówienie działań podejmowanych w związku z trudną sytuacją Huty Szkła Krosno-Glass
informacja Wiceprzewodniczącego ZR Wojciecha Jarząba z posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w Rzeszowie ws. sytuacji w Szpitalu Wojewódzkim nr 2
przebieg uroczystości w Częstochowie związanych z Pielgrzymką Ludzi Pracy, której Region Podkarpacie był współorganizatorem
obchody rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
podsumowanie wyników wyborów do Parlamentu RP
informacja Skarbnika ZR Andrzeja Szalla o sytuacji finansowej Regionu, oraz o ściągalności składek

Apel Piotra Dudy 
ws. wyborów Parlamentarnych

	Członkowie i Sympatycy NSZZ „Solidarność”
	Szanowni Członkowie i Sympatycy naszego Związku!
	Drodzy Przyjaciele!

	W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, ale również i w swoim własnym, zwracam się do Was z gorącym apelem o czynny udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Wybory parlamentarne nie są tylko aktem obywatelskiego obowiązku, ale przede wszystkim przejawem naszego patriotyzmu i odpowiedzialności za dziś, jutro i następne pokolenia.
	W najbliższą niedzielę, 13 października staniemy przed wyborem ludzi i ugrupowań, które nie tylko będą sprzyjać realizacji naszych postulatów, ale które też dadzą rękojmię obrony tego, co przez ostatnie cztery lata wywalczyła „Solidarność”.
Przywrócony obniżony wiek emerytalny, zniesienie syndromu pierwszej dniówki, minimalna stawka godzinowa, dynamiczny wzrost minimalnego wynagrodzenia, wyłączenie z niego dodatku stażowego i dodatków za pracę nocną, minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników niemedycznych, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, odmrożenie płac w budżetówce, ochrona kobiet w ciąży zatrudnionych w agencjach pracy tymczasowej, wolne niedziele w handlu, odmrażanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, pluralizm związkowy w służbach mundurowych, lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem i dłuższy okres odwoławczy w sądzie pracy, częściowe podniesienie kwoty wolnej od podatku dla ludzi najuboższych, reprezentatywność organizacji związkowych na poziomie zakładów oraz wielkie programy społeczne, to najważniejsze z naszych osiągnięć.
	Pamiętajmy jednak, że nic nie jest dane raz na zawsze.
Ile z tego uda się obronić zależy również od wyników tych wyborów. Musimy sobie również odpowiedzieć na pytanie: z kim możliwe będzie wprowadzenie pozostałych postulatów, których nie udało się jeszcze zrealizować? Które z ugrupowań politycznych, która z partii ma program zbieżny z naszymi oczekiwaniami?
	Szanując suwerenne decyzje każdego naszego Członka i Sympatyka, NSZZ „Solidarność” nie wskazuje żadnego konkretnego ugrupowania. Wskazuje na postulaty i wartości, o które walczymy, a które nie będą możliwe do zrealizowania z ugrupowaniami jawnie je zwalczającymi.

A co najważniejsze „nie głosujmy na te ugrupowania, które otwarcie mówią o zwalczaniu związków zawodowych”.

   Ze związkowym pozdrowieniem Piotr Duda

Pracownicze Plany Kapitałowe - czas decyzji

Trwają procedury związane z wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych w „Gamrat” S.A. i Tarkett Polska Oddział w Jaśle. 
Jak już informowaliśmy program PPK w Gamrat S.A. będzie obsługiwać firma AVIVA Investors, a w Tarkett Polska będzie to PKO TFI S.A. Wybrane firmy będą jeszcze prowadzić spotkania informacyjne z pracownikami, aby wyjaśnić zasady i pojawiające się wątpliwości. Informacji ws. PPK można zasięgnąć także w biurach organizacji związkowych przy „Gamrat” S.A. osobiście lub telefonicznie – NSZZ „Solidarność” – 491 4785. 
	Związki zawodowe prowadziły rozmowy z Zarządami ww. Spółek na temat PPK w Tarkett, 26 sierpnia, 6 i 25 września przy udziale Dyrektora Marka Skalskiego, a w Gamrat S.A. odbyło się kilka spotkań - ostatnie w dniu 8 października z udziałem Prezesa Zarządu Krzysztofa Moski, Członka Zarządu Dyrektora Generalnego Dariusza Szlęzaka, oraz Członka Zarządu Głównego Księgowego Zbigniewa Syzdka.
Szczegółowe założenia programu PPK zostały udostępnione przez pracodawców na tablicach ogłoszeń.
Skrótowo założenia PPK przewidują:
składka miesięczna do pracownika wynosi od 2 – 4 % wynagrodzenia brutto (decyzja pracownika)
składka miesięczna od pracodawcy 1,5 – 4 % wynagrodzenia brutto (decyzja pracodawcy) – zarówno w Gamrat S.A. jak i w Tarkett Polska będzie to 1,5 % płacy brutto
dopłata Państwa 250 zł jednorazowo i 240 zł corocznie
zasadniczo po osiągnięciu 60 roku życia 25 % zgromadzonych środków można wypłacić jednorazowo a 75 % w 120 miesięcznych ratach
osoby w wieku 18 do 55 lat są zapisywane do PPK automatycznie. Istnieje jednak możliwość rezygnacji z udziału w programie po złożeniu stosownego oświadczenia
osoby w wieku powyżej 55 lat nie są objęte programem z automatu, dlatego gdy chcą z niego korzystać muszą złożyć stosowny wniosek,
jeżeli pracownik chciałby podnieść wysokość składki powyżej 2 % również musi złożyć stosowny wniosek
Środki zgromadzone w PPK będą inwestowane w akcje spółek giełdowych i papiery dłużne Skarbu Państwa. Pracownik będzie mógł wybrać sposób inwestowania : bardziej ryzykowny z przewagą akcji lub bezpieczny oparty o papiery dłużne SP
	Uczestnictwo w programie jest całkowicie dobrowolne, tzn. w każdej chwili można do niego wejść, jak również zrezygnować. 
Jeżeli jednak pracownik nie zamierza uczestniczyć w programie PPK to powinien złożyć wniosek o rezygnacji do dnia 10 listopada, aby uniknąć sytuacji że zostanie zapisany z automatu, a po paru miesiącach będzie rezygnował po pojawieniu się potrąceń na pasku wynagrodzenia. Również pozostałe wnioski należy w tym terminie złożyć do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Pielgrzymka do Skarżyska-Kamiennej

	28 września w skarżyskim Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, gościła XXIV Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego NSZZ „Solidarność”.
Oprócz związkowców z zakładów pracujących na potrzeby wojska, licznych pocztów sztandarowych, w pielgrzymce udział wzięli również przedstawiciele zarządów tych zakładów, w tym Prezesa Zarządu Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Andrzeja Cholewiaka.
	Mszę świętą poprzedziła procesja z obrazem i relikwiami bł. księdza Jerzego Popiełuszki – patrona Solidarności, w trakcie której przed dębami pamięci zapalano znicze, a pod tablicą smoleńską złożono wieniec. Podczas Mszy świętej, której przewodniczył biskup Henryk Tomasik, modlono się za pracowników obu branż i ich rodziny.
	Organizatorem pielgrzymki, wspólnie z Proboszczem Sanktuarium, był Przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego Stanisław Głowacki, który witał przybyłych gości i dziękował za pomoc jej organizacji. 
Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" reprezentował zastępca przewodniczącego Tadeusz Majchrowicz – Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie.
Wśród wielu pielgrzymów obecna była ok. 40-osobowa grupa z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w Jaśle, na czele z Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej Janem Krajewskim, zakładów: ZPS „Gamrat”, Gamrat S.A. i Koła Emerytów oraz Sztandary Solidarności i Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat”


Procesja z obrazem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. 
Na czele procesji bp. Henryk Tomasik

Sztandar Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A.
Od lewej: Zbigniew Siepkowski, Andrzej Gustek, Adam Dziok

Sztandar Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat”
Od lewej: Katarzyna Piotrowska, Mateusz Stęgowski, Weronika Lach


Drugi od prawej: Tadeusz Majchrowicz - Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność. W tle Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej

Odsłonięcie Pomnika Żołnierzy 
Wyklętych w Jaśle

Uroczystości związane z odsłonięciem Pomnika Żołnierzy wyklętych rozpoczęły się Mszą świętą w Kolegiacie Farnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którą koncelebrowali ks. Zbigniew Irzyk - proboszcz parafii farnej w Jaśle, ks. Zbigniew Kraska - kaznodzieja i wikariusz tejże parafii oraz ks. Tadeusz Paszek - proboszcz parafii św. Stanisława w Jaśle.
	Po Mszy nastąpił uroczysty przemarsz ulicami miasta na Plac Żwirki i Wigury, gdzie przed Zespołem Szkół nr 4 (dawny Ekonomik) usytuowany został pomnik, zaprojektowany przez wybitnego polskiego artystę z USA, kawalera Orderu Orła Białego - Andrzeja Pityńskiego.
	W odsłonięciu Pomnika udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych w tym m.in.: Alicja Zając - Senator RP, Bogdan Rzońca - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Piotr Babinetz - Poseł na Sejm RP, Stanisław Piotrowicz - Poseł na Sejm RP, Jerzy Borcz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Maria Kurowska - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś - Starosta Jasielski, Stanisław Chęć - Starosta Sanocki, Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła, a także inni przedstawiciele władz samorządowych. 
W uroczystości udział wzięły także delegacje ze sztandarami, w tym z NSZZ „Solidarność” Zarządu Regionu Podkarpacie, Huty Szkła Jasło oraz Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A..
	Okolicznościowe przemówienie wygłosił inicjator budowy Pomnika Starosta Adam Pawluś, który przypomniał nazwiska bohaterów podziemia niepodległościowego z jasielszczyzny oraz represje jakich doznali oni w oni w Polsce ludowej w latach 1945-56.
Jedną z przemawiających w imieniu rodzin żołnierzy wyklętych była również p. dr Grażyna Żabińska - Olszak - córka Stanisława Żabińskiego urodzonego w 1919 w Bączalu Górnym.
	Oprawę uroczystości oraz ceremoniał odsłonięcia Pomnika był sprawowany przez klasy mundurowe ze szkół średnich z Trzcinicy i Kołaczyc. Odsłonięcie Pomnika zostało poprzedzone odśpiewaniem Hymnu Państwowego i wciągnięciem Flagi Państwowej na maszt. Data odsłonięcia pomnika nie jest przypadkowa, gdyż 27 września w Polsce obchodzony jest bowiem Dzień Podziemnego Państwa Polskiego
	Symbolicznego odsłonięcia monumentu dokonał Starosta Jasielski w towarzystwie przedstawicieli rodzin Żołnierzy Wyklętych. Następnie ks. prałat Tadeusz Paszek uroczyście poświęcił pomnik. Na koniec delegacje złożyły wieńce i kwiaty oraz odczytany został Apel Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Opiekę nad Pomnikiem zadeklarowali się sprawować uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle.

Przemarsz ulicami Jasła. Standar KM NSZZ Gamrat w asyście: Zbigniew Siepkowski, Andrzej Gustek, Adam Dziok

Pomnik Żołnierzy Wyklętych. Na cokole Orzeł Polski w koronie walczący z trzema hydrami na których wyryto napisy: Armia Czerwona, SB, UB, MO, ZOMO, NKWD, KGB, PZPR.

W środku Sztandar Zarządu Regionu Podkarpacie z pocztem w składzie: Paweł Pietrusza, Stanisław Słupek, Jan Krajewski
Z lewej: Sztandar NSZZ Solidarność Huty Szkła w Jaśle

Karty rabatowe ORLEN

Do rąk członków NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. trafiają kolejne karty rabatowe, tym razem na stacje benzynowe ORLEN, uprawniające do zniżki 8 groszy na 1 litrze paliwa. 
Karty te są wydawane w poszczególnych firmach Organizacji Międzyzakładowej przez Przewodniczących KZ tj:
- Gamrat S.A.				- Jan Ślabski
- Tarkett Polska			- Dariusz Serwa
- Zakład Produkcji Specjalnej	- Mirosław Wielgus
- Solgam 				- Bogusław Bajgrowicz
Karty te są przypisane do nr rejestracyjnego 1 pojazdu, ale można to dowolnie zmieniać u kasjerów na stacjach benzynowych. Karty są dostępne dla członków NSZZ „Solidarność” posiadających elektroniczną legitymację związkową.
Członkowie którzy nie zgłosili do tej pory woli otrzymania karty rabatowej, mogą to uczynić w każdym momencie u ww. osób, lub w biurze Związku podając nr rejestracyjny pojazdu. Dotyczy to także nowo przyjętych członków Związku, którzy przy wypełnianiu deklaracji wstąpienia mogą od razu podać nr rejestracyjny.
	Członkowie NSZZ „Solidarność” na obecną chwilę mogą także korzystać z kart rabatowych na stacje benzynowe LOTOS (upust 10-15 gr na litrze paliwa, oraz zniżki na inne produkty i usługi), upusty na ubezpieczenia PZU – 10 %, oraz bezpłatne konto i usługi w Banku Pekao. Więcej informacji w biurze Związku, tel. 491 4785.
Planowane są kolejne bonusy dla członków Związku w innych sieciach handlowo-usługowych, co będzie sukcesywnie ogłaszane.
37 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę
14-15 września 2019

     W ramach sobotnich uroczystości odbyło się m.in. o godz.17,00 złożenie kwiatów i wieńców pod Pomnikiem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, o 19,00 Msza Św. na szycie Jasnej Góry pod przewodnictwem ks. abp. Adama Szala, o 21,00 Apel Jasnogórski, a następnie Droga Krzyżowa na wałach. W godz. 1:00-4:30 odbyło się także czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu zorganizowane przez Region Podkarpacie NSZZ „Solidarność”.
	Niedzielne uroczystości zaczęły się od godz. 7:00 Drogą Krzyżową organizowaną również przez Region Podkarpacie z pomocą Regionu Środkowo-Wschodniego. Następnie o godz. 9:15 odbyła się kolejna Modlitwa Różańcowa.
Z kolei o godz. 10:00 odbył się wykład pt. „Nauka społeczna Kościoła wobec zagrożeń ideologicznych i systemowych współczesnego świata”, który poprowadził prof. Mieczysław Ryba. Następnie swoje wystąpienia wygłosili przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, oraz premier Mateusz Morawiecki.
	Przewodniczący Piotr Duda podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie i podkreślił jak wielką rolę dla Solidarności odgrywa Bóg i modlitwa. Przypomniał słowa patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszki „człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak z jednym skrzydłem dreptał po ziemi”.
Przypomniał także o tym, co udało się osiągnąć w ciągu ostatniego roku, a także szerzej, w ciągu ostatnich czterech lat. Duda zwrócił uwagę na to jak bardzo ważne jest istnienie dialogu pomiędzy Związkiem a polskim rządem, podkreślając że w „niejednokrotnie trudnym dialogu, można osiągnąć pozytywne rozwiązania dla pracowników ale i także pracodawców”.
	Mateusz Morawiecki podczas swojego przemówienia podziękował Solidarności za to, że „niesie nadzieję i wolność już od wielu dekad”. Według premiera „Polska jest nierozerwalnym splotem wiary, wolności i solidarności”.
	Głównym wydarzeniem drugiego dnia 37. Pielgrzymki Ludzi Pracy była uroczysta Msza Św. Pod przewodnictwem ks. abp. Józefa Kupnego, krajowego duszpasterza ludzi pracy, o godz. 11:00. Homilię wygłosił ks. Abp Adam Szal, metropolita przemyski.
Po Mszy Świętej odbyło się uroczyste przekazanie obrazu Matki Boskiej Robotników Solidarności z rąk Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" na ręce Regionu Rzeszowskiego i Regionu Ziemia Przemyska.
	Zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz mówił o rocznej peregrynacji obrazu, która rozpoczęła się podczas poprzedniej Pielgrzymki. Majchrowicz podkreślił, że „Matka Boska Robotników i Solidarności odwiedziła 55 miejsc” nie tylko takich jak kościoły czy sanktuaria, ale także domy pomocy społecznej czy hospicja.
Podczas tych 110 Mszy Św. na powitanie i pożegnanie obrazu modliło się około 50 tys. wiernych - dodał Tadeusz Majchrowicz.
	Po podziękowaniu ks. abp. Adamowi Szalowi za przychylność i błogosławieństwo peregrynacji, Majchrowicz przekazał przyjaciołom z Regionu Rzeszowskiego i Regionu Ziemia Przemyska obraz Matki Boskiej. „Jestem przekonany i tego im życzę z całego serca, żeby mieli tyle doznań i tyle pięknej modlitwy, ile my przeżywaliśmy przez ostatni rok” - zakończył. 
	W uroczystościach związanych z XXXVII Pielgrzymką Ludzi Pracy udział wzięli również pielgrzymi z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. ze spółek: Gamrat, Zakład Produkcji Specjalnej, Solgam, Tarkett Polska. Nie zabrakło także pocztu ze Sztandarem Związku w składzie: Marian Konieczny, Andrzej Gustek, Zbigniew Siepkowski. Natomiast w składzie pocztu sztandarowego Zarządu Regionu był Jan Krajewski — przewodniczący KM przy „Gamrat” S.A.


Apel Jasnogórski w kaplicy cudownego Obrazu Matki Bożej—po lewej Abp Adam Szal Metropolita Przemyski

Pielgrzymi Solidarności na Szczycie Jasnogórskim

Uroczysta Msza Św. Pod przewodnictwem ks. abp. Józefa Kupnego, krajowego duszpasterza ludzi pracy - obok ks abp Adam Szal

Poczet sztandarowy Zarządu Regionu Podkarpacie 
- z lewej Jan Krajewski

Delegacja Zarządu Regionu Podkarpacie na czele z Przewodniczącym Tadeuszem Majchrowiczem przed Obrazem MB Robotników. U góry na głównym Ołtarzu Sztandar Regionu

Poczet ze Sztandarem OM przy „Gamrat” S.A. Od lewej: Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Zbigniew Siepkowski

Zebranie Zarządu Regionu

	W dniu 9 września w Krośnie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, pod przewodni-ctwem Przewodniczącego Tadeusza Majchrowicza, z udziałem Jana Krajewskiego - Przewodniczącego KM przy „Gamrat” S.A.
W porządku obrad znalazły się m.in.: takie tematy jak:
informacja Przewodniczącego Zarządu Regionu z działalności za okres od poprzedniego posiedzenia, zarówno na szczeblu regionalnym jak też krajowym, min: obrady Komisji Krajowej w Gdańsku w dniach 29-30 sierpnia oraz Forum Młodych w Zakopanem w dniach 4-6 września.
obchody 39 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych oraz przygotowania do przyszłorocznej okrągłej 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”
informacja P. Pietruszy z zebrania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jaśle. Poziom bezrobocia w powiecie jasielskim wynosi 9,1 %
informacja W. Jarząba o trudnej sytuacji w Hucie Szkła w Krośnie, oraz o podejmowanych przez Związek działaniach,
przedstawienie programu uroczystości w Częstochowie, wraz z ustaleniem osób odpowiedzialnych za liturgię oraz organizację pielgrzymki, gdyż to Region Podkarpacie w tym roku jest za to odpowiedzialny
informacja T. Majchrowicza na temat liczebności Związku, w rozbiciu na poszczególne Regiony na dzień 30.06.2019 r. Organizacja Międzyzakładowa przy „Gamrat” S.A. liczyła na ten dzień 218 członków pracujących w 5 firmach: „Gamrat”, ZPS „Gamrat”, „Tarkett Polska”, Gamrat Energia”, „Solgam”.
informacja T. Majchrowicza na temat bonusów przysługujących członkom Solidarności posiadających legitymację elektroniczną tj. rabaty w: PZU, Pekao, Orlen, Lotos oraz możliwość pobrania wersji elektronicznej Tygodnika Solidarność na komórkę – za 0,50 zł na miesiąc
informacja t. Majchrowicza na temat wzrostu płacy minimalnej do 2.600 zł od nowego roku, korzystnych zmian w prawie pracy, oraz działań na rzecz wprowadzenia emerytur wynikających ze stażu pracy ( 40 mężczyźni, 35 kobiety), bez względu na wiek

          Napisz do nas:  solidgam@onet.pl