Pole tekstowe: Będą legitymacje elektroniczne

"Solidarność" w regionie Podkarpacie podjęła decyzję o przystąpieniu do pilotażowego projektu wprowadzania elektronicznej legitymacji członkowskiej Związku. Wszystkie informacje będą zapisane w  kodzie kreskowym dokumentu, dzięki temu powstanie baza danych członków Związku, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.
Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 roku umieścił w uchwale programowej zapis o konieczności "opracowania i upowszechnienia legitymacji związkowej, która umożliwia elektroniczny zapis danych". - To jest najważniejszy powód, dla którego przystępujemy do pilotażu. Zobligował nas do tego KZD w Bielsku- Białej - mówi Tadeusz Majchrowicz, szef ZR Podkarpacie i jednocześnie zastępca przewodniczącego KK. - To nowoczesne rozwiązanie. Wszystkie najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym. Właściciele tych legitymacji będą mogli korzystać z dodatkowych przywilejów związanych z jej posiadaniem - dodaje.
Szef regionu wyjaśnia, że w przyszłości legitymacja elektroniczna wyprze kartę Grosik, dzięki której w tej chwile można korzystać z punktów rabatowych w pewnych placówkach usługowych i handlowych. W tej chwili toczą się rozmowy z ogólnopolską siecią handlową Carrefour na temat rabatów dla użytkowników nowej elektronicznej legitymacji związkowej. W regionie Podkarpacie podjęto natomiast decyzję, że użytkownicy legitymacji będą mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnych, bez dodatkowych zaświadczeń. Kolejnym pomysłem na przyszłość jest konieczność przeszkolenia związkowego w przypadku kandydowania do władz regionu. Wszystko będzie zapisane w kodzie kreskowym dokumentu.
Prezydium KK podjęło decyzję, że projekt pilotażowy zostanie przeprowadzony w regionie Podkarpacie i Wielkopolska. - Uważamy, że projekt trzeba przetestować w dużym regionie i w małym - mówi Majchrowicz - Podkarpacie to mały region, kilka powiatów, zwarta struktura. Zobaczymy, jak program się sprawdzi.
Dzięki legitymacji elektronicznej w Komisji Krajowej  powstanie baza danych. - Łatwiej będzie można docierać z informacjami do wszystkich członków "Solidarności" - dodaje zastępca przewodniczącego KK. - Poza tym możliwe będzie przesyłanie Tygodnik Solidarność bezpośrednio do członków Związku.
	Pilotaż potrwa kilka miesięcy. Przewodniczący ZR zwraca uwagę, że projekt wymaga dużego zaangażowania od szefów struktur związkowych, ponieważ trzeba będzie dotrzeć z nową deklaracją do każdego członka Związku osobiście. HALA SPORTOWA W STYCZNIU

	Informujemy, że w styczniu 2016 r. hala sportowa przy Gimnazjum nr 1 w Jaśle będzie udostępniona dla członków Związku w następujących terminach:
piątek 15 stycznia w godz. 16,00-18,00
piątek 22 stycznia w godz. 16,00-18,00

Zapraszamy

Solidarność o emeryturach

	„Solidarność” pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt ustawy przywracający poprzednie przepisy dot. wieku emerytalnego, jednocześnie postuluje o uwzględnienie w nim dodatkowego uprawnienia wynikającego ze stażu pracy liczonego wg okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. 
	W opinii Prezydium Komisji Krajowej czytamy: prezydencki projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym przywracając wiek emerytalny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2012 roku, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Pozytywnie oceniono również powrót do gwarancji otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego, które uzależnione byłoby od osiągnięcia odpowiedniego wieku oraz okresów składkowych i nieskładkowych. 
	Jednocześnie w swojej opinii Prezydium stwierdziło brak społecznie oczekiwanego rozwiązania dot. sytuacji osób legitymujących się długimi (35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn) okresami zatrudnienia, które utraciły zdolność do kontynuowania zatrudnienia, a nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat życia dla kobiet i 65 lat życia dla mężczyzn. 
	Prezydium KK NSZZ „Solidarność” postuluje wprowadzenie dla takich osób dodatkowej możliwość skorzystania z prawa do emerytury uzależnionej od stażu pracy, liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, bez konieczności spełnienia innych warunków – czytamy w opinii.Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju 
oraz realizacji osobistych zamierzeń
 
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
przy „Gamrat” S.A. w Jaśle


Rada Dialogu Społecznego
	W poniedziałek 14 grudnia w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie  plenarne Rady Dialogu Społecznego. Na posiedzeniu obecna była premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz ministrowie – m.in. skarbu, zdrowia, edukacji i spraw wewnętrznych.  Był też b. minister pracy Władysław Kosiniak- Kamysz. Powstanie RDS to także  jego  zasługa, co było podczas obrad wielokrotnie podkreślane.
- Jestem przekonany, że dialog społeczny ruszy z kopyta, że RDS nie stanie się  forum, na którym będziemy tylko informowani o tym, co ma zamiar robić rząd – mówił inaugurując posiedzenie Piotr Duda, przewodniczący Solidarności i  pierwszy przewodniczący RDS (przewodniczący RDS będzie się zmieniać).
 Premier podkreśliła, że za dialog społeczny w Polsce są odpowiedzialne wszystkie  jego strony.  Przypomniała, że Polacy czekają na zmiany, a na forum RDS o tych najważniejszych dla obywateli będzie się dyskutować. – Wierzę w to głęboko, że tutaj  będą się wykuwały najlepsze programy i projekty dla polskich przedsiębiorców, polskich pracowników i polskiej gospodarki. Wierzę w to głęboko, że wspólnie trzy strony - strona społeczna, strona pracodawców i strona rządowa - wypracujemy dużo dobrych rozwiązań dla Polek i Polaków – mówiła.
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił inspirującą rolę RDS – Sejm jest do państwa dyspozycji – zadeklarował. Mówił też, że w parlamencie znacznie wzrośnie rola konsultacji społecznych.  A marszałek Senatu  Stanisław Karczewski podkreśli, że rozpoczęcie prac Rady Dialogu Społecznego jest dowodem,  że w Polsce jest dialog i jest demokracja.
Pierwszymi merytorycznymi zagadnieniami, o których dyskutowano była ustawa o zamówieniach publicznych i rozporządzenie wydane przez b. ministra zdrowia, które przyznaje podwyżki tylko niektórym  pielęgniarkom i położnym, a sposób rozdysponowania tych pieniędzy nakazuje konsultować tylko z jednym związkiem zawodowym.W środku stoi Piotr Duda—Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” oraz pierwszy przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. 
Z lewej Premier Rządu RP Pani Beata Szydło.

34 rocznica wprowadzenia w Polsce
stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.

W ramach obchodów w dniu 13.12.2015 r. (niedziela) o godz. 18.00 w Kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego.

W Kościele Fara w Jaśle IPN Rzeszów zaprasza na spotkanie i wystawę pt. „STAN WOJENNY”. 
Otwarcie wystawy  i prelekcja odbędzie się w sobotę, 12 grudnia, o godz. 19.00, w Domu parafialnym.

Jako impreza towarzysząca odbędzie się także koncert pieśni „barda Solidarności” Przemysława Gintrowskiego ( 1951-2012 ). Szczegóły na plakacie. Wstęp wolny.HALA SPORTOWA W GRUDNIU

	Informujemy, że w grudniu br. hala sportowa przy Gimnazjum nr 1 w Jaśle będzie udostępniona dla członków Związku w następujących terminach:
piątek 11 grudnia w godz. 16,00-18,00
piątek 18 grudnia w godz. 16,00-18,00
Czas pracy w Gamrat S.A. w 2016 r.

W 2016 roku będą obowiązywać 3 czteromiesięczne okresy rozliczeniowe tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia (664 godziny) od 1 maja do 31 sierpnia (680 godzin), od 1 września do 31 grudnia (672 godziny)
Aby zachować przeciętnie 40-godzinną normę, w przeciętnie 5- dniowym tygodniu pracy ustala się rozkład czasu pracy uwzględniający 53 dni wolnych od pracy (oprócz niedziel i świąt).
W 2016 roku ustala się następujące dni wolne od pracy:
w styczniu 5 dni: 2,9,16,23,30, 	  oraz 7 dni świątecznych: 1,3,6,10,17,24,31 
w lutym 4 dni: 6,13,20,27,   	  oraz 4 dni świąteczne: 7,14,21,28, 
w marcu 4 dni: 5,12,19,26, 	  oraz 5 dni świątecznych: 6,13,20,27,28, 
w kwietniu 5 dni: 2,9,16,23,30, 	  oraz 4 dni świątecznych: 3,10,17,24, 
w maju 4 dni: 7,14,21,28, 	  	  oraz 7 dni świątecznych: 1,3,8,15,22,26,29,
w czerwcu 4 dni:4,11,18,25, 	  oraz 4 dni świątecznych: 5,12,19,26, 
w lipcu 5 dni: 2,9,16,23,30, 	  oraz 5 dni świąteczne: 3,10,17,24,31,
w sierpniu 4 dni: 6,13,20,27, 	  oraz 5 dni świątecznych: 7,14,15,21,28, 
we wrześniu 4 dni: 3,10,17,24, 	  oraz 4 dni świątecznych:4,11,18,25, 
w październiku 5 dni: 1,8,15,22,29, 	  oraz 5 dni świąteczne: 2,9,16,23,30, 
w listopadzie 4 dni: 5,12,19,26, 	  oraz 6 dni świątecznych: 1,6,11,13,20,27, 
w grudniu 5 dni: 3,10,17,24,31	  oraz 5 dni świątecznych: 4,11,18,25,26.
Terminy wskazane powyższej tabeli nie dotyczą pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym.
Szczegółowy rozkład czasu pracy poszczególnych brygad w ruchu ciągłym określają pomocnicze harmonogramy, które dostosowują czas pracy do przyjętych na rok 2016 norm godzin pracy.
 
Nowy Prezes Zarządu „Gamrat” S.A. powołany

	W dniu 1 grudnia 2015 r. ukazało się Pismo Okólne nr 18 Prezesa Zarządu „Gamrat” S.A. firmowane przez Pana Roberta Ruwińskiego Członka Zarządu Dyrektora Generalnego informujące pracowników, że z dniem 1 grudnia 2015 r. na stanowisko Prezesa Zarządu „Gamrat” S.A. został powołany przez Akcjonariusza – „Lentex” S.A. Pan Michał Mróz.
		Pan Michał Mróz piastował ostatnio, przez ponad rok, funkcję Prezesa Zarządu „Pd Profil” Sp. z o.o. z Myślenic, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej „Gamrat” S.A.

Wniosek ws. podwyżek płac w „Tarkett”

	Podobnie jak wcześniej w „Gamrat” S.A. organizacje związkowe działające w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle, w dniu 20 listopada wystosowały do Zarządu Spółki pismo, z wnioskiem o uwzględnienie w budżecie na 2016 rok zwiększenia funduszu płac o 10 %, celem dokonania podwyżek wynagrodzeń pracowniczych w roku przyszłym.
	Argumentacją do postulatu jest niski poziom płac, wieloletni brak znaczących podwyżek oraz zamiar utrzymania najwartościowszych pracowników oraz możliwość pozyskiwania dobrze wykształconych osób z rynku pracy.

Fundusz socjalny w „Tarkett”

Organizacje związkowe działające w Tarkett Polska” zwróciły się do Zarządu Spółki z wnioskiem o dofinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 60.000 zł celem utworzenia funduszu na pożyczki remontowo-budowlane dla pracowników.

Trwają negocjacje ws. zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w „Tarkett Polska”, które obowiązywałyby od 1 stycznia 2016 r. Organizacje związkowe przedstawiły w tej sprawie wspólne stanowisko, akceptujące treść Regulaminu, z poprawką dotyczącą progów dochodowych od których uzależniona jest wysokość świadczeń oraz przyjęcia współczynnika 1,25 dla pracowników nie posiadających rodzin. 
Wg propozycji stosowano by progi dochodowe jak niżej:

Do 1100 zł miesięcznego dochodu brutto na 1 członka rodziny
1101-1800 zł brutto
1801-2600 zł brutto
Powyżej 2600 zł brutto świadczenia nie przysługują

Wprowadzona została także inna zasada ustalania dochodu, na podstawie którego pracownicy byliby zaliczani do określonego progu dochodowego. Podstawą tą byłyby dochody rodziny za ubiegły rok, na podstawie zeznań PIT składanych do Urzędu Skarbowego.

Zebranie regionalnej Solidarności

	23 listopada w Krośnie odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, podczas którego oprócz omówienia spraw bieżących Związku, oraz przedstawienia udziału członków Prezydium ZR w licznych wydarzeniach oraz negocjacjach, przyjęto uchwałę nadając tytuł: „Zasłużonego dla Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” 16 osobom. 
Na czele wspomnianej grupy znalazł się Ś.p. o. Bogusław Piechuta, który był długoletnim gwardianem kościoła oo. Kapucynów w Krośnie, twórcą Duszpasterstwa Ludzi Pracy, a ponadto budowniczym sali o. Pio, w której odbywały się spotkania wybitnych przedstawicieli świata polityki i Kościoła. 
Podczas posiedzenia przyjęto również rozliczenie z wykonania budżetu za III-ci kwartał br.

Publikujemy treść listu Pana Krzysztofa Moski skierowanego do pracowników Firmy oraz osób współpracujących, w związku z zakończeniem sprawowania funkcji Prezesa Zarządu „Gamrat” S.A.

Szanowni Państwo,                               
 
            Z dniem 30 listopada br. kończy się moja blisko 5-letnia praca na stanowisku Prezesa firmy GAMRAT SA. W związku z tym pragnę złożyć serdecznie podziękowania Kolegom z Zarządu, Członkom Rady Nadzorczej, Kadrze Zarządzającej oraz wszystkim Pracownikom Firmy za dotychczasową współpracę, okazaną życzliwość, zrozumienie i przyjazną atmosferę w naszych kontaktach zawodowych.
           Podejmując funkcję Prezesa firmy GAMRAT SA chciałem w pełni wykorzystać swoje umiejętności, doświadczenie zawodowe i wiedzę, aby dokonać zmian w sferze organizacyjnej, technicznej i kadrowej. Często nie było łatwo i być może nie wszystkie plany udało się zrealizować, ale starałem się być konkretny
i konsekwentny w swoich działaniach. Pracując tu od 2011 roku spotykałem się zarówno z głosami poparcia, jak i krytyki. Pozytywne opinie mnie cieszyły, negatywne zaś motywowały do wzmożonego wysiłku. Dziś ocenę mojej pracy pozostawiam Wam – Pracownikom GAMRAT SA.
           Firmę GAMRAT tworzycie Wy – ludzie pracujący w niej. Gdyby nie wiedza, doświadczenie, a przede wszystkim zaangażowanie i niejednokrotnie poświęcenie wszystkich pokoleń naszych pracowników, osiągnięcie sukcesu nie byłoby możliwe. To Wy tworzyliście i nadal tworzycie historię GAMRATU, a ja cieszę się, że mogłem brać w tym udział. Mam nadzieję, że niemal 80-letnia tradycja i zgromadzony  bagaż doświadczeń pozwolą odnosić Firmie same sukcesy w przyszłości i w dalszym ciągu umacniać pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i poza granicami Polski.
           Gorąco dziękuję za to, że wspólnie z Wami mogłem uczestniczyć w procesie rozwoju firmy, będąc jej częścią. Pomimo chwil trudnych, głęboko w mojej pamięci zapiszą się na zawsze momenty radosne. Satysfakcja z osiągniętych wyników, jest tym większa, że Nasze działania z powodzeniem łączyły napięte zadania biznesowe z koncepcją budowy silnej i stabilnej Firmy, charakteryzującej się nowatorskimi rozwiązaniami, trwałą bazą kapitałową, bezpieczeństwem i konkurencyjną ofertą. Jestem przekonany, że rezultaty wszystkich podjętych w trakcie trwania mojej kadencji prac, będą stanowić źródło satysfakcji dla naszych Klientów, których oczekiwania i wymagania są podstawowym wyznacznikiem działania firmy GAMRAT SA.      
           Dziękuję Wam za mobilizację i sprostanie wysokim wymaganiom, jakie przed Wami postawiłem. Pragnę podkreślić, że praca z Wami była dla mnie zaszczytem i przyjemnością. Być może nie udało mi się spełnić wszystkich oczekiwań, ale ufam, że mimo tego będziecie miło wspominać współpracę ze mną.
           W moim życiu nadeszła pora na nowe wyzwania i projekty. Myślami jednak zawsze będę z Wami. Wyrażam nadzieję, że nowy Prezes spotka się z życzliwym przyjęciem ze strony Was wszystkich i tak jak ja, będzie mógł liczyć na dobre pomysły, rady i wsparcie.
           Życzę wszystkim Pracownikom sukcesów w dalszym życiu zawodowym i osobistym, realizacji zamierzeń, wytrwałości i wiary w to, że podjęty trud przyniesie oczekiwane efekty.
 
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Moska

Zaproszenie na halę sportową

	NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w okresie jesienno-zimowym (listopad-luty) wynajął halę sportową przy Gimnazjum Nr 1 w Jaśle dla członków Związku ze spółek: „Gamrat”, „Tarkett”, „Solgam”, ZPS „Gamrat”, w celu rozgrywek w piłkę nożną. 
	Hala została zarezerwowana w 3-cie i 4-te piątki miesiąca w godz. 16,00-18,00. 
Najbliższe terminy to 20 i 27 listopada. 

Zapraszamy do skorzystania z oferty

Gamrat przejmuje kolejną firmę

Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu w raporcie bieżącym nr 45/2015 dla GPW w Warszawie podał informację, że otrzymał od spółki zależnej "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Gamrat") informację o zawarciu w dniu 12 listopada 2015 roku przez Gamrat z Baltic Wood Venture Found 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (dalej "Akcjonariusz") Listu intencyjnego, którego przedmiotem jest zamiar nabycia przez Gamrat S.A. od Akcjonariusza 100% akcji spółki "Baltic Wood" Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle (dalej Baltic Wood). 	Zgodnie z zawartym Listem intencyjnym intencją stron jest przeprowadzenie przez Gamrat badania due diligence Baltic Wood do dnia 20 listopada 2015 roku oraz prowadzenie negocjacji co do warunków planowanej transakcji, w tym co do ostatecznej ceny, do dnia 30 listopada 2015 roku. Jednocześnie strony zobowiązały się do dnia 14 grudnia 2015 roku do prowadzenia negocjacji na zasadzie wyłączności. Warunkiem realizacji transakcji jest uzyskanie przez Gamrat zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy. 
W związku z powyższym Zarząd Gamrat po podpisaniu Listu intencyjnego podjął decyzję o zwołaniu na dzień 10 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gamrat, którego porządek obrad będzie obejmował w szczególności udzielenie zgody na zakup 100% akcji Baltic Wood. Strony przewidują, że realizacja transakcji nastąpi poprzez podpisanie umowy przedwstępnej, a następnie, po spełnieniu się wskazanego powyżej warunku, podpisanie przyrzeczonej umowy sprzedaży. Umowa przedwstępna sprzedaży akcji będzie precyzyjnie określać i będzie zawierać wszelkie ostatecznie uzgodnione przez strony warunki finansowe i prawne transakcji. Baltic Wood jest uznanym europejskim producentem podłóg drewnianych. Z
Zakup akcji Baltic Wood pozwoli Gamrat powiększyć istniejącą Grupę Kapitałową Gamrat oraz poszerzyć asortyment produktów przez nią oferowanych. 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).

Raport podpisał Wojciech Hoffmann
Prezes Zarządu „Lentex” S.A.

	Jeżeli dojdzie do transakcji, będzie to już trzecia firma w tworzonej Grupie Kapitałowej „Gamrat” S.A. Wcześniej Gamrat nabył producenta odwodnień liniowych firmę „Devorex” z Bułgarii oraz firmę „PD Profil” z Myślenic, producenta stalowych systemów rynnowych. 

Obchody Święta Niepodległości w Jaśle

    W dniu 11 listopada jak co roku, odbyły się w Jaśle uroczyste obchody 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r, po 123 latach zaborów.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Kościele O.O. Franciszkanów, a następnie pochód przemaszerował ulicami miasta, którego uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętnia-jącą wyjście Jasielskiego Oddziału Związku Strzeleckiego na wojnę w 1914 roku, pod tablicą poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przy kościele Św. Stanisława oraz w Parku Miejskim na Grobie Nieznanego Żołnierza. 
Tam też w asyście orkiestry dętej odśpiewano Hymn Państwowy, odczytano Apel Poległych, a Starosta Jasielski Franciszek Miśkowicz wygłosił okolicznościowe przemówienie.
	W uroczystości wzięli udział m.in.: senator RP Alicja Zając, Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska burmistrz Jasła Ryszard Pabian, oraz kilkadziesiąt kilkuosobowych delegacji, w tym przedstawiciele władz samorządowych, państwowych, delegacje zakładów pracy, stowarzyszeń, jasielskich szkół oraz organizacji politycznych oraz poczty sztandarowe, wśród których nie zabrakło sztandaru NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
	Na koniec uroczystości orkiestra zagrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego „My Pierwsza Brygada”Grób Nieznanego Żołnierza w Parku MiejskimDelegacja KM NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A. składa kwiaty
na Grobie Nieznanego Żołnierza

Święto Niepodległości w Jaśle
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami organizacje związkowe działające w „Gamrat” S.A. skierowały w dniu 29 października br. do Zarządu „Gamrat” S.A. wspólne stanowisko o treści:

Zarząd „Gamrat” S.A.

w.m.

Dotyczy: podwyżek wynagrodzeń w 2016 r.

W związku z trwającym procedurą planowania w „Gamrat” S.A. na 2016 rok, organizacje związkowe działające w Firmie zwracają się z postulatem ujęcia w kosztach wzrost funduszu wynagrodzeń o 10 %. 
W ramach zwiększenia budżetu funduszu wynagrodzeń związki zawodowe zamierzają podjąć negocjacje na temat wzrostu płac pracowniczych w 2016 roku, oraz realnej wypłaty premii opartej na zasadach efektywności produkcji.
Coroczne podnoszenie płac, przy zachowaniu rentowności firmy, jest koniecznością w celu zatrzymania najbardziej wartościowych pracowników oraz możliwości pozyskiwania dobrze wykwalifikowanych osób z rynku pracy.
Należy dodać, że przeprowadzone w roku bieżącym podwyżki nie objęły wszystkich pracowników, a poprzednie grupowe podwyżki miały miejsce w roku 2009. 
Ponadto, w roku 2013 wygasł Układ Zbiorowy Pracy, przez co znacznie spadła średnia płaca w „Gamrat” SA, a tym samym ujęty w kosztach fundusz wynagrodzeń.
Wnosimy zatem o uwzględnienie przez Zarząd „Gamrat” S.A. naszego wniosku oraz pisemne poinformowanie o decyzji w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem.
Uważamy, że dobra sytuacja finansowa firmy pozwala na dokonanie postulowanych regulacji płacowych, bez groźby zachwiania istotnych czynników ekonomicznych Spółki.

Podpisali:
Wiesław Martowicz 	- Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność”
Wacław Mikrut	- Przewodniczący ZZ „Chemik”
Duda pisze list do Kaczyńskiego
„Aby dobra zmiana (…) była nie tylko wyborczym hasłem, ale i programem Państwa rządu, który zostanie zrealizowany” pisze w oficjalnym liście gratulacyjnym przewodniczący KK NSZZ „S”, Piotr Duda, do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego. Przewodniczący ma nadzieję, że nowy rząd będzie realizował umowę programową, którą Związek podpisał z Prezydentem RP, Andrzejem Dudą.
„Serdecznie gratuluję zwycięstwa w wyborach” pisze Piotr Duda do prezesa PIS. Jak podkreśla szef „S”, „wynik osiągnięty przez Prawo i Sprawiedliwość, dający możliwość samodzielnego rządzenia to wydarzenie bez precedensu w ostatnim ćwierćwieczu naszej wolności”. Zaznacza, że to nie tylko sukces, ale i „zobowiązanie, którego wierzę Państwa ugrupowanie nie zawiedzie”. W dokumencie Piotr Duda tłumaczy, jak ważna dla polskich pracowników jest „dobra zmiana” i „dialog”. Szef „S” chciałby aby patronem dobrego dialogu była nowo utworzona Rada Dialogu Społecznego, której jest przewodniczącym.
Kierując list gratulacyjny do Jarosława Kaczyńskiego, Piotr Duda wyraża nadzieje, że nowo utworzony rząd będzie realizował umowę programową podpisaną z Prezydentem RP, w której Andrzej Duda zobowiązał się m.in. do działań na rzecz obniżenia wieku emerytalnego oraz korzystnych dla pracowników zmian w prawie pracy. 
„Ze swojej strony deklaruję pełną współpracę i wsparcie merytoryczne” pisze  Duda i zaznacza, że ma nadzieję, że „dobra zmiana” była nie tylko "wyborczym hasłem, ale i realizowanym programem nowego rządu". 

Jasielskie obchody 35-lecia 
NSZZ „Solidarność”

	Uroczystości związane z obchodami 35-lecia powstania Jasielskiej „Solidarności” rozpoczęła Msza św. odprawiona w kościele p.w. Św. Stanisława BM w Jaśle pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Mijala – Duszpasterza Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie. 
Homilię wygłosił były kapelan jasielskiej „Solidarności” ks. dr Stanisław Marczak. Na Mszę św. przybyli licznie Jaślanie związani z „Solidarnością”, poczty sztandarowe wystawione przez organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” z „Gamrat” S.A. i Huty Szkła w Jaśle, członkowie NSZZ „Solidarność” na czele z Przewodniczącym ZR Podkarpacie i Z-cą Przewodniczącego Komisji Krajowej Tadeuszem Majchrowiczem oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta, powiatu i województwa. 
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą poświęconą bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.
	Dalsza część uroczystości, spotkanie byłych i obecnych działaczy jasielskich struktur „Solidarności” oraz zaproszonych gości, odbyła się w sali konferencyjnej budynku Exalo Drilling S.A. przy ul. Asnyka. 
Na zakończenie spotkania Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz wręczył zaproszonym gościom albumy „Od komunizmu do Unii Europejskiej” wydane z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność”.Delegacja Związku na czele z Tadeuszem Majchrowiczem składa kwiaty pod tablicą bł. Ks. J. Popiełuszki

Rada Dialogu Społecznego 
powołana przez Prezydenta RP

Piotr Duda, szef NSZZ "Solidarność" został przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego powołanej 22 października 2015 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę. Rada zastąpiła Komisję Trójstronną i będzie stanowić forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu.
	W RDS będzie zasiadać 59 osób. Nowa Rada w odróżnieniu od Komisji Trójstronnej ma być ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa. W Radzie po ośmiu członków będą miały "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a po sześciu cztery organizacje pracodawców - Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Prezydent będzie miał swojego przedstawiciela z głosem doradczym, podobnie jak prezesi NBP i GUS.
Rada zastąpi Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych, ponieważ w czerwcu 2013 r. związki zawodowe zawiesiły swój udział w pracach komisji. Dialog w KT był pozorowany, a rząd jedynie komunikował swoje decyzje.  - Byłem wtedy nazywany bandytą politycznym - przypomina szef "Solidarności". - Dziś okazuje się, że bez tego gestu Rada Dialogu Społecznego by tak szybko nie powstała.
Przewodniczący będą się co roku zmieniali - na przemian będą to reprezentanci związków, pracodawców i rządu. W komisji przewodniczącym był stale reprezentant rządu. Obecnie rada ze swojego grona sama wybiera przewodniczącego.Prezydent RP Andrzej Duda wręcza nominację Przewodniczącemu KK NSZZ „Solidarność” 

Obrady Komisji Międzyzakładowej

W dnu 15 października w lokalu związkowym odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Wśród najważniejszych tematów obrad znalazły się następujące kwestie:
- omówiono podejmowane działania w sferze płacowej oraz ich efekty, w Spółkach objętych działaniem Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. tj. „Gamrat”, Tarkett, Solgam i Zakład Produkcji Specjalnej. W każdej z tych Spółek w 2015 r. udało się uzyskać poprawę warunków płacowych, choć nie we wszystkich firmach objęły one ogół pracowników. Działania te będą nadal kontynuowane, tak aby płace pracowników nie traciły siły nabywczej.
Przyjęto następnie stanowisko skierowane do Zarządu „Gamrat” S.A. aby w budżecie firmy na 2016 r. zaplanować środki finansowe na podwyżki płac i premię motywacyjną. 
Jego treść zostanie poddana pod uzgodnienie ze Związkiem Zawodowym „Chemik”.
- podjęto uchwałę o przyjęciu do Związku kolejnych osób. Stwierdzono, że praktyka pokazuje, iż liczba członków jest dla pracodawców kluczowym wyznacznikiem siły związku, a co za tym idzie skłonności do realizacji zgłaszanych przez Związki postulatów.
- przyjęto stanowisko o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian do Regulaminu Pracy dla Pracowników Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
- postanowiono zorganizować w dniu 29.10.2015 r. spotkanie integracyjne Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w Jaśle
- poinformowano że z okazji 35-lecia powstania Związku w dniu 18 X w Kościele Św. Stanisława w Jaśle odbędzie się Msza św. za Ojczyznę, w której będzie obecny Sztandar Związku. Po Mszy odbędzie się okolicznościowe spotkanie działaczy NSZZ „Solidarność” z lat 1980-2015.
- poinformowano o zorganizowanych przez NSZZ „Solidarność w ostatnich miesiącach wyjazdach oraz o liczbie uczestników tj:
- 29.08 – Gdańsk – obchody 25-lecia Związku   - 22 osoby
- 20.09 – Częstochowa – Pielgrz. Ludzi Pracy   - 16 osób
- 26.09 – Skarżysko – Pielgrzymka Zbrojeniówki - 37 osób
-  7.10 – Warszawa – pikieta „Godna Praca”     - 8 osób
- ponadto podjęto decyzje w sprawach finansowych i organizacyjnych przeznaczonych do użytku służbowego.
Sprawdź zanim podejmiesz decyzję

W nadchodzących wyborach o mandat posła lub senatora ubiega się ponad 8 tysięcy kandydatów, z tego aż 450 dotychczasowych . Dzięki kampanii „Sprawdzam polityka” możemy prześledzić jakie decyzje podejmowali w kolejnych głosowaniach parlamentarzyści, których decyzje miały przecież istotny wpływ na nasze życie - mówi Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność, który podczas konferencji prasowej w Katowicach w dniu 6.10.2015 r. objaśniał na czym polega kampania "Sprawdzam polityka".
	Akcja była prowadzona po raz pierwszy podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku.
- "Sprawdzam polityka" to wiedza.  Dzięki takiej wiedzy obywatele będą mogli bardziej świadomie uczestniczyć w wyborach parlamentarnych
Warto skonfrontować to, co mówią dzisiaj w kampanii wyborczej posłowie, z tym co robili przez ostatnie dwie kadencje - wyjaśnia szef KK - Dobrym przykładem jest tu Ewa Kopacz, która jako premier chce obniżać podatki i podnosić wynagrodzenia Polaków, ale jako poseł głosowała za wydłużeniem czasu pracy osobom niepełnosprawnym, co w istocie zmniejszyło ich dochody i głosowała za nowelizacją kodeksu pracy, która wprowadzając roczny okres rozliczeniowy również znacząco obniżyła  dochody wielu pracowników. 
	Wystarczy wejść na stronę www.sprawdzampolityka.pl   i kliknąć Wybory 2015. Tam można prześledzić aktywność posłów i senatorów w poszczególnych głosowaniach. 
	Rzecznik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Marek Lewandowski poinformował, że obecna odsłona akcji „Sprawdzam polityka” będzie promowana głównie w Internecie. - Jak pokazały wybory prezydenckie, Internet ma coraz większy wpływ na wyniki wyborów - powiedział Lewandowski. Ale kampanii będą też, podobnie jak w 2014 roku, towarzyszyły spoty informacyjne i w lokalnych mediach oraz billboardy.

 

Kolejna pikieta w Warszawie

	W dniu, który z inicjatywy Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych jest obchodzony jako Światowy Dzień Godnej Pracy; sekretariaty branżowe "Solidarności" Metalowców, Górnictwa i Energetyki oraz Przemysłu Chemicznego zorganizowały pikietę przed Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. 
	Celem pikiety było wyrażenie protestu Związkowców wobec „polityki umów śmieciowych” polskiego Rządu. Związkowcy przedstawili jednoznaczne stanowisko co do wyżej opisanej polityki Rządu RP  w petycji wniesionej za pośrednictwem Pani Premier do najwyższej władzy wykonawczej w naszym kraju. 
	W pikiecie pod budynkiem ministerstwa aktywnie uczestniczyli również członkowie podkarpackiej „Solidarności” z Krosna, Jasła (również z „Gamrat” S.A.) a także z Sanoka.Zebranie ZR NSZZ „Solidarność”
	W dniu 28 września br. w Krośnie odbyło się zebranie członków Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem Tadeusza Majchrowicza – Przewodniczącego ZR, Wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej. 
Komisję Międzyzakładową przy „Gamrat” S.A. reprezentował Jan Krajewski. Przewodniczący T. Majchrowicz przedstawił informację na temat działań podejmowanych przez Związek na szczeblu krajowym i regionalnym. Zaznaczył, że w celu realizacji postulatów zgłaszanych przez Związek, w tym podniesienia płac, konieczna jest zmiana władzy w Polsce na bardziej propracowniczą. 
W związku z powyższym Zarząd Regionu Podkarpacie przyjął stanowisko o treści:
Stanowisko nr 6/9/15 
Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność" 
ws. wyborów parlamentarnych
Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność" w Krośnie apeluje do wszystkich zarówno członków jak sympatyków „Solidarności" o aktywny udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych, które odbędą się 25 października br.
Uznajemy, iż na poparcie nie zasługują te ugrupowania polityczne i Ci kandydaci, którzy głoszą program anty-pracowniczy i antyzwiązkowy. W upływającej kadencji dali się oni poznać jako egoiści, którym na sercu leży wyłącznie własne dobro, natomiast troska o obywateli uwidacznia się jedynie podczas kampanii wyborczej.
Zarząd Regionu Podkarpacie zwraca się do wszystkich członków i sympatyków Związku o głosowanie na kandydatów, których program zawiera kwestie pracownicze i społeczne, a ponadto znajduje swe korzenie w Nauce Społecznej Kościoła i nauczaniu św. Jana Pawła II.
Polska zasługuje na Rząd, który będzie przedkładał interes narodowy ponad interes własnej partii politycznej.

				   Tadeusz Majchrowicz
				   Przewodniczący ZR Podkarpacie

PIKIETA W WARSZAWIE

W dniu 7 października 2015 r. organizowany jest wyjazd do Warszawy na pikietę pod Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w związku ze Światowym Dniem Godnej Pracy. Prosimy chętnych o zgłaszanie się na wyjazd w biurze Związku do dnia 4.X.2015      tel. 534 650 828. Wyjazd jest bezpłatny.

List Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej do uczestników 
XX Pielgrzymki PPZiL 

		Ekscelencjo Księże Biskupie! 
		Szanowni Uczestnicy Pielgrzymki! 
		Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękują za zaproszenie do udziału w tegorocznej jubileuszowej Pielgrzymce Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego. Gorąco pozdrawiam organizatorów i pielgrzymów - związkowców, działaczy, pracowników polskiego przemysłu obronnego.
Państwa pielgrzymka do skarżyskiej Ostrej Bramy to już wieloletnia tradycja. Przybywacie z całej Polski, aby podziękować Opatrzności oraz prosić o błogosławieństwo dla Was, Waszych rodzin, zakładów pracy i dla kraju. Łączę się z Państwem we wspólnej modlitwie o bezpieczeństwo narodu, o pokój dla naszej Ojczyzny i świata. Dziękuję za Waszą pracę dla dobra Rzeczypospolitej i proszę o przekazanie wyrazów mojego uznania wszystkim pracownikom polskiej zbrojeniówki.
	Coroczne spotkanie pielgrzymów to nie tylko przeżycie duchowe, ale też sposobność do rozmowy o wyzwaniach stojących przed naszym przemysłem obronnym. Podczas niedawnych targów zbrojeniowych w Kielcach mogłem przekonać się o wysokim poziomie współczesnej polskiej myśli technicznej. Podziwiałem w ofercie naszego rodzimego przemysłu innowacyjne rozwiązania na światowym poziomie. Widziałem w tym wielki wysiłek ; zaangażowanie pracowników zbrojeniówki, talenty polskich projektantów i inżynierów, umiejętności producentów.
	Musimy pamiętać, że o sile i sprawności armii decyduje także potencjał polskiego przemysłu obronnego. Zbrojeniówka powinna wychodzić naprzeciw potrzebom armii, ale powinna mieć również zapewnione stabilne warunki do rozwoju. Zależność obronności i przemysłu jest obustronna. Nowoczesne rozwiązania będą atutem zarówno dla naszej gospodarki, jak i dla sil zbrojnych. 	Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Zwierzchnik Sił Zbrojnych uważam, że wokół tych ważnych celów powinien być budowany szeroki konsensus wszystkich sił politycznych, instytucji państwowych, środowisk gospodarczych i naukowych. Chodzi tu o dwie wielkie wartości: o bezpiecze-ństwo Rzeczypospolitej i o zrównoważony rozwój kraju. Będę wspierał takie działania. W polskiej zbrojeniówce jest też miejsce dla związków zawodowych, których misja wpisuje się mocno w szeroką tradycje solidarnościową. Cieszę się, że związki zawodowe włączają się w rozwiązywanie narosłvch problemów, czyniąc to stanowczo i odpowiedzialnie.
	Drodzy Pielgrzymi, przyjmijcie raz jeszcze serdeczne pozdrowienia. Dziękuję za Państwa służbę dla polskiej niepodległości, siły i bezpieczeństwa. Szczęść Boże!
							Prezydent RP
							Andrzej Duda

XXXIII Pielgrzymka Ludzi Pracy 
do Częstochowy

	Po raz 33 przybywamy do Częstochowy na Jasną Górę, aby pokłonić się Królowej Polski. To dla nas bardzo ważne wydarzenie, a tak właściwie najważniejsze, bo modlimy się tutaj nie tylko o godną pracę, ale modlimy się również za tych wszystkich, którzy tej pracy nie mają - mówił do pielgrzymów na Jasnej Górze Piotr Duda, przewodniczący "Solidarności".
	Jak co roku, w dwudniowej Pielgrzymce Ludzi Pracy uczestni-czyło kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Polski, w tym grupa pielgrzymów z NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ze Sztandarem. 
	Podczas swojego wystąpienia lider Związku przypomniał XXXI pielgrzymkę. - Była dla nas szczególna, bo przybyliśmy na nią prosto z demonstracji w Warszawie, na której mocno akcentowaliśmy słowa „Dość Lekceważenia Społeczeństwa”. Od lat mamy na sztandarach słowa dotyczące podmiotowości ludzkiej pracy, godności ludzkiej pracy, standardów pracy, z którymi dzisiaj jest w Polsce tyle problemów. Dlatego pielgrzymka dwa lata temu była dla nas bardzo duże znaczenie, bo przypomniała nam, jak ważna jest solidarność, zarówno ta pisana przez małe, jak i duże „S”. 
Przewodniczący podkreślił, że Związek będzie konsekwentny w walce z umowami śmieciowymi, z ubóstwem wśród dzieci i wśród osób pracujących. - Nasza konsekwencja powoli przynosi owoce. Przypomnę nasze wygrane skargi w Trybunale Konstytucyjnym. To nasza determinacja doprowadziła do tego, że niepełnosprawni mają lepsze warunki pracy. Mogą oni pracować mniej godzin niż to co niedawno zgotował im rząd - mówił Duda. 
	”Solidarność" będzie głośno mówić na temat najważniejszych spraw społecznych - mówił przewodniczący KK -  Jesteśmy wyzna-cznikiem tego, co dzieje się w naszym kraju i będziemy się wypowiadać na bardzo ważne sprawy dotyczące pracowników i spraw społeczno-gospodarczych, chociaż Związkowi i Kościołowi odmawia się tego. Ale my od tego jesteśmy, bo co roku na tej pielgrzymce powtarzamy słowa Ojca Świętego, Jana Pawła II: „Władza przechodzi z rąk do rąk, a Wy, ludzie Solidarności macie być z górnikami, pielęgniarkami, robotnikami i wszystkimi innymi branżami, którzy potrzebują Waszej pomocy”.
	Lider Związku zapowiedział, że "Solidarność" rozpoczyna kampanię „Sprawdzam polityka”. - Tam dowiecie się prawdy, co poszczególni politycy robili w ciągu ostatnich czterech, a nawet ośmiu lat, jak zachowywali się w bardzo ważnych sprawach społecznych dla pracowników i społeczeństwa. I to powinien być wyznacznik, czy zagłosujemy na tą czy inną osobę - zapowiedział przewodniczący. 
	Pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę zapoczątkował błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, patron "Solidarności". Pierwsza odbyła się we wrześniu 1983 dla robotników Huty Warszawa. Rok później do Częstochowy pielgrzymowali już pracownicy z całej Polski.

Termin wyjazdu do Częstochowy

Informujemy uczestników, że wyjazd jest planowany w sobotę w dniu 19 września o godz. 24,00 spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, a następnie przez Osiedle Gamrat.
Powrót jest planowany w niedzielę ok. Godz. 20,00. 

Przywracanie dialogu społecznego

11 września weszła w życie ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, która ma zastąpić komisję trójstronną. Do 25 września partnerzy społeczni złożą wnioski do prezydenta o powołanie swoich przedstawicieli w skład rady.
 
	W RDS będą uczestniczyć przedstawiciele pracowników, pracodawców i strony rządowej, ale Rada będzie ciałem niezależnym. 
Prezydent będzie miał prawo powoływania i odwoływania członków RDS, wskazanych przez związki, pracodawców i premiera.
 - Uważamy, że na dziś ta ustawa wyprzedza epokę, nawet jeśli chodzi o ustawy w poszczególnych państwach europejskich - mówi Piotr Duda, przewodniczący "Solidarności". Wśród zalet nowej ustawy wymienia zasadę rotacyjnej zmiany przewodniczącego oraz to, że żadna ze stron dialogu nie będzie uprzywilejo-wana. - Bardzo ważną rolę w tym dialogu będzie odgrywał także prezydent RP, który będzie mianował jej członków i którego reprezentant będzie brał udział w posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego. Co ważne, w posiedzeniach będą mieli obowiązek brać udział ministrowie konstytucyjni. To ciało będzie dążyło do tego, żeby nie wychodzić na ulice, nie strajkować, tylko usiąść i rozwiązy-wać te problemy na miejscu - wyjaśnia.
	W myśl ustawy pracodawcy i związki zawodowe będą mogły inicjować zmiany w prawie, jeśli uzgodnią wspólny projekt ustawy, albo założeń do niej oraz innych aktów prawnych. Rząd ma zgodnie z uchwaloną ustawą obowiązek zająć się nimi, a jeśli tego nie zrobi, będzie musiał to uzasadnić. Strony pracowników i pracodawców będą też opiniować rządowe projekty ustaw i innych aktów prawnych. Będą też mogły przedstawiać wspólne zapytania ministrom i wspólnie wnosić o zmianę lub wydanie ustawy.
Obie strony zyskają też prawo wspólnego występowania do Sądu Najwyższego o wykładnię przepisów prawa i do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów. Mogą również zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy. Jedną z podstawowych zmian jest sposób obsadzania funkcji przewodniczącego - będzie nim naprzemiennie kandydat związków, pracodawców i rządu. Jego kadencja będzie trwała rok. 
- Warto było wyjść z Komisji Trójstronnej - mówi szef Związku. - Warto było przeczekać te dwa lata. Dzisiaj mamy Radę Dialogu Społecznego. Przywracamy trójstronny dialog społeczny w Polsce, ale mamy większą autonomię i decyzyjność. 
 
KOMUNIKAT
ws. wyjazdu do Skarżyska Kamiennej na doroczną 
Pielgrzymkę Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego 
w dniu 26 września 2015 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że istnieje możliwość zapisu na wyjazd do Skarżyska Kamiennej na XX autokarową Pielgrzymkę Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego do Sanktuarium MB Ostrobramskiej. 
Zapisy przyjmowane są w biurze Związku w terminie do 15 września – tel. 491 4785.
Wyjazd dla pracowników ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. i ich rodzin jest bezpłatny, jak również dla członków NSZZ „Solidarność” ze Spółek: „Gamrat”, „Tarkett” i „Solgam”
Dla pozostałych pracowników	- 60 zł od 1 osoby
Wyjazd jest planowany w dniu 26 września (sobota) o godz. 5,00 spod Jasielskiego Domu Kultury w Jaśle, następnie przez „Gamrat”.
Pielgrzymka do Częstochowy

	Jak co roku w trzecią niedzielę września, która w tym roku przypada 20 września, Solidarność organizuje Pielgrzymkę autokarową Ludzi Pracy do Częstochowy.

Zapisy na wyjazd przyjmowane są w biurze Związku 
tel. 491 4785 w terminie do 8 września

Kosz wyjazdu wynosi:
członkowie NSZZ „Solidarność” 
     oraz członkowie ich rodzin	   - 10 zł od 1 osoby
pozostałe osoby			   - 60 zł od 1 osoby
W cenie wyjazdu wliczony jest przejazd + ubezpieczenie.

Cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej


Termin wyjazdu do Gdańska

Informujemy uczestników wycieczki do Gdańska, że wyjazd został ustalony w dniu 27 sierpnia (czwartek) o godz. 2330, spod budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, z przystankiem na Osiedlu „Gamrat” ( przystanek PKS). Planowany powrót w niedzielę w godzinach porannych.

Oświadczenie Piotra Dudy, 
szefa "Solidarności" w sprawie przeprowadzenie dodatkowego referendum
 
	Decyzja Prezydenta RP jest wyrazem szacunku dla 6 milionów obywateli, którzy podpisali się pod wnioskami referendalnymi. To również decyzja wychodząca naprzeciw woli ponad 20 milionów obywateli, którzy chcą wypowiedzieć się w sprawie emerytur, Lasów Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności firmowe i nie tylko
Pole tekstowe: Organizacja Międzyzakładowa przy GAMRAT S.A.   38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Pole tekstowe:   Łączy nas Solidarność
Pole tekstowe: Na stronę dokonano dotychczas

Administrator strony:   

Jan Krajewski

tel. 491 4785  

Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Strony
warte odwiedzenia

wejść

Pole tekstowe: Lokalne media

Portale internetowe:   

Wystarczy kliknąć na Logo  

Stacje radiowe i telewizyjne

Radio „Rzeszów”

Pole tekstowe: Strony samorządowe

Miasto Jasło

Powiat Jasło

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

 

Portal o naszym Województwie

Pole tekstowe: Instytucje 
Państwowe
Pole tekstowe: Strony związkowe
Pole tekstowe: Zakłady pracy objęte działalnością Organizacji
Międzyzakładowej przy GAMRAT S.A.

Państwowa

Straż Pożarna

Rzecznik Praw Konsymenta

Straż Pożarna

Pole tekstowe: Państwowych i obowiązku szkolnego sześciolatków. 
Nie jest to spełnienie oczekiwań jakiejkolwiek partii politycznej. Przypominam, że z takim postulatem zwrócili się do prezydenta przedstawiciele komitetów obywatelskich, które te wnioski referendalne zorganizowali i złożyli! 
	Pomysł zorganizowania referendum razem z wyborami jest moim pomysłem, a nie prezydenta, ani jakiejkolwiek partii politycznej i pomysł ten został zaakceptowany przez przedstawicieli pozostałych komitetów obywatelskich.
	To nie kto inny jak koalicja PO-PSL do spółki z Ruchem Palikota w sejmowych głosowaniach odrzuciła wnioski obywateli. To nie tylko niewybaczalny błąd, ale też wyraz arogancji i buty, potwierdzający przekonanie, że obywatele nie dorośli do wypowiadania się najważniejszych sprawach. Nie dorośli do wychowywania swoich dzieci, decydowania o swoich emeryturach, czy o zasobach będących własnością całego społeczeństwa. Czy jest zatem tak, że władza wie lepiej, a motłoch ma jej słuchać?
	Dlatego przeprowadzenie dodatkowego referendum będzie okazją aby to naprawić i bez względu na takie, czy inne decyzje – i tak się odbędzie. Tak jak zapowiadaliśmy w 2012 roku – to tylko kwestia czasu.
 
	Piotr Duda

Program rozrywkowy festynu rodzinnego 
w Gdańsku z okazji 35 rocznicy powstania 
NSZZ „Solidarność” – sobota 29 sierpnia 2015 r.    – teren Stoczni Gdańskiej

Scena piknikowa – godz. 15,00 – 19,00
wystąpią: BONEY M, PAPA DANCE, MIECZNIKOWSKI, MACIEJ MARKIEWICZ, KATARZYNA ROGALSKA
Koncert główny „My Naród” - godz. 19,30 – 21,30
wystąpią: KRZYSZTOF CUGOWSKI, LOMBARD, SZTYWNY PAL AZJI, ELEKTRYCZNE GITARY, NATALIA PRZYBYSZ, 4PCM, SKUBAS, DAAB, SEXBOMBA, TOMEK LIPIŃSKI, ZŁE PSY, ELDO, JAN PIETRZAK
Koncert gwiazdy – godz. 22,00 – 23,30 
Wystąpi CHRIS DE BURGH
W imprezie z NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. weźmie udział 21 osób. Jest jeszcze na wyjazd 2 wolne miejsca. Kontakt tel. 534 650 828.
Nabożeństwo fatimskie 
w Miejscu Piastowym

	W dniu 1 sierpnia Solidarność Podkarpacka, której patronem jest błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz od 17 lat modli się w Miejscu Piastowym, wraz z liczną rzeszą wiernych, na sierpniowych czuwaniach fatimskich. 
Poprzez obecność relikwii męczennika naszych czasów – bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wołanie do Boga wzmogło.  
Błogosławieni: męczennik i wyznawca byli w „asyście”  relikwii św. Jana Pawła II.  
Nowicjat sióstr służebniczek ze Starej Wsi, razem z siostrami  z Zambii, poprzez śpiew w czasie liturgii oraz krótki koncert pieśni afrykańskich po procesji światła, wspaniale ubogacił przeżycia duchowe wiernych. 
	Przewodniczący Podkarpackiej Solidarności Tadeusz Majchrowicz, na koniec Mszy świętej, odwołując się do modlitwy św. Jana Pawła II,  rozpoczął modlitwę zawierzenia od słów: „Matko Świętej Nadziei! Pani Fatimska! Wskazuj nam zawsze, jak mamy służyć człowiekowi i ludzkości”. 
Dalsza jego modlitwa odnosiła się do świętych rodaków : „Święty Janie Pawle II, bądź nadal dla nas wołającym o Ducha Świętego dla odnowy tej ziemi! 
Błogosławiony ks. Jerzy, składający przed Bogiem ofiarę ze swego życia w męczeńskiej śmierci, złóż przed Majestatem Boga trud i troski robotników, a dla pracodawców wyproś szacunek i sprawiedliwość dla poszukujących pracy. 
Błogosławiony Bronisławie, który w proroczym uniesieniu wołałeś: „Solidarność górą”, pomóż obecnym władzom związku „Solidarność” przywrócić fundament i wartości, dzięki którym ludzie pracy mogli dokonać odrzucenia ateistyczno-socjalisty-cznej ideologii. 
	Wielokrotnie podczas sierpniowego czuwania fatimskiego podejmowano modlitwę w intencji nowego prezydenta Andrzeja Dudy. 
	W uroczystościach w Miejscu Piastowym udział wzięła delegacja NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. wraz ze Sztandarem Związku.Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie Tadeusz Majchrowicz przed 
Figurą M.B. Fatimskiej

Spotkanie ws. funduszu socjalnego 
w Gamracie

W dniu 29 lipca br. w biurze Kierownika Działu Zrządzania Zasobami Ludzkimi Pani Marii Zielińskiej odbyło się spotkanie poświęcone zmianom do planu funduszu socjalnego w Gamrat S.A. oraz możliwości wypłaty świadczenia pieniężnego dla pracowników w sierpniu br. 
W rozmowach oprócz Pani M. Zielińskiej - Administratora ZFŚS, wzięli udział: Pani Barbara Kozak – Specjalista ds. Kadr i Płac (przejęła od Pani E. Kras prowadzenie spraw socjalnych, po jej odejściu na emeryturę), Wiesław Martowicz i Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność” oraz Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”.
	Administrator Funduszu Socjalnego przedstawiła projekt zmian w planie funduszu socjalnego w Gamrat S.A. na ten rok, zakładający przesunięcie wszystkich niewykorzystanych środków ZFŚS na „świadczenia pieniężne lub rzeczowe”, pozostawiając tylko niewielką rezerwę na: umorzenia pożyczek mieszkaniowych ( na wypadek śmierci pożyczkobiorcy), paczki dla dzieci i zapomogi losowe. 
Poinformowała także, że przekazano na fundusz socjalny „Tarkett Polska” kwotę wynikającą z proporcjonalnego podziału funduszu pożyczkowego na cele mieszkaniowe, zgodnie z ilością pracowników którzy przeszli do Spółki „Gamrat Wykładziny” – obecnie „Tarkett Polska”.
Następnie zaproponowała aby w ramach pozostających w dyspozycji środków ZFŚS, uruchomić w sierpniu wypłatę dla uprawnionych pracowników świadczenia pieniężnego, w ramach przyjętych na ten rok progów dochodowych – 300 zł brutto, 250 zł, 200 zł.
	Przedstawiciele związków zawodowych zapowiedzieli zwrócenie się do Zarządu „Gamrat” S.A. z wnioskiem o zwiększenie odpisu na fundusz socjalny, co pozwoliłoby na podniesienie wysokości świadczeń.

Rozmowy w firmie „Tarkett”

W dniu 15.07. 2015 w „Tarkett Polska” Sp. z o.o. Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” z paniami Magdaleną Skibą - Kierownik d/s personalnych oraz Agnieszką Surmacz - Specjalistą w dziale kadr i płac. 
Organizacje związkowe reprezentowali Wiesław Martowicz i Dariusz Serwa - NSZZ Solidarność oraz Wacław Mikrut i Mirosław Pniak –ZZ Chemik. 
	Głównym tematem spotkania były sprawy związane z ustaleniem terminu wypłaty bonusu za II kwartał oraz kwoty bezzwrotnej pomocy pieniężnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Termin wypłaty bonusu ustalono na dzień 24.07.2015 r. z możliwością wcześniejszej wypłaty, po akceptacji władz spółki co do jego wysokości tj. 7.5 %. 
	W kwestii wypłaty świadczenia pieniężnego z ZFŚS ustalono wstępnie kwoty: 400 zł, 380 zł i 360 zł w zależności od kwoty dochodu wynikającego z oświadczenia pracownika we wniosku składanym na początku roku. Termin wypłaty świadczenia to wstępnie 10.08.2015 r. 
	Związki zawodowe zwróciły się do administratora funduszu z propozycją zorganizowania w miesiącu wrześniu spotkania integracyjnego dla wszystkich pracowników naszej spółki . Termin i program spotkania zostanie podany do wiadomości załogi po ustaleniu wszystkich szczegółów. 
	W dalszej części spotkania strony podjęły dyskusję w sprawie opracowania jednolitego tekstu regulaminu funduszu świadczeń socjalnych po wprowadzeniu zmian uzgodnionych przez administratora i związki zawodowe, a mających na celu uproszczenie i urealnienie pewnych zapisów dotyczących podawania dochodów przez pracowników, a także zmiany wysokości progów dochodowych uprawniających do korzystania z funduszu socjalnego. 
Pani Kierownik ds. personalnych Magdalena Skiba zobowiązała się do przygotowania przez administratora funduszu pełnego tekstu regulaminu który, po wspólnej akceptacji i podpisaniu przez strony zostanie przedstawiony do informacji załogi. Regulamin obowiązywał by od dnia 1.01.2016. 

Gamrat wypłaca dywidendę

	Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Gamrat” S.A. z dnia 20 maja 2015 r. od 20 lipca br. wypłacana jest dywidenda dla akcjonariuszy Spółki. 
Wysokość dywidendy ustalono w kwocie 2 zł na 1 akcję. 
Posiadacz akcji otrzyma więc kwotę będącą iloczynem ilości akcji x 2 zł, minus 19 % podatek. 
Aby otrzymać dywidendę należy złożyć w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi dyspozycję, z określeniem sposobu wypłaty dywidendy, tj. na rachunek bankowy, bądź przez kasę w gotówce. 
Celem potwierdzenia tożsamości należy zabrać ze sobą dowód osobisty. Rachunki bankowe pracowników „Gamrat” S.A. są w bazie danych, natomiast inne osoby, które chcą otrzymać dywidendę przelewem, powinny posiadać numer rachunku.

Podwyżki z Zakładzie Produkcji Specjalnej

W dniu 9 lipca br. Zarząd Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Cholewiaka oraz przedstawiciele NSZZ „Solidarność” tj. Andrzej Konieczny – członek Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A – Przewodniczący KZ przy ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. oraz Andrzej Gustek – członek KZ przy ZPS podpisali porozumienie ws. podwyżek wynagrodzeń.
	Zgodnie z Porozumieniem podwyżki płac zasadniczych otrzymaliby pracownicy zatrudnieni w Spółce na dzień 30.06.2015 r.,  na umowy o pracę na czas nieokreślony, w ustalonym przedziale kwotowym. Decyzję o kwocie podwyżki podejmie Prezes Zarządu i będzie ona obowiązywała od 1 sierpnia 2015 r. 
	Ustalono także, że za I półrocze Załoga otrzyma premię, z której pierwsza transza zostanie wypłacona w lipcu, a druga w późniejszym terminie, po zakończeniu realizacji istotnego dla Spółki kontraktu.
Wyjazd do Gdańska

Zarząd Regionu „Podkarpacie” NSZZ „Solidarność” w Krośnie organizuje dla członków Związku i ich rodzin, wyjazd na uroczystości centralne z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność” które odbędą się w dniu 29 sierpnia. Do kosztów pobytu dopłaca Komisja Krajowa i Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
Program wyjazdu:
- 27.08 – godz. 22,00 (czwartek) – wyjazd z Jasła spod JDK
- 28.08 – (piątek) zwiedzanie Gdańska, Gdyni, Sopotu –  
     zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
- 29.08 – (sobota) śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd 
        na miejsce uroczystości (pikniku), możliwość zwiedza- 
        nia atrakcji Gdańska, po zakończeniu pikniku w 
        godzinach wieczornych wyjazd do Jasła

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze Związku 
do dnia 15 lipca.
Przy zapisie pobierana będzie opłata w kwocie 
50 zł od osoby. Należy także podać nr PESEL 
i Nr tel.

Wniosek o negocjacje płacowe
w ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.

	W dniu 1 lipca br. NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. działający w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o., na podstawie art. 22 ust. 1 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ZPS Sp. z o.o. i zgodnie z ustaleniami z dnia 11.02.2015 r. zwrócił się do Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Cholewiaka, o podjęcie negocjacji dot. przyrostu wynagrodzeń pracowniczych w Spółce, w drugim półroczu 2015 roku. 
Rozmowy, które odbyły się w dniu 11 lutego nie przyniosły rozstrzy-gnięć, gdyż w tamtym okresie nie znana była pula zamówień na produko-wane przez Spółkę wyroby, a tym samym jej sytuacja ekonomiczna.
	Związek „Solidarność” przygotował także stanowisko ws. podwyżek płac, które zakłada wypłatę jednorazowej premii, jak też postulat podwyżki płac zasadniczych pracowników.

Kontrola PIP w „Tarkett Polska” 
Oddział w Orzechowie

Z uwagi na fakt, że oddziały Tarketta z Jasła i Orzechowa zostały połączone w jeden podmiot prawny i funkcjonują pod nazwą „Tarkett Polska”, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy z Poznania dokonując kontroli w Oddziale w Orzechowie, nawiązał kontakt z Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A., która funkcjonuje w Spółce. 
Najpierw w trakcie kontroli, odbyła się rozmowa z Sekretarzem KM Janem Krajewskim, podczas której ustalono zasady współpracy PIP ze Związkiem. 
Następnie, zgodnie z tymi ustaleniami Inspekcja po przeprowadzonej kontroli poinformowała Związek o jej efektach. 
	W piśmie czytamy m.in.: że celem kontroli była realizacja wniosków z kontroli odbytej w 2014 r. oraz kontrola wybranych zagadnień z zakresu BHP.

Zebranie Prezydium NSZZ „Solidarność”

W dniu 30 czerwca br. w siedzibie Związku odbyło się zebranie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
W trakcie obrad podjęto następujące kwestie:
omówiono dotychczasowe działania podjęte w kwestiach płacowych w „Gamrat” S.A. i innych Spółkach oraz plan dalszych działań mających na celu wzrost płac pracowniczych
ustalono zasady odpłatności członków Związku zaintereso-wanych wyjazdem do Gdańska na obchody XXXV-lecia powstania NSZZ „Solidarność” w dn. 28-29 sierpnia 2015 r.
podjęto uchwały o przyjęciu nowych członków z „Tarkett” Sp. z o.o. i „Gamrat” S.A.
podjęto decyzje finansowe i organizacyjne

W hołdzie Kapelanowi Solidarności
	Kolejną wartę przy Grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili członkowie podkarpackiej „Solidarności”. Tym razem Region Podkarpacie reprezentowali związkowcy z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A.—Sekcji Emerytów : Adam Dziok,  Zbigniew Siepkowski, Józef Łodziński, Zbigniew Grasela, Anna Rak, oraz Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PKS Jasło S.A.– Stanisław Słupek.

Od lewej stoją: Zbigniew Grasela, Zbigniew Siepkowski,  Józef Łodziński, Anna Rak, Stanisław Słupek, Adam Dziok

Związki postulują ws. podwyżek       w „Gamrat” S.A.

Organizacje związkowe w działające w „Gamrat” S.A. przekazały Zarządowi „Gamrat” S.A. pisemne postulaty dot. podwyżek płac pracowniczych. W celu przedstawienia uzasadnienia postulatów odbyły się także rozmowy w dniu 16 czerwca, w którym uczestniczył Prezes Krzysztof Moska oraz przedstawiciele związków zawodowych w osobach: Wiesław Martowicz i Wacław Mikrut i następnego dnia z udziałem Prezesa Moski i Dyrektora Generalnego Roberta Ruwińskiego oraz przedstawicieli związków: Jana Krajewskiego i Wacława Mikruta. Podczas tego spotkania doszło do formalnego wręczenia pisma zawierającego postulaty płacowe, w tym:
- objęcie podwyżką pracowników którzy do tej pory z niej nie skorzystali
- wprowadzenie regulaminów premii motywacyjnej we wszystkich komórkach „Gamrat” S.A
- wprowadzenie dodatków stażowych jako motywację dla pracowników o wysokich kwalifikacjach
- dodatku świątecznego jako gratyfikacji za pracę w uciążliwym systemie 4-ro brygadowym
	Prezes Krzysztof Moska stwierdził, że podwyżki wynagrodzeń są systematycznie wprowadzane na wniosek przełożonych pracowników. Również opracowanie regulaminów premiowania w oparciu o założenia produkcyjne i budżetowe jest w ich gestii i w niektórych Dywizjach już zostały wprowadzone. 
	W zakresie zgłoszonych postulatów Zarząd „Gamrat” S.A. po dokonaniu ich analizy przedstawi swoje stanowisko związkom zawodowym.

Otwarcie Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

	7 czerwca b.r. we Włocławku zainaugurowało działalność multimedialne Muzeum Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczyste otwarcie placówki odbyło się w V-tą rocznicę beatyfikacji kapłana, a rozpoczęto je Mszą świętą o godzinie 9:00.
	Po uroczystej liturgii muzeum zostało poświęcone, a następnie rozpoczęło się jego zwiedzanie. Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” reprezentował Z-ca Przewodniczącego – Tadeusz Majchrowicz, natomiast z ramienia naszego Regionu obecni byli: Marian Foremny – Członek Prezydium ZR Koordynator Wart przy Grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki, oraz poczet sztandarowy Regionu w składzie Z-ca Przewodniczącego ZR – Wojciech Jarząb, Lucjan Fejkiel i Zbigniew Pelczar.
	Wspomniane muzeum powstało w ramach projektu „Szlak męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki”. Obiekt został wzniesiony przy sanktuarium męczeńskiej śmierci kapelana "Solidarności" w parafii Matki Bożej Fatimskiej, prowadzonej przez zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani. Kościół ten stoi tuż przy zaporze wiślanej, z której zabójcy zrzucili ciało błogosławionego do rzeki.Grób Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu

Gamrat mistrzem Polski !

	Podczas rozegranych w dniu 22 maja w Kraśniku Wędkarskich Mistrzostw Polski o Puchar Przewodniczącego Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”, drużyna Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. wywalczyła  I miejsce, zdobywając Puchar. 
Drużyna nasza wystąpiła w składzie : 
Januszewski Robert 	- Gamrat – DW – kapitan
Berkowicz Tomasz 	- Tarkett Polska
Krajewski Janusz 	- Gamrat – DU
Szot Andrzej 		- Gamrat – DU 
	Opiekunem drużyny był Wiceprzewodniczący KM Jan Ślabski. Drugie miejsce w zawodach zajęła drużyna z Kraśnika, a trzecia była Warszawa. Puchar i dyplomy wręczał Przewodniczący Sekcji Przemysłu Zbrojeniowej Stanisław Głowacki, składając gratulacje zwycięzcomNa zdjęciach zdobyte trofea

Drużynie serdecznie gratulujemy, a po otrzymaniu od organizatorów zdjęć z zawodów, niektóre z nich zostaną opublikowane.

Stanowisko 
Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność" 
w Krośnie ws. wyborów prezydenckich

Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" w Krośnie apeluje do wszystkich członków i ich rodzin oraz sympatyków, którym bliska jest idea społeczeństwa obywatel-skiego o głosowanie w zbliżającej się II-turze wyborów prezydenckich na dr Andrzeja Dudę.
Program przedstawiony przez dr Andrzeja Dudę jest najbliższy programowi naszego Związku, a gwarantem jego realizacji jest podpisana umowa z kandydatem w dniu 5 maja 2015 r. NSZZ „Solidarność" opowiada się za zmianą antypracowniczej i antyspołecznej polityki ostatnich lat, akceptowanej przez urzędującego Prezydenta RP.
Dlatego czas na zmiany.
						Tadeusz Majchrowicz
						Przewodniczący ZR 
						Podkarpacie

Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie
	
	W dniu 18 maja w Krośnie odbyło się zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”. Obradom przewodniczył Tadeusz Majchrowicz – przewodniczący ZR, Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej. Omówił on sprawy bieżące, w tym:
- toczy się przed Sądem w Krośnie sprawa z powództwa Zarządu PKS Krosno przeciwko 10 działaczom Solidarności o organizację nielegalnego strajku,
- minęła kolejna rocznica (5-ta) katastrofy smoleńskiej. Z tej intencji w Gdańsku po uroczystej mszy św. odprawionej w Bazylice św. Brygidy, odsłonięto i poświęcono Epitafium Smoleńskie, wykonane przez znanego rzeźbiarza gdańskiego, prof. Wawrzyńca Sampa
- planowana jest w dniach 8-12 czerwca w Warszawie pikieta biur PO i PSL oraz Urzędu Rady Ministrów
- w dniu 29 sierpnia w Gdańsku odbędą się centralne uroczystości związane z XXXV rocznicą powstania NSZZ „Solidarność”. Planowany jest wyjazd minimum 3 autokarów z Regionu Podkarpacie, w tym po jednym z Krosna, Jasła i Sanoka
- 23 kwietnia w Sanoku odbył się pogrzeb członka Zarządu Regionu Macieja Hrywniaka, będącego również członkiem Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Rejonie Energetycznym  w Sanoku, oraz członkiem Zakładowej Komisji Rewizyjnej w Rzeszowskim Zakładzie Energetycznym S.A.
Zarząd Regionu podjął uchwały i stanowiska w następujących kwestiach:
- poparcie dla kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy, w II turze wyborów
- przyjęto rozliczenie finansowe Zarządu Regionu za I kwartał
W zebraniu z „Gamrat” S.A. uczestniczył Jan Krajewski - członek Zarządu Regionu.

Komentarz Piotra Dudy
przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność"       do wyników I tury wyborów prezydenckich

Wyniki wyborów dają nadzieję na zmiany, ale do zwycięstwa jeszcze daleka droga. Polacy jednoznacznie opowiedzieli się za zmianami. Przede wszystkim zmianami w obszarach pracowniczych, takich jak wiek emerytalny, umowy śmieciowe, elastyczny czas prac.			
Nadal trzeba przekonywać społeczeństwo, że Bronisław Komorowski będzie – tak jak przez ostatnie pięć lat – antypracowniczym i antyspo-łecznym prezydentem, który swoim podpisem firmował m.in. wydłu-żenie wieku emerytalnego, czy niekorzystne dla pracowników zapisy w kodeksie pracy. 
To również prezydent, który pozwolił wyrzucić do kosza zebrane pod obywatelskimi wnioskami referendalnymi kilka milionów podpisów, w tym 2,5 miliona podpisów pod wnioskiem o referendum emerytalne, zorganizowanym przez NSZZ „Solidarność”. 
Dzisiaj sam chce zarządzać referenda.
Gratuluję wyniku Pawłowi Kukizowi. To także dowód, że Polacy potrzebują i chcą zmian. Te zmiany są w zasięgu ręki.

      Piotr Duda—Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”

Obradowała Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ „Solidarność”

	W dniu 30 kwietnia w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. W trakcie obrad omówiono m.in. następujące tematy:
wysłuchano informacji nt. działań podejmowanych w ostatnim okresie w kwestiach płacowych w „Gamrat” S.A. i „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle i innych Spółkach. Ustalono, że należy kontynuować działania mające na celu objęcie regulaminami premii motywacyjnej wszystkich komórek organizacyjnych Gamrat S.A. oraz aby regulacje płacowe objęły wszystkich pracowników Spółki. Natomiast w „Tarkett Polska” podczas prowadzonych negocjacji należy dążyć do jak najkorzystniejszych warunków wypłaty premii kwartalnej (bonusa) oraz czytelnych kryteriów ocen pracowniczych na podstawie których dokonywane będą waloryzacje wynagrodzeń
zapoznano się z przebiegiem negocjacji na temat nowych Regulaminów Pracy i Wynagradzania dla „Tarkett Polska”. W ich wyniku udało się wprowadzić wiele korzystniejszych zapisów w stosunku do pierwotnych wersji przedstawionych przez stronę pracodawcy. Komisja Międzyzakładowa upoważniła Przewodniczącego KM do podpisania ostatecznej wersji Regulaminów Wynagradzania i Pracy zawierających postulaty związkowe.
poinformowano członków Komisji Międzyzakładowej, że w dniu 23.04.2015 r. odbyła się kontrola Komisji Rewizyjnej, poświęcona przede wszystkim działalności finansowej oraz badaniu sprawozdania finansowego Związku za 2014 r. Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół (do użytku służbowego)
podjęto decyzję o udziale w Wędkarskich Mistrzostwach Polski o Puchar Przewodniczącego Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”, które odbędą się w dniu 22 maja na Zlewie Budzyń k/ Kraśnika. Drużyna NSZZ „Solidarność” Gamrat wystąpi w składzie: Berkowicz Tomasz (Tarkett Polska), Januszewski Robert ( Gamrat – DW), Krajewski Janusz ( Gamrat – DU), Szot Andrzej ( Gamrat - DU )
rozpatrzono deklaracje wstąpienia do NSZZ „Solidarność”
podjęto decyzje finansowe i przyjęto wolne wnioski

Solidarność poparła Dudę

W dniu 5 maja Piotr Duda w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podpisał z kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą „Umowę programową” oraz oficjalnie udzielił mu poparcia.
- Wybory prezydenckie to wybory obywatelskie, a nie partyjne. „Solidarność” w ostatnich latach wskazywała kandydata, którego Związek popierał, ale dzisiejsze spotkanie jest historyczne. Po raz pierwszy podpisaliśmy „Umowę programową” z kandydatem na prezydenta – tłumaczył podczas konferencji prasowej, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”.
- Umowa jest zgodna z naszymi postulatami, jest polityczną gwarancją, że prezydent Andrzej Duda będzie dbał o nasze postulaty - mówił. - Mogę powiedzieć już teraz do wszystkich członków związku oraz wszystkich pracowników: głosujcie na Dudę! Oczywiście Andrzeja Dudę...  Niezależnie od tego jak skończą się te wybory (a mam głęboką nadzieję, że je wygramy), zyskałeś coś, czego nie można kupić: zaufanie obywateli i członków "Solidarności". Mam nadzieję, że wygrasz te wybory! –  odniósł się do Andrzeja Dudy przewodniczący.
 Kandydat na Prezydenta RP, Andrzej Duda, podziękował „Solidarności” za poparcie.
- „Godne życie w bezpiecznej Polsce” to nie tylko hasło, ale wizja.  Gospodarka, podatki powinny sprzyjać obywatelom, a tak się nie dzieje. Jako Prezydent RP chciałabym stać na straży dialogu społecznego i być jego patronem. Wierzę, że dialog jest możliwy i, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli zacząć wspólnie go realizować – mówił Andrzej Duda.
Umowa zobowiązuje kandydata m.in. do działań na rzecz obniżenia wieku emerytalnego oraz korzystnych dla pracowników zmian w prawie pracy.
Andrzej Duda i  Piotr Duda złożyli wspólnie kwiaty przy grobie patrona NSZZ „Solidarność” bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. Następnie o godz. 13.00 rozpoczęły się obrady Komisji Krajowej.


Od lewej: Piotr Duda i Andrzej Duda

Nowa Rada Nadzorcza „Gamrat” S.A.

W dniu 4 maja 2015 r. ukazało się pismo okólne nr 13 Prezesa Zarządu „Gamrat” S.A. informujące o powołaniu Rady Nadzorczej na nową kadencję, w którym czytamy:
Informuje się komórki organizacyjne i pracowników n/Spółki, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Gamrat” S. A. tj. 20.04.2015 r. wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej „Gamrat” S.A. VII kadencji.
W dniu 27.04.2015 r. Zarząd „LENTEX” S.A. określił liczbę Członków Rady Nadzorczej „Gamrat” S.A. VIII kadencji na trzy osoby.
Z dniem 28.04.2015 r. działając zgodnie z przepisami § 35 ust. 3 Statutu „Gamrat” S.A. Zarząd „LENTEX” S.A. powołał na Członków Rady Nadzorczej „Gamrat” S.A. VIII kadencji n/w osoby:
	- Anna Pawlak	- Przewodnicząca
	- Adrian Moska
	- Wojciech Hoffmann

Informację podpisał
Członek Zarządu Dyrektor Generalny
Robert Ruwiński

Jasielskie obchody 
224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja

Jasielski Rynek
Godz. 10,00 – Msza święta w intencji Ojczyzny, a po jej zakończeniu patriotyczny pochód ulicami miasta do Parku Miejskiego i złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą 200 lecie uchwalenia Konstytucji, przez przedstawicieli władz samorządowych
Park Miejski
Godz. 11,45 – okolicznościowe wystąpienia
Godz. 12,00 – koncert warszawskiego barda Kuby Michalskiego i wokalistów Państwowej Szkoły Muzycznej  w Jaśle


Połączenie spółek Tarketta

Z dniem 27 kwietnia 2015 r. nastąpiło połączenie Spółek Tarkett Jasło Sp. z o.o. oraz Tarkett Polska Sp. z o.o. 
Połączenie ww. Spółek zostało dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Tarkett Jasło Sp. z o.o. na rzecz Tarkett Polska Sp. z o.o. 	Równocześnie z dniem 27.04.2015 r. Tarkett Polska Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Tarkett Jasło Sp. z o.o. a w szczególności przejęła wszelkie zobowiązania i należności oraz na podstawie art. 231 Kodeksu pracy stała się stroną istniejących stosunków pracy zatrudnionych pracowników. 

Po ww. zmianie nazwa i siedziba Spółki to:
Tarkett Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Miłosławska 13 A
62-322 Orzechowo 
Adres Oddziału w Jaśle:
Tarkett Polska Spółka z o.o.
Oddział w Jaśle
ul. Mickiewicza 108 
38-200 Jasło
Wypadki przy pracy

	28 kwietnia, w  Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych związkowcy z całej Polski zapalą świece symbolizujące pamięć o ofiarach wypadków przy pracy. Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy każdego roku na świecie ponad 2,3 miliona kobiet i mężczyzn ponosi śmierć w miejscu pracy, wskutek odniesienia urazu lub choroby zawodowej. 

	Konferencje, manifestacje, akcje informacyjne towarzyszą corocznym obchodom tego smutnego święta. Komisja Krajowa, Główny Inspektor Pracy i Zarząd Regionu Dolny Śląsk organizują w poniedziałek 27 kwietnia ogólnopolską konferencję "Czy wewnątrzzakładowy nadzór nad warunkami pracy jest wystarczający?". Wezmą w niej udział przedstawiciele pracodawców i PIP, eksperci związkowi i naukowcy.
	Region Podkarpacie w Krośnie wspólnie z PIP w Rzeszowie również organizuje w dniu 27 kwietnia konferencję pt: Prewencja – działanie na zmniejszenie liczby wypadków”. 
W konferencji z „Gamrat” S.A. wezmą udział Jan Sokołowski – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy i jego Zastępca Adam Goleń. 
	Państwowa Inspekcja Pracy podaje, że w Polsce w 2014 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, wyniosła ogółem 88 642 osoby i była większa o 0,4% niż w poprzednim roku. Wypadki przy pracy ze skutkiem lekkim przydarzyły się 87 860 osobom (wzrost o 0,5% w stosunku do 2013 r.), wypadkom ciężkim uległo 520 osób (tj. o 3,3% mniej niż w 2013 r.), wypadkom śmiertelnym 262 osoby (tj. o 5,4% mniej niż w 2013 r.).
	Raporty PIP niezmiennie od kilku lat wskazują, że wśród ważniejszych przyczyn wypadków znajdują się: niewłaściwa organizacja pracy, brak przeszkolenia z zakresu zasad bhp oraz zły stan zdrowia psychofizycznego pracowników i pracownic wywołany zbyt długim czasem pracy i przemęczeniem. Najwięcej wypadków zdarza się w branżach: budowlanej, górniczej, przetwórstwie przemysłowym oraz w transporcie.

Rozmowy w „Tarkett Jasło”

W dniu 17.04 2015 r. w Tarkett Jasło odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych NSZZ Solidarność i ZZ Chemik z panią Magdaleną Skibą Kierownikiem d/s personalnych w Spółce. Związki zawodowe reprezentowali: Wiesław Martowicz i Dariusz Serwa - NSZZ Solidarność oraz Wacław Mikrut i Ewa Grzywacz - ZZ Chemik. 	
Głównym tematem spotkania było przedstawienie przez stronę związkową wspólnie uzgodnionych propozycji zapisów w projektach nowych regulaminów Wynagradzania i Pracy mających obowiązywać  w Tarkett Jasło.	
 Związki zawodowe w ww. projektach przedstawionych przez pracodawcę zaproponowały zmiany niektórych zapisów idące w kierunku bardziej korzystnych rozwiązań dla pracowników Spółki.
Strony uzgodniły że projekty regulaminów z naniesionymi zmianami zaproponowanymi przez związki zawodowe, a zaakcepto-wanymi przez pracodawcę, w jak najszybszym terminie zostaną przesła-ne do organizacji związkowych, celem zajęcia ostatecznego stanowiska. 
W tracie spotkania związki zawodowe przekazały wspólne stanowisko dot. wypłaty zapomóg bezzwrotnych dla pracowników posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Pani Magdalena Skiba poinformowała ponadto o spełnieniu kryteriów przez załogę Tarkett Jasło do wypłaty bonusa za pierwszy kwartał 2015 r, a jego procentowa wysokość zostanie podana do informacji pracowników po akceptacji przez władze Tarkett EMEA. 

Zapomogi dla niepełnosprawnych

	NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy „Chemik” wystąpiły do Administratorów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych „Gamrat” S.A. i „Tarkett Jasło” Sp. z o.o. o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej dla pracowników legitymujących się orzeczeniem o lekkim bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 
Wnioskowany termin wypłaty zapomóg – do końca kwietnia br. 
	Zakłady zatrudniające osoby posiadające stopnie niepełnospra-wności uzyskują zwolnienie z opłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PEFRON)
Praca w komisji wyborczej

Zainteresowanych pracą w obwodowych komisjach wyborczych z ramienia kandydata na Prezydenta Grzegorza Brauna w gminach: Kołaczyce, Brzyska, Skołyszyn, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Krempna, proszeni są o kontakt pod nr tel. 794 397 552 w terminie do dnia 15 kwietnia br. 
Wybory odbędą się w dniu 10 maja 2015 r. i ewentualnie II tura dwa tygodnie później. Wynagrodzenie za pracę w komisji będzie wynosiło: 200 zł – przewodniczący, 180 zł – zastępca, 160 zł – członek komisji.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzenia Błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego, wszelkiego szczęścia, radości oraz spokoju ducha
składa


Komentarz Piotra Dudy po wystąpieniu premier Kopacz 

	Co miałam powiedzieć, przeczytałam – tak w skrócie można określić 10-minutowe, płaczliwe i nieprzekonujące wystąpienie premier Ewy Kopacz po półroczu swoich rządów. Pani premier ani słowem nie odniosła się do najważniejszych problemów jakimi żyją Polacy, w tym dramatycznego stanu służby zdrowia, szkolnictwa, śmieciowego rynku pracy. Mówiąc o swojej rzekomo służebnej roli wobec społeczeństwa – podobnie jak w expose – nie wspomniała o dialogu społecznym. Ten dialog podejmowała wyłącznie w obliczu protestów.
	To co uważam za największą porażkę tego rządu to fakt, że pomimo licznych deklaracji o woli rozstrzygania trudnych spraw przy negocjacyjnym stole, pani premier od pół roku nie raczyła się spotkać z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi aby rozmawiać o postulatach i problemach w poszczególnych branżach naszej gospodarki.Piotr Duda—Przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”

Czy dialog społeczny się odrodzi ?

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w dniu 26 marca na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu w Warszawie ratyfikowała projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, będący przedmiotem porozu-mienia liderów organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz strony rządowej. 
Rada Dialogu Społecznego zastąpi dotychczasową Trójstronną Komisję ds. Społeczno - Gospodarczych. 
	W pracach nad projektem ustawy ze strony związkowej uczestniczyły NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a ze strony pracodawców Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club.
	W Polsce dialog społeczny ma stosunkowo krótką historię. Trójstronna Komisja czyli instytucja dialogu społecznego, złożona z przedstawicieli rządu, organizacji pracodawców i związków zawodo-wych, powstała w 1993 roku. Miała uczestniczyć m.in w polityce kształtowania płac w przedsiębiorstwach i w sferze budżetowej, skupiając się na godzeniu interesu dobra publicznego, przedsiębiorców  i pracowników. W praktyce jej działalność ograniczała się jedynie do konsultacji, których strona rządowa w większości nie uwzględniała. 
Gdy w czerwcu 2013 roku rząd z pominięciem Komisji wprowadził antypracownicze zmiany w Kodeksie pracy, strona związkowa zawiesiła swój udział w pracach Komisji.
 
 Fundusz socjalny w „Tarkett Jasło”
	Organizacje związkowe działające w „Tarkett Jasło” tj. NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” dokonały wspólnie z Administratorem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzgodnień dotyczących Planu funduszu na 2015 r. 
W ramach środków finansowych wynikających z zaplanowanych „tytułów wypłat” w dniu 18 marca br. związki zawodowe wystąpiły ze wspólnym stanowiskiem o treści:
     Ww. organizacje związkowe proponują wypłatę świadczenia pieniężnego dla uprawnionych pracowników Spółki, w terminie do 27.03.2015 r. w następującej wysokości:
Dla pracowników o miesięcznym dochodzie netto na członka rodziny wynoszącym:
- do 700 zł		- kwota świadczenia 	- 450 zł
- 701-1100 zł		- kwota świadczenia 	- 430 zł
- 1101-1700 zł		- kwota świadczenia 	- 410 zł
- powyżej 1700 zł	- świadczenie nie przysługuje
	W jednoosobowych gospodarstwach ww. progi dochodowe są zwiększone współczynnikiem 1,25
Za związki zawodowe:
		Wiesław Martowicz	- NSZZ „Solidarność”
		Wacław Mikrut		- ZZ „Chemik”
Uwaga:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi od kwoty 380 zł (na rok) nie jest pobierany podatek. Po przekroczeniu tej kwoty potrącany jest 19 procentowy podatek dochodowy.
 
Badania wstępne pracowników 
na nowych zasadach

	Od 1 kwietnia 2015 r. zacznie obowiązywać znowelizowany artykuł 229 Kodeksu Pracy. Wskazany przepis m.​in. ogranicza sytuacje, w których bezwzględnie wymagane jest skierowanie na badania wstępne.
Do dotychczas obowiązującego wyłączenia w przeprowadzaniu badań wstępnych, które miało zastosowanie do osób ponownie przyjmowanych do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy na podstawie kolejnej umowy zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym pracodawcą, dodano nowe przypadki. 
Jeden z nich dotyczy sytuacji, gdy stosunek pracy z daną osobą zostaje nawiązany z innym pracodawcą w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy i pracownik posiada aktualne orzeczenie lekarskie. W takim przypadku nie ma obowiązku wykonywania badań wstępnych, jeżeli pracodawca stwierdzi, że zachodzi zgodność warunków pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie z warunkami występującymi na danym stanowisku w jego zakładzie.
Ta sama regulacja obejmuje też osoby przyjmowane do pracy, pozostające jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą. 
Spod działania znowelizowanych regulacji wyłączono jednak osoby przyjmowane do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
Ustawodawca nadał też nowe brzmienie § 4 w art. 229 K.p. W obowiązującej od 1 kwietnia br. treści nie pozwala on na dopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania. Ponadto nowe przepisy stanowią, że badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.
W oparciu o zmiany w art. 229 K.p. Minister Zdrowia przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników.
Ma ono wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.


Wniosek związków zawodowych
ws. wypłaty świadczenia pieniężnego z ZFŚS 
dla pracowników „Gamrat” S. A.

W dniu 12 marca br. NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” wystąpiły do Zarządu „Gamrat” S.A. ze stanowiskiem o treści:
 
W nawiązaniu do odbytych w dniu 10 marca rozmów z przedstawicielami Zarządu „Gamrat” S.A. ww. organizacje związkowe proponują wypłatę świadczenia pieniężnego dla uprawnionych pracowników Spółki, w terminie do 31.03.2015 r.    w następującej wysokości:
- 450 zł dla prac. o miesięcznym dochodzie netto do 700 zł
- 410 zł dla prac. o mies. dochodzie netto od 701 do 1100 zł
- 380 zł dla prac. o mies. dochodzie netto od 1101 zł do 1700 zł
W jednoosobowych gospodarstwach ww. progi dochodowe są zwiększone współczynnikiem 1,25

Fundusz socjalny na 2015 r. 
w „Gamrat” S. A.

Administrator Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gamrat S.A. Pani Maria Zielińska pismem z dnia 24.02.2015 r. przeka-zała organizacjom związkowym projekt Planu funduszu socjalnego na 2015 r. Projekt planu funduszu przewidywał odpis na Fundusz Socjalny na poziome nieco ponad 480.000 zł oraz Plan wydatków w rozbiciu na poszczególne tytuły.
	Organizacje związkowe w dn. 24.02 i 9.03 przedstawiły wspólne stanowiska w tej kwestii, a następnie w dn. 10.03 odbyły się rozmowy nad przyjęciem ostatecznego kształtu Planu funduszu socjalnego      na 2015 rok.
W dniu 11.03 związki zawodowe przekazały wspólne stanowisko ws. przyjęcia Planu ZFŚS na 2015 r.
Jeszcze tego samego dnia Członek Zarządu „Gamrat” S.A Dyrektor Generalny Pan Robert Ruwiński zatwierdził poczynione ustalenia, wydając Aneks Nr 18 do Zarządzenia Nr 14 z dn. 22 lipca 2009 r.
Przyjęty Plan ZFŚS przewiduje takie pozycje jak:
- organizacja imprez kulturalno-oświatowych
i sportowo-rekreacyjnych				-  30.000 zł
- paczki dla dzieci					-  20.000 zł
- bezzwrotna pomoc finansowa (zapomogi)		-  80.000 zł
- świadczenia pieniężne lub rzeczowe		- 344.000 zł
- rezerwa na umorzenie poż. mieszkaniowych  	-   6.000 zł
W trakcie rozmów odstąpiono od zamiaru uruchomienia tzw. „wczasów pod gruszą”, a środki przewidziane na ten cel przesunięto na tytuł „świadczenia pieniężne lub rzeczowe”.

Związkowcy „Solidarności” odwiedzili biura poselskie PO-PSL

	Nocleg w biurze poselskim, pikiety i spotkania z policją – tak w niektórych przypadkach wyglądała akcja odwiedzania biur poselskich i senatorskich koalicji PO-PSL przez związkowców „Solidarności” w dniu 9 marca br. Choć zgodnie z kalendarzem wszyscy politycy powinni być w swoich biurach i przyjmować interesantów, to w wielu miejscach nikogo nie zastało.
	Akcja odbyła się w całym kraju. Związkowcy odwiedzali biura poselskie PO-PSL w swoich regionach, aby wręczyć politykom postulaty związkowe i porozmawiać na ważne tematy dotyczące sytuacji w kraju. W większości przypadków polityków nie zastano i związkowcy musieli zostawić ulotki pracownikom biur.
	Najbardziej cierpliwi okazali się związkowcy z dolnośląskiej "Solidarności", którzy w oczekiwaniu na spotkanie z premier Kopacz zdecydowali się …  spędzić noc w biurze posłów PO (biuro m.in. posłów Bogdana Zdrojewskiego, Grzegorza Schetyny i Michała Jarosa). Postawy działaczom pogratulował sam przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, który zapewnił, że popiera ten protest i uważa, że jest to wzór dla innych. - To jest prawdziwa Solidarność – pokreślił.
	Z kolei związkowcy Regionu Koszalińskiego „POBRZEŻE” zamiast na polityków trafili na … policjantów. Funkcjonariusze przepro-wadzili ze związkowcami „wywiad”, podczas gdy przechodzili oni z biura senatorskiego Grażyny Anny Sztark (która była nieobecna) do biura senatorskiego Piotra Zientarskiego.  
Na policję natrafiła też delegacja warszawska w biurze posłanki PO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz przedstawiciele Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.
	Niektóre regiony zdecydowały się pikietować. Tak zrobiła „Solidarność” Świętokrzyska, która zgromadziła przed biurami polity-ków PO-PSL blisko 500 osób. Delegacja protestujących przekazała posłom Markowi Gosowi - PSL oraz Arturowi Gieradzie – PO (tylko tych dwu posłów było w poselskich biurach partyjnych) katalog spraw skierowanych przez reprezentatywne centrale związków zawodowych do polskiego rządu i wymagających pilnego rozwiązania.
Pikietę zorganizowano również przed siedzibą posła Zbigniewa Konwińskiego w Słupsku.
	Grupa łódzkich działaczy nie natrafiła w biurze na posłów Johna Godsona i Jarosława Jagiełłę. W Regionie Wielkopolska Południowa nie zastano posła PSL-u Piotra Walkowskiego, podobnie jak jego kolegę posła Józefa Rackiego w Kaliszu. Szczęścia nie mieli też działacze "Solidarności" w Legnicy, którzy odbili się od drzwi biur poselskich Roberta Kropiwnickiego i Grzegorza Schetyny. Większości polityków nie zastano również w Regionie Mazowsze (odwiedzono 27 posłów),  w Regionie Śląsko-Dąbrowskim, w Regionie Rzeszowskim i w Regionie Warmińsko-Mazurskim.
W Regionie Jeleniogórskim związkowcy zastali zamknięte drzwi i kartkę, na której umieszczona była informacja:  "biuro dnia 09 marca 2015 będzie nieczynne". W tej sytuacji  rozdali wśród przechodniów 2000 ulotek.
	W Regionie Wielkopolska zastano tylko posła Jacka Tomczaka. Gdańska delegacja spotkała się z posłanką  PO Agnieszka Pomaską, Iwoną Guzowską i posłem Jerzym Borowczakiem.  W Łodzi udało się porozmawiać z posłanką Iwoną Śledzińską-Katarasińską. W Regionie Wielkopolska Południowa udało się porozmawiać z senatorem RP  Witoldem Sitarzem oraz posłem PO Przemysławem Krysztofiakiem. Jedynym obecnym politykiem w Regionie Koszalińskim był poseł Stanisław Gawłowski.
	Wszyscy odwiedzeni posłowie lub pracownicy biur otrzymali materiały z postulatami trzech reprezentatywnych central związkowych (NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych, OPZZ) oraz dokumenty programowe „Solidarności” na kadencję 2014–2018 r.
Akcja zorganizowana przez „Solidarność” wpisuje się w

Komisja Krajowa

Pole tekstowe: Inne strony

          Napisz do nas:  solidgam@onet.pl