Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności firmowe i nie tylko
Pole tekstowe: Organizacja Międzyzakładowa przy GAMRAT S.A.   38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Pole tekstowe:   Łączy nas Solidarność
Pole tekstowe: Na stronę dokonano dotychczas

Administrator strony:   

Jan Krajewski

tel. 491 4785  

Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Strony
warte odwiedzenia

wejść

Pole tekstowe: Lokalne media

Portale internetowe:   

Wystarczy kliknąć na Logo  

Stacje radiowe i telewizyjne

Radio „Rzeszów”

Pole tekstowe: Strony samorządowe

Miasto Jasło

Powiat Jasło

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

 

Portal o naszym Województwie

Pole tekstowe: Instytucje 
Państwowe
Pole tekstowe: Strony związkowe
Pole tekstowe: Zakłady pracy objęte działalnością Organizacji
Międzyzakładowej przy GAMRAT S.A.

Państwowa

Straż Pożarna

Rzecznik Praw Konsymenta

Straż Pożarna

Pole tekstowe: Zwycięstwo Solidarności. 
Ustawa obniżająca wiek emerytalny         z podpisem Prezydenta RP


Na zdjęciu podpisany dokument trzymają: Piotr Duda, 
Andrzej Duda, i Elżbieta Rafalska.

	Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, które obniżającą wiek emerytalny kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 roku życia. Uroczystość złożenia podpisu odbyła się 19 grudnia w Pałacu Prezydenckim w obecności minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, prezydenckich ministrów i przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy.
	Prezydent w krótkim wystąpieniu przypomniał, że przez lata NSZZ Solidarność walczyła z rządem PO-PSL, aby nie podwyższano wieku emerytalnego. Andrzej Duda dziękował "S" za jej wytrwałą i cierpliwą walkę.
	Cała sprawa zaczęła się w 2011 r., kiedy ten element stał się bardzo poważnym argumentem w kampanii wyborczej parlamentarnej. Wtedy to Donald Tusk, który kandydował na urząd premiera zobowiązywał się, że podwyższenia wieku emerytalnego nie będzie. 
	Niestety w 2012 r., niedługo po tym, jak wybory się rozstrzygnęły, jak Polacy mu zaufali, zrobił coś, czego polityk nigdy zrobić nie powinien, a mianowicie złamał tę obietnicę i przez Sejm i Senat została przeprowadzona ustawa podwyższająca wszystkim Polakom wiek emerytalny do 67 roku życia - mówił.
Podpisana ustawa wejdzie w życie 1 października 2017 roku.
Źródło: Strona internetowa Tygodnika "Solidarność"
„To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków,
Pod dachem tkliwej kolędy, Bóg rodzi się w człowieku”
Pełnych radości, spokoju i szczęścia Świąt Bożego Narodzenia oraz obfitości Łask Bożych i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

życzy 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
przy „Gamrat” S.A.


Program obchodów 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia

11,00 – prelekcja dr. hab. Krzysztofa Kaczmarskiego, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, dotycząca historycznych wydarzeń związanych z wybuchem stanu wojennego (Zespół Szkół nr 4 w Jaśle)
16,00 – wręczenie odznaczeń dla osób wyróżnionych tytułem Zasłużony dla Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” (Jasielski Dom Kultury)
16,15 – „Pamiętamy …” – koncert utworów patriotycznych w wykonaniu uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jaśle (Jasielski Dom Kultury)
18,00 – Msza Święta z uroczystym wprowadzeniem relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (Kościół pw. Św. Stanisława MB w Jaśle)
Obradowała Zbrojeniówka

	W dniu 5 grudnia br. w Skarżysku-Kamiennej odbyło się zebranie Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem jej Przewodniczącego Stanisława Głowackiego. 
Rada Sekcji przyjęła n/w stanowiska, które zostaną skierowane do władz państwowych.

STANOWISKO NR 7/7/2016
Rady Krajowej Sekcji Przemyślu Zbrojeniowego NSZZ ”Solidarność" z dnia 05.12.2016 r.
	Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" wyraża sprzeciw wobec braku dialogu pomiędzy stroną rządową, pracodawcami, a związkami zawodowymi.
Do dnia dzisiejszego, mimo wielokrotnych pism, monitów nie udało się ustalić terminu spotkania w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych od lipca b.r. Strona rządowa nie zdecydowała  się  do  dziś  na przedstawienie  kandydatury współprzewodniczącego zespołu, co jest wymogiem ustawowym.
Bardzo dobre relacje z Panem Ministrem Antonim Macierewiczem, nie mają przełożenia na relacje formalne w ramach ustawowych wymogów konsultacyjno-negocjacyjnych.
Oczekujemy, że interwencja Pana Ministra doprowadzi do ostatecznych rozstrzygnięć wyboru współprzewodniczącego Zespołu, jak również ustalenia terminu spotkania Zespołu.

STANOWISKO NR 6/7/2016
Rady Krajowej Sekcji Przemyślu Zbrojeniowego NSZZ ”Solidarność" z dnia 05.12.2016 r.
Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" wyraża zaniepokojenie incydentem związanym z brakiem obecności Prezesa P.G.Z. SA na wcześniej umówionym spotkaniu.
Kilkakrotne przekładanie godziny rozpoczęcia rozmów, a w konsekwencji nie przybycie na spotkanie, każe się głęboko zastanowić nad wcześniejszymi deklaracjami o współpracy z NSZZ „Solidarność".
Mamy nadzieję, że był to jednorazowy incydent, który w przyszłości nie będzie miał miejsca.

HALA W GRUDNIU

W grudniu hala sportowa przy Gimnazjum NR 1 
w Jaśle będzie dostępna w terminach: 
Piątki, 9 XII i 16 XII od godz.18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty
———————————————————————————————————————————————————————-


Rozkład czasu pracy w 2017 roku
W 2017 roku czas pracy w „Gamrat” S.A. i „Gamrat Energia” Sp. z o.o. będzie wynosił 2000 godzin w rozbiciu na trzy czteromiesięczne okresy rozliczeniowe tj. 
od l stycznia do 30 kwietnia 	– 664 godziny
od l maja do 31 sierpnia	– 680 godzin
od l września do 31 grudnia	– 656 godzin
	 Aby zachować przeciętnie 40-godzinną normę, w przeciętnie 5- dniowym tygodniu pracy, rozkład czasu pracy uwzględnia 250 dni roboczych oraz 115 dni wolnych tj: 52 wolnych sobót, 62 niedziel i świąt oraz wolny piątek 22 grudnia w zamian za sobotę przypadającą 11 listopada.
Ustalenia zawarte powyżej nie dotyczą pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym, dla których ustalono pomocniczy harmonogram pracy.
Zebranie Komisji Międzyzakładowej
W dniu 21 listopada br. odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. 
W programie zebrania znalazły się takie tematy jak:
omówiono sytuację w Spółkach wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. to jest: Gamrat S.A, „Tarkett Polska” Sp. z o.o., Zakład Produkcji Specjalnej, „Gamrat Energia”, „Solgam”. 
   Ustalono strategię działań wobec spraw wymagających uruchomienia określonych procedur.
podjęto uchwałę w sprawie rozkładu czasu pracy w „Gamrat” S.A. i „Gamrat Energia” Sp. z o.o.
podjęto uchwałę o przyjęciu do Związku pracowników z „Gamrat” S.A. i ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.
podjęto uchwały ws. finansowych
podjęto decyzje ws. organizacyjnych 
Przewodniczący KM Wiesław Martowicz i Sekretarz KM Jan Krajewski przedstawili także informację o działaniach Związku w okresie od ostatniego posiedzenia Komisji Międzyzakładowej.

	Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Jaśle zapoczątkowała uroczysta msza święta w Sanktuarium Św. Antoniego, której przewodniczył ks. Dziekan Zbigniew Irzyk. Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali do jasielskiego parku, gdzie odczytany został apel pamięci oraz złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza.
	W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe z Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z Gamrat-u i Huty Szkła w Jaśle. Kwiaty w imieniu NSZZ „Solidarność” złożył Paweł Pietrusza – Zastępca Przewodniczącego ZR i Bolesław Potyrała - Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej GNiG NSZZ „Solidarność”.Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.Grób Nieznanego ŻołnierzaNowo wybrany Starosta jasielski Adam Pawluś wygłasza 
przemówienie w 98 rocznicę odzyskania niepodległości 


Dotacje unijne na podjęcie działalności gospodarczej

	Osoby bezrobotne, które zdecydują się na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą liczyć na jednorazową dotację w kwocie do 22.500 zł oraz wsparcie pomostowe w kwocie 1200 zł przez 12 miesięcy. Uzyskana dotacja nie podlega zwrotowi gdy firma będzie działała przynajmniej przez 1 rok.
	Możliwość takiego wsparcia mają bezrobotni powyżej 29 lat życia, z tym że w przypadku mężczyzn wymagany jest okres bezrobocia powyżej 1 roku. Osoby, które zgłoszą akces mogą liczyć na szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i przygotowania biznes planu.
Zainteresowani tym tematem mogą się dowiedzieć więcej w siedzibie Fundacji „IMAGO” w Jaśle, na ul. Obrońców Westerplatte 3 – tel. 506 734 651
Uwaga: termin zgłoszeń do programu wsparcia upływa 18 listopada 2016 r.

Nowe władze związkowe w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.

W związku z odejściem na emeryturę dotychczasowego Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Produkcji Specjalnej kol. Andrzeja Koniecznego, w dniu 2 listopada przeprowadzone zostały wybory uzupełniające. 
Nowym przewodniczącym został wybrany kol. Mirosław Wielgus. Uzupełniono także skład Komisji Zakładowej do której weszli kol. Henryk Liszka i kol. Wojciech Zajdel. 
Dziękujemy kol. Andrzejowi Koniecznemu za wieloletnią owocną działalność na rzecz pracowników Spółki, a nowym władzom związkowym życzymy dalszych sukcesów w walce o poprawę bytu Załogi ZPS „Gamrat”.

Msza Święta w intencji zmarłych 
członków Solidarności

	Informujemy, że w niedzielę 6 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłych członków jasielskiej „Solidarności”. Homilię wygłosi ks. dr Stanisław Marczak. 
———————————————————————————————————

HALOWA PIŁKA NOŻNA
zmiana terminów
W listopadzie hala będzie dostępna w terminach: 
18 XI i 25 XI od godz.18,00
W grudniu można będzie korzystać z hali w dniach:
9 XII i 16 XII od godz. 18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty

Warta przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

	W dniach 22-23 października wartę przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu pełnili związkowcy z Gamrackiej Solidarności w składzie: Adam Dziok, Marian Konieczny, Józef Łodziński, Anna Rak i Zbigniew Siepkowski oraz Przewodniczący NSZZ „Solidarność” PKS Jasło, Stanisław Słupek. Warty przy Grobie ks. Jerzego – kapelana i patrona NSZZ „Solidarność” - połączone z modlitwą, pełnią kolejno przedstawiciele Regionów z całej Polski od ponad 30 lat.Od lewej: Zbigniew Siepkowski, Anna Rak, Stanisław Słupek, 
        Adam Dziok, Józef Łodzińki

32 rocznica śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 

	19 października 1984 roku został porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa PRL ksiądz Jerzy Popiełuszko. Miał wtedy 37 lat. Był kapelanem warszawskiej "Solidarności", obrońcą praw człowieka i obrońcą życia. Duchowny organizował w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu słynne msze za ojczyznę. Odżegnując się od nienawiści do oponentów, krytykował wszelkie zło i nadużycia komunistycznych władz.
	Wkrótce po śmierci, ksiądz Popiełuszko został powszechnie uznany za męczennika okresu komunizmu. W 1997 roku, za pontyfikatu Jana Pawła II, rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza, zakończony wyniesieniem na ołtarze przez papieża Benedykta XVI w roku 2010.
	Grób księdza Popiełuszki, znajdujący się przy parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, gdzie pracował, stał się celem licznych pielgrzymek. Modlił się przy nim w 1987 roku Jan Paweł II oraz kardynał Joseph Ratzinger - późniejszy papież Benedykt XVI. Dotychczas sanktuarium odwiedziło ponad 20 milionów pielgrzymów.
	Corocznie, 19 października Solidarność organizuje w całym kraju uroczystości, połączone z Mszą świętą, w intencji Jego i Ojczyzny. Również w Jaśle w Kościele św. Stanisława takie uroczystości się odbyły. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych, członkowie NSZZ „Solidarność”, wraz ze Sztandarami oraz mieszkańcy Jasła i okolic. W trakcie Mszy okolicznościową homilię wygłosił ks. Stanisław Marczak. 
Po Mszy kwiaty pod tablicą ko czci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki złożył Wiceprzewodniczący ZR Podkarpacie Paweł Pietrusza. Na koniec uroczystości odśpiewano pieśń „Ojczyzno ma …”.


Obelisk ku czci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na frontonie Kościoła św. Stanisława w JaślePoczty sztandarowe Solidarności w trakcie uroczystości

Spotkanie w Centrum Energia i Media

	W dniu 14 października w Centrum Energia i Media odbyło się spotkanie informacyjne w związku z procesem tworzenia nowej Spółki „Gamrat Energia”. W spotkaniu, z Załogą NE uczestniczył Zarząd „Gamrat” S.A. w pełnym składzie tj. Prezes Zarządu Pan Michał Mróz i Członek Zarządu Pan Robert Ruwński oraz Pani Maria Zielińska – Prokurent, Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Szef Centrum EiM Pan Adam Kilar.
 Związek „Solidarność” był reprezentowany przez Sekretarza Komisji Międzyzakładowej Jana Krajewskiego i członka KM Przewodniczącego KW w Centrum EiM Bogusława Skubla. 
	Prezes Mróz poinformował, że początkowo w utworzonej Spółce „Gamrat” S.A. obejmie 100 % udziałów, które następnie zamierza sprzedać jednemu z trzech inwestorów branżowych gwarantujących istnienie i rozwój Spółki. Pan Ruwiński zapewnił, że powstała Spółka będzie miała zagwarantowaną stabilność finansową, pozwalającą na bieżącą działalność i płynne regulowanie zobowiązań finansowych. 
Pani Maria Zielińska poinformowała o uwarunkowaniach prawnych związanych z przejściem pracowników do Spółki, na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy, które gwarantują zachowanie warunków płacowych i socjalnych w okresie 1 roku od daty przejęcia tj. od 31.10.2016 roku. 
	Pracownicy uczestniczący w spotkaniu zadawali także pytania, na które odpowiedzi udzielali ww. przedstawiciele „Gamrat” S.A. 
Sekretarz Jan Krajewski zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o poinformowanie potencjalnych inwestorów o woli związków zawodowych do spotkania ws. gwarancji pracowniczych. 
	Prezes Mróz zapewnił, że przed ostatecznym podpisaniem umowy na zbycie udziałów Spółki „Gamrat Energia”, zorganizowane zostanie spotkanie przyszłego inwestora z Załogą Spółki.

Spotkanie Koła Emerytów
W dniu 6 października 2016 r. w Zajeździe „Pod Goleszem” odbyło się doroczne spotkanie członków Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Przewodniczący Regionalnej Sekcji Marian Foremny oraz Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Wiesław Martowicz i Sekretarz KM Jan Krajewski. W trakcie spotkania Przewodniczący Koła kol. Adam Dziok został odznaczony przez M. Foremnego Odznaką „Semper Fidelis” ustanowionej przez Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, za zasługi w działalności na rzecz środowisk emerytów i rencistów. Organizowane spotkania służą integracji środowiska emerytów i rencistów, zapoznania z aktualną działalnością firm w których pracowali oraz rozpoznania możliwości pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach losowych.
Od prawej: Zbigniew Grasela, Wiesław Martowicz, Mieczysław Mikoś, Ryszard Niemaszyk
Od lewej: Zbigniew i Halina Siepkowscy, Wiesław Tutro, Stanisław Smalara, Józef Łodziński, Adam Dziok
Od lewej: Maria Kras, Janina Zabawa, po prawej Halina Kalita

Kontrola warunków pracy w Dywizji Podłogi

	W dniu 29 września br. na terenie Dywizji Podłogi, gdzie zlokalizowana jest produkcja deski tarasowej i węży zbrojonych, odbyła się kontrola dot. warunków pracy, stanu obiektów i urządzeń oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP przez Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w składzie: Maciej Patyk – kierownik BHP, Paweł Tomasik – kierownik Działu Administracji, Wiesław Zagórski – Profilaktyk Pożarnictwa, Jan Sokołowski – Społeczny Inspektor Pracy, Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność”, Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”. Wyjaśnień dla ww. Komisji udzielał Dyrektor Dywizji Podłogi Pan Marek Sepioł i inni odpowiedzialni pracownicy. Z przebiegu kontroli sporządzony został protokół, zawierający wnioski mające na celu poprawę warunków pracy, który przekazano Zarządowi „Gamrat” S.A.

HALOWA PIŁKA NOŻNA
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w okresie jesienno-zimowym (październik-luty) wynajął halę sportową przy Gimnazjum Nr 1 w Jaśle dla członków Związku ze spółek: „Gamrat”, „Tarkett”, „Solgam”, ZPS „Gamrat”, w celu rozgrywek w piłkę nożną. 

Terminy rozgrywek to pierwsze i trzecie piątki miesiąca w godz. 18,00 – 19,30
W październiku hala będzie dostępna w terminach: 
7 X i 21 X od godz.18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty

Pielgrzymka Zbrojeniówki do Skarżyska Kamiennej

	W sobotę, 24 września do skarżyskiego Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej przybyli pracownicy polskiej "zbrojeniówki" w ramach XXI Pielgrzymki Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego. Coroczna pielgrzymka to nie tylko przeżycie duchowe, ale też okazja do spotkań ludzi związanych z branżą i rozmów o sytuacji przemysłu obronnego.  
W tym roku do Skarżyska przyjechali pracownicy zakładów zbrojeniowych i lotniczych m.in. z: Gdyni, Gdańska, Bydgoszczy, Gliwic, Poznania, Warszawy, Jasła (40 osób), Rzeszowa, Stalowej Woli, Kraśnika, Tarnowa, Pionek, Radomia,  Świdnika i Dęblina. 
W pielgrzymce wzięli udział również przedstawiciele zarządów tych zakładów, wśród nich Prezes ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. Pan Andrzej Cholewiak oraz poczty sztandarowe (ponad 30, w tym z OM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A). Podniosły charakter uroczystości uświetniła asysta honorowa Wojska Polskiego, orkiestra wojskowa, orkiestra WSK Rzeszów, a także szwadron kawalerii konnej.
	Na początku uroczystości odbyła się procesja, która przeszła ulicą Wileńską i Wyspiańskiego oraz Promenadą Ostrobramską, a następnie zatrzymała się przy "Dębach pamięci". 
Następnie odsłonięto i poświęcono tablicę smoleńską, gdzie złożono też wieńce i kwiaty. Po godzinie 11.30 rozpoczęła się uroczysta Msza święta za pracowników zbrojeniówki, którą celebrował Ordynariusz diecezji radomskiej bp Henryk Tomasik.
	W trakcie Mszy poświęcono także sztandary: Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Bumar Łabędy oraz Gliwicach i Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność "Belma" w Bydgoszczy.Poczet sztandarowy OM przy „Gamrat” S.A. z Przewodniczącym KM NSZZ „Solidarność” Wiesławem Martowiczem

Szwadron kawalerii konnej

Procesja z obrazem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na czele z biskupem Henrykiem Tomasikiem

Regionalne Zebranie Delegatów 
NSZZ „Solidarność”

	W sobotę 24 września 2016 r. w Krośnie odbyło się XXIV sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność".
Sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu Podkarpacie złożył Przewodniczący ZR - Tadeusz Majchrowicz, a sprawozdanie z działalności Regionalnej Komisji Rewizyjnej, złożył Przewodniczący RKR - Marcin Majka.
Oba wyżej wymienione sprawozdania zostały przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podkarpacie po rzeczowej i merytorycznej dyskusji nad ich treścią. 
	Po części sprawozdawczej rozpoczęła się dyskusja na temat polityki społecznej i Rady Dialogu Społecznego. Poprowadził ją Członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" i Rady Dialogu Społecznego - Henryk Nakonieczny, który zwięźle i rzeczowo przedstawił historię powstania Rady Dialogu Społecznego, oraz wszystkie ustalenia przyjęte przez Rząd RP. 
Delegaci aktywnie włączali się do dyskusji, czy to wypowiadając swoje zdania, czy zadając nurtujące ich w tym temacie pytania.
	Następnie delegaci przyjęli uchwały i stanowiska pro-gramowe, wytyczające kierunki działalności Związku na kolejny okres.
	Wśród zaproszonych gości zebrania byli również: Szymon Wawrzyszko - Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność",  członek Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Poseł na Sejm RP - Piotr Babinetz, Edward Mróz - Delegat Regionu Podkarpacie na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność", oraz Stanisław Przyprawa - Przewodniczący Rady Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność".
	Listy na ręce Przewodniczącego Zarządu Regionu złożyli: Prezydent Miasta Krosna, Starosta Krośnieński, Poseł na Sejm RP - Bogdan Rzońca, Przewodniczący Regionów: rzeszowskiego - Roman Jakim, Stalowa Wola - Andrzej Kaczmarek.


Drugi od lewej Tadeusz Majchrowicz obok z mikrofonem Henryk Nakonieczny

Delegaci WZD w trakcie obrad

XXXIV Pielgrzymka Ludzi Pracy
do Częstochowy
	W dniach 17-18 września odbywała się 34. Ogólnopolska Pielgrzymka Świata Pracy do Częstochowy, aby jak co roku pomodlić się w intencji Ojczyzny i ludzi pracy.  
Z Regionu Podkarpacie uczestniczyli związkowcy z Krosna, Sanoka, Brzozowa i Jasła, na czele z Przewodniczącym Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" - Tadeuszem Majchrowiczem, oraz pod duchową opieką Kapelana podkarpackiej "Solidarności" - ks. Krzysztofa Mijala.
	Głównym punktem 34. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę była w niedzielę 18 września uroczysta Suma na Szczycie. Przewodniczył jej abp Józef Kupny, metropolita wrocławski i Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy. W Eucharystii brało udział ok. 25 tys. osób z zakładów pracy z całej Polski. 
Z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. uczestniczyli pielgrzymi z „Tarkett Polska”, Solgamu oraz Zakładu Produkcji Specjalnej, wraz ze sztandarem Związku. 
	Przed uroczystą Mszą św. do zebranych zwrócił się przewodni-czący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. 
Odczytano także list do pielgrzymów Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który stwierdził m.in.:
„Życzę, aby 34 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy umocniła państwa w wierności naszym najstarszym i najcenniejszym tradycjom ludowym, a także w radościach i poczuciu dumy ze wspólnego budowania Polski, która jest wolna i zamożna, wolnością i zamożnością swoich obywateli”


Cudowny Obraz MB Częstochowskiej

Pielgrzymi na szczycie Jasnogórskim

Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda

W środku Przewodniczący ZR Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz
Nowa spółka-córka Gamrat S.A.

	„Gamrat” S.A parę miesięcy temu założył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „GAMRAT ENERGIA”, w której objął 100 % udziałów. Z dniem 30 września Spółka ta przejmie zorganizowaną część „Gamrat” S.A. – Centrum Energia i Media tj. składniki majątkowe oraz pracowników w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.
	Przejście do Spółki „Gamrat Energia” nie spowoduje dla praco-wników niekorzystnych konsekwencji prawnych, socjalnych i ekono-micznych. Będą oni nadal objęci regulaminami: Pracy, Wynagradzania  i Świadczeń Socjalnych obowiązującymi w „Gamrat” S.A.

W dniu 12 września br. ukazało się Pismo Okólne Nr 6 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego „Gamrat” S.A. 
o treści:
	Informuje się wszystkich pracowników, że w przypadku powiadamiania i wzywania służb ratowniczych do Spółki, należy również powiadomić o powyższym fakcie Ochronę Spółki, która może wówczas skierować pojazd służby ratowniczej we właściwe miejsce, co skraca czas udzielenia ewentualnej pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym obiektom, itp.
	Kierownicy komórek organizacyjnych powiadomią o powyższym obowiązku wszystkich podległych pracowników.

Odsłonięcie obelisku w Krośnie
	W dniu 7 września w Kościele pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, połączona z odsłonięciem i poświęceniem obelisku upamiętniającego 1050. rocznicę Chrztu Polski. 
Obelisk powstał z inicjatywy parafii oraz Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność". Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Przewodniczący Zarządu Regionu Tadeusz Majchrowicz oraz Kapelan podkarpackiej "Solidarności" - ks. Krzysztof Mijal. Poświęcenia dokonał Metropolita Przemyski Abp Adam Szal, który przewodził mszy św. koncelebrowanej oraz wygłosił okolicznościową homilię. 
W uroczystości uczestniczyło liczne grono wiernych oraz poczty sztandarowe: Zarządu Regionu Podkarpacie, Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w Krosno Glass Sp. z o.o., Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Hucie Szkła w Jaśle S.A., oraz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w Gamrat S.A. w Jaśle.


Obelisk upamiętniający 1050 rocznicę Chrztu Polski


Poświęcenie obelisku przez Abp. Adama Szala, 
obok Tadeusz Majchrowicz

Poczet ze sztandarem Związku OM przy „Gamrat” S.A. od lewej: Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Adam Dziok

Zebranie Komisji Międzyzakładowej

     W dniu 29 sierpnia w siedzibie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. 
W trakcie posiedzenia omówiono następujące sprawy:
informacja na temat działań w kwestiach płacowych i socjalnych w poszczególnych Spółkach wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A.
pozostałe informacje w sprawach bieżących
program uroczystości w Jaśle w 36 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych
odsłonięcie w dniu 7 września br. w Kościele św. Wojciecha i MB Częstochowskiej obelisku upamiętniającego 1050 lecie Chrztu Polski
organizacja spotkań integracyjnych w Tarkett i „Gamrat” SA
organizacja pielgrzymek autokarowych do:
 	- 18 września do Częstochowy
 	- 24 września do Skarżyska-Kamiennej
oraz ustalenie zasad ich finansowania.
zgłoszenie kandydata do Honorowej Odznaki „Semper Fidelis” ustanowionej przez Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów
     Poza powyższymi tematami, podjęto decyzje w sprawach organizacyjnych, finansowych oraz przyjęto wolne wnioski

Od 1 września umowa na piśmie przed 
podjęciem pracy 

	Od dzisiaj zaczynają obowiązywać przepisy, które wprowadzają obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy.
	Obowiązujące dotychczas przepisy pozwalały pracodawcy na dopełnienie formalności związanych z umową do końca pierwszego dnia pracy. Pozwalało to na ich odwlekanie, a w przypadku kontroli na tłumaczenie, że pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzień, a ustawowy termin jeszcze nie minął.
	W ocenie PIP tzw. "syndrom pierwszej dniówki" to najczęściej nieprawdziwa informacja, służąca pracodawcom do nielegalnego zatrudniania.
	Od 1 września pracodawca będzie zobowiązany do przedstawie-nia umowy na piśmie albo pisemnego potwierdzenia jej warunków jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy będzie mogła być wymierzona grzywna dla pracodawcy.
	Resort rodziny i pracy podkreśla, że nowelizacja nie wyeliminuje całkowicie szarej strefy w zatrudnieniu, ale sprawi, iż powinna się ona zmniejszyć 
Komunikat
ws. pielgrzymki autokarowej do Częstochowy
 w dniu 18 września 2016 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że jak co roku w trzecią niedzielę września, która w tym roku przypada w dniu 18 września, Solidarność organizuje Pielgrzymkę autokarową Ludzi Pracy do Częstochowy.

Zapisy na wyjazd przyjmowane są          w biurze Związku tel. 491 4785 w terminie 
do 6 września 
Kosz wyjazdu wynosi: 
członkowie NSZZ „Solidarność” 
     oraz członkowie ich rodzin 	- 20 zł od 1 osoby
pozostałe osoby			- 70 zł od 1 osoby
Wpłata obejmuje przejazd + ubezpieczenie
Wyjazd jest planowany w dniu 17 września (sobota) ok. godz. 23, spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, następnie przez „Gamrat”. Powrót w godzinach wieczornych w niedzielę.


Cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej


Będzie wypłata świadczenia pieniężnego

Organizacje związkowe działające w „Gamrat” S.A. przekazały w dn. 19.08 do Administratora funduszu socjalnego stanowisko o treści:

Stanowisko wspólne
organizacji związkowych działających w Gamrat” S.A.    
ws. wypłaty świadczeń z ZFŚS

Organizacje związkowe działające w Spółce tj.:

NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A.
Związek Zawodowy „Chemik”

Przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko, dotyczące wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych „Gamrat” S.A.  w 2016 r., o treści:

Organizacje związkowe proponują wypłatę świadczenia pieniężnego dla uprawnionych pracowników Spółki, w terminie do 31.08.2016 r. w następującej wysokości:

- 350 zł dla pracowników o mies. dochodzie netto do 800 zł
- 300 zł dla pracowników o mies. dochodzie netto od 801 do 1200 zł
- 250 zł dla pracowników o mies. dochodzie netto od 1201 zł do 1800 zł

W jednoosobowych gospodarstwach ww. progi dochodowe są zwiększone współczynnikiem 1,25

Zarząd „Gamrat” S.A, uwzględnił wniosek związków zawodowych i ustalił wypłatę ww. kwot na dzień 26 sierpnia br.

Zebranie Zarządu Regionu

	W dniu 19 sierpnia w Krośnie odbyły się obrady Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, którym przewodniczył Tadeusz Majchrowicz. 
W jego trakcie poruszono następujące tematy:
- przebieg akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ograniczenia handlu w niedzielę
- druk legitymacji elektronicznych oraz stan rozmów nt. rabatów w sieciach handlowych dla ich posiadaczy
- przebieg Nabożeństwa Fatimskiego w dn.6.08 w Miejscu Piastowym
- sprzedaż cegiełek na pokrycie kosztu obelisku upamiętniającego 1050 rocznicę Chrztu Polski
- Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy w dn. 17-18 września
- informacja nt. Maratonu Solidarności, który odbył się 15 sierpnia w Gdańsku
- organizacja wyjazdu na uroczysty pogrzeb ofiar komunistycznego terroru „Inki” i „Zagończyka”, który odbędzie się w dniu 28 sierpnia w Gdańsku z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Premier Beaty Szydło
- omówiono i podjęto decyzje w sprawach organizacyjnych i finansowych

Wycieczka na Słowację

	W dniu 6 sierpnia, 37 – osobowa grupa członków Związku z Gamrat SA, Tarkett Polska, Zakładu Produkcji Specjalnej, wraz z rodzinami, uczestniczyła w wycieczce zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” do ośrodka „Vodny Svet” na Słowacji.
	Pomimo, że pogoda niezbyt dopisała, to jednak uczestnicy skorzystali z wielu atrakcji znajdujących się na terenie ośrodka jak np. baseny odkryte i wewnętrzne (geotermalne), jacuzzi, sztuczna fala, zjeżdżalnie, boisko do siatkówki plażowej oraz z bogatej oferty gastronomicznej.


Basen termalny — temp. 34 * C

Komisja Krajowa

Pole tekstowe: Inne strony
Pole tekstowe: Kontrola PIP w Gamracie

	Państwowa Inspekcja Pracy z Rzeszowa rozpoczęła w dniu 5.07.2017 r. kontrolę w „Gamrat” S.A. w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym BHP.
W dniu 6 lipca w Dziale BHP w obecności Kierownika Macieja Patyka, doszło do spotkania przedstawicieli zw. zawodowych Jana Krajewskiego – NSZZ „Solidarność” i Wacława Mikruta – ZZ „Chemik” z Inspektorem PIP Panem Bartoszem Pittnerem, dokonującym kontroli. 
	W trakcie spotkania Inspektor poinformował o przedmiocie kontroli i zwrócił się do związkowców o zgłaszanie ewentualnych wniosków i uwag w zakresie objętym kontrolą. Zapewnił też, że po zakończeniu kontroli i sformułowaniu wniosków pokontrolnych jest gotowy do ich omówienia ze związkami zawodowymi.
 	Związkowcy podkreślili, że są w stałym kontakcie z Działem BHP oraz Społeczną Inspekcją Pracy i ewentualne uchybienia dot. warunków pracy są eliminowane na bieżąco. W ostatnich latach w „Gamrat” S.A. znacząco uległo poprawie zaplecze higieniczno-sanitarne dla pracowników oraz warunki pracy, w związku z inwestycjami w nowoczesne linie produkcyjne.

Wycieczka na Słowację
 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” SA organizuje w dniu 22 lipca (sobota) dla członków Związku i ich rodzin, wycieczkę do ośrodka „Vodny Svet” w Svidniku na Słowacji. 
Opłata od 1 osoby – 10 zł
Do dyspozycji gości są tam m.in.:
baseny dla dzieci i dorosłych na zewnątrz i w  
     pomieszczeniu z podgrzewaną wodą
zjeżdżalnie o różnym stopniu trudności
sztuczna fala
trampoliny i dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci
siatkówka plażowa
bogate zaplecze gastronomiczne
wypożyczalnia leżaków
miejsce do rozłożenia koców i leżaków
dostęp do Internetu przez WIFI
W cenie wyjazdu wkalkulowano autokar, ubezpieczenie i wejście do ośrodka na cały dzień (10,00—18,00)
Zapisy do dnia 18 lipca, w biurze Związku 
tel. 491 4785
Przy zapisie niezbędny jest nr PESEL, oraz wniesienie opłaty.
Wyjazd jest zaplanowany w dniu 22.07 o godz. 8,00 z Osiedla Gamrat, a następnie   o 8,10 z Jasła spod JDK
Powrót w tym samym dniu w godzinach wieczornych.
Na wyjazd prosimy o zabranie dowodów osobistych, na wypadek kontroli Straży Granicznej.


Kontrola BHP w Dywizji Rur
	W dniu 19 czerwca w Dywizji Rur odbyła się kontrola Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy poświęcona przeglądowi warunków pracy, stanu obiektów i urządzeń oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP. W skład komisji wchodzili: 
Maciej Patyk Kierownik BHP, Agata Żebracka i Janina Gucwa – medycyna pracy NZOZ „Kemed”, Wiesław Zagórski Profilaktyk pożarnictwa, Paweł Tomasik Kierownik Biura Spółki, Jan Sokołowski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, Jan Krajewski przedstawiciel NSZZ Solidarność oraz ze strony Dywizji Rur Dyrektor Jerzy Pachana. 
	Komisja nie stwierdziła rażących naruszeń obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Warunki pracy w ostatnich latach znacząco się poprawiły, wraz z uruchomieniem nowoczesnych linii produkcyjnych. Oczywiście komisja ujawniła pewne niedociągnięcia, które znalazły się w protokole pokontrolnym. Będzie on skierowany do Zarządu „Gamrat” S.A, celem podjęcia decyzji ws. ich eliminacji.
Obrady Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

	Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska była specjalnym gościem posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Mówiła kiedy nie będzie handlu w niedziele i o tym jak poprawić dialog w Polsce.
	Komisja Krajowa obradująca w dniu 20 czerwca na zamku w Rydzynie (woj. wielkopolskie) dyskutowała z minister Rafalską przede wszystkim o poziomie dialogu w Polsce. Przedstawiciele „S” podkreślali, że Rada Dialogu Społecznego była tworzona jako zaprzeczenie martwej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Miała być niezależna, z własnym finansowaniem i możliwością realnego działania. Tymczasem obecne pomysły umocowania dyrektora Rady Dialogu Społecznego na stanowisku zastępcy dyrektora Centrum Partnerstwa Społecznego jest dalszym uzależnieniem tej instytucji od rządu.
	Komisja Krajowa przyjęła także m.in. stanowiska w sprawie propozycji wzrostu wynagrodzeń oraz emerytur i rent w 2018 r., a także sprzeciwiające się planom zmniejszenia zatrudnienia w Polskiej Grupie Energetycznej o 20 proc.
	Dużą część posiedzenia zajęła dyskusja o wolnych niedzielach w handlu. Komisja Krajowa przyjęła stanowisko ws. projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Od pytań o wolne niedziele nie uciekła minister Rafalska. Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń zapytał kogo boi się rząd PiS nie wprowadzając wolnych niedziel.
	Minister odpowiedziała, że rząd boi się nieodpowiedzialnych i złych decyzji. Tłumaczyła, że zależy jej na uchwaleniu dobrych rozwiązań, które mają szansę dłuższego przetrwania.
	Przewodniczący Solidarności Piotr Duda zwrócił uwagę, że idąc do wyborów PiS stawiał sprawę wolnych niedziel jako kwestię priorytetową. I teraz powinen się z tego wywiązać. Tymczasem członkowie Solidarności to świadomi wyborcy, którzy dokładnie przyglądają się działaniom rządu.


Od lewej: Tadeusz Majchrowicz—Wiceprzewodniczący KK, Minister Elżbieta Rafalska i Piotr Duda Przewodniczący KK

Spotkanie na temat podwyżek w Gamracie

	W dniu 12 czerwca w siedzibie Zarządu Gamrat S.A. odbyło się spotkanie poświęcone trwającemu procesowi podwyżek w Spółce. 
W spotkaniu ze strony Zarządu uczestniczyli: Prezes Michał Mróz, członek Zarządu Robert Ruwiński oraz Kierownik Zarządzania Zasobami Ludzkimi Barbara Kozak. 
Stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność” – Jan Ślabski Wiceprzewodniczący KM, Jan Krajewski Sekretarz KM i Maria Żuklińska członek KM. ZZ „Chemik”: Wacław Mikrut Prewodniczący oraz Marek Olbrot Wiceprzewodniczący.
	Zarząd Spółki przedstawił informację dotyczącą przebiegu procesu podwyżek płac dla pracowników, zasad premiowania oraz odniósł się do Stanowiska związków ws. podwyżek z dnia 31 maj 2017 r.
Następnie odbyła się dyskusja w trakcie której strona związkowa zaprezentowała stanowisko, że podwyżkami powinni zostać objęci wszyscy pracownicy Gamrat S.A. Również premia powinna obejmować wszystkie komórki Spółki, na podstawie opracowanych kryteriów premiowania.
	Prezes M. Mróz oświadczył, że podwyżki płac będą dotyczyć pracowników najniżej zarabiających, a co do pozostałych pracowników dokonana zostanie analiza obecnego poziomu płac i w uzasadnionych przypadkach będą podejmowane decyzje o podwyżce. Natomiast Zarząd stoi na stanowisku, że premią zostaną objęci pracownicy Dywizji produkcyjnych i służb utrzymania ruchu. Podwyżki wynagrodzeń i premia na nowych zasadach zaczną obowiązywać od 1 lipca 2017 r.
	Ustalono, że Zarząd po zakończeniu procedury podwyżek poinformuje związki zawodowe o przyjętych kryteriach i ich skali. Związki zawodowe dokonają analizy działań Zarządu w kwestii podwyżek, w kontekście przestawionych postulatów i przedstawią swoje wnioski.

Uroczystości w Miejscu Piastowym

	W niedzielę 11 czerwca w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza odbyła się uroczystość koronacji dwóch wizerunków Maryi: figury Matki Bożej Fatimskiej z Miejsca Piastowego i obrazu Matki Bożej Pocieszenia z pobliskiej Komborni.
	Uroczystościom przewodniczył metropolita przemyski abp Adam Szal, a wraz z nim: abp senior Józef Michalik, abp senior obrządku greckokatolickiego Jan Martyniak, bp rzeszowski Jan Wątroba, bp senior diecezji rzeszowskiej Kazimierz Górny, przełożony generalny Michalitów ks. Dariusz Wilk i licznie zgromadzeni kapłani.
	Kazanie wygłosił emerytowany metropolita przemyski abp Józef Michalik, w którym przestrzegał, że szatan nie zrezygnował z walki o człowieka, a na dowód Matka Boża pokazała dzieciom z Fatimy piekło – jednak nie po to, aby je przestraszyć, ale żeby pomagały grzesznikom przez modlitwę, umartwienie, post i praktykowanie pierwszych sobót miesiąca. Były przewodniczący Episkopatu Polski podkreślił, że konieczne jest, byśmy się nawracali i stawali się „narodem głębszej wiary, żywszej modlitwy i mocniejszego świadectwa w obronie wiary i obyczajów”.
	Na zakończenie Mszy świętej abp Adam Szal wypowiedział akt zawierzenia Matce Bożej.
Obraz Matki Bożej Pocieszenia z Komborni przedstawiający Koronację Matki Najświętszej został namalowany na płótnie przed 1624 r
Historia figury Matki Bożej w Miejscu Piastowym jest krótsza i wiąże się z nabożeństwami fatimskimi, które w tym miejscu odbywają się od 1979 r. W uroczystościach uczestniczyła delegacja z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ze Sztandarem Związku.


Uroczystości przez Sanktuarium w Miejscu Piastowym.  Po prawej koronowany Obraz M.B. Pocieszenia i Figura M.B. Fatimskiej


Arcybiskup A. Szal koronuje Figurę M.B. Fatimskiej


Od lewej Poczet sztandarowy „S” Gamrat w składzie:
Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Adam Dziok

Zebranie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

	W dniu 26 maja w siedzibie Związku odbyło się zebranie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Głównym tematem posiedzenia było omówienie stanu negocjacji nt. podwyżek wynagrodzeń.
- w „Tarkett Polska” podpisano porozumienie na mocy którego pracownicy otrzymają od 1.05 podwyżki płac zasadniczych, z wyrównaniem od 1.01.2017 oraz dodatek za pracę w systemie 4-ro brygadowym
- w „Gamrat Energia” podpisano porozumienie które zakłada podniesienie od 1 lipca płac zasadniczych średnio o 11,2 %, objęcie dodatkiem brygadzistowskim wszystkich brygadzistów oraz określenie puli premii miesięcznej
- w „Gamrat” S.A. Zarząd Spółki, uznając zasadność wysuwanych postulatów związkowych, rozpoczął procedurę podwyżek płac zasadniczych pracowników oraz określił kryteria otrzymywania premii w Dywizjach produkcyjnych. W dniu 31.05.2017 r. związki zawodowe przekazały Zarządowi stanowisko odnoszące się do ww. kwestii
Poza ww. tematem, w porządku zebrania Prezydium znalazły się następujące tematy:
wręczenie kol. Zbigniewowi Siepkowskiemu Odznaki „Semper Fidelis” za zasługi dla Koła Emerytów i Rencistów przy „Gamrat” S.A.
przyjęcie do Związku nowych członków
decyzje finansowe
sprawy organizacyjne


Po lewej Zbigniew Siepkowski i Wiesław Martowicz—Przewodniczący Komisji Międzyzakłdowej


SPOTKANIE W RZESZOWIE

	18 maja w siedzibie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność  odbyło się spotkanie w ramach kampanii społeczno-informacyjnej „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego.”
	Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski omówili zasady zmian w przechodzeniu na emeryturę, związane z obniżeniem wieku emerytalnego. Na spotkaniu obecni byli także wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, Szymon Wawrzyszko przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Przemyska oraz Ewa Papiewska – Borkowska dyrektor Oddziału ZUS w Rzeszowie. 
	W rozmowach licznie uczestniczyli również przedstawiciele Regionu Podkarpacie, na czele z Z-cą Przewodniczącego ZR - Wojciechem Jarząbem, Szefem Delegatury Regionu w Sanoku - Andrzejem Szalem i Szefem Delegatury Regionu w Jaśle - Pawłem Pietruszą oraz przedstawiciele organizacji zakładowych Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" zrzeszających najwyższą liczbę członków, w tym Sekretarz Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.
	Kampanię określa siedem haseł: Moja emerytura – mój wybór, Emerytura prawem, nie obowiązkiem, Sprawdź, zanim wybierzesz, Emerytura – wybieram świadomie, Bezpieczna praca do emerytury, Emerytury zabezpieczone finansowo, Polityka rodzinna wspiera emerytury. 
	Związkowcy obecni na spotkaniu podnosili kwestię przechodze-nia na emeryturę po przepracowaniu 40 lat mężczyźni i 35 lat kobiety, bez względu na wiek, co było przedmiotem przedwyborczej umowy pomiędzy NSZZ „Solidarność” a obecnym Prezydentem Andrzejem Dudą. Minister Szwed oświadczył, że ten postulat z uwagi na możliwości budżetowe nie może być na razie zrealizowany, choć nie wykluczył tego w przyszłości.
Jeśli chodzi o świadczenia przedemerytalne, to nie planuje się zmian w obecnie obowiązujących zasadach.


Uczestnicy konferencji „Godny wybór”

Wiceminister Stanisław Szwed


W środku Sekretarz Stanu Adam KwiatkowskiHerb Rzeczypospolitej Obojga Narodów
1764-1795

Obchody Święta Konstytucji 3 maja w Jaśle

	Jak co roku w Jaśle odbyły się uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, co miało miejsce w 1791 roku.
Wzięli w nich udział mieszkańcy Jasła i okolicznych miejscowości, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wielu organizacji politycznych i społecznych, reprezentanci jasielskich instytucji oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Wśród uczestników byli obecni m.in.: Senator Alicja Zając, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska i Starosta Powiatu Jasielskiego Adam Pawluś.
	Tegoroczne obchody zainaugurowała uroczysta Msza święta w intencji ojczyzny odprawiona na płycie jasielskiego rynku. Następnie, przy akompaniamencie jasielskiej Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej, pochód uczestników uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi udał się ulicami Miasta pod tablicę, upamiętniającą 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, gdzie złożone zostały kwiaty.
	Następnie w parku miejskim pod glorietką zebrani mieli okazję wysłuchać listu burmistrza Jasła, Ryszarda Pabiana, który pod jego nieobecność odczytała wiceburmistrz Elwira Musiałowicz - Czech. 
	Uroczystości rocznicowe zakończył koncert chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle oraz Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jaśle pod batutą Moniki Twarduś.


Msza święta na Jasielskim Rynku

Poczet sztandarowy OM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Uroczystości w Parku Miejskim pod glorietką

II tura rozmów płacowych w „Gamrat Energia”

	W dniu 27 kwietnia odbyła się II tura rozmów placowych w „Gamrat Energia” Sp. z o.o. w których uczestniczyli: przedstawiciele organizacji związkowych działających w Spółce, pracownicy, Dyrektor Spółki Adam Kilar, Prezes Michał Mróz oraz Pan Krzysztof Moska - współwłaściciel Grupy Kapitałowej „Lentex” S.A.
	W trakcie spotkania Pan K. Moska uznał, że płace w Spółce są na zbyt niskim poziomie, dając tym samym zielone światło dla Prezesa Spółki i związków zawodowych do zawarcia porozumienia ws. wzrostu wynagrodzeń. Pan Prezes M. Mróz zobowiązał Dyrektora A. Kilara do przygotowania propozycji wzrostu płac dla poszczególnych pracowników. 
Podwyżki wynagrodzeń obowiązywałyby od dnia 1 lipca 2017 roku. 
	W najbliższym czasie dojdzie do kolejnego spotkania na którym powinno dojść do ostatecznych ustaleń ws. podwyżek wynagrodzeń w 2017 r. dla pracowników „Gamrat Energia”
Rozmowy płacowe w „Gamrat Energia”

	W środę 19 kwietnia odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu „Gamrat Energia” Sp. z o.o. Pana Michała Mroza z przedstawicielami organizacji związkowych działających w Spółce tj. NSZZ „Solidarność” – Jana Krajewskiego i Bogusława Skubla oraz ZZ „Chemik” – Wacława Mikruta, z udziałem pracowników kol. Zenona Madejczyka, Czesława Urbana i Andrzeja Burka. 
	Tematem spotkania były podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w 2017 roku. Na wstępie spotkania związki zawodowe wręczyły Prezesowi Spółki stanowisko dot. wzrostu wynagrodzeń, zawierające postulat podniesienia płacy zasadniczej i wprowadzenia dodatku za pracę w niedzielę i święta dla systemu 4 brygadowego. 	Następnie odbyła się szeroka dyskusja dot. złożonego wniosku. Prezes M. Mróz uznając fakt niskich płac w Spółce , zadeklarował rozważenie spełnienia zgłoszonych propozycji. 
Kolejne spotkanie w ww. kwestii zostało ustalone na dzień 25 kwietnia.
Dużo zdrowia, spokoju i radości oraz niech Chrystus Zmartwychwstały napełni nas nadzieją na lepszą przyszłość 

życzy Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Wisła znowu wygrywa w Niecieczy

	Członkowie NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. ze spółek: Gamrat S.A., Gamrat Energia, Tarkett Polska, Solgam i ZPS „Gamrat” uczestniczyli w dniu 8 kwietnia w meczu Ekstraklasy piłki nożnej Bruk Bet Termalica Nieciecza – Wisła Kraków. 
Mecz obfitował w bramki i zakończył się zwycięstwem Wisły 3:2. Bramkę na wagę zwycięstwa w doliczonym czasie gry strzelił Mateusz Zachara. Mecz odbywał się przy komplecie publiczności, a nasza ekipa liczyła 42 osoby.


Grupa naszych kibiców 


Widok na murawę boiska i trybunę honorową

Stadion Termaliki w wieczornej szacie
Fundusz socjalny w 2017 roku

   W marcu br. trwały intensywne negocjacje nad planami finansowymi i rodzajami świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2017 r. w Spółkach objętych działalnością związkową. 
Poniżej przedstawiamy informację na temat przyjętych ustaleń:
Gamrat S.A.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika (ustawowy wzrost o 92 zł od 1.01.2017)
Rodzaje świadczeń:
- pożyczki na cele mieszkaniowe – 6000 – 10000 tys. zł
- świadczenia pieniężne lub rzeczowe
- bezzwrotna pomoc finansowa ( zapomogi)
- paczki dla dzieci – roczniki 2002-2016
- imprezy kult.ośw. i sport. rekr.
- progi dochodowe (netto) 0-800 zł, 801-1200, 1201-1800, powyżej 1800 nie przysługują świadczenia pieniężne, dla osób samotnych progi są waloryzowane wsp. 1,25.
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego, w zależności od progu dochodowego, w wys. 420, 400, 380 zł
Gamrat Energia Sp. z o.o.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika
 Rodzaje świadczeń:
- świadczenia pieniężne lub rzeczowe
- bezzwrotna pomoc finansowa ( zapomogi)
- paczki dla dzieci – roczniki 2002-2016
- imprezy kult.ośw. i sport. rekr.
- progi dochodowe (netto) 0-800 zł, 801-1200, 1201-1800, powyżej 1800 nie przysługują świadczenia pieniężne, dla osób samotnych progi są waloryzowane wsp. 1,25.
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego, w zależności od progu dochodowego, w wys. 420, 400, 380 zł
Tarkett Polska Sp. z o.o.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika
 Rodzaje świadczeń:
- pożyczki mieszkaniowe do 2400 zł
- świadczenia pieniężne ( Święta Wielk., Św. wakacyjne, Święta BN)
- zapomogi
- impreza integracyjna
- Dzień Dziecka
- paczki dla dzieci - roczniki 2002—2016 
- progi dochodowe (brutto) 0-1100 zł, 1101-1800, 1801-2600, powyżej 2601 zł, dla osób samotnych progi są waloryzowane wsp. 1,25.
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego w zależności od progu dochodowego, w wys. 400, 380, 360, 170 zł
ZPS Gamrat Sp. z o.o.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika
 Rodzaje świadczeń:
- świadczenia pieniężne
- zapomogi losowe
- paczki dla dzieci – roczniki 2004-2017
- wczasy „pod gruszą”
- progi dochodowe (netto) 0-900 zł, 901-1700, 1701-2000, pow. 2000 zł
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego, w zależności od progu dochodowego, w wys. 450, 400, 350, 300 zł
Solgam Sp. z o.o.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika
 Rodzaje świadczeń:
- świadczenia pieniężne
- zapomogi losowe
- progi dochodowe (netto) 0-1000 zł, 1001-2000, powyżej 2000 zł
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego, w zależności od progu dochodowego, w wys. 380, 350, 300 zł

W trakcie roku organizacje związkowe będą negocjować terminy wypłat i wysokość świadczeń pieniężnych dla uprawnionych pracowników w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Związki zawodowe będą ponadto występować do Zarządów Spółek o zwiększenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny w roku 2017.

Droga Krzyżowa w WarszawieCzłonkowie Związku chętni do udziału w Drodze Krzyżowej mogą się zapisywać w biurze Związku do dnia 30 marca. Koszt wyjazdu 25 zł.

Termin wyjazdu do Niecieczy

Informujemy, że są do odbioru bilety wstępu na mecz 
Bruk Bet Nieciecza – Wisła Kraków 
Przy odbiorze biletów będzie pobierana opłata.
Wyjazd na mecz zaplanowano dn. 8 kwietnia (sobota) o godz. 18,00 spod JDK w Jaśle. Następne przystanki: Osiedle Gamrat – 18,10 i Kołaczyce – 18,15
	Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych, a osoby posiadające bilety ulgowe legitymacji uczniowskich.
——————————————————————

Mecz Nieciecza-Wisła

	NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na mecz Ekstraklasy piłki nożnej Bruk Bet Nieciecza – Wisła Kraków, który odbędzie się w dniu 8 kwietnia br. o godz. 20,30 w Niecieczy.
Cena wyjazdu dla członków Związku wynosi 20 zł. (bilet+autokar+ubezpieczenie)
Zapisy są przyjmowane w biurze Związku do dnia 20 marca (Tel. 491 4785). 
Ilość osób jest ograniczona – 50 miejsc.
Warunkiem wyjazdu jest zarezerwowanie biletów przez elektroniczny system dystrybucji.
	Dane dotyczące miejsca i terminu wyjazdu zostaną podane w terminie późniejszym, po dokonaniu rezerwacji biletów.Z okazji Dnia Kobiet
spełnienia marzeń,
zadowolenia z siebie, 
dużo szczęścia i uśmiechu 
oraz wiele radości życiowej 
życzy wszystkim Paniom 

NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

	W dniu 27 lutego br. w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej. Przewodniczący KM Wiesław Martowicz i Sekretarz KM Jan Krajewski poinformowali o działaniach Związku o okresie od ostatniego posiedzenia oraz o tematyce spotkania z Prezesem Zarządu „Gamrat” S.A. Michałem Mrozem, które odbyło się przed dzisiejszym zebraniem. Głównym wątkiem spotkania były kwestie płacowe w roku 2017 r. 
Poza ww. tematami KM omawiała i podejmowała decyzje w następujących sprawach:
przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2016 rok
uchwalenia preliminarza budżetowego na 2017 r.
omówienie problematyki płacowej w Spółkach objętych działalnością Związku
plany funduszu świadczeń socjalnych na 2017 r.
uchwała ws. przyjęcia nowych członków
uchwała ws. świadczeń statutowych dla członków Związku
informacja z działalności Zarządu Regionu Podkarpacie 
sprawy organizacyjne i finansowe

————————————————————————————
HALA W LUTYM

W lutym hala sportowa przy Gimnazjum NR 1 
w Jaśle będzie dostępna w terminach: 
Piątki, 17 i 24 lutego od godz.18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty
  —————————————————–———————————

Kulig w Regietowie
	W sobotę 4 lutego NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. zorganizował dla swoich członków ze spółek: Gamrat, Gamrat Energia, Tarkett i Zakładu Produkcji „S” kulig w miejscowości Regietów, gdzie swój ośrodek posiada Stadnina Koni Huculskich z Gładyszowa. 
Przejazd saniami wzbudził dużo radości i emocji wśród uczestników, gdyż momentami konie galopowały co sił w nogach i trzeba się było mocno trzymać. Po powrocie do ośrodka, wszyscy udali się do Karczmy „Huculanka” gdzie przygotowany był ciepły posiłek, grzaniec oraz kiełbasa do pieczenia. Pobyt w Karczmie odbywał się w miłej atmosferze, przy muzycznych dźwiękach.

„Pędzi, pędzi kulig, niczym błyskawica …”

Przy biesiadnym stole

Zabawa przy muzyce

WYJAZD NA NARTY
	W sobotę 28 stycznia członkowie Związku z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uczestniczyli w wyjeździe do Stacji Narciarskiej Chyrowa-Ski. 
Warunki śniegowe na stoku były wyśmienite co w połączeniu z lekkim, mroźnym wiatrem sprzyjało zdrowej, sportowej rekreacji. 
Nikt z uczestników wyjazdu nie doznał kontuzji, choć większość od dość dawna nie miała nart na nogach. Na szczęście tego się nie zapomina i udało się całkiem udanie szusować po stoku. 
Na koniec „wypadu” uczestnicy zregenerowali siły ciepłym posiłkiem w restauracji „Gościniec”. Większość „narciarzy” zamierza jeszcze tu wrócić i nie tylko tu, bo ten sport wciąga.


W kolejce do wyciąguZjazd ze stoku


Regeneracja sił 


Wyjazd na kulig do Regietowa
    NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje w dniu 4 lutego br. (sobota) dla członków Związku ze spółek: „Gamrat”, „Gamrat Energia”, „Tarkett”, „Solgam” i ZPS „Gamrat” wyjazd na kulig do Regietowa.
Organizator zapewnia:
- przejazd autokarem + ubezpieczenie
- kulig na saniach
- ciepły posiłek
Zapisy są przyjmowane w biurze Związku do dnia 25 stycznia – Tel. (13) 491 4785 lub do wyczerpania ilości miejsc – 50. 
Przy zapisie należy podać nr telefonu i PESEL. Wyjazd jest planowany o godz. 15,30 z Osiedla Gamrat, z przystankiem w Jaśle pod JDK. Planowany powrót ok. godz. 22,00. Wyjazd na narty do Chyrowej
    NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje w dniu 28 stycznia br. (sobota) dla członków Związku (+ 1 dod. członek rodziny) ze spółek: „Gamrat”, „Gamrat Energia”, „Tarkett”, „Solgam” i ZPS „Gamrat” wyjazd na narty do Chyrowa-Ski.
Organizator zapewnia:
- przejazd autokarem + ubezpieczenie
- karnet 10-cio zjazdowy
- ciepły posiłek
	Zapisy są przyjmowane w biurze Związku do dnia 24 stycznia – Tel. (13) 491 4785. 
Przy zapisie należy podać nr telefonu i PESEL. Wyjazd jest planowany o godz. 9,00 z Osiedla Gamrat, z przystankiem w Jaśle pod JDK. Planowany powrót ok. godz. 16,00. 
Prosimy zabrać po 15 zł, jako kaucję za 1 karnet.————————————————————————————
HALA W STYCZNIU

W styczniu hala sportowa przy Gimnazjum NR 1 
w Jaśle będzie dostępna w terminach: 
Piątki, 20 i 27 stycznia od godz.18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty
  —————————————————–———————————

Stanowisko Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” nr 1/17 z dnia 9 stycznia 2017 r. 
ws. sytuacji w kraju 

	Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje wydarzenia ostatnich tygodni rozgrywające się w Sejmie RP oraz w stolicy i innych miastach kraju.
Narracja opozycji, która sama nazywa siebie opozycją totalną, ma na celu stworzenie wrażenia totalnego chaosu w kraju. Metoda ta obliczona jest na wywołanie konfrontacji społecznej, paraliżu państwa a w konsekwencji na przejęcie władzy. Ten sposób działania niemający nic wspólnego z demokracją i niszczący kulturę polityczną, niezbędną do funkcjonowania demokratycznych instytucji, nie może być akceptowany.    
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, zbudowany na zasadach demokratycznych w oparciu o szeroko rozumiane wartości zawarte w katolickiej nauce społecznej, wśród statutowych celów wskazuje między innymi „szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartości” oraz „kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny”.
Kierując się powyższymi zasadami, Związek nie może być bierny w tej sytuacji.                                 
Nie chodzi nam o obronę tej czy innej partii politycznej, ale o obronę podstawowych zasad społeczeństwa i państwa demokratycznego.
Ponadto każdy obywatel powinien mieć w pamięci antypracownicze     i antyspołeczne decyzje poprzedniej władzy a dzisiejszej opozycji. Wydłużenie wieku emerytalnego, zlekceważenie dwóch milionów podpisów pod wnioskiem o referendum w tej sprawie, zamrożenie podstawy dochodu wolnego od podatku, zamrożenie wskaźnika naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wielokrotną liberalizację Kodeksu pracy itp., nie mogą być przez nas zapomniane.   
Zrealizowanie przez obecną ekipę rządzącą wielu z postulatów związkowych i społecznych stanowi nadzieję na dalsze kontynuowanie prospołecznej polityki państwa.
Dążenie twórców polityki antyspołecznej do władzy, stanowi zagrożenie powrotem do tamtych, antypracowniczych rozwiązań.
	NSZZ „Solidarność”, biorąc pod uwagę informację o możliwym porozumieniu sił parlamentarnych zmierzającym do zakończenia kryzysu sejmowego uważa, że należy powstrzymać się od czynnych działań i dać szansę na powrót do normalności.
            NSZZ „Solidarność” apeluje o uszanowanie zasad demokracji konstytucyjnej i zaprzestanie totalnej opozycji wobec decyzji polskiego społeczeństwa wyrażonej przy urnach wyborczych. Niezależnie od powyższego każde naruszenie tych zasad, zmierzające do paraliżu funkcjonowania państwa, spotka się ze zdecydowaną reakcją Związku.

          Napisz do nas:  solidgam@onet.pl