Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności związkowe i nie tylko
Pole tekstowe: Organizacja Międzyzakładowa przy GAMRAT S.A.   38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Pole tekstowe:   Łączy nas Solidarność
Pole tekstowe: Na stronę dokonano dotychczas

Administrator strony:   

Jan Krajewski

tel. 491 4785  

Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Strony
warte odwiedzenia

wejść

Pole tekstowe: Lokalne media

Portale internetowe:   

Wystarczy kliknąć na Logo  

Stacje radiowe i telewizyjne

Radio „Rzeszów”

Pole tekstowe: Strony samorządowe

Miasto Jasło

Powiat Jasło

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

 

Portal o naszym Województwie

Pole tekstowe: Instytucje 
Państwowe
Pole tekstowe: Strony związkowe
Pole tekstowe: Zakłady pracy objęte działalnością Organizacji
Międzyzakładowej przy GAMRAT S.A.

Państwowa

Straż Pożarna

Rzecznik Praw Konsymenta

Straż Pożarna

Pole tekstowe: 

Pielgrzymi z ZPS „Gamrat” i Koła Emerytów 

Realizacja programu Związku

    Ostatnie dwa lata były bardzo dobre dla realizacji postulatów pracowniczych i społecznych. Przyczyniły się do tego nie tylko nasze wieloletnie akcje i kampanie, ale też zawarcie przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” umowy programowej z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą.
Oto najważniejsze osiągnięcia:
Przywrócenie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn)
Utworzenie Rady Dialogu Społecznego
Ustanowienie minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń
Wyłączenie z wymiaru płacy minimalnej dodatku za pracę w porze nocnej
Zniesienie dyskryminacji młodych pracowników w zakresie minimalnego wynagrodzenia
Likwidacja syndromu pierwszej dniówki, czyli wprowadzenie obowiązku zawierania pisemnej umowy przed rozpoczęciem pracy
Wprowadzenie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, w tym obowiązku zatrudniania na umowy o pracę
Zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla najuboższych
Ograniczenie patologii w zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w tym większa ochrona dla kobiet w ciąży
Wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci (500+)
Częściowe odmrożenie kwoty naliczania funduszu socjalnego
Znaczące podniesienie minimalnych rent i emerytur
Oskładkowanie umów zleceń
Znaczące zwiększenie uprawnień dla pracowników zatrudnionych na umowę na czas określony
Wydłużenie okresu odwoławczego od wypowiedzenia umowy o pracę
	Niezależnie od powyższego trwają prace nad nowym Kodeksem Pracy i nowelizacją ustawy o związkach zawodowych. Są również zaawansowane prace nad ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele. Przed nami debata o zmianach konstytucji w zakresie obywatelskich referendów lokalnych i ogólnokrajowych,


Ogłoszenie
ws. wyjazdu do Skarżyska Kamiennej na Pielgrzymkę autokarową Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego w dniu 
30 września 2017 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd do Skarżyska Kamiennej na XXII Pielgrzymkę Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego do Sanktuarium MB Ostrobramskiej. Zapisy przyjmowane są w biurze Związku w terminie do 19 września – tel. 491 4785. Ilość miejsc jest ograniczona–50, decyduje kolejność zapisu.
Wyjazd dla członków Związku i ich rodzin jest bezpłatny.
Termin wyjazdu ustalono dniu 30 września (sobota) o godz. 5,00 spod Jasielskiego Domu Kultury w Jaśle, następnie przez Osiedle Gamrat.Pikieta Solidarności w Warszawie

	Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie informuje, iż nasz Związek organizuje 16 września br., (sobota) o godz. 12:00 pikietę protestacyjną przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie. 
Zadecydowała o tym obradująca w Lubinie Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność". To reakcja na działania KE w sprawie zróżnicowanego wieku emerytalnego wchodzącego w Polsce 1 października.
Wyjazd jest bezpłatny, zapisy do dnia 7 września w biurze Związku, tel. 491 4785.
	Osoby, które uczestniczą w Pielgrzymce do Częstochowy również mogą się zapisywać, gdyż planowany jest wyjazd po pikiecie bezpośrednio do Częstochowy na Święto Świata Pracy.
Rocznica sierpnia 80 w Jaśle

	W dniu 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle zostanie odprawiona Msza św. w 37 – rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. 
We mszy św. udział weźmie i kazanie wygłosi ks. dr Stanisław Marczak. 
Po mszy św. nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Zapraszamy do udziału u uroczystościach

Stanowisko nr 3/17
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

	Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uznaje skierowanie zaproszenia do naszego Związku na uroczystości rocznicy sierpnia 1980 r. przez pomorski Komitet Obrony Demokracji, za bezczelną prowokację. To zdumiewające, że zaprasza się jubilata na jego własne urodziny i to w sytuacji, gdy ów jubilat od 30 lat niezmiennie organizuje swoje obchody.
Można w tym miejscu postawić pytanie: gdzie były osoby tworzące KOD, tak troskliwie pochylające się dzisiaj nad „Solidarnością”, gdy związkowcy samotnie za składkowe pieniądze wznosili pomniki i organizowali uroczystości ku czci pomordowanych i szykanowanych. Gdzie były te osoby, gdy podczas protestów strzelano do członków „Solidarności”, upominających się o realizację postulatów sierpniowych ? 
Dzisiaj, gdy wreszcie są one realizowane, te środowiska nagle się uaktywniły, maszerując ramie w ramię z liberałami, którzy postulaty sierpniowe przez lata systematycznie deptali.
Jak pogodzić świętowanie rocznicy sierpnia 1980 r. z Nowoczesną, która jako jedną z pierwszych inicjatyw ustawodawczych postulowała likwidację związków zawodowych, lub z Platformą Obywatelską, która m.in. wydłużyła wiek emerytalny? I wreszcie jak można stać ramię w ramię z ludźmi, którzy dopuścili do rozgrabienia majątku narodowego?
	Tegoroczne centralne uroczystości 37. rocznicy narodzin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” odbędą się w Lubinie. To w związku z 35. rocznicą krwawych wydarzeń lubińskich z 1982 r. Będziemy przypominać ofiary tych ludzi, którzy tak chętnie zasilają dzisiaj szeregi KOD-u. Mamy tu na myśli tak widocznych i aktywnych prominentnych działaczy KOD jak byli SB-cy, funkcjonariusze WSI, TW i liczni przedstawiciele resortowej PRL-owskiej nomenklatury. 
Słowem: nie potrafimy sobie wyobrazić wspólnego świętowania z ludźmi, dla których refleksją nie jest słowo przepraszam, a jedynie rozpacz, że nie da się wyżyć za 2 tys. po zmniejszeniu SB-eckiej emerytury.
	NSZZ „Solidarność”, który powstał w następstwie podpisania porozumień sierpniowych i nieprzerwanie funkcjonuje do dzisiaj, jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa. Jak co roku organizuje w całej Polsce uroczystości, które jak zawsze w „Solidarności” zaczynają się od mszy świętej. W Gdańsku 31 sierpnia odbędzie się Msza Św. w Bazylice Św .Brygidy, a po niej tradycyjnie uczestnicy przemaszerują pod historyczną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, gdzie złożą kwiaty. Na te uroczystości nigdy nie wysyłaliśmy i nie wysyłamy zaproszeń.
Do kościoła na Mszę św. każdy ma prawo wejść i w niej uczestniczyć. Każdy ma też prawo składać kwiaty. Tak będzie również w tym roku.
Każdy ma prawo manifestować, świętować i korzystać z wolności słowa. Jednak jeśli ktokolwiek przy okazji naszych uroczystości będzie nam to prawo próbował ograniczać ostrzegamy, że zdecydowanie się temu przeciwstawimy.

KOMUNIKAT
ws. pielgrzymki autokarowej do Częstochowy 
w dniu 17 września 2017 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że jak co roku w trzecią niedzielę września, która w tym roku przypada 17 września, Solidarność organizuje Pielgrzymkę autokarową Ludzi Pracy do Częstochowy.

Zapisy na wyjazd przyjmowane są w biurze Związku 
tel. 491 4785 w terminie do 1 września 

Kosz wyjazdu wynosi: 
 członkowie NSZZ „Solidarność” 
      oraz członkowie ich rodzin 	- 20 zł od 1 osoby
pozostałe osoby			- 80 zł od 1 osoby
W cenie wyjazdu wliczony jest przejazd + ubezpieczenie
Wyjazd jest planowany w dniu 17 września (sobota) ok. godz. 23,30 spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, następnie przez „Gamrat”. Powrót w godzinach wieczornych w niedzielę.


Wypłata świadczeń pieniężnych z funduszu socjalnego

Związki zawodowe uzgodniły z Zarządem „Gamrat” S.A. i „Gamrat Energia” Sp. z o.o. wypłatę świadczeń pieniężnych z funduszu socjalnego dla uprawnionych pracowników ww. Spółek w następującej wysokości:
- 250 zł dla pracowników o miesięcznym dochodzie netto do 800 zł
- 200 zł dla pracowników o miesięcznym dochodzie netto od 801 do 1200 zł
- 150 zł dla pracowników o miesięcznym dochodzie netto od 1201 zł do 1800 zł
W jednoosobowych gospodarstwach ww. progi dochodowe są zwiększone          współczynnikiem 1,25
Ww. świadczenia zostaną przelane na konta pracowników w dniu 25 sierpnia.

Obrady Zarządu Regionu w Sanoku

18 sierpnia w siedzibie Oddziału Regionu w Sanoku odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność", którego głównym tematem stanowiło rozliczenie preliminarza budżetowego za pierwsze półrocze 2017 r. Ponadto omówiono sprawy bieżące Związku w naszym Regionie, jak również przyjęto stanowisko, będące wyrazem poparcia działań podjętych przez Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ws. zaproszenia członków naszego Związku do udziału w obchodach rocznicy sierpnia 1980 r. w Gdańsku przez Komitet Obrony Demokracji, co uznano za prowokację.
Następnie w Sali Gobelinowej sanockiego Zamku odbyły się uroczystości związane z przyznaniem tytułu: "Zasłużony dla Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność". Uhonorowane tym tytułem zostały następujące osoby: Józefa Piróg, Jadwiga Koncewicz, Jerzy Lemański, Mieczysław Długosz, oraz pośmiertnie Śp. Stanisław Feruś i Śp. Antoni Mazur. Wręczono również wyróżnienia "Semper fidelis" przyznawane przez Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność". otrzymali je: Piotr Biodrowicz, Wojciech Bodziak oraz Zygmunt Ziemiański.
Uroczystości uświetnił referat na temat "Tworzenia się NSZZ "Solidarność" na ziemi sanockiej w latach 1980-1981" wygłoszony przez Specjalistę Biura Badań Historycznych IPN Oddział w Rzeszowie - Artura Brożyniaka, oraz występy muzyczne: Pauliny Pietrusza studentki Akademii Muzycznej w Krakowie - gitara klasyczna, jak również akordeonistów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sanoku: Paweł Drozd, Julia Cybuch, Julia Benewiat i Adam Fedak. W zebraniu i uroczystościach towarzyszących uczestniczył członek Zarządu Regionu z Komisji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.


Uczestnicy zebrania Zarządu Regionu

Wręczanie tytułów „Zasłużony dla RP” i odznak „Semper Fidelis” przez Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza

Prelekcja przedstawiciela IPN Pana Artura Brożyniaka

Występy artystyczne - gra Paulina Pietrusza

Spotkanie w „Tarkett Polska”

	W dniu 3.08.2017 w Tarkett Polska Sp. z o.o. Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ Solidarność: Wiesława Martowicza i Dariusza Serwy oraz ZZ Chemik: Wacława Mikruta oraz Mirosława Pniaka z Panem Maciejem Stępowskim nowym Kierownikiem Personalnym. 
Głównym tematem spotkania było zapoznanie się i omówienie współpracy między Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce a Kierownictwem Kadr i Płac. Przedstawiciele ZZ przedstawili problemy nurtujące pracowników ze szczególnym uwzględnieniem płac oraz funkcjonowaniem premii kwartalnej sugerując pewne zmiany zapisów mających poprawić jej dostępność i wielkość. 	
	Strony uzgodniły że w jak najszybszym terminie odbędą się rozmowy w tej sprawie. Kolejnym tematem spotkania była kwestia zatrudnienia nowych pracowników w spółce pod kątem oczekiwań płacowych a możliwością podwyżek płac dla pracowników z dużym stażem pracy. Temat ten będzie poruszany w czasie następnych rozmów. 	W dalszej części spotkania odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej z udziałem Przedstawicieli Pracodawcy Pań Agnieszki Surmacz i Anny Kmiotek na której przyznano zapomogi dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności , pożyczki remontowe z funduszu socjalnego oraz podjęto decyzję o uruchomieniu świadczenia pieniężnego dla pracowników którego wartość uzależniona będzie od przyjętych progów dochodowych w kwotach :
	I   -grupa (dochód do 1100 brutto)		350.00 zł brutto
	II  -grupa (dochód do 1800 brutto)		330,00 zł brutto
	III  -grupa (dochód do 2600 brutto)		310.00 zł brutto
	IV  -grupa (dochód powyżej 2600 br.)	130.00 zł brutto
W gospodarstwach jednoosobowych dochód jest zwiększany wsp. 1,25
Świadczeniem pieniężnym objęto pracowników zatrudnionych na dzień 1.08.2017 z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na okres próbny oraz emerytów i rencistów oraz osoby przebywające na świadczeniu przedemerytalnym. Wypłatę świadczenia ustalono do dnia 11.08.2017

Wypoczynek na Słowacji

	W dniu 22 lipca 50 osobowa grupa pracowników z rodzinami ze Spółek: Gamrat, Gamrat Energia, Tarkett, Solgam i Zakład Produkcji Specjalnej uczestniczyła w wycieczce do ośrodka Vodny Svet na Słowacji, gdzie mogli skorzystać z wypoczynku i kąpieli w basenach termalnych i odkrytych. 	Pogoda tym razem w pełni dopisała, więc wszystkim dopisywały humory, a szczególnie dzieciom, dla których było tam wiele dodatkowych atrakcji.

Aerobik w wodzie

„Z górki na pazurki”

Kąpiel w otoczeniu przyrody


„Raj” dla maluchów

Kontrola PIP w Gamracie

	Państwowa Inspekcja Pracy z Rzeszowa rozpoczęła w dniu 5.07.2017 r. kontrolę w „Gamrat” S.A. w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym BHP.
W dniu 6 lipca w Dziale BHP w obecności Kierownika Macieja Patyka, doszło do spotkania przedstawicieli zw. zawodowych Jana Krajewskiego – NSZZ „Solidarność” i Wacława Mikruta – ZZ „Chemik” z Inspektorem PIP Panem Bartoszem Pittnerem, dokonującym kontroli. 
	W trakcie spotkania Inspektor poinformował o przedmiocie kontroli i zwrócił się do związkowców o zgłaszanie ewentualnych wniosków i uwag w zakresie objętym kontrolą. Zapewnił też, że po zakończeniu kontroli i sformułowaniu wniosków pokontrolnych jest gotowy do ich omówienia ze związkami zawodowymi.
 	Związkowcy podkreślili, że są w stałym kontakcie z Działem BHP oraz Społeczną Inspekcją Pracy i ewentualne uchybienia dot. warunków pracy są eliminowane na bieżąco. W ostatnich latach w „Gamrat” S.A. znacząco uległo poprawie zaplecze higieniczno-sanitarne dla pracowników oraz warunki pracy, w związku z inwestycjami w nowoczesne linie produkcyjne.

Wycieczka na Słowację
 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” SA organizuje w dniu 22 lipca (sobota) dla członków Związku i ich rodzin, wycieczkę do ośrodka „Vodny Svet” w Svidniku na Słowacji. 
Opłata od 1 osoby – 10 zł
Do dyspozycji gości są tam m.in.:
baseny dla dzieci i dorosłych na zewnątrz i w  
     pomieszczeniu z podgrzewaną wodą
zjeżdżalnie o różnym stopniu trudności
sztuczna fala
trampoliny i dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci
siatkówka plażowa
bogate zaplecze gastronomiczne
wypożyczalnia leżaków
miejsce do rozłożenia koców i leżaków
dostęp do Internetu przez WIFI
W cenie wyjazdu wkalkulowano autokar, ubezpieczenie i wejście do ośrodka na cały dzień (10,00—18,00)
Zapisy do dnia 18 lipca, w biurze Związku 
tel. 491 4785
Przy zapisie niezbędny jest nr PESEL, oraz wniesienie opłaty.
Wyjazd jest zaplanowany w dniu 22.07 o godz. 8,00 z Osiedla Gamrat, a następnie   o 8,10 z Jasła spod JDK
Powrót w tym samym dniu w godzinach wieczornych.
Na wyjazd prosimy o zabranie dowodów osobistych, na wypadek kontroli Straży Granicznej.

Kontrola BHP w Dywizji Rur
	W dniu 19 czerwca w Dywizji Rur odbyła się kontrola Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy poświęcona przeglądowi warunków pracy, stanu obiektów i urządzeń oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP. W skład komisji wchodzili: 
Maciej Patyk Kierownik BHP, Agata Żebracka i Janina Gucwa – medycyna pracy NZOZ „Kemed”, Wiesław Zagórski Profilaktyk pożarnictwa, Paweł Tomasik Kierownik Biura Spółki, Jan Sokołowski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, Jan Krajewski przedstawiciel NSZZ Solidarność oraz ze strony Dywizji Rur Dyrektor Jerzy Pachana. 
	Komisja nie stwierdziła rażących naruszeń obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Warunki pracy w ostatnich latach znacząco się poprawiły, wraz z uruchomieniem nowoczesnych linii produkcyjnych. Oczywiście komisja ujawniła pewne niedociągnięcia, które znalazły się w protokole pokontrolnym. Będzie on skierowany do Zarządu „Gamrat” S.A, celem podjęcia decyzji ws. ich eliminacji.
Obrady Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

	Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska była specjalnym gościem posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Mówiła kiedy nie będzie handlu w niedziele i o tym jak poprawić dialog w Polsce.
	Komisja Krajowa obradująca w dniu 20 czerwca na zamku w Rydzynie (woj. wielkopolskie) dyskutowała z minister Rafalską przede wszystkim o poziomie dialogu w Polsce. Przedstawiciele „S” podkreślali, że Rada Dialogu Społecznego była tworzona jako zaprzeczenie martwej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Miała być niezależna, z własnym finansowaniem i możliwością realnego działania. Tymczasem obecne pomysły umocowania dyrektora Rady Dialogu Społecznego na stanowisku zastępcy dyrektora Centrum Partnerstwa Społecznego jest dalszym uzależnieniem tej instytucji od rządu.
	Komisja Krajowa przyjęła także m.in. stanowiska w sprawie propozycji wzrostu wynagrodzeń oraz emerytur i rent w 2018 r., a także sprzeciwiające się planom zmniejszenia zatrudnienia w Polskiej Grupie Energetycznej o 20 proc.
	Dużą część posiedzenia zajęła dyskusja o wolnych niedzielach w handlu. Komisja Krajowa przyjęła stanowisko ws. projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Od pytań o wolne niedziele nie uciekła minister Rafalska. Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń zapytał kogo boi się rząd PiS nie wprowadzając wolnych niedziel.
	Minister odpowiedziała, że rząd boi się nieodpowiedzialnych i złych decyzji. Tłumaczyła, że zależy jej na uchwaleniu dobrych rozwiązań, które mają szansę dłuższego przetrwania.
	Przewodniczący Solidarności Piotr Duda zwrócił uwagę, że idąc do wyborów PiS stawiał sprawę wolnych niedziel jako kwestię priorytetową. I teraz powinen się z tego wywiązać. Tymczasem członkowie Solidarności to świadomi wyborcy, którzy dokładnie przyglądają się działaniom rządu.


Od lewej: Tadeusz Majchrowicz—Wiceprzewodniczący KK, Minister Elżbieta Rafalska i Piotr Duda Przewodniczący KK

Spotkanie na temat podwyżek w Gamracie

	W dniu 12 czerwca w siedzibie Zarządu Gamrat S.A. odbyło się spotkanie poświęcone trwającemu procesowi podwyżek w Spółce. 
W spotkaniu ze strony Zarządu uczestniczyli: Prezes Michał Mróz, członek Zarządu Robert Ruwiński oraz Kierownik Zarządzania Zasobami Ludzkimi Barbara Kozak. 
Stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność” – Jan Ślabski Wiceprzewodniczący KM, Jan Krajewski Sekretarz KM i Maria Żuklińska członek KM. ZZ „Chemik”: Wacław Mikrut Prewodniczący oraz Marek Olbrot Wiceprzewodniczący.
	Zarząd Spółki przedstawił informację dotyczącą przebiegu procesu podwyżek płac dla pracowników, zasad premiowania oraz odniósł się do Stanowiska związków ws. podwyżek z dnia 31 maj 2017 r.
Następnie odbyła się dyskusja w trakcie której strona związkowa zaprezentowała stanowisko, że podwyżkami powinni zostać objęci wszyscy pracownicy Gamrat S.A. Również premia powinna obejmować wszystkie komórki Spółki, na podstawie opracowanych kryteriów premiowania.
	Prezes M. Mróz oświadczył, że podwyżki płac będą dotyczyć pracowników najniżej zarabiających, a co do pozostałych pracowników dokonana zostanie analiza obecnego poziomu płac i w uzasadnionych przypadkach będą podejmowane decyzje o podwyżce. Natomiast Zarząd stoi na stanowisku, że premią zostaną objęci pracownicy Dywizji produkcyjnych i służb utrzymania ruchu. Podwyżki wynagrodzeń i premia na nowych zasadach zaczną obowiązywać od 1 lipca 2017 r.
	Ustalono, że Zarząd po zakończeniu procedury podwyżek poinformuje związki zawodowe o przyjętych kryteriach i ich skali. Związki zawodowe dokonają analizy działań Zarządu w kwestii podwyżek, w kontekście przestawionych postulatów i przedstawią swoje wnioski.

Uroczystości w Miejscu Piastowym

	W niedzielę 11 czerwca w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza odbyła się uroczystość koronacji dwóch wizerunków Maryi: figury Matki Bożej Fatimskiej z Miejsca Piastowego i obrazu Matki Bożej Pocieszenia z pobliskiej Komborni.
	Uroczystościom przewodniczył metropolita przemyski abp Adam Szal, a wraz z nim: abp senior Józef Michalik, abp senior obrządku greckokatolickiego Jan Martyniak, bp rzeszowski Jan Wątroba, bp senior diecezji rzeszowskiej Kazimierz Górny, przełożony generalny Michalitów ks. Dariusz Wilk i licznie zgromadzeni kapłani.
	Kazanie wygłosił emerytowany metropolita przemyski abp Józef Michalik, w którym przestrzegał, że szatan nie zrezygnował z walki o człowieka, a na dowód Matka Boża pokazała dzieciom z Fatimy piekło – jednak nie po to, aby je przestraszyć, ale żeby pomagały grzesznikom przez modlitwę, umartwienie, post i praktykowanie pierwszych sobót miesiąca. Były przewodniczący Episkopatu Polski podkreślił, że konieczne jest, byśmy się nawracali i stawali się „narodem głębszej wiary, żywszej modlitwy i mocniejszego świadectwa w obronie wiary i obyczajów”.
	Na zakończenie Mszy świętej abp Adam Szal wypowiedział akt zawierzenia Matce Bożej.
Obraz Matki Bożej Pocieszenia z Komborni przedstawiający Koronację Matki Najświętszej został namalowany na płótnie przed 1624 r
Historia figury Matki Bożej w Miejscu Piastowym jest krótsza i wiąże się z nabożeństwami fatimskimi, które w tym miejscu odbywają się od 1979 r. W uroczystościach uczestniczyła delegacja z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ze Sztandarem Związku.


Uroczystości przez Sanktuarium w Miejscu Piastowym.  Po prawej koronowany Obraz M.B. Pocieszenia i Figura M.B. Fatimskiej


Arcybiskup A. Szal koronuje Figurę M.B. Fatimskiej


Od lewej Poczet sztandarowy „S” Gamrat w składzie:
Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Adam Dziok

Zebranie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

	W dniu 26 maja w siedzibie Związku odbyło się zebranie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Głównym tematem posiedzenia było omówienie stanu negocjacji nt. podwyżek wynagrodzeń.
- w „Tarkett Polska” podpisano porozumienie na mocy którego pracownicy otrzymają od 1.05 podwyżki płac zasadniczych, z wyrównaniem od 1.01.2017 oraz dodatek za pracę w systemie 4-ro brygadowym
- w „Gamrat Energia” podpisano porozumienie które zakłada podniesienie od 1 lipca płac zasadniczych średnio o 11,2 %, objęcie dodatkiem brygadzistowskim wszystkich brygadzistów oraz określenie puli premii miesięcznej
- w „Gamrat” S.A. Zarząd Spółki, uznając zasadność wysuwanych postulatów związkowych, rozpoczął procedurę podwyżek płac zasadniczych pracowników oraz określił kryteria otrzymywania premii w Dywizjach produkcyjnych. W dniu 31.05.2017 r. związki zawodowe przekazały Zarządowi stanowisko odnoszące się do ww. kwestii
Poza ww. tematem, w porządku zebrania Prezydium znalazły się następujące tematy:
wręczenie kol. Zbigniewowi Siepkowskiemu Odznaki „Semper Fidelis” za zasługi dla Koła Emerytów i Rencistów przy „Gamrat” S.A.
przyjęcie do Związku nowych członków
decyzje finansowe
sprawy organizacyjne


Po lewej Zbigniew Siepkowski i Wiesław Martowicz—Przewodniczący Komisji Międzyzakłdowej


SPOTKANIE W RZESZOWIE

	18 maja w siedzibie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność  odbyło się spotkanie w ramach kampanii społeczno-informacyjnej „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego.”
	Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski omówili zasady zmian w przechodzeniu na emeryturę, związane z obniżeniem wieku emerytalnego. Na spotkaniu obecni byli także wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, Szymon Wawrzyszko przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Przemyska oraz Ewa Papiewska – Borkowska dyrektor Oddziału ZUS w Rzeszowie. 
	W rozmowach licznie uczestniczyli również przedstawiciele Regionu Podkarpacie, na czele z Z-cą Przewodniczącego ZR - Wojciechem Jarząbem, Szefem Delegatury Regionu w Sanoku - Andrzejem Szalem i Szefem Delegatury Regionu w Jaśle - Pawłem Pietruszą oraz przedstawiciele organizacji zakładowych Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" zrzeszających najwyższą liczbę członków, w tym Sekretarz Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.
	Kampanię określa siedem haseł: Moja emerytura – mój wybór, Emerytura prawem, nie obowiązkiem, Sprawdź, zanim wybierzesz, Emerytura – wybieram świadomie, Bezpieczna praca do emerytury, Emerytury zabezpieczone finansowo, Polityka rodzinna wspiera emerytury. 
	Związkowcy obecni na spotkaniu podnosili kwestię przechodze-nia na emeryturę po przepracowaniu 40 lat mężczyźni i 35 lat kobiety, bez względu na wiek, co było przedmiotem przedwyborczej umowy pomiędzy NSZZ „Solidarność” a obecnym Prezydentem Andrzejem Dudą. Minister Szwed oświadczył, że ten postulat z uwagi na możliwości budżetowe nie może być na razie zrealizowany, choć nie wykluczył tego w przyszłości.
Jeśli chodzi o świadczenia przedemerytalne, to nie planuje się zmian w obecnie obowiązujących zasadach.


Uczestnicy konferencji „Godny wybór”

Wiceminister Stanisław Szwed


W środku Sekretarz Stanu Adam KwiatkowskiHerb Rzeczypospolitej Obojga Narodów
1764-1795

Obchody Święta Konstytucji 3 maja w Jaśle

	Jak co roku w Jaśle odbyły się uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, co miało miejsce w 1791 roku.
Wzięli w nich udział mieszkańcy Jasła i okolicznych miejscowości, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wielu organizacji politycznych i społecznych, reprezentanci jasielskich instytucji oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Wśród uczestników byli obecni m.in.: Senator Alicja Zając, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska i Starosta Powiatu Jasielskiego Adam Pawluś.
	Tegoroczne obchody zainaugurowała uroczysta Msza święta w intencji ojczyzny odprawiona na płycie jasielskiego rynku. Następnie, przy akompaniamencie jasielskiej Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej, pochód uczestników uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi udał się ulicami Miasta pod tablicę, upamiętniającą 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, gdzie złożone zostały kwiaty.
	Następnie w parku miejskim pod glorietką zebrani mieli okazję wysłuchać listu burmistrza Jasła, Ryszarda Pabiana, który pod jego nieobecność odczytała wiceburmistrz Elwira Musiałowicz - Czech. 
	Uroczystości rocznicowe zakończył koncert chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle oraz Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jaśle pod batutą Moniki Twarduś.


Msza święta na Jasielskim Rynku


Uroczystości w Parku Miejskim pod glorietką

II tura rozmów płacowych w „Gamrat Energia”

	W dniu 27 kwietnia odbyła się II tura rozmów placowych w „Gamrat Energia” Sp. z o.o. w których uczestniczyli: przedstawiciele organizacji związkowych działających w Spółce, pracownicy, Dyrektor Spółki Adam Kilar, Prezes Michał Mróz oraz Pan Krzysztof Moska - współwłaściciel Grupy Kapitałowej „Lentex” S.A.
	W trakcie spotkania Pan K. Moska uznał, że płace w Spółce są na zbyt niskim poziomie, dając tym samym zielone światło dla Prezesa Spółki i związków zawodowych do zawarcia porozumienia ws. wzrostu wynagrodzeń. Pan Prezes M. Mróz zobowiązał Dyrektora A. Kilara do przygotowania propozycji wzrostu płac dla poszczególnych pracowników. 
Podwyżki wynagrodzeń obowiązywałyby od dnia 1 lipca 2017 roku. 
	W najbliższym czasie dojdzie do kolejnego spotkania na którym powinno dojść do ostatecznych ustaleń ws. podwyżek wynagrodzeń w 2017 r. dla pracowników „Gamrat Energia”
Rozmowy płacowe w „Gamrat Energia”

	W środę 19 kwietnia odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu „Gamrat Energia” Sp. z o.o. Pana Michała Mroza z przedstawicielami organizacji związkowych działających w Spółce tj. NSZZ „Solidarność” – Jana Krajewskiego i Bogusława Skubla oraz ZZ „Chemik” – Wacława Mikruta, z udziałem pracowników kol. Zenona Madejczyka, Czesława Urbana i Andrzeja Burka. 
	Tematem spotkania były podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w 2017 roku. Na wstępie spotkania związki zawodowe wręczyły Prezesowi Spółki stanowisko dot. wzrostu wynagrodzeń, zawierające postulat podniesienia płacy zasadniczej i wprowadzenia dodatku za pracę w niedzielę i święta dla systemu 4 brygadowego. 	Następnie odbyła się szeroka dyskusja dot. złożonego wniosku. Prezes M. Mróz uznając fakt niskich płac w Spółce , zadeklarował rozważenie spełnienia zgłoszonych propozycji. 
Kolejne spotkanie w ww. kwestii zostało ustalone na dzień 25 kwietnia.
Dużo zdrowia, spokoju i radości oraz niech Chrystus Zmartwychwstały napełni nas nadzieją na lepszą przyszłość 

życzy Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Wisła znowu wygrywa w Niecieczy

	Członkowie NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. ze spółek: Gamrat S.A., Gamrat Energia, Tarkett Polska, Solgam i ZPS „Gamrat” uczestniczyli w dniu 8 kwietnia w meczu Ekstraklasy piłki nożnej Bruk Bet Termalica Nieciecza – Wisła Kraków. 
Mecz obfitował w bramki i zakończył się zwycięstwem Wisły 3:2. Bramkę na wagę zwycięstwa w doliczonym czasie gry strzelił Mateusz Zachara. Mecz odbywał się przy komplecie publiczności, a nasza ekipa liczyła 42 osoby.


Grupa naszych kibiców 


Widok na murawę boiska i trybunę honorową

Stadion Termaliki w wieczornej szacie
Fundusz socjalny w 2017 roku

   W marcu br. trwały intensywne negocjacje nad planami finansowymi i rodzajami świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2017 r. w Spółkach objętych działalnością związkową. 
Poniżej przedstawiamy informację na temat przyjętych ustaleń:
Gamrat S.A.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika (ustawowy wzrost o 92 zł od 1.01.2017)
Rodzaje świadczeń:
- pożyczki na cele mieszkaniowe – 6000 – 10000 tys. zł
- świadczenia pieniężne lub rzeczowe
- bezzwrotna pomoc finansowa ( zapomogi)
- paczki dla dzieci – roczniki 2002-2016
- imprezy kult.ośw. i sport. rekr.
- progi dochodowe (netto) 0-800 zł, 801-1200, 1201-1800, powyżej 1800 nie przysługują świadczenia pieniężne, dla osób samotnych progi są waloryzowane wsp. 1,25.
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego, w zależności od progu dochodowego, w wys. 420, 400, 380 zł
Gamrat Energia Sp. z o.o.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika
 Rodzaje świadczeń:
- świadczenia pieniężne lub rzeczowe
- bezzwrotna pomoc finansowa ( zapomogi)
- paczki dla dzieci – roczniki 2002-2016
- imprezy kult.ośw. i sport. rekr.
- progi dochodowe (netto) 0-800 zł, 801-1200, 1201-1800, powyżej 1800 nie przysługują świadczenia pieniężne, dla osób samotnych progi są waloryzowane wsp. 1,25.
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego, w zależności od progu dochodowego, w wys. 420, 400, 380 zł
Tarkett Polska Sp. z o.o.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika
 Rodzaje świadczeń:
- pożyczki mieszkaniowe do 2400 zł
- świadczenia pieniężne ( Święta Wielk., Św. wakacyjne, Święta BN)
- zapomogi
- impreza integracyjna
- Dzień Dziecka
- paczki dla dzieci - roczniki 2002—2016 
- progi dochodowe (brutto) 0-1100 zł, 1101-1800, 1801-2600, powyżej 2601 zł, dla osób samotnych progi są waloryzowane wsp. 1,25.
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego w zależności od progu dochodowego, w wys. 400, 380, 360, 170 zł
ZPS Gamrat Sp. z o.o.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika
 Rodzaje świadczeń:
- świadczenia pieniężne
- zapomogi losowe
- paczki dla dzieci – roczniki 2004-2017
- wczasy „pod gruszą”
- progi dochodowe (netto) 0-900 zł, 901-1700, 1701-2000, pow. 2000 zł
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego, w zależności od progu dochodowego, w wys. 450, 400, 350, 300 zł
Solgam Sp. z o.o.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika
 Rodzaje świadczeń:
- świadczenia pieniężne
- zapomogi losowe
- progi dochodowe (netto) 0-1000 zł, 1001-2000, powyżej 2000 zł
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego, w zależności od progu dochodowego, w wys. 380, 350, 300 zł

W trakcie roku organizacje związkowe będą negocjować terminy wypłat i wysokość świadczeń pieniężnych dla uprawnionych pracowników w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Związki zawodowe będą ponadto występować do Zarządów Spółek o zwiększenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny w roku 2017.

Droga Krzyżowa w Warszawie

Komisja Krajowa

Pole tekstowe: Inne strony
Pole tekstowe: Spotkanie ws. podwyżek w „Gamrat Energia”

W dniu 6 kwietnia w budynku Zarządu Gamrat S.A. odbyło się spotkanie poświęcone podwyżkom wynagrodzeń w Spółce „Gamrat Energia” w 2018 roku:
Uczestnicy spotkania:
- ze strony pracodawcy:
Prezes Zarządu Michał Mróz, Dyrektor Adam Kilar, Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Barbara Kozak
- ze strony związków zawodowych:
NSZZ Solidarność: Jan Krajewski, Bogusław Skubel, Edward Mikoś
ZZ „Chemik”:     Wacław Mirkut, Dariusz Sopala
- pracownicy pełniących funkcje brygadzistów:                  
	Zenon Madejczyk, Andrzej Burek
	Na początku spotkania związki zawodowe przedłożyły na ręce Prezesa „Gamrat Energia” pismo z postulatem wzrostu wynagrodzeń pracowniczych o 200 zł brutto, od 1 maja 2018 r.
	Prezes Michał Mróz ustosunkowując się do złożonego wniosku stwierdził, nie negując jego zasadności, że w chwili obecnej toczą się zaawansowane rokowania z potencjalnym inwestorem i nie ma możliwości podejmowania w tym momencie decyzji wpływających w istotny sposób na sytuację finansową Spółki. Dopiero po 15 maja sytuacja się wyjaśni, tzn. albo dojdzie do transakcji sprzedaży udziałów Spółki „Gamrat Energia” inwestorowi, albo będzie ona nadal własnością „Gamrat” S.A. 
	Związkowcy poprosili Prezesa Spółki o przedstawienie wyników ekonomicznych za ubiegły rok i po I kwartale br. Prezes M. Mróz stwierdził, że Spółka za ubiegły rok przyniosła zysk, jednak dokonane podwyżki cen węgla i poziom taryf za ciepło nie wpłynęły na poprawę bieżącej sytuacji finansowej.
	Wszyscy reprezentanci pracowników Spółki argumentowali jednak aby jednak podjąć decyzję o podwyżce wynagrodzeń, gdyż nie wiadomo jak ewentualny przyszły właściciel będzie się odnosił do kwestii podwyżek wynagrodzeń. A na pewno ten temat bardzo się przeciągnie w czasie ponieważ procedury związane ze zmianą właściciela są długotrwałe.
	Prezes Mróz biorąc pod uwagę przedstawione argumenty oświadczył, że zgadza się na podwyżkę wynagrodzeń o kwotę 100 zł brutto od 1 czerwca 2018 r., a dalsze negocjacje mogą się odbyć po 15 maja 2018 r., kiedy będzie już wiadomo co dalej ze Spółką.
	Deklarację Prezesa uczestnicy spotkania przyjęli do wiadomości i na tym spotkanie się zakończyło.

KOMUNIKAT
ws. wyjazdu na mecz Nieciecza-Śląsk Wrocław
w dniu 20 kwietnia 2018 r.

NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje wyjazd na mecz Ekstraklasy piłki nożnej 
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Śląsk Wrocław
który odbędzie się w dniu 20 kwietnia (piątek) o godz. 18,00 w Niecieczy. W zespole Śląska Wrocław gra jaślanin Mateusz Cholewiak.
Cena wyjazdu dla członków Związku wynosi 20 zł(bilet+autokar+ubezpieczenie)
Zapisy są przyjmowane w biurze Związku do dnia 13 kwietnia (tel. 491 4785). Ilość osób jest ograniczona – 50 miejsc (max. 2 bilety na 1 osobę).
Warunkiem wyjazdu jest zarezerwowanie biletów przez elektroniczny system dystrybucji.
Wyjazd na mecz jest planowany w dniu 20 kwietnia o godz. 16,00 z Jasła, spod Jasielskiego Domu Kultury, z przystankami na Osiedlu Gamrat i Kołaczycach.
Obchody 78 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 8 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

      Przedstawiamy program obchodów ww. rocznic w Jaśle organizowanych przez Starostę Powiatu i Burmistrza Jasła, przy współorganizacji NSZZ „Solidarność”:
6 kwietnia (piątek)
12,00 – otwarcie wystawy pt. „Portrety Smoleńskie” w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle
9 kwietnia (poniedziałek)
16,00 – Msza św. w Kościele pw. Stanisława BM
17,00 – Uroczystość pod pomnikiem „Golgota Wschodu”
- Hymn Państwowy
- Apel Pamięci (prowadzą Strzelcy z JS 2091 Trzcinica)
- przemówienie okolicznościowe Starosty Jasielskiego
- składanie kwiatów pod pomnikiem
10 kwietnia (wtorek)
18,00 – Msza św. w Kościele pw. WNMP (Jasło Fara)
13 kwietnia (piątek) - Dzień Pamięci o Ofiarach Zbrodni 				  Katyńskiej
 9,00 – Uroczystość pod pomnikiem „Golgota Wschodu”
- Hymn Państwowy
- Katyński Apel Pamięci (prowadzą Harcerze ZHP Jasło)
- przemówienie okolicznościowe Burmistrza Jasła
- składanie kwiatów pod pomnikiem
10,00 – otwarcie wystawy plenerowej pt. „ Biogramy jaślan zamordowanych w Katyniu”
18,00 – Msza św. w intencji Ojczyzny oraz za dusze Polaków zamordowanych na wschodzie, w kościele Św. Stanisława BM,
19,00 – Prelekcja o jaślanach zamordowanych w Katyniu przygotowana przez Muzeum Regionalne w Jaśle
- program muzyczny w wykonaniu zespołu w składzie: Monika Gniady – wokal. Mateusz Gałuszka – fortepian, Paweł Oszajca – gitara, Marcin Krupa – perkusja oraz kwintet smyczkowy

Spotkanie w BHP

	28 marca br. u Kierownika Działu BHP i Ochrony Środowiska Macieja Patyka odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu całokształtu zagadnień związanych z warunkami pracy, wypadkowością i ochroną środowiska w Gamrat S.A. 2017 roku. 
Ze strony organizacji związkowych uczestniczyli: NSZZ „Solidarność” – Jan Krajewski, ZZ „Chemik” – Wacław Mikrut.
Kierownik Maciej Patyk przedstawiając sprawozdanie za 2017 r. poruszył m.in.:
wypadkowość w 2017 roku, która w stosunku do roku poprzedniego znacząco spadła. Główne przyczyny wypadków to czynnik materialny i niewłaściwe posługiwanie się narzędziami pracy
profilaktyczna ochrona zdrowia realizowana przez „KEMED”
badania środowiska pracy
działalność Komisji ds. warunków pracy oraz realizacja zaleceń pokontrolnych
kontrole zewnętrzne dokonywane w 2017 roku:
	- 2 krotnie Państwowa Inspekcja Pracy
	- 1 kontrola Sanepid
	- 1 kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
22 kontrole stanowisk pracy dokonał Kierownik Działu BHP
w zakresie ochrony środowiska Gamrat w 2017 roku spełnił wszystkie wymagania w tym zakresie oraz nie przekraczał dopuszczalnych norm emisji czynników szkodliwych
plan poprawy bezpieczeństwa pracy
Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych oraz najmilszych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
życzy

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
przy „Gamrat” S.A.


Nowe władze Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. 

	W dniu 24 marca 2018 r. podczas obrad Międzyzakładowego Zebrania Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. zostały wybrane nowe władze Związku na kadencję w latach 2018-2022. 
Poniżej publikujemy ich składy:

Komisja Międzyzakładowa:
Jan Krajewski		- Gamrat S.A.	 	- przewodniczący
Jerzy Gajda		- Gamrat S.A.	 	- członkowie
Bogdan Skicki		- Gamrat S.A.	
Jan Sokołowski		- Gamrat S.A.
Jan Ślabski		- Gamrat S.A.
Maria Żuklińska		- Gamrat S.A.
Łukasz Berkowicz		- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Jan Kulig			- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Robert Lechowski		- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Wiesław Martowicz	- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Dariusz Serwa		- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Henryk Liszka	     	- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Marcin Łukasz Gajda   	- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Mirosław Wielgus	     	- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Bogusław Skubel		- Gamrat Energia Sp. z o.o.
Bogusław Bajgrowicz	- Solgam Spółka z o.o.
Adam Dziok		- Koło Emerytów i Rencistów

Prezydium Komisji Międzyzakładowej:

Jan Krajewski		- przewodniczący
Jan Ślabski		- wiceprzewodniczący
Dariusz Serwa		- wiceprzewodniczący
Wiesław Martowicz	- sekretarz
Bogdan Skicki		- skarbnik
Bogusław Skubel		- członek
Mirosław Wielgus		- członek

Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna:

Renata Smagacka	- Gamrat S.A.		- przewodnicząca
Barbara Ignarska		- Tarkett Polska Sp. z o.o. 	- członek
Dariusz Lech		- Tarkett Polska Sp. z o.o.	- członek

Delegaci na Walne Zebranie Regionu Podkarpacie:
Jan Krajewski		- Gamrat S.A.
Jerzy Gajda		- Gamrat S.A.
Bogdan Skicki		- Gamrat S.A.
Robert Lechowski		- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Delegaci na Walne Zebranie Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego:
Henryk Liszka		- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Mirosław Wielgus		- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Jan Krajewski		- Gamrat S.A.
Wiesław Martowicz	- Tarkett Polska Sp. z o.o.

Szczegółowe wyniki głosowania zostaną wkrótce opublikowane w zakładce „Wybory w Związku”

Zebranie wyborcze NSZZ „Solidarność”

	Międzyzakładowa Komisja Wyborcza NSZZ „Solidarność” informuje delegatów, że Międzyzakładowe Zebranie Delegatów przy „Gamrat” S.A. odbędzie się w dniu 24 marca (sobota) w Sali Zajazdu „Pod „Goleszem” – początek o godz. 8,00. 
	Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Podczas zebrania zostaną wybrane władze Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2018-2022 oraz delegaci do Regionu Podkarpacie i do Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego. 
Prosimy wszystkich delegatów MZD
o niezawodny udział w zebraniu

8 MARCA DZIEŃ KOBIETSzczęścia, uśmiechu, dużo radości, spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń oraz samych przyjemnych chwil w życiu 
dla wszystkich Kobiet
życzy
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.Szczegółowe wyniki głosowania
na kadencję 2018-2022 w poszczególnych
okręgach wyborczych zostały opublikowane
W zakładce „WYBORY W ZWIĄZKU”

Kulig w Regietowie
 
	Związkowcy z NSZZ „Solidarność” z rodzinami ze Spółek: Gamrat, Terkett i Zakład Produkcji Specjalnej spędzili niedzielę 11 lutego na kuligu w Regietowie. Pogoda i humory dopisywały, a za sprawą galopujących koni z saniami adrenalina też mocno wzrosła. 
	Po przejażdżce saniami resztę wieczoru uczestnicy kuligu spędzili w Karczmie Huculanka, przy muzyce i tańcach oraz pieczeniu kiełbasek. 
	Z uwagi na duże zainteresowanie tą formą integracji wejdzie ona na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez Związek. 
 

Wybory w Organizacji Międzyzakładowej          NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-2022

	Międzyzakładowa Komisja Wyborcza informuje, że zakończyła się procedura zgłaszania kandydatów w wyborach na 4 letnią kadencję w latach 2018-2022. Listy zgłoszonych kandydatów zostały wywieszone na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych okręgach wyborczych. Wszystkie zgłoszone kandydatury zostały opublikowane na naszej stronie internetowej w zakładce Wybory w Związku.

Wybory zostaną przeprowadzone przez komisje skrutacyjne w dniach 20-23 lutego 2018 r.

Technika głosowania:

wydanie karty do głosowania jak również oddanie głosu musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem na spisie wyborców
głosowanie odbywa się przez skreślenie na karcie wyborczej określonych kandydatów
aby głos był ważny należy na karcie wyborczej pozostawić nie skreślone nazwiska kandydatów w liczbie nie większej niż liczba miejsc mandatowych dla określonej funkcji
na karcie do głosowania pod każdą listą kandydatów zostanie podana informacja co do minimalnej liczby skreśleń aby głos był ważny


UCHWAŁA nr 1/2018
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. z dnia 30.01.2018 ws. ustalenia kalendarza wyborczego

Międzyzakładowa Komisja Wyborcza (MKW) NSZZ „Solidarność” działając na podstawie Uchwały Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” nr 80/12/2018 z dnia 20.01.2018 r. o powołaniu MKW oraz w oparciu o § 4 ust. 1 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, ustala niżej określony kalendarz wyborów w Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2018-2022.:

 1.02 – publikacja Uchwały Komisji Międzyzakładowej ws. podziału 
       na okręgi wyborcze 
    – publikacja Uchwały MKW ws. ustalenia kalendarza     
      wyborczego
 	 – podanie do wiadomości liczby miejsc mandatowych do 
         obsadzenia w poszczególnych okręgach wyborczych oraz 
         procedury zgłaszania kandydatów
 5-12.02 – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów przez MKW
  14.02 – powołanie okręgowych komisji skrutacyjnych
  	 – podanie do wiadomości list kandydatów na określone funkcje 
         w poszczególnych okręgach wyborczych
20-23.02 – przeprowadzenie wyborów w okręgach wyborczych
   27.02 – ogłoszenie wyników wyborów
   24.03 – Międzyzakładowe Zebranie Delegatów – wybór władz 
         Organizacji Międzyzakładowej oraz delegatów na WZD 
         Regionu i Sekcji Zbrojeniowej
  28.03 – ogłoszenie wyników wyborów dokonanych prze Zebranie 
         Delegatów

O podjętych ustaleniach oraz o wszystkich istotnych kwestiach dotyczących wyborów Międzyzakładowa Komisja Wyborcza będzie informować członków Związku za pośrednictwem tablic ogłoszeniowych oraz strony internetowej www.solidgam.pl w zakładce „Wybory w Związku”

Uchwały dot. wyborów na kadencję 
w latach 2018-2022
podjęte przez Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność” przy 
„Gamrat” S.A. na zebraniu w dniu 20 stycznia 2018 r.

Uchwała nr 80/12/2018

W sprawie: powołania międzyzakładowej komisji wyborczej.

Działając na podstawie § 3 ust. 1 Ordynacji Wyborczej Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa uchwala co następuje: 
§ 1
1. Powołuje międzyzakładową komisję wyborczą celem przeprowadzenia wyborów na kadencję w latach 2018-2022 w składzie:
Krajewski Jan, Ślabski Jan, Serwa Dariusz, Skubel Bogusław, 
Bajgrowicz Bogusław
2. Na podstawie § 3 ust 2 ceduje na rzecz międzyzakładowej komisji wyborczej kompetencje zawarte w § 4 ust. 1 pkt. 1-2 i 4-10 ordynacji wyborczej.
 Międzyzakładowa komisja wyborcza jest zobowiązana do zakończenia procedury wyborczej do dnia 23.02.2018 r. i złożenia sprawozdania z wyborów na międzyzakładowym zebraniu delegatów w dniu 24.03.2018 r.

Uchwała nr 81/12/2018

W sprawie: wyznaczenia okręgów wyborczych.
Działając na podstawie § 4 ust. 3 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje: 
§ 1
Wyznacza następujące okręgi wyborcze w wyborach w Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2018-2022.:
Okręg nr 1	- Gamrat S.A.
Okręg nr 2	- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Okręg nr 3	- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Okręg nr 4	- Gamrat Energia Sp. z o.o.
Okręg nr 5	- Solgam Sp. z o.o.
Okręg nr 6	- Koło Emerytów i rencistów

Uchwała nr 82/12/2018

W sprawie: wyboru władz Organizacji Międzyzakładowej.

Działając na podstawie § 2 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje: 
§ 1
Wybory władz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat SA na kadencję w latach 2018-2022 zostaną dokonane przez Międzyzakładowe Zebranie Delegatów.

Uchwała nr 83/12/2018

W sprawie: klucza liczbowego wyboru delegatów.

Działając na podstawie § 5 ust. 3 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje: 
§ 1
Wybory delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów odbywać się będą proporcjonalnie do liczby członków Związku, z zastosowaniem klucza liczbowego 1:6 tj. 1 delegat przypadający na każde rozpoczęte 6 członków Związku.

Uchwała nr 84/12/2018

W sprawie: określenia trybu wyborów.

Działając na podstawie § 51 ust. 3 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje: 
§ 1
Z uwagi na zmianową organizację pracy, co utrudnia głosowanie na zebraniu, wybory delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów oraz Komisji Wydziałowych (Zakładowych) odbywać się będą w trybie poza zebraniem (z urną). 
§ 2
Wybory delegatów na MZD i władz Koła Emerytów i Rencistów odbędą się na zebraniu wyborczym.

Uchwała nr 85/12/2018

W sprawie: określenia składu liczbowego niższych struktur  
          organizacyjnych Zwiazku.

Działając na podstawie § 47 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” oraz Uchwały Nr 1 XIX KZD Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje: 
§ 1
Ustala się następujący skład liczbowy niższych struktur organizacyjnych Związku:

Okręg nr 1 - Gamrat S.A. 		  - Komisja Zakładowa 5 osobowa 
    					   ( przew.+4 czł.)
Okręg nr 2 - Tarkett Polska Sp. z o.o. - Komisja Zakładowa 5 osobowa 					   ( przew.+4 czł.)
Okręg nr 3 - ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. - Komisja Zakładowa 5 osobowa 					   ( przew.+4 czł.)
Okręg nr 4 - Gamrat Energia Sp. z o.o- Komisja Zakładowa 3 osobowa 					   ( przew.+2 czł.)
Okręg nr 5 - Solgam Sp. z o.o. 	  - Komisja Zakładowa 3 osobowa 					   ( przew.+2 czł.)
Okręg nr 6 - Koło Emerytów i rencistów - Komisja Koła 3 osobowa 				 	    (przew.+2 czł.)
§ 2
Komisja Międzyzakładowa zobowiązuje Międzyzakładową Komisję Wyborczą do poinformowania członków o ww. ustaleniach oraz dokonanie procedury wyborczej.

—————————————————————————————-
Wszystkie dokumenty dotyczące wyborów będą publikowane w zakładce „Wybory w Związku”
—————————————————————————————
—————————————————————————————


Zapraszamy na halę sportową
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jaśle
 NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że została wynajęta hala sportowa w MOSiR w Jaśle, dla członków Związku ze spółek: „Gamrat”, „Gamrat Energia”, „Tarkett”, „Solgam” i ZPS „Gamrat” w terminie:
sobota 3 lutego w godz. 15,00-16,30
Zapraszamy do skorzystania z oferty Serdeczne życzenia wielu radosnych chwil
z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
Wszystkiego co najlepsze w każdym dniu 
nadchodzącego Nowego Roku
życzy

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
przy „Gamrat” S.A.Powstanie nowa Spółka

	Zarząd „Gamrat” S.A podjął decyzję o utworzeniu z dniem 31.12.2017 nowej Spółki o nazwie „Gamrat WPC” Sp. z o.o. na majątku dotychczasowego Zakładu Podłogi ( deska tarasowa), ze 100 procentowym udziałem „Gamrat” S.A. Pracownicy zatrudnieni w dotychczasowym Zakładzie Podłogi zostaną przekazani do nowej Spółki w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.
	Przejście zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowego pracodawcę nie spowoduje niekorzystnych konsekwencji prawnych, socjalnych czy ekonomicznych dla przejmowanych pracowników, ani zmiany miejsca wykonywania pracy. 
	Po przejściu do „Gamrat WPC” pracownicy zostaną objęci wszystkimi przepisami prawa wewnętrznego „Gamrat” S.A. tj. m.in.: Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych.
HALA W GRUDNIU

NSZZ „Solidarność” wynajął dla swoich członków   halę sportową przy Gimnazjum NR 1 w Jaśle            w następujących w terminach: 

Piątki, 1, 8, 15, i 22 grudnia 
w godz.19,30—20,30
Zapraszamy do korzystania z oferty—————————————————————————————————————————

Spotkanie emerytów i rencistów

	W dniu 16 listopada w Zajeździe „Pod Goleszem” odbyło się doroczne spotkanie emerytów i rencistów, członków NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
	W spotkaniu tym, oprócz weteranów pracy uczestniczyli Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Wiesław Martowicz, Sekretarz Jan Krajewski oraz Marian Foremny Przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów w Krośnie.
Pan Foremny wyraził podziękowanie i uznanie dla organizatorów tych cyklicznych spotkań, które integrują środowisko emerytów i rencistów, umożliwiają wymianę poglądów oraz pozwalają znaleźć sposoby pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji. 	Poinformował też, o uchwalonej ustawie umożliwiającej osobom represjonowanym w PRL na uzyskanie dodatku do emerytury w kwocie 402,72 zł, również pośmiertnie dla rodzin osób poszkodowanych.


Od prawej: J.Barzyk, Z.Siepkowski, Z.Grasela, K.Poryrała


Od lewej: W.Martowicz, A.Rak, D.Marszałek, J.Kopera, Z.Maguda


Od prawej: M.Foremny, J.Łodziński, S.Smalara, W.Tutro


Od lewej: M.Pająk, J.Zabawa, C.Węgrzyn, H.Kalita

Święto Niepodległości w Jaśle

	11 listopada 2017 roku w Jaśle odbyły się uroczyste obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r. po 123 latach zaborów.
Tegoroczne obchody, tradycyjnie rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium św. Antoniego. Następnie uczestnicy uroczystości w pochodzie przy akompaniamencie Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej w Jaśle, ulicami miasta udali się pod tablicę upamiętniającą wyjście Jasielskiego Oddziału Związku Strzeleckiego na wojnę w 1914 roku oraz pod tablicę poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przy kościele Św. Stanisława, a następnie do Parku Miejskiego, gdzie liczne delegacje złożyły kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Wcześniej odczytany został Apel Pamięci. 
Na zakończenie uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta jasielski – Adam Pawluś.


Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Sztandary przed Grobem Nieznanego Żołnierza


Złożenie kwiatów przez delegację NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.Przemówienie Starosty Powiatu Jasielskiego Adama Pawlusia

Stanowiska XXVI WZD NSZZ „Solidarność” Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego

	Obradujące w dniu 28.09.2017 r. w Suchedniowie Zebranie Delegatów Sekcji przyjęło m.in. 6 stanowisk w następujących sprawach:
Aktualnej sytuacji w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.
Sytuacji w Spółkach zbrojeniowych.
Poparcia KSPZ „Solidarność” dla Ministra Obrony Narodowej.
Ustawy emerytalnej.
Utworzenia w ramach PGZ S.A. „Centrum Usług Biznesowych”
Konfliktu pomiędzy Zarządem a NSZZ „Solidarność” w „RADMOR” S.A.

Poniżej prezentujemy pełne teksty stanowisk nr 2 i 4.
Stanowisko Nr 2/XXVI/WZD/2017

Ws. sytuacji w Spółkach zbrojeniowych.
Członkowie NSZZ „Solidarność" skupieni w Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego z nadzieją na poprawę sytuacji w swoich spółkach przyjęli zwycięstwo P:S w wyborach parlamentarnych.
Zapowiadane  zmiany w składach Zarządów Spółek dawały nadzieję na poprawę organizacji pracy i szybszą stabilizację ekonomiczną i zatrudnieniową z nastawieniem na przyjęcia do pracy.
Kierunek zmian w strategii zamówień  Ministerstwa Obrony Narodowej powoduje, że postulaty kierowane przez lata do kolejnych Rządów RP o zamówienia wieloletnie doczekały się wreszcie realizacji. To daje szansę stabilności i spokoju w Spółkach.
Jednakże zmiany, jakie zostały dokonane w niektórych Zarządach a w konsekwencji na niższych stanowiskach kierowniczych coraz bardziej rozczarowują i prowadzą do pogarszania się atmosfery wśród pracowników w naszych zakładach. Jednym z podstawowych elementów zarządzania, bardzo ważnym, jest szacunek dla każdego zatrudnionego .Szacunek zaś do pracowników z dużym stażem pracy powinien być priorytetem i nikogo nie dziwić.
Nie możemy jednak nie zauważać faktu, że pogarsza się atmosfera wśród pracowników i spada zaufanie do przełożonych na wielu odcinkach pracy w Spółkach Obronnych. Metoda „zamordyzmu" jaką zaczyna się stosować oraz system kar, upomnień, nagan i zwolnień z pracy pod byle pretekstem w najbliższym czasie doprowadzi do tragedii. Pracownicy zaczynają coraz głośniej wyrażać swoje niezadowolenie z nowego systemu zarządzania ludźmi. Przyjmuje się ludzi, niekompetentnych, ślepo wykonujących „rozkazy" Zarządów. Toleruje się donosy na swoich kolegów z pracy, a nawet na całe grupy pracownicze.
Wprowadza się do kadry kierowniczej emerytowanych oficerów służb i policji, którzy swoje kariery robili za rządów PO-PSL.
Wygląda na to, że Zarządom zależy na tym, aby pracownicy pracowali w ciągłym napięciu i strachu przed ukaraniem lub zwolnieniem. Metody te przypominają czasy stanu wojennego.
Takie metody zarządzania w Spółkach Obronnych są niedopuszczalne. Spokój, precyzja i dobre stosunki międzyludzkie są niezbędne, wręcz konieczne. Wszyscy podkreślają, że człowiek jest istotą najważniejsza i należy mu się szacunek. W niektórych Spółkach PGZ takiego szacunku brak.
Mało tego. Wyzwolono najgorszą cechę, jaką posiada człowiek - donosicielstwo. To doprowadziło do tego, że pracownicy przestali sobie ufać obawiając się czy ktoś nie doniesie do szefa o tym, o czym się rozmawia, czy nic jest podsłuchiwany. Od dawna nie było tak złej atmosfery pracy.
Delegaci XXVI WZD KSPZ NSZZ „S" bardzo krytycznie oceniają takie działania Zarządów. To nie ma nic wspólnego z dyscyplina pracy i dyscypliną procesów produkcyjnych. To nie pracownicy wymagają naprawy, ale zarządzający w naszych Spółkach,
Domagamy się natychmiastowego odwołania Zarządów, które w sposób karygodny łamią zasady współżycia i przekraczają wszelkie granice norm społecznych, Nie o takich kierunkach zmian myślano wprowadzając Kodeks Etyki Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Stanowisko Nr 4/XXVI/WZD/2017

Ws. Ustawy emerytalnej.
Od 1 października wejdzie w życie ustawa, która przywraca moment przejścia na emeryturę po osiągnięciu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Jest to działanie, które należy docenić. Jednak postulaty NSZZ "S" szły w kierunku, aby o momencie przejścia na emeryturę decydował składkowy staż pracy, Taka idea zmian została zawarta w ! 4 punkcie „21 postulatów sierpniowych" z 1980 r. Delegaci na WZD KSPZ NSZZ "S” w dalszym ciągu domagają się realizacji tego postulatu. Wprowadzenie zasady, aby kobiety mogły przejść na emeryturę po 35 latach pracy oskładkowanej a mężczyźni po 40 latach jest postulatem, który nie został zrealizowany i podnoszony jest na wszystkich spotkaniach z członkami związku. Jesteśmy przekonani, że te oczekiwania znajdą swój finał w przygotowywanej ustawie emerytalnej, będą przyjęte przez Rząd, Sejm i Prezydenta RP,
					Przewodniczący WZD KSPZ
					Stanisław Głowacki

Oferty pracy w Solgam
	Firma „Solgam” Sp. z o.o. w Jaśle, przy ul. Mickiewicza 108, wiodący producent narzędzi i urządzeń poszukuje pracowników na stanowiska:
Operator obrabiarek CNC
Operator maszyn i urządzeń do obróbki metali – ślusarz narzędziowy
Tokarz, frezer
Automatyk przemysłowy – monter
Automatyk przemysłowy
Pracownik warsztatowy (mile widziane kobiety)
Oferujemy wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i wyników pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
Więcej informacji pod nr tel. (13) 491 4844
e-mail: maszyny@solgam.pl
Obrady Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność”

	W dniu 27 września w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
W porządku zebrania znalazły się następujące tematy:
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Omówienie sytuacji w Spółkach objętych działalnością Związku, tj: Gamrat S.A., Gamrat Energia, Tarkett Polska, Zakład Produkcji Specjalnej i Solgam.
Rozpatrzono deklaracje wstąpienia do Związku
Dokonano analizy przychodów i wydatków a okres I-VIII 2017 i podjęto decyzję ws. zmiany Preliminarza budżetowego na 2017 r.
Przewodniczący KM Wiesław Martowicz i Sekretarz KM Jan Krajewski przedstawili informację na temat działalności Związku w okresie od ostatniego zebrania Komisji Międzyzakładowej, w tym:
	- negocjacje nt. wzrostu wynagrodzeń w Spółkach
	- wzrost liczby członków o 22 osoby
	- organizacji pielgrzymek i wycieczek dla członków Związku: 	Nieciecza – 42 osoby, Słowacja – 50 osób, 	Częstochowa – 30 osób, Skarżysko-Kamienna – 42 osoby,
	- udziału Pocztu za Sztandarem Związku w 6-ciu uroczyst.
	- organizacji spotkań integracyjnych
	- wypowiedzeń umów o pracę
Przyjęto do realizacji tematy zgłoszone jako wolne wnioski

Pielgrzymka do Skarżyska-Kamiennej

W sobotę, 30 września w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej Skarżysku – Kamiennej już po raz XXII gościli pielgrzymi z Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego z całej Polski oraz przedstawiciele władz spółek z tej branży. 
Obecni byli także posłowie RP oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Na Promenadzie Ostrobramskiej stanęło 30 pocztów sztandarowych, była wojskowa asysta i orkiestra, a nawet szwadron kieleckich kawalerzystów w mundurach z okresu I wojny światowej. 
Po przemarszu ulicami miasta pielgrzymi udali się do Świątyni, gdzie biskup radomski Piotr Turzyński odprawił Mszę Świętą w intencji pracowników zbrojeniówki oraz wygłosił homilię.
	Stanisław Głowacki, szef Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” witając gości zaznaczył, że po raz pierwszy od lat pracownicy przemysłu obronnego nie muszą się martwić o swoją przyszłość, gdyż obecne władze państwowe dbają aby sprzęt dla polskiego wojska produkowany był w rodzimych zakładach pracy. Odczytał on także akt zawierzenia MB Ostrobramskiej pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna poświęcona wizycie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Skarżysku-Kamiennej w 2007 roku. 
	W uroczystościach uczestniczyła ponad 40 osobowa grupa pielgrzymów z NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A wraz ze Sztandarem Związku.Procesja z obrazem bł. Ks. Jerzego Popiełuszko    


J. Gajda, A. Gustek, J. Łodziński za Sztandarem Związku
Podczas Mszy ŚwiętejPielgrzymi z „Gamrat” S.A.

Pole tekstowe: GAMRAT ENERGIA
Sp. z o.o.

          Napisz do nas:  solidgam@onet.pl