Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności firmowe i nie tylko
Pole tekstowe: Organizacja Międzyzakładowa przy GAMRAT S.A.   38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Pole tekstowe:   Łączy nas Solidarność
Pole tekstowe: Na stronę dokonano dotychczas

Administrator strony:   

Jan Krajewski

tel. 491 4785  

Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Strony
warte odwiedzenia

wejść

Pole tekstowe: Lokalne media

Portale internetowe:   

Wystarczy kliknąć na Logo  

Stacje radiowe i telewizyjne

Radio „Rzeszów”

Pole tekstowe: Strony samorządowe

Miasto Jasło

Powiat Jasło

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

 

Portal o naszym Województwie

Pole tekstowe: Instytucje 
Państwowe
Pole tekstowe: Strony związkowe
Pole tekstowe: Zakłady pracy objęte działalnością Organizacji
Międzyzakładowej przy GAMRAT S.A.

Państwowa

Straż Pożarna

Rzecznik Praw Konsymenta

Straż Pożarna

Pole tekstowe: przyjęcie do Związku nowych członków
decyzje finansowe
sprawy organizacyjne


Po lewej Zbigniew Siepkowski i Wiesław Martowicz—Przewodniczący Komisji Międzyzakłdowej


SPOTKANIE W RZESZOWIE

	18 maja w siedzibie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność  odbyło się spotkanie w ramach kampanii społeczno-informacyjnej „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego.”
	Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski omówili zasady zmian w przechodzeniu na emeryturę, związane z obniżeniem wieku emerytalnego. Na spotkaniu obecni byli także wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, Szymon Wawrzyszko przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Przemyska oraz Ewa Papiewska – Borkowska dyrektor Oddziału ZUS w Rzeszowie. 
	W rozmowach licznie uczestniczyli również przedstawiciele Regionu Podkarpacie, na czele z Z-cą Przewodniczącego ZR - Wojciechem Jarząbem, Szefem Delegatury Regionu w Sanoku - Andrzejem Szalem i Szefem Delegatury Regionu w Jaśle - Pawłem Pietruszą oraz przedstawiciele organizacji zakładowych Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" zrzeszających najwyższą liczbę członków, w tym Sekretarz Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.
	Kampanię określa siedem haseł: Moja emerytura – mój wybór, Emerytura prawem, nie obowiązkiem, Sprawdź, zanim wybierzesz, Emerytura – wybieram świadomie, Bezpieczna praca do emerytury, Emerytury zabezpieczone finansowo, Polityka rodzinna wspiera emerytury. 
	Związkowcy obecni na spotkaniu podnosili kwestię przechodze-nia na emeryturę po przepracowaniu 40 lat mężczyźni i 35 lat kobiety, bez względu na wiek, co było przedmiotem przedwyborczej umowy pomiędzy NSZZ „Solidarność” a obecnym Prezydentem Andrzejem Dudą. Minister Szwed oświadczył, że ten postulat z uwagi na możliwości budżetowe nie może być na razie zrealizowany, choć nie wykluczył tego w przyszłości.
Jeśli chodzi o świadczenia przedemerytalne, to nie planuje się zmian w obecnie obowiązujących zasadach.


Uczestnicy konferencji „Godny wybór”

Wiceminister Stanisław Szwed


W środku Sekretarz Stanu Adam KwiatkowskiHerb Rzeczypospolitej Obojga Narodów
1764-1795

Obchody Święta Konstytucji 3 maja w Jaśle

	Jak co roku w Jaśle odbyły się uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, co miało miejsce w 1791 roku.
Wzięli w nich udział mieszkańcy Jasła i okolicznych miejscowości, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wielu organizacji politycznych i społecznych, reprezentanci jasielskich instytucji oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Wśród uczestników byli obecni m.in.: Senator Alicja Zając, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska i Starosta Powiatu Jasielskiego Adam Pawluś.
	Tegoroczne obchody zainaugurowała uroczysta Msza święta w intencji ojczyzny odprawiona na płycie jasielskiego rynku. Następnie, przy akompaniamencie jasielskiej Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej, pochód uczestników uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi udał się ulicami Miasta pod tablicę, upamiętniającą 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, gdzie złożone zostały kwiaty.
	Następnie w parku miejskim pod glorietką zebrani mieli okazję wysłuchać listu burmistrza Jasła, Ryszarda Pabiana, który pod jego nieobecność odczytała wiceburmistrz Elwira Musiałowicz - Czech. 
	Uroczystości rocznicowe zakończył koncert chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle oraz Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jaśle pod batutą Moniki Twarduś.


Msza święta na Jasielskim Rynku


Uroczystości w Parku Miejskim pod glorietką

II tura rozmów płacowych w „Gamrat Energia”

	W dniu 27 kwietnia odbyła się II tura rozmów placowych w „Gamrat Energia” Sp. z o.o. w których uczestniczyli: przedstawiciele organizacji związkowych działających w Spółce, pracownicy, Dyrektor Spółki Adam Kilar, Prezes Michał Mróz oraz Pan Krzysztof Moska - współwłaściciel Grupy Kapitałowej „Lentex” S.A.
	W trakcie spotkania Pan K. Moska uznał, że płace w Spółce są na zbyt niskim poziomie, dając tym samym zielone światło dla Prezesa Spółki i związków zawodowych do zawarcia porozumienia ws. wzrostu wynagrodzeń. Pan Prezes M. Mróz zobowiązał Dyrektora A. Kilara do przygotowania propozycji wzrostu płac dla poszczególnych pracowników. 
Podwyżki wynagrodzeń obowiązywałyby od dnia 1 lipca 2017 roku. 
	W najbliższym czasie dojdzie do kolejnego spotkania na którym powinno dojść do ostatecznych ustaleń ws. podwyżek wynagrodzeń w 2017 r. dla pracowników „Gamrat Energia”
Rozmowy płacowe w „Gamrat Energia”

	W środę 19 kwietnia odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu „Gamrat Energia” Sp. z o.o. Pana Michała Mroza z przedstawicielami organizacji związkowych działających w Spółce tj. NSZZ „Solidarność” – Jana Krajewskiego i Bogusława Skubla oraz ZZ „Chemik” – Wacława Mikruta, z udziałem pracowników kol. Zenona Madejczyka, Czesława Urbana i Andrzeja Burka. 
	Tematem spotkania były podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w 2017 roku. Na wstępie spotkania związki zawodowe wręczyły Prezesowi Spółki stanowisko dot. wzrostu wynagrodzeń, zawierające postulat podniesienia płacy zasadniczej i wprowadzenia dodatku za pracę w niedzielę i święta dla systemu 4 brygadowego. 	Następnie odbyła się szeroka dyskusja dot. złożonego wniosku. Prezes M. Mróz uznając fakt niskich płac w Spółce , zadeklarował rozważenie spełnienia zgłoszonych propozycji. 
Kolejne spotkanie w ww. kwestii zostało ustalone na dzień 25 kwietnia.
Dużo zdrowia, spokoju i radości oraz niech Chrystus Zmartwychwstały napełni nas nadzieją na lepszą przyszłość 

życzy Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Wisła znowu wygrywa w Niecieczy

	Członkowie NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. ze spółek: Gamrat S.A., Gamrat Energia, Tarkett Polska, Solgam i ZPS „Gamrat” uczestniczyli w dniu 8 kwietnia w meczu Ekstraklasy piłki nożnej Bruk Bet Termalica Nieciecza – Wisła Kraków. 
Mecz obfitował w bramki i zakończył się zwycięstwem Wisły 3:2. Bramkę na wagę zwycięstwa w doliczonym czasie gry strzelił Mateusz Zachara. Mecz odbywał się przy komplecie publiczności, a nasza ekipa liczyła 42 osoby.


Grupa naszych kibiców 


Widok na murawę boiska i trybunę honorową

Stadion Termaliki w wieczornej szacie
Fundusz socjalny w 2017 roku

   W marcu br. trwały intensywne negocjacje nad planami finansowymi i rodzajami świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2017 r. w Spółkach objętych działalnością związkową. 
Poniżej przedstawiamy informację na temat przyjętych ustaleń:
Gamrat S.A.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika (ustawowy wzrost o 92 zł od 1.01.2017)
Rodzaje świadczeń:
- pożyczki na cele mieszkaniowe – 6000 – 10000 tys. zł
- świadczenia pieniężne lub rzeczowe
- bezzwrotna pomoc finansowa ( zapomogi)
- paczki dla dzieci – roczniki 2002-2016
- imprezy kult.ośw. i sport. rekr.
- progi dochodowe (netto) 0-800 zł, 801-1200, 1201-1800, powyżej 1800 nie przysługują świadczenia pieniężne, dla osób samotnych progi są waloryzowane wsp. 1,25.
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego, w zależności od progu dochodowego, w wys. 420, 400, 380 zł
Gamrat Energia Sp. z o.o.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika
 Rodzaje świadczeń:
- świadczenia pieniężne lub rzeczowe
- bezzwrotna pomoc finansowa ( zapomogi)
- paczki dla dzieci – roczniki 2002-2016
- imprezy kult.ośw. i sport. rekr.
- progi dochodowe (netto) 0-800 zł, 801-1200, 1201-1800, powyżej 1800 nie przysługują świadczenia pieniężne, dla osób samotnych progi są waloryzowane wsp. 1,25.
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego, w zależności od progu dochodowego, w wys. 420, 400, 380 zł
Tarkett Polska Sp. z o.o.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika
 Rodzaje świadczeń:
- pożyczki mieszkaniowe do 2400 zł
- świadczenia pieniężne ( Święta Wielk., Św. wakacyjne, Święta BN)
- zapomogi
- impreza integracyjna
- Dzień Dziecka
- paczki dla dzieci - roczniki 2002—2016 
- progi dochodowe (brutto) 0-1100 zł, 1101-1800, 1801-2600, powyżej 2601 zł, dla osób samotnych progi są waloryzowane wsp. 1,25.
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego w zależności od progu dochodowego, w wys. 400, 380, 360, 170 zł
ZPS Gamrat Sp. z o.o.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika
 Rodzaje świadczeń:
- świadczenia pieniężne
- zapomogi losowe
- paczki dla dzieci – roczniki 2004-2017
- wczasy „pod gruszą”
- progi dochodowe (netto) 0-900 zł, 901-1700, 1701-2000, pow. 2000 zł
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego, w zależności od progu dochodowego, w wys. 450, 400, 350, 300 zł
Solgam Sp. z o.o.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika
 Rodzaje świadczeń:
- świadczenia pieniężne
- zapomogi losowe
- progi dochodowe (netto) 0-1000 zł, 1001-2000, powyżej 2000 zł
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego, w zależności od progu dochodowego, w wys. 380, 350, 300 zł

W trakcie roku organizacje związkowe będą negocjować terminy wypłat i wysokość świadczeń pieniężnych dla uprawnionych pracowników w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Związki zawodowe będą ponadto występować do Zarządów Spółek o zwiększenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny w roku 2017.

Droga Krzyżowa w WarszawieCzłonkowie Związku chętni do udziału w Drodze Krzyżowej mogą się zapisywać w biurze Związku do dnia 30 marca. Koszt wyjazdu 25 zł.

Termin wyjazdu do Niecieczy

Informujemy, że są do odbioru bilety wstępu na mecz 
Bruk Bet Nieciecza – Wisła Kraków 
Przy odbiorze biletów będzie pobierana opłata.
Wyjazd na mecz zaplanowano dn. 8 kwietnia (sobota) o godz. 18,00 spod JDK w Jaśle. Następne przystanki: Osiedle Gamrat – 18,10 i Kołaczyce – 18,15
	Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych, a osoby posiadające bilety ulgowe legitymacji uczniowskich.
——————————————————————

Mecz Nieciecza-Wisła

	NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na mecz Ekstraklasy piłki nożnej Bruk Bet Nieciecza – Wisła Kraków, który odbędzie się w dniu 8 kwietnia br. o godz. 20,30 w Niecieczy.
Cena wyjazdu dla członków Związku wynosi 20 zł. (bilet+autokar+ubezpieczenie)
Zapisy są przyjmowane w biurze Związku do dnia 20 marca (Tel. 491 4785). 
Ilość osób jest ograniczona – 50 miejsc.
Warunkiem wyjazdu jest zarezerwowanie biletów przez elektroniczny system dystrybucji.
	Dane dotyczące miejsca i terminu wyjazdu zostaną podane w terminie późniejszym, po dokonaniu rezerwacji biletów.Z okazji Dnia Kobiet
spełnienia marzeń,
zadowolenia z siebie, 
dużo szczęścia i uśmiechu 
oraz wiele radości życiowej 
życzy wszystkim Paniom 

NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

	W dniu 27 lutego br. w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej. Przewodniczący KM Wiesław Martowicz i Sekretarz KM Jan Krajewski poinformowali o działaniach Związku o okresie od ostatniego posiedzenia oraz o tematyce spotkania z Prezesem Zarządu „Gamrat” S.A. Michałem Mrozem, które odbyło się przed dzisiejszym zebraniem. Głównym wątkiem spotkania były kwestie płacowe w roku 2017 r. 
Poza ww. tematami KM omawiała i podejmowała decyzje w następujących sprawach:
przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2016 rok
uchwalenia preliminarza budżetowego na 2017 r.
omówienie problematyki płacowej w Spółkach objętych działalnością Związku
plany funduszu świadczeń socjalnych na 2017 r.
uchwała ws. przyjęcia nowych członków
uchwała ws. świadczeń statutowych dla członków Związku
informacja z działalności Zarządu Regionu Podkarpacie 
sprawy organizacyjne i finansowe

————————————————————————————
HALA W LUTYM

W lutym hala sportowa przy Gimnazjum NR 1 
w Jaśle będzie dostępna w terminach: 
Piątki, 17 i 24 lutego od godz.18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty
  —————————————————–———————————

Kulig w Regietowie
	W sobotę 4 lutego NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. zorganizował dla swoich członków ze spółek: Gamrat, Gamrat Energia, Tarkett i Zakładu Produkcji „S” kulig w miejscowości Regietów, gdzie swój ośrodek posiada Stadnina Koni Huculskich z Gładyszowa. 
Przejazd saniami wzbudził dużo radości i emocji wśród uczestników, gdyż momentami konie galopowały co sił w nogach i trzeba się było mocno trzymać. Po powrocie do ośrodka, wszyscy udali się do Karczmy „Huculanka” gdzie przygotowany był ciepły posiłek, grzaniec oraz kiełbasa do pieczenia. Pobyt w Karczmie odbywał się w miłej atmosferze, przy muzycznych dźwiękach.

„Pędzi, pędzi kulig, niczym błyskawica …”

Przy biesiadnym stole

Zabawa przy muzyce

WYJAZD NA NARTY
	W sobotę 28 stycznia członkowie Związku z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uczestniczyli w wyjeździe do Stacji Narciarskiej Chyrowa-Ski. 
Warunki śniegowe na stoku były wyśmienite co w połączeniu z lekkim, mroźnym wiatrem sprzyjało zdrowej, sportowej rekreacji. 
Nikt z uczestników wyjazdu nie doznał kontuzji, choć większość od dość dawna nie miała nart na nogach. Na szczęście tego się nie zapomina i udało się całkiem udanie szusować po stoku. 
Na koniec „wypadu” uczestnicy zregenerowali siły ciepłym posiłkiem w restauracji „Gościniec”. Większość „narciarzy” zamierza jeszcze tu wrócić i nie tylko tu, bo ten sport wciąga.


W kolejce do wyciąguZjazd ze stoku


Regeneracja sił 


Wyjazd na kulig do Regietowa
    NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje w dniu 4 lutego br. (sobota) dla członków Związku ze spółek: „Gamrat”, „Gamrat Energia”, „Tarkett”, „Solgam” i ZPS „Gamrat” wyjazd na kulig do Regietowa.
Organizator zapewnia:
- przejazd autokarem + ubezpieczenie
- kulig na saniach
- ciepły posiłek
Zapisy są przyjmowane w biurze Związku do dnia 25 stycznia – Tel. (13) 491 4785 lub do wyczerpania ilości miejsc – 50. 
Przy zapisie należy podać nr telefonu i PESEL. Wyjazd jest planowany o godz. 15,30 z Osiedla Gamrat, z przystankiem w Jaśle pod JDK. Planowany powrót ok. godz. 22,00. Wyjazd na narty do Chyrowej
    NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje w dniu 28 stycznia br. (sobota) dla członków Związku (+ 1 dod. członek rodziny) ze spółek: „Gamrat”, „Gamrat Energia”, „Tarkett”, „Solgam” i ZPS „Gamrat” wyjazd na narty do Chyrowa-Ski.
Organizator zapewnia:
- przejazd autokarem + ubezpieczenie
- karnet 10-cio zjazdowy
- ciepły posiłek
	Zapisy są przyjmowane w biurze Związku do dnia 24 stycznia – Tel. (13) 491 4785. 
Przy zapisie należy podać nr telefonu i PESEL. Wyjazd jest planowany o godz. 9,00 z Osiedla Gamrat, z przystankiem w Jaśle pod JDK. Planowany powrót ok. godz. 16,00. 
Prosimy zabrać po 15 zł, jako kaucję za 1 karnet.————————————————————————————
HALA W STYCZNIU

W styczniu hala sportowa przy Gimnazjum NR 1 
w Jaśle będzie dostępna w terminach: 
Piątki, 20 i 27 stycznia od godz.18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty
  —————————————————–———————————

Stanowisko Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” nr 1/17 z dnia 9 stycznia 2017 r. 
ws. sytuacji w kraju 

	Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje wydarzenia ostatnich tygodni rozgrywające się w Sejmie RP oraz w stolicy i innych miastach kraju.
Narracja opozycji, która sama nazywa siebie opozycją totalną, ma na celu stworzenie wrażenia totalnego chaosu w kraju. Metoda ta obliczona jest na wywołanie konfrontacji społecznej, paraliżu państwa a w konsekwencji na przejęcie władzy. Ten sposób działania niemający nic wspólnego z demokracją i niszczący kulturę polityczną, niezbędną do funkcjonowania demokratycznych instytucji, nie może być akceptowany.    
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, zbudowany na zasadach demokratycznych w oparciu o szeroko rozumiane wartości zawarte w katolickiej nauce społecznej, wśród statutowych celów wskazuje między innymi „szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartości” oraz „kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny”.
Kierując się powyższymi zasadami, Związek nie może być bierny w tej sytuacji.                                 
Nie chodzi nam o obronę tej czy innej partii politycznej, ale o obronę podstawowych zasad społeczeństwa i państwa demokratycznego.
Ponadto każdy obywatel powinien mieć w pamięci antypracownicze     i antyspołeczne decyzje poprzedniej władzy a dzisiejszej opozycji. Wydłużenie wieku emerytalnego, zlekceważenie dwóch milionów podpisów pod wnioskiem o referendum w tej sprawie, zamrożenie podstawy dochodu wolnego od podatku, zamrożenie wskaźnika naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wielokrotną liberalizację Kodeksu pracy itp., nie mogą być przez nas zapomniane.   
Zrealizowanie przez obecną ekipę rządzącą wielu z postulatów związkowych i społecznych stanowi nadzieję na dalsze kontynuowanie prospołecznej polityki państwa.
Dążenie twórców polityki antyspołecznej do władzy, stanowi zagrożenie powrotem do tamtych, antypracowniczych rozwiązań.
	NSZZ „Solidarność”, biorąc pod uwagę informację o możliwym porozumieniu sił parlamentarnych zmierzającym do zakończenia kryzysu sejmowego uważa, że należy powstrzymać się od czynnych działań i dać szansę na powrót do normalności.
            NSZZ „Solidarność” apeluje o uszanowanie zasad demokracji konstytucyjnej i zaprzestanie totalnej opozycji wobec decyzji polskiego społeczeństwa wyrażonej przy urnach wyborczych. Niezależnie od powyższego każde naruszenie tych zasad, zmierzające do paraliżu funkcjonowania państwa, spotka się ze zdecydowaną reakcją Związku.

Zwycięstwo Solidarności. 
Ustawa obniżająca wiek emerytalny         z podpisem Prezydenta RP


Na zdjęciu podpisany dokument trzymają: Piotr Duda, 
Andrzej Duda, i Elżbieta Rafalska.

	Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, które obniżającą wiek emerytalny kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 roku życia. Uroczystość złożenia podpisu odbyła się 19 grudnia w Pałacu Prezydenckim w obecności minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, prezydenckich ministrów i przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy.
	Prezydent w krótkim wystąpieniu przypomniał, że przez lata NSZZ Solidarność walczyła z rządem PO-PSL, aby nie podwyższano wieku emerytalnego. Andrzej Duda dziękował "S" za jej wytrwałą i cierpliwą walkę.
	Cała sprawa zaczęła się w 2011 r., kiedy ten element stał się bardzo poważnym argumentem w kampanii wyborczej parlamentarnej. Wtedy to Donald Tusk, który kandydował na urząd premiera zobowiązywał się, że podwyższenia wieku emerytalnego nie będzie. 
	Niestety w 2012 r., niedługo po tym, jak wybory się rozstrzygnęły, jak Polacy mu zaufali, zrobił coś, czego polityk nigdy zrobić nie powinien, a mianowicie złamał tę obietnicę i przez Sejm i Senat została przeprowadzona ustawa podwyższająca wszystkim Polakom wiek emerytalny do 67 roku życia - mówił.
Podpisana ustawa wejdzie w życie 1 października 2017 roku.
Źródło: Strona internetowa Tygodnika "Solidarność"
„To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków,
Pod dachem tkliwej kolędy, Bóg rodzi się w człowieku”
Pełnych radości, spokoju i szczęścia Świąt Bożego Narodzenia oraz obfitości Łask Bożych i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

życzy 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
przy „Gamrat” S.A.


Program obchodów 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia

11,00 – prelekcja dr. hab. Krzysztofa Kaczmarskiego, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, dotycząca historycznych wydarzeń związanych z wybuchem stanu wojennego (Zespół Szkół nr 4 w Jaśle)
16,00 – wręczenie odznaczeń dla osób wyróżnionych tytułem Zasłużony dla Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” (Jasielski Dom Kultury)
16,15 – „Pamiętamy …” – koncert utworów patriotycznych w wykonaniu uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jaśle (Jasielski Dom Kultury)
18,00 – Msza Święta z uroczystym wprowadzeniem relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (Kościół pw. Św. Stanisława MB w Jaśle)
Obradowała Zbrojeniówka

	W dniu 5 grudnia br. w Skarżysku-Kamiennej odbyło się zebranie Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem jej Przewodniczącego Stanisława Głowackiego. 
Rada Sekcji przyjęła n/w stanowiska, które zostaną skierowane do władz państwowych.

STANOWISKO NR 7/7/2016
Rady Krajowej Sekcji Przemyślu Zbrojeniowego NSZZ ”Solidarność" z dnia 05.12.2016 r.
	Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" wyraża sprzeciw wobec braku dialogu pomiędzy stroną rządową, pracodawcami, a związkami zawodowymi.
Do dnia dzisiejszego, mimo wielokrotnych pism, monitów nie udało się ustalić terminu spotkania w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych od lipca b.r. Strona rządowa nie zdecydowała  się  do  dziś  na przedstawienie  kandydatury współprzewodniczącego zespołu, co jest wymogiem ustawowym.
Bardzo dobre relacje z Panem Ministrem Antonim Macierewiczem, nie mają przełożenia na relacje formalne w ramach ustawowych wymogów konsultacyjno-negocjacyjnych.
Oczekujemy, że interwencja Pana Ministra doprowadzi do ostatecznych rozstrzygnięć wyboru współprzewodniczącego Zespołu, jak również ustalenia terminu spotkania Zespołu.

STANOWISKO NR 6/7/2016
Rady Krajowej Sekcji Przemyślu Zbrojeniowego NSZZ ”Solidarność" z dnia 05.12.2016 r.
Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" wyraża zaniepokojenie incydentem związanym z brakiem obecności Prezesa P.G.Z. SA na wcześniej umówionym spotkaniu.
Kilkakrotne przekładanie godziny rozpoczęcia rozmów, a w konsekwencji nie przybycie na spotkanie, każe się głęboko zastanowić nad wcześniejszymi deklaracjami o współpracy z NSZZ „Solidarność".
Mamy nadzieję, że był to jednorazowy incydent, który w przyszłości nie będzie miał miejsca.

HALA W GRUDNIU

W grudniu hala sportowa przy Gimnazjum NR 1 
w Jaśle będzie dostępna w terminach: 
Piątki, 9 XII i 16 XII od godz.18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty
———————————————————————————————————————————————————————-


Rozkład czasu pracy w 2017 roku
W 2017 roku czas pracy w „Gamrat” S.A. i „Gamrat Energia” Sp. z o.o. będzie wynosił 2000 godzin w rozbiciu na trzy czteromiesięczne okresy rozliczeniowe tj. 
od l stycznia do 30 kwietnia 	– 664 godziny
od l maja do 31 sierpnia	– 680 godzin
od l września do 31 grudnia	– 656 godzin
	 Aby zachować przeciętnie 40-godzinną normę, w przeciętnie 5- dniowym tygodniu pracy, rozkład czasu pracy uwzględnia 250 dni roboczych oraz 115 dni wolnych tj: 52 wolnych sobót, 62 niedziel i świąt oraz wolny piątek 22 grudnia w zamian za sobotę przypadającą 11 listopada.
Ustalenia zawarte powyżej nie dotyczą pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym, dla których ustalono pomocniczy harmonogram pracy.
Zebranie Komisji Międzyzakładowej
W dniu 21 listopada br. odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. 
W programie zebrania znalazły się takie tematy jak:
omówiono sytuację w Spółkach wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. to jest: Gamrat S.A, „Tarkett Polska” Sp. z o.o., Zakład Produkcji Specjalnej, „Gamrat Energia”, „Solgam”. 
   Ustalono strategię działań wobec spraw wymagających uruchomienia określonych procedur.
podjęto uchwałę w sprawie rozkładu czasu pracy w „Gamrat” S.A. i „Gamrat Energia” Sp. z o.o.
podjęto uchwałę o przyjęciu do Związku pracowników z „Gamrat” S.A. i ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.
podjęto uchwały ws. finansowych
podjęto decyzje ws. organizacyjnych 
Przewodniczący KM Wiesław Martowicz i Sekretarz KM Jan Krajewski przedstawili także informację o działaniach Związku w okresie od ostatniego posiedzenia Komisji Międzyzakładowej.

	Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Jaśle zapoczątkowała uroczysta msza święta w Sanktuarium Św. Antoniego, której przewodniczył ks. Dziekan Zbigniew Irzyk. Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali do jasielskiego parku, gdzie odczytany został apel pamięci oraz złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza.
	W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe z Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z Gamrat-u i Huty Szkła w Jaśle. Kwiaty w imieniu NSZZ „Solidarność” złożył Paweł Pietrusza – Zastępca Przewodniczącego ZR i Bolesław Potyrała - Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej GNiG NSZZ „Solidarność”.Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.Grób Nieznanego ŻołnierzaNowo wybrany Starosta jasielski Adam Pawluś wygłasza 
przemówienie w 98 rocznicę odzyskania niepodległości 


Dotacje unijne na podjęcie działalności gospodarczej

	Osoby bezrobotne, które zdecydują się na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą liczyć na jednorazową dotację w kwocie do 22.500 zł oraz wsparcie pomostowe w kwocie 1200 zł przez 12 miesięcy. Uzyskana dotacja nie podlega zwrotowi gdy firma będzie działała przynajmniej przez 1 rok.
	Możliwość takiego wsparcia mają bezrobotni powyżej 29 lat życia, z tym że w przypadku mężczyzn wymagany jest okres bezrobocia powyżej 1 roku. Osoby, które zgłoszą akces mogą liczyć na szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i przygotowania biznes planu.
Zainteresowani tym tematem mogą się dowiedzieć więcej w siedzibie Fundacji „IMAGO” w Jaśle, na ul. Obrońców Westerplatte 3 – tel. 506 734 651
Uwaga: termin zgłoszeń do programu wsparcia upływa 18 listopada 2016 r.

Nowe władze związkowe w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.

W związku z odejściem na emeryturę dotychczasowego Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Produkcji Specjalnej kol. Andrzeja Koniecznego, w dniu 2 listopada przeprowadzone zostały wybory uzupełniające. 
Nowym przewodniczącym został wybrany kol. Mirosław Wielgus. Uzupełniono także skład Komisji Zakładowej do której weszli kol. Henryk Liszka i kol. Wojciech Zajdel. 
Dziękujemy kol. Andrzejowi Koniecznemu za wieloletnią owocną działalność na rzecz pracowników Spółki, a nowym władzom związkowym życzymy dalszych sukcesów w walce o poprawę bytu Załogi ZPS „Gamrat”.

Msza Święta w intencji zmarłych

Komisja Krajowa

Pole tekstowe: Inne strony
Pole tekstowe: Spotkanie emerytów i rencistów

	W dniu 16 listopada w Zajeździe „Pod Goleszem” odbyło się doroczne spotkanie emerytów i rencistów, członków NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
	W spotkaniu tym, oprócz weteranów pracy uczestniczyli Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Wiesław Martowicz, Sekretarz Jan Krajewski oraz Marian Foremny Przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów w Krośnie.
Pan Foremny wyraził podziękowanie i uznanie dla organizatorów tych cyklicznych spotkań, które integrują środowisko emerytów i rencistów, umożliwiają wymianę poglądów oraz pozwalają znaleźć sposoby pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji. 	Poinformował też, o uchwalonej ustawie umożliwiającej osobom represjonowanym w PRL na uzyskanie dodatku do emerytury w kwocie 402,72 zł, również pośmiertnie dla rodzin osób poszkodowanych.


Od prawej: J.Barzyk, Z.Siepkowski, Z.Grasela, K.Poryrała


Od lewej: W.Martowicz, A.Rak, D.Marszałek, J.Kopera, Z.Maguda


Od prawej: M.Foremny, J.Łodziński, S.Smalara, W.Tutro


Od lewej: M.Pająk, J.Zabawa, C.Węgrzyn, H.Kalita

Święto Niepodległości w Jaśle

	11 listopada 2017 roku w Jaśle odbyły się uroczyste obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r. po 123 latach zaborów.
Tegoroczne obchody, tradycyjnie rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium św. Antoniego. Następnie uczestnicy uroczystości w pochodzie przy akompaniamencie Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej w Jaśle, ulicami miasta udali się pod tablicę upamiętniającą wyjście Jasielskiego Oddziału Związku Strzeleckiego na wojnę w 1914 roku oraz pod tablicę poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przy kościele Św. Stanisława, a następnie do Parku Miejskiego, gdzie liczne delegacje złożyły kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Wcześniej odczytany został Apel Pamięci. 
Na zakończenie uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta jasielski – Adam Pawluś.


Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Sztandary przed Grobem Nieznanego Żołnierza


Złożenie kwiatów przez delegację NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.Przemówienie Starosty Powiatu Jasielskiego Adama Pawlusia

Stanowiska XXVI WZD NSZZ „Solidarność” Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego

	Obradujące w dniu 28.09.2017 r. w Suchedniowie Zebranie Delegatów Sekcji przyjęło m.in. 6 stanowisk w następujących sprawach:
Aktualnej sytuacji w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.
Sytuacji w Spółkach zbrojeniowych.
Poparcia KSPZ „Solidarność” dla Ministra Obrony Narodowej.
Ustawy emerytalnej.
Utworzenia w ramach PGZ S.A. „Centrum Usług Biznesowych”
Konfliktu pomiędzy Zarządem a NSZZ „Solidarność” w „RADMOR” S.A.

Poniżej prezentujemy pełne teksty stanowisk nr 2 i 4.
Stanowisko Nr 2/XXVI/WZD/2017

Ws. sytuacji w Spółkach zbrojeniowych.
Członkowie NSZZ „Solidarność" skupieni w Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego z nadzieją na poprawę sytuacji w swoich spółkach przyjęli zwycięstwo P:S w wyborach parlamentarnych.
Zapowiadane  zmiany w składach Zarządów Spółek dawały nadzieję na poprawę organizacji pracy i szybszą stabilizację ekonomiczną i zatrudnieniową z nastawieniem na przyjęcia do pracy.
Kierunek zmian w strategii zamówień  Ministerstwa Obrony Narodowej powoduje, że postulaty kierowane przez lata do kolejnych Rządów RP o zamówienia wieloletnie doczekały się wreszcie realizacji. To daje szansę stabilności i spokoju w Spółkach.
Jednakże zmiany, jakie zostały dokonane w niektórych Zarządach a w konsekwencji na niższych stanowiskach kierowniczych coraz bardziej rozczarowują i prowadzą do pogarszania się atmosfery wśród pracowników w naszych zakładach. Jednym z podstawowych elementów zarządzania, bardzo ważnym, jest szacunek dla każdego zatrudnionego .Szacunek zaś do pracowników z dużym stażem pracy powinien być priorytetem i nikogo nie dziwić.
Nie możemy jednak nie zauważać faktu, że pogarsza się atmosfera wśród pracowników i spada zaufanie do przełożonych na wielu odcinkach pracy w Spółkach Obronnych. Metoda „zamordyzmu" jaką zaczyna się stosować oraz system kar, upomnień, nagan i zwolnień z pracy pod byle pretekstem w najbliższym czasie doprowadzi do tragedii. Pracownicy zaczynają coraz głośniej wyrażać swoje niezadowolenie z nowego systemu zarządzania ludźmi. Przyjmuje się ludzi, niekompetentnych, ślepo wykonujących „rozkazy" Zarządów. Toleruje się donosy na swoich kolegów z pracy, a nawet na całe grupy pracownicze.
Wprowadza się do kadry kierowniczej emerytowanych oficerów służb i policji, którzy swoje kariery robili za rządów PO-PSL.
Wygląda na to, że Zarządom zależy na tym, aby pracownicy pracowali w ciągłym napięciu i strachu przed ukaraniem lub zwolnieniem. Metody te przypominają czasy stanu wojennego.
Takie metody zarządzania w Spółkach Obronnych są niedopuszczalne. Spokój, precyzja i dobre stosunki międzyludzkie są niezbędne, wręcz konieczne. Wszyscy podkreślają, że człowiek jest istotą najważniejsza i należy mu się szacunek. W niektórych Spółkach PGZ takiego szacunku brak.
Mało tego. Wyzwolono najgorszą cechę, jaką posiada człowiek - donosicielstwo. To doprowadziło do tego, że pracownicy przestali sobie ufać obawiając się czy ktoś nie doniesie do szefa o tym, o czym się rozmawia, czy nic jest podsłuchiwany. Od dawna nie było tak złej atmosfery pracy.
Delegaci XXVI WZD KSPZ NSZZ „S" bardzo krytycznie oceniają takie działania Zarządów. To nie ma nic wspólnego z dyscyplina pracy i dyscypliną procesów produkcyjnych. To nie pracownicy wymagają naprawy, ale zarządzający w naszych Spółkach,
Domagamy się natychmiastowego odwołania Zarządów, które w sposób karygodny łamią zasady współżycia i przekraczają wszelkie granice norm społecznych, Nie o takich kierunkach zmian myślano wprowadzając Kodeks Etyki Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Stanowisko Nr 4/XXVI/WZD/2017

Ws. Ustawy emerytalnej.
Od 1 października wejdzie w życie ustawa, która przywraca moment przejścia na emeryturę po osiągnięciu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Jest to działanie, które należy docenić. Jednak postulaty NSZZ "S" szły w kierunku, aby o momencie przejścia na emeryturę decydował składkowy staż pracy, Taka idea zmian została zawarta w ! 4 punkcie „21 postulatów sierpniowych" z 1980 r. Delegaci na WZD KSPZ NSZZ "S” w dalszym ciągu domagają się realizacji tego postulatu. Wprowadzenie zasady, aby kobiety mogły przejść na emeryturę po 35 latach pracy oskładkowanej a mężczyźni po 40 latach jest postulatem, który nie został zrealizowany i podnoszony jest na wszystkich spotkaniach z członkami związku. Jesteśmy przekonani, że te oczekiwania znajdą swój finał w przygotowywanej ustawie emerytalnej, będą przyjęte przez Rząd, Sejm i Prezydenta RP,
					Przewodniczący WZD KSPZ
					Stanisław Głowacki

Oferty pracy w Solgam
	Firma „Solgam” Sp. z o.o. w Jaśle, przy ul. Mickiewicza 108, wiodący producent narzędzi i urządzeń poszukuje pracowników na stanowiska:
Operator obrabiarek CNC
Operator maszyn i urządzeń do obróbki metali – ślusarz narzędziowy
Tokarz, frezer
Automatyk przemysłowy – monter
Automatyk przemysłowy
Pracownik warsztatowy (mile widziane kobiety)
Oferujemy wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i wyników pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
Więcej informacji pod nr tel. (13) 491 4844
e-mail: maszyny@solgam.pl
Obrady Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność”

	W dniu 27 września w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
W porządku zebrania znalazły się następujące tematy:
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Omówienie sytuacji w Spółkach objętych działalnością Związku, tj: Gamrat S.A., Gamrat Energia, Tarkett Polska, Zakład Produkcji Specjalnej i Solgam.
Rozpatrzono deklaracje wstąpienia do Związku
Dokonano analizy przychodów i wydatków a okres I-VIII 2017 i podjęto decyzję ws. zmiany Preliminarza budżetowego na 2017 r.
Przewodniczący KM Wiesław Martowicz i Sekretarz KM Jan Krajewski przedstawili informację na temat działalności Związku w okresie od ostatniego zebrania Komisji Międzyzakładowej, w tym:
	- negocjacje nt. wzrostu wynagrodzeń w Spółkach
	- wzrost liczby członków o 22 osoby
	- organizacji pielgrzymek i wycieczek dla członków Związku: 	Nieciecza – 42 osoby, Słowacja – 50 osób, 	Częstochowa – 30 osób, Skarżysko-Kamienna – 42 osoby,
	- udziału Pocztu za Sztandarem Związku w 6-ciu uroczyst.
	- organizacji spotkań integracyjnych
	- wypowiedzeń umów o pracę
Przyjęto do realizacji tematy zgłoszone jako wolne wnioski

Pielgrzymka do Skarżyska-Kamiennej

W sobotę, 30 września w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej Skarżysku – Kamiennej już po raz XXII gościli pielgrzymi z Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego z całej Polski oraz przedstawiciele władz spółek z tej branży. 
Obecni byli także posłowie RP oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Na Promenadzie Ostrobramskiej stanęło 30 pocztów sztandarowych, była wojskowa asysta i orkiestra, a nawet szwadron kieleckich kawalerzystów w mundurach z okresu I wojny światowej. 
Po przemarszu ulicami miasta pielgrzymi udali się do Świątyni, gdzie biskup radomski Piotr Turzyński odprawił Mszę Świętą w intencji pracowników zbrojeniówki oraz wygłosił homilię.
	Stanisław Głowacki, szef Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” witając gości zaznaczył, że po raz pierwszy od lat pracownicy przemysłu obronnego nie muszą się martwić o swoją przyszłość, gdyż obecne władze państwowe dbają aby sprzęt dla polskiego wojska produkowany był w rodzimych zakładach pracy. Odczytał on także akt zawierzenia MB Ostrobramskiej pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna poświęcona wizycie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Skarżysku-Kamiennej w 2007 roku. 
	W uroczystościach uczestniczyła ponad 40 osobowa grupa pielgrzymów z NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A wraz ze Sztandarem Związku.Procesja z obrazem bł. Ks. Jerzego Popiełuszko    


J. Gajda, A. Gustek, J. Łodziński za Sztandarem Związku
Podczas Mszy ŚwiętejPielgrzymi z „Gamrat” S.A.Pielgrzymi z ZPS „Gamrat” i Koła Emerytów 

Realizacja programu Związku

    Ostatnie dwa lata były bardzo dobre dla realizacji postulatów pracowniczych i społecznych. Przyczyniły się do tego nie tylko nasze wieloletnie akcje i kampanie, ale też zawarcie przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” umowy programowej z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą.
Oto najważniejsze osiągnięcia:
Przywrócenie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn)
Utworzenie Rady Dialogu Społecznego
Ustanowienie minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń
Wyłączenie z wymiaru płacy minimalnej dodatku za pracę w porze nocnej
Zniesienie dyskryminacji młodych pracowników w zakresie minimalnego wynagrodzenia
Likwidacja syndromu pierwszej dniówki, czyli wprowadzenie obowiązku zawierania pisemnej umowy przed rozpoczęciem pracy
Wprowadzenie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, w tym obowiązku zatrudniania na umowy o pracę
Zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla najuboższych
Ograniczenie patologii w zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w tym większa ochrona dla kobiet w ciąży
Wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci (500+)
Częściowe odmrożenie kwoty naliczania funduszu socjalnego
Znaczące podniesienie minimalnych rent i emerytur
Oskładkowanie umów zleceń
Znaczące zwiększenie uprawnień dla pracowników zatrudnionych na umowę na czas określony
Wydłużenie okresu odwoławczego od wypowiedzenia umowy o pracę
	Niezależnie od powyższego trwają prace nad nowym Kodeksem Pracy i nowelizacją ustawy o związkach zawodowych. Są również zaawansowane prace nad ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele. Przed nami debata o zmianach konstytucji w zakresie obywatelskich referendów lokalnych i ogólnokrajowych,


Ogłoszenie
ws. wyjazdu do Skarżyska Kamiennej na Pielgrzymkę autokarową Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego w dniu 
30 września 2017 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd do Skarżyska Kamiennej na XXII Pielgrzymkę Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego do Sanktuarium MB Ostrobramskiej. Zapisy przyjmowane są w biurze Związku w terminie do 19 września – tel. 491 4785. Ilość miejsc jest ograniczona–50, decyduje kolejność zapisu.
Wyjazd dla członków Związku i ich rodzin jest bezpłatny.
Termin wyjazdu ustalono dniu 30 września (sobota) o godz. 5,00 spod Jasielskiego Domu Kultury w Jaśle, następnie przez Osiedle Gamrat.Pikieta Solidarności w Warszawie

	Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie informuje, iż nasz Związek organizuje 16 września br., (sobota) o godz. 12:00 pikietę protestacyjną przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie. 
Zadecydowała o tym obradująca w Lubinie Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność". To reakcja na działania KE w sprawie zróżnicowanego wieku emerytalnego wchodzącego w Polsce 1 października.
Wyjazd jest bezpłatny, zapisy do dnia 7 września w biurze Związku, tel. 491 4785.
	Osoby, które uczestniczą w Pielgrzymce do Częstochowy również mogą się zapisywać, gdyż planowany jest wyjazd po pikiecie bezpośrednio do Częstochowy na Święto Świata Pracy.
Rocznica sierpnia 80 w Jaśle

	W dniu 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle zostanie odprawiona Msza św. w 37 – rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. 
We mszy św. udział weźmie i kazanie wygłosi ks. dr Stanisław Marczak. 
Po mszy św. nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Zapraszamy do udziału u uroczystościach

Stanowisko nr 3/17
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

	Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uznaje skierowanie zaproszenia do naszego Związku na uroczystości rocznicy sierpnia 1980 r. przez pomorski Komitet Obrony Demokracji, za bezczelną prowokację. To zdumiewające, że zaprasza się jubilata na jego własne urodziny i to w sytuacji, gdy ów jubilat od 30 lat niezmiennie organizuje swoje obchody.
Można w tym miejscu postawić pytanie: gdzie były osoby tworzące KOD, tak troskliwie pochylające się dzisiaj nad „Solidarnością”, gdy związkowcy samotnie za składkowe pieniądze wznosili pomniki i organizowali uroczystości ku czci pomordowanych i szykanowanych. Gdzie były te osoby, gdy podczas protestów strzelano do członków „Solidarności”, upominających się o realizację postulatów sierpniowych ? 
Dzisiaj, gdy wreszcie są one realizowane, te środowiska nagle się uaktywniły, maszerując ramie w ramię z liberałami, którzy postulaty sierpniowe przez lata systematycznie deptali.
Jak pogodzić świętowanie rocznicy sierpnia 1980 r. z Nowoczesną, która jako jedną z pierwszych inicjatyw ustawodawczych postulowała likwidację związków zawodowych, lub z Platformą Obywatelską, która m.in. wydłużyła wiek emerytalny? I wreszcie jak można stać ramię w ramię z ludźmi, którzy dopuścili do rozgrabienia majątku narodowego?
	Tegoroczne centralne uroczystości 37. rocznicy narodzin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” odbędą się w Lubinie. To w związku z 35. rocznicą krwawych wydarzeń lubińskich z 1982 r. Będziemy przypominać ofiary tych ludzi, którzy tak chętnie zasilają dzisiaj szeregi KOD-u. Mamy tu na myśli tak widocznych i aktywnych prominentnych działaczy KOD jak byli SB-cy, funkcjonariusze WSI, TW i liczni przedstawiciele resortowej PRL-owskiej nomenklatury. 
Słowem: nie potrafimy sobie wyobrazić wspólnego świętowania z ludźmi, dla których refleksją nie jest słowo przepraszam, a jedynie rozpacz, że nie da się wyżyć za 2 tys. po zmniejszeniu SB-eckiej emerytury.
	NSZZ „Solidarność”, który powstał w następstwie podpisania porozumień sierpniowych i nieprzerwanie funkcjonuje do dzisiaj, jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa. Jak co roku organizuje w całej Polsce uroczystości, które jak zawsze w „Solidarności” zaczynają się od mszy świętej. W Gdańsku 31 sierpnia odbędzie się Msza Św. w Bazylice Św .Brygidy, a po niej tradycyjnie uczestnicy przemaszerują pod historyczną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, gdzie złożą kwiaty. Na te uroczystości nigdy nie wysyłaliśmy i nie wysyłamy zaproszeń.
Do kościoła na Mszę św. każdy ma prawo wejść i w niej uczestniczyć. Każdy ma też prawo składać kwiaty. Tak będzie również w tym roku.
Każdy ma prawo manifestować, świętować i korzystać z wolności słowa. Jednak jeśli ktokolwiek przy okazji naszych uroczystości będzie nam to prawo próbował ograniczać ostrzegamy, że zdecydowanie się temu przeciwstawimy.

KOMUNIKAT
ws. pielgrzymki autokarowej do Częstochowy 
w dniu 17 września 2017 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że jak co roku w trzecią niedzielę września, która w tym roku przypada 17 września, Solidarność organizuje Pielgrzymkę autokarową Ludzi Pracy do Częstochowy.

Zapisy na wyjazd przyjmowane są w biurze Związku 
tel. 491 4785 w terminie do 1 września 

Kosz wyjazdu wynosi: 
 członkowie NSZZ „Solidarność” 
      oraz członkowie ich rodzin 	- 20 zł od 1 osoby
pozostałe osoby			- 80 zł od 1 osoby
W cenie wyjazdu wliczony jest przejazd + ubezpieczenie
Wyjazd jest planowany w dniu 17 września (sobota) ok. godz. 23,30 spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, następnie przez „Gamrat”. Powrót w godzinach wieczornych w niedzielę.


Wypłata świadczeń pieniężnych z funduszu socjalnego

Związki zawodowe uzgodniły z Zarządem „Gamrat” S.A. i „Gamrat Energia” Sp. z o.o. wypłatę świadczeń pieniężnych z funduszu socjalnego dla uprawnionych pracowników ww. Spółek w następującej wysokości:
- 250 zł dla pracowników o miesięcznym dochodzie netto do 800 zł
- 200 zł dla pracowników o miesięcznym dochodzie netto od 801 do 1200 zł
- 150 zł dla pracowników o miesięcznym dochodzie netto od 1201 zł do 1800 zł
W jednoosobowych gospodarstwach ww. progi dochodowe są zwiększone          współczynnikiem 1,25
Ww. świadczenia zostaną przelane na konta pracowników w dniu 25 sierpnia.

Obrady Zarządu Regionu w Sanoku

18 sierpnia w siedzibie Oddziału Regionu w Sanoku odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność", którego głównym tematem stanowiło rozliczenie preliminarza budżetowego za pierwsze półrocze 2017 r. Ponadto omówiono sprawy bieżące Związku w naszym Regionie, jak również przyjęto stanowisko, będące wyrazem poparcia działań podjętych przez Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ws. zaproszenia członków naszego Związku do udziału w obchodach rocznicy sierpnia 1980 r. w Gdańsku przez Komitet Obrony Demokracji, co uznano za prowokację.
Następnie w Sali Gobelinowej sanockiego Zamku odbyły się uroczystości związane z przyznaniem tytułu: "Zasłużony dla Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność". Uhonorowane tym tytułem zostały następujące osoby: Józefa Piróg, Jadwiga Koncewicz, Jerzy Lemański, Mieczysław Długosz, oraz pośmiertnie Śp. Stanisław Feruś i Śp. Antoni Mazur. Wręczono również wyróżnienia "Semper fidelis" przyznawane przez Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność". otrzymali je: Piotr Biodrowicz, Wojciech Bodziak oraz Zygmunt Ziemiański.
Uroczystości uświetnił referat na temat "Tworzenia się NSZZ "Solidarność" na ziemi sanockiej w latach 1980-1981" wygłoszony przez Specjalistę Biura Badań Historycznych IPN Oddział w Rzeszowie - Artura Brożyniaka, oraz występy muzyczne: Pauliny Pietrusza studentki Akademii Muzycznej w Krakowie - gitara klasyczna, jak również akordeonistów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sanoku: Paweł Drozd, Julia Cybuch, Julia Benewiat i Adam Fedak. W zebraniu i uroczystościach towarzyszących uczestniczył członek Zarządu Regionu z Komisji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.


Uczestnicy zebrania Zarządu Regionu

Wręczanie tytułów „Zasłużony dla RP” i odznak „Semper Fidelis” przez Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza

Prelekcja przedstawiciela IPN Pana Artura Brożyniaka

Występy artystyczne - gra Paulina Pietrusza

Spotkanie w „Tarkett Polska”

	W dniu 3.08.2017 w Tarkett Polska Sp. z o.o. Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ Solidarność: Wiesława Martowicza i Dariusza Serwy oraz ZZ Chemik: Wacława Mikruta oraz Mirosława Pniaka z Panem Maciejem Stępowskim nowym Kierownikiem Personalnym. 
Głównym tematem spotkania było zapoznanie się i omówienie współpracy między Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce a Kierownictwem Kadr i Płac. Przedstawiciele ZZ przedstawili problemy nurtujące pracowników ze szczególnym uwzględnieniem płac oraz funkcjonowaniem premii kwartalnej sugerując pewne zmiany zapisów mających poprawić jej dostępność i wielkość. 	
	Strony uzgodniły że w jak najszybszym terminie odbędą się rozmowy w tej sprawie. Kolejnym tematem spotkania była kwestia zatrudnienia nowych pracowników w spółce pod kątem oczekiwań płacowych a możliwością podwyżek płac dla pracowników z dużym stażem pracy. Temat ten będzie poruszany w czasie następnych rozmów. 	W dalszej części spotkania odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej z udziałem Przedstawicieli Pracodawcy Pań Agnieszki Surmacz i Anny Kmiotek na której przyznano zapomogi dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności , pożyczki remontowe z funduszu socjalnego oraz podjęto decyzję o uruchomieniu świadczenia pieniężnego dla pracowników którego wartość uzależniona będzie od przyjętych progów dochodowych w kwotach :
	I   -grupa (dochód do 1100 brutto)		350.00 zł brutto
	II  -grupa (dochód do 1800 brutto)		330,00 zł brutto
	III  -grupa (dochód do 2600 brutto)		310.00 zł brutto
	IV  -grupa (dochód powyżej 2600 br.)	130.00 zł brutto
W gospodarstwach jednoosobowych dochód jest zwiększany wsp. 1,25
Świadczeniem pieniężnym objęto pracowników zatrudnionych na dzień 1.08.2017 z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na okres próbny oraz emerytów i rencistów oraz osoby przebywające na świadczeniu przedemerytalnym. Wypłatę świadczenia ustalono do dnia 11.08.2017

Wypoczynek na Słowacji

	W dniu 22 lipca 50 osobowa grupa pracowników z rodzinami ze Spółek: Gamrat, Gamrat Energia, Tarkett, Solgam i Zakład Produkcji Specjalnej uczestniczyła w wycieczce do ośrodka Vodny Svet na Słowacji, gdzie mogli skorzystać z wypoczynku i kąpieli w basenach termalnych i odkrytych. 	Pogoda tym razem w pełni dopisała, więc wszystkim dopisywały humory, a szczególnie dzieciom, dla których było tam wiele dodatkowych atrakcji.

Aerobik w wodzie

„Z górki na pazurki”

Kąpiel w otoczeniu przyrody


„Raj dla maluchów

Kontrola PIP w Gamracie

	Państwowa Inspekcja Pracy z Rzeszowa rozpoczęła w dniu 5.07.2017 r. kontrolę w „Gamrat” S.A. w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym BHP.
W dniu 6 lipca w Dziale BHP w obecności Kierownika Macieja Patyka, doszło do spotkania przedstawicieli zw. zawodowych Jana Krajewskiego – NSZZ „Solidarność” i Wacława Mikruta – ZZ „Chemik” z Inspektorem PIP Panem Bartoszem Pittnerem, dokonującym kontroli. 
	W trakcie spotkania Inspektor poinformował o przedmiocie kontroli i zwrócił się do związkowców o zgłaszanie ewentualnych wniosków i uwag w zakresie objętym kontrolą. Zapewnił też, że po zakończeniu kontroli i sformułowaniu wniosków pokontrolnych jest gotowy do ich omówienia ze związkami zawodowymi.
 	Związkowcy podkreślili, że są w stałym kontakcie z Działem BHP oraz Społeczną Inspekcją Pracy i ewentualne uchybienia dot. warunków pracy są eliminowane na bieżąco. W ostatnich latach w „Gamrat” S.A. znacząco uległo poprawie zaplecze higieniczno-sanitarne dla pracowników oraz warunki pracy, w związku z inwestycjami w nowoczesne linie produkcyjne.

Wycieczka na Słowację
 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” SA organizuje w dniu 22 lipca (sobota) dla członków Związku i ich rodzin, wycieczkę do ośrodka „Vodny Svet” w Svidniku na Słowacji. 
Opłata od 1 osoby – 10 zł
Do dyspozycji gości są tam m.in.:
baseny dla dzieci i dorosłych na zewnątrz i w  
     pomieszczeniu z podgrzewaną wodą
zjeżdżalnie o różnym stopniu trudności
sztuczna fala
trampoliny i dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci
siatkówka plażowa
bogate zaplecze gastronomiczne
wypożyczalnia leżaków
miejsce do rozłożenia koców i leżaków
dostęp do Internetu przez WIFI
W cenie wyjazdu wkalkulowano autokar, ubezpieczenie i wejście do ośrodka na cały dzień (10,00—18,00)
Zapisy do dnia 18 lipca, w biurze Związku 
tel. 491 4785
Przy zapisie niezbędny jest nr PESEL, oraz wniesienie opłaty.
Wyjazd jest zaplanowany w dniu 22.07 o godz. 8,00 z Osiedla Gamrat, a następnie   o 8,10 z Jasła spod JDK
Powrót w tym samym dniu w godzinach wieczornych.
Na wyjazd prosimy o zabranie dowodów osobistych, na wypadek kontroli Straży Granicznej.

Kontrola BHP w Dywizji Rur
	W dniu 19 czerwca w Dywizji Rur odbyła się kontrola Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy poświęcona przeglądowi warunków pracy, stanu obiektów i urządzeń oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP. W skład komisji wchodzili: 
Maciej Patyk Kierownik BHP, Agata Żebracka i Janina Gucwa – medycyna pracy NZOZ „Kemed”, Wiesław Zagórski Profilaktyk pożarnictwa, Paweł Tomasik Kierownik Biura Spółki, Jan Sokołowski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, Jan Krajewski przedstawiciel NSZZ Solidarność oraz ze strony Dywizji Rur Dyrektor Jerzy Pachana. 
	Komisja nie stwierdziła rażących naruszeń obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Warunki pracy w ostatnich latach znacząco się poprawiły, wraz z uruchomieniem nowoczesnych linii produkcyjnych. Oczywiście komisja ujawniła pewne niedociągnięcia, które znalazły się w protokole pokontrolnym. Będzie on skierowany do Zarządu „Gamrat” S.A, celem podjęcia decyzji ws. ich eliminacji.
Obrady Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

	Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska była specjalnym gościem posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Mówiła kiedy nie będzie handlu w niedziele i o tym jak poprawić dialog w Polsce.
	Komisja Krajowa obradująca w dniu 20 czerwca na zamku w Rydzynie (woj. wielkopolskie) dyskutowała z minister Rafalską przede wszystkim o poziomie dialogu w Polsce. Przedstawiciele „S” podkreślali, że Rada Dialogu Społecznego była tworzona jako zaprzeczenie martwej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Miała być niezależna, z własnym finansowaniem i możliwością realnego działania. Tymczasem obecne pomysły umocowania dyrektora Rady Dialogu Społecznego na stanowisku zastępcy dyrektora Centrum Partnerstwa Społecznego jest dalszym uzależnieniem tej instytucji od rządu.
	Komisja Krajowa przyjęła także m.in. stanowiska w sprawie propozycji wzrostu wynagrodzeń oraz emerytur i rent w 2018 r., a także sprzeciwiające się planom zmniejszenia zatrudnienia w Polskiej Grupie Energetycznej o 20 proc.
	Dużą część posiedzenia zajęła dyskusja o wolnych niedzielach w handlu. Komisja Krajowa przyjęła stanowisko ws. projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Od pytań o wolne niedziele nie uciekła minister Rafalska. Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń zapytał kogo boi się rząd PiS nie wprowadzając wolnych niedziel.
	Minister odpowiedziała, że rząd boi się nieodpowiedzialnych i złych decyzji. Tłumaczyła, że zależy jej na uchwaleniu dobrych rozwiązań, które mają szansę dłuższego przetrwania.
	Przewodniczący Solidarności Piotr Duda zwrócił uwagę, że idąc do wyborów PiS stawiał sprawę wolnych niedziel jako kwestię priorytetową. I teraz powinen się z tego wywiązać. Tymczasem członkowie Solidarności to świadomi wyborcy, którzy dokładnie przyglądają się działaniom rządu.


Od lewej: Tadeusz Majchrowicz—Wiceprzewodniczący KK, Minister Elżbieta Rafalska i Piotr Duda Przewodniczący KK

Spotkanie na temat podwyżek w Gamracie

	W dniu 12 czerwca w siedzibie Zarządu Gamrat S.A. odbyło się spotkanie poświęcone trwającemu procesowi podwyżek w Spółce. 
W spotkaniu ze strony Zarządu uczestniczyli: Prezes Michał Mróz, członek Zarządu Robert Ruwiński oraz Kierownik Zarządzania Zasobami Ludzkimi Barbara Kozak. 
Stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność” – Jan Ślabski Wiceprzewodniczący KM, Jan Krajewski Sekretarz KM i Maria Żuklińska członek KM. ZZ „Chemik”: Wacław Mikrut Prewodniczący oraz Marek Olbrot Wiceprzewodniczący.
	Zarząd Spółki przedstawił informację dotyczącą przebiegu procesu podwyżek płac dla pracowników, zasad premiowania oraz odniósł się do Stanowiska związków ws. podwyżek z dnia 31 maj 2017 r.
Następnie odbyła się dyskusja w trakcie której strona związkowa zaprezentowała stanowisko, że podwyżkami powinni zostać objęci wszyscy pracownicy Gamrat S.A. Również premia powinna obejmować wszystkie komórki Spółki, na podstawie opracowanych kryteriów premiowania.
	Prezes M. Mróz oświadczył, że podwyżki płac będą dotyczyć pracowników najniżej zarabiających, a co do pozostałych pracowników dokonana zostanie analiza obecnego poziomu płac i w uzasadnionych przypadkach będą podejmowane decyzje o podwyżce. Natomiast Zarząd stoi na stanowisku, że premią zostaną objęci pracownicy Dywizji produkcyjnych i służb utrzymania ruchu. Podwyżki wynagrodzeń i premia na nowych zasadach zaczną obowiązywać od 1 lipca 2017 r.
	Ustalono, że Zarząd po zakończeniu procedury podwyżek poinformuje związki zawodowe o przyjętych kryteriach i ich skali. Związki zawodowe dokonają analizy działań Zarządu w kwestii podwyżek, w kontekście przestawionych postulatów i przedstawią swoje wnioski.

Uroczystości w Miejscu Piastowym

	W niedzielę 11 czerwca w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza odbyła się uroczystość koronacji dwóch wizerunków Maryi: figury Matki Bożej Fatimskiej z Miejsca Piastowego i obrazu Matki Bożej Pocieszenia z pobliskiej Komborni.
	Uroczystościom przewodniczył metropolita przemyski abp Adam Szal, a wraz z nim: abp senior Józef Michalik, abp senior obrządku greckokatolickiego Jan Martyniak, bp rzeszowski Jan Wątroba, bp senior diecezji rzeszowskiej Kazimierz Górny, przełożony generalny Michalitów ks. Dariusz Wilk i licznie zgromadzeni kapłani.
	Kazanie wygłosił emerytowany metropolita przemyski abp Józef Michalik, w którym przestrzegał, że szatan nie zrezygnował z walki o człowieka, a na dowód Matka Boża pokazała dzieciom z Fatimy piekło – jednak nie po to, aby je przestraszyć, ale żeby pomagały grzesznikom przez modlitwę, umartwienie, post i praktykowanie pierwszych sobót miesiąca. Były przewodniczący Episkopatu Polski podkreślił, że konieczne jest, byśmy się nawracali i stawali się „narodem głębszej wiary, żywszej modlitwy i mocniejszego świadectwa w obronie wiary i obyczajów”.
	Na zakończenie Mszy świętej abp Adam Szal wypowiedział akt zawierzenia Matce Bożej.
Obraz Matki Bożej Pocieszenia z Komborni przedstawiający Koronację Matki Najświętszej został namalowany na płótnie przed 1624 r
Historia figury Matki Bożej w Miejscu Piastowym jest krótsza i wiąże się z nabożeństwami fatimskimi, które w tym miejscu odbywają się od 1979 r. W uroczystościach uczestniczyła delegacja z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ze Sztandarem Związku.


Uroczystości przez Sanktuarium w Miejscu Piastowym.  Po prawej koronowany Obraz M.B. Pocieszenia i Figura M.B. Fatimskiej


Arcybiskup A. Szal koronuje Figurę M.B. Fatimskiej


Od lewej Poczet sztandarowy „S” Gamrat w składzie:
Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Adam Dziok

Zebranie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

	W dniu 26 maja w siedzibie Związku odbyło się zebranie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Głównym tematem posiedzenia było omówienie stanu negocjacji nt. podwyżek wynagrodzeń.
- w „Tarkett Polska” podpisano porozumienie na mocy którego pracownicy otrzymają od 1.05 podwyżki płac zasadniczych, z wyrównaniem od 1.01.2017 oraz dodatek za pracę w systemie 4-ro brygadowym
- w „Gamrat Energia” podpisano porozumienie które zakłada podniesienie od 1 lipca płac zasadniczych średnio o 11,2 %, objęcie dodatkiem brygadzistowskim wszystkich brygadzistów oraz określenie puli premii miesięcznej
- w „Gamrat” S.A. Zarząd Spółki, uznając zasadność wysuwanych postulatów związkowych, rozpoczął procedurę podwyżek płac zasadniczych pracowników oraz określił kryteria otrzymywania premii w Dywizjach produkcyjnych. W dniu 31.05.2017 r. związki zawodowe przekazały Zarządowi stanowisko odnoszące się do ww. kwestii
Poza ww. tematem, w porządku zebrania Prezydium znalazły się następujące tematy:
wręczenie kol. Zbigniewowi Siepkowskiemu Odznaki „Semper Fidelis” za zasługi dla Koła Emerytów i Rencistów przy „Gamrat” S.A.

          Napisz do nas:  solidgam@onet.pl