Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności związkowe i nie tylko
Pole tekstowe: Organizacja Międzyzakładowa przy GAMRAT S.A.   38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Pole tekstowe:   Łączy nas Solidarność
Pole tekstowe: Na stronę dokonano dotychczas

Administrator strony:   

Jan Krajewski

tel. 491 4785  

Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Strony
warte odwiedzenia

wejść

Pole tekstowe: Lokalne media

Portale internetowe:   

Wystarczy kliknąć na Logo  

Stacje radiowe i telewizyjne

Radio „Rzeszów”

Pole tekstowe: Strony samorządowe

Miasto Jasło

Powiat Jasło

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

 

Portal o naszym Województwie

Pole tekstowe: Instytucje 
Państwowe
Pole tekstowe: Strony związkowe
Pole tekstowe: Zakłady pracy objęte działalnością Organizacji
Międzyzakładowej przy GAMRAT S.A.

Państwowa

Straż Pożarna

Rzecznik Praw Konsymenta

Straż Pożarna

Pole tekstowe: 
Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie wybrany na nową kadencję w latach 2018-2022

Komunikat
dot. organizacji spotkania integracyjnego 
pracowników „Gamrat” S.A

  	Organizacje związkowe działające w „Gamrat” S.A.  informują, że w dniu 
14 lipca (sobota) o godz. 1800
w Zajeździe „Pod Goleszem” odbędzie się spotkanie integracyjne pracowników „Gamrat” S.A. 
Zainteresowanych udziałem prosimy o zapisywanie się w terminie do dnia 9 lipca 2018 r, u przedstawicieli związków tj.: 
Jana Ślabskiego (Profile), Marka Olbrota (Rury), Wiesławy Rączki (Dyrekcja).
Koszt uczestnictwa:
- 10 zł członkowie związków
- 30 zł pozostali pracownicy
Warunkiem organizacji imprezy jest zgłoszenie się odpowiedniej ilości osób. 

Zebranie Komisji Międzyzakładowej

	W dniu 26 czerwca br. w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy GAMRAT S.A.
W porządku zebrania znalazły się następujące tematy:
Informacja Przewodniczącego KM o najważniejszych kwestiach będących przedmiotem działania Związku od ostatniego zebrania
Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji Zakładowych ze spółek: Gamrat, Tarkett, Energia i ZPS informacji o sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz problemów wymagających podjęcia określonych działań,
Uchwała ws. upoważnienia osób do zmian zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Zakładu Produkcji Specjalnej
Sprawy BHP w Gamrat S.A. – stanowisko ws. ograniczenia świadczeń z tytułu warunków pracy
Realizacja uchwał XXII Międzyzakładowego Zebrania Delegatów z dnia 24.03.2018 r. oraz przygotowanie do zebrania sprawozdawczo-wyborczego w Regionie Podkarpacie zaplanowanego na dzień 28 czerwca 2018 r.
Przyjęcie do Związku nowych członków.
Sprawy organizacyjne i finansowe.
Wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji BHP w „Gamrat” S.A.

	W dniu 14 czerwca 2018 r. w biurze Kierownika Działu BHP odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy poświęcone aktualizacji Wykazu środków ochrony osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego.
W spotkaniu udział wzięli:
Maciej Patyk – Kierownik BHP, Agata Żebracka – lekarz medycyny pracy, Paweł Tomasik – Kierownik Dz. Administracji, Jan Sokołowski – Społeczny Inspektor Pracy, Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność, Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”.
W trakcie spotkania omówiono następujące kwestie:
protokół Komisji ds. świadczeń z tytułu warunków pracy z dnia 8.06.2018 r.
wniosek Szefa Centrum Jakość w sprawie zmian sortów odzieżowych dla 2 stanowisk
wniosek Kierownika Magazynu Profili ws. przydziału odzieży dla stanowiska „specjalista ds. gospodarki magazynowej”
wydzielenie ze struktur organizacyjnych „Gamrat” S.A. nowego podmiotu p.n. Gamrat WPC sp. z o.o.
zmiana nazewnictwa stanowisk w Dywizji Utrzymania Ruchu
	Komisja w nawiązaniu do ww. zagadnień dokonała stosownej aktualizacji Wykazu norm środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Pielgrzymka do Warszawy

W Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie, w dniu 3 czerwca, odbyły się uroczystości IX Święta Dziękczynienia. W tym roku uroczystościom towarzyszyło hasło "Dziękujemy za niepodległość". Obchody rozpoczęła procesja z relikwiami św. siostry Faustyny Kowalskiej, która wyruszyła do Świątyni z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
	W Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie sprawowana była msza święta w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej prezydent Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz przedstawicieli Episkopatu Polski. Gospodarzem uroczystości był metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Mszy przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak, a homilię wygłosił metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.
	W trakcie Mszy Prezydent zapalił „Świecę Niepodległości” podarowaną w 1867 roku przez Papieża Piusa IX z życzeniem, by zapłonęła wówczas, gdy Polska będzie wolna. W 1920 roku po raz pierwszy zapalił ją Marszałek Sejmu Ustawodawczego Wojciech Trąmpczyński. Świeca ta odtąd ma być zapalana z okazji najważniejszych wydarzeń narodowych i kościelnych.
	Po mszy, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablic upamiętniających diecezje, które swą ofiarnością przyczyniły się do budowy Świątyni Opatrzności Bożej. Po odsłonięciu głos zabrał prezydent Andrzej Duda, który wyraził ogromną wdzięczność wszystkim tym, którzy od 1939 r. walczyli o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę, bez których nie byłoby tej Polski, którą mamy dzisiaj, gdyby nie wasze męstwo, gdyby nie wasza odwaga – powiedział. I dodał: – Jestem za to ogromnie wdzięczny eminencji księdzu kardynałowi, polskiemu Kościołowi, wszystkim tym, którzy przez tyle lat, od 1939 r. o tę wolną, suwerenną, niepodległą Polskę walczyli i bardzo często ginęli i cierpieli. Prezydent przekazał flagę narodową w specjalnej, prezydenckiej wersji. 
      W uroczystościach wzięły udział delegacje z zakładów pracy Podkarpacia ze sztandarami, wśród których nie zabrakło sztandaru NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. oraz członków Związku ze spółek Gamrat, Tarkett, Solgam i Koła Emerytów.Sztandary z Regionu Podkarpacie Procesja ulicami Warszawy do Świątyni Opatrzności BożejMsza św. w intencji OjczyznyZapalenie Świecy Niepodległości przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Po lewej kard. Kazimierz Nycz, po prawej Marszałek Sejmu Marek Kuchciński

Spotkanie Delegatów Regionu z terenu jasielskiego

	W dniu 29 maja w Oddziale Zarządu Regionu Podkarpacie w Jaśle, przy ul. Wincentego Pola odbyło się spotkanie delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie z terenu jasielskiego z Przewodniczącym Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeuszem Majchrowiczem będącym równocześnie Wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
	T. Majchrowicz oświadczył, że się będzie ponownie ubiegał o wybór na Przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie i poprosił delegatów o poparcie jego kandydatury. Poinformował także, że ustalono klucz liczbowy wyboru członków Zarządu Regionu i w liczącym 21 osób składzie ( + przewodniczący ZR) na Jasło przypada 5 mandatów. 
	Ustalono wstępnie, że kandydatami do Zarządu Regionu będą przedstawiciele największych organizacji z terenu powiatu jasielskiego. W tej grupie na drugim miejscu jest Organizacja Międzyzakładowa przy „Gamrat” S.A. zrzeszająca ponad 250 członków. Bardziej liczna jest tylko Organizacja Oświaty którą tworzy ponad 40 szkół i zrzesza nieco ponad 300 członków.

Ostatnie zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie mijającej kadencji

	W dniu 28 maja odbyło się w Krośnie ostatnie zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie mijającej kadencji, pod przewodnictwem Tadeusza Majchrowicza, Przewodniczącego ZR. W zebraniu uczestniczył członek ZR z ramienia OM przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.
Wybory nowego Zarządu Regionu odbędą się w dniu 28 czerwca 2018 r. podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów wybranych w poszcze-gólnych zakładach zarejestrowanych w Regionie Podkarpacie w Krośnie. Organizację Międzyzakładową NSZZ „S” przy „Gamrat” S.A. będą reprezentować delegaci: Jerzy Gajda, Jan Krajewski, Bogdan Skicki (Gamrat) i Robert Lechowski (Tarkett).
W trakcie obrad Zarząd Regionu podjął następujące tematy:
Informacja Przewodniczącego ZR o działaniach Związku na szczeblu Regionu i Komisji Krajowej za okres od ostatniego zebrania
Przyjęcie projektów uchwał pod obrady WZD w dniu 28.06.2018 r.
Omówienie przygotowań do sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Delegatów
Działania wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO
Organizacja wyjazdu do Warszawy w dniu 3 czerwca na uroczystości Święta Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej
Sprawy organizacyjne i finansowe

Przewodniczący Zarządu Regionu Tadeusz Majchrowicz
oraz tort dla kończących kadencję członków Zarządu Regionu

Rozmowy płacowe w Tarkett

	W dniu 16 maja w siedzibie Spółki Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie poświęcone podwyżkom wynagrodzeń w którym uczestniczyli:
Ze strony pracodawcy: 
Marek Skalski 		– Dyrektor Generalny, 
Agnieszka Surmacz 	– HR Manager, 
Anna Kmiotek 		– HR Specialist
Ze strony związków zawodowych: 
NSZZ „Solidarność” 	– Jan Krajewski, Dariusz Serwa, 
                 	  Wiesław Martowicz, 
ZZ „Chemik” 			– Wacław Mikrut, Mirosław Pniak
 	W trakcie spotkania związki zawodowe otrzymały propozycję podwyżki wynagrodzeń, której średnia wysokość wynosi 6,16 %, z terminem wejścia w życie od maja 2018 r., oraz wyrównaniem od 1 stycznia 2018 r. Podział środków na poszczególnych pracowników został dokonany na podstawie oceny przełożonych i wynikającej z niej punktacji.
	Przedstawiciele związków zawodowych postulowali zwiększenie skali podwyżek i podniesienie punktacji w grupie pracowników dobrych i bardzo dobrych oraz korzystniejsze zapisy dla pracowników którym przedłużono umowy o pracę.
	Pan Marek Skalski oświadczył, że wielkość proponowanych podwyżek i tak przekracza poziom ujęty w budżecie Grupy Tarkett i nie widzi możliwości ich dalszego zwiększenia. 
Co do pracowników z którymi zawarto kolejne umowy o pracę, to każdy z nich otrzymał w nowej umowie wyższą stawkę, a ewentualna podwyżka zostanie przyznana o ile z oceny i punktacji to wynika. W tej sprawie przychylił się do wniosku związków zawodowych aby wyrównanie do nowej stawki obowiązywało od 1 stycznia br, a nie od daty podpisania umowy.
	Spotkanie zakończyło się deklaracją ze strony związków zawodowych, że przedstawiona propozycja zostanie przekonsultowana i w najbliższym czasie zostanie podpisane ewentualne porozumienie.
	W dniu 21 maja 2018 r. po dokonaniu niewielkich korekt w stosunku do pierwotnej propozycji, Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” Jan Krajewski i Przewodniczący ZZ „Chemik” Wacław Mikrut podpisali porozumienie z Dyrektorem Generalnym Panem Markiem Skalskim, wprowadzające podwyżki w życie.

Wyjazd do Warszawy 
na Święto Dziękczynienia

	Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz i Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda serdecznie zapraszają do udziału w Święcie Dziękczynienia, które odbędzie się w niedzielę 3 czerwca w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 
	Tegoroczne Święto Dziękczynienia wpisuje się w program obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i odbędzie się pod hasłem: „Dziękujemy za Niepodległość”. Dajmy publiczne świadectwo wiary i miłości do Ojczyzny i przybądźmy wraz z rodzinami na uroczystości. 
	W ramach uroczystości odbędzie się uroczysty przemarsz z relikwiami świętych i błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej, w tym św. siostry Faustyny Kowalskiej i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie o godz. 12.00 odbędzie się dziękczynna Msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem Prymasa Polski Wojciecha Polaka.
Zainteresowani wyjazdem mogą się zapisywać w biurze Związku do dnia 25 maja br. tel. 491 4785

Wyjazd dla członków Związku i ich rodzin jest bezpłatny Wstępny termin wyjazdu ustalono w niedzielę 3 czerwca 
o godz. 2,30 spod ZUS w JaśleŚwięto Konstytucji 3 Maja

	W dniu 3 maja w Jaśle odbyły się obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji ojczyzny, odprawioną na płycie jasielskiego Rynku pod przewodnictwem księdza prałata Stanisława Słowika - dyrektora diecezjalnej Caritas w Rzeszowie.
Oprawę mszy św. uświetniły: Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta, chór „Echo” oraz chór „Soli Deo”.
	Następnie uczestnicy obchodów Święta Narodowego Konstytucji 3-go Maja: mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, delegacje szkół i instytucji oraz poczty sztandarowe, w uroczystym pochodzie ulicami miasta przeszli do Parku Miejskiego w Jaśle. Na trasie pochodu parlamentarzyści oraz samorządowcy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 200 rocznicę Konstytucji 3 Maja.
	W jasielskim parku orkiestra dęta wykonała Hymn Państwowy, a okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Jasła, Ryszard Pabian.
	Na zakończenie uroczystych obchodów święta 3-go Maja odbył się koncert laureatów konkursu „Niepodległa, Niepokorna”, zorganizowanego przez Jasielski Dom Kultury w Jaśle.   
	W jasielskich uroczystościach uczestniczyła delegacja NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ze sztandarem Związku.


Msza Św. w intencji Ojczyzny — z prawej ks. Stanisław Słowik

Poczet ze Sztandarem NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Grupa rekonstrukcyjna — Szwadron Ułanów

Przemawia Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian

Nieciecza – Śląsk Wrocław

	W dniu 20 kwietnia br. na stadionie w Niecieczy odbył się mecz Ekstraklasy piłki nożnej Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Śląsk Wrocław, w którego składzie od niedawna występuje jaślanin Mateusz Cholewiak. 
W meczu tym uczestniczyła 44 osobowa grupa kibiców – członków NSZZ „Solidarność” ze Spółek: Gamrat S.A., Tarkett Polska, Zakład Produkcji Specjalnej i Solgam. Drużyna z Niecieczy w tym spotkaniu poniosła porażkę 1:2 i jest duże prawdopodobieństwo, że spadnie do I ligi, podobnie jak zespół Sandecja Nowy Sącz, której los jest już raczej przesądzony. 
Szkoda gdyby tak się stało, bo musielibyśmy na mecze ekstraklasy jeździć do Krakowa albo do Kielc. Trzymamy zatem kciuki za Niecieczę, aby nie traciła wiary we własne siły i zawalczyła o utrzymanie.Spotkanie w Tarkett Polska
ws. 12 godzinnego systemu pracy

	19 kwietnia w siedzibie Spółki Tarkett Polska odbyło się spotkanie poświęcone propozycji wprowadzenia 12 godzinnego systemu pracy na niektórych liniach produkcyjnych. W spotkaniu tym wzięli udział:
Ze strony pracodawcy: 
Marek Skalski – Dyrektor Generalny, Bogusław Gulczyński – kierownik produkcji, Agnieszka Surmacz – HR Manager
Ze strony związków zawodowych: 
NSZZ „Solidarność” Jan Krajewski, Dariusz Serwa, Wiesław Martowicz, Robert Lechowski; 
ZZ „Chemik” – Wacław Mikrut, Mirosław Pniak
	Na wstępie Kierownik Gulczyński przedstawił koncepcję wprowadzenia 12 godzinnego dnia pracy. Zamiar ten jest podyktowany dużymi stratami powstającymi przy obecnym 2 zmianowym systemie pracy, powodującym konieczność wielokrotnego zatrzymywania i wznawiania produkcji. W proponowanym systemie 12 godzinnym produkcja odbywałaby się 3 dni w tygodniu po 12 godzin na dwie zmiany, a następnie byłoby 4 dni wolne. To dałoby 36 godzin pracy w tygodniu. System ten miałby 1 miesięczny okres rozliczeniowy tzn. że pracownik miałby do przepracowania w miesiącu 168 godzin. 	Przedstawiciele związków zawodowych krytycznie wypowiadali się o złożonej propozycji mając na względzie opinie pracowników.
	Dyrektor Marek Skalski stwierdził, że nie zamierza tego systemu wprowadzać na siłę, przy sprzeciwie pracowników. Spółka znajdzie inne rozwiązanie, które uwzględni potrzeby firmy, a równocześnie nie będzie budziła oporu wśród Załogi.
Oprócz ww. kwestii omówiono następujące zagadnienia:
stan zaawansowania procedury podwyżek wynagrodzeń pracowniczych
czas pracy w okresie majowego weekendu
zagadnienia związane z produkcją wyrobów

Spotkanie ws. podwyżek w „Gamrat Energia”

W dniu 6 kwietnia w budynku Zarządu Gamrat S.A. odbyło się spotkanie poświęcone podwyżkom wynagrodzeń w Spółce „Gamrat Energia” w 2018 roku:
Uczestnicy spotkania:
- ze strony pracodawcy:
Prezes Zarządu Michał Mróz, Dyrektor Adam Kilar, Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Barbara Kozak
- ze strony związków zawodowych:
NSZZ Solidarność: Jan Krajewski, Bogusław Skubel, Edward Mikoś
ZZ „Chemik”:     Wacław Mirkut, Dariusz Sopala
- pracownicy pełniących funkcje brygadzistów:                  
	Zenon Madejczyk, Andrzej Burek
	Na początku spotkania związki zawodowe przedłożyły na ręce Prezesa „Gamrat Energia” pismo z postulatem wzrostu wynagrodzeń pracowniczych o 200 zł brutto, od 1 maja 2018 r.
	Prezes Michał Mróz ustosunkowując się do złożonego wniosku stwierdził, nie negując jego zasadności, że w chwili obecnej toczą się zaawansowane rokowania z potencjalnym inwestorem i nie ma możliwości podejmowania w tym momencie decyzji wpływających w istotny sposób na sytuację finansową Spółki. Dopiero po 15 maja sytuacja się wyjaśni, tzn. albo dojdzie do transakcji sprzedaży udziałów Spółki „Gamrat Energia” inwestorowi, albo będzie ona nadal własnością „Gamrat” S.A. 
	Związkowcy poprosili Prezesa Spółki o przedstawienie wyników ekonomicznych za ubiegły rok i po I kwartale br. Prezes M. Mróz stwierdził, że Spółka za ubiegły rok przyniosła zysk, jednak dokonane podwyżki cen węgla i poziom taryf za ciepło nie wpłynęły na poprawę bieżącej sytuacji finansowej.
	Wszyscy reprezentanci pracowników Spółki argumentowali jednak aby jednak podjąć decyzję o podwyżce wynagrodzeń, gdyż nie wiadomo jak ewentualny przyszły właściciel będzie się odnosił do kwestii podwyżek wynagrodzeń. A na pewno ten temat bardzo się przeciągnie w czasie ponieważ procedury związane ze zmianą właściciela są długotrwałe.
	Prezes Mróz biorąc pod uwagę przedstawione argumenty oświadczył, że zgadza się na podwyżkę wynagrodzeń o kwotę 100 zł brutto od 1 czerwca 2018 r., a dalsze negocjacje mogą się odbyć po 15 maja 2018 r., kiedy będzie już wiadomo co dalej ze Spółką.
	Deklarację Prezesa uczestnicy spotkania przyjęli do wiadomości i na tym spotkanie się zakończyło.

KOMUNIKAT
ws. wyjazdu na mecz Nieciecza-Śląsk Wrocław
w dniu 20 kwietnia 2018 r.

NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje wyjazd na mecz Ekstraklasy piłki nożnej 
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Śląsk Wrocław
który odbędzie się w dniu 20 kwietnia (piątek) o godz. 18,00 w Niecieczy. W zespole Śląska Wrocław gra jaślanin Mateusz Cholewiak.
Cena wyjazdu dla członków Związku wynosi 20 zł(bilet+autokar+ubezpieczenie)
Zapisy są przyjmowane w biurze Związku do dnia 13 kwietnia (tel. 491 4785). Ilość osób jest ograniczona – 50 miejsc (max. 2 bilety na 1 osobę).
Warunkiem wyjazdu jest zarezerwowanie biletów przez elektroniczny system dystrybucji.
Wyjazd na mecz jest planowany w dniu 20 kwietnia o godz. 16,00 z Jasła, spod Jasielskiego Domu Kultury, z przystankami na Osiedlu Gamrat i Kołaczycach.
Obchody 78 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 8 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

      Przedstawiamy program obchodów ww. rocznic w Jaśle organizowanych przez Starostę Powiatu i Burmistrza Jasła, przy współorganizacji NSZZ „Solidarność”:
6 kwietnia (piątek)
12,00 – otwarcie wystawy pt. „Portrety Smoleńskie” w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle
9 kwietnia (poniedziałek)
16,00 – Msza św. w Kościele pw. Stanisława BM
17,00 – Uroczystość pod pomnikiem „Golgota Wschodu”
- Hymn Państwowy
- Apel Pamięci (prowadzą Strzelcy z JS 2091 Trzcinica)
- przemówienie okolicznościowe Starosty Jasielskiego
- składanie kwiatów pod pomnikiem
10 kwietnia (wtorek)
18,00 – Msza św. w Kościele pw. WNMP (Jasło Fara)
13 kwietnia (piątek) - Dzień Pamięci o Ofiarach Zbrodni 				  Katyńskiej
 9,00 – Uroczystość pod pomnikiem „Golgota Wschodu”
- Hymn Państwowy
- Katyński Apel Pamięci (prowadzą Harcerze ZHP Jasło)
- przemówienie okolicznościowe Burmistrza Jasła
- składanie kwiatów pod pomnikiem
10,00 – otwarcie wystawy plenerowej pt. „ Biogramy jaślan zamordowanych w Katyniu”
18,00 – Msza św. w intencji Ojczyzny oraz za dusze Polaków zamordowanych na wschodzie, w kościele Św. Stanisława BM,
19,00 – Prelekcja o jaślanach zamordowanych w Katyniu przygotowana przez Muzeum Regionalne w Jaśle
- program muzyczny w wykonaniu zespołu w składzie: Monika Gniady – wokal. Mateusz Gałuszka – fortepian, Paweł Oszajca – gitara, Marcin Krupa – perkusja oraz kwintet smyczkowy

Spotkanie w BHP

	28 marca br. u Kierownika Działu BHP i Ochrony Środowiska Macieja Patyka odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu całokształtu zagadnień związanych z warunkami pracy, wypadkowością i ochroną środowiska w Gamrat S.A. 2017 roku. 
Ze strony organizacji związkowych uczestniczyli: NSZZ „Solidarność” – Jan Krajewski, ZZ „Chemik” – Wacław Mikrut.
Kierownik Maciej Patyk przedstawiając sprawozdanie za 2017 r. poruszył m.in.:
wypadkowość w 2017 roku, która w stosunku do roku poprzedniego znacząco spadła. Główne przyczyny wypadków to czynnik materialny i niewłaściwe posługiwanie się narzędziami pracy
profilaktyczna ochrona zdrowia realizowana przez „KEMED”
badania środowiska pracy
działalność Komisji ds. warunków pracy oraz realizacja zaleceń pokontrolnych
kontrole zewnętrzne dokonywane w 2017 roku:
	- 2 krotnie Państwowa Inspekcja Pracy
	- 1 kontrola Sanepid
	- 1 kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
22 kontrole stanowisk pracy dokonał Kierownik Działu BHP
w zakresie ochrony środowiska Gamrat w 2017 roku spełnił wszystkie wymagania w tym zakresie oraz nie przekraczał dopuszczalnych norm emisji czynników szkodliwych
plan poprawy bezpieczeństwa pracy
Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych oraz najmilszych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
życzy

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
przy „Gamrat” S.A.


Nowe władze Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. 

	W dniu 24 marca 2018 r. podczas obrad Międzyzakładowego Zebrania Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. zostały wybrane nowe władze Związku na kadencję w latach 2018-2022. 
Poniżej publikujemy ich składy:

Komisja Międzyzakładowa:
Jan Krajewski		- Gamrat S.A.	 	- przewodniczący
Jerzy Gajda		- Gamrat S.A.	 	- członkowie
Bogdan Skicki		- Gamrat S.A.	
Jan Sokołowski		- Gamrat S.A.
Jan Ślabski		- Gamrat S.A.
Maria Żuklińska		- Gamrat S.A.
Łukasz Berkowicz		- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Jan Kulig			- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Robert Lechowski		- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Wiesław Martowicz	- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Dariusz Serwa		- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Henryk Liszka	     	- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Marcin Łukasz Gajda   	- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Mirosław Wielgus	     	- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Bogusław Skubel		- Gamrat Energia Sp. z o.o.
Bogusław Bajgrowicz	- Solgam Spółka z o.o.
Adam Dziok		- Koło Emerytów i Rencistów

Prezydium Komisji Międzyzakładowej:

Jan Krajewski		- przewodniczący
Jan Ślabski		- wiceprzewodniczący
Dariusz Serwa		- wiceprzewodniczący
Wiesław Martowicz	- sekretarz
Bogdan Skicki		- skarbnik
Bogusław Skubel		- członek
Mirosław Wielgus		- członek

Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna:

Renata Smagacka	- Gamrat S.A.		- przewodnicząca
Barbara Ignarska		- Tarkett Polska Sp. z o.o. 	- członek
Dariusz Lech		- Tarkett Polska Sp. z o.o.	- członek

Delegaci na Walne Zebranie Regionu Podkarpacie:
Jan Krajewski		- Gamrat S.A.
Jerzy Gajda		- Gamrat S.A.
Bogdan Skicki		- Gamrat S.A.
Robert Lechowski		- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Delegaci na Walne Zebranie Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego:
Henryk Liszka		- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Mirosław Wielgus		- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Jan Krajewski		- Gamrat S.A.
Wiesław Martowicz	- Tarkett Polska Sp. z o.o.

Szczegółowe wyniki głosowania zostaną wkrótce opublikowane w zakładce „Wybory w Związku”

Zebranie wyborcze NSZZ „Solidarność”

	Międzyzakładowa Komisja Wyborcza NSZZ „Solidarność” informuje delegatów, że Międzyzakładowe Zebranie Delegatów przy „Gamrat” S.A. odbędzie się w dniu 24 marca (sobota) w Sali Zajazdu „Pod „Goleszem” – początek o godz. 8,00. 
	Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Podczas zebrania zostaną wybrane władze Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2018-2022 oraz delegaci do Regionu Podkarpacie i do Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego. 
Prosimy wszystkich delegatów MZD
o niezawodny udział w zebraniu

8 MARCA DZIEŃ KOBIETSzczęścia, uśmiechu, dużo radości, spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń oraz samych przyjemnych chwil w życiu 
dla wszystkich Kobiet
życzy
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.Szczegółowe wyniki głosowania
na kadencję 2018-2022 w poszczególnych
okręgach wyborczych zostały opublikowane
W zakładce „WYBORY W ZWIĄZKU”

Kulig w Regietowie
 
	Związkowcy z NSZZ „Solidarność” z rodzinami ze Spółek: Gamrat, Terkett i Zakład Produkcji Specjalnej spędzili niedzielę 11 lutego na kuligu w Regietowie. Pogoda i humory dopisywały, a za sprawą galopujących koni z saniami adrenalina też mocno wzrosła. 
	Po przejażdżce saniami resztę wieczoru uczestnicy kuligu spędzili w Karczmie Huculanka, przy muzyce i tańcach oraz pieczeniu kiełbasek. 
	Z uwagi na duże zainteresowanie tą formą integracji wejdzie ona na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez Związek. 
 

Wybory w Organizacji Międzyzakładowej          NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-2022

	Międzyzakładowa Komisja Wyborcza informuje, że zakończyła się procedura zgłaszania kandydatów w wyborach na 4 letnią kadencję w latach 2018-2022. Listy zgłoszonych kandydatów zostały wywieszone na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych okręgach wyborczych. Wszystkie zgłoszone kandydatury zostały opublikowane na naszej stronie internetowej w zakładce Wybory w Związku.

Wybory zostaną przeprowadzone przez komisje skrutacyjne w dniach 20-23 lutego 2018 r.

Technika głosowania:

wydanie karty do głosowania jak również oddanie głosu musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem na spisie wyborców
głosowanie odbywa się przez skreślenie na karcie wyborczej określonych kandydatów
aby głos był ważny należy na karcie wyborczej pozostawić nie skreślone nazwiska kandydatów w liczbie nie większej niż liczba miejsc mandatowych dla określonej funkcji
na karcie do głosowania pod każdą listą kandydatów zostanie podana informacja co do minimalnej liczby skreśleń aby głos był ważny


UCHWAŁA nr 1/2018
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. z dnia 30.01.2018 ws. ustalenia kalendarza wyborczego

Międzyzakładowa Komisja Wyborcza (MKW) NSZZ „Solidarność” działając na podstawie Uchwały Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” nr 80/12/2018 z dnia 20.01.2018 r. o powołaniu MKW oraz w oparciu o § 4 ust. 1 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, ustala niżej określony kalendarz wyborów w Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2018-2022.:

 1.02 – publikacja Uchwały Komisji Międzyzakładowej ws. podziału 
       na okręgi wyborcze 
    – publikacja Uchwały MKW ws. ustalenia kalendarza     
      wyborczego
 	 – podanie do wiadomości liczby miejsc mandatowych do 
         obsadzenia w poszczególnych okręgach wyborczych oraz 
         procedury zgłaszania kandydatów
 5-12.02 – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów przez MKW
  14.02 – powołanie okręgowych komisji skrutacyjnych
  	 – podanie do wiadomości list kandydatów na określone funkcje 
         w poszczególnych okręgach wyborczych
20-23.02 – przeprowadzenie wyborów w okręgach wyborczych
   27.02 – ogłoszenie wyników wyborów
   24.03 – Międzyzakładowe Zebranie Delegatów – wybór władz 
         Organizacji Międzyzakładowej oraz delegatów na WZD 
         Regionu i Sekcji Zbrojeniowej
  28.03 – ogłoszenie wyników wyborów dokonanych prze Zebranie 
         Delegatów

O podjętych ustaleniach oraz o wszystkich istotnych kwestiach dotyczących wyborów Międzyzakładowa Komisja Wyborcza będzie informować członków Związku za pośrednictwem tablic ogłoszeniowych oraz strony internetowej www.solidgam.pl w zakładce „Wybory w Związku”

Uchwały dot. wyborów na kadencję 
w latach 2018-2022
podjęte przez Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność” przy 
„Gamrat” S.A. na zebraniu w dniu 20 stycznia 2018 r.

Uchwała nr 80/12/2018

W sprawie: powołania międzyzakładowej komisji wyborczej.

Działając na podstawie § 3 ust. 1 Ordynacji Wyborczej Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa uchwala co następuje: 
§ 1
1. Powołuje międzyzakładową komisję wyborczą celem przeprowadzenia wyborów na kadencję w latach 2018-2022 w składzie:
Krajewski Jan, Ślabski Jan, Serwa Dariusz, Skubel Bogusław, 
Bajgrowicz Bogusław
2. Na podstawie § 3 ust 2 ceduje na rzecz międzyzakładowej komisji wyborczej kompetencje zawarte w § 4 ust. 1 pkt. 1-2 i 4-10 ordynacji wyborczej.
 Międzyzakładowa komisja wyborcza jest zobowiązana do zakończenia procedury wyborczej do dnia 23.02.2018 r. i złożenia sprawozdania z wyborów na międzyzakładowym zebraniu delegatów w dniu 24.03.2018 r.

Uchwała nr 81/12/2018

W sprawie: wyznaczenia okręgów wyborczych.
Działając na podstawie § 4 ust. 3 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje: 
§ 1
Wyznacza następujące okręgi wyborcze w wyborach w Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2018-2022.:
Okręg nr 1	- Gamrat S.A.
Okręg nr 2	- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Okręg nr 3	- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Okręg nr 4	- Gamrat Energia Sp. z o.o.
Okręg nr 5	- Solgam Sp. z o.o.
Okręg nr 6	- Koło Emerytów i rencistów

Uchwała nr 82/12/2018

W sprawie: wyboru władz Organizacji Międzyzakładowej.

Działając na podstawie § 2 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje: 
§ 1
Wybory władz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat SA na kadencję w latach 2018-2022 zostaną dokonane przez Międzyzakładowe Zebranie Delegatów.

Uchwała nr 83/12/2018

W sprawie: klucza liczbowego wyboru delegatów.

Działając na podstawie § 5 ust. 3 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje: 
§ 1
Wybory delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów odbywać się będą proporcjonalnie do liczby członków Związku, z zastosowaniem klucza liczbowego 1:6 tj. 1 delegat przypadający na każde rozpoczęte 6 członków Związku.

Uchwała nr 84/12/2018

W sprawie: określenia trybu wyborów.

Działając na podstawie § 51 ust. 3 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje: 
§ 1
Z uwagi na zmianową organizację pracy, co utrudnia głosowanie na zebraniu, wybory delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów oraz Komisji Wydziałowych (Zakładowych) odbywać się będą w trybie poza zebraniem (z urną). 
§ 2
Wybory delegatów na MZD i władz Koła Emerytów i Rencistów odbędą się na zebraniu wyborczym.

Uchwała nr 85/12/2018

W sprawie: określenia składu liczbowego niższych struktur  
          organizacyjnych Zwiazku.

Działając na podstawie § 47 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” oraz Uchwały Nr 1 XIX KZD Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje: 
§ 1
Ustala się następujący skład liczbowy niższych struktur organizacyjnych Związku:

Okręg nr 1 - Gamrat S.A. 		  - Komisja Zakładowa 5 osobowa 
    					   ( przew.+4 czł.)
Okręg nr 2 - Tarkett Polska Sp. z o.o. - Komisja Zakładowa 5 osobowa 					   ( przew.+4 czł.)
Okręg nr 3 - ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. - Komisja Zakładowa 5 osobowa 					   ( przew.+4 czł.)
Okręg nr 4 - Gamrat Energia Sp. z o.o- Komisja Zakładowa 3 osobowa 					   ( przew.+2 czł.)
Okręg nr 5 - Solgam Sp. z o.o. 	  - Komisja Zakładowa 3 osobowa 					   ( przew.+2 czł.)
Okręg nr 6 - Koło Emerytów i rencistów - Komisja Koła 3 osobowa 				 	    (przew.+2 czł.)
§ 2
Komisja Międzyzakładowa zobowiązuje Międzyzakładową Komisję Wyborczą do poinformowania członków o ww. ustaleniach oraz dokonanie procedury wyborczej.

—————————————————————————————-

Komisja Krajowa

Pole tekstowe: Inne strony
Pole tekstowe: WYBORY
Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy       w „Gamrat” S.A i „Gamrat Energia” Sp. z o.o.
 
NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy „Chemik” przeprowadziły procedurę wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w kolejnych Spółkach tj. GAMRAT S.A. i „Gamrat Energia” Spółka z o.o., na nową 4 letnią kadencję w latach 2018-2022. 
W Gamrat S.A jedynym kandydatem był kol. Jan Sokołowski z Zakładu Rur. Głosowanie w dniach 6-7 grudnia 2018 r. przeprowadziła powołana przez związki zawodowe Zakładowa Komisja Wyborcza, pod przewodnictwem kol. Jana Ślabskiego.
Wyniki głosowania tajnego:

Liczba uprawnionych do głosowania	 - 279 osób 
W głosowaniu udział wzięło		 - 182 osób	tj.  65,2 %
Ważnych głosów oddano		 - 179 		tj.  98,3 %
Nieważnych głosów oddano		  -  3	       tj.   1,7 %
 „za” kandydaturą Jana Sokołowskiego oddano - 164 głosy tj. 91,6 %
·  „przeciw” kandydaturze Jana Sokołowskiego   -  15 głosów tj. 8,4 %

	W związku z powyższym, na podstawie § 7 pkt. 11 Regulaminu wyborów ZSIP Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w „”Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2018 – 2022 został wybrany kol. Jan Sokołowski.

W „Gamrat Energia” Spółka z o.o. o wybór na ZSIP ubiegało się 2 kandydatów       tj: Ludwik Kłosowski i Henryk Wójcik. Głosowanie w dniach 6-7 grudnia 2018 r. przeprowadziła powołana przez związki zawodowe Zakładowa Komisja Wyborcza, pod przewodnictwem kol. Dariusza Sopali.
Wyniki głosowania tajnego:

Liczba uprawnionych do głosowania	 - 75 osób 
W głosowaniu udział wzięło		 - 49 osób	tj.  65,3 %
Ważnych głosów oddano		 - 49 		tj. 100,0 %
Nieważnych głosów oddano		 -  0		tj.   0,0 %
za kandydaturą Ludwika Kłosowskiego oddano - 11 głosów tj. 22,5 %
·  za kandydaturą Henryka Wójcika      oddano - 38 głosów tj. 77,5 %

	W związku z powyższym, na podstawie § 7 pkt. 9 Regulaminu wyborów ZSIP Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w „”Gamrat Energia” Spółka z o.o. na kadencję w latach 2018 – 2022 został wybrany kol. Henryk Wójcik.

Gratulujemy wyboru i liczymy na skuteczną działalność na rzecz dalszej poprawy warunków pracy oraz przestrzegania prawa pracy w ww. Spółkach 

ORLEN przejmie LOTOS

	30 listopada br. PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej wersję roboczą wniosku o zgłoszenie koncentracji w związku z planowanym przejęciem kontroli przez płocką spółkę nad Grupą Lotos - poinformował paliwowy gigant w komunikacie. Płocki koncern podał, że już w kwietniu tego roku rozpoczął się proces badania kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej Lotosu, czyli tzw. due dilligence. - Obecnie jest on na zaawansowanym etapie.
Zgodnie z zakładanym przez firmę harmonogramem procedura związana z przejmowaniem Lotosu odbędzie się w III kwartale 2019 roku (oczywiście po uzyskaniu zgody KE).
 Po połączeniu Spółek członkowie Związku posiadający karty „LOTOS Biznes”, na wydanie których zbierane są aktualnie wnioski, będą mogli korzystać z przysługujących rabatów na stacjach ORLEN, których jest w Jaśle i okolicach kilka.
TERAZ MOŻESZ TANKOWAĆ Z RABATEM 
NA STACJACH LOTOS

GOTÓWKOWE RABATOWE KARTY LOTOS BIZNES DLA
 CZŁONKÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

	LOTOS Paliwa proponuje członkom NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” możliwość pozyskania kart umożliwiających tankowanie z rabatem na wszystkich stacjach LOTOS i LOTOS Optima. Najważniejsze informacje dotyczące kart znajdują się poniżej:
Możliwe do uzyskania dzięki karcie rabaty są następujące:
	Paliwa				rabat
	Olej napędowy Dynamic		15 gr/litr
	Benzyna PB 98 Dynamic		15 gr/litr
	Benzyna PB 95			10 gr/litr
	Olej napędowy ON			10 gr/litr
	Gaz LPG			 	 7 gr/litr
	Towary i usługi			rabat
	Myjnia					15 %
	Cafe punkt				10 %
	Oleje i płyny do spryskiwaczy	10 %

Dodatkowy rabat 5 gr na litrze każdego paliwa na stacjach MOP przy autostradach i drogach ekspresowych.
Wydanie i korzystanie z kart jest bezpłatne.
Członek związku może posiadać jedną kartę, wydaną na swoje imię i nazwisko. Miesięczny limit zakupów z rabatem to 2000 zł. Płatność następuje na stacji po cenie z naliczonym rabatem – nie są wymagane żadne zabezpieczenia kredytowe ani depozyt. Użytkownik karty ma prawo udostępniać posiadaną kartę dowolnym członkom rodziny w granicach przyznanego limitu zakupów.
Każda z kart jest zabezpieczona kodem PIN. Wraz z kartą dostarczamy tzw. PIN startowy; jego zmiana jest niezbędna przed pierwszym użyciem karty. Zmianę wykonuje się na stacji paliw prosząc kasjera o wybranie na kasie polecenia „FLOTA zmiana kodu PIN karty LOTOS Biznes”.
Kartę rabatową może otrzymać członek związku posiadający elektroniczną legitymację związkową na okres przynależności do Związku. Po ustaniu przynależności karta ulega dezaktywacji.

	 W chwili obecnej w Jaśle i najbliższej okolicy brak jest stacji „LOTOS”, ale to się może zmienić gdyż prowadzone są rozmowy ws. połączenia LOTOS i ORLENU. 
Karty te pozwalają jednak na uzyskanie rabatów w przypadku podróży lub można przekazać ją członkowi rodziny mieszkającemu w innym mieście. Obecnie najbliższe stacje LOTOS znajdują się w Krośnie, Strzyżowie, Gorlicach i Pilźnie.
Trwają także rozmowy z siecią sklepów Carrefour na temat rabatów dla członków NSZZ „Solidarność"


Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
w Tarkett Polska Oddział w Jaśle

	Związki zawodowe działające w Spółce, tj. NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy „Chemik” przeprowadziły procedurę wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Tarkett Polska Spółka z o.o. Oddział w Jaśle, na nową 4 letnią kadencję w latach 2018-2022. 
Jedynym kandydatem był kol. Robert Lechowski, zgłoszony przez NSZZ „Solidarność”. Głosowanie w dniu 22 listopada 2018 r. przeprowadziła powołana przez związki zawodowe 4 osobowa Zakładowa Komisja Wyborcza, pod przewodnictwem kol. Dariusza Serwy.
Wyniki głosowania tajnego:

Liczba uprawnionych do głosowania	 - 294 osób 
W głosowaniu udział wzięło		 - 125 osób	tj.  42,5 %
Ważnych głosów oddano		 - 125 		tj. 100,0 %
Nieważnych głosów oddano		  -   0		tj.   0,0 %
„za” kandydaturą Roberta Lechowskiego 	 - 118 głosów tj. 94,4 %
„przeciw” kandydaturze R. Lechowskiego -   7 głosów tj.  5,6 %

	W związku z powyższym, na podstawie § 7 pkt. 11 Regulaminu wyborów ZSIP, Zakładowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle, na kadencję w latach 2018 – 2022 został wybrany kol. ROBERT LECHOWSKI.
Gratulujemy wyboru i liczymy na skuteczną działalność na rzecz dalszej poprawy warunków pracy oraz przestrzegania prawa pracy w Spółce.

100 lecie Niepodległości Polski

	Obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, odprawioną w Sanktuarium św. Antoniego w Jaśle, której przewodniczył i homilię wygłosił franciszkanin o. Paweł Sroka, gwardian klasztoru oraz proboszcz parafii św. Antoniego Padewskiego.
	Po mszy świętej wszyscy uczestnicy obchodów 100- rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w pochodzie, przy akompaniamencie Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej w Jaśle, na czele z pocztami sztandarowymi, delegacjami urzędów i instytucji, służb mundurowych oraz placówek oświatowych udali się ulicami miasta do Parku Miejskiego, gdzie odśpiewano Hymn Państwowy. Następnie odbył się apel pamięci oraz uroczyste złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza.
	Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Jasielski Adam Pawluś, który przybliżył historyczne tło odzyskania przez Polskę w 1918 roku niepodległości, po 123 latach zaborów, której 100 lecie czcimy dzisiaj.
	Dalej pochód ruszył z Parku Miejskiego na płytę jasielskiego rynku, gdzie o godzinie 12.00 tłumy jaślan i mieszkańców powiatu jasielskiego odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego - hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Tam też, Ryszard Pabian, burmistrza Jasła, wygłosił przemówienie przypominając genezę postania hymnu – jednego z symboli narodowych każdego państwa obok godła i flagi. 
	W uroczystościach uczestniczył Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. oraz delegacja Komisji Międzyzakładowej na czele z Przewodniczącym Janem Krajewskim.


Poczet sztandarowy OM „Gamrat” w składzie: Andrzej Gustek, Dariusz Serwa, Marian Konieczny

Delegacja KM przy „Gamrat” S.A.: Jan Sokołowski 
i Jan Krajewski


Przy Grobie Nieznanego Źołnierza przemawia Adam Pawluś — Starosta Jasielski

Więcej zdjęć w zakładce „Galerie zdjęć”

PIKIETA SOLIDARNOŚCI W RZESZOWIE

	W dniu 7 listopada około 100 osobowa grupa związkowców Solidarności zebrała się po godz. 13,00 na pikiecie przy Tesco Extra w Rzeszowie przy al. Powstańców Warszawy, aby stanąć w obronie Agaty Strzałkowskiej, przewodniczącej „Solidarności” w Tesco. Pracodawca we wrześniu po raz kolejny wręczył jej wypowiedzenie warunków pracy. Tesco w podobnej sytuacji kobietę postawiło w 2013 roku kiedy także wręczono jej wypowiedzenie warunków pracy.
Wówczas Strzałkowska odwołała się do sądu pracy, który w 2014 roku przywrócił ją na stanowisko, uważając, że pracodawca nie miał podstaw do złożenia wypowiedzenia.
 	Demonstranci przyszli z transparentami: „Stop dyskryminacji’, „Za kryzys płacą pracownicy. Szefowie mają się dobrze”, „Żądamy poszanowania praw pracowniczych”, „Żądamy przywrócenia Agaty do pracy”, „Nie ma zgody na dyskryminację i szykanowanie działaczy związkowych” oraz „W tym sklepie jest przyzwolenie na szykanowanie. Wstyd, hańba!”.
	Do Rzeszowa w obronie Agaty Strzałkowskiej przybyła Elżbieta Jakubowska, szefowa „S” w Tesco Polska oraz wiceszef Komisji Krajowej „S” Tadeusz Majchrowicz. Na pikiecie nie zabrakło także szefa rzeszowskich struktur „Solidarności” Romana Jakima.
	Tak Tesco „dziękuje” swoim wieloletnim, lojalnym pracownikom za rozwój i zysk. To dla tej firmy wstyd i hańba – mówiła Elżbieta Jakubowska. – Dość dyskryminacji i szykan za działalność związkową przez przedstawicieli pracodawcy w sklepie w Rzeszowie, a także w Tesco na terenie całego kraju – dodała.
	Tadeusz Majchrowicz odczytał następnie list od Piotra Dudy, szefa „Solidarności”, który wzywa, zarząd Tesco Polska o zaprzestanie takich praktyk” – , zapowiadając jednocześnie, że spór z „S” w Tesco będzie także sporem z całym Związkiem, a sprawa zyska wymiar międzynarodowy.
– W swoich krajach potrafią przestrzegać praw pracowniczych, a w Polsce panoszą się w dalszym ciągu. Nie możemy na to pozwolić – mówił  Tadeusz Majchrowicz. Zapowiedział, że środowy protest to dopiero początek walki w obronie Agaty Strzałkowskiej, jeżeli pracodawca nadal będzie ją „szykanował”. 
	Roman Jakim również zapowiedział, że protest będzie kontynuowany. – Będziemy protestować do skutku, póki w przypadku Agaty pracodawca nie wycofa się ze swoich złych decyzji – powiedział Jakim. – Najlepiej uderzyć w tego, który stoi na czele, bo reszta się wówczas rozproszy – skomentował działania zarządu TESCO.
W pikiecie wśród przedstawicieli Zarządu Regionu Podkarpacie wziął udział Jan Krajewski, Przewodniczący KM przy Gamrat S.A.


Związkowcy Solidarności na pikiecie przed TESCO


Pani Agata Strzałkowska (z teczką), od prawej: Tadeusz Majchrowicz i Roman Jakim

Jan Krajewski z transparentem Regionu Podkarpacie

Narodowe Święto Niepodległości

100 lat Niepodległej 1918-2018

Program obchodów
11 listopada:

 9,00  – Msza św. w Sanktuarium Św. Antoniego w Jaśle   
        {kościół Franciszkanów)
10,10  – przemarsz ulicami miasta
10,30  – Apel Pamięci i złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego 
        Żołnierza (Park Miejski)
12,00  – „W południe 11 listopada zaśpiewajmy razem 
        Hymn” (płyta Rynku)
17,00  – „Ojczyzna – serce nasze własne” – widowisko słowno- 
        muzyczne zespołów artystycznych 
        (sala widowiskowa JDK)
Imprezy towarzyszące:
- 9 listopada godz. 17.30 - Świętujmy razem – rodzinne spotkanie z okazji Święta Niepodległości w Młodzieżowym Domu Kultury
- 10 listopada godz. 17,00 – „Niepodległa” – koncert grup wokalnych MDK – Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
- 13 listopada 9,00 – 15,00 – Góra Liwocz – IX Pieszy Rajd NiepodległościZebranie Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność”

	W dniu 29 października br w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. 
W porządku obrad znalazły się następujące tematy:
informacja Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej o działalności Związku za okres od poprzedniego posiedzenia KM
przedstawienie przez Przewodniczących Komisji Zakładowych sytuacji w poszczególnych Spółkach wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej, oraz problemów wymagających podjęcia określonych działań
omówienie problematyki płacowej w Spółkach tj. zakresu dokonanych podwyżek oraz stan działań podjętych pod tym względem tam gdzie podwyżek nie było lub były niewystarczające
wybory Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy w „Tarkett Polska” i „Gamrat” S.A. w związku z upływem kadencji ZSIP,
przyjęcie do Związku nowych członków
sprawy organizacyjne i finansowe

Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie 
NSZZ „Solidarność” w Krośnie

	W dniu 22 października w swojej siedzibie w Krośnie obradował Zarząd Regonu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, pod przewodnictwem Przewodniczącego Tadeusza Majchrowicza. W zebraniu uczestniczył członek ZR Przewodniczący KM przy Gamrat S.A. Jan Krajewski.
	Na wstępie zebrania kol. Majchrowicz poinformował o działalności Związku na szczeblu krajowym i regionalnym. Informację uzupełnili szefowie oddziałów Zarządu Regionu z Jasła Paweł Pietrusza i Sanoka Andrzej Szall oraz Wojciech Jarząb członek Rady Dialogu Społecznego w Rzeszowie.
	Następnie, w trakcie posiedzenia, Zarząd Regionu omawiał następujące kwestie:
peregrynację Obrazu M.B. Robotników po parafiach Regionu Podkarpacie
obchody rocznicy śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – kapelana Solidarności
karty rabatowe dla członków Związku uprawniające do zniżek na stacjach LOTOS
wyniki wyborów samorządowych
rozliczenie finansowe Zarządu Regionu za III kwartały br. oraz wstępny projekt budżetu na 2019 r.
sprawy organizacyjne oraz decyzje finansowe
Informacja o wydaniu przez Zarząd Regionu książki o ks. dr Stanisławie Marczaku, duszpasterzu z Jasła pt; „ Prawda, wolność i Solidarność”

Rozmowy o premii w Tarkett

	W dniu 8 października w firmie Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie dotyczące zmiany zasad wypłaty premii kwartalnej dla pracowników Spółki tj. tzw. „bonusu” 
	W spotkaniu udział wzięli Dyrektor Marek Skalski i HR Menager Agnieszka Surmacz, oraz przedstawiciele związków zawodowych w osobach: Jan Krajewski i Dariusz Serwa – NSZZ „Solidarność”, Wacław Mikrut i Mirosław Pniak – ZZ „Chemik”.
Najważniejsze kryteria nowej formy premii (bonusu) to:
- comiesięczna wypłata premii wraz z wynagrodzeniem za dany miesiąc
- bazowa wysokość premii to 10 % wynagrodzenia pracownika, po spełnieniu kryteriów, które są uzależnione od zadań przypisanych dla określonego działu ,
- wysokość premii byłaby korygowana w górę lub w dół w zależności od stopnia realizacji ustalonych kryteriów
- zmniejszenie wysokości premii, lub jej brak dla wszystkich pracowników byłby uzależniony jak dotychczas od wystąpienia pożarów spowodowanych nieostrożnością pracowników oraz kosztów celowych zniszczeń lub kradzieży składników majątku Spółki
- 30 % premii pozostawało by w dyspozycji przełożonego do podziału na pracowników wg istotnych czynników związanych z realizacją zadań, jakością pracy i dyspozycyjnością. 
- pracownicy karani dyscyplinarnie byliby pozbawieni premii za dany miesiąc w którym kara została nałożona
- za absencję w pracy (chorobowe, urlopy macierzyńskie i tacieżyńskie, opieka, urlopy wychowawcze i bezpłatne) premia byłaby potrącana: 1-2 dni robocze -40 %, 3-4 dni – 60 %, powyżej 4 dni – brak premii. 	
W trakcie dyskusji zaproponowano pewne korekty dotyczące przedstawionej propozycji, takie jak:
- zróżnicowanie potrącenia premii w zależności od rodzaju kary dyscyplinarnej tj. upomnienia lub nagany
- ustalenie, że dopiero absencja powyżej 5 dni roboczych pozbawia prawa do premii
- przekazanie do dyspozycji przełożonych potrąconych kwot premii do rozdziału pomiędzy podległych pracowników
	Związki zawodowe niezwłocznie przedstawią swoje stanowisko ws. propozycji, tak aby za październik br premia została wypłacona na nowych zasadach.

Pielgrzymka zbrojeniówki
Jak co roku, w dniu imienin Patrona św. Michała, pracownicy Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego już po raz 23 pielgrzymowali do Sanktuarium M.B. Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Na tych uroczystościach nie zabrakło także pracowników naszego Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. na czele z Zarządem Spółki tj. Prezesem Panem Andrzejem Cholewiakiem i Wiceprezesem Krzysztofem Ziemińskim oraz pielgrzymami z innych firm Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „GAMRAT” S.A. wraz z Przewodniczącym Janem Krajewskim. 
Tegoroczna pielgrzymka miała wymiar szczególnie uroczysty, gdyż w trakcie Mszy świętej został poświęcony Sztandar firmy ZPS „Gamrat”. Msza święta w intencji pracowników ww. zakładów została poprzedzona procesją z obrazem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz jego relikwiami. Koncelebrze przewodniczył ks. Prałat gen. Brygady dr Sławomir Żarski, który wygłosił także homilię. 
Po jej zakończeniu przedstawiciel Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył zasłużonym działaczom związkowym medale i odznaczenia za działalność na rzecz obronności kraju.

Sztandary przed obliczem M.B. Ostrobramskiej

Sztandar ZPS „Gamrat” wraz z pocztem w składzie: Weronika Lach, Mateusz Stęgowski, Katarzyna Piotrowska. Obok stoją Przewodniczący ZR Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz i Prezes Zarządu ZPS „Gamrat” Andrzej Cholewiak

Od prawej stoją: członek KM Henryk Liszka i Przewodniczący  KM Jan Krajewski

Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
Od lewej: Andrzej Gustek, Dariusz Serwa, Józef Łodziński

Więcej zdjęć z Pielgrzymki do Skarżyska Kamiennej w zakładce „Galerie zdjęć”

Kontrola Komisji ds. BHP w Gamrat S.A.

     Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w dniu 24 września dokonała kontroli pomieszczeń sanitarnych, urządzeń produkcyjnych, stanu obiektów i stanowisk pracy, w Dywizji Surowcowni i Centrum Jakość, pod katem spełnienia wymogów z zakresu BHP. 
W składzie Komisji znalazły się następujące osoby: Maciej Patyk – Kierownik Działu BHP i OS – przewodniczący, oraz członkowie:
Agata Żebracka – lekarz medycyny pracy, Janina Gucwa – pielęgniarka KEMED, Wiesław Zagórski – profilaktyk pożarnictwa, Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność”, Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”. Komisję oprowadzali przedstawiciele kierownictwa kontrolowanych działów.
	W toku kontroli Komisja nie stwierdziła rażących przypadków łamania zasad BHP, a jedynie drobne uchybienia, które zostały umieszczone w protokole pokontrolnym i przekazane Zarządowi „Gamrat” S.A. celem podjęcia decyzji, co do sposobu ich eliminacji.

Pielgrzymka na Jasną Górę

	W dniach 15-16 września na Jasnej Górze w Częstochowie obyły się uroczystości związane z XXXVI Pielgrzymką Ludzi Pracy, którą zapoczątkował w 1982 roku bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności. Ze Związku „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w Pielgrzymce uczestniczyło 35 osób ze spółek: Gamrat, Tarkett, ZPS Gamrat, oraz Koła Emerytów. Obecny był także Sztandar Związku.
	Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda wygłosił do zebranych przemówienie w którym, stwierdził m.in. że przed Związkiem są kolejne wyzwania. – 2 czerwca 1979 r. podczas pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski i po jego słynnych słowach na Placu Zwycięstwa, wierni odśpiewali „My chcemy Boga”. My dzisiaj też, jako ludzie „Solidarności”, tutaj na wzgórzu jasnogórskim, w trudnych momentach naszej Ojczyzny, gdzie są ataki na Kościół katolicki, są ataki na wartości takie jak rodzina, musimy z tego wzgórza głośno powiedzieć „My chcemy Boga, my poddani”. Szczęść Boże Polsce, szczęść Boże „Solidarności” – zakończył Piotr Duda.
	Uroczystości związane z Pielgrzymką Ludzi Pracy zakończyła Msza Święta koncelebrowana na szczycie Jasnej Góry, której przewodniczył ks. Abp Józef Kupny, a homilię wygłosił abp Andrzej Dzięga - Metropolita szczecińsko-kamieński, który wzywał do modlitwy o mądre, słuszne i uczciwe zadbanie o polski dom, ewangeliczne budo-wanie ducha ludzkiej solidarności i patrzenie sercem na swoją pracę.
	Z organizacją Pielgrzymki Ludzi Pracy wiąże się tradycja peregrynacji obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności. W tym roku podczas Mszy św. na Jasnogórskim Szczycie obraz został przekazany z Regionu Zachodniopomorskiego do Regionu Podkarpacie, który w przyszłym roku zorganizuje Pielgrzymkę Ludzi Pracy. Zatem przez najbliższy rok, do września 2019 r., obraz będzie peregrynował po parafiach na terenie Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, duchowo przygotowując członków „Solidarności” do wrześniowego wydarzenia.
	Uroczyste powitanie obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności na podkarpackiej ziemi nastąpi podczas Mszy św. w najbliższą niedzielę 23 września o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej uroczystości.


Wystrój Ołtarza na szczycie Jasnej Góry


Pielgrzymi u stóp Jasnej Góry

Poczet sztandarowy Związku: Marian Sikorski, Jan Krajewski, Józef Łodziński


Obraz Matki Bożej Robotników. Obok stoją Piotr Duda, oraz poczet sztandarowy i przedstawiciele ZR Podkarpacie na czele z Przewodniczącym Tadeuszem Majchrowiczem

Rozmowy płacowe w Gamracie
	W dniu 11 września z inicjatywy związków zawodowych, w siedzibie Spółki, odbyło się spotkanie z Zarządem „Gamrat” S.A. ws. podwyżek wynagrodzeń pracowników. 
	W spotkaniu udział wzięli: Prezes Zarządu Michał Mróz, Członek Zarządu Jerzy Pachana, Solidarność - Jan Krajewski, Jan Ślabski, Jerzy Gajda, Maria Żuklińska , Związek Zawodowy „Chemik” - Wacław Mikrut.
	Na wstępie spotkania na ręce Prezesa „Gamrat” S.A. związki zawodowe złożyły pismo ws. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Spółki. 
	Następnie członkowie Zarządu zapoznali związkowców z wskaźnikami ekonomicznymi firmy oraz danymi dotyczącymi średnich płac w poszczególnych działach i grupach zawodowych. Odnieśli się także do realnych możliwości płacowych Spółki, w coraz bardziej konkurencyjnym rynku produkowanych wyrobów. Stwierdzili też, że Firma powinna poszukiwać nowych wyrobów i unowocześniać park maszynowy, co wymaga dużych nakładów finansowych. 	
	Przedstawiciele związków zawodowych w dyskusji kładli nacisk na systematyczne, coroczne podwyżki wynagrodzeń, bo koszty życia stale wzrastają. Poza tym, argumentowali, ze wiele okolicznych firm oferuje lepsze płace, co może prowadzić do odchodzenia najlepiej wykwalifikowanych pracowników. 	Zarząd „Gamrat” S.A. poinformował związki, że decyzje ws. wniesionych postulatów przedstawi w II połowie października, po zatwierdzeniu budżetu Spółki na 2019 rok przez Radę Nadzorczą.
Spotkanie w Tarkett

	W dniu 29 sierpnia w siedzibie Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli: Dyrektor Marek Skalski, Agnieszka Surmacz, Ewelina Grzywacz oraz ze strony związków zawodowych : Jan Krajewski i Dariusz Serwa – NSZZ „Solidarność”; Wacław Mikrut, Mirosław Pniak – ZZ „Chemik”
W trakcie spotkania poruszono następujące tematy:
omówiono problematykę dot. poziomu zatrudnienia w Spółce, w tym kwestię obsad na określonych liniach produkcyjnych oraz coraz częstsze przypadki zwalniania się pracowników
omówiono projekt nowego brzemienia załącznika do Regulaminu wynagradzania „Quick Kaizen” – oceny i nagra-dzania pomysłów pracowników. Projekt ten w stosunku do poprzedniego podnosi ilość i wysokość nagród dla praco-wników, którzy będą zgłaszać wnioski w zakresie redukcji kosztów, ułatwień w wykonywaniu pracy, skrócenia czasu realizacji procesu pracy, poprawy jakości oraz w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowe regulacje obowiązują od 1.09.2018 r.
organizacje związkowe złożyły na ręce Dyrektora Skalskiego pismo w sprawie wzrostu poziomu wynagrodzeń w Spółce w 2019 roku. W piśmie tym związki zawodowe postulują do władz Tarkett aby w procesie planowania na przyszły rok uwzględniono zwiększenie funduszu płac o 15 %, co pozwoliło by w roku 2019 w istotny sposób podnieść wynagrodzenia pracownicze.
KOMUNIKAT

ws. pielgrzymki autokarowej do Częstochowy 
w dniu 15/16 września 2018 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że jak co roku w trzecią niedzielę września, która w tym roku przypada 16 września, Solidarność organizuje Pielgrzymkę autokarową na Święto Ludzi Pracy do Częstochowy.

Zapisy na wyjazd przyjmowane są w biurze Związku tel. 491 4785 w terminie do 5 września 
Kosz wyjazdu wynosi: 
członkowie NSZZ „Solidarność” 
   oraz członkowie ich rodzin       - 20 zł od 1 osoby
pozostałe osoby	   	    - 80 zł od 1 osoby
W cenie wyjazdu wliczony jest przejazd + ubezpieczenie.
Wyjazd jest planowany w dniu 15 września (sobota) o godz. 23,30 spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, następnie przez „Gamrat”. 
Powrót w godzinach wieczornych w niedzielę.
Warunkiem organizacji wyjazdu jest odpowiednia 
liczba chętnych

Spotkanie Premiera RP z Solidarnością

	Obradująca w dniu 7 sierpnia w Gdańsku nadzwyczajna Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowa dotyczyła realizacji trzech głównych postulatów Związku: podwyżek w państwowej sferze budżetowej, wzrostu płacy minimalnej oraz odmrożenia kwoty bazowej naliczania funduszu socjalnego. Premier zobowiązał się, że w trybie pilnym zaproponuje sposób, terminy i zakres realizacji postulatów.
	Blisko pięciogodzinna dyskusja dot. również innych kwestii zgłaszanych przez branże i regiony Solidarności.
Członkowie Komisji Krajowej po dyskusji i ocenie spotkania zdecydowali, że oczekują do kolejnego posiedzenia Komisji Krajowej, które odbędzie się w Gdańsku 29 sierpnia, konkretnej i formalnej propozycji rządu. 
Od tej propozycji Solidarność uzależnia dalsze decyzje, które podejmie 29 sierpnia.


Wycieczka na Słowację

	NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. zorganizował w dniu 28 lipca wyjazd na Słowację do Aquaparku Vodny Svet. 
W wycieczce uczestniczyli członkowie Związku wraz z rodzinami ze Spółek: Gamrat S.A., Tarkett Polska i Solgam. 
Tegoroczne lato jest wyjątkowo kapryśne, ale jednak udało się trafić na idealną pogodę, gdyż było upalnie, a od czasu do czasu Słońce zachodziło za niewielką chmurkę dając chwilę wytchnienia. Dzięki temu, pomimo krótkiego pobytu, wielu uczestników przywiozło niezłą opaleniznę.


Piękna pogoda sprzyjała kąpielom w basenach


Tylko dla odważnych


A tutaj jest miejsce dla dzieci i mniej odważnych


Sztuczna fala cieszy się dużą popularnością


Nawet ciuchcia przyjechała po dzieci

Wycieczka na Słowację
 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” SA organizuje w dniu 28 lipca (sobota) dla członków Związku i ich rodzin, wycieczkę do ośrodka „Vodny Svet” w Svidniku na Słowacji. 
Do dyspozycji gości są tam m.in.:
- baseny dla dzieci i dorosłych na zewnątrz oraz kryty z podgrzewaną wodą
- zjeżdżalnie o różnym stopniu trudności, sztuczna fala
- trampoliny, siatkówka plażowa, dmuchane zjeżdżalnie
- bogate zaplecze gastronomiczne
- wypożyczalnia leżaków
- miejsce do rozłożenia koców i leżaków
Opłata od 1 osoby wynosi 10 zł
W cenie wyjazdu wkalkulowano przejazd autokarem, ubezpieczenie i wejście do ośrodka na cały dzień. 
Gdyby pogoda nie dopisała, to na terenie Ośrodka jest kryty basen termalny z jacuzzi, z którego można za dodatkową opłatą skorzystać. Cena z 3 godziny – dorośli 11 Euro, dzieci do 140 cm – 7 Euro.
Zapisy do dnia 26 lipca, w biurze Związku 
tel. 491 4785
Przy zapisie niezbędny jest nr PESEL, oraz wniesienie opłaty.
Wyjazd jest zaplanowany w dniu 28.07 o godz. 8,00 z Osiedla Gamrat, a następnie o 8,15 z Jasła spod JDK.
Powrót w tym samym dniu w godzinach wieczornych.
Na wyjazd prosimy o zabranie dowodów osobistych, na wypadek kontroli Straży Granicznej

Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie
	W dniu 9 lipca w Krośnie odbyło się pierwsze w nowej kadencji zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, w którym uczestniczył Przewodniczący KM przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.
  W porządku obrad znalazły się następujące tematy:
ślubowanie nowo wybranych członków Zarządu Regionu
uchwalenie Regulaminu obrad Zarządu Regionu
informacja Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza o bieżących działaniach Związku
wybór 9 osobowego Prezydium Zarządu Regionu w skład którego weszli:
1. Tadeusz Majchrowicz	- Przewodniczący	- Krosno
2. Wojciech Jarząb		- Zastępca		- Krosno
3. Andrzej Gorczyński	- Zastępca		- Sanok
4. Paweł Pietrusza		- Zastępca/Sekretarz	- Jasło
5. Lucjan Fejkiel		- Zastępca ds.rozwoju - Krosno
6. Andrzej Szall		- Skarbnik		- Sanok
7. Wojciech Konieczny	- Członek		- Jasło
8. Krzysztof Fal		- Członek		- Krosno
9. Vacat			- mandat będzie obsadzony przez repr. 
				 Brzozowa
upoważnienie członków Prezydium do czynności prawnych
wybór kandydatów do Powiatowych Rad Rynku Pracy
działalność Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Rzeszowie
decyzje finansowe i organizacyjne
zaproszenie na Nabożeństwo Fatimskie do Miejsca Piastowego w dniu 4 sierpnia

XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Podkarpacie NSZZ „Solidarność”

	W dniu 28 czerwca w Krośnie odbyło się XXV sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”. Organizację Międzyzakładową przy „Gamrat” S.A. reprezentowało 3 delegatów: Jan Krajewski (Gamrat), Bogdan Skicki (Gamrat), Robert Lechowski (Tarkett). 
	Gośćmi obrad byli m.in. Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej Związku, Roman Jakim – Przewodniczący Regionu Rzeszowskiego, Ks. Krzysztof Mijal – Duszpasterz Ludzi Pracy w naszym Regionie, Adam Tuleja – Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Krośnie oraz przedstawiciele organizacji społecznych, służb mundurowych i mediów na czele z TVP Rzeszów, która wyemitowała w „Aktualnościach” reportaż z obrad WZD. Ponadto, obecni byli również Laureaci konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. 
	W pierwszej części zebranie miało charakter sprawozdawczy, tzn. odczytano i przyjęto sprawozdania z działalności Zarządu Regionu oraz Komisji Rewizyjnej za okres kadencji. Następnie odbyły się wystąpienia zaproszonych gości, w tym Piotra Dudy, który poinformował delegatów o efektach działań Związku w minionej kadencji oraz o dalszych planach dot. realizacji postulatów NSZZ „Solidarność”. Delegaci mieli możliwość zadawania pytań do Przewodniczącego KK, na które udzielał on odpowiedzi. 
	Głównym jednak celem zebrania był wybór władz Regionu Podkarpacie i delegatów na Krajowy Zjazd na kadencję 2018-2022. Przewodniczącym Zarządu Regionu został ponownie wybrany kol. Tadeusz Majchrowicz, który będąc jedynym kandydatem uzyskał ponad 92 % głosów. Wybrano także 21 członków Zarządu Regionu, w którego skład wszedł Jan Krajewski, 7 osobową Komisję Rewizyjną oraz 3 delegatów na Zjazd Krajowy: Tadeusz Majchrowicz, Wojciech Jarząb (Huta Szkła w Krośnie) oraz Janusz Lech (Goodrich Aerospace). 	Delegaci przyjęli cały szereg uchwał, stanowisk i apeli, w których zawarto program NSZZ „Solidarność” na najbliższe lata. Również uchwały przyjęte podczas Międzyzakładowego Zebrania Delegatów przy „Gamrat” S.A. z dnia 23 marca 2018 r. uzyskały akceptację regionalnych delegatów. Jedna dotyczyła stworzenia możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek osób które przepracowały : 35 lat kobiety i 40 lat mężczyźni. Zaś druga z nich dotyczyła wprowadzenia do Kodeksu Pracy obligatoryjnego dodatku za pracę w niedzielę i święta.


Poczet sztandarowy Zarządu Regionu. Po prawej Jan Krajewski    z OM Gamrat S.A.

Przemawia Piotr Duda. Po prawej Prezydium Zjazdu: Jan Krajewski, w środku prowadzący obrady Wojciech Jarząb

Delegaci Walnego Zebrania Regionu Podkarpacie.               Od lewej: Robert Lechowski i Bogdan Skicki

Gamrat Energia

          Napisz do nas:  solidgam@onet.pl