Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności firmowe i nie tylko
Pole tekstowe: Organizacja Międzyzakładowa przy GAMRAT S.A.   38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Pole tekstowe:   Łączy nas Solidarność
Pole tekstowe: Na stronę dokonano dotychczas

Administrator strony:   

Jan Krajewski

tel. 491 4785  

Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Strony
warte odwiedzenia

wejść

Pole tekstowe: Lokalne media

Portale internetowe:   

Wystarczy kliknąć na Logo  

Stacje radiowe i telewizyjne

Radio „Rzeszów”

Pole tekstowe: Strony samorządowe

Miasto Jasło

Powiat Jasło

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

 

Portal o naszym Województwie

Pole tekstowe: Instytucje 
Państwowe
Pole tekstowe: Strony związkowe
Pole tekstowe: Zakłady pracy objęte działalnością Organizacji
Międzyzakładowej przy GAMRAT S.A.

Państwowa

Straż Pożarna

Rzecznik Praw Konsymenta

Straż Pożarna

Pole tekstowe: 13.05 od godz. 18,00
20.05 od godz. 20,00
27.05 od godz. 18,00
będzie udostępnione boisko do piłki nożnej na Orliku przy Ogrodzie Jordanowskim w Jaśle 

Zachęcamy do korzystania z oferty

     ——————————————————————————————Święto Konstytucji

	W Jaśle odbyły się uroczystości związane z  225 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawioną na jasielskim rynku.
	Po mszy świętej patriotyczny pochód przeszedł od Rynku, ulicą Kościuszki, Kołłątaja do Parku Miejskiego. Przedstawiciele władz samorządowych w imieniu społeczności lokalnej złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą 200-lecie Uchwalenia Konstytucji 3-Maja oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim. Tam też okoliczno-ściowe przemówienie wygłosił Burmistrz Jasła Ryszard Pabian.
	Następnie uczestnicy zgromadzili się pod glorietką gdzie odbył się spektakl poetycki „Witaj Majowo Jutrzenko”, podczas którego wykonano m.in. utwór Jacka Kaczmarskiego pt. „Mury”. Z przodu od lewej: Poseł Bogdan Rzońca, Burmistrz Jasła Ryszard Pabian, W-ce Przew. Rady Miasta Urszula Czyżowicz, Przew. Rady Miasta Henryk Rak, Wicewojewoda Witold Lechowski—z tyłu: Poczet Sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Zebranie Prezydium NSZZ „Solidarność”

28 kwietnia odbyło się zebranie Prezydium Komisji Między-zakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
W jego trakcie omówiono następujące tematy:
Zaakceptowano wniosek Zarządu „Gamrat” S.A. o utworzeniu nowego stanowiska pracy: „HR – Business Partner”. Osoba na nim zatrudniona będzie odpowiedzialna m.in. za rekrutację pracowników do Firmy
Postanowiono ponownie wystąpić do Zarządu „Gamrat” S.A. z wnioskiem o wprowadzenie dodatku za pracę w niedzielę i święta,
Omówiono kwestie związane z mającym się odbyć w dniach 11-14 maja Walnym Zebraniem Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego
Przyjęto informację na temat odbytej kontroli Komisji Rewizyjnej
Podjęto decyzje finansowe
Wolne wnioski

Fundusz socjalny w „Gamrat” S.A.

W dniu 27 kwietnia odbyło się posiedzenie Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych „Gamrat” S.A.
W jego trakcie rozpatrzone zostały wnioski osób uprawnionych do świadczeń funduszu z tytułu:
zapomóg bezzwrotnych dla pracowników posiadających orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności
zapomóg bezzwrotnych (losowych) dla pracowników i emerytów        i rencistów
pożyczek na cele mieszkaniowe (wnioski zaległe z ubiegłego roku oraz wnioski tegoroczne, w ramach posiadanych środków finansowych pochodzących ze spłat pożyczek)
Wypłata ww. świadczeń będzie uzależniona od daty wpływu środków finansowych na konto ZFŚS od Pracodawcy, którego termin upływa 31 maja (75 % odpisu). Jednak z uzyskanych informacji wynika że powinno to nastąpić najpóźniej do połowy maja.

Spotkanie z Zarządem „Gamrat’ S.A.

W dniu 21 kwietnia doszło do spotkania przedstawicieli związków zawodowych w osobach Wacław Mikrut – ZZ „Chemik” i Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność” z członkami Zarządu „Gamrat” S.A. tj. Prezesem Panem Michałem Mrozem i Panem Robertem Ruwińskim – Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym.
Tematem rozmów była kwestia zatrudnienia nowych pracowników do dywizji produkcyjnych, gdyż w opinii związków zawodowych istnieją braki w obsadach, nie uwzględniające potrzeby istnienia rezerwy chorobowo-urlopowej.
	Inną kwestią poruszoną w trakcie spotkania były sprawy płacowe. Stanowisko organizacji związkowych w kwestii przyjęć nowych pracowników oraz wprowadzenia motywacji płacowych zostało przedłożone Zarządowi „Gamrat” S.A. na piśmie. 

Obrady Komisji Krajowej Solidarności 
w Krośnie, 21-22.04.2016 r.

	Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz, który stwierdził że jest to pierwsze, historyczne posiedzenie KK w Krośnie i przypada dokładnie w 26 rocznicę II Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” odbytego w 1990 r. w gdańskiej hali Oliwia.
Na otwarcie tego historycznego wydarzenia przybyli m.in.: 
Prezydent Krosna Piotr Przytocki, Starosta Krośnieński Jan Juszczak, regionalni parlamentarzyści, przedstawiciele pracodawców oraz duszpasterze: ks. Krzysztof Mijal, ks. Kazimierz Kaczor, ks. Tadeusz Szetela oraz Proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku ks. Ludwik Kowalski. 
Starosta Krośnieński z tej okazji wręczył przewodniczącemu Związku Piotrowi Dudzie szklaną figurę anioła, życząc Błogosławieństwa Bożego w trudzie na rzecz Ludzi Pracy i Naszej Ojczyzny. 
	Obrady Komisji Krajowej Solidarność rozpoczęto od wręczenia posłowi Wojciechowi Buczakowi (byłemu przewodniczącemu Regionu Rzeszowskiego, a obecnie Posłowi na Sejm RP) tytułu Człowieka Roku, przyznawanego przez Tygodnik Solidarność. W wygłoszonej laudacji, uznano Wojciecha Buczaka za wzór wierność ideom Solidarności. Podkreślono też jego zaangażowanie w obronę spraw pracowniczych w wielu zakładach pracy na Podkarpaciu. 
	W trakcie dwudniowych obrad (21-22 kwietnia 2016 r.) ponad stu związkowców omówiło następujące tematy:
- przebieg prac nad ustawą o obniżeniu wieku emerytalnego
- nowelizacja ustawy o związkach zawodowych
- podniesienie płacy minimalnej
- podwyższenie kwoty wolnej od podatku
- inicjatywa obywatelska dot. wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę
- informacja o działalności związkowej w Regionach
	Najistotniejszą kwestią w chwili obecnej są prace nad obniżeniem wieku emerytalnego.
„Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu obniżającego wiek emerytalny. Podtrzymuje również swoje stanowisko co do kryterium stażowego, uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Członkowie Komisji Krajowej podtrzymując gotowość do podjęcia konstruktywnych i merytorycznych rozmów wnioskują do Rządu RP o uwzględnienie stanowiska „Solidarności” w tej sprawie.
Przywrócenie powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn zawarte w prezydenckim projekcie wniesionym do sejmu wychodzi na przeciw oczekiwaniom i zmierza do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy programowej podpisanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” z kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą – uznali w swoim stanowisku członkowie Komisji Krajowej.
W dalszej części stanowiska Komisja Krajowa oczekuje jednak, że w trakcie prac parlamentarnych zostanie on uzupełniony o dodatkową możliwość skorzystania z prawa do emerytury bez względu na osiągnięty wiek życia, uzależnionej od stażu pracy liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenia społeczne niezależnie od formy zatrudnienia. „Solidarność” postuluje aby tak liczony staż dla kobiet wynosił 35 lat,      a dla mężczyzn 40.
Stanowisko w tej sprawie zostało przyjęte bez głosu sprzeciwu.Obrady Komisji Krajowej w stołówce KHS w Krośnie

ZUS czy OFE, wybór należy do Ciebie

	1 kwietnia ruszyło okienko transferowe w ramach II filara emerytalnego. Do końca lipca można decydować czy całość składki emerytalnej pozostawić w ZUS, czy też część przekazywać do OFE.
Od decyzji osób ubezpieczonych w II filarze zależy los składki w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru (wynagrodzenia). Pozostała cześć składki emerytalnej, czyli 16,6 proc. trafia do ZUS i jest zapisywana na koncie emerytalnym (12,22 %) i subkoncie (4,38 %). 
	Od 1 kwietnia do 31 lipca każdy kto jest uczestnikiem drugiego filara może zdecydować, że wskazane 2,92 proc. składki trafi na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub do wybranego otwartego funduszu emerytalnego. Jeżeli nie będziemy zmieniać decyzji podjętej w poprzednim okienku transferowym w 2014 r. lub przy okazji wchodzenia na rynek pracy po zamknięciu poprzedniego okienka, to nie musimy składać żadnych deklaracji. Jeżeli jednak decyzję, a tym samym miejsce przeznaczenia składki chcemy zmienić, to należy wypełnić specjalne oświadczenie dostępne w każdej jednostce ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl. 
	Oświadczenie można dostarczyć osobiście do placówki ZUS, za pośrednictwem poczty lub przy wykorzystaniu zusomatów dostępnych w większych placówkach ZUS przez 24 godziny na dobę. 
Klienci posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych mogą natomiast złożyć oświadczenie przez Internet, właśnie przy wykorzystaniu profilu na PUE.
	Jednocześnie przypominamy, że deklaracji o przeznaczeniu 2,92 proc. składki emerytalnej nie składają osoby, które mają do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego 10 lub mniej lat. W przypadku tych osób bowiem – zgodnie z prawem – ZUS zaprzestaje odprowadzania składek do OFE, a fundusze rozpoczynają stopniowy transfer środków z OFE do ZUS. 
Składki osób wchodzących na rynek pracy tak podczas okienka transferowego, jak i po jego zakończeniu, a które nie złożą oświadczenia o ich przekazywaniu do OFE i nie zawrą umowy z OFE, z automatu trafią na subkonto w ZUS.
	Kolejne okienka transferowe będą się odbywać co cztery lata. Najbliższe będzie więc miało miejsce od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer Centrum Obsługi Telefonicznej: 22 560 16 00
Zapraszamy na Orlik
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że w miesiącu kwietniu w każdą
 środę od godz. 20,00 
będzie udostępnione boisko do piłki nożnej na Orliku przy Ogrodzie Jordanowskim w Jaśle. 
Zachęcamy do korzystania z oferty.

Ruszył program 500+
	Program „Rodzina 500 plus”, który ruszył w całej Polsce 1 kwietnia 2016 r., to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce. 
Poniżej prezentujemy najważniejsze kwestie związane z programem.
Kto otrzyma nowe świadczenie wychowawcze?
Program „Rodzina 500+” zakłada pomoc finansową dla rodzin wychowujących dzieci do 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi dziecka.  W przypadku zbiegu prawa do świadczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych – zostanie ono wypłacone tej osobie, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Ponadto jeśli rodzina marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, ośrodek pomocy społecznej może przekazać należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
W jakiej wysokości będą wypłacane świadczenia?
Na drugie i kolejne dziecko będzie wypłacane 500 zł miesięcznie do ukończenia przez nie 18 lat – bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 lub 1200 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego) – będą mogły otrzymać 500 zł miesięcznie również na pierwsze dziecko. Gdy w rodzinie będzie dwoje dzieci: jedno ukończy 18 lat, a drugie jest młodsze, to świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na to młodsze dziecko, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe.
Postępowanie w sprawie uzyskania świadczenia
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej złożony w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oraz przez Internet np. za pośrednictwem banków (od 1.04): PKO Bank Polski, Inteligo, Bank Pekao SA, Bank Zachodni WBK, mBank, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe oraz w kolejnych dniach min. Banku Pocztowego i Banków Spółdzielczych.
Rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dodatkowo dołączyć dokumenty potwierdzające swoją sytuację dochodową.
Kiedy można złożyć wniosek?
Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. W kolejnych latach wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.
 Infolinia do programu 500+ : 800 100 990


Obrady Zarządu Regionu Podkarpacie

W dniu 29 marca odbyło się Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, któremu przewodniczył kol. Tadeusz Majchrowicz. Obrady odbyły się w Sanoku, z uwagi na prowadzony remont pomieszczeń Zarządu Regionu w Krośnie. 
W zebraniu uczestniczył członek Zarządu Regionu z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.
	Najważniejszym punktem porządku obrad była dyskusja i przyjęcie budżetu Zarządu Regionu na 2016 r. 
Przewodniczący ZR T. Majchrowicz przedstawił ponadto informację o innych kwestiach, w tym:
- działaniach podejmowanych przez Związek ws. uwzględnienia stażu pracy przy przechodzeniu na wcześniejszą emeryturę – spotkanie z Prezydentem w tej sprawie
- uczestnictwo w otwarciu Muzeum rodziny Ulmów w Markowej, z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy
- informacja na temat wprowadzenia elektronicznej legitymacji – rabaty
- Droga Krzyżowa 18 marca w Warszawie
- przygotowanie nowej strony internetowej Zarządu Regionu
- informacja ws. działalności organizacji zakładowych

O dniu radosny, pełen chwał !
Dziś Jezus Chrystus z Grobu wstał, 
nam zmartwychwstania przykład dał. 
Alleluja ! Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
życzy
 
NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. 
——————————————————

Amerykanie zwrócili się o opinię 
NSZZ „Solidarność”
	John C. Law zastępca ambasadora USA w Polsce spotkał się 22 marca 2016 r. w Gdańsku z przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Dudą. Chciał poznać opinię NSZZ „Solidarność” o sytuacji w kraju. W spotkaniu uczestniczył też zastępca przewodniczącego Tadeusz Majchrowicz—Przewodniczący ZR Podkarpacie.
     Jednym z głównych tematów, które interesowały wice ambasadora był tzw. plan Morawieckiego, a w tym kontekście ocena Związku zmian społecznych i gospodarczych zachodzących w Polsce. Pytał również o przetargi publiczne, w tym budowę autostrad, ale też kwestie biedy i nierówności społecznych. Nie pytał natomiast – co było pewnym zaskoczeniem – o Trybunał Konstytucyjny.
	Oceniając obecne protesty, szczególnie Komitetu Obrony Demokracji, przewodniczący zwrócił uwagę, że organizują je głównie osoby związane z poprzednią władzą, która w wyniku demokratycznych wyborów w Polsce stała się opozycją i nie może się pogodzić z przegraną.
Przewodniczący zwracał uwagę na wiele pozytywnych i oczekiwanych przez pracowników zmian, które są, lub będą w najbliższym czasie wprowadzane.
	Spotkanie trwało niecałą godzinę i odbyło się w gdańskiej siedzibie Związku z inicjatywy Ambasady USA. Po spotkaniu John C. Law dziękując za rozmowę i wyrażone opinie, które ocenił jako bardzo ważne, zaprosił Piotra Dudę do odwiedzenia Ambasady w Warszawie.


Od lewej: Tadeusz Majchrowicz, Piotr Duda, John C. Law 

Fundusz socjalny w „Gamrat” S.A.

Zarząd „Gamrat” S.A. odnosząc się do wniosku organizacji związkowych nie wyraził zgody na zwiększenie na chwilę obecną odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania z funduszu. Ewentualne zwiększenie kwoty odpisu będzie ponownie analizowane w sierpniu br. i uzależnione od kondycji ekonomiczno-finansowej Spółki - czytamy w odpowiedzi.
	Związki zawodowe z uwagi na brak dodatkowych środków finansowych ustaliły, że nie będzie w 2016 r. wypłacane świadczenie pn. „wczasy pod gruszą”, a środki wstępnie zaplanowane na realizację tego tytułu zostały przesunięte na „świadczenia pieniężne lub rzeczowe”
Zrewaloryzowane zostały także progi dochodowe różnicujące wypłacane świadczenia, które po zmianie wynoszą:
- do  800 zł dochód netto miesięcznie na 1 członka rodziny
- od  801 zł netto do 1200 zł
- od 1201 zł netto do 1800 zł
- dla osób o dochodach powyżej kwoty 1800 zł netto przysługują tylko świadczenia: paczki dla dzieci i pożyczki na cele mieszkaniowe
- dla gospodarstw jednoosobowych stosuje się mnożnik 1,25
	W ramach Planu ZFŚS na 2016 r. ustalono, że przed Świętami Wielkanocnymi wypłacone zostanie świadczenie pieniężne w wysokości 380 zł, 410 zł i 450 zł, w zależności od progu dochodowego. 
Podatek 19 % będzie potrącony tylko od przekroczenia kwoty wolnej 380 zł. Wypłata świadczenia jest planowana w dniu 18 marca.

Spotkanie z Zarządem „Gamrat” S.A.

	W dniu 9 marca br. doszło do spotkania Członków Zarządu „Gamrat” S.A. w osobach Pan Michał Mróz – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny, Pan Robert Ruwiński – Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy z przedstawicielami organizacji związkowych działających w „Gamrat” S.A. tj: NSZZ „Solidarność” – Jan Ślabski i Jan Krajewski oraz Związku Zawodowego „Chemik” – Wacław Mikrut i Marek Olbrot.
	Tematem spotkania były kwestie dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz kształtowanie wynagrodzeń w „Gamrat” S.A. w 2016 roku.
	Związki zawodowe w ww. sprawach przedstawiły wspólnie uzgodnione pisemne stanowiska, co do których Zarząd Gamrat S.A. zobowiązał się udzielić niezwłocznych odpowiedzi. 
	Odbyła się także szeroka dyskusja w trakcie której każda ze stron przedstawiała argumentację stosownie do zajmowanego stanowiska w omawianych kwestiach.

Z okazji Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom. Życzymy Wam dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i wiele radości.
Fundusz socjalny w „Gamrat” S.A.

W dniu 3 marca 2016 r. odbyło się spotkanie poświęcone propozycji planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w „Gamrat” S.A. na 2016 r. z udziałem: Pani Marii Zielińskiej – Kierownika Działu ZL, Jana Krajewskiego – NSZZ „Solidarność” i Wacława Mikruta – ZZ „Chemik”. 
Przedstawiony plan zakłada przychody na poziomie odpisu podstawowego, bez zwiększenia z tytułu uprawnionych do korzystania ze świadczeń emerytów i rencistów. 
W ramach planu wydatków uwzględniono m.in. takie tytuły jak:
	- świadczenia pieniężne lub rzeczowe
	- bezzwrotna pomoc finansowa (zapomogi)
	- „wczasy pod gruszą”
	- wypłata lub organizacja imprez kult.-ośw. i sport.-rekr.
	- paczki dla dzieci
Zostały także zrewaloryzowane progi dochodowe o 100 zł.
	Organizacje związkowe przedstawią w tej sprawie wspólne stanowisko i podejmą negocjacje celem uzyskania jak najkorzystniejszych dla pracowników świadczeń socjalnych.

Aktualna wysokość świadczeń finansowych dla członków NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

1. Zgon członka Związku              	- 300 zł
 2. Zgon członka rodziny               	- 200 zł
 3. Urodzenie i adopcja dziecka        	- 500 zł
 4. Odprawa emerytalno-rentowa        	- 300 zł
 5. Odwiedziny chorego członka Związku 	-  50 zł
 6. W sytuacjach zdarzeń losowych istnieje możliwość 
   uzyskania zapomogi bezzwrotnej.
 7. Inne formy dopłat, jak np: turnieje sportowe, zawody, 
   spotkania integracyjne, wycieczki itp. - indywidualna 
   decyzja władz Związku.
 8. Dla członków Związku stworzono także możliwość  
   uzyskiwania  bezodsetkowych, zwrotnych pożyczek 
   tzw. chwilówek w wysokości do 600 zł, z możliwością 
   rozbicia spłaty na dogodne raty

 Obradowała Komisja Międzyzakładowa
NSZZ „Solidarność”

	W dniu 25.02 odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „GAMRAT” S.A. 
Głównymi tematami podjętymi na posiedzeniu były:
Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na 2016 rok
Omówienie problematyki płacowej w firmach objętych działalnością Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A.
Informacja na temat ustaleń dotyczących planu funduszu socjalnego w Spółkach
Organizacja wyjazdów autokarowych na:
	- mecze Ekstraklasy piłki nożnej do Niecieczy
	- Drogę Krzyżową na Warszawy w dn. 18 marca
Sprawy organizacyjne
Wolne wnioski

Wyjazd na mecz do Niecieczy

	Informujemy uczestników wyjazdu na mecz Nieciecza-Legia który odbędzie się w dniu 2 marca (środa), że odjazd autokaru nastąpi o godz. 15,00 spod Jasielskiego Domu Kultury, a następnie przez Osiedle Gamrat i Kołaczyce. 
	Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości (dowody lub legitymacje szkolne) oraz gotówki na dokonanie opłat.

Zaproszenie na Drogę KrzyżowąCzłonkowie Związku zainteresowani wyjazdem mogą się zapisywać w biurze Związku do dnia 26 lutego, 
tel. 491 4785
——————————————

Fundusz socjalny w “Tarkett Polska”

W dniu 10.02.2016 w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych działających w Spółce z reprezentującymi Pracodawcę Panią Magdaleną Skibą - Kierownik do spraw personalnych oraz Agnieszką Surmacz specjalistą HR. Organizacje związkowe reprezentowali Wiesław Martowicz i Dariusz Serwa - NSZZ Solidarność oraz Wacław Mikrut i Ewa Grzywacz - ZZ Chemik. 
Tematem spotkania były sprawy związane z rozdysponowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Spółce w 2016 roku. Strona reprezentująca Pracodawcę przedstawiła projekt preliminarza wydatków z tytułami oraz wielkościami świadczeń dla pracowników uprawnionych do korzystania z funduszu w 2016 roku. 
W preliminarzu znalazły się świąteczne świadczenie pieniężne Wielkanoc i Boże Narodzenie, zapomogi bezzwrotne dla pracowników, paczki mikołajkowe dla dzieci, wyprawka szkolna, spotkanie integracyjne dla pracowników, oraz po raz pierwszy postanowiono uruchomić pożyczki z ZFŚS. 
W związku z ograniczonymi możliwościami funduszu, ilość i wysokość pożyczek w początkowej fazie będzie niewielka, natomiast po spłacie pierwszych rat z udzielonych pożyczek sukcesywnie będą udzielane następne dla zainteresowanych pracowników. 
	Przedstawiciele organizacji związkowych ponowili wniosek do Administratora funduszu o wspólne wystąpienie do Zarządu Tarkett o przekazanie dodatkowych środków na ZFŚS w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle, motywując to uruchomieniem w ramach funduszu pożyczek dla pracowników. 
	Wszelkie informacje dla załogi dotyczące kwot poszczególnych świadczeń funduszu zostaną podane po ostatecznym zaakceptowaniu preliminarza przez Zarządy Organizacji Związkowych.

Wyjazd na mecz
Nieciecza – Legia Warszawa

	Organizacja Międzyzakładowa przy NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. organizuje wyjazd na mecz Ekstraklasy piłki nożnej pomiędzy:
Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS – Legia Warszawa
który odbędzie się w dniu 2 marca (środa) o godz. 18,00 w Niecieczy.
Zainteresowanych wyjazdem prosimy o zgłaszanie się w biurze Związku do piątku 19 lutego, wraz z numerem PESEL.
Koszt wyjazdu (łącznie z biletem) wynosi:
10 zł członkowie NSZZ „Solidarność” 
          (Gamrat, Tarkett, Solgam, ZPS)
50 zł w miarę wolnych miejsc (1 autokar 50 osób) 
          pozostali pracownicy
Opłata będzie pobierana przy zapisie.
Warunkiem wyjazdu będzie możliwość nabycia biletów
w internetowym systemie dystrybucji.
Informacja pod nr tel. (13) 491 4785, kom. 534 650 828

HALA SPORTOWA W LUTYM

	Informujemy, że w lutym 2016 r. hala sportowa przy Gimnazjum nr 1 w Jaśle będzie udostępniona dla członków Związku w następujących terminach:
piątek 19 lutego w godz. 16,00-18,00
piątek 26 lutego w godz. 16,00-18,00

Zapraszamy

Będą legitymacje elektroniczne

"Solidarność" w regionie Podkarpacie podjęła decyzję o przystąpieniu do pilotażowego projektu wprowadzania elektronicznej legitymacji członkowskiej Związku. Wszystkie informacje będą zapisane w  kodzie kreskowym dokumentu, dzięki temu powstanie baza danych członków Związku, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.
Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 roku umieścił w uchwale programowej zapis o konieczności "opracowania i upowszechnienia legitymacji związkowej, która umożliwia elektroniczny zapis danych". - To jest najważniejszy powód, dla którego przystępujemy do pilotażu. Zobligował nas do tego KZD w Bielsku- Białej - mówi Tadeusz Majchrowicz, szef ZR Podkarpacie i jednocześnie zastępca przewodniczącego KK. - To nowoczesne rozwiązanie. Wszystkie najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym. Właściciele tych legitymacji będą mogli korzystać z dodatkowych przywilejów związanych z jej posiadaniem - dodaje.
Szef regionu wyjaśnia, że w przyszłości legitymacja elektroniczna wyprze kartę Grosik, dzięki której w tej chwili można korzystać z punktów rabatowych w pewnych placówkach usługowych i handlowych. W tej chwili toczą się rozmowy z ogólnopolską siecią handlową Carrefour na temat rabatów dla użytkowników nowej elektronicznej legitymacji związkowej. W regionie Podkarpacie podjęto natomiast decyzję, że użytkownicy legitymacji będą mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnych, bez dodatkowych zaświadczeń. Kolejnym pomysłem na przyszłość jest konieczność przeszkolenia związkowego w przypadku kandydowania do władz regionu. Wszystko będzie zapisane w kodzie kreskowym dokumentu.
Prezydium KK podjęło decyzję, że projekt pilotażowy zostanie przeprowadzony w regionie Podkarpacie i Wielkopolska. - Uważamy, że projekt trzeba przetestować w dużym regionie i w małym - mówi Majchrowicz - Podkarpacie to mały region, kilka powiatów, zwarta struktura. Zobaczymy, jak program się sprawdzi.
Dzięki legitymacji elektronicznej w Komisji Krajowej  powstanie baza danych. - Łatwiej będzie można docierać z informacjami do wszystkich członków "Solidarności" - dodaje zastępca przewodniczącego KK. - Poza tym możliwe będzie przesyłanie Tygodnik Solidarność bezpośrednio do członków Związku.
	Pilotaż potrwa kilka miesięcy. Przewodniczący ZR zwraca uwagę, że projekt wymaga dużego zaangażowania od szefów struktur związkowych, ponieważ trzeba będzie dotrzeć z nową deklaracją do każdego członka Związku osobiście. HALA SPORTOWA W STYCZNIU

	Informujemy, że w styczniu 2016 r. hala sportowa przy Gimnazjum nr 1 w Jaśle będzie udostępniona dla członków Związku w następujących terminach:
piątek 15 stycznia w godz. 16,00-18,00
piątek 22 stycznia w godz. 16,00-18,00

Zapraszamy

Solidarność o emeryturach

	„Solidarność” pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt ustawy przywracający poprzednie przepisy dot. wieku emerytalnego, jednocześnie postuluje o uwzględnienie w nim dodatkowego uprawnienia wynikającego ze stażu pracy liczonego wg okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. 
	W opinii Prezydium Komisji Krajowej czytamy: prezydencki projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym przywracając wiek emerytalny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2012 roku, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Pozytywnie oceniono również powrót do gwarancji otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego, które uzależnione byłoby od osiągnięcia odpowiedniego wieku oraz okresów składkowych i nieskładkowych. 
	Jednocześnie w swojej opinii Prezydium stwierdziło brak społecznie oczekiwanego rozwiązania dot. sytuacji osób legitymujących się długimi (35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn) okresami zatrudnienia, które utraciły zdolność do kontynuowania zatrudnienia, a nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat życia dla kobiet i 65 lat życia dla mężczyzn. 
	Prezydium KK NSZZ „Solidarność” postuluje wprowadzenie dla takich osób dodatkowej możliwość skorzystania z prawa do emerytury uzależnionej od stażu pracy, liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, bez konieczności spełnienia innych warunków – czytamy w opinii.Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju 
oraz realizacji osobistych zamierzeń
 
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
przy „Gamrat” S.A. w Jaśle


Rada Dialogu Społecznego
	W poniedziałek 14 grudnia w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie  plenarne Rady Dialogu Społecznego. Na posiedzeniu obecna była premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz ministrowie – m.in. skarbu, zdrowia, edukacji i spraw wewnętrznych.  Był też b. minister pracy Władysław Kosiniak- Kamysz. Powstanie RDS to także  jego  zasługa, co było podczas obrad wielokrotnie podkreślane.
- Jestem przekonany, że dialog społeczny ruszy z kopyta, że RDS nie stanie się  forum, na którym będziemy tylko informowani o tym, co ma zamiar robić rząd – mówił inaugurując posiedzenie Piotr Duda, przewodniczący Solidarności i  pierwszy przewodniczący RDS (przewodniczący RDS będzie się zmieniać).
 Premier podkreśliła, że za dialog społeczny w Polsce są odpowiedzialne wszystkie  jego strony.  Przypomniała, że Polacy czekają na zmiany, a na forum RDS o tych najważniejszych dla obywateli będzie się dyskutować. – Wierzę w to głęboko, że tutaj  będą się wykuwały najlepsze programy i projekty dla polskich przedsiębiorców, polskich pracowników i polskiej gospodarki. Wierzę w to głęboko, że wspólnie trzy strony - strona społeczna, strona pracodawców i strona rządowa - wypracujemy dużo dobrych rozwiązań dla Polek i Polaków – mówiła.
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił inspirującą rolę RDS – Sejm jest do państwa dyspozycji – zadeklarował. Mówił też, że w parlamencie znacznie wzrośnie rola konsultacji społecznych.  A marszałek Senatu  Stanisław Karczewski podkreśli, że rozpoczęcie prac Rady Dialogu Społecznego jest dowodem,  że w Polsce jest dialog i jest demokracja.
Pierwszymi merytorycznymi zagadnieniami, o których dyskutowano była ustawa o zamówieniach publicznych i rozporządzenie wydane przez b. ministra zdrowia, które przyznaje podwyżki tylko niektórym  pielęgniarkom i położnym, a sposób rozdysponowania tych pieniędzy nakazuje konsultować tylko z jednym związkiem zawodowym.W środku stoi Piotr Duda—Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” oraz pierwszy przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. 
Z lewej Premier Rządu RP Pani Beata Szydło.

34 rocznica wprowadzenia w Polsce
stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.

W ramach obchodów w dniu 13.12.2015 r. (niedziela) o godz. 18.00 w Kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego.

W Kościele Fara w Jaśle IPN Rzeszów zaprasza na spotkanie i wystawę pt. „STAN WOJENNY”. 
Otwarcie wystawy  i prelekcja odbędzie się w sobotę, 12 grudnia, o godz. 19.00, w Domu parafialnym.

Jako impreza towarzysząca odbędzie się także koncert pieśni „barda Solidarności” Przemysława Gintrowskiego ( 1951-2012 ). Szczegóły na plakacie. Wstęp wolny.HALA SPORTOWA W GRUDNIU

	Informujemy, że w grudniu br. hala sportowa przy Gimnazjum nr 1 w Jaśle będzie udostępniona dla członków Związku w następujących terminach:
piątek 11 grudnia w godz. 16,00-18,00
piątek 18 grudnia w godz. 16,00-18,00
Czas pracy w Gamrat S.A. w 2016 r.

W 2016 roku będą obowiązywać 3 czteromiesięczne okresy rozliczeniowe tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia (664 godziny) od 1 maja do 31 sierpnia (680 godzin), od 1 września do 31 grudnia (672 godziny)
Aby zachować przeciętnie 40-godzinną normę, w przeciętnie 5- dniowym tygodniu pracy ustala się rozkład czasu pracy uwzględniający 53 dni wolnych od pracy (oprócz niedziel i świąt).
W 2016 roku ustala się następujące dni wolne od pracy:
w styczniu 5 dni: 2,9,16,23,30, 	  oraz 7 dni świątecznych: 1,3,6,10,17,24,31 
w lutym 4 dni: 6,13,20,27,   	  oraz 4 dni świąteczne: 7,14,21,28, 
w marcu 4 dni: 5,12,19,26, 	  oraz 5 dni świątecznych: 6,13,20,27,28, 
w kwietniu 5 dni: 2,9,16,23,30, 	  oraz 4 dni świątecznych: 3,10,17,24, 
w maju 4 dni: 7,14,21,28, 	  	  oraz 7 dni świątecznych: 1,3,8,15,22,26,29,
w czerwcu 4 dni:4,11,18,25, 	  oraz 4 dni świątecznych: 5,12,19,26, 
w lipcu 5 dni: 2,9,16,23,30, 	  oraz 5 dni świąteczne: 3,10,17,24,31,
w sierpniu 4 dni: 6,13,20,27, 	  oraz 5 dni świątecznych: 7,14,15,21,28, 
we wrześniu 4 dni: 3,10,17,24, 	  oraz 4 dni świątecznych:4,11,18,25, 
w październiku 5 dni: 1,8,15,22,29, 	  oraz 5 dni świąteczne: 2,9,16,23,30, 
w listopadzie 4 dni: 5,12,19,26, 	  oraz 6 dni świątecznych: 1,6,11,13,20,27, 
w grudniu 5 dni: 3,10,17,24,31	  oraz 5 dni świątecznych: 4,11,18,25,26.
Terminy wskazane powyższej tabeli nie dotyczą pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym.
Szczegółowy rozkład czasu pracy poszczególnych brygad w ruchu ciągłym określają pomocnicze harmonogramy, które dostosowują czas pracy do przyjętych na rok 2016 norm godzin pracy.
 
Nowy Prezes Zarządu „Gamrat” S.A. powołany

	W dniu 1 grudnia 2015 r. ukazało się Pismo Okólne nr 18 Prezesa Zarządu „Gamrat” S.A. firmowane przez Pana Roberta Ruwińskiego Członka Zarządu Dyrektora Generalnego informujące pracowników, że z dniem 1 grudnia 2015 r. na stanowisko Prezesa Zarządu „Gamrat” S.A. został powołany przez Akcjonariusza – „Lentex” S.A. Pan Michał Mróz.
		Pan Michał Mróz piastował ostatnio, przez ponad rok, funkcję Prezesa Zarządu „Pd Profil” Sp. z o.o. z Myślenic, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej „Gamrat” S.A.

Wniosek ws. podwyżek płac w „Tarkett”

	Podobnie jak wcześniej w „Gamrat” S.A. organizacje związkowe działające w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle, w dniu 20 listopada wystosowały do Zarządu Spółki pismo, z wnioskiem o uwzględnienie w budżecie na 2016 rok zwiększenia funduszu płac o 10 %, celem dokonania podwyżek wynagrodzeń pracowniczych w roku przyszłym.
	Argumentacją do postulatu jest niski poziom płac, wieloletni brak znaczących podwyżek oraz zamiar utrzymania najwartościowszych pracowników oraz możliwość pozyskiwania dobrze wykształconych osób z rynku pracy.

Fundusz socjalny w „Tarkett”

Organizacje związkowe działające w Tarkett Polska” zwróciły się do Zarządu Spółki z wnioskiem o dofinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 60.000 zł celem utworzenia funduszu na pożyczki remontowo-budowlane dla pracowników.

Trwają negocjacje ws. zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w „Tarkett Polska”, które obowiązywałyby od 1 stycznia 2016 r. Organizacje związkowe przedstawiły w tej sprawie wspólne stanowisko, akceptujące treść Regulaminu, z poprawką dotyczącą progów dochodowych od których uzależniona jest wysokość świadczeń oraz przyjęcia współczynnika 1,25 dla pracowników nie posiadających rodzin. 
Wg propozycji stosowano by progi dochodowe jak niżej:

Do 1100 zł miesięcznego dochodu brutto na 1 członka rodziny
1101-1800 zł brutto
1801-2600 zł brutto
Powyżej 2600 zł brutto świadczenia nie przysługują

Wprowadzona została także inna zasada ustalania dochodu, na podstawie którego pracownicy byliby zaliczani do określonego progu dochodowego. Podstawą tą byłyby dochody rodziny za ubiegły rok, na podstawie zeznań PIT składanych do Urzędu Skarbowego.

Zebranie regionalnej Solidarności

	23 listopada w Krośnie odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, podczas którego oprócz omówienia spraw bieżących Związku, oraz przedstawienia udziału członków Prezydium ZR w licznych wydarzeniach oraz negocjacjach, przyjęto uchwałę nadając tytuł: „Zasłużonego dla Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” 16 osobom. 
Na czele wspomnianej grupy znalazł się Ś.p. o. Bogusław Piechuta, który był długoletnim gwardianem kościoła oo. Kapucynów w Krośnie, twórcą Duszpasterstwa Ludzi Pracy, a ponadto budowniczym sali o. Pio, w której odbywały się spotkania wybitnych przedstawicieli świata polityki i Kościoła. 
Podczas posiedzenia przyjęto również rozliczenie z wykonania budżetu za III-ci kwartał br.

Publikujemy treść listu Pana Krzysztofa Moski skierowanego do pracowników Firmy oraz osób współpracujących, w związku z zakończeniem sprawowania funkcji Prezesa Zarządu „Gamrat” S.A.

Szanowni Państwo,                               
 
            Z dniem 30 listopada br. kończy się moja blisko 5-letnia praca na stanowisku Prezesa firmy GAMRAT SA. W związku z tym pragnę złożyć serdecznie podziękowania Kolegom z Zarządu, Członkom Rady Nadzorczej, Kadrze Zarządzającej oraz wszystkim Pracownikom Firmy za dotychczasową współpracę, okazaną życzliwość, zrozumienie i przyjazną atmosferę w naszych kontaktach zawodowych.
           Podejmując funkcję Prezesa firmy GAMRAT SA chciałem w pełni wykorzystać swoje umiejętności, doświadczenie zawodowe i wiedzę, aby dokonać zmian w sferze organizacyjnej, technicznej i kadrowej. Często nie było łatwo i być może nie wszystkie plany udało się zrealizować, ale starałem się być konkretny
i konsekwentny w swoich działaniach. Pracując tu od 2011 roku spotykałem się zarówno z głosami poparcia, jak i krytyki. Pozytywne opinie mnie cieszyły, negatywne zaś motywowały do wzmożonego wysiłku. Dziś ocenę mojej pracy pozostawiam Wam – Pracownikom GAMRAT SA.
           Firmę GAMRAT tworzycie Wy – ludzie pracujący w niej. Gdyby nie wiedza, doświadczenie, a przede wszystkim zaangażowanie i niejednokrotnie poświęcenie wszystkich pokoleń naszych pracowników, osiągnięcie sukcesu nie byłoby możliwe. To Wy tworzyliście i nadal tworzycie historię GAMRATU, a ja cieszę się, że mogłem brać w tym udział. Mam nadzieję, że niemal 80-letnia tradycja i zgromadzony  bagaż doświadczeń pozwolą odnosić Firmie same sukcesy w przyszłości i w dalszym ciągu umacniać pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i poza granicami Polski.
           Gorąco dziękuję za to, że wspólnie z Wami mogłem uczestniczyć w procesie rozwoju firmy, będąc jej częścią. Pomimo chwil trudnych, głęboko w mojej pamięci zapiszą się na zawsze momenty radosne. Satysfakcja z osiągniętych wyników, jest tym większa, że Nasze działania z powodzeniem łączyły napięte zadania biznesowe z koncepcją budowy silnej i stabilnej Firmy, charakteryzującej się nowatorskimi rozwiązaniami, trwałą bazą kapitałową, bezpieczeństwem i konkurencyjną ofertą. Jestem przekonany, że rezultaty wszystkich podjętych w trakcie trwania mojej kadencji prac, będą stanowić źródło satysfakcji dla naszych Klientów, których oczekiwania i wymagania są podstawowym wyznacznikiem działania firmy GAMRAT SA.      
           Dziękuję Wam za mobilizację i sprostanie wysokim wymaganiom, jakie przed Wami postawiłem. Pragnę podkreślić, że praca z Wami była dla mnie zaszczytem i przyjemnością. Być może nie udało mi się spełnić wszystkich oczekiwań, ale ufam, że mimo tego będziecie miło wspominać współpracę ze mną.
           W moim życiu nadeszła pora na nowe wyzwania i projekty. Myślami jednak zawsze będę z Wami. Wyrażam nadzieję, że nowy Prezes spotka się z życzliwym przyjęciem ze strony Was wszystkich i tak jak ja, będzie mógł liczyć na dobre pomysły, rady i wsparcie.
           Życzę wszystkim Pracownikom sukcesów w dalszym życiu zawodowym i osobistym, realizacji zamierzeń, wytrwałości i wiary w to, że podjęty trud przyniesie oczekiwane efekty.
 
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Moska

Zaproszenie na halę sportową

	NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w okresie jesienno-zimowym (listopad-luty) wynajął halę sportową przy Gimnazjum Nr 1 w Jaśle dla członków Związku ze spółek: „Gamrat”, „Tarkett”, „Solgam”, ZPS „Gamrat”, w celu rozgrywek w piłkę nożną. 
	Hala została zarezerwowana w 3-cie i 4-te piątki miesiąca w godz. 16,00-18,00. 
Najbliższe terminy to 20 i 27 listopada. 

Zapraszamy do skorzystania z oferty

Gamrat przejmuje kolejną firmę

Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu w raporcie bieżącym nr 45/2015 dla GPW w Warszawie podał informację, że otrzymał od spółki zależnej "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Gamrat") informację o zawarciu w dniu 12 listopada 2015 roku przez Gamrat z Baltic Wood Venture Found 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (dalej "Akcjonariusz") Listu intencyjnego, którego przedmiotem jest zamiar nabycia przez Gamrat S.A. od Akcjonariusza 100% akcji spółki "Baltic Wood" Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle (dalej Baltic Wood). 	Zgodnie z zawartym Listem intencyjnym intencją stron jest przeprowadzenie przez Gamrat badania due diligence Baltic Wood do dnia 20 listopada 2015 roku oraz prowadzenie negocjacji co do warunków planowanej transakcji, w tym co do ostatecznej ceny, do dnia 30 listopada 2015 roku. Jednocześnie strony zobowiązały się do dnia 14 grudnia 2015 roku do prowadzenia negocjacji na zasadzie wyłączności. Warunkiem realizacji transakcji jest uzyskanie przez Gamrat zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy. 
W związku z powyższym Zarząd Gamrat po podpisaniu Listu intencyjnego podjął decyzję o zwołaniu na dzień 10 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gamrat, którego porządek obrad będzie obejmował w szczególności udzielenie zgody na zakup 100% akcji Baltic Wood. Strony przewidują, że realizacja transakcji nastąpi poprzez podpisanie umowy przedwstępnej, a następnie, po spełnieniu się wskazanego powyżej warunku, podpisanie przyrzeczonej umowy sprzedaży. Umowa przedwstępna sprzedaży akcji będzie precyzyjnie określać i będzie zawierać wszelkie ostatecznie uzgodnione przez strony warunki finansowe i prawne transakcji. Baltic Wood jest uznanym europejskim producentem podłóg drewnianych. Z
Zakup akcji Baltic Wood pozwoli Gamrat powiększyć istniejącą Grupę Kapitałową Gamrat oraz poszerzyć asortyment produktów przez nią oferowanych. 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).

Raport podpisał Wojciech Hoffmann
Prezes Zarządu „Lentex” S.A.

	Jeżeli dojdzie do transakcji, będzie to już trzecia firma w tworzonej Grupie Kapitałowej „Gamrat” S.A. Wcześniej Gamrat nabył producenta odwodnień liniowych firmę „Devorex” z Bułgarii oraz firmę „PD Profil” z Myślenic, producenta stalowych systemów rynnowych. 

Obchody Święta Niepodległości w Jaśle

    W dniu 11 listopada jak co roku, odbyły się w Jaśle uroczyste obchody 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r, po 123 latach zaborów.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Kościele O.O. Franciszkanów, a następnie pochód przemaszerował ulicami miasta, którego uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętnia-jącą wyjście Jasielskiego Oddziału Związku Strzeleckiego na wojnę w 1914 roku, pod tablicą poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przy kościele Św. Stanisława oraz w Parku Miejskim na Grobie Nieznanego Żołnierza. 
Tam też w asyście orkiestry dętej odśpiewano Hymn Państwowy, odczytano Apel Poległych, a Starosta Jasielski Franciszek Miśkowicz wygłosił okolicznościowe przemówienie.
	W uroczystości wzięli udział m.in.: senator RP Alicja Zając, Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska burmistrz Jasła Ryszard Pabian, oraz kilkadziesiąt kilkuosobowych delegacji, w tym przedstawiciele władz samorządowych, państwowych, delegacje zakładów pracy, stowarzyszeń, jasielskich szkół oraz organizacji politycznych oraz poczty sztandarowe, wśród których nie zabrakło sztandaru NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
	Na koniec uroczystości orkiestra zagrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego „My Pierwsza Brygada”

Komisja Krajowa

Pole tekstowe: Inne strony
Pole tekstowe: XXXIV Pielgrzymka Ludzi Pracy
do Częstochowy
	W dniach 17-18 września odbywała się 34. Ogólnopolska Pielgrzymka Świata Pracy do Częstochowy, aby jak co roku pomodlić się w intencji Ojczyzny i ludzi pracy.  
Z Regionu Podkarpacie uczestniczyli związkowcy z Krosna, Sanoka, Brzozowa i Jasła, na czele z Przewodniczącym Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" - Tadeuszem Majchrowiczem, oraz pod duchową opieką Kapelana podkarpackiej "Solidarności" - ks. Krzysztofa Mijala.
	Głównym punktem 34. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę była w niedzielę 18 września uroczysta Suma na Szczycie. Przewodniczył jej abp Józef Kupny, metropolita wrocławski i Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy. W Eucharystii brało udział ok. 25 tys. osób z zakładów pracy z całej Polski. 
Z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. uczestniczyli pielgrzymi z „Tarkett Polska”, Solgamu oraz Zakładu Produkcji Specjalnej, wraz ze sztandarem Związku. 
	Przed uroczystą Mszą św. do zebranych zwrócił się przewodni-czący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. 
Odczytano także list do pielgrzymów Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który stwierdził m.in.:
„Życzę, aby 34 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy umocniła państwa w wierności naszym najstarszym i najcenniejszym tradycjom ludowym, a także w radościach i poczuciu dumy ze wspólnego budowania Polski, która jest wolna i zamożna, wolnością i zamożnością swoich obywateli”


Cudowny Obraz MB Częstochowskiej

Pielgrzymi na szczycie Jasnogórskim

Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda

W środku Przewodniczący ZR Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz
Nowa spółka-córka Gamrat S.A.

	„Gamrat” S.A parę miesięcy temu założył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „GAMRAT ENERGIA”, w której objął 100 % udziałów. Z dniem 30 września Spółka ta przejmie zorganizowaną część „Gamrat” S.A. – Centrum Energia i Media tj. składniki majątkowe oraz pracowników w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.
	Przejście do Spółki „Gamrat Energia” nie spowoduje dla praco-wników niekorzystnych konsekwencji prawnych, socjalnych i ekono-micznych. Będą oni nadal objęci regulaminami: Pracy, Wynagradzania  i Świadczeń Socjalnych obowiązującymi w „Gamrat” S.A.

W dniu 12 września br. ukazało się Pismo Okólne Nr 6 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego „Gamrat” S.A. 
o treści:
	Informuje się wszystkich pracowników, że w przypadku powiadamiania i wzywania służb ratowniczych do Spółki, należy również powiadomić o powyższym fakcie Ochronę Spółki, która może wówczas skierować pojazd służby ratowniczej we właściwe miejsce, co skraca czas udzielenia ewentualnej pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym obiektom, itp.
	Kierownicy komórek organizacyjnych powiadomią o powyższym obowiązku wszystkich podległych pracowników.

Odsłonięcie obelisku w Krośnie
	W dniu 7 września w Kościele pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, połączona z odsłonięciem i poświęceniem obelisku upamiętniającego 1050. rocznicę Chrztu Polski. 
Obelisk powstał z inicjatywy parafii oraz Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność". Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Przewodniczący Zarządu Regionu Tadeusz Majchrowicz oraz Kapelan podkarpackiej "Solidarności" - ks. Krzysztof Mijal. Poświęcenia dokonał Metropolita Przemyski Abp Adam Szal, który przewodził mszy św. koncelebrowanej oraz wygłosił okolicznościową homilię. 
W uroczystości uczestniczyło liczne grono wiernych oraz poczty sztandarowe: Zarządu Regionu Podkarpacie, Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w Krosno Glass Sp. z o.o., Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Hucie Szkła w Jaśle S.A., oraz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w Gamrat S.A. w Jaśle.


Obelisk upamiętniający 1050 rocznicę Chrztu Polski


Poświęcenie obelisku przez Abp. Adama Szala, 
obok Tadeusz Majchrowicz

Poczet ze sztandarem Związku OM przy „Gamrat” S.A. od lewej: Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Adam Dziok

Zebranie Komisji Międzyzakładowej

     W dniu 29 sierpnia w siedzibie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. 
W trakcie posiedzenia omówiono następujące sprawy:
informacja na temat działań w kwestiach płacowych i socjalnych w poszczególnych Spółkach wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A.
pozostałe informacje w sprawach bieżących
program uroczystości w Jaśle w 36 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych
odsłonięcie w dniu 7 września br. w Kościele św. Wojciecha i MB Częstochowskiej obelisku upamiętniającego 1050 lecie Chrztu Polski
organizacja spotkań integracyjnych w Tarkett i „Gamrat” SA
organizacja pielgrzymek autokarowych do:
 	- 18 września do Częstochowy
 	- 24 września do Skarżyska-Kamiennej
oraz ustalenie zasad ich finansowania.
zgłoszenie kandydata do Honorowej Odznaki „Semper Fidelis” ustanowionej przez Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów
     Poza powyższymi tematami, podjęto decyzje w sprawach organizacyjnych, finansowych oraz przyjęto wolne wnioski

Od 1 września umowa na piśmie przed 
podjęciem pracy 

	Od dzisiaj zaczynają obowiązywać przepisy, które wprowadzają obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy.
	Obowiązujące dotychczas przepisy pozwalały pracodawcy na dopełnienie formalności związanych z umową do końca pierwszego dnia pracy. Pozwalało to na ich odwlekanie, a w przypadku kontroli na tłumaczenie, że pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzień, a ustawowy termin jeszcze nie minął.
	W ocenie PIP tzw. "syndrom pierwszej dniówki" to najczęściej nieprawdziwa informacja, służąca pracodawcom do nielegalnego zatrudniania.
	Od 1 września pracodawca będzie zobowiązany do przedstawie-nia umowy na piśmie albo pisemnego potwierdzenia jej warunków jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy będzie mogła być wymierzona grzywna dla pracodawcy.
	Resort rodziny i pracy podkreśla, że nowelizacja nie wyeliminuje całkowicie szarej strefy w zatrudnieniu, ale sprawi, iż powinna się ona zmniejszyć 
Komunikat
ws. pielgrzymki autokarowej do Częstochowy
 w dniu 18 września 2016 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że jak co roku w trzecią niedzielę września, która w tym roku przypada w dniu 18 września, Solidarność organizuje Pielgrzymkę autokarową Ludzi Pracy do Częstochowy.

Zapisy na wyjazd przyjmowane są          w biurze Związku tel. 491 4785 w terminie 
do 6 września 
Kosz wyjazdu wynosi: 
członkowie NSZZ „Solidarność” 
     oraz członkowie ich rodzin 	- 20 zł od 1 osoby
pozostałe osoby			- 70 zł od 1 osoby
Wpłata obejmuje przejazd + ubezpieczenie
Wyjazd jest planowany w dniu 17 września (sobota) ok. godz. 23, spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, następnie przez „Gamrat”. Powrót w godzinach wieczornych w niedzielę.


Cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej


Będzie wypłata świadczenia pieniężnego

Organizacje związkowe działające w „Gamrat” S.A. przekazały w dn. 19.08 do Administratora funduszu socjalnego stanowisko o treści:

Stanowisko wspólne
organizacji związkowych działających w Gamrat” S.A.    
ws. wypłaty świadczeń z ZFŚS

Organizacje związkowe działające w Spółce tj.:

NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A.
Związek Zawodowy „Chemik”

Przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko, dotyczące wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych „Gamrat” S.A.  w 2016 r., o treści:

Organizacje związkowe proponują wypłatę świadczenia pieniężnego dla uprawnionych pracowników Spółki, w terminie do 31.08.2016 r. w następującej wysokości:

- 350 zł dla pracowników o mies. dochodzie netto do 800 zł
- 300 zł dla pracowników o mies. dochodzie netto od 801 do 1200 zł
- 250 zł dla pracowników o mies. dochodzie netto od 1201 zł do 1800 zł

W jednoosobowych gospodarstwach ww. progi dochodowe są zwiększone współczynnikiem 1,25

Zarząd „Gamrat” S.A, uwzględnił wniosek związków zawodowych i ustalił wypłatę ww. kwot na dzień 26 sierpnia br.

Zebranie Zarządu Regionu

	W dniu 19 sierpnia w Krośnie odbyły się obrady Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, którym przewodniczył Tadeusz Majchrowicz. 
W jego trakcie poruszono następujące tematy:
- przebieg akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ograniczenia handlu w niedzielę
- druk legitymacji elektronicznych oraz stan rozmów nt. rabatów w sieciach handlowych dla ich posiadaczy
- przebieg Nabożeństwa Fatimskiego w dn.6.08 w Miejscu Piastowym
- sprzedaż cegiełek na pokrycie kosztu obelisku upamiętniającego 1050 rocznicę Chrztu Polski
- Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy w dn. 17-18 września
- informacja nt. Maratonu Solidarności, który odbył się 15 sierpnia w Gdańsku
- organizacja wyjazdu na uroczysty pogrzeb ofiar komunistycznego terroru „Inki” i „Zagończyka”, który odbędzie się w dniu 28 sierpnia w Gdańsku z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Premier Beaty Szydło
- omówiono i podjęto decyzje w sprawach organizacyjnych i finansowych

Wycieczka na Słowację

	W dniu 6 sierpnia, 37 – osobowa grupa członków Związku z Gamrat SA, Tarkett Polska, Zakładu Produkcji Specjalnej, wraz z rodzinami, uczestniczyła w wycieczce zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” do ośrodka „Vodny Svet” na Słowacji.
	Pomimo, że pogoda niezbyt dopisała, to jednak uczestnicy skorzystali z wielu atrakcji znajdujących się na terenie ośrodka jak np. baseny odkryte i wewnętrzne (geotermalne), jacuzzi, sztuczna fala, zjeżdżalnie, boisko do siatkówki plażowej oraz z bogatej oferty gastronomicznej.


Basen termalny — temp. 34 * C

Sztuczna fala

W pobliżu ośrodka Vodny Svet w Svidniku znajduje się Muzeum sprzętu wojskowego z II wojny światowej
Nabożeństwo w Miejscu Piastowym
6 sierpnia w Miejscu Piastowym podkarpacka "Solidarność" modliła się podczas pokutnego Nabożeństwa Fatimskiego.
Odprawiona została uroczysta Msza św., pod przewodnictwem    Bp. Józefa Dąbrowskiego z Kanady, z Diecezji London, który wraz z 13 kapłanami obchodził jubileusz 25 - lecia święceń kapłańskich. 
We wspólnej modlitwie uczestniczyli wierni z całego regionu, prosząc Boga za wstawiennictwem Matki Bożej o wierność wartościom chrześcijańskim w naszej Ojczyźnie. 
Czuwaniu towarzyszyły relikwie świętych : św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz bł. ks. Bronisława Markiewicza, którzy walczyli o wolną Polskę i godne w niej życie.
	Po wieczornej Eucharystii wierni uczestniczyli w modlitwie różańcowej. Następnie wyruszyła uroczysta procesja z lampionami  i figurą Matki Bożej Fatimskiej. Nabożeństwo zostało zakończone Apelem Jasnogórskim, w późnych godzinach wieczornych. 
Na uroczystościach jak co roku był obecny Sztandar NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Biskup Józef Dąbrowski przewodniczy Eucharystii

Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz odczytuje akt zawierzenia Matce Boskiej Fatimskiej

Procesja na czele z pocztami sztandarowymi

Piłka nożna w sierpniu na boisku 
w Gamracie

	Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że w miesiącu sierpniu, 
w każdy piątek od godz. 18,00
będzie można pograć w piłkę nożną na boisku osiedlowym Gamrat 
 
Zachęcamy do korzystania z oferty

 ————————————————————————

Rozmowy płacowe w „Gamrat” S.A.

	W czwartek 28 lipca w gabinecie Prezesa Zarządu odbyło się spotkanie ws. wniosku związków zawodowych o dokonanie podwyżek wynagrodzeń, w którym uczestniczyli:
Zarząd „Gamrat’ S.A. w osobach: 
Pan Michał Mróz – Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu Robert Ruwiński i Jerzy Pachana.
Stronę związkową reprezentowali: 
NSZZ „Solidarność” - Jan Krajewski – Sekretarz KM, Bogusław Skubel- członek Komisji Międzyzakładowej
Związek Zawodowy „Chemik: - Wacław Mikrut – Przewodniczący, Marek Olbrot – Zastępca Przew.
	W trakcie spotkania związki zawodowe wręczyły Zarządowi „Gamrat” S.A. stanowisko dot. podwyżek płac zawierające:
- propozycje wzrostu płac zasadniczych
- wprowadzenia premii motywacyjnej
- wprowadzenia dodatków płacowych
	Następnie odbyła się dyskusja na temat przedstawionych propozycji w której uczestniczyli wszyscy przedstawiciele Zarządu i strony związkowej.
Zarząd poinformował w jej trakcie, że w br. duża grupa pracowników, na wniosek swoich przełożonych, podwyżki już otrzymała. Wysokość dalszych podwyżek czy premii jest uwarunkowana od możliwości finansowych firmy.
	Postulaty związków będą przez Zarząd Spółki podane analizie   i udzielona zostanie odpowiedź.

Wycieczka na Słowację
 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” SA organizuje w dniu 6 sierpnia (sobota) dla członków Związku i ich rodzin, wycieczkę do ośrodka „Vodny Svet” w Svidniku na Słowacji. 
Opłata od 1 osoby – 10 zł
Do dyspozycji gości są tam m.in.:
- baseny dla dzieci i dorosłych na zewnątrz i w pomieszczeniu    
z podgrzewaną wodą
- zjeżdżalnie o różnym stopniu trudności
- sztuczna fala
- trampoliny
- siatkówka plażowa
- bogate zaplecze gastronomiczne
- wypożyczalnia leżaków
- miejsce do rozłożenia kocy i leżaków
W cenie wyjazdu wkalkulowano autokar, ubezpieczenie i wejście do ośrodka na cały dzień. 
Zapisy do dnia 1 sierpnia, w biurze Związku 
tel. 491 4785
Przy zapisie niezbędny jest nr PESEL, oraz wniesienie opłaty.
Wyjazd w dniu 6.08 o godz. 7,00 z Jasła, spod JDK, a następnie o ile będą zgłoszone osoby, to o 7,10 z Osiedla Gamrat.
Powrót w tym samym dniu w godzinach wieczornych.
Na wyjazd prosimy o zabranie dowodów osobistych, na wypadek kontroli Straży Granicznej.
Cegiełki w rocznicę Chrztu Polski

	Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność"  w Krośnie informuje, iż w najbliższych dniach będą rozprowadzane cegiełki w kwocie 10 zł, 20 zł i 50 zł.
	Cegiełki mają na celu sfinansowanie budowy obelisku upamiętniającego 1050 rocznicę Chrztu Polski, który będzie się znajdował przy kościele Św.. Wojciecha   i MB Częstochowskiej w Krośnie.
	Zainteresowane osoby mogą zgłaszać chęć nabycia cegiełek w biurze Związku w Gamrat S.A. tel. 491 4785
Herb Dynastii Piastów 966-1370Obrady Zarządu Regionu Podkarpacie

	W dniu 15 lipca w Krośnie odbyło się zebranie członków Zarządu Regionu Podkarpacie. Obradom przewodniczył Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz. Równocześnie jako Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przedstawił informacje o działaniach Związku na szczeblu krajowym, tj. m.in.:
- obchodach poznańskiego czerwca 1956 oraz protestach w Radomiu   w 1976 roku
- obradach Komisji Krajowej w dniach 23-24.VI, w którym uczestniczył Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć. Najistotniejszym tematem rozmowy z P. Kaczyńskim był postulat Związku – obniżenie wieku emerytalnego. Kolejne rozmowy w tej sprawie odbędą się jeszcze w lipcu br.
- reformie szkolnictwa, która zakłada 8 letnią szkołę powszechną ( 4 lata podst. + 4 lata gimn.), 4 letnie licea i 5 letnie technika
- 35 lecie powstania Tygodnika Solidarność – 3 października koncert+benefis w TVP
- przebiegu wyścigu Solidarności i Olimpijczyków
Ze spraw regionalnych poinformował o:
- sytuacji w PGNiG, Lotos, PKS Krosno, Rafinerii Jedlicze oraz decyzji o zlokalizowaniu w Jaśle siedziby Zakładu Gazowniczego na woj. Podkarpackie,
- Nabożeństwie Fatimskim w Miejscu Piastowym w dniu 6 sierpnia br.
- kontynuacji zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ograniczenia handlu w niedzielę
- rozpoczęciu druku legitymacji elektronicznych
- odsłonięciu obelisku przy Kościele MB Częstochowskiej i Św. Wojciecha na okoliczność 1050 rocznicy Chrztu Polski
- sprzedaży Krośnieńskich Hut Szkła inwestorowi z RPA
- odbyciu szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy w dniu 30 czerwca w Jaśle, w którym uczestniczyło 12 osób, w tym ZSIP z Gamrat S.A. Jan Sokołowski,
Zarząd Regionu następnie podjął decyzje w następujących sprawach:
- przyjęcia rozliczenia finansowego Zarządu Regionu za I półrocze 2016
- przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Delegatów
- wystąpienia do funduszu wspierania zadań statutowych o przekazanie środków finansowych na rozwój Związku na Podkarpaciu
- ustalenia terminu WZD na dzień 24 września 2016 r.

Wniosek ws. rozmów płacowych 
w „Gamrat” S.A.

NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” działające w „Gamrat” S.A., w ślad za pismem z dnia 8.03.2016 r. i odpowiedzią Zarządu z dnia 10.03.2016 r., zwróciły się w dniu 7 lipca do Zarządu „Gamrat” S.A. o podjęcie rozmów na temat kształtowania wynagrodzeń w Spółce 2016 roku. Wystąpiły także o przedstawienie informacji o sytuacji ekonomicznej Firmy oraz wskaźników dotyczących wynagrodzeń. 
W piśmie Związki stwierdziły też że: 
„Jako organizacje reprezentujące pracowników uważamy, że systematyczne podwyżki wynagrodzeń są niezbędne nie tylko ze względu na aspekt socjalno-bytowy, ale również celem utrzymania w pracy najwyżej wykwalifikowanych pracowników oraz możliwość naboru wartościowych osób z rynku pracy”

 ————————————————————————

Piłka nożna w lipcu 
zmiana boiska

	Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że w miesiącu lipcu, 
w każdy piątek od godz. 18,00
będzie można pograć w piłkę nożną na boisku osiedlowym Gamrat 
 
Zachęcamy do korzystania z oferty
 ————————————————————————

 Powołanie Komisji BHP w Tarkett Polska

W związku z przekroczeniem w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle liczby 250 zatrudnianych pracowników podjęto decyzję o utworzeniu komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. W skład komisji wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy i pracowników. 
Wśród przedstawicieli pracodawcy w komisji powinni uczestniczyć:
pracownik służby bhp i inne upoważnione osoby
lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
Zaś ze strony pracowników:
społeczny inspektor pracy – którym jest Mirosław Pniak 
przedstawiciele wskazani przez zakładowe organizacje związkowe, tj. następujące osoby: 
    Jan Kulig	  – NSZZ „Solidarność”
Danuta Ochałek  – Związek Zawodowy „Chemik”
Przewodniczenie Komisji, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, powinien objąć pracodawca lub upoważniona przez niego osoba. Natomiast wiceprzewodniczącym zostaje społeczny inspektor pracy. 
Do zadań Komisji BHP, które określone zostały w przepisach Kodeksu pracy, należą:
dokonywanie przeglądu warunków pracy panujących w zakładzie pracy,
okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obniżenie wieku emerytalnego

Komitet Stały Rady Ministrów zarekomendował pozytywnie prezydencki projekt obniżenia wieku emerytalnego. Jeśli rząd ją przyjmie, ustawa może wejść w życie od stycznia 2017 r. - Jeśli to się ziści, to odniesiemy pierwszy sukces – komentuje na gorąco Henryk Nakonieczny, członek Prezydium KK NSZZ „Solidarność” i członek Rady Dialogu Społecznego.
Teraz decyzję musi podjąć rząd i to on przyjmie ostateczny kształt ustawy, którą skieruje do Sejmu. Ustawa zakłada możliwość bezwarunkowego przejścia na emeryturę po osiągnięciu wieku 60 lat przez kobiety i 65 przez mężczyzn, czyli tak jak to było przed wprowadzeniem zmian w 2012 r. przez rząd Donalda Tuska.
Jak wskazuje szef Komitetu Stałego Henryk Kowalczyk, to będzie uprawnienie, a nie obowiązek. - Jeśli ktoś będzie chciał dalej pracować, będzie miał taką możliwość – tłumaczył Kowalczyk.
- Jeżeli się ziści, to możemy powiedzieć, że odnieśliśmy pierwszy sukces. Choć mamy pewien niedosyt. Uważamy, że jednak powinno być równocześnie wprowadzone rozwiązanie uprawniające do odejścia na emeryturę bez względu na wiek po przepracowaniu dłuższych okresów składkowych – powiedział dla Wiadomości na TVP1 Henryk Nakonieczny.
- Protestując w 2012 r. przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego zapowiadaliśmy, że zrobimy wszystko aby to fatalne dla polskich pracowników rozwiązanie cofnąć – przypomniał Piotr Duda, szef NSZZ „Solidarność” i jednocześnie przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. I dodaje, że to będzie wielki sukces Związku.
Odnosząc się do postulatu wprowadzenia kryterium składowego stażu pracy, którego rząd nie uwzględnił, Piotr Duda stwierdził – dalej będziemy domagać się wprowadzenia stażu, ale dzisiaj trzeba jak najszybciej obniżyć wiek emerytalny.
- Trzeba brać co dają i walczyć dalej – podsumował.
Rząd zapowiada, że nowe rozwiązania będą obowiązywać od stycznia 2017 

Zebranie Komisji BHP w „Gamrat” S.A.

	W dniu 21 czerwca w biurze Kierownika Działu BHP i OS odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Gamrat” S.A., poświęcone zapoznaniu członków Komisji z „Analizą stanu BHP za rok 2015”
Analizę przestawił i omówił zagadnienia w niej zawarte Kierownik Działu Pan Maciej Patyk Główne wątki zawarte w analizie to m.in.:
- problematyka wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
- ochrona zdrowia,
- ocena środowiska pracy,
- działalność Komisji BHP,
- kontroli warunków pracy na stanowiskach,
- realizacji planu poprawy warunków pracy,
- ocena ryzyka zawodowego,
- ochrona środowiska naturalnego,
Członkowie Komisji odnośnie przedmiotowej Analizy zadawali pytania na które odpowiedzi udzielał M. Patyk. Po wyjaśnieniach, członkowie Komisji BHP nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału.

Spotkanie z Posłem RP Bogdanem Rzońcą

W dniu 16 czerwca w jasielskim Oddziale Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli:
Poseł PiS Bogdan Rzońca, Przewodniczący ZR Podkarpacie, Wiceprzew. Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz, Sekretarz ZR, Szef Oddziału Paweł Piertusza oraz przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z jasielskich zakładów pracy i instytucji. 
Związkowcy omówili sytuację w swoich zakładach oraz zwrócili się o wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Szczególnie napięta sytuacja panuje w Exalo Drillig (Poszukiwania NiG) gdzie planowane jest zwolnienie prawie 1000 osób, co stanowi ponad 1/3 zatrudnionych w 5-ciu oddziałach na terenie kraju. Również przyszłość Zakładu Gazowniczego w Jaśle stoi pod znakiem zapytania, gdyż trwające procesy konsolidacyjne prowadzą do likwidacji miejsc pracy w mniejszych miastach na rzecz większych, takich jak Tarnów i Kraków.
Poseł Rzońca zobowiązał się podjąć interwencję w sprawie ww. firm u Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Pani Premier Beaty Szydło.
Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz następnie omówił inne kwestie, którymi aktualnie zajmuje się Związek, stwierdzając:
- w dniach 23-24 czerwca zaplanowane jest posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „S”, na który został zaproszony Prezes PiS Jarosław Kaczyński. Związek zamierza zwrócić się do Prezesa o realizację obietnic wyborczych w kwestii obniżenia wieku emerytalnego, a w szczególności umożliwienia przechodzenia na emeryturę po przepracowaniu 40 lat mężczyźni i 35 kobiety
- trwa akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ograniczenia handlu w niedzielę. Przewodniczący zaapelował o poparcie tej inicjatywy.
- pierwsze legitymacje elektroniczne powinny być dostępne już pod koniec czerwca. Nie wszystkie zakłady złożyły jeszcze deklaracje ws. wydania legitymacji. Zwrócił się wiec do przedstawicieli zakładów o finalizację sprawy.
J. Krajewski reprezentujący OM przy „Gamrat” S.A. zwrócił się do Przewodniczącego, aby Związek wystąpił z inicjatywą zmiany Kodeksu Pracy, przywracającej dodatek za pracę w niedziele i święta dla pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym. Odpowiadając, T. Majchrowicz oświadczył, że kwestia ta będzie uwzględniona w przygotowywanym pakiecie zmian do Kodeksu Pracy.

Jaka płaca minimalna w 2017 roku ?

Rząd w dniu 15 czerwca przyjął propozycję wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na poziomie 2.000 zł brutto. To wyższa kwota, niż proponowało rządowi Ministerstwo Rodziny i Pracy - 1.920 zł. Rada Ministrów uznała jednak, że jest to kwota niewystarczająca. 
Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1.850 zł brutto.
  - Kierując się odpowiedzialnością za budżet państwa, sytuację finansów i za los polskich obywateli, myśląc o godności polskich obywateli, rząd zdecydował, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 2 tys. zł - powiedziała szefowa rządu Beata Szydło.  
Teraz propozycje rządu zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do uzgodnień na jej forum, ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Nawet jeżeli nie dojdzie do porozumienia z pracodawcami, to proponowana przez rząd wysokość płacy minimalnej wejdzie w życie od początku 2017 roku.

Zapraszamy na Orlik w czerwcu

	Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że w miesiącu czerwcu, 
w każdy piątek od godz. 18,00
będzie udostępnione boisko do piłki nożnej na Orliku przy Ogrodzie Jordanowskim w Jaśle 
 
Zachęcamy do korzystania z oferty
 ————————————————————————

Zawody wędkarskie

	W dniu 3 czerwca w Zaklikowie k. Stalowej Woli, na zalewie na rzece Sanna odbyły się Wędkarskie Mistrzostwa Polski o Puchar Przewodniczącego Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ Solidarność Stanisława Głowackiego.
W tegorocznych zawodach udział wzięło 6 czteroosobowych drużyn z całego kraju.
Zespół z naszej Organizacji Międzyzakładowej reprezentowali: 
Łukasz Berkowicz 	– Tarkett, 
Tomasz Berkowicz 	– Tarkett, 
Robert Januszewski 	– Gamrat, 
Stanisław Kukla 	– Zakład Produkcji Specjalnej. 
	Tym razem ryba „brała”. Nasi zawodnicy złowili: Robert – 1,46 kg (14 ryb, w tym Lin 33 cm, ok. 1 kg wagi), Tomasz – 1,40 kg (29 ryb), Stanisław – 0,67 kg (17 ryb), Łukasz – 0,39 kg (9 ryb). 
	Jednak jak się okazało nasi konkurenci tym razem złowili więcej. Zwycięski zawodnik złowił ponad 8 kg ryb (ponad 160 sztuk), a wielu innych miało po 5, 4 i 3 kg. Największą złowioną rybą był karp 1,53 kg. Dla przypomnienia w ubiegłym roku nasz zespół wygrał zawody, a w roku 2010 również w Zaklikowie zajął 2 miejsce.
Końcowa klasyfikacja zawodów:
Huta Stalowa Wola
Bumar Łabędy Gliwice
Mesko Skarżysko-Kamienna
Łucznik Radom
OM Gamrat Jasło
PIT Radwar Warszawa
Zawody zakończyło wręczenie pucharów i dyplomów oraz wspólny grill drużyn uczestniczących w mistrzostwach.
Za rok rywalizacja przeniesie się do Gliwic.


Ekipa OM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. (od lewej): Robert Januszewski, Tomasz Berkowicz, Łukasz Berkowicz, Stanisław Kukla,  Jan Krajewski—Sekretarz KM

Ważenie złowionych ryb

Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola Henryk Szostak wręcza puchar i dyplomy dla zwycięzców

 STANOWISKO NR 4
XXV WZD Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego
w sprawie: naliczania odpisu na ZFŚS

Pracodawcy zobligowani do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych rokrocznie naliczają odpis na rzeczony Fundusz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1994, nr 43, póz. 163 z póz. zm). Na mocy art. 5 ust. 2 cyt. ustawy podstawę do naliczenia wysokości odpisu na jednego zatrudnionego stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Do 2011 roku podstawa do naliczenia rosła wraz ze wzrostem przeciętnej płacy, o której mowa wyżej.
W ostatnich pięciu latach (2011-2015) wysokość tych odpisów pozostawała na niezmienionym poziomie z uwagi na "zamrożenie" przez ustawodawcę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, służącego do jego obliczenia na poziomie z drugiego półrocza 2010 r., które wyniosło 2.917,14 zł. W związku z czym odpis podstawowy (37,5 %) wynosił; 1093,93 zł.
Rada Ministrów w założeniach do projektu budżetu państwa na 2016 rok po raz kolejny utrzymała przedmiotowe odpisy na niezmienionym poziomie. Oznacza to, iż będzie to już szósty rok naliczania odpisu na fundusz socjalny na bazie wynagrodzenia z II półrocza 2010 roku.
Bez wątpienia działania poprzedniej ekipy rządzącej, w opisywanym zakresie nastawione były na szukanie oszczędności kosztem najuboższych grup naszego społeczeństwa. Przez kilka lat sięgano do kieszeni pracowników, podczas gdy rośnie liczba osób żyjących w ubóstwie, pogarsza się sytuacją bytowa pracujących, poszerza się też grupa zatrudnionych pobierających minimalne wynagrodzenie za pracę i wreszcie zwiększa się rozwarstwienie dochodowe społeczeństwa.
Trudno nie zauważyć, że decyzje poprzedniego rządu przyniosły w ostatnich latach wymierne oszczędności jedynie pracodawcom.
Jak to się dzieje, że od 2010 roku PKB w Polsce cały czas rośnie, a poziom funduszu socjalnego pozostaje niezmieniony.
Wielokrotnie składano deklaracje w przedmiocie dbałości o najsłabiej zarabiających i rodziny wielodzietne, ale robiono dokładnie coś innego.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to jedyny instrument finansowy, którym można wspierać, zgodnie z ustawą najsłabsze finansowo rodziny pracownicze. Zamrażając podstawę do jego naliczenia te możliwości są ograniczane.
Domagamy się zmiany Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku, tak aby fundusz socjalny mógł być naliczany zgodnie z jej założeniami.
Liczymy na to, że Rząd RP i posłowie będą podejmowali decyzje, tak istotne społecznie w ramach prac Rady Krajowej Dialogu Społecznego.

Zjazd Delegatów Sekcji Zbrojeniowej
NSZZ „Solidarność”

	W dniach 12-13 maja 2016 r. w Borownicy k. Janowa Lubelskiego odbyły się obrady XXV Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowej NSZZ „Solidarność”. W obradach uczestniczyło 3 delegatów z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. zatrudnionych w Zakładzie Produkcji Specjalnej tj. Andrzej Gustek, Stanisław Kukla, Andrzej Konieczny. 
W trakcie obrad przyjęto szereg uchwał i stanowisk odnoszących się do problemów zakładów zbrojeniowych, a także ogółu pracowników w Polsce. 
Poniżej prezentujemy treść stanowiska ws. systemu emerytalnego. W terminie późniejszym opublikujemy stanowisko na temat funduszu socjalnego.

STANOWISKO NR 1
XXV WZD Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego
w sprawie: systemu emerytalnego
Wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 r, reforma systemu emerytalnego powołała do życia otwarte fundusze emerytalne (OFE) - instytucje finansowe, których zadaniem jest gromadzenie i inwestowanie części obowiązkowych składek emerytalnych osób podlegających Ubezpieczeniu społecznemu. Tworząc nowy system emerytalny ustawodawca podzielił ubezpieczonych na trzy grupy wiekowe, z czego jedna z nich tj. osoby urodzone w okresie od 1949 r. do 1968 r. mogły dobrowolnie przystąpić do OFE. Decyzja taka miała charakter ostateczny, co oznacza iż nie można było zrezygnować z członkostwa w tej instytucji, gdyż stosowna część składki emerytalnej miała być gromadzona na indywidualnym rachunku do osiągnięcia wieku emerytalnego.
Przystąpienie do OFE w praktyce wykluczało więc prawo do skorzystania z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, gdyż bezwzględnym warunkiem uzyskania wcześniejszej emerytury, przez osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. byto nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego. Sytuacja zmieniła się wraz z wejściem w życie 21 lutego 2007 r. nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2007, Nr 17, poz. 95), która to nowela znacząco ułatwiła „występowanie" z OFE. Wyraźnie jednak trzeba zaznaczyć, że prawo takie przyznano wyłącznie osobom ubiegającym się o wcześniejszą emeryturę; w tym w oparciu o art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach). 
Przejście jednak  na  przedmiotowe  świadczenie  wiąże  się  z  przekazaniem  środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa. Z dniem ustalenia prawa do wcześniejszej emerytury umowa z otwartym funduszem staje się nieważna z mocy prawa (art. 111 a ustawy z 28 sierpnia 2007 r. o i funkcjo-nowaniu funduszy emerytalnych).
Utrata środków zgromadzonych przez ubezpieczonego w OFE w związku z przejściem na emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach w sposób znaczący wpływa na zmniejszenie jej wysokości w stosunku do świadczeń innych ubezpieczonych, którzy pozostali w starym systemie emerytalnym.
Z dniem 1 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Nowelizacja daje wprawdzie prawo do przenoszenia środków z otwartego funduszu emerytalnego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednakże nie zmienia ona sytuacji osób ubiegających się o wcześniejsze emerytury. W dalszym ciągu ich środki zgromadzone w OFE są przelewane są na Skarb Państwa.
Uważamy że, jest to dyskryminacja ubezpieczonych.
Skoro ustawodawca w 2007 roku umożliwił przejście członkom OFE na wcześniejsze emerytury, to winien także umożliwić przekazanie ich środków zgromadzonych w funduszach emerytalnych na ich konta w ZUS-ie.
Delegaci zgromadzeni na XXV WZD KSPZ NSZZ „Solidarność" oczekują wprowadzenia zmian w przepisach emerytalnych we wskazanym wyżej zakresie.
Wolne niedziele w handlu

	Wolne niedziele dla pracowników handlu – o zrealizowanie tego postulatu od dawna walczy Niezależny Samorządy Związek Zawodowy „Solidarność”. 
	Obecnie Związek rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. 
Podpisy będą zbierane przez członków Komisji Międzyzakła-dowej przy „Gamrat” S.A. w swoich macierzystych zakładach, oraz w biurze Związku. 

Apelujemy do członków NSZZ „Solidarność” i pozostałych pracowników o wsparcie inicjatywy.Zapraszamy na Orlik w maju
zmiana terminów

	Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że w miesiącu maju, w każdy piątek od godz.:

          Napisz do nas:  solidgam@onet.pl