Skontaktuj się z nami:

Pole tekstowe: Władze Związku kadencji 2023-2028 r.
Pole tekstowe: KOMISJA KRAJOWA

Piotr Duda — Przewodniczący

Komisji Krajowej kadencji 2018-2023

Pole tekstowe: ZARZĄD REGIONU PODKARPACIE

Krzysztof Fal — Przewodniczący

Zarządu Regionu Podkarpacie w Krośnie

Kadencji 2023-2028

Pole tekstowe: KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY „GAMRAT” S.A.

Jan Krajewski — Przewodniczący

Komisji Międzyzakładowej i Prezydium

Członek Zarządu Regionu Podkarpacie

Dariusz Serwa

Wiceprzewodniczący

Bogdan Skicki

Skarbnik

Jan Ślabski

Sekretarz

POZOSTALI CZŁONKOWIE KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ

PREZYDIUM ZWIĄZKU

JERZY GAJDA

Jan Sokołowski

Członek Prezydium

MARIA ŻUKLIŃSKA

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ

DARIUSZ LECH

 

DELEGACI NA WZD REGIONU PODKARPACIE

DARUSZ SERWA

 

BOGDAN SKICKI

 

JAN KRAJEWSKI

 

DELEGACI NA WZD SEKCJI ZBROJENIOWEJ

WIESŁAW MARTOWICZ

Przewodniczący KM

Pole tekstowe: Napisz do nas:  solidgam@onet.pl

Marian Konieczny

Członek Prezydium

Jan Krajewski

 

BYLI DZIAŁACZE ZWIAZKU

RENATA SMAGACKA

KR

 

BARBARA IGNARSKA

KR

ADAM DZIOK zmarł 21.04.2020 r.

 

ŁUKASK BERKOWICZ

KM

HENRYK LISZKA

KM

JAN KULIG

KM

ANNA KIEŁTYKA

Przewodnicząca

MARCIN STAŃCZAK

KR

 

MARIUSZ JURKOWSKI

Sekretarz

DANUTA MARSZAŁEK

członek

Łukasz Zając

 

Łukasz Okarma

Członek Prezydium

SŁAWOMIR ZAJĄC

ZBIGNIEW SIEPKOWSKI

TOMASZ LIPKA

RAFAŁ LASKOWSKI

PIOTR ŻARNOWSKI

TADEUSZ MAJCHROWICZ

Przewodniczący ZR Podkarpacie

Sylwester Posełkiewicz

Prezydium KM

Bogusław Bajgrowicz

Prezydium KM