Pole tekstowe: Wybory w Związku na nową kadencję 
w latach 2023-2028
Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Dokumenty dotyczące wyborów w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2023-2028Wyniki wyborów do władz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. 
oraz delegatów do Regionu i Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego na kadencję 2023-2028 dokonane podczas obrad 
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów w dniu 18 marca 2023 r.

I. Wybór przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej.

	- uprawnionych do głosowania (delegatów)				- 40
	- w głosowaniu udział wzięło						- 31
	- ważnych głosów oddano						- 31

	Kandydat JAN KRAJEWSKI uzyskał ważnych głosów 		- 31
	W związku powyższym został wybrany na funkcję Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej

II. Wybór pozostałych członków Komisji Międzyzakładowej.
	Na podstawie Uchwały nr 2/XXIV Międzyzakładowego Zebrania Delegatów w skład KM weszli 
	Przewodniczący niższych struktur Związku, tj:
JAN ŚLABSKI				- Gamrat S.A.
DARIUSZ SERWA			- Tarkett Polska
SYLWESTER POSEŁKIEWICZ	- Zakład Produkcji Specjalnej 
BOGUSŁAW BAJGROWICZ		- Solgam
ZBIGNIEW SIEPKOWSKI		- Koło Emerytów i Rencistów

W głosowaniu tajnym nad uzupełnieniem 17-osobowego składu Komisji Międzyzakładowej uzyskano następujące wyniki:
- uprawnionych do głosowania (delegatów)	- 40
- w głosowaniu udział wzięło			- 31
- ważnych głosów oddano			- 30
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

JERZY GAJDA			GAMTAT			30
RAFAŁ LASKOWSKI 		TARKETT			30
BOGDAN SKICKI		GAMRAT			30
MARIA ŻUKLIŃSKA		GAMRAT			30
DARIUSZ LECH		TARKETT			29
TOMASZ LIPKA		GAMRAT			28
JAN SOKOŁOWSKI		GAMRAT			28
PIOTR ŻARNOWSKI		TARKETT			28
ŁUKASZ OKARMA		ZPS GAMRAT		27
SŁAWOMIR ZAJĄC		ZPS GAMRAT		27
MARCIN STAŃCZAK		GAMRAT			12

W skład Komisji Międzyzakładowej zostali wybrani kandydaci z poz. 1-10, 
 
III. Wybór członków Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej – 4 osoby
	- uprawnionych do głosowania (delegatów)	- 40
	- w głosowaniu udział wzięło			- 30
	- ważnych głosów oddano			- 30

	Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

MARIUSZ JURKOWSKI	ZPS GAMRAT		30
ANNA KIEŁTYKA		GAMRAT			30
DANUTA MARSZAŁK		EMERYT			30
MARCIN STAŃCZAK		GAMRAT			30

	W skład Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani wszyscy kandydaci z poz. 1-4.

IV. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie – 3 osoby
	W głosowaniu tajnym w wyborach na delegatów WZD Regionu uzyskano następujące wyniki:
	- uprawnionych do głosowania (delegatów)	- 40
	- w głosowaniu udział wzięło			- 30
	- ważnych głosów oddano			- 30
	Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

JAN KRAJEWSKI		GAMRAT			30
DARIUSZ SERWA		TARKETT			30
BOGDAN SKICKI		GAMRAT			30

Wszyscy ww. kandydaci zostali wybrani na delegatów WZD Regionu

V. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Zbrojeniowej – 3 osoby
	W głosowaniu tajnym w wyborach na delegatów Sekcji uzyskano następujące wyniki:
	- uprawnionych do głosowania (delegatów)	- 40
	- w głosowaniu udział wzięło			- 30
	- ważnych głosów oddano			- 30
	Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

JAN KRAJEWSKI			GAMRAT		30
SYLWESTER POSEŁIEWICZ		ZPS GAMRAT	30
ŁUKASZ ZAJĄC				ZPS GAMRAT	30
Wszyscy ww. kandydaci zostali wybrani na delegatów WZD Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego
Podczas zebrania ustaleniem wyników głosowań tajnych 
zajmowała się komisja skrutacyjna w składzie:

								Renata Smagacka 	- przewodnicząca
								Małgorzata Ochałek
								Tadeusz Pisz
Obradom przewodniczył:				Jan Krajewski
Funkcję protokolanta pełnił:				Bogdan Skicki


Międzyzakładowe Zebranie Delegatów zakończyło procedurę wyborczą w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. na 5-cio letnią kadencję w latach 2023—2028

WYNIKI GŁOSOWANIA
TAJNEGO Z URNĄ W OKRĘGACH WYBORCZYCH

Międzyzakładowa Komisja Wyborcza NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Uchwałą nr 7/2023 z dnia 24.02.2023 r. zatwierdziła wyniki wyborów we wszystkich okręgach wyborczych, które są następujące:

Okręg wyborczy nr 1 – GAMRAT S.A.

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej informujemy, że w okręgu wyborczym nr 1 uzyskano następujące wyniki głosowania:
- liczba uprawnionych do głosowania	– 67 osób
- liczba głosujących 				– 56 osób – frekwencja 83,6 %
I. Przewodniczący Komisji Oddziałowej  
- głosów ważnych oddano			- 56
- nieważnych 				-  0
- kandydat otrzymał następującą liczbę ważnych głosów :
1. Ślabski jan				- 55 głosów
Przewodniczącym Komisji Oddziałowej został wybrany kol. ślabski jan.
II. Członkowie Komisji Oddziałowej  (4 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 55 
- nieważnych 				-  1
- kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów :
1. ŻUKLIŃSKA MARIA			- 55
2. GAJDA JERZY				- 54		
3. KOZŁOWSKA MAŁGORZATA	- 54
4. SOKOŁOWSKI JAN			- 51

W skład Komisji Oddziałowej zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 4.
III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (MZD) (12 mandatów)
- głosów ważnych oddano			- 56 
- nieważnych 				-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów :
 1. GAJDA JAERZY			- 56		 
 2. GOLEŃ ADAM				- 56
 3. LIPKA TOMASZ			- 56
 4. STAŃCZAK MARCIN			- 56
 5. ŚLABSKI JAN				- 56
 6. ŻUKLIŃSKA MARIA			- 56
 7. KIEŁTYKA ANNA			- 55
 8. KRAJEWSKI JAN			- 55
 9. SKICKI BOGDAN			- 55
10. DZIĘGLEWICZ ŁUKASZ		- 54
11. KOZŁOWSKA MAŁGORZATA	- 54
12. SOKOŁOWSKI JAN			- 54

Na delegatów MZD zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 12.


Okręg wyborczy nr 2 – Tarkett Polska Sp. z o.o.

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej informujemy, że w okręgu wyborczym nr 2 uzyskano następujące wyniki głosowania:
- liczba uprawnionych do głosowania	– 75 osób
- liczba głosujących 				– 66 osób – frekwencja 88 %
I. Przewodniczący Komisji Oddziałowej  
- głosów ważnych oddano			- 66
- nieważnych 				-  0
- kandydat otrzymał następującą liczbę ważnych głosów :
1. SERWA DARIUSZ			- 66 głosów
Przewodniczącym Komisji Oddziałowej został wybrany kol. DARIUSZ SERWA.
II. Członkowie Komisji Oddziałowej  (4 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 66 
- nieważnych 				-  1
- kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów :
1. ŻARNOWSKI PIOTR			- 66
2. LASKOWSKI RAFAŁ			- 65		
3. ZAJĄC SŁAWOMIR			- 65
4. LECH DARIUSZ				- 64

W skład Komisji Oddziałowej zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 4.
III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (MZD) (13 mandatów)
- głosów ważnych oddano			- 66 
- nieważnych 				-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów :
 1. MARTOWICZ WIESŁAW		- 66		 
 2. SERWA DARIUSZ			- 66
 3. ŻARNOWSKI PIOTR			- 66
 4. CZECH STANISŁAW			- 65
 5. LASKOWSKI RAFAŁ			- 65
 6. MARCISZ JAN				- 65
 7. OCHAŁEK MAŁGORZATA		- 65
 8. ZAJĄC SŁAWOMIR			- 65
 9. BERKOWICZ ŁUKASZ		- 64
10. JACHYM ZBIGNIEW			- 64
11. KULIG JAN				- 63
12. LECH DARIUSZ			- 63
13. KONIECZNY MARIAN			- 62

Na delegatów MZD zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 13.


Okręg wyborczy nr 3 – Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o.

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej informujemy, że w okręgu wyborczym nr 3 uzyskano następujące wyniki głosowania:
- liczba uprawnionych do głosowania	– 41 osób
- liczba głosujących 				– 35 osób – frekwencja 85,4 %
I. Przewodniczący Komisji Oddziałowej 
- głosów ważnych oddano			- 35
- nieważnych 				-  0
- kandydat otrzymał następującą liczbę głosów ważnych:
1. posełkiewicz sylwester	- 30 
Przewodniczącym Komisji Oddziałowej został wybrany kol. sylewster posełkiewicz
II. Członkowie Komisji Oddziałowej  (4 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 34
- nieważnych 				-  1
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
1. ZAJĄC ŁUKASZ			 	- 34		
2. OKARMA ŁUKASZ			- 33
3. ŁOPATYŃSKI SŁAWOMIR		- 32
4. FARYJ PIOTR				- 31
W skład Komisji Oddziałowej zostali wybrani wszyscy kandydaci z pozycji od 1 do 4.
III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (MZD) (7 mandatów)
- głosów ważnych oddano			- 34 
- nieważnych 				-  1
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych :
 1. zając łukasz		      - 33	 
 2. OKARMA ŁUKASZ		    	- 32	 
 3. JURKOWSKI MARIUSZ	    	- 31	 
 4. LISOWSKI ŁUKASZ  		- 31
 5. PACANA BAGUSŁAW		- 30
 6. RAKOCZY GRZEGORZ		- 30
 7. ŁOPATYŃSKI SŁAWOMIR		- 29
 8. WOJDYŁA ANDRZEJ			- 21		 

Na delegatów MZD zostali wybrani kandydaci z pozycji od 1 do 7.


Okręg wyborczy nr 4 – SOLGAM Sp. z o.o.

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej informujemy, że w okręgu wyborczym nr 4 uzyskano następujące wyniki głosowania:
- liczba uprawnionych do głosowania	– 7 osób
- liczba głosujących 				– 6 osób – frekwencja 85,7 %
I. Przewodniczący Komisji Oddziałowej  
- głosów ważnych oddano			- 6
- nieważnych 				- 0
- kandydat otrzymał następującą liczbę ważnych głosów :
1. bajgrowicz bogusław		- 6 głosów
Przewodniczącym Komisji Oddziałowej został wybrany kol. bogusław bajgrowicz.
II. Członkowie Komisji Oddziałowej  (2 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 6 
- nieważnych 				- 0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów :
1. BARZYK JÓZEF				- 6
2. GAJECKI GRZEGORZ			- 6		
W skład Komisji Oddziałowej zostali wybrani ww. kandydaci z pozycji od 1 do 2.
III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (MZD) (2 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 6 
- nieważnych 				- 0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów :
 1. BAJGROWICZ BOGUSŁAW		- 6		 
 2. FRĄCZEK PIOTR			- 6

Na delegatów MZD zostali wybrani ww. kandydaci z pozycji od 1 do 2.


Okręg wyborczy nr 5 – Koło Emerytów i Rencistów

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej z dnia 23.02.2023 r. informujemy, że w okręgu wyborczym nr 5 uzyskano następujące  wyniki głosowania:
- liczba uprawnionych do głosowania	– 34 osoby
- liczba głosujących 				– 18 osób – frekwencja 53 %
I. Przewodniczący Komisji Koła 
- głosów ważnych oddano			- 18
- nieważnych 				-  0
- kandydat otrzymał następującą liczbę głosów ważnych:
1. siepkowski zbigniew		- 18 
Przewodniczącym Komisji Oddziałowej został wybrany kol. zbigniew siepkowski
II. Członkowie Komisji Koła  (2 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 18
- nieważnych 				-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
1. MARSZAŁEK DANUTA	 		- 17		
2. WĘGRZYN CZESŁAWA		- 14
3. PAJĄK MAŁGORZATA			-  5

W skład Komisji Koła zostali wybrani kandydaci z pozycji od 1 do 2.
III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (MZD) (6 mandatów)
- głosów ważnych oddano			- 18 
- nieważnych 				-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych :
 1. siepkowski zbigniew	      - 18	 
 2. TUTRO WIESŁAW		    	- 18	 
 3. MARSZAŁEK DANUTA	    	- 16	 
 4. ŁODZIŃSKI JÓZEF 			- 16
 5. PISZ TADEUSZ				- 16
 6. WĘGRZYN CZESŁAWA		- 14
 7. PAJĄK MAŁGORZATA		- 10		 

Na delegatów MZD zostali wybrani kandydaci z pozycji od 1 do 6.


									Za zgodność informacji z protokołami Komisji Skrutacyjnych:

									Przewodniczący 
									Międzyzakładowej Komisji Wyborczej
									Jan Krajewski


LISTY ZGŁSZONYCH KANDYDATÓ W OKRĘACH
WYBORCZYCH


Okręg wyborczy nr 1 
„GAMRAT” Spółka Akcyjna

W okręgu wyborczym nr 1 zgłoszono następujących kandydatów:

I. Przewodniczący Komisji Oddziałowej  	(1 mandat ) 
       ŚLABSKI JAN				– do ważności głosu można nie skreślać
II. Członkowie Komisji Oddziałowej  	(4 mandaty)
GAJDA JERZY				– do ważności głosu można nie skreślać
KOZŁOWSKA MAŁGORZATA
SOKOŁOWSKI JAN
ŻUKLIŃSKA MARIA
III. Delegaci na MZD 					(12 mandatów)
DZIĘGLEWICZ ŁUKASZ		– do ważności głosu można nie skreślać
GAJDA JERZY
GOLEŃ ADAM
KIEŁTYKA ANNA
KOZŁOWSKA MAŁGORZATA
KRAJEWSKI JAN
LIPKA TOMASZ
SKICKI BOGDAN
SOKOŁOWSKI JAN
STAŃCZAK MARCIN
ŚLABSKI JAN
ŻUKLIŃSKA MARIA
Do przeprowadzenia głosowania w okręgu, Międzyzakładowa Komisja Wyborcza powołała komisję skrutacyjną w składzie:
Smagacka Renata, Hendzel Bożena, Szpak Wojciech
Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniu 22-24 lutego 2023 r. br. Wybory w okręgu odbywać się będą pod nadzorem 
Członka Międzyzakładowej Komisji Wyborczej Jana Ślabskiego.

Okręg wyborczy nr 2 
„TARKETT POLSKA” Spółka z o.o.

W okręgu wyborczym nr 2 zgłoszono następujących kandydatów:

I. Przewodniczący Komisji Oddziałowej  	(1 mandat ) 
SERWA DARIUSZ				– do ważności głosu można nie skreślać
II. Członkowie Komisji Oddziałowej  	(4 mandaty)
LASKOWSKI RAFAŁ			– do ważności głosu można nie skreślać
LECH DARIUSZ
ZAJĄC SŁAWOMIR
ŻARNOWSKI PIOTR
III. Delegaci na MZD 				(13 mandatów)
BERKOWICZ ŁUKASZ		– do ważności głosu można nie skreślać
CZECH STANISŁAW
JACHYM ZBIGNIEW
KONIECZNY MARIAN
KULIG JAN
LASKOWSKI RAFAŁ
LECH DARIUSZ
MARCISZ JAN
MARTOWICZ WIESŁAW
OCHAŁEK MAŁGORZATA
SERWA DARIUSZ
ZAJĄC SŁAWOMIR
ŻARNOWSKI PIOTR
Do przeprowadzenia głosowania w okręgu, Międzyzakładowa Komisja Wyborcza powołała komisję skrutacyjną w składzie:
Jakub Martowicz, Joanna Stukus, Daniel Stukus
Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniu 22-24 lutego 2023 r. br. Wybory w okręgu odbywać się będą pod nadzorem 
członka Międzyzakładowej Komisji Wyborczej Dariusza Serwy.


Okręg wyborczy nr 3 
ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ „GAMRAT” SPÓŁKA Z O.O.


W okręgu wyborczym nr 3 zgłoszono następujących kandydatów:

I. Przewodniczący Komisji Oddziałowej  	(1 mandat ) 
     posełkiewicz sylwester		– do ważności głosu można nie skreślać

II. Członkowie Komisji Oddziałowej  	(4 mandaty)
faryj piotr					– do ważności głosu można nie skreślać
łopatyński sławomir	       
okarma łukasz
zając łukasz

III. Delegaci na MZD 					(7 mandatów)
jurkowski mariusz			– do ważności głosu należy skreślić 
lisowski łukasz		   	  	  co najmniej jedną osobę
łopatyński sławomir
okarma łukasz
pacana bogusław
rakoczy grzegorz
wojdyła andrzej
zając łukasz

Do przeprowadzenia głosowania w okręgu, Międzyzakładowa Komisja Wyborcza powołała komisję skrutacyjną w składzie:
JOLANTA CHWAŁEK, GADZAŁA MAGDALENA, SYLWIA NIEZGODA
Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniu 22 lutego 2023 r. br. Wybory w okręgu odbywać się będą pod nadzorem 
Członka Międzyzakładowej Komisji Wyborczej Sylwestra Posełkiewicza


Okręg wyborczy nr 4 
„SOLGAM” SPÓŁKA Z O.O.


W okręgu wyborczym nr 4 zgłoszono następujących kandydatów:

I. Przewodniczący Komisji Oddziałowej  	(1 mandat ) 
     Bajgrowicz bogusław		– do ważności głosu można nie skreślać

II. Członkowie Komisji Oddziałowej  	(2 mandaty)
barzyk józef				– do ważności głosu można nie skreślać
gajecki grzegorz	       

III. Delegaci na MZD 				(2 mandatów)
bajgrowicz bogusław		– do ważności głosu można nie skreślać  
frączek piotr		   	 

Do przeprowadzenia głosowania w okręgu, Międzyzakładowa Komisja Wyborcza powołała komisję skrutacyjną w składzie:
 Smagacka Renata, Hendzel Bożena, Szpak Wojciech
Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniu 22 lutego 2023 r. br. Wybory w okręgu odbywać się będą pod nadzorem 
Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Wyborczej Jana Krajewskiego.
 
Komunikat nr 1
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A.     
z dnia 31.01.2023 r. ws. ilości miejsc mandatowych oraz procedury 
zgłaszania kandydatów

Międzyzakładowa Komisja Wyborcza informuje że, na swoim pierwszym posiedzeniu wybrała ze swego grona Przewodniczącego Jana Krajewskiego i Zastępcę Dariusza Serwę.
Następnie, na podstawie Uchwały Nr 59/13/2023 z dnia 28.01.2023 r. Komisji Międzyzakładowej określającej klucz liczbowy wyboru delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów ( 1 delegat na każde rozpoczęte 6 członków Związku), oraz Uchwały nr 61/13/2023 ws. liczebności niższych struktur organizacyjnych Związku, Uchwałą nr 2/2023 ustaliła ilość wybieranych osób w poszczególnych okręgach wyborczych:
 
Okręg Nr 1 – Gamrat S.A.
- ilość wybieranych delegatów – 12
- ilość członków Komisji Oddziałowej – 5 ( przewodniczący + 4 członków KO)
Okręg Nr 2 – Tarkett Polska Spółka z o.o.
- ilość wybieranych delegatów – 13
- ilość członków Komisji Oddziałowej – 5 ( przewodniczący + 4 członków KO)
Okręg Nr 3 – Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o.
- ilość wybieranych delegatów – 7
- ilość członków Komisji Oddziałowej – 5 ( przewodniczący + 4 członków KO)
Okręg Nr 4 – „Solgam” Spółka z o.o.
- ilość wybieranych delegatów – 2
- ilość członków Komisji Oddziałowej – 3 ( przewodniczący + 2 członków KO)
Okręg Nr 5 – Koło Emerytów i Rencistów
- ilość wybieranych delegatów – 6
- ilość członków Komisji Koła – 3 ( przewodniczący + 2 członków KK)
Łączna liczba wybieranych delegatów	- 40

Kandydatów na określone funkcje związkowe należy pisemnie zgłaszać w terminie 6-14 lutego w biurze Związku u Przewodniczącego MKW Jana Krajewskiego, lub u pozostałych członków MKW tj. Jana Ślabskiego (Gamrat), Dariusza Serwy (Tarkett), Sylwestra Posełkiewicza (ZPS „Gamrat”), Bogusława Bajgrowicza (Solgam)
Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać na specjalnie przygotowanych drukach, które są do odbioru w biurze Związku oraz pozostałych członków MKW.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, nr okręgu wyborczego i nazwę Firmy, określenie funkcji na którą dana osoba kandyduje, oraz podpis osoby wyrażającej zgodę na kandydowanie i zgłaszającej kandydaturę. 
Dodatkowych informacji udziela Przewodniczący 
MKW Jan Krajewski pod nr tel. 534 650 828 

Wszystkie dokumenty związane z procedurą wyborczą będą publikowane na stronie internetowej Związku 
www.solidgam.pl w zakładce „Wybory w Związku”
															
																		
																Przewodniczący MKW

    						Jan Krajewski

UCHWAŁA nr 1/2023
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A.
z dnia 31.01.2023 r. ws. ustalenia kalendarza wyborczego

Międzyzakładowa Komisja Wyborcza (MKW) NSZZ „Solidarność” działając na podstawie Uchwały Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” nr 56/13/2023 z dnia 28.01.2023 r. o powołaniu MKW oraz w oparciu o § 4 pkt. 1 ust. 1 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, ustala niżej określony kalendarz wyborów w Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2023-2028.:

   1.02 – publikacja Uchwał Komisji Międzyzakładowej o powołaniu Międzyzakładowej 
         Komisji Wyborczej, ws. podziału na okręgi wyborcze, ws. sposobu przeprowadzenia   
         wyborów władz statutowych, ws. ustalenia klucza liczbowego wyboru delegatów,   
         ws. określenia trybu wyboru delegatów i władz oddziałowych, 
       – publikacja Uchwały MKW ws. ustalenia kalendarza wyborczego
   	  – publikacja Uchwały MKW ws. liczby miejsc mandatowych do obsadzenia w  
          poszczególnych okręgach wyborczych oraz procedury zgłaszania kandydatów 
  6-14.02 – przyjmowanie pisemnych zgłoszeń kandydatów przez Międzyzakładową Komisję 
          Wyborczą na określone funkcje związkowe
   15.02 – powołanie okręgowych komisji skrutacyjnych
   16.02 – podanie do wiadomości list zgłoszonych kandydatów na określone funkcje w  
          poszczególnych okręgach wyborczych, terminu oraz techniki głosowania
22-24.02 – przeprowadzenie głosowania z urną w okręgach wyborczych
   27.02 – ogłoszenie wyników wyborów
   18.03 – Międzyzakładowe Zebranie Delegatów , wybór władz statutowych Związku
          oraz delegatów na WZD Regionu i Sekcji Zbrojeniowej
   22.03 – ogłoszenie wyników wyborów dokonanych przez Zebranie Delegatów
O podjętych ustaleniach oraz o wszystkich istotnych kwestiach dotyczących wyborów Międzyzakładowa Komisja Wyborcza będzie informować członków Związku za pośrednictwem tablic ogłoszeniowych oraz strony internetowej www.solidgam.pl w zakładce „Wybory w Związku”

					Przewodniczący MKW
					Jan Krajewski

KOMUNIKAT
z zebrania Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. 
z dnia 28.01.2023 r. ws. uchwał dot. wyborów na nową kadencję

Informujemy, że podczas zebrania Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. zostały podjęte niżej wymienione uchwały ws. uruchomienia procedury wyborczej w Związku, na nową kadencję w latach 2023-2028:

Uchwała nr 56/13/2023 
W sprawie: powołania Międzyzakładowej Komisji Wyborczej.

Działając na podstawie § 3 Ordynacji Wyborczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Na podstawie § 3 ust. 1 Ordynacji Wyborczej powołuje Międzyzakładową Komisję Wyborczą celem przeprowadzenia wyborów władz Związku w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność: przy „Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2023-2028 w składzie:
1/ Krajewski Jan
2/ Serwa Dariusz
3/ Posełkiewicz Sylwester
4/ Ślabski Jan
5/ Bajgrowicz Bogusław
Na podstawie § 3 ust 2 Ordynacji ceduje na rzecz Międzyzakładowej Komisji Wyborczej kompetencje zawarte w § 4 pkt. 1 ust. 1-2 i 4-10.
Uchwała nr 57/13/2023 
W sprawie: wyznaczenia okręgów wyborczych.

Działając na podstawie § 4 pkt. 1 ust. 3 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Wyznacza następujące okręgi wyborcze w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w wyborach na kadencję 2023-2028:
Okręg nr 1	- Gamrat S.A.
Okręg nr 2	- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Okręg nr 3	- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Okręg nr 4	- Solgam Sp. z o.o.
Okręg nr 5	- Emeryci i renciści

Uchwała nr 58/13/2023 
W sprawie: decyzja ws. sposobu wyboru władz Organizacji Międzyzakładowej.

Działając na podstawie § 2 pkt. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Wybory władz statutowych Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A na kadencję w latach 2023-2028 zostaną dokonane przez Międzyzakładowe Zebranie Delegatów.

Uchwała nr 59/13/2023 
W sprawie: klucza liczbowego wyboru delegatów.

Działając na podstawie § 5 pkt. 3 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Wybory delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów kadencji 2023-2028 r. odbywać się będą proporcjonalnie do liczby członków Związku, z zastosowaniem klucza liczbowego 1:6 tj. 1 delegat przypadający na każde rozpoczęte 6 członków Związku.

Uchwała nr 60/13/2023 
W sprawie: określenia trybu wyborów.

Działając na podstawie § 51 pkt. 3 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Z uwagi na zmianową organizację pracy, co utrudnia głosowanie na zebraniu, wybory delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów oraz Komisji Oddziałowych (Kół) kadencji 2023-2028 odbywać się będą w trybie poza zebraniem (z urną).
§ 2
Wybory delegatów na MZD i władz w Kole Emerytów i Rencistów odbędą się na zebraniu wyborczym.

    						Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej
    						NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

    						Jan Krajewski

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
KDENCJA W LATACH 2018-2023

Wyniki wyborów do władz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. 
oraz delegatów do Regionu i Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego na kadencję 2018-2022 dokonane podczas obrad 
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów w dniu 24 marca 2018 r.

I. Wybór przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej.

	- uprawnionych do głosowania (delegatów)				- 42
	- w głosowaniu udział wzięło						- 33
	- ważnych głosów oddano						- 33

	Kandydat JAN KRAJEWSKI uzyskał ważnych głosów 		- 31
	W związku powyższym został wybrany na funkcję Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej

II. Wybór pozostałych członków Komisji Międzyzakładowej.
	Na podstawie Uchwały nr 2/XXIII Międzyzakładowego Zebrania Delegatów w skład KM weszli 
	Przewodniczący niższych struktur Związku, tj:
JAN ŚLABSKI				- Gamrat S.A.
DARIUSZ SERWA			- Tarkett Polska
MIROSŁAW WIELGUS		- Zakład Produkcji Specjalnej 
BOGUSŁAW SKUBEL 		- Gamrat Energia
BOGUSŁAW BAJGROWICZ		- Solgam
ADAM DZIOK				- Koło Emerytów i Rencistów

W głosowaniu tajnym nad uzupełnieniem 17-osobowego składu Komisji Międzyzakładowej uzyskano następujące wyniki:
- uprawnionych do głosowania (delegatów)	- 42
- w głosowaniu udział wzięło			- 33
- ważnych głosów oddano			- 33
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

JAN KULIG							32
ROBERT LECHOWSKI					32
JERZY GAJDA							30
MARCIN ŁUKASZ GAJDA					30
WIESŁAW MARTOWICZ					30
BOGDAN SKICKI						30
JAN SOKOŁWSKI						30
HENRYK LISZKA						28
MARIA ŻUKLIŃSKA						27
ŁUKASZ BERKOWICZ					24
MARIAN KONIECZNY						22

W skład Komisji Międzyzakładowej zostali wybrani kandydaci z poz. 1-10, 
natomiast kol. Marian Konieczny znalazł się na liście rezerwowej.

III. Wybór członków Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej – 3 osoby
	- uprawnionych do głosowania (delegatów)	- 42
	- w głosowaniu udział wzięło			- 33
	- ważnych głosów oddano			- 32

	Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

BARBARA IGNARSKA						31
RENATA SMAGACKA						29
DARIUSZ LECH							25
MATEUSZ STĘGOWSKI						11

	W skład Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani kandydaci z poz. 1-3,

IV. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie – 4 osoby
	W głosowaniu tajnym w wyborach na delegatów WZD Regionu uzyskano następujące wyniki:
	- uprawnionych do głosowania (delegatów)	- 42
	- w głosowaniu udział wzięło			- 33
	- ważnych głosów oddano			- 33
	Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

ROBERT LECHOWSKI						33
JAN KRAJEWSKI						32
BOGDAN SKICKI						32
JERZY GAJDA							31

Wszyscy ww. kandydaci zostali wybrani na delegatów WZD Regionu

V. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Zbrojeniowej – 4 osoby
	W głosowaniu tajnym w wyborach na delegatów Sekcji uzyskano następujące wyniki:
	- uprawnionych do głosowania (delegatów)	- 42
	- w głosowaniu udział wzięło			- 33
	- ważnych głosów oddano			- 33
	Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

JAN KRAJEWSKI						32
WIESŁAW MARTOWICZ					32
HENRYK LISZKA						31
MIROSŁAW WIELGUS						31
Wszyscy ww. kandydaci zostali wybrani na delegatów WZD Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego
Podczas zebrania ustaleniem wyników głosowań tajnych 
zajmowała się komisja skrutacyjna w składzie:

								Tadeusz Pisz  	- przewodniczący
								Barbara Bród
								Zbigniew Jachym
Obradom przewodniczył:				Zbigniew Grasela
Funkcję protokolanta pełnił:				Jan Krajewski


Międzyzakładowe Zebranie Delegatów zakończyło procedurę wyborczą w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2018—2022 


Wyniki głosowania

w wyborach na kadencję 2018-2022 w poszczególnych 
okręgach wyborczych

Okręg wyborczy nr 1 – GAMRAT S.A.

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej informujemy, że w okręgu wyborczym     
nr 1 uzyskano następujące wyniki głosowania:
- liczba uprawnionych do głosowania	– 67 osób
- liczba głosujących 				– 60 osób – frekwencja 90 %
I. Przewodniczący Komisji Zakładowej  
- głosów ważnych oddano			- 60
- nieważnych 					-  0
- kandydat otrzymał następującą liczbę ważnych głosów :
1. Ślabski jan				-  60 głosów
Przewodniczącym Komisji Zakładowej został wybrany kol. ślabski jan.
II. Członkowie Komisji Zakładowej  (4 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 59 
- nieważnych 					-  1
- kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów :
1. GAJDA JERZY				- 56
2. ŻUKLIŃSKA MARIA				- 51		
3. RĄCZKA BOGDAN  			- 47
4. SOKOŁOWSKI JAN				- 45	
5. BRÓD BARBARA				- 27	
W skład Komisji Zakładowej zostali wybrani ww. kandydaci z pozycji od 1 do 4.
III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (MZD) (12 mandatów)
- głosów ważnych oddano			- 59 
- nieważnych 					-  1
- kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów :
 1. BRÓD BARBARA				- 59		 
 2. GOLEŃ ADAM				- 59
 3. HALKO KRZYSZTOF			- 59
 4. KRAJEWSKI JAN				- 59
 5. RĄCZKA BOGDAN				- 59	 
 6. SKICKI BOGDAN				- 59
 7. SMAGACKA RENATA			- 59		 
 8. SOKOŁOWSKI JAN			- 59
 9. SPÓLNIK MIROSŁAW			- 59		 
10. ŚLABSKI JAN				- 59		 
11. ŻUKLIŃSKA MARIA 			- 59
12. GAJDA JERZY				- 58

Na delegatów MZD zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 12.

Okręg wyborczy nr 2 – TARKETT POLSKA Sp. z o.o.

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej informujemy, że w okręgu wyborczym     
nr 2 uzyskano następujące wyniki głosowania:
- liczba uprawnionych do głosowania	– 63 osoby
- liczba głosujących 				– 57 osób – frekwencja 91 %
I. Przewodniczący Komisji Zakładowej  
- głosów ważnych oddano			- 57
- nieważnych 					-  0
- kandydat otrzymał następującą liczbę ważnych głosów :
1. serwa dariusz				-  57 głosów
Przewodniczącym Komisji Zakładowej został wybrany kol. serwa dariusz.
II. Członkowie Komisji Zakładowej  (4 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 57 
- nieważnych 					-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów :
1. BERKOWICZ ŁUKASZ			- 57
2. LECHOWSKI ROBERT			- 57		
3. KULIG JAN  				- 56
4. MARTOWICZ WIESŁAW			- 56		

W skład Komisji Zakładowej zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 4.
III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (MZD) (11 mandatów)
- głosów ważnych oddano			- 57 
- nieważnych 					-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów :
 1. IGNARSKA BARBARA			- 57		 
 2. JACHYM ZBIGNIEW			- 57
 3. LECHOWSKI ROBERT			- 57
 4. BERKOWICZ ŁUKASZ			- 56
 5. KONIECZNY MARIAN			- 56
 6. MARCISZ JAN				- 56	 
 7. MARTOWICZ WIESŁAW			- 56
 8. OCHAŁEK MAŁGORZATA			- 56		 
 9. SERWA DARIUSZ				- 56
10. LECH DARIUSZ				- 55		 
11. KULIG JAN					- 53		 

Na delegatów MZD zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 11.

Okręg wyborczy nr 3 – Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o.

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej informujemy, że w okręgu wyborczym     
nr 3 uzyskano następujące wyniki głosowania:
- liczba uprawnionych do głosowania	– 42 osoby
- liczba głosujących 				– 39 osób – frekwencja 93 %
I. Przewodniczący Komisji Zakładowej  
- głosów ważnych oddano			-  39
- nieważnych 					-   0
- kandydat otrzymał następującą liczbę głosów ważnych:
1. wielgus mirosław			-  38 
Przewodniczącym Komisji Zakładowej został wybrany kol. wielgus mirosław.
II. Członkowie Komisji Zakładowej  (4 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 39
- nieważnych 					-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
1. POSEŁKIEWICZ SYLWESTER 		- 36		
2. ZAJDEL WOJCIECH				- 36
3. LISZKA HENRYK				- 35
4. RĄCZKA PRZEMYSŁAW			- 29
5. STĘGOWSKI MATEUSZ			- 16

W skład Komisji Zakładowej zostali wybrani kandydaci z pozycji od 1 do 4.
III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (MZD) (7 mandatów)
- głosów ważnych oddano			- 39 
- nieważnych 					-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych :
 1. gajda marcin (Gamrat)      		- 38	
 2. LISZKA HENRYK		    		- 38	 
 3. PIOTROWSKI MICHAŁ	    		- 38	   
 4. POSEŁKIEWICZ SYLWESTER  		- 38
 5. STĘGOWSKI MATEUSZ     		- 38 	
 6. WIELGUS MIROSŁAW      		- 38 
 7. GAJDA MARCIN (Kłodawa)  		- 37
	 
Na delegatów MZD zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 7.

Okręg wyborczy nr 4 – Gamrat Energia Sp. z o.o.
 
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej informujemy, że w okręgu wyborczym     
nr 4 uzyskano następujące wyniki głosowania:
- liczba uprawnionych do głosowania	– 17 osób
- liczba głosujących 				– 15 osób – frekwencja - 89 %
I. Przewodniczący Komisji Zakładowej  
- głosów ważnych oddano			- 15
- nieważnych 					-  0
- kandydat otrzymał następującą liczbę głosów ważnych:
1. skubel bogusław			-  12 
Przewodniczącym Komisji Zakładowej został wybrany kol. skubel bogusław
II. Członkowie Komisji Zakładowej  (2 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 15
- nieważnych 					-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
1. MIKOŚ EDWARD		 		- 13		
2. OCHWAT BOGUSŁAW			- 12

W skład Komisji Zakładowej zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 2.
III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (MZD) (3 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 15 
- nieważnych 					-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych :
 1. KŁOSOWSKI LUDWIK     	 	- 13	   
 2. MIKOŚ EDWARD         		- 12	    
 3. OCHWAT BOGUSŁAW		 	- 11	 
 4. SKUBEL BOGUSŁAW     		-  8
 
Na delegatów MZD zostali wybrani ww. kandydaci z pozycji od 1 do 3.

Okręg wyborczy nr 5 – SOLGAM Sp. z o.o.
 
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej informujemy, że w okręgu wyborczym     
nr 5 uzyskano następujące wyniki głosowania:
- liczba uprawnionych do głosowania	– 15 osób
- liczba głosujących 				– 11 osób – frekwencja - 74 %
I. Przewodniczący Komisji Zakładowej  
- głosów ważnych oddano			-  11
- nieważnych 					-   0
- kandydat otrzymał następującą liczbę głosów ważnych:
1. bajgrowicz bogusław			-  11 
Przewodniczącym Komisji Zakładowej został wybrany kol. bajgrowicz bogusław
II. Członkowie Komisji Zakładowej  (2 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 11
- nieważnych 					-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
1. PIERZCHAŁA WIESŁAW	 		- 11		
2. CZUBA TERESA				- 10

W skład Komisji Zakładowej zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 2.
III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (MZD) (3 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 11 
- nieważnych 				-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych :
 1. BAJGROWICZ BOGUSŁAW		- 11	 
 2. PIERZCHAŁA WIESŁAW			- 11	    
 3. HARMATA BOŻENA		     	- 10	 
 
Na delegatów MZD zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 3.

Okręg wyborczy nr 6 – Koło Emerytów i Rencistów
 
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej informujemy, że w okręgu wyborczym     
nr 6 uzyskano następujące wyniki głosowania:
- liczba uprawnionych do głosowania	– 33 osób
- liczba głosujących 				– 17 osób – frekwencja - 52 %
I. Przewodniczący Komisji Koła:  
- głosów ważnych oddano			-  17
- nieważnych 					-   0
- kandydat otrzymał następującą liczbę głosów ważnych:
1. dziok adam				-  17 
Przewodniczącym Komisji Koła został wybrany kol. dziok adam
II. Członkowie Komisji Koła:  (2 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 17
- nieważnych 					-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
1. GRASELA ZBIGNIEW		 	- 17		
2. KRAS MARIA				- 17

W skład Komisji Zakładowej zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 2.
III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (MZD) (6 mandatów)
- głosów ważnych oddano			- 16 
- nieważnych 					-  1
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych :
 1. DZIOK ADAM				- 14	 
 2. GRASELA ZBIGNIEW			- 14	    
 3. GUSTEK ANDRZEJ		       - 14
 4. KRAS MARIA				- 14
 5. PISZ TADEUSZ				- 13
 6. ŁODZIŃSKI JÓZEF				- 12
 6. ZIELIŃSKI JAN				-  7
 7. POTYRAŁA KAZIMIERZ			-  5 

Na delegatów MZD zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 6.

III. Delegaci na Regionalne Zebranie Delegatów (MZD) (3 mandaty)
						I tura		II tura		III tura

- głosów ważnych oddano			- 16		17		17 
- nieważnych 					-  1		 0		 0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych :
 1. DZIOK ADAM				- 14	 
 2. GRASELA ZBIGNIEW			- 11	    
 3. ŁODZIŃSKI JÓZEF		      		-  8		8		12
 4. KRAS MARIA				-  5		3
 5. POTYRAŁA KAZIMIERZ 			-  5		6		 5
 6. GUSTEK ANDRZEJ				-  2
 7. KUKLA STANISŁAW			-  2
 
Na delegatów Regionalnej Sekcji Emerytów zostali wybrani:

 1. DZIOK ADAM				- w 1 turze	 
 2. GRASELA ZBIGNIEW			- w 1 turze 
 3. ŁODZIŃSKI JÓZEF		    		- w 3 turze

Kandydaci zgłoszeni w wyborach na kadencję 2018-2022 w poszczególnych 
okręgach wyborczych

Okręg wyborczy nr 1 – GAMRAT S.A.

W okręgu wyborczym nr 1 zgłoszono następujących kandydatów:

I. Przewodniczący Komisji Zakładowej  	(1 mandat ) 
ślabski jan				– do ważności głosu można nie skreślać

II. Członkowie Komisji Zakładowej  		(4 mandaty)
bród barbara				– do ważności głosu należy skreślić
gajda jerzy				  co najmniej 1 osobę  
Rączka Bogdan
sokołowski jan
żuklińska maria

III. Delegaci na MZD 				(12 mandatów)
bród barbara				– do ważności głosu można nie skreślać
gajda jerzy			   
goleń adam
halko krzysztof
krajewski jan
rączka bogdan
skicki bogdan
smagacka renata
sokołowski jan
Spólnik mirosław
ślabski jan
żuklińska maria

Do przeprowadzenia głosowania w okręgu, Międzyzakładowa Komisja Wyborcza powołała komisję skrutacyjną w składzie:
Hendzel Bożena, Krajewski Jerzy, Szpak Wojciech

Okręg wyborczy nr 2 – TARKETT POLSKA

W okręgu wyborczym nr 2 zgłoszono następujących kandydatów:

I. Przewodniczący Komisji Zakładowej  	(1 mandat ) 
SERWA DARIUSZ			– do ważności głosu można nie skreślać

II. Członkowie Komisji Zakładowej  		(4 mandaty)
bERKOWICZ ŁUKASZ			– do ważności głosu można nie skreślać 
KULIG JAN				  
LECHOWSKI ROBERT
MARTOWICZ WIESŁAW

III. Delegaci na MZD 				(11 mandatów)
BERKOWICZ ŁUKASZ			– do ważności głosu można nie skreślać
IGNARSKA BARBARA		   
JACHYM ZBIGNIEW
KONIECZNY MARIAN
KULIG JAN
LECH DARIUSZ
LECHOWSKI ROBERT
MARCISZ JAN
MARTOWICZ WIESŁAW
OCHAŁEK MAŁGORZATA
SERWA DARIUSZ

Do przeprowadzenia głosowania w okręgu, Międzyzakładowa Komisja Wyborcza powołała komisję skrutacyjną w składzie:
Kosiba Mirosław, Martowicz Jakub, Zabawa Krzysztof

Okręg wyborczy nr 3 — ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ „GAMRAT” SPÓŁKA Z O.O
W okręgu wyborczym nr 3 zgłoszono następujących kandydatów:

I. Przewodniczący Komisji Zakładowej  	(1 mandat ) 
WIELGUS MIROSŁAW			– do ważności głosu można nie skreślać

II. Członkowie Komisji Zakładowej  		(4 mandaty)
LISZKA HENRYK				– do ważności głosu należy skreślić 
POSEŁKIEWICZ SYLWESTER	       co najmniej 1 osobę
RĄCZKA PRZEMYSŁAW
STĘGOWSKI MATEUSZ
ZAJDEL WOJCIECH

III. Delegaci na MZD 				(7 mandatów)
gajda marcin (Kłodawa)		– do ważności głosu można nie skreślać
Gajda Marcin (Gamrat)		   
liszka henryk
piotrowski michał
posełkiewicz sylwester
stęgowski mateusz
wielgus mirosław

Do przeprowadzenia głosowania w okręgu, Międzyzakładowa Komisja Wyborcza powołała komisję skrutacyjną w składzie:
Krajewski Stanisław, Rączka Zbigniew, Sienicki Zbigniew

Okręg wyborczy nr 4— „GAMRAT ENERGIA” SPÓŁKA Z O.O.

W okręgu wyborczym nr 4 zgłoszono następujących kandydatów:

I. Przewodniczący Komisji Zakładowej  	(1 mandat ) 
skubel bogusław			– do ważności głosu można nie skreślać

II. Członkowie Komisji Zakładowej  		(2 mandaty)
mikoś edward				– do ważności głosu można nie skreślać 
ochwat bogusław	       

III. Delegaci na MZD 				(3 mandaty)
kłosowski ludwik			– do ważności głosu należy skreślić
mikoś edward		            co najmniej 1 osobę
ochwat bogusław
skubel bogusław

Do przeprowadzenia głosowania w okręgu, Międzyzakładowa Komisja Wyborcza powołała komisję skrutacyjną w składzie:
Kulig Marek, Urban Czesław, Zabawa Jan

Okręg wyborczy nr 5 – SOLGAM Sp. z o.o.

W okręgu wyborczym nr 5 zgłoszono następujących kandydatów:

I. Przewodniczący Komisji Zakładowej  	(1 mandat ) 
bajgrowicz bogusław		– do ważności głosu można nie skreślać

II. Członkowie Komisji Zakładowej  		(2 mandaty)
czuba teresa				– do ważności głosu można nie skreślać 
pierzchała wiesław		
	  
III. Delegaci na MZD 				(3 mandaty)
Bajgrowicz bogusław		– do ważności głosu można nie skreślać
harmata bożena   
pierzczała wiesław

Do przeprowadzenia głosowania w okręgu, Międzyzakładowa Komisja Wyborcza powołała komisję skrutacyjną w składzie:
Zabawa Jan, Kulig Marek, Urban Czesław

Wybory w okręgach wyborczych będą przeprowadzone w dniach 20—23 lutego 2018 r.

Komunikat nr 1

Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. z dnia 30.01.2018 r.