Pole tekstowe: Wybory w Związku na nową kadencję 
w latach 2018-2022
Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Dokumenty dotyczące wyborów w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2018-2022

Wyniki wyborów do władz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. 
oraz delegatów do Regionu i Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego na kadencję 2018-2022 dokonane podczas obrad 
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów w dniu 24 marca 2018 r.

I. Wybór przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej.

	- uprawnionych do głosowania (delegatów)				- 42
	- w głosowaniu udział wzięło						- 33
	- ważnych głosów oddano						- 33

	Kandydat JAN KRAJEWSKI uzyskał ważnych głosów 		- 31
	W związku powyższym został wybrany na funkcję Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej

II. Wybór pozostałych członków Komisji Międzyzakładowej.
	Na podstawie Uchwały nr 2/XXIII Międzyzakładowego Zebrania Delegatów w skład KM weszli 
	Przewodniczący niższych struktur Związku, tj:
JAN ŚLABSKI				- Gamrat S.A.
DARIUSZ SERWA			- Tarkett Polska
MIROSŁAW WIELGUS		- Zakład Produkcji Specjalnej 
BOGUSŁAW SKUBEL 		- Gamrat Energia
BOGUSŁAW BAJGROWICZ		- Solgam
ADAM DZIOK				- Koło Emerytów i Rencistów

W głosowaniu tajnym nad uzupełnieniem 17-osobowego składu Komisji Międzyzakładowej uzyskano następujące wyniki:
- uprawnionych do głosowania (delegatów)	- 42
- w głosowaniu udział wzięło			- 33
- ważnych głosów oddano			- 33
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

JAN KULIG							32
ROBERT LECHOWSKI					32
JERZY GAJDA							30
MARCIN ŁUKASZ GAJDA					30
WIESŁAW MARTOWICZ					30
BOGDAN SKICKI						30
JAN SOKOŁWSKI						30
HENRYK LISZKA						28
MARIA ŻUKLIŃSKA						27
ŁUKASZ BERKOWICZ					24
MARIAN KONIECZNY						22

W skład Komisji Międzyzakładowej zostali wybrani kandydaci z poz. 1-10, 
natomiast kol. Marian Konieczny znalazł się na liście rezerwowej.

III. Wybór członków Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej – 3 osoby
	- uprawnionych do głosowania (delegatów)	- 42
	- w głosowaniu udział wzięło			- 33
	- ważnych głosów oddano			- 32

	Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

BARBARA IGNARSKA						31
RENATA SMAGACKA						29
DARIUSZ LECH							25
MATEUSZ STĘGOWSKI						11

	W skład Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani kandydaci z poz. 1-3,

IV. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie – 4 osoby
	W głosowaniu tajnym w wyborach na delegatów WZD Regionu uzyskano następujące wyniki:
	- uprawnionych do głosowania (delegatów)	- 42
	- w głosowaniu udział wzięło			- 33
	- ważnych głosów oddano			- 33
	Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

ROBERT LECHOWSKI						33
JAN KRAJEWSKI						32
BOGDAN SKICKI						32
JERZY GAJDA							31

Wszyscy ww. kandydaci zostali wybrani na delegatów WZD Regionu

V. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Zbrojeniowej – 4 osoby
	W głosowaniu tajnym w wyborach na delegatów Sekcji uzyskano następujące wyniki:
	- uprawnionych do głosowania (delegatów)	- 42
	- w głosowaniu udział wzięło			- 33
	- ważnych głosów oddano			- 33
	Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

JAN KRAJEWSKI						32
WIESŁAW MARTOWICZ					32
HENRYK LISZKA						31
MIROSŁAW WIELGUS						31
Wszyscy ww. kandydaci zostali wybrani na delegatów WZD Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego
Podczas zebrania ustaleniem wyników głosowań tajnych 
zajmowała się komisja skrutacyjna w składzie:

								Tadeusz Pisz  	- przewodniczący
								Barbara Bród
								Zbigniew Jachym
Obradom przewodniczył:				Zbigniew Grasela
Funkcję protokolanta pełnił:				Jan Krajewski


Międzyzakładowe Zebranie Delegatów zakończyło procedurę wyborczą w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2018—2022 


Wyniki głosowania

w wyborach na kadencję 2018-2022 w poszczególnych 
okręgach wyborczych

Okręg wyborczy nr 1 – GAMRAT S.A.

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej informujemy, że w okręgu wyborczym     
nr 1 uzyskano następujące wyniki głosowania:
- liczba uprawnionych do głosowania	– 67 osób
- liczba głosujących 				– 60 osób – frekwencja 90 %
I. Przewodniczący Komisji Zakładowej  
- głosów ważnych oddano			- 60
- nieważnych 					-  0
- kandydat otrzymał następującą liczbę ważnych głosów :
1. Ślabski jan				-  60 głosów
Przewodniczącym Komisji Zakładowej został wybrany kol. ślabski jan.
II. Członkowie Komisji Zakładowej  (4 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 59 
- nieważnych 					-  1
- kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów :
1. GAJDA JERZY				- 56
2. ŻUKLIŃSKA MARIA				- 51		
3. RĄCZKA BOGDAN  			- 47
4. SOKOŁOWSKI JAN				- 45	
5. BRÓD BARBARA				- 27	
W skład Komisji Zakładowej zostali wybrani ww. kandydaci z pozycji od 1 do 4.
III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (MZD) (12 mandatów)
- głosów ważnych oddano			- 59 
- nieważnych 					-  1
- kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów :
 1. BRÓD BARBARA				- 59		 
 2. GOLEŃ ADAM				- 59
 3. HALKO KRZYSZTOF			- 59
 4. KRAJEWSKI JAN				- 59
 5. RĄCZKA BOGDAN				- 59	 
 6. SKICKI BOGDAN				- 59
 7. SMAGACKA RENATA			- 59		 
 8. SOKOŁOWSKI JAN			- 59
 9. SPÓLNIK MIROSŁAW			- 59		 
10. ŚLABSKI JAN				- 59		 
11. ŻUKLIŃSKA MARIA 			- 59
12. GAJDA JERZY				- 58

Na delegatów MZD zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 12.

Okręg wyborczy nr 2 – TARKETT POLSKA Sp. z o.o.

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej informujemy, że w okręgu wyborczym     
nr 2 uzyskano następujące wyniki głosowania:
- liczba uprawnionych do głosowania	– 63 osoby
- liczba głosujących 				– 57 osób – frekwencja 91 %
I. Przewodniczący Komisji Zakładowej  
- głosów ważnych oddano			- 57
- nieważnych 					-  0
- kandydat otrzymał następującą liczbę ważnych głosów :
1. serwa dariusz				-  57 głosów
Przewodniczącym Komisji Zakładowej został wybrany kol. serwa dariusz.
II. Członkowie Komisji Zakładowej  (4 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 57 
- nieważnych 					-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów :
1. BERKOWICZ ŁUKASZ			- 57
2. LECHOWSKI ROBERT			- 57		
3. KULIG JAN  				- 56
4. MARTOWICZ WIESŁAW			- 56		

W skład Komisji Zakładowej zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 4.
III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (MZD) (11 mandatów)
- głosów ważnych oddano			- 57 
- nieważnych 					-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów :
 1. IGNARSKA BARBARA			- 57		 
 2. JACHYM ZBIGNIEW			- 57
 3. LECHOWSKI ROBERT			- 57
 4. BERKOWICZ ŁUKASZ			- 56
 5. KONIECZNY MARIAN			- 56
 6. MARCISZ JAN				- 56	 
 7. MARTOWICZ WIESŁAW			- 56
 8. OCHAŁEK MAŁGORZATA			- 56		 
 9. SERWA DARIUSZ				- 56
10. LECH DARIUSZ				- 55		 
11. KULIG JAN					- 53		 

Na delegatów MZD zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 11.

Okręg wyborczy nr 3 – Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o.

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej informujemy, że w okręgu wyborczym     
nr 3 uzyskano następujące wyniki głosowania:
- liczba uprawnionych do głosowania	– 42 osoby
- liczba głosujących 				– 39 osób – frekwencja 93 %
I. Przewodniczący Komisji Zakładowej  
- głosów ważnych oddano			-  39
- nieważnych 					-   0
- kandydat otrzymał następującą liczbę głosów ważnych:
1. wielgus mirosław			-  38 
Przewodniczącym Komisji Zakładowej został wybrany kol. wielgus mirosław.
II. Członkowie Komisji Zakładowej  (4 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 39
- nieważnych 					-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
1. POSEŁKIEWICZ SYLWESTER 		- 36		
2. ZAJDEL WOJCIECH				- 36
3. LISZKA HENRYK				- 35
4. RĄCZKA PRZEMYSŁAW			- 29
5. STĘGOWSKI MATEUSZ			- 16

W skład Komisji Zakładowej zostali wybrani kandydaci z pozycji od 1 do 4.
III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (MZD) (7 mandatów)
- głosów ważnych oddano			- 39 
- nieważnych 					-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych :
 1. gajda marcin (Gamrat)      		- 38	
 2. LISZKA HENRYK		    		- 38	 
 3. PIOTROWSKI MICHAŁ	    		- 38	   
 4. POSEŁKIEWICZ SYLWESTER  		- 38
 5. STĘGOWSKI MATEUSZ     		- 38 	
 6. WIELGUS MIROSŁAW      		- 38 
 7. GAJDA MARCIN (Kłodawa)  		- 37
	 
Na delegatów MZD zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 7.

Okręg wyborczy nr 4 – Gamrat Energia Sp. z o.o.
 
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej informujemy, że w okręgu wyborczym     
nr 4 uzyskano następujące wyniki głosowania:
- liczba uprawnionych do głosowania	– 17 osób
- liczba głosujących 				– 15 osób – frekwencja - 89 %
I. Przewodniczący Komisji Zakładowej  
- głosów ważnych oddano			- 15
- nieważnych 					-  0
- kandydat otrzymał następującą liczbę głosów ważnych:
1. skubel bogusław			-  12 
Przewodniczącym Komisji Zakładowej został wybrany kol. skubel bogusław
II. Członkowie Komisji Zakładowej  (2 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 15
- nieważnych 					-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
1. MIKOŚ EDWARD		 		- 13		
2. OCHWAT BOGUSŁAW			- 12

W skład Komisji Zakładowej zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 2.
III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (MZD) (3 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 15 
- nieważnych 					-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych :
 1. KŁOSOWSKI LUDWIK     	 	- 13	   
 2. MIKOŚ EDWARD         		- 12	    
 3. OCHWAT BOGUSŁAW		 	- 11	 
 4. SKUBEL BOGUSŁAW     		-  8
 
Na delegatów MZD zostali wybrani ww. kandydaci z pozycji od 1 do 3.

Okręg wyborczy nr 5 – SOLGAM Sp. z o.o.
 
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej informujemy, że w okręgu wyborczym     
nr 5 uzyskano następujące wyniki głosowania:
- liczba uprawnionych do głosowania	– 15 osób
- liczba głosujących 				– 11 osób – frekwencja - 74 %
I. Przewodniczący Komisji Zakładowej  
- głosów ważnych oddano			-  11
- nieważnych 					-   0
- kandydat otrzymał następującą liczbę głosów ważnych:
1. bajgrowicz bogusław			-  11 
Przewodniczącym Komisji Zakładowej został wybrany kol. bajgrowicz bogusław
II. Członkowie Komisji Zakładowej  (2 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 11
- nieważnych 					-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
1. PIERZCHAŁA WIESŁAW	 		- 11		
2. CZUBA TERESA				- 10

W skład Komisji Zakładowej zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 2.
III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (MZD) (3 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 11 
- nieważnych 				-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych :
 1. BAJGROWICZ BOGUSŁAW		- 11	 
 2. PIERZCHAŁA WIESŁAW			- 11	    
 3. HARMATA BOŻENA		     	- 10	 
 
Na delegatów MZD zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 3.

Okręg wyborczy nr 6 – Koło Emerytów i Rencistów
 
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej informujemy, że w okręgu wyborczym     
nr 6 uzyskano następujące wyniki głosowania:
- liczba uprawnionych do głosowania	– 33 osób
- liczba głosujących 				– 17 osób – frekwencja - 52 %
I. Przewodniczący Komisji Koła:  
- głosów ważnych oddano			-  17
- nieważnych 					-   0
- kandydat otrzymał następującą liczbę głosów ważnych:
1. dziok adam				-  17 
Przewodniczącym Komisji Koła został wybrany kol. dziok adam
II. Członkowie Komisji Koła:  (2 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 17
- nieważnych 					-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
1. GRASELA ZBIGNIEW		 	- 17		
2. KRAS MARIA				- 17

W skład Komisji Zakładowej zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 2.
III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (MZD) (6 mandatów)
- głosów ważnych oddano			- 16 
- nieważnych 					-  1
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych :
 1. DZIOK ADAM				- 14	 
 2. GRASELA ZBIGNIEW			- 14	    
 3. GUSTEK ANDRZEJ		       - 14
 4. KRAS MARIA				- 14
 5. PISZ TADEUSZ				- 13
 6. ŁODZIŃSKI JÓZEF				- 12
 6. ZIELIŃSKI JAN				-  7
 7. POTYRAŁA KAZIMIERZ			-  5 

Na delegatów MZD zostali wybrani wszyscy ww. kandydaci z pozycji od 1 do 6.

III. Delegaci na Regionalne Zebranie Delegatów (MZD) (3 mandaty)
						I tura		II tura		III tura

- głosów ważnych oddano			- 16		17		17 
- nieważnych 					-  1		 0		 0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych :
 1. DZIOK ADAM				- 14	 
 2. GRASELA ZBIGNIEW			- 11	    
 3. ŁODZIŃSKI JÓZEF		      		-  8		8		12
 4. KRAS MARIA				-  5		3
 5. POTYRAŁA KAZIMIERZ 			-  5		6		 5
 6. GUSTEK ANDRZEJ				-  2
 7. KUKLA STANISŁAW			-  2
 
Na delegatów Regionalnej Sekcji Emerytów zostali wybrani:

 1. DZIOK ADAM				- w 1 turze	 
 2. GRASELA ZBIGNIEW			- w 1 turze 
 3. ŁODZIŃSKI JÓZEF		    		- w 3 turze

Kandydaci zgłoszeni w wyborach na kadencję 2018-2022 w poszczególnych 
okręgach wyborczych

Okręg wyborczy nr 1 – GAMRAT S.A.

W okręgu wyborczym nr 1 zgłoszono następujących kandydatów:

I. Przewodniczący Komisji Zakładowej  	(1 mandat ) 
ślabski jan				– do ważności głosu można nie skreślać

II. Członkowie Komisji Zakładowej  		(4 mandaty)
bród barbara				– do ważności głosu należy skreślić
gajda jerzy				  co najmniej 1 osobę  
Rączka Bogdan
sokołowski jan
żuklińska maria

III. Delegaci na MZD 				(12 mandatów)
bród barbara				– do ważności głosu można nie skreślać
gajda jerzy			   
goleń adam
halko krzysztof
krajewski jan
rączka bogdan
skicki bogdan
smagacka renata
sokołowski jan
Spólnik mirosław
ślabski jan
żuklińska maria

Do przeprowadzenia głosowania w okręgu, Międzyzakładowa Komisja Wyborcza powołała komisję skrutacyjną w składzie:
Hendzel Bożena, Krajewski Jerzy, Szpak Wojciech

Okręg wyborczy nr 2 – TARKETT POLSKA

W okręgu wyborczym nr 2 zgłoszono następujących kandydatów:

I. Przewodniczący Komisji Zakładowej  	(1 mandat ) 
SERWA DARIUSZ			– do ważności głosu można nie skreślać

II. Członkowie Komisji Zakładowej  		(4 mandaty)
bERKOWICZ ŁUKASZ			– do ważności głosu można nie skreślać 
KULIG JAN				  
LECHOWSKI ROBERT
MARTOWICZ WIESŁAW

III. Delegaci na MZD 				(11 mandatów)
BERKOWICZ ŁUKASZ			– do ważności głosu można nie skreślać
IGNARSKA BARBARA		   
JACHYM ZBIGNIEW
KONIECZNY MARIAN
KULIG JAN
LECH DARIUSZ
LECHOWSKI ROBERT
MARCISZ JAN
MARTOWICZ WIESŁAW
OCHAŁEK MAŁGORZATA
SERWA DARIUSZ

Do przeprowadzenia głosowania w okręgu, Międzyzakładowa Komisja Wyborcza powołała komisję skrutacyjną w składzie:
Kosiba Mirosław, Martowicz Jakub, Zabawa Krzysztof

Okręg wyborczy nr 3 — ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ „GAMRAT” SPÓŁKA Z O.O
W okręgu wyborczym nr 3 zgłoszono następujących kandydatów:

I. Przewodniczący Komisji Zakładowej  	(1 mandat ) 
WIELGUS MIROSŁAW			– do ważności głosu można nie skreślać

II. Członkowie Komisji Zakładowej  		(4 mandaty)
LISZKA HENRYK				– do ważności głosu należy skreślić 
POSEŁKIEWICZ SYLWESTER	       co najmniej 1 osobę
RĄCZKA PRZEMYSŁAW
STĘGOWSKI MATEUSZ
ZAJDEL WOJCIECH

III. Delegaci na MZD 				(7 mandatów)
gajda marcin (Kłodawa)		– do ważności głosu można nie skreślać
Gajda Marcin (Gamrat)		   
liszka henryk
piotrowski michał
posełkiewicz sylwester
stęgowski mateusz
wielgus mirosław

Do przeprowadzenia głosowania w okręgu, Międzyzakładowa Komisja Wyborcza powołała komisję skrutacyjną w składzie:
Krajewski Stanisław, Rączka Zbigniew, Sienicki Zbigniew

Okręg wyborczy nr 4— „GAMRAT ENERGIA” SPÓŁKA Z O.O.

W okręgu wyborczym nr 4 zgłoszono następujących kandydatów:

I. Przewodniczący Komisji Zakładowej  	(1 mandat ) 
skubel bogusław			– do ważności głosu można nie skreślać

II. Członkowie Komisji Zakładowej  		(2 mandaty)
mikoś edward				– do ważności głosu można nie skreślać 
ochwat bogusław	       

III. Delegaci na MZD 				(3 mandaty)
kłosowski ludwik			– do ważności głosu należy skreślić
mikoś edward		            co najmniej 1 osobę
ochwat bogusław
skubel bogusław

Do przeprowadzenia głosowania w okręgu, Międzyzakładowa Komisja Wyborcza powołała komisję skrutacyjną w składzie:
Kulig Marek, Urban Czesław, Zabawa Jan

Okręg wyborczy nr 5 – SOLGAM Sp. z o.o.

W okręgu wyborczym nr 5 zgłoszono następujących kandydatów:

I. Przewodniczący Komisji Zakładowej  	(1 mandat ) 
bajgrowicz bogusław		– do ważności głosu można nie skreślać

II. Członkowie Komisji Zakładowej  		(2 mandaty)
czuba teresa				– do ważności głosu można nie skreślać 
pierzchała wiesław		
	  
III. Delegaci na MZD 				(3 mandaty)
Bajgrowicz bogusław		– do ważności głosu można nie skreślać
harmata bożena   
pierzczała wiesław

Do przeprowadzenia głosowania w okręgu, Międzyzakładowa Komisja Wyborcza powołała komisję skrutacyjną w składzie:
Zabawa Jan, Kulig Marek, Urban Czesław

Wybory w okręgach wyborczych będą przeprowadzone w dniach 20—23 lutego 2018 r.

Komunikat nr 1

Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. z dnia 30.01.2018 r. 
ws. ilości miejsc mandatowych oraz procedury zgłaszania kandydatów

Międzyzakładowa Komisja Wyborcza informuje że na podstawie Uchwały Nr 83/12/2018 z dnia 20.01.2018 r. Komisji Międzyzakładowej określającej klucz liczbowy wyboru delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów ( 1 delegat na każde rozpoczęte 6 członków Związku), oraz Uchwały nr 85/12/2018 ws. liczebności niższych struktur organizacyjnych Związku, ilość wybieranych osób w poszczególnych okręgach wyborczych przedstawia się następująco:

Okręg Nr 1 – Gamrat S.A.
- ilość wybieranych delegatów – 12
- ilość członków Komisji Zakładowej – 5 ( przewodniczący + 4 członków KZ)
Okręg Nr 2 – Tarkett Polska Spółka z o.o.
- ilość wybieranych delegatów – 11
- ilość członków Komisji Zakładowej – 5 ( przewodniczący + 4 członków KZ)
Okręg Nr 3 – Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o.
- ilość wybieranych delegatów – 7
- ilość członków Komisji Zakładowej – 5 ( przewodniczący + 4 członków KZ)
Okręg Nr 4 – Gamrat Energia Spółka z o.o.
- ilość wybieranych delegatów – 3
- ilość członków Komisji Zakładowej – 3 ( przewodniczący + 2 członków KZ)
Okręg Nr 5 – „Solgam” Spółka z o.o.
- ilość wybieranych delegatów – 3
- ilość członków Komisji Zakładowej – 3 ( przewodniczący + 2 członków KZ)
Okręg Nr 6 – Koło Emerytów i Rencistów
- ilość wybieranych delegatów – 6
- ilość członków Komisji Koła – 3 ( przewodniczący + 2 członków KK)

Kandydatów na określone funkcje związkowe należy pisemnie zgłaszać w terminie 5-12 lutego w biurze Związku u Przewodniczącego MKW Jana Krajewskiego, lub u pozostałych członków MKW tj. Jana Ślabskiego (Gamrat), Dariusza Serwy (Tarkett), Bogusława Skubla (Gamrat Energia), Bogusława Bajgrowicza (Solgam)
Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać na specjalnie przygotowanych drukach, które są do odbioru w biurze Związku i pozostałych członków MKW oraz u kol. Mirosława Wielgusa w Zakładzie Produkcji Specjalnej.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, nr okręgu wyborczego i nazwę Firmy, określenie funkcji na którą dana osoba kandyduje, oraz podpis osoby wyrażającej zgodę na kandydowanie i zgłaszającej kandydaturę. 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 491 4785 

UCHWAŁA nr 1/2018
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A.
z dnia 30.01.2018 ws. ustalenia kalendarza wyborczego


Międzyzakładowa Komisja Wyborcza (MKW) NSZZ „Solidarność” działając na podstawie Uchwały Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” nr 80/12/2018 z dnia 20.01.2018 r. o powołaniu MKW oraz w oparciu o § 4 ust. 1 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, ustala niżej określony kalendarz wyborów w Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2018-2022.:

 1.02 – publikacja Uchwały Komisji Międzyzakładowej ws. podziału na okręgi wyborcze 
     – publikacja Uchwały MKW ws. ustalenia kalendarza wyborczego
 	   – podanie do wiadomości liczby miejsc mandatowych do obsadzenia w poszczególnych okręgach wyborczych 
          oraz procedury zgłaszania kandydatów
  5-12.02 – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów przez MKW
   14.02 – powołanie okręgowych komisji skrutacyjnych
  	   – podanie do wiadomości list kandydatów na określone funkcje w poszczególnych    
          okręgach wyborczych
20-23.02 – przeprowadzenie wyborów w okręgach wyborczych
  27.02 – ogłoszenie wyników wyborów
  24.03– Międzyzakładowe Zebranie Delegatów – wybór władz Organizacji Międzyzakładowej
         oraz delegatów na WZD Regionu i Sekcji Zbrojeniowej
  28.03 – ogłoszenie wyników wyborów dokonanych prze Zebranie Delegatów

O podjętych ustaleniach oraz o wszystkich istotnych kwestiach dotyczących wyborów Międzyzakładowa Komisja Wyborcza będzie informować członków Związku za pośrednictwem tablic ogłoszeniowych oraz strony internetowej www.solidgam.pl w zakładce „Wybory w Związku”

Uchwały dot. wyborów na kadencję w latach 2018-2022

podjęte przez Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność” przy „Gamrat” S.A. 
na zebraniu w dniu 20 stycznia 2018 r.


Uchwała nr 80/12/2018

W sprawie: powołania międzyzakładowej komisji wyborczej.

Działając na podstawie § 3 ust. 1 Ordynacji Wyborczej Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa uchwala co następuje: 
§ 1
Powołuje międzyzakładową komisję wyborczą celem przeprowadzenia wyborów na kadencję w latach 2018-2022 w składzie: 
      Krajewski Jan, Ślabski Jan, Serwa Dariusz, Skubel Bogusław, Bajgrowicz Bogusław
Na podstawie § 3 ust 2 ceduje na rzecz międzyzakładowej komisji wyborczej kompetencje zawarte w § 4 ust. 1 pkt. 1-2 i 4-10 ordynacji 
      wyborczej.
   3.     Międzyzakładowa komisja wyborcza jest zobowiązana do zakończenia procedury wyborczej do dnia 23.02.2018 r. i złożenia sprawozdania z 
         wyborów na międzyzakładowym zebraniu delegatów w dniu 24.03.2018 r.

Uchwała nr 81/12/2018

W sprawie: wyznaczenia okręgów wyborczych.
Działając na podstawie § 4 ust. 3 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje: 
§ 1
Wyznacza następujące okręgi wyborcze w wyborach w Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2018-2022.:
	Okręg nr 1	- Gamrat S.A.
	Okręg nr 2	- Tarkett Polska Sp. z o.o.
	Okręg nr 3	- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
	Okręg nr 4	- Gamrat Energia Sp. z o.o.
	Okręg nr 5	- Solgam Sp. z o.o.
	Okręg nr 6	- Koło Emerytów i rencistów

Uchwała nr 82/12/2018

W sprawie: wyboru władz Organizacji Międzyzakładowej.

Działając na podstawie § 2 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje: 
§ 1
Wybory władz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat SA na kadencję w latach 2018-2022 zostaną dokonane przez Międzyzakładowe Zebranie Delegatów.

Uchwała nr 83/12/2018

W sprawie: klucza liczbowego wyboru delegatów.

Działając na podstawie § 5 ust. 3 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje: 
§ 1
Wybory delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów odbywać się będą proporcjonalnie do liczby członków Związku, z zastosowaniem klucza liczbowego 1:6 tj. 1 delegat przypadający na każde rozpoczęte 6 członków Związku.

Uchwała nr 84/12/2018

W sprawie: określenia trybu wyborów.

Działając na podstawie § 51 ust. 3 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje: 
§ 1
Z uwagi na zmianową organizację pracy, co utrudnia głosowanie na zebraniu, wybory delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów oraz Komisji Wydziałowych (Zakładowych) odbywać się będą w trybie poza zebraniem (z urną). 
§ 2
Wybory delegatów na MZD i władz w Sekcji Emerytów i Rencistów odbędą się na zebraniu wyborczym.

Uchwała nr 85/12/2018

W sprawie: określenia składu liczbowego niższych struktur organizacyjnych Zwiazku.

Działając na podstawie § 47 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” oraz Uchwały Nr 1 XIX KZD Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje: 
§ 1
Ustala się następujący skład liczbowy niższych struktur organizacyjnych Związku:

Okręg nr 1	- Gamrat S.A.			- Komisja Zakładowa 5 osobowa ( przew.+4 czł.)
Okręg nr 2	- Tarkett Polska Sp. z o.o.	- Komisja Zakładowa 5 osobowa ( przew.+4 czł.)
Okręg nr 3	- ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.	- Komisja Zakładowa 5 osobowa ( przew.+4 czł.)
Okręg nr 4	- Gamrat Energia Sp. z o.o.	- Komisja Zakładowa 3 osobowa ( przew.+2 czł.)
Okręg nr 5	- Solgam Sp. z o.o. 		- Komisja Zakładowa 3 osobowa ( przew.+2 czł.)
Okręg nr 6	- Koło Emerytów i rencistów 	- Komisja Koła 3 osobowa (przew.+2 czł.)
§ 2
Komisja Międzyzakładowa zobowiązuje Międzyzakładową Komisję Wyborczą do poinformowania członków o ww. ustaleniach oraz dokonanie procedury wyborczej.————————————————————————————————————————-

Zdjęcia z obrad Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 
NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A. z dnia 22.03.2014 r.


      Delegaci z „Gamrat Wykładziny” Spółka z o.o. 					Delegaci z Sekcji Emerytów: A. Dziok, J. Łodziński, M. Kras


			Sala obrad, rząd lewy					Delegaci od lewej: M. Spólnik, B. Bajgrowicz, J. Zabawa, 														     J. Krajewski

			Delegaci z Sekcji Emerytów						Delegaci od lewej: A. Gustek i J. Sokołowski

			Delegaci w trakcie głosowania						Delegaci z Centrum Energii i Mediów 

Wybory w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2014-2018

Wyniki wyborów

do władz Międzyzakładowych Związku oraz delegatów na Walne Zebrania Delegatów Regionu i Sekcji Zbrojeniowej kadencji 2014 – 2018, dokonane podczas Zakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” GAMRAT S.A. w dniu 22 marca 2014 r.

Komisja skrutacyjna w składzie:

BOROWIEC MAREK 		- przewodniczący
SIEPKOWSKA HALINA	- członek
ZAJĄC BOGUSŁAWA		- członek

Komisja stwierdza że w wyniku głosowania do władz związkowych zostały wybrane następujące osoby:

I.  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ:
Uprawnionych do głosowania		- 42
W głosowaniu udział wzięło		- 33
Głosów ważnych oddano		- 33
Ilość głosów do ważności wyboru	- 17
Ilość miejsc mandatowych		-  1
Kandydat WIESŁAW MARTOWICZ w głosowaniu tajnym otrzymał 33 głosy ważne, tym samym został wybrany na funkcję Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej.

II. CZŁONKOWIE KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ: (14 mandatów)

Powołanie Uchwałą części członków Komisji Międzyzakładowej – 8 osób.

Uchwała nr 7/XXII

Ws. powołania w skład Komisji Międzyzakładowej przewodniczących Komisji Wydziałowych
Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Gamrat SA na podstawie § 33. ust.1 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” oraz § 19 ust. 7 i § 35 ust. 5 pkt. 2 Statutu Związku, powołuje w skład Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A następujące osoby, wybrane na przewodniczących niższych jednostek organizacyjnych Związku (Komisji Wydziałowych ) :
1. BAJGROWICZ BOGUSŁAW	- Przew. KW „Solgam” Sp. z o.o.
2. DZIOK ADAM			- Przew. KW Emerytów i Rencistów
3. GAJDA JERZY			- Przew. KW Zakład Rur – Gamrat S.A.
4. KONIECZNY ANDRZEJ	- Przew. KW Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
5. KRAJEWSKI JAN		- Przew. KW Administracji – Gamrat S.A.
6. SERWA DARIUSZ		- Przew. KW Gamrat Wykładziny Sp. z o.o.
7. SKUBEL BOGUSŁAW		- Przew. KW Centrum Energia i Media – Gamrat S.A.
8. ŚLABSKI JAN			- Przew. KW Zakład Profili – Gamrat S.A.

- za uchwałą 	- 33 osoby
- przeciw		-  0 
- wstrzymało się  	-  0

2. 	Wybór pozostałych członków Komisji Międzyzakładowej w głosowaniu tajnym—6 osób:

	I tura		II tura		III tura
Uprawnionych do głosowania			- 42		42		42
W głosowaniu udział wzięło			- 33		33		34
Głosów ważnych oddano			- 33		33		34
Ilość głosów do ważności wyboru		- 17		17		18
Ilość miejsc mandatowych			-  6		 1		 1
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1/ GOLEŃ ADAM				-  9			
2/ GUSTEK ANDRZEJ			- 15		12		16
3/ HALKO KRZYSZTOF			-  7
4/ KONIECZNY MARIAN			- 14		12		18
5/ KULIG JAN				- 25
6/ LECH DARIUSZ				-  6
7/ OCHAŁEK MAŁGORZATA		- 27
8/ POTYRAŁA KAZIMIERZ		-  2
9/ RĄCZKA BOGDAN			- 14		9
10/ SKICKI BOGDAN			- 24
11/ SOKOŁOWSKI JAN			- 21
12/ SPÓLNIK MIROSŁAW			-  6
13/ ŻUKLIŃSKA MARIA			- 20

W głosowaniu tajnym w skład Komisji Międzyzakładowej zostali wybrani:
KONIECZNY MARIAN, KULIG JAN, OCHAŁEK MAŁGORZATA, SKICKI BOGDAN, SOKOŁOWSKI JAN,
ŻUKLIŃSKA MARIA

III.  CZŁONKOWIE MIĘDZYZAKŁADOWEJ KOMISJI REWIZYNEJ: (4 mandaty)

	I tura		II tura		
Uprawnionych do głosowania			- 42		42		
W głosowaniu udział wzięło			- 34		33		
Głosów ważnych oddano			- 34		33		
Ilość głosów do ważności wyboru		- 18		17		
Ilość miejsc mandatowych			-  4		 1		
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1/ IGNARSKA BARBARA			- 30
2/ LECH DARIUSZ				- 25
3/ LECHOWSKI ROBERT			- 23		19
4/ MIKOŚ EDWARD				- 23		14
5/ SMAGACKA RENATA			- 30

W głosowaniu tajnym w skład Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
IGNARSKA BARBARA, LECH DARIUSZ, LECHOWSKI ROBERT, SMAGACKA RENATA 

Kol. EDWARD MIKOŚ znajduje się na liście rezerwowej do Komisji Rewizyjnej.

IV. DELEGACI NA WZD REGIONU PODKARPACIE (3 mandaty)

	I tura		 	
Uprawnionych do głosowania			- 42		 	
W głosowaniu udział wzięło			- 34		 	
Głosów ważnych oddano			- 34		 		
Ilość głosów do ważności wyboru		- 18		 	
Ilość miejsc mandatowych			-  3		 	
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1/ KRAJEWSKI JAN			- 30
2/ MARTOWICZ WIESŁAW		- 31
3/ POTYRAŁA KAZIMIERZ		-  3
4/ SKICKI BOGDAN			- 29

W głosowaniu tajnym na delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie zostali wybrani:
KRAJEWSKI JAN, MARTOWICZ WIESŁAW, SKICKI BOGDAN

V. DELEGACI NA WZD SEKCJI KRAJOWEJ PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO (4 mandaty)

	I tura		 	
Uprawnionych do głosowania			- 42		 	
W głosowaniu udział wzięło			- 34		 	
Głosów ważnych oddano			- 34		 		
Ilość głosów do ważności wyboru		- 18		 	
Ilość miejsc mandatowych			-  4		 	
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1/ GUSTEK ANDRZEJ			- 34
2/ GRASELA ZBIGNIEW			- 33
3/ KONIECZNY ANDRZEJ		- 34
4/ KUKLA STANISŁAW			- 34

W głosowaniu tajnym na delegatów na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego zostali wybrani:
GUSTEK ANDRZEJ, GRASELA ZBIGNIEW, KONIECZNY ANDRZEJ, KUKLA STANISŁAW


Komunikat z wyborów sporządzono na podstawie oryginalnych protokołów
na których widnieją podpisy komisji skrutacyjnej tj.

1/ Borowiec Marek
2/ Siepkowska Halina
3/ Zając Bogusława


KOMUNIKAT
Zakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Gamrat SA ws. 
wyników głosowania w wyborach na kadencję 2014-2018

Na podstawie protokołów Komisji Skrutacyjnej w składzie:
ADAM DZIOK
ZOFIA MAGUDA
DANUTA MARSZAŁEK
informujemy, że w poszczególnych okręgach wyborczych uzyskano następujące wyniki głosowania:

Okręg wyborczy nr 1 – Zakład Profili

- liczba uprawnionych do głosowania	– 36 osób
- liczba głosujących 				– 33 osoby
I. Przewodniczący Komisji Wydziałowej  
- głosów ważnych oddano			- 33
- nieważnych 				-  0
- kandydat otrzymał następującą liczbę głosów :
1. Ślabski Jan				- 32 głosy
Przewodniczącym Komisji Wydziałowej został wybrany kol. Ślabski Jan.
II. Członkowie Komisji Wydziałowej  (2 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 33 
- nieważnych 				-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów :
1. GOLEŃ ADAM  				- 31		
2. SMAGACKA RENATA			- 29		

W skład Komisji Wydziałowej zostali wybrani kandydaci z pozycji od 1 do 2.
III. Delegaci na Zakładowe Zebranie Delegatów (ZZD) (6 mandatów)
- głosów ważnych oddano			- 29
- nieważnych 				-  4
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów :
 1. ŚLABSKI JAN				- 28		 
 2. HENDZEL BOŻENA			- 25		 
 3. GOLEŃ ADAM				- 24		 
 4. SMAGACKA RENATA			- 24	
 5. HALKO KRZYSZTOF			- 21	 
 6. ŻUKLIŃSKA MARIA			- 21	
 7. SKICKI BOGDAN			- 20		 
	 
Na delegatów ZZD zostali wybrani kandydaci z pozycji od 1 do 6.

Okręg wyborczy nr 2 – Zakład Rur

- liczba uprawnionych do głosowania	– 23 osoby
- liczba głosujących 				– 19 osób
I. Przewodniczący Komisji Wydziałowej  
- głosów ważnych oddano			- 19
- nieważnych 				-  0
- kandydat otrzymał następującą liczbę głosów :
1. GAJDA JERZY				- 18 głosów
Przewodniczącym Komisji Wydziałowej został wybrany kol. GAJDA JERZY.
II. Członkowie Komisji Wydziałowej  (2 mandaty)
- głosów ważnych oddano			- 19
- nieważnych 				-  0
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów :
1. RĄCZKA BOGDAN 			- 18		
2. SOKOŁOWSKI JAN			- 18		

W skład Komisji Wydziałowej zostali wybrani kandydaci z pozycji od 1 do 2.
III. Delegaci na Zakładowe Zebranie Delegatów (ZZD) (5 mandatów)
- głosów ważnych oddano			- 17 
- nieważnych 				-  2
- kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów :
 1. BOROWIEC MAREK			- 17		 
 2. GAJDA JERZY				- 16	
 3. RĄCZKA BOGDAN			- 16		 
 4. KRAJEWSKI JANUSZ			- 15		 
 5. SOKOŁOWSKI JAN			- 15		 

Na delegatów ZZD zostali wybrani kandydaci z pozycji od 1 do 5.