Pole tekstowe: Teksty zamieszczone na stronie Aktualności od dnia listopada 2011 r.
(najstarsze teksty na końcu strony)
Pole tekstowe: Tesco w podobnej sytuacji kobietę postawiło w 2013 roku kiedy także wręczono jej wypowiedzenie warunków pracy.
Wówczas Strzałkowska odwołała się do sądu pracy, który w 2014 roku przywrócił ją na stanowisko, uważając, że pracodawca nie miał podstaw do złożenia wypowiedzenia.
 	Demonstranci przyszli z transparentami: „Stop dyskryminacji’, „Za kryzys płacą pracownicy. Szefowie mają się dobrze”, „Żądamy poszanowania praw pracowniczych”, „Żądamy przywrócenia Agaty do pracy”, „Nie ma zgody na dyskryminację i szykanowanie działaczy związkowych” oraz „W tym sklepie jest przyzwolenie na szykanowanie. Wstyd, hańba!”.
	Do Rzeszowa w obronie Agaty Strzałkowskiej przybyła Elżbieta Jakubowska, szefowa „S” w Tesco Polska oraz wiceszef Komisji Krajowej „S” Tadeusz Majchrowicz. Na pikiecie nie zabrakło także szefa rzeszowskich struktur „Solidarności” Romana Jakima.
	Tak Tesco „dziękuje” swoim wieloletnim, lojalnym pracownikom za rozwój i zysk. To dla tej firmy wstyd i hańba – mówiła Elżbieta Jakubowska. – Dość dyskryminacji i szykan za działalność związkową przez przedstawicieli pracodawcy w sklepie w Rzeszowie, a także w Tesco na terenie całego kraju – dodała.
	Tadeusz Majchrowicz odczytał następnie list od Piotra Dudy, szefa „Solidarności”, który wzywa, zarząd Tesco Polska o zaprzestanie takich praktyk” – , zapowiadając jednocześnie, że spór z „S” w Tesco będzie także sporem z całym Związkiem, a sprawa zyska wymiar międzynarodowy.
– W swoich krajach potrafią przestrzegać praw pracowniczych, a w Polsce panoszą się w dalszym ciągu. Nie możemy na to pozwolić – mówił  Tadeusz Majchrowicz. Zapowiedział, że środowy protest to dopiero początek walki w obronie Agaty Strzałkowskiej, jeżeli pracodawca nadal będzie ją „szykanował”. 
	Roman Jakim również zapowiedział, że protest będzie kontynuowany. – Będziemy protestować do skutku, póki w przypadku Agaty pracodawca nie wycofa się ze swoich złych decyzji – powiedział Jakim. – Najlepiej uderzyć w tego, który stoi na czele, bo reszta się wówczas rozproszy – skomentował działania zarządu TESCO.
W pikiecie wśród przedstawicieli Zarządu Regionu Podkarpacie wziął udział Jan Krajewski, Przewodniczący KM przy Gamrat S.A.


Związkowcy Solidarności na pikiecie przed TESCO


Pani Agata Strzałkowska (z teczką), od prawej: Tadeusz Majchrowicz i Roman Jakim

Jan Krajewski z transparentem Regionu Podkarpacie

Narodowe Święto Niepodległości

100 lat Niepodległej 1918-2018

Program obchodów
11 listopada:

 9,00  – Msza św. w Sanktuarium Św. Antoniego w Jaśle   
        {kościół Franciszkanów)
10,10  – przemarsz ulicami miasta
10,30  – Apel Pamięci i złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego 
        Żołnierza (Park Miejski)
12,00  – „W południe 11 listopada zaśpiewajmy razem 
        Hymn” (płyta Rynku)
17,00  – „Ojczyzna – serce nasze własne” – widowisko słowno- 
        muzyczne zespołów artystycznych 
        (sala widowiskowa JDK)
Imprezy towarzyszące:
- 9 listopada godz. 17.30 - Świętujmy razem – rodzinne spotkanie z okazji Święta Niepodległości w Młodzieżowym Domu Kultury
- 10 listopada godz. 17,00 – „Niepodległa” – koncert grup wokalnych MDK – Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
- 13 listopada 9,00 – 15,00 – Góra Liwocz – IX Pieszy Rajd NiepodległościZebranie Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność”

	W dniu 29 października br w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. 
W porządku obrad znalazły się następujące tematy:
informacja Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej o działalności Związku za okres od poprzedniego posiedzenia KM
przedstawienie przez Przewodniczących Komisji Zakładowych sytuacji w poszczególnych Spółkach wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej, oraz problemów wymagających podjęcia określonych działań
omówienie problematyki płacowej w Spółkach tj. zakresu dokonanych podwyżek oraz stan działań podjętych pod tym względem tam gdzie podwyżek nie było lub były niewystarczające
wybory Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy w „Tarkett Polska” i „Gamrat” S.A. w związku z upływem kadencji ZSIP,
przyjęcie do Związku nowych członków
sprawy organizacyjne i finansowe

Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie 
NSZZ „Solidarność” w Krośnie

	W dniu 22 października w swojej siedzibie w Krośnie obradował Zarząd Regonu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, pod przewodnictwem Przewodniczącego Tadeusza Majchrowicza. W zebraniu uczestniczył członek ZR Przewodniczący KM przy Gamrat S.A. Jan Krajewski.
	Na wstępie zebrania kol. Majchrowicz poinformował o działalności Związku na szczeblu krajowym i regionalnym. Informację uzupełnili szefowie oddziałów Zarządu Regionu z Jasła Paweł Pietrusza i Sanoka Andrzej Szall oraz Wojciech Jarząb członek Rady Dialogu Społecznego w Rzeszowie.
	Następnie, w trakcie posiedzenia, Zarząd Regionu omawiał następujące kwestie:
peregrynację Obrazu M.B. Robotników po parafiach Regionu Podkarpacie
obchody rocznicy śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – kapelana Solidarności
karty rabatowe dla członków Związku uprawniające do zniżek na stacjach LOTOS
wyniki wyborów samorządowych
rozliczenie finansowe Zarządu Regionu za III kwartały br. oraz wstępny projekt budżetu na 2019 r.
sprawy organizacyjne oraz decyzje finansowe
Informacja o wydaniu przez Zarząd Regionu książki o ks. dr Stanisławie Marczaku, duszpasterzu z Jasła pt; „ Prawda, wolność i Solidarność”

Rozmowy o premii w Tarkett

	W dniu 8 października w firmie Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie dotyczące zmiany zasad wypłaty premii kwartalnej dla pracowników Spółki tj. tzw. „bonusu” 
	W spotkaniu udział wzięli Dyrektor Marek Skalski i HR Menager Agnieszka Surmacz, oraz przedstawiciele związków zawodowych w osobach: Jan Krajewski i Dariusz Serwa – NSZZ „Solidarność”, Wacław Mikrut i Mirosław Pniak – ZZ „Chemik”.
Najważniejsze kryteria nowej formy premii (bonusu) to:
- comiesięczna wypłata premii wraz z wynagrodzeniem za dany miesiąc
- bazowa wysokość premii to 10 % wynagrodzenia pracownika, po spełnieniu kryteriów, które są uzależnione od zadań przypisanych dla określonego działu ,
- wysokość premii byłaby korygowana w górę lub w dół w zależności od stopnia realizacji ustalonych kryteriów
- zmniejszenie wysokości premii, lub jej brak dla wszystkich pracowników byłby uzależniony jak dotychczas od wystąpienia pożarów spowodowanych nieostrożnością pracowników oraz kosztów celowych zniszczeń lub kradzieży składników majątku Spółki
- 30 % premii pozostawało by w dyspozycji przełożonego do podziału na pracowników wg istotnych czynników związanych z realizacją zadań, jakością pracy i dyspozycyjnością. 
- pracownicy karani dyscyplinarnie byliby pozbawieni premii za dany miesiąc w którym kara została nałożona
- za absencję w pracy (chorobowe, urlopy macierzyńskie i tacieżyńskie, opieka, urlopy wychowawcze i bezpłatne) premia byłaby potrącana: 1-2 dni robocze -40 %, 3-4 dni – 60 %, powyżej 4 dni – brak premii. 	
W trakcie dyskusji zaproponowano pewne korekty dotyczące przedstawionej propozycji, takie jak:
- zróżnicowanie potrącenia premii w zależności od rodzaju kary dyscyplinarnej tj. upomnienia lub nagany
- ustalenie, że dopiero absencja powyżej 5 dni roboczych pozbawia prawa do premii
- przekazanie do dyspozycji przełożonych potrąconych kwot premii do rozdziału pomiędzy podległych pracowników
	Związki zawodowe niezwłocznie przedstawią swoje stanowisko ws. propozycji, tak aby za październik br premia została wypłacona na nowych zasadach.

Pielgrzymka zbrojeniówki
Jak co roku, w dniu imienin Patrona św. Michała, pracownicy Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego już po raz 23 pielgrzymowali do Sanktuarium M.B. Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Na tych uroczystościach nie zabrakło także pracowników naszego Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. na czele z Zarządem Spółki tj. Prezesem Panem Andrzejem Cholewiakiem i Wiceprezesem Krzysztofem Ziemińskim oraz pielgrzymami z innych firm Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „GAMRAT” S.A. wraz z Przewodniczącym Janem Krajewskim. 
Tegoroczna pielgrzymka miała wymiar szczególnie uroczysty, gdyż w trakcie Mszy świętej został poświęcony Sztandar firmy ZPS „Gamrat”. Msza święta w intencji pracowników ww. zakładów została poprzedzona procesją z obrazem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz jego relikwiami. Koncelebrze przewodniczył ks. Prałat gen. Brygady dr Sławomir Żarski, który wygłosił także homilię. 
Po jej zakończeniu przedstawiciel Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył zasłużonym działaczom związkowym medale i odznaczenia za działalność na rzecz obronności kraju.

Sztandary przed obliczem M.B. Ostrobramskiej

Sztandar ZPS „Gamrat” wraz z pocztem w składzie: Weronika Lach, Mateusz Stęgowski, Katarzyna Piotrowska. Obok stoją Przewodniczący ZR Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz i Prezes Zarządu ZPS „Gamrat” Andrzej Cholewiak

Od prawej stoją: członek KM Henryk Liszka i Przewodniczący  KM Jan Krajewski

Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
Od lewej: Andrzej Gustek, Dariusz Serwa, Józef Łodziński

Więcej zdjęć z Pielgrzymki do Skarżyska Kamiennej w zakładce „Galerie zdjęć”

Kontrola Komisji ds. BHP w Gamrat S.A.

     Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w dniu 24 września dokonała kontroli pomieszczeń sanitarnych, urządzeń produkcyjnych, stanu obiektów i stanowisk pracy, w Dywizji Surowcowni i Centrum Jakość, pod katem spełnienia wymogów z zakresu BHP. 
W składzie Komisji znalazły się następujące osoby: Maciej Patyk – Kierownik Działu BHP i OS – przewodniczący, oraz członkowie:
Agata Żebracka – lekarz medycyny pracy, Janina Gucwa – pielęgniarka KEMED, Wiesław Zagórski – profilaktyk pożarnictwa, Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność”, Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”. Komisję oprowadzali przedstawiciele kierownictwa kontrolowanych działów.
	W toku kontroli Komisja nie stwierdziła rażących przypadków łamania zasad BHP, a jedynie drobne uchybienia, które zostały umieszczone w protokole pokontrolnym i przekazane Zarządowi „Gamrat” S.A. celem podjęcia decyzji, co do sposobu ich eliminacji.

Pielgrzymka na Jasną Górę

	W dniach 15-16 września na Jasnej Górze w Częstochowie obyły się uroczystości związane z XXXVI Pielgrzymką Ludzi Pracy, którą zapoczątkował w 1982 roku bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności. Ze Związku „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w Pielgrzymce uczestniczyło 35 osób ze spółek: Gamrat, Tarkett, ZPS Gamrat, oraz Koła Emerytów. Obecny był także Sztandar Związku.
	Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda wygłosił do zebranych przemówienie w którym, stwierdził m.in. że przed Związkiem są kolejne wyzwania. – 2 czerwca 1979 r. podczas pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski i po jego słynnych słowach na Placu Zwycięstwa, wierni odśpiewali „My chcemy Boga”. My dzisiaj też, jako ludzie „Solidarności”, tutaj na wzgórzu jasnogórskim, w trudnych momentach naszej Ojczyzny, gdzie są ataki na Kościół katolicki, są ataki na wartości takie jak rodzina, musimy z tego wzgórza głośno powiedzieć „My chcemy Boga, my poddani”. Szczęść Boże Polsce, szczęść Boże „Solidarności” – zakończył Piotr Duda.
	Uroczystości związane z Pielgrzymką Ludzi Pracy zakończyła Msza Święta koncelebrowana na szczycie Jasnej Góry, której przewodniczył ks. Abp Józef Kupny, a homilię wygłosił abp Andrzej Dzięga - Metropolita szczecińsko-kamieński, który wzywał do modlitwy o mądre, słuszne i uczciwe zadbanie o polski dom, ewangeliczne budo-wanie ducha ludzkiej solidarności i patrzenie sercem na swoją pracę.
	Z organizacją Pielgrzymki Ludzi Pracy wiąże się tradycja peregrynacji obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności. W tym roku podczas Mszy św. na Jasnogórskim Szczycie obraz został przekazany z Regionu Zachodniopomorskiego do Regionu Podkarpacie, który w przyszłym roku zorganizuje Pielgrzymkę Ludzi Pracy. Zatem przez najbliższy rok, do września 2019 r., obraz będzie peregrynował po parafiach na terenie Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, duchowo przygotowując członków „Solidarności” do wrześniowego wydarzenia.
	Uroczyste powitanie obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności na podkarpackiej ziemi nastąpi podczas Mszy św. w najbliższą niedzielę 23 września o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej uroczystości.


Wystrój Ołtarza na szczycie Jasnej Góry


Pielgrzymi u stóp Jasnej Góry

Poczet sztandarowy Związku: Marian Sikorski, Jan Krajewski, Józef Łodziński


Obraz Matki Bożej Robotników. Obok stoją Piotr Duda, oraz poczet sztandarowy i przedstawiciele ZR Podkarpacie na czele z Przewodniczącym Tadeuszem Majchrowiczem

Rozmowy płacowe w Gamracie
	W dniu 11 września z inicjatywy związków zawodowych, w siedzibie Spółki, odbyło się spotkanie z Zarządem „Gamrat” S.A. ws. podwyżek wynagrodzeń pracowników. 
	W spotkaniu udział wzięli: Prezes Zarządu Michał Mróz, Członek Zarządu Jerzy Pachana, Solidarność - Jan Krajewski, Jan Ślabski, Jerzy Gajda, Maria Żuklińska , Związek Zawodowy „Chemik” - Wacław Mikrut.
	Na wstępie spotkania na ręce Prezesa „Gamrat” S.A. związki zawodowe złożyły pismo ws. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Spółki. 
	Następnie członkowie Zarządu zapoznali związkowców z wskaźnikami ekonomicznymi firmy oraz danymi dotyczącymi średnich płac w poszczególnych działach i grupach zawodowych. Odnieśli się także do realnych możliwości płacowych Spółki, w coraz bardziej konkurencyjnym rynku produkowanych wyrobów. Stwierdzili też, że Firma powinna poszukiwać nowych wyrobów i unowocześniać park maszynowy, co wymaga dużych nakładów finansowych. 	
	Przedstawiciele związków zawodowych w dyskusji kładli nacisk na systematyczne, coroczne podwyżki wynagrodzeń, bo koszty życia stale wzrastają. Poza tym, argumentowali, ze wiele okolicznych firm oferuje lepsze płace, co może prowadzić do odchodzenia najlepiej wykwalifikowanych pracowników. 	Zarząd „Gamrat” S.A. poinformował związki, że decyzje ws. wniesionych postulatów przedstawi w II połowie października, po zatwierdzeniu budżetu Spółki na 2019 rok przez Radę Nadzorczą.
Spotkanie w Tarkett

	W dniu 29 sierpnia w siedzibie Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli: Dyrektor Marek Skalski, Agnieszka Surmacz, Ewelina Grzywacz oraz ze strony związków zawodowych : Jan Krajewski i Dariusz Serwa – NSZZ „Solidarność”; Wacław Mikrut, Mirosław Pniak – ZZ „Chemik”
W trakcie spotkania poruszono następujące tematy:
omówiono problematykę dot. poziomu zatrudnienia w Spółce, w tym kwestię obsad na określonych liniach produkcyjnych oraz coraz częstsze przypadki zwalniania się pracowników
omówiono projekt nowego brzemienia załącznika do Regulaminu wynagradzania „Quick Kaizen” – oceny i nagra-dzania pomysłów pracowników. Projekt ten w stosunku do poprzedniego podnosi ilość i wysokość nagród dla praco-wników, którzy będą zgłaszać wnioski w zakresie redukcji kosztów, ułatwień w wykonywaniu pracy, skrócenia czasu realizacji procesu pracy, poprawy jakości oraz w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowe regulacje obowiązują od 1.09.2018 r.
organizacje związkowe złożyły na ręce Dyrektora Skalskiego pismo w sprawie wzrostu poziomu wynagrodzeń w Spółce w 2019 roku. W piśmie tym związki zawodowe postulują do władz Tarkett aby w procesie planowania na przyszły rok uwzględniono zwiększenie funduszu płac o 15 %, co pozwoliło by w roku 2019 w istotny sposób podnieść wynagrodzenia pracownicze.
KOMUNIKAT

ws. pielgrzymki autokarowej do Częstochowy 
w dniu 15/16 września 2018 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że jak co roku w trzecią niedzielę września, która w tym roku przypada 16 września, Solidarność organizuje Pielgrzymkę autokarową na Święto Ludzi Pracy do Częstochowy.

Zapisy na wyjazd przyjmowane są w biurze Związku tel. 491 4785 w terminie do 5 września 
Kosz wyjazdu wynosi: 
członkowie NSZZ „Solidarność” 
   oraz członkowie ich rodzin       - 20 zł od 1 osoby
pozostałe osoby	   	    - 80 zł od 1 osoby
W cenie wyjazdu wliczony jest przejazd + ubezpieczenie.
Wyjazd jest planowany w dniu 15 września (sobota) o godz. 23,30 spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, następnie przez „Gamrat”. 
Powrót w godzinach wieczornych w niedzielę.
Warunkiem organizacji wyjazdu jest odpowiednia 
liczba chętnych

Spotkanie Premiera RP z Solidarnością

	Obradująca w dniu 7 sierpnia w Gdańsku nadzwyczajna Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowa dotyczyła realizacji trzech głównych postulatów Związku: podwyżek w państwowej sferze budżetowej, wzrostu płacy minimalnej oraz odmrożenia kwoty bazowej naliczania funduszu socjalnego. Premier zobowiązał się, że w trybie pilnym zaproponuje sposób, terminy i zakres realizacji postulatów.
	Blisko pięciogodzinna dyskusja dot. również innych kwestii zgłaszanych przez branże i regiony Solidarności.
Członkowie Komisji Krajowej po dyskusji i ocenie spotkania zdecydowali, że oczekują do kolejnego posiedzenia Komisji Krajowej, które odbędzie się w Gdańsku 29 sierpnia, konkretnej i formalnej propozycji rządu. 
Od tej propozycji Solidarność uzależnia dalsze decyzje, które podejmie 29 sierpnia.


Wycieczka na Słowację

	NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. zorganizował w dniu 28 lipca wyjazd na Słowację do Aquaparku Vodny Svet. 
W wycieczce uczestniczyli członkowie Związku wraz z rodzinami ze Spółek: Gamrat S.A., Tarkett Polska i Solgam. 
Tegoroczne lato jest wyjątkowo kapryśne, ale jednak udało się trafić na idealną pogodę, gdyż było upalnie, a od czasu do czasu Słońce zachodziło za niewielką chmurkę dając chwilę wytchnienia. Dzięki temu, pomimo krótkiego pobytu, wielu uczestników przywiozło niezłą opaleniznę.


Piękna pogoda sprzyjała kąpielom w basenach


Tylko dla odważnych


A tutaj jest miejsce dla dzieci i mniej odważnych


Sztuczna fala cieszy się dużą popularnością


Nawet ciuchcia przyjechała po dzieci

Wycieczka na Słowację
 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” SA organizuje w dniu 28 lipca (sobota) dla członków Związku i ich rodzin, wycieczkę do ośrodka „Vodny Svet” w Svidniku na Słowacji. 
Do dyspozycji gości są tam m.in.:
- baseny dla dzieci i dorosłych na zewnątrz oraz kryty z podgrzewaną wodą
- zjeżdżalnie o różnym stopniu trudności, sztuczna fala
- trampoliny, siatkówka plażowa, dmuchane zjeżdżalnie
- bogate zaplecze gastronomiczne
- wypożyczalnia leżaków
- miejsce do rozłożenia koców i leżaków
Opłata od 1 osoby wynosi 10 zł
W cenie wyjazdu wkalkulowano przejazd autokarem, ubezpieczenie i wejście do ośrodka na cały dzień. 
Gdyby pogoda nie dopisała, to na terenie Ośrodka jest kryty basen termalny z jacuzzi, z którego można za dodatkową opłatą skorzystać. Cena z 3 godziny – dorośli 11 Euro, dzieci do 140 cm – 7 Euro.
Zapisy do dnia 26 lipca, w biurze Związku 
tel. 491 4785
Przy zapisie niezbędny jest nr PESEL, oraz wniesienie opłaty.
Wyjazd jest zaplanowany w dniu 28.07 o godz. 8,00 z Osiedla Gamrat, a następnie o 8,15 z Jasła spod JDK.
Powrót w tym samym dniu w godzinach wieczornych.
Na wyjazd prosimy o zabranie dowodów osobistych, na wypadek kontroli Straży Granicznej

Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie
	W dniu 9 lipca w Krośnie odbyło się pierwsze w nowej kadencji zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, w którym uczestniczył Przewodniczący KM przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.
  W porządku obrad znalazły się następujące tematy:
ślubowanie nowo wybranych członków Zarządu Regionu
uchwalenie Regulaminu obrad Zarządu Regionu
informacja Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza o bieżących działaniach Związku
wybór 9 osobowego Prezydium Zarządu Regionu w skład którego weszli:
1. Tadeusz Majchrowicz	- Przewodniczący	- Krosno
2. Wojciech Jarząb		- Zastępca		- Krosno
3. Andrzej Gorczyński	- Zastępca		- Sanok
4. Paweł Pietrusza		- Zastępca/Sekretarz	- Jasło
5. Lucjan Fejkiel		- Zastępca ds.rozwoju - Krosno
6. Andrzej Szall		- Skarbnik		- Sanok
7. Wojciech Konieczny	- Członek		- Jasło
8. Krzysztof Fal		- Członek		- Krosno
9. Vacat			- mandat będzie obsadzony przez repr. 
				 Brzozowa
upoważnienie członków Prezydium do czynności prawnych
wybór kandydatów do Powiatowych Rad Rynku Pracy
działalność Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Rzeszowie
decyzje finansowe i organizacyjne
zaproszenie na Nabożeństwo Fatimskie do Miejsca Piastowego w dniu 4 sierpnia

XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Podkarpacie NSZZ „Solidarność”

	W dniu 28 czerwca w Krośnie odbyło się XXV sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”. Organizację Międzyzakładową przy „Gamrat” S.A. reprezentowało 3 delegatów: Jan Krajewski (Gamrat), Bogdan Skicki (Gamrat), Robert Lechowski (Tarkett). 
	Gośćmi obrad byli m.in. Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej Związku, Roman Jakim – Przewodniczący Regionu Rzeszowskiego, Ks. Krzysztof Mijal – Duszpasterz Ludzi Pracy w naszym Regionie, Adam Tuleja – Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Krośnie oraz przedstawiciele organizacji społecznych, służb mundurowych i mediów na czele z TVP Rzeszów, która wyemitowała w „Aktualnościach” reportaż z obrad WZD. Ponadto, obecni byli również Laureaci konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. 
	W pierwszej części zebranie miało charakter sprawozdawczy, tzn. odczytano i przyjęto sprawozdania z działalności Zarządu Regionu oraz Komisji Rewizyjnej za okres kadencji. Następnie odbyły się wystąpienia zaproszonych gości, w tym Piotra Dudy, który poinformował delegatów o efektach działań Związku w minionej kadencji oraz o dalszych planach dot. realizacji postulatów NSZZ „Solidarność”. Delegaci mieli możliwość zadawania pytań do Przewodniczącego KK, na które udzielał on odpowiedzi. 
	Głównym jednak celem zebrania był wybór władz Regionu Podkarpacie i delegatów na Krajowy Zjazd na kadencję 2018-2022. Przewodniczącym Zarządu Regionu został ponownie wybrany kol. Tadeusz Majchrowicz, który będąc jedynym kandydatem uzyskał ponad 92 % głosów. Wybrano także 21 członków Zarządu Regionu, w którego skład wszedł Jan Krajewski, 7 osobową Komisję Rewizyjną oraz 3 delegatów na Zjazd Krajowy: Tadeusz Majchrowicz, Wojciech Jarząb (Huta Szkła w Krośnie) oraz Janusz Lech (Goodrich Aerospace). 	Delegaci przyjęli cały szereg uchwał, stanowisk i apeli, w których zawarto program NSZZ „Solidarność” na najbliższe lata. Również uchwały przyjęte podczas Międzyzakładowego Zebrania Delegatów przy „Gamrat” S.A. z dnia 23 marca 2018 r. uzyskały akceptację regionalnych delegatów. Jedna dotyczyła stworzenia możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek osób które przepracowały : 35 lat kobiety i 40 lat mężczyźni. Zaś druga z nich dotyczyła wprowadzenia do Kodeksu Pracy obligatoryjnego dodatku za pracę w niedzielę i święta.


Poczet sztandarowy Zarządu Regionu. Po prawej Jan Krajewski    z OM Gamrat S.A.

Przemawia Piotr Duda. Po prawej Prezydium Zjazdu: Jan Krajewski, w środku prowadzący obrady Wojciech Jarząb

Delegaci Walnego Zebrania Regionu Podkarpacie.               Od lewej: Robert Lechowski i Bogdan Skicki

Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie wybrany na nową kadencję w latach 2018-2022

Komunikat
dot. organizacji spotkania integracyjnego 
pracowników „Gamrat” S.A

  	Organizacje związkowe działające w „Gamrat” S.A.  informują, że w dniu 
14 lipca (sobota) o godz. 1800
w Zajeździe „Pod Goleszem” odbędzie się spotkanie integracyjne pracowników „Gamrat” S.A. 
Zainteresowanych udziałem prosimy o zapisywanie się w terminie do dnia 9 lipca 2018 r, u przedstawicieli związków tj.: 
Jana Ślabskiego (Profile), Marka Olbrota (Rury), Wiesławy Rączki (Dyrekcja).
Koszt uczestnictwa:
- 10 zł członkowie związków
- 30 zł pozostali pracownicy
Warunkiem organizacji imprezy jest zgłoszenie się odpowiedniej ilości osób. 

Zebranie Komisji Międzyzakładowej

	W dniu 26 czerwca br. w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy GAMRAT S.A.
W porządku zebrania znalazły się następujące tematy:
Informacja Przewodniczącego KM o najważniejszych kwestiach będących przedmiotem działania Związku od ostatniego zebrania
Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji Zakładowych ze spółek: Gamrat, Tarkett, Energia i ZPS informacji o sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz problemów wymagających podjęcia określonych działań,
Uchwała ws. upoważnienia osób do zmian zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Zakładu Produkcji Specjalnej
Sprawy BHP w Gamrat S.A. – stanowisko ws. ograniczenia świadczeń z tytułu warunków pracy
Realizacja uchwał XXII Międzyzakładowego Zebrania Delegatów z dnia 24.03.2018 r. oraz przygotowanie do zebrania sprawozdawczo-wyborczego w Regionie Podkarpacie zaplanowanego na dzień 28 czerwca 2018 r.
Przyjęcie do Związku nowych członków.
Sprawy organizacyjne i finansowe.
Wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji BHP w „Gamrat” S.A.

	W dniu 14 czerwca 2018 r. w biurze Kierownika Działu BHP odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy poświęcone aktualizacji Wykazu środków ochrony osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego.
W spotkaniu udział wzięli:
Maciej Patyk – Kierownik BHP, Agata Żebracka – lekarz medycyny pracy, Paweł Tomasik – Kierownik Dz. Administracji, Jan Sokołowski – Społeczny Inspektor Pracy, Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność, Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”.
W trakcie spotkania omówiono następujące kwestie:
protokół Komisji ds. świadczeń z tytułu warunków pracy z dnia 8.06.2018 r.
wniosek Szefa Centrum Jakość w sprawie zmian sortów odzieżowych dla 2 stanowisk
wniosek Kierownika Magazynu Profili ws. przydziału odzieży dla stanowiska „specjalista ds. gospodarki magazynowej”
wydzielenie ze struktur organizacyjnych „Gamrat” S.A. nowego podmiotu p.n. Gamrat WPC sp. z o.o.
zmiana nazewnictwa stanowisk w Dywizji Utrzymania Ruchu
	Komisja w nawiązaniu do ww. zagadnień dokonała stosownej aktualizacji Wykazu norm środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Pielgrzymka do Warszawy

W Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie, w dniu 3 czerwca, odbyły się uroczystości IX Święta Dziękczynienia. W tym roku uroczystościom towarzyszyło hasło "Dziękujemy za niepodległość". Obchody rozpoczęła procesja z relikwiami św. siostry Faustyny Kowalskiej, która wyruszyła do Świątyni z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
	W Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie sprawowana była msza święta w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej prezydent Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz przedstawicieli Episkopatu Polski. Gospodarzem uroczystości był metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Mszy przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak, a homilię wygłosił metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.
	W trakcie Mszy Prezydent zapalił „Świecę Niepodległości” podarowaną w 1867 roku przez Papieża Piusa IX z życzeniem, by zapłonęła wówczas, gdy Polska będzie wolna. W 1920 roku po raz pierwszy zapalił ją Marszałek Sejmu Ustawodawczego Wojciech Trąmpczyński. Świeca ta odtąd ma być zapalana z okazji najważniejszych wydarzeń narodowych i kościelnych.
	Po mszy, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablic upamiętniających diecezje, które swą ofiarnością przyczyniły się do budowy Świątyni Opatrzności Bożej. Po odsłonięciu głos zabrał prezydent Andrzej Duda, który wyraził ogromną wdzięczność wszystkim tym, którzy od 1939 r. walczyli o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę, bez których nie byłoby tej Polski, którą mamy dzisiaj, gdyby nie wasze męstwo, gdyby nie wasza odwaga – powiedział. I dodał: – Jestem za to ogromnie wdzięczny eminencji księdzu kardynałowi, polskiemu Kościołowi, wszystkim tym, którzy przez tyle lat, od 1939 r. o tę wolną, suwerenną, niepodległą Polskę walczyli i bardzo często ginęli i cierpieli. Prezydent przekazał flagę narodową w specjalnej, prezydenckiej wersji. 
      W uroczystościach wzięły udział delegacje z zakładów pracy Podkarpacia ze sztandarami, wśród których nie zabrakło sztandaru NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. oraz członków Związku ze spółek Gamrat, Tarkett, Solgam i Koła Emerytów.Sztandary z Regionu Podkarpacie Procesja ulicami Warszawy do Świątyni Opatrzności BożejMsza św. w intencji OjczyznyZapalenie Świecy Niepodległości przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Po lewej kard. Kazimierz Nycz, po prawej Marszałek Sejmu Marek Kuchciński

Spotkanie Delegatów Regionu z terenu jasielskiego

	W dniu 29 maja w Oddziale Zarządu Regionu Podkarpacie w Jaśle, przy ul. Wincentego Pola odbyło się spotkanie delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie z terenu jasielskiego z Przewodniczącym Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeuszem Majchrowiczem będącym równocześnie Wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
	T. Majchrowicz oświadczył, że się będzie ponownie ubiegał o wybór na Przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie i poprosił delegatów o poparcie jego kandydatury. Poinformował także, że ustalono klucz liczbowy wyboru członków Zarządu Regionu i w liczącym 21 osób składzie ( + przewodniczący ZR) na Jasło przypada 5 mandatów. 
	Ustalono wstępnie, że kandydatami do Zarządu Regionu będą przedstawiciele największych organizacji z terenu powiatu jasielskiego. W tej grupie na drugim miejscu jest Organizacja Międzyzakładowa przy „Gamrat” S.A. zrzeszająca ponad 250 członków. Bardziej liczna jest tylko Organizacja Oświaty którą tworzy ponad 40 szkół i zrzesza nieco ponad 300 członków.

Ostatnie zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie mijającej kadencji

	W dniu 28 maja odbyło się w Krośnie ostatnie zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie mijającej kadencji, pod przewodnictwem Tadeusza Majchrowicza, Przewodniczącego ZR. W zebraniu uczestniczył członek ZR z ramienia OM przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.
Wybory nowego Zarządu Regionu odbędą się w dniu 28 czerwca 2018 r. podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów wybranych w poszcze-gólnych zakładach zarejestrowanych w Regionie Podkarpacie w Krośnie. Organizację Międzyzakładową NSZZ „S” przy „Gamrat” S.A. będą reprezentować delegaci: Jerzy Gajda, Jan Krajewski, Bogdan Skicki (Gamrat) i Robert Lechowski (Tarkett).
W trakcie obrad Zarząd Regionu podjął następujące tematy:
Informacja Przewodniczącego ZR o działaniach Związku na szczeblu Regionu i Komisji Krajowej za okres od ostatniego zebrania
Przyjęcie projektów uchwał pod obrady WZD w dniu 28.06.2018 r.
Omówienie przygotowań do sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Delegatów
Działania wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO
Organizacja wyjazdu do Warszawy w dniu 3 czerwca na uroczystości Święta Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej
Sprawy organizacyjne i finansowe

Przewodniczący Zarządu Regionu Tadeusz Majchrowicz
oraz tort dla kończących kadencję członków Zarządu Regionu
Pole tekstowe: Rozmowy płacowe w Tarkett

	W dniu 16 maja w siedzibie Spółki Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie poświęcone podwyżkom wynagrodzeń w którym uczestniczyli:
Ze strony pracodawcy: 
Marek Skalski 		– Dyrektor Generalny, 
Agnieszka Surmacz 	– HR Manager, 
Anna Kmiotek 		– HR Specialist
Ze strony związków zawodowych: 
NSZZ „Solidarność” 	– Jan Krajewski, Dariusz Serwa, 
                 	  Wiesław Martowicz, 
ZZ „Chemik” 			– Wacław Mikrut, Mirosław Pniak
 	W trakcie spotkania związki zawodowe otrzymały propozycję podwyżki wynagrodzeń, której średnia wysokość wynosi 6,16 %, z terminem wejścia w życie od maja 2018 r., oraz wyrównaniem od 1 stycznia 2018 r. Podział środków na poszczególnych pracowników został dokonany na podstawie oceny przełożonych i wynikającej z niej punktacji.
	Przedstawiciele związków zawodowych postulowali zwiększenie skali podwyżek i podniesienie punktacji w grupie pracowników dobrych i bardzo dobrych oraz korzystniejsze zapisy dla pracowników którym przedłużono umowy o pracę.
	Pan Marek Skalski oświadczył, że wielkość proponowanych podwyżek i tak przekracza poziom ujęty w budżecie Grupy Tarkett i nie widzi możliwości ich dalszego zwiększenia. 
Co do pracowników z którymi zawarto kolejne umowy o pracę, to każdy z nich otrzymał w nowej umowie wyższą stawkę, a ewentualna podwyżka zostanie przyznana o ile z oceny i punktacji to wynika. W tej sprawie przychylił się do wniosku związków zawodowych aby wyrównanie do nowej stawki obowiązywało od 1 stycznia br, a nie od daty podpisania umowy.
	Spotkanie zakończyło się deklaracją ze strony związków zawodowych, że przedstawiona propozycja zostanie przekonsultowana i w najbliższym czasie zostanie podpisane ewentualne porozumienie.
	W dniu 21 maja 2018 r. po dokonaniu niewielkich korekt w stosunku do pierwotnej propozycji, Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” Jan Krajewski i Przewodniczący ZZ „Chemik” Wacław Mikrut podpisali porozumienie z Dyrektorem Generalnym Panem Markiem Skalskim, wprowadzające podwyżki w życie.

Wyjazd do Warszawy 
na Święto Dziękczynienia

	Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz i Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda serdecznie zapraszają do udziału w Święcie Dziękczynienia, które odbędzie się w niedzielę 3 czerwca w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 
	Tegoroczne Święto Dziękczynienia wpisuje się w program obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i odbędzie się pod hasłem: „Dziękujemy za Niepodległość”. Dajmy publiczne świadectwo wiary i miłości do Ojczyzny i przybądźmy wraz z rodzinami na uroczystości. 
	W ramach uroczystości odbędzie się uroczysty przemarsz z relikwiami świętych i błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej, w tym św. siostry Faustyny Kowalskiej i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie o godz. 12.00 odbędzie się dziękczynna Msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem Prymasa Polski Wojciecha Polaka.
Zainteresowani wyjazdem mogą się zapisywać w biurze Związku do dnia 25 maja br. tel. 491 4785

Wyjazd dla członków Związku i ich rodzin jest bezpłatny Wstępny termin wyjazdu ustalono w niedzielę 3 czerwca 
o godz. 2,30 spod ZUS w JaśleŚwięto Konstytucji 3 Maja

	W dniu 3 maja w Jaśle odbyły się obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji ojczyzny, odprawioną na płycie jasielskiego Rynku pod przewodnictwem księdza prałata Stanisława Słowika - dyrektora diecezjalnej Caritas w Rzeszowie.
Oprawę mszy św. uświetniły: Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta, chór „Echo” oraz chór „Soli Deo”.
	Następnie uczestnicy obchodów Święta Narodowego Konstytucji 3-go Maja: mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, delegacje szkół i instytucji oraz poczty sztandarowe, w uroczystym pochodzie ulicami miasta przeszli do Parku Miejskiego w Jaśle. Na trasie pochodu parlamentarzyści oraz samorządowcy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 200 rocznicę Konstytucji 3 Maja.
	W jasielskim parku orkiestra dęta wykonała Hymn Państwowy, a okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Jasła, Ryszard Pabian.
	Na zakończenie uroczystych obchodów święta 3-go Maja odbył się koncert laureatów konkursu „Niepodległa, Niepokorna”, zorganizowanego przez Jasielski Dom Kultury w Jaśle.   
	W jasielskich uroczystościach uczestniczyła delegacja NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ze sztandarem Związku.


Msza Św. w intencji Ojczyzny — z prawej ks. Stanisław Słowik

Poczet ze Sztandarem NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Grupa rekonstrukcyjna — Szwadron Ułanów

Przemawia Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian

Nieciecza – Śląsk Wrocław

	W dniu 20 kwietnia br. na stadionie w Niecieczy odbył się mecz Ekstraklasy piłki nożnej Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Śląsk Wrocław, w którego składzie od niedawna występuje jaślanin Mateusz Cholewiak. 
W meczu tym uczestniczyła 44 osobowa grupa kibiców – członków NSZZ „Solidarność” ze Spółek: Gamrat S.A., Tarkett Polska, Zakład Produkcji Specjalnej i Solgam. Drużyna z Niecieczy w tym spotkaniu poniosła porażkę 1:2 i jest duże prawdopodobieństwo, że spadnie do I ligi, podobnie jak zespół Sandecja Nowy Sącz, której los jest już raczej przesądzony. 
Szkoda gdyby tak się stało, bo musielibyśmy na mecze ekstraklasy jeździć do Krakowa albo do Kielc. Trzymamy zatem kciuki za Niecieczę, aby nie traciła wiary we własne siły i zawalczyła o utrzymanie.Spotkanie w Tarkett Polska
ws. 12 godzinnego systemu pracy

	19 kwietnia w siedzibie Spółki Tarkett Polska odbyło się spotkanie poświęcone propozycji wprowadzenia 12 godzinnego systemu pracy na niektórych liniach produkcyjnych. W spotkaniu tym wzięli udział:
Ze strony pracodawcy: 
Marek Skalski – Dyrektor Generalny, Bogusław Gulczyński – kierownik produkcji, Agnieszka Surmacz – HR Manager
Ze strony związków zawodowych: 
NSZZ „Solidarność” Jan Krajewski, Dariusz Serwa, Wiesław Martowicz, Robert Lechowski; 
ZZ „Chemik” – Wacław Mikrut, Mirosław Pniak
	Na wstępie Kierownik Gulczyński przedstawił koncepcję wprowadzenia 12 godzinnego dnia pracy. Zamiar ten jest podyktowany dużymi stratami powstającymi przy obecnym 2 zmianowym systemie pracy, powodującym konieczność wielokrotnego zatrzymywania i wznawiania produkcji. W proponowanym systemie 12 godzinnym produkcja odbywałaby się 3 dni w tygodniu po 12 godzin na dwie zmiany, a następnie byłoby 4 dni wolne. To dałoby 36 godzin pracy w tygodniu. System ten miałby 1 miesięczny okres rozliczeniowy tzn. że pracownik miałby do przepracowania w miesiącu 168 godzin. 	Przedstawiciele związków zawodowych krytycznie wypowiadali się o złożonej propozycji mając na względzie opinie pracowników.
	Dyrektor Marek Skalski stwierdził, że nie zamierza tego systemu wprowadzać na siłę, przy sprzeciwie pracowników. Spółka znajdzie inne rozwiązanie, które uwzględni potrzeby firmy, a równocześnie nie będzie budziła oporu wśród Załogi.
Oprócz ww. kwestii omówiono następujące zagadnienia:
stan zaawansowania procedury podwyżek wynagrodzeń pracowniczych
czas pracy w okresie majowego weekendu
zagadnienia związane z produkcją wyrobów

Spotkanie ws. podwyżek w „Gamrat Energia”

W dniu 6 kwietnia w budynku Zarządu Gamrat S.A. odbyło się spotkanie poświęcone podwyżkom wynagrodzeń w Spółce „Gamrat Energia” w 2018 roku:
Uczestnicy spotkania:
- ze strony pracodawcy:
Prezes Zarządu Michał Mróz, Dyrektor Adam Kilar, Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Barbara Kozak
- ze strony związków zawodowych:
NSZZ Solidarność: Jan Krajewski, Bogusław Skubel, Edward Mikoś
ZZ „Chemik”:     Wacław Mirkut, Dariusz Sopala
- pracownicy pełniących funkcje brygadzistów:                  
	Zenon Madejczyk, Andrzej Burek
	Na początku spotkania związki zawodowe przedłożyły na ręce Prezesa „Gamrat Energia” pismo z postulatem wzrostu wynagrodzeń pracowniczych o 200 zł brutto, od 1 maja 2018 r.
	Prezes Michał Mróz ustosunkowując się do złożonego wniosku stwierdził, nie negując jego zasadności, że w chwili obecnej toczą się zaawansowane rokowania z potencjalnym inwestorem i nie ma możliwości podejmowania w tym momencie decyzji wpływających w istotny sposób na sytuację finansową Spółki. Dopiero po 15 maja sytuacja się wyjaśni, tzn. albo dojdzie do transakcji sprzedaży udziałów Spółki „Gamrat Energia” inwestorowi, albo będzie ona nadal własnością „Gamrat” S.A. 
	Związkowcy poprosili Prezesa Spółki o przedstawienie wyników ekonomicznych za ubiegły rok i po I kwartale br. Prezes M. Mróz stwierdził, że Spółka za ubiegły rok przyniosła zysk, jednak dokonane podwyżki cen węgla i poziom taryf za ciepło nie wpłynęły na poprawę bieżącej sytuacji finansowej.
	Wszyscy reprezentanci pracowników Spółki argumentowali jednak aby jednak podjąć decyzję o podwyżce wynagrodzeń, gdyż nie wiadomo jak ewentualny przyszły właściciel będzie się odnosił do kwestii podwyżek wynagrodzeń. A na pewno ten temat bardzo się przeciągnie w czasie ponieważ procedury związane ze zmianą właściciela są długotrwałe.
	Prezes Mróz biorąc pod uwagę przedstawione argumenty oświadczył, że zgadza się na podwyżkę wynagrodzeń o kwotę 100 zł brutto od 1 czerwca 2018 r., a dalsze negocjacje mogą się odbyć po 15 maja 2018 r., kiedy będzie już wiadomo co dalej ze Spółką.
	Deklarację Prezesa uczestnicy spotkania przyjęli do wiadomości i na tym spotkanie się zakończyło.

KOMUNIKAT
ws. wyjazdu na mecz Nieciecza-Śląsk Wrocław
w dniu 20 kwietnia 2018 r.

NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje wyjazd na mecz Ekstraklasy piłki nożnej 
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Śląsk Wrocław
który odbędzie się w dniu 20 kwietnia (piątek) o godz. 18,00 w Niecieczy. W zespole Śląska Wrocław gra jaślanin Mateusz Cholewiak.
Cena wyjazdu dla członków Związku wynosi 20 zł(bilet+autokar+ubezpieczenie)
Zapisy są przyjmowane w biurze Związku do dnia 13 kwietnia (tel. 491 4785). Ilość osób jest ograniczona – 50 miejsc (max. 2 bilety na 1 osobę).
Warunkiem wyjazdu jest zarezerwowanie biletów przez elektroniczny system dystrybucji.
Wyjazd na mecz jest planowany w dniu 20 kwietnia o godz. 16,00 z Jasła, spod Jasielskiego Domu Kultury, z przystankami na Osiedlu Gamrat i Kołaczycach.
Obchody 78 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 8 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

      Przedstawiamy program obchodów ww. rocznic w Jaśle organizowanych przez Starostę Powiatu i Burmistrza Jasła, przy współorganizacji NSZZ „Solidarność”:
6 kwietnia (piątek)
12,00 – otwarcie wystawy pt. „Portrety Smoleńskie” w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle
9 kwietnia (poniedziałek)
16,00 – Msza św. w Kościele pw. Stanisława BM
17,00 – Uroczystość pod pomnikiem „Golgota Wschodu”
- Hymn Państwowy
- Apel Pamięci (prowadzą Strzelcy z JS 2091 Trzcinica)
- przemówienie okolicznościowe Starosty Jasielskiego
- składanie kwiatów pod pomnikiem
10 kwietnia (wtorek)
18,00 – Msza św. w Kościele pw. WNMP (Jasło Fara)
13 kwietnia (piątek) - Dzień Pamięci o Ofiarach Zbrodni 				  Katyńskiej
 9,00 – Uroczystość pod pomnikiem „Golgota Wschodu”
- Hymn Państwowy
- Katyński Apel Pamięci (prowadzą Harcerze ZHP Jasło)
- przemówienie okolicznościowe Burmistrza Jasła
- składanie kwiatów pod pomnikiem
10,00 – otwarcie wystawy plenerowej pt. „ Biogramy jaślan zamordowanych w Katyniu”
18,00 – Msza św. w intencji Ojczyzny oraz za dusze Polaków zamordowanych na wschodzie, w kościele Św. Stanisława BM,
19,00 – Prelekcja o jaślanach zamordowanych w Katyniu przygotowana przez Muzeum Regionalne w Jaśle
- program muzyczny w wykonaniu zespołu w składzie: Monika Gniady – wokal. Mateusz Gałuszka – fortepian, Paweł Oszajca – gitara, Marcin Krupa – perkusja oraz kwintet smyczkowy

Spotkanie w BHP

	28 marca br. u Kierownika Działu BHP i Ochrony Środowiska Macieja Patyka odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu całokształtu zagadnień związanych z warunkami pracy, wypadkowością i ochroną środowiska w Gamrat S.A. 2017 roku. 
Ze strony organizacji związkowych uczestniczyli: NSZZ „Solidarność” – Jan Krajewski, ZZ „Chemik” – Wacław Mikrut.
Kierownik Maciej Patyk przedstawiając sprawozdanie za 2017 r. poruszył m.in.:
wypadkowość w 2017 roku, która w stosunku do roku poprzedniego znacząco spadła. Główne przyczyny wypadków to czynnik materialny i niewłaściwe posługiwanie się narzędziami pracy
profilaktyczna ochrona zdrowia realizowana przez „KEMED”
badania środowiska pracy
działalność Komisji ds. warunków pracy oraz realizacja zaleceń pokontrolnych
kontrole zewnętrzne dokonywane w 2017 roku:
	- 2 krotnie Państwowa Inspekcja Pracy
	- 1 kontrola Sanepid
	- 1 kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
22 kontrole stanowisk pracy dokonał Kierownik Działu BHP
w zakresie ochrony środowiska Gamrat w 2017 roku spełnił wszystkie wymagania w tym zakresie oraz nie przekraczał dopuszczalnych norm emisji czynników szkodliwych
plan poprawy bezpieczeństwa pracy
Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych oraz najmilszych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
życzy

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
przy „Gamrat” S.A.


Nowe władze Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. 

	W dniu 24 marca 2018 r. podczas obrad Międzyzakładowego Zebrania Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. zostały wybrane nowe władze Związku na kadencję w latach 2018-2022. 
Poniżej publikujemy ich składy:

Komisja Międzyzakładowa:
Jan Krajewski		- Gamrat S.A.	 	- przewodniczący
Jerzy Gajda		- Gamrat S.A.	 	- członkowie
Bogdan Skicki		- Gamrat S.A.	
Jan Sokołowski		- Gamrat S.A.
Jan Ślabski		- Gamrat S.A.
Maria Żuklińska		- Gamrat S.A.
Łukasz Berkowicz		- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Jan Kulig			- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Robert Lechowski		- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Wiesław Martowicz	- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Dariusz Serwa		- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Henryk Liszka	     	- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Marcin Łukasz Gajda   	- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Mirosław Wielgus	     	- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Bogusław Skubel		- Gamrat Energia Sp. z o.o.
Bogusław Bajgrowicz	- Solgam Spółka z o.o.
Adam Dziok		- Koło Emerytów i Rencistów

Prezydium Komisji Międzyzakładowej:

Jan Krajewski		- przewodniczący
Jan Ślabski		- wiceprzewodniczący
Dariusz Serwa		- wiceprzewodniczący
Wiesław Martowicz	- sekretarz
Bogdan Skicki		- skarbnik
Bogusław Skubel		- członek
Mirosław Wielgus		- członek

Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna:

Renata Smagacka	- Gamrat S.A.		- przewodnicząca
Barbara Ignarska		- Tarkett Polska Sp. z o.o. 	- członek
Dariusz Lech		- Tarkett Polska Sp. z o.o.	- członek

Delegaci na Walne Zebranie Regionu Podkarpacie:
Jan Krajewski		- Gamrat S.A.
Jerzy Gajda		- Gamrat S.A.
Bogdan Skicki		- Gamrat S.A.
Robert Lechowski		- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Delegaci na Walne Zebranie Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego:
Henryk Liszka		- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Mirosław Wielgus		- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Jan Krajewski		- Gamrat S.A.
Wiesław Martowicz	- Tarkett Polska Sp. z o.o.

Szczegółowe wyniki głosowania zostaną wkrótce opublikowane w zakładce „Wybory w Związku”

Zebranie wyborcze NSZZ „Solidarność”

	Międzyzakładowa Komisja Wyborcza NSZZ „Solidarność” informuje delegatów, że Międzyzakładowe Zebranie Delegatów przy „Gamrat” S.A. odbędzie się w dniu 24 marca (sobota) w Sali Zajazdu „Pod „Goleszem” – początek o godz. 8,00. 
	Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Podczas zebrania zostaną wybrane władze Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2018-2022 oraz delegaci do Regionu Podkarpacie i do Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego. 
Prosimy wszystkich delegatów MZD
o niezawodny udział w zebraniu

8 MARCA DZIEŃ KOBIETSzczęścia, uśmiechu, dużo radości, spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń oraz samych przyjemnych chwil w życiu 
dla wszystkich Kobiet
życzy
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.Szczegółowe wyniki głosowania
na kadencję 2018-2022 w poszczególnych
okręgach wyborczych zostały opublikowane
W zakładce „WYBORY W ZWIĄZKU”

Kulig w Regietowie
 
	Związkowcy z NSZZ „Solidarność” z rodzinami ze Spółek: Gamrat, Terkett i Zakład Produkcji Specjalnej spędzili niedzielę 11 lutego na kuligu w Regietowie. Pogoda i humory dopisywały, a za sprawą galopujących koni z saniami adrenalina też mocno wzrosła. 
	Po przejażdżce saniami resztę wieczoru uczestnicy kuligu spędzili w Karczmie Huculanka, przy muzyce i tańcach oraz pieczeniu kiełbasek. 
	Z uwagi na duże zainteresowanie tą formą integracji wejdzie ona na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez Związek. 
 

Wybory w Organizacji Międzyzakładowej          NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-2022

	Międzyzakładowa Komisja Wyborcza informuje, że zakończyła się procedura zgłaszania kandydatów w wyborach na 4 letnią kadencję w latach 2018-2022. Listy zgłoszonych kandydatów zostały wywieszone na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych okręgach wyborczych. Wszystkie zgłoszone kandydatury zostały opublikowane na naszej stronie internetowej w zakładce Wybory w Związku.

Wybory zostaną przeprowadzone przez komisje skrutacyjne w dniach 20-23 lutego 2018 r.

Technika głosowania:

wydanie karty do głosowania jak również oddanie głosu musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem na spisie wyborców
głosowanie odbywa się przez skreślenie na karcie wyborczej określonych kandydatów
aby głos był ważny należy na karcie wyborczej pozostawić nie skreślone nazwiska kandydatów w liczbie nie większej niż liczba miejsc mandatowych dla określonej funkcji
na karcie do głosowania pod każdą listą kandydatów zostanie podana informacja co do minimalnej liczby skreśleń aby głos był ważny


UCHWAŁA nr 1/2018
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. z dnia 30.01.2018 ws. ustalenia kalendarza wyborczego

Międzyzakładowa Komisja Wyborcza (MKW) NSZZ „Solidarność” działając na podstawie Uchwały Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” nr 80/12/2018 z dnia 20.01.2018 r. o powołaniu MKW oraz w oparciu o § 4 ust. 1 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, ustala niżej określony kalendarz wyborów w Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2018-2022.:

 1.02 – publikacja Uchwały Komisji Międzyzakładowej ws. podziału 
       na okręgi wyborcze 
    – publikacja Uchwały MKW ws. ustalenia kalendarza     
      wyborczego
 	 – podanie do wiadomości liczby miejsc mandatowych do 
         obsadzenia w poszczególnych okręgach wyborczych oraz 
         procedury zgłaszania kandydatów
 5-12.02 – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów przez MKW
  14.02 – powołanie okręgowych komisji skrutacyjnych
  	 – podanie do wiadomości list kandydatów na określone funkcje 
         w poszczególnych okręgach wyborczych
20-23.02 – przeprowadzenie wyborów w okręgach wyborczych
   27.02 – ogłoszenie wyników wyborów
   24.03 – Międzyzakładowe Zebranie Delegatów – wybór władz 
         Organizacji Międzyzakładowej oraz delegatów na WZD 
         Regionu i Sekcji Zbrojeniowej
  28.03 – ogłoszenie wyników wyborów dokonanych prze Zebranie 
         Delegatów

O podjętych ustaleniach oraz o wszystkich istotnych kwestiach dotyczących wyborów Międzyzakładowa Komisja Wyborcza będzie informować członków Związku za pośrednictwem tablic ogłoszeniowych oraz strony internetowej www.solidgam.pl w zakładce „Wybory w Związku”

Uchwały dot. wyborów na kadencję 
w latach 2018-2022
podjęte przez Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność” przy 
„Gamrat” S.A. na zebraniu w dniu 20 stycznia 2018 r.

Uchwała nr 80/12/2018

W sprawie: powołania międzyzakładowej komisji wyborczej.

Działając na podstawie § 3 ust. 1 Ordynacji Wyborczej Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa uchwala co następuje: 
§ 1
1. Powołuje międzyzakładową komisję wyborczą celem przeprowadzenia wyborów na kadencję w latach 2018-2022 w składzie:
Krajewski Jan, Ślabski Jan, Serwa Dariusz, Skubel Bogusław, 
Bajgrowicz Bogusław
2. Na podstawie § 3 ust 2 ceduje na rzecz międzyzakładowej komisji wyborczej kompetencje zawarte w § 4 ust. 1 pkt. 1-2 i 4-10 ordynacji wyborczej.
 Międzyzakładowa komisja wyborcza jest zobowiązana do zakończenia procedury wyborczej do dnia 23.02.2018 r. i złożenia sprawozdania z wyborów na międzyzakładowym zebraniu delegatów w dniu 24.03.2018 r.

Uchwała nr 81/12/2018

W sprawie: wyznaczenia okręgów wyborczych.
Działając na podstawie § 4 ust. 3 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje: 
§ 1
Wyznacza następujące okręgi wyborcze w wyborach w Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2018-2022.:
Okręg nr 1	- Gamrat S.A.
Okręg nr 2	- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Okręg nr 3	- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Okręg nr 4	- Gamrat Energia Sp. z o.o.
Okręg nr 5	- Solgam Sp. z o.o.
Okręg nr 6	- Koło Emerytów i rencistów

Uchwała nr 82/12/2018

W sprawie: wyboru władz Organizacji Międzyzakładowej.

Działając na podstawie § 2 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje: 
§ 1
Wybory władz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat SA na kadencję w latach 2018-2022 zostaną dokonane przez Międzyzakładowe Zebranie Delegatów.

Uchwała nr 83/12/2018

W sprawie: klucza liczbowego wyboru delegatów.

Działając na podstawie § 5 ust. 3 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje: 
§ 1
Wybory delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów odbywać się będą proporcjonalnie do liczby członków Związku, z zastosowaniem klucza liczbowego 1:6 tj. 1 delegat przypadający na każde rozpoczęte 6 członków Związku.

Uchwała nr 84/12/2018

W sprawie: określenia trybu wyborów.

Działając na podstawie § 51 ust. 3 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje: 
§ 1
Z uwagi na zmianową organizację pracy, co utrudnia głosowanie na zebraniu, wybory delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów oraz Komisji Wydziałowych (Zakładowych) odbywać się będą w trybie poza zebraniem (z urną). 
§ 2
Wybory delegatów na MZD i władz Koła Emerytów i Rencistów odbędą się na zebraniu wyborczym.

Uchwała nr 85/12/2018

W sprawie: określenia składu liczbowego niższych struktur  
          organizacyjnych Zwiazku.

Działając na podstawie § 47 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” oraz Uchwały Nr 1 XIX KZD Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje: 
§ 1
Ustala się następujący skład liczbowy niższych struktur organizacyjnych Związku:

Okręg nr 1 - Gamrat S.A. 		  - Komisja Zakładowa 5 osobowa 
    					   ( przew.+4 czł.)
Okręg nr 2 - Tarkett Polska Sp. z o.o. - Komisja Zakładowa 5 osobowa 					   ( przew.+4 czł.)
Okręg nr 3 - ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. - Komisja Zakładowa 5 osobowa 					   ( przew.+4 czł.)
Okręg nr 4 - Gamrat Energia Sp. z o.o- Komisja Zakładowa 3 osobowa 					   ( przew.+2 czł.)
Okręg nr 5 - Solgam Sp. z o.o. 	  - Komisja Zakładowa 3 osobowa 					   ( przew.+2 czł.)
Okręg nr 6 - Koło Emerytów i rencistów - Komisja Koła 3 osobowa 				 	    (przew.+2 czł.)
§ 2
Komisja Międzyzakładowa zobowiązuje Międzyzakładową Komisję Wyborczą do poinformowania członków o ww. ustaleniach oraz dokonanie procedury wyborczej.

—————————————————————————————-
Wszystkie dokumenty dotyczące wyborów będą publikowane w zakładce „Wybory w Związku”
—————————————————————————————
—————————————————————————————


Zapraszamy na halę sportową
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jaśle
 NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że została wynajęta hala sportowa w MOSiR w Jaśle, dla członków Związku ze spółek: „Gamrat”, „Gamrat Energia”, „Tarkett”, „Solgam” i ZPS „Gamrat” w terminie:
sobota 3 lutego w godz. 15,00-16,30
Zapraszamy do skorzystania z oferty Serdeczne życzenia wielu radosnych chwil
z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
Wszystkiego co najlepsze w każdym dniu 
nadchodzącego Nowego Roku
życzy

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
przy „Gamrat” S.A.Powstanie nowa Spółka

	Zarząd „Gamrat” S.A podjął decyzję o utworzeniu z dniem 31.12.2017 nowej Spółki o nazwie „Gamrat WPC” Sp. z o.o. na majątku dotychczasowego Zakładu Podłogi ( deska tarasowa), ze 100 procentowym udziałem „Gamrat” S.A. Pracownicy zatrudnieni w dotychczasowym Zakładzie Podłogi zostaną przekazani do nowej Spółki w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.
	Przejście zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowego pracodawcę nie spowoduje niekorzystnych konsekwencji prawnych, socjalnych czy ekonomicznych dla przejmowanych pracowników, ani zmiany miejsca wykonywania pracy. 
	Po przejściu do „Gamrat WPC” pracownicy zostaną objęci wszystkimi przepisami prawa wewnętrznego „Gamrat” S.A. tj. m.in.: Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych.
HALA W GRUDNIU

NSZZ „Solidarność” wynajął dla swoich członków   halę sportową przy Gimnazjum NR 1 w Jaśle            w następujących w terminach: 

Piątki, 1, 8, 15, i 22 grudnia 
w godz.19,30—20,30
Zapraszamy do korzystania z oferty

—————————————————————————————————————————

Spotkanie emerytów i rencistów

	W dniu 16 listopada w Zajeździe „Pod Goleszem” odbyło się doroczne spotkanie emerytów i rencistów, członków NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
	W spotkaniu tym, oprócz weteranów pracy uczestniczyli Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Wiesław Martowicz, Sekretarz Jan Krajewski oraz Marian Foremny Przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów w Krośnie.
Pan Foremny wyraził podziękowanie i uznanie dla organizatorów tych cyklicznych spotkań, które integrują środowisko emerytów i rencistów, umożliwiają wymianę poglądów oraz pozwalają znaleźć sposoby pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji. 	Poinformował też, o uchwalonej ustawie umożliwiającej osobom represjonowanym w PRL na uzyskanie dodatku do emerytury w kwocie 402,72 zł, również pośmiertnie dla rodzin osób poszkodowanych.


Od prawej: J.Barzyk, Z.Siepkowski, Z.Grasela, K.Poryrała


Od lewej: W.Martowicz, A.Rak, D.Marszałek, J.Kopera, Z.Maguda


Od prawej: M.Foremny, J.Łodziński, S.Smalara, W.Tutro


Od lewej: M.Pająk, J.Zabawa, C.Węgrzyn, H.Kalita

Święto Niepodległości w Jaśle

	11 listopada 2017 roku w Jaśle odbyły się uroczyste obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r. po 123 latach zaborów.
Tegoroczne obchody, tradycyjnie rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium św. Antoniego. Następnie uczestnicy uroczystości w pochodzie przy akompaniamencie Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej w Jaśle, ulicami miasta udali się pod tablicę upamiętniającą wyjście Jasielskiego Oddziału Związku Strzeleckiego na wojnę w 1914 roku oraz pod tablicę poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przy kościele Św. Stanisława, a następnie do Parku Miejskiego, gdzie liczne delegacje złożyły kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Wcześniej odczytany został Apel Pamięci. 
Na zakończenie uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta jasielski – Adam Pawluś.


Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Sztandary przed Grobem Nieznanego Żołnierza


Złożenie kwiatów przez delegację NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Pole tekstowe: 

Przemówienie Starosty Powiatu Jasielskiego Adama Pawlusia

Stanowiska XXVI WZD NSZZ „Solidarność” Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego

	Obradujące w dniu 28.09.2017 r. w Suchedniowie Zebranie Delegatów Sekcji przyjęło m.in. 6 stanowisk w następujących sprawach:
Aktualnej sytuacji w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.
Sytuacji w Spółkach zbrojeniowych.
Poparcia KSPZ „Solidarność” dla Ministra Obrony Narodowej.
Ustawy emerytalnej.
Utworzenia w ramach PGZ S.A. „Centrum Usług Biznesowych”
Konfliktu pomiędzy Zarządem a NSZZ „Solidarność” w „RADMOR” S.A.

Poniżej prezentujemy pełne teksty stanowisk nr 2 i 4.
Stanowisko Nr 2/XXVI/WZD/2017

Ws. sytuacji w Spółkach zbrojeniowych.
Członkowie NSZZ „Solidarność" skupieni w Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego z nadzieją na poprawę sytuacji w swoich spółkach przyjęli zwycięstwo P:S w wyborach parlamentarnych.
Zapowiadane  zmiany w składach Zarządów Spółek dawały nadzieję na poprawę organizacji pracy i szybszą stabilizację ekonomiczną i zatrudnieniową z nastawieniem na przyjęcia do pracy.
Kierunek zmian w strategii zamówień  Ministerstwa Obrony Narodowej powoduje, że postulaty kierowane przez lata do kolejnych Rządów RP o zamówienia wieloletnie doczekały się wreszcie realizacji. To daje szansę stabilności i spokoju w Spółkach.
Jednakże zmiany, jakie zostały dokonane w niektórych Zarządach a w konsekwencji na niższych stanowiskach kierowniczych coraz bardziej rozczarowują i prowadzą do pogarszania się atmosfery wśród pracowników w naszych zakładach. Jednym z podstawowych elementów zarządzania, bardzo ważnym, jest szacunek dla każdego zatrudnionego .Szacunek zaś do pracowników z dużym stażem pracy powinien być priorytetem i nikogo nie dziwić.
Nie możemy jednak nie zauważać faktu, że pogarsza się atmosfera wśród pracowników i spada zaufanie do przełożonych na wielu odcinkach pracy w Spółkach Obronnych. Metoda „zamordyzmu" jaką zaczyna się stosować oraz system kar, upomnień, nagan i zwolnień z pracy pod byle pretekstem w najbliższym czasie doprowadzi do tragedii. Pracownicy zaczynają coraz głośniej wyrażać swoje niezadowolenie z nowego systemu zarządzania ludźmi. Przyjmuje się ludzi, niekompetentnych, ślepo wykonujących „rozkazy" Zarządów. Toleruje się donosy na swoich kolegów z pracy, a nawet na całe grupy pracownicze.
Wprowadza się do kadry kierowniczej emerytowanych oficerów służb i policji, którzy swoje kariery robili za rządów PO-PSL.
Wygląda na to, że Zarządom zależy na tym, aby pracownicy pracowali w ciągłym napięciu i strachu przed ukaraniem lub zwolnieniem. Metody te przypominają czasy stanu wojennego.
Takie metody zarządzania w Spółkach Obronnych są niedopuszczalne. Spokój, precyzja i dobre stosunki międzyludzkie są niezbędne, wręcz konieczne. Wszyscy podkreślają, że człowiek jest istotą najważniejsza i należy mu się szacunek. W niektórych Spółkach PGZ takiego szacunku brak.
Mało tego. Wyzwolono najgorszą cechę, jaką posiada człowiek - donosicielstwo. To doprowadziło do tego, że pracownicy przestali sobie ufać obawiając się czy ktoś nie doniesie do szefa o tym, o czym się rozmawia, czy nic jest podsłuchiwany. Od dawna nie było tak złej atmosfery pracy.
Delegaci XXVI WZD KSPZ NSZZ „S" bardzo krytycznie oceniają takie działania Zarządów. To nie ma nic wspólnego z dyscyplina pracy i dyscypliną procesów produkcyjnych. To nie pracownicy wymagają naprawy, ale zarządzający w naszych Spółkach,
Domagamy się natychmiastowego odwołania Zarządów, które w sposób karygodny łamią zasady współżycia i przekraczają wszelkie granice norm społecznych, Nie o takich kierunkach zmian myślano wprowadzając Kodeks Etyki Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Stanowisko Nr 4/XXVI/WZD/2017

Ws. Ustawy emerytalnej.
Od 1 października wejdzie w życie ustawa, która przywraca moment przejścia na emeryturę po osiągnięciu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Jest to działanie, które należy docenić. Jednak postulaty NSZZ "S" szły w kierunku, aby o momencie przejścia na emeryturę decydował składkowy staż pracy, Taka idea zmian została zawarta w ! 4 punkcie „21 postulatów sierpniowych" z 1980 r. Delegaci na WZD KSPZ NSZZ "S” w dalszym ciągu domagają się realizacji tego postulatu. Wprowadzenie zasady, aby kobiety mogły przejść na emeryturę po 35 latach pracy oskładkowanej a mężczyźni po 40 latach jest postulatem, który nie został zrealizowany i podnoszony jest na wszystkich spotkaniach z członkami związku. Jesteśmy przekonani, że te oczekiwania znajdą swój finał w przygotowywanej ustawie emerytalnej, będą przyjęte przez Rząd, Sejm i Prezydenta RP,
					Przewodniczący WZD KSPZ
					Stanisław Głowacki

Oferty pracy w Solgam
	Firma „Solgam” Sp. z o.o. w Jaśle, przy ul. Mickiewicza 108, wiodący producent narzędzi i urządzeń poszukuje pracowników na stanowiska:
Operator obrabiarek CNC
Operator maszyn i urządzeń do obróbki metali – ślusarz narzędziowy
Tokarz, frezer
Automatyk przemysłowy – monter
Automatyk przemysłowy
Pracownik warsztatowy (mile widziane kobiety)
Oferujemy wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i wyników pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
Więcej informacji pod nr tel. (13) 491 4844
e-mail: maszyny@solgam.pl
Obrady Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność”

	W dniu 27 września w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
W porządku zebrania znalazły się następujące tematy:
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Omówienie sytuacji w Spółkach objętych działalnością Związku, tj: Gamrat S.A., Gamrat Energia, Tarkett Polska, Zakład Produkcji Specjalnej i Solgam.
Rozpatrzono deklaracje wstąpienia do Związku
Dokonano analizy przychodów i wydatków a okres I-VIII 2017 i podjęto decyzję ws. zmiany Preliminarza budżetowego na 2017 r.
Przewodniczący KM Wiesław Martowicz i Sekretarz KM Jan Krajewski przedstawili informację na temat działalności Związku w okresie od ostatniego zebrania Komisji Międzyzakładowej, w tym:
	- negocjacje nt. wzrostu wynagrodzeń w Spółkach
	- wzrost liczby członków o 22 osoby
	- organizacji pielgrzymek i wycieczek dla członków Związku: 	Nieciecza – 42 osoby, Słowacja – 50 osób, 	Częstochowa – 30 osób, Skarżysko-Kamienna – 42 osoby,
	- udziału Pocztu za Sztandarem Związku w 6-ciu uroczyst.
	- organizacji spotkań integracyjnych
	- wypowiedzeń umów o pracę
Przyjęto do realizacji tematy zgłoszone jako wolne wnioski

Pielgrzymka do Skarżyska-Kamiennej

W sobotę, 30 września w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej Skarżysku – Kamiennej już po raz XXII gościli pielgrzymi z Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego z całej Polski oraz przedstawiciele władz spółek z tej branży. 
Obecni byli także posłowie RP oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Na Promenadzie Ostrobramskiej stanęło 30 pocztów sztandarowych, była wojskowa asysta i orkiestra, a nawet szwadron kieleckich kawalerzystów w mundurach z okresu I wojny światowej. 
Po przemarszu ulicami miasta pielgrzymi udali się do Świątyni, gdzie biskup radomski Piotr Turzyński odprawił Mszę Świętą w intencji pracowników zbrojeniówki oraz wygłosił homilię.
	Stanisław Głowacki, szef Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” witając gości zaznaczył, że po raz pierwszy od lat pracownicy przemysłu obronnego nie muszą się martwić o swoją przyszłość, gdyż obecne władze państwowe dbają aby sprzęt dla polskiego wojska produkowany był w rodzimych zakładach pracy. Odczytał on także akt zawierzenia MB Ostrobramskiej pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna poświęcona wizycie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Skarżysku-Kamiennej w 2007 roku. 
	W uroczystościach uczestniczyła ponad 40 osobowa grupa pielgrzymów z NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A wraz ze Sztandarem Związku.Procesja z obrazem bł. Ks. Jerzego Popiełuszko    


J. Gajda, A. Gustek, J. Łodziński za Sztandarem Związku
Podczas Mszy ŚwiętejPielgrzymi z „Gamrat” S.A.Pielgrzymi z ZPS „Gamrat” i Koła Emerytów 

Realizacja programu Związku

    Ostatnie dwa lata były bardzo dobre dla realizacji postulatów pracowniczych i społecznych. Przyczyniły się do tego nie tylko nasze wieloletnie akcje i kampanie, ale też zawarcie przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” umowy programowej z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą.
Oto najważniejsze osiągnięcia:
Przywrócenie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn)
Utworzenie Rady Dialogu Społecznego
Ustanowienie minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń
Wyłączenie z wymiaru płacy minimalnej dodatku za pracę w porze nocnej
Zniesienie dyskryminacji młodych pracowników w zakresie minimalnego wynagrodzenia
Likwidacja syndromu pierwszej dniówki, czyli wprowadzenie obowiązku zawierania pisemnej umowy przed rozpoczęciem pracy
Wprowadzenie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, w tym obowiązku zatrudniania na umowy o pracę
Zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla najuboższych
Ograniczenie patologii w zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w tym większa ochrona dla kobiet w ciąży
Wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci (500+)
Częściowe odmrożenie kwoty naliczania funduszu socjalnego
Znaczące podniesienie minimalnych rent i emerytur
Oskładkowanie umów zleceń
Znaczące zwiększenie uprawnień dla pracowników zatrudnionych na umowę na czas określony
Wydłużenie okresu odwoławczego od wypowiedzenia umowy o pracę
	Niezależnie od powyższego trwają prace nad nowym Kodeksem Pracy i nowelizacją ustawy o związkach zawodowych. Są również zaawansowane prace nad ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele. Przed nami debata o zmianach konstytucji w zakresie obywatelskich referendów lokalnych i ogólnokrajowych,


Ogłoszenie
ws. wyjazdu do Skarżyska Kamiennej na Pielgrzymkę autokarową Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego w dniu 
30 września 2017 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd do Skarżyska Kamiennej na XXII Pielgrzymkę Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego do Sanktuarium MB Ostrobramskiej. Zapisy przyjmowane są w biurze Związku w terminie do 19 września – tel. 491 4785. Ilość miejsc jest ograniczona–50, decyduje kolejność zapisu.
Wyjazd dla członków Związku i ich rodzin jest bezpłatny.
Termin wyjazdu ustalono dniu 30 września (sobota) o godz. 5,00 spod Jasielskiego Domu Kultury w Jaśle, następnie przez Osiedle Gamrat.Pikieta Solidarności w Warszawie

	Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie informuje, iż nasz Związek organizuje 16 września br., (sobota) o godz. 12:00 pikietę protestacyjną przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie. 
Zadecydowała o tym obradująca w Lubinie Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność". To reakcja na działania KE w sprawie zróżnicowanego wieku emerytalnego wchodzącego w Polsce 1 października.
Wyjazd jest bezpłatny, zapisy do dnia 7 września w biurze Związku, tel. 491 4785.
	Osoby, które uczestniczą w Pielgrzymce do Częstochowy również mogą się zapisywać, gdyż planowany jest wyjazd po pikiecie bezpośrednio do Częstochowy na Święto Świata Pracy.
Rocznica sierpnia 80 w Jaśle

	W dniu 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle zostanie odprawiona Msza św. w 37 – rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. 
We mszy św. udział weźmie i kazanie wygłosi ks. dr Stanisław Marczak. 
Po mszy św. nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Zapraszamy do udziału u uroczystościach

Stanowisko nr 3/17
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

	Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uznaje skierowanie zaproszenia do naszego Związku na uroczystości rocznicy sierpnia 1980 r. przez pomorski Komitet Obrony Demokracji, za bezczelną prowokację. To zdumiewające, że zaprasza się jubilata na jego własne urodziny i to w sytuacji, gdy ów jubilat od 30 lat niezmiennie organizuje swoje obchody.
Można w tym miejscu postawić pytanie: gdzie były osoby tworzące KOD, tak troskliwie pochylające się dzisiaj nad „Solidarnością”, gdy związkowcy samotnie za składkowe pieniądze wznosili pomniki i organizowali uroczystości ku czci pomordowanych i szykanowanych. Gdzie były te osoby, gdy podczas protestów strzelano do członków „Solidarności”, upominających się o realizację postulatów sierpniowych ? 
Dzisiaj, gdy wreszcie są one realizowane, te środowiska nagle się uaktywniły, maszerując ramie w ramię z liberałami, którzy postulaty sierpniowe przez lata systematycznie deptali.
Jak pogodzić świętowanie rocznicy sierpnia 1980 r. z Nowoczesną, która jako jedną z pierwszych inicjatyw ustawodawczych postulowała likwidację związków zawodowych, lub z Platformą Obywatelską, która m.in. wydłużyła wiek emerytalny? I wreszcie jak można stać ramię w ramię z ludźmi, którzy dopuścili do rozgrabienia majątku narodowego?
	Tegoroczne centralne uroczystości 37. rocznicy narodzin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” odbędą się w Lubinie. To w związku z 35. rocznicą krwawych wydarzeń lubińskich z 1982 r. Będziemy przypominać ofiary tych ludzi, którzy tak chętnie zasilają dzisiaj szeregi KOD-u. Mamy tu na myśli tak widocznych i aktywnych prominentnych działaczy KOD jak byli SB-cy, funkcjonariusze WSI, TW i liczni przedstawiciele resortowej PRL-owskiej nomenklatury. 
Słowem: nie potrafimy sobie wyobrazić wspólnego świętowania z ludźmi, dla których refleksją nie jest słowo przepraszam, a jedynie rozpacz, że nie da się wyżyć za 2 tys. po zmniejszeniu SB-eckiej emerytury.
	NSZZ „Solidarność”, który powstał w następstwie podpisania porozumień sierpniowych i nieprzerwanie funkcjonuje do dzisiaj, jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa. Jak co roku organizuje w całej Polsce uroczystości, które jak zawsze w „Solidarności” zaczynają się od mszy świętej. W Gdańsku 31 sierpnia odbędzie się Msza Św. w Bazylice Św .Brygidy, a po niej tradycyjnie uczestnicy przemaszerują pod historyczną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, gdzie złożą kwiaty. Na te uroczystości nigdy nie wysyłaliśmy i nie wysyłamy zaproszeń.
Do kościoła na Mszę św. każdy ma prawo wejść i w niej uczestniczyć. Każdy ma też prawo składać kwiaty. Tak będzie również w tym roku.
Każdy ma prawo manifestować, świętować i korzystać z wolności słowa. Jednak jeśli ktokolwiek przy okazji naszych uroczystości będzie nam to prawo próbował ograniczać ostrzegamy, że zdecydowanie się temu przeciwstawimy.

KOMUNIKAT
ws. pielgrzymki autokarowej do Częstochowy 
w dniu 17 września 2017 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że jak co roku w trzecią niedzielę września, która w tym roku przypada 17 września, Solidarność organizuje Pielgrzymkę autokarową Ludzi Pracy do Częstochowy.

Zapisy na wyjazd przyjmowane są w biurze Związku 
tel. 491 4785 w terminie do 1 września 

Kosz wyjazdu wynosi: 
 członkowie NSZZ „Solidarność” 
      oraz członkowie ich rodzin 	- 20 zł od 1 osoby
pozostałe osoby			- 80 zł od 1 osoby
W cenie wyjazdu wliczony jest przejazd + ubezpieczenie
Wyjazd jest planowany w dniu 17 września (sobota) ok. godz. 23,30 spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, następnie przez „Gamrat”. Powrót w godzinach wieczornych w niedzielę.


Wypłata świadczeń pieniężnych z funduszu socjalnego

Związki zawodowe uzgodniły z Zarządem „Gamrat” S.A. i „Gamrat Energia” Sp. z o.o. wypłatę świadczeń pieniężnych z funduszu socjalnego dla uprawnionych pracowników ww. Spółek w następującej wysokości:
- 250 zł dla pracowników o miesięcznym dochodzie netto do 800 zł
- 200 zł dla pracowników o miesięcznym dochodzie netto od 801 do 1200 zł
- 150 zł dla pracowników o miesięcznym dochodzie netto od 1201 zł do 1800 zł
W jednoosobowych gospodarstwach ww. progi dochodowe są zwiększone          współczynnikiem 1,25
Ww. świadczenia zostaną przelane na konta pracowników w dniu 25 sierpnia.

Obrady Zarządu Regionu w Sanoku

18 sierpnia w siedzibie Oddziału Regionu w Sanoku odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność", którego głównym tematem stanowiło rozliczenie preliminarza budżetowego za pierwsze półrocze 2017 r. Ponadto omówiono sprawy bieżące Związku w naszym Regionie, jak również przyjęto stanowisko, będące wyrazem poparcia działań podjętych przez Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ws. zaproszenia członków naszego Związku do udziału w obchodach rocznicy sierpnia 1980 r. w Gdańsku przez Komitet Obrony Demokracji, co uznano za prowokację.
Następnie w Sali Gobelinowej sanockiego Zamku odbyły się uroczystości związane z przyznaniem tytułu: "Zasłużony dla Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność". Uhonorowane tym tytułem zostały następujące osoby: Józefa Piróg, Jadwiga Koncewicz, Jerzy Lemański, Mieczysław Długosz, oraz pośmiertnie Śp. Stanisław Feruś i Śp. Antoni Mazur. Wręczono również wyróżnienia "Semper fidelis" przyznawane przez Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność". otrzymali je: Piotr Biodrowicz, Wojciech Bodziak oraz Zygmunt Ziemiański.
Uroczystości uświetnił referat na temat "Tworzenia się NSZZ "Solidarność" na ziemi sanockiej w latach 1980-1981" wygłoszony przez Specjalistę Biura Badań Historycznych IPN Oddział w Rzeszowie - Artura Brożyniaka, oraz występy muzyczne: Pauliny Pietrusza studentki Akademii Muzycznej w Krakowie - gitara klasyczna, jak również akordeonistów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sanoku: Paweł Drozd, Julia Cybuch, Julia Benewiat i Adam Fedak. W zebraniu i uroczystościach towarzyszących uczestniczył członek Zarządu Regionu z Komisji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.


Uczestnicy zebrania Zarządu Regionu

Wręczanie tytułów „Zasłużony dla RP” i odznak „Semper Fidelis” przez Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza

Prelekcja przedstawiciela IPN Pana Artura Brożyniaka

Występy artystyczne - gra Paulina Pietrusza

Spotkanie w „Tarkett Polska”

	W dniu 3.08.2017 w Tarkett Polska Sp. z o.o. Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ Solidarność: Wiesława Martowicza i Dariusza Serwy oraz ZZ Chemik: Wacława Mikruta oraz Mirosława Pniaka z Panem Maciejem Stępowskim nowym Kierownikiem Personalnym. 
Głównym tematem spotkania było zapoznanie się i omówienie współpracy między Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce a Kierownictwem Kadr i Płac. Przedstawiciele ZZ przedstawili problemy nurtujące pracowników ze szczególnym uwzględnieniem płac oraz funkcjonowaniem premii kwartalnej sugerując pewne zmiany zapisów mających poprawić jej dostępność i wielkość. 	
	Strony uzgodniły że w jak najszybszym terminie odbędą się rozmowy w tej sprawie. Kolejnym tematem spotkania była kwestia zatrudnienia nowych pracowników w spółce pod kątem oczekiwań płacowych a możliwością podwyżek płac dla pracowników z dużym stażem pracy. Temat ten będzie poruszany w czasie następnych rozmów. 	W dalszej części spotkania odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej z udziałem Przedstawicieli Pracodawcy Pań Agnieszki Surmacz i Anny Kmiotek na której przyznano zapomogi dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności , pożyczki remontowe z funduszu socjalnego oraz podjęto decyzję o uruchomieniu świadczenia pieniężnego dla pracowników którego wartość uzależniona będzie od przyjętych progów dochodowych w kwotach :
	I   -grupa (dochód do 1100 brutto)		350.00 zł brutto
	II  -grupa (dochód do 1800 brutto)		330,00 zł brutto
	III  -grupa (dochód do 2600 brutto)		310.00 zł brutto
	IV  -grupa (dochód powyżej 2600 br.)	130.00 zł brutto
W gospodarstwach jednoosobowych dochód jest zwiększany wsp. 1,25
Świadczeniem pieniężnym objęto pracowników zatrudnionych na dzień 1.08.2017 z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na okres próbny oraz emerytów i rencistów oraz osoby przebywające na świadczeniu przedemerytalnym. Wypłatę świadczenia ustalono do dnia 11.08.2017

Wypoczynek na Słowacji

	W dniu 22 lipca 50 osobowa grupa pracowników z rodzinami ze Spółek: Gamrat, Gamrat Energia, Tarkett, Solgam i Zakład Produkcji Specjalnej uczestniczyła w wycieczce do ośrodka Vodny Svet na Słowacji, gdzie mogli skorzystać z wypoczynku i kąpieli w basenach termalnych i odkrytych. 	Pogoda tym razem w pełni dopisała, więc wszystkim dopisywały humory, a szczególnie dzieciom, dla których było tam wiele dodatkowych atrakcji.

Aerobik w wodzie

„Z górki na pazurki”

Kąpiel w otoczeniu przyrody


„Raj” dla maluchów

Kontrola PIP w Gamracie

	Państwowa Inspekcja Pracy z Rzeszowa rozpoczęła w dniu 5.07.2017 r. kontrolę w „Gamrat” S.A. w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym BHP.
W dniu 6 lipca w Dziale BHP w obecności Kierownika Macieja Patyka, doszło do spotkania przedstawicieli zw. zawodowych Jana Krajewskiego – NSZZ „Solidarność” i Wacława Mikruta – ZZ „Chemik” z Inspektorem PIP Panem Bartoszem Pittnerem, dokonującym kontroli. 
	W trakcie spotkania Inspektor poinformował o przedmiocie kontroli i zwrócił się do związkowców o zgłaszanie ewentualnych wniosków i uwag w zakresie objętym kontrolą. Zapewnił też, że po zakończeniu kontroli i sformułowaniu wniosków pokontrolnych jest gotowy do ich omówienia ze związkami zawodowymi.
 	Związkowcy podkreślili, że są w stałym kontakcie z Działem BHP oraz Społeczną Inspekcją Pracy i ewentualne uchybienia dot. warunków pracy są eliminowane na bieżąco. W ostatnich latach w „Gamrat” S.A. znacząco uległo poprawie zaplecze higieniczno-sanitarne dla pracowników oraz warunki pracy, w związku z inwestycjami w nowoczesne linie produkcyjne.

Wycieczka na Słowację
 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” SA organizuje w dniu 22 lipca (sobota) dla członków Związku i ich rodzin, wycieczkę do ośrodka „Vodny Svet” w Svidniku na Słowacji. 
Opłata od 1 osoby – 10 zł
Do dyspozycji gości są tam m.in.:
baseny dla dzieci i dorosłych na zewnątrz i w  
     pomieszczeniu z podgrzewaną wodą
zjeżdżalnie o różnym stopniu trudności
sztuczna fala
trampoliny i dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci
siatkówka plażowa
bogate zaplecze gastronomiczne
wypożyczalnia leżaków
miejsce do rozłożenia koców i leżaków
dostęp do Internetu przez WIFI
W cenie wyjazdu wkalkulowano autokar, ubezpieczenie i wejście do ośrodka na cały dzień (10,00—18,00)
Zapisy do dnia 18 lipca, w biurze Związku 
tel. 491 4785
Przy zapisie niezbędny jest nr PESEL, oraz wniesienie opłaty.
Wyjazd jest zaplanowany w dniu 22.07 o godz. 8,00 z Osiedla Gamrat, a następnie   o 8,10 z Jasła spod JDK
Powrót w tym samym dniu w godzinach wieczornych.
Na wyjazd prosimy o zabranie dowodów osobistych, na wypadek kontroli Straży Granicznej.

Kontrola BHP w Dywizji Rur
	W dniu 19 czerwca w Dywizji Rur odbyła się kontrola Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy poświęcona przeglądowi warunków pracy, stanu obiektów i urządzeń oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP. W skład komisji wchodzili: 
Maciej Patyk Kierownik BHP, Agata Żebracka i Janina Gucwa – medycyna pracy NZOZ „Kemed”, Wiesław Zagórski Profilaktyk pożarnictwa, Paweł Tomasik Kierownik Biura Spółki, Jan Sokołowski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, Jan Krajewski przedstawiciel NSZZ Solidarność oraz ze strony Dywizji Rur Dyrektor Jerzy Pachana. 
	Komisja nie stwierdziła rażących naruszeń obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Warunki pracy w ostatnich latach znacząco się poprawiły, wraz z uruchomieniem nowoczesnych linii produkcyjnych. Oczywiście komisja ujawniła pewne niedociągnięcia, które znalazły się w protokole pokontrolnym. Będzie on skierowany do Zarządu „Gamrat” S.A, celem podjęcia decyzji ws. ich eliminacji.
Obrady Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

	Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska była specjalnym gościem posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Mówiła kiedy nie będzie handlu w niedziele i o tym jak poprawić dialog w Polsce.
	Komisja Krajowa obradująca w dniu 20 czerwca na zamku w Rydzynie (woj. wielkopolskie) dyskutowała z minister Rafalską przede wszystkim o poziomie dialogu w Polsce. Przedstawiciele „S” podkreślali, że Rada Dialogu Społecznego była tworzona jako zaprzeczenie martwej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Miała być niezależna, z własnym finansowaniem i możliwością realnego działania. Tymczasem obecne pomysły umocowania dyrektora Rady Dialogu Społecznego na stanowisku zastępcy dyrektora Centrum Partnerstwa Społecznego jest dalszym uzależnieniem tej instytucji od rządu.
	Komisja Krajowa przyjęła także m.in. stanowiska w sprawie propozycji wzrostu wynagrodzeń oraz emerytur i rent w 2018 r., a także sprzeciwiające się planom zmniejszenia zatrudnienia w Polskiej Grupie Energetycznej o 20 proc.
	Dużą część posiedzenia zajęła dyskusja o wolnych niedzielach w handlu. Komisja Krajowa przyjęła stanowisko ws. projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Od pytań o wolne niedziele nie uciekła minister Rafalska. Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń zapytał kogo boi się rząd PiS nie wprowadzając wolnych niedziel.
	Minister odpowiedziała, że rząd boi się nieodpowiedzialnych i złych decyzji. Tłumaczyła, że zależy jej na uchwaleniu dobrych rozwiązań, które mają szansę dłuższego przetrwania.
	Przewodniczący Solidarności Piotr Duda zwrócił uwagę, że idąc do wyborów PiS stawiał sprawę wolnych niedziel jako kwestię priorytetową. I teraz powinen się z tego wywiązać. Tymczasem członkowie Solidarności to świadomi wyborcy, którzy dokładnie przyglądają się działaniom rządu.


Od lewej: Tadeusz Majchrowicz—Wiceprzewodniczący KK, Minister Elżbieta Rafalska i Piotr Duda Przewodniczący KK

Spotkanie na temat podwyżek w Gamracie

	W dniu 12 czerwca w siedzibie Zarządu Gamrat S.A. odbyło się spotkanie poświęcone trwającemu procesowi podwyżek w Spółce. 
W spotkaniu ze strony Zarządu uczestniczyli: Prezes Michał Mróz, członek Zarządu Robert Ruwiński oraz Kierownik Zarządzania Zasobami Ludzkimi Barbara Kozak. 
Stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność” – Jan Ślabski Wiceprzewodniczący KM, Jan Krajewski Sekretarz KM i Maria Żuklińska członek KM. ZZ „Chemik”: Wacław Mikrut Prewodniczący oraz Marek Olbrot Wiceprzewodniczący.
	Zarząd Spółki przedstawił informację dotyczącą przebiegu procesu podwyżek płac dla pracowników, zasad premiowania oraz odniósł się do Stanowiska związków ws. podwyżek z dnia 31 maj 2017 r.
Następnie odbyła się dyskusja w trakcie której strona związkowa zaprezentowała stanowisko, że podwyżkami powinni zostać objęci wszyscy pracownicy Gamrat S.A. Również premia powinna obejmować wszystkie komórki Spółki, na podstawie opracowanych kryteriów premiowania.
	Prezes M. Mróz oświadczył, że podwyżki płac będą dotyczyć pracowników najniżej zarabiających, a co do pozostałych pracowników dokonana zostanie analiza obecnego poziomu płac i w uzasadnionych przypadkach będą podejmowane decyzje o podwyżce. Natomiast Zarząd stoi na stanowisku, że premią zostaną objęci pracownicy Dywizji produkcyjnych i służb utrzymania ruchu. Podwyżki wynagrodzeń i premia na nowych zasadach zaczną obowiązywać od 1 lipca 2017 r.
	Ustalono, że Zarząd po zakończeniu procedury podwyżek poinformuje związki zawodowe o przyjętych kryteriach i ich skali. Związki zawodowe dokonają analizy działań Zarządu w kwestii podwyżek, w kontekście przestawionych postulatów i przedstawią swoje wnioski.

Uroczystości w Miejscu Piastowym

	W niedzielę 11 czerwca w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza odbyła się uroczystość koronacji dwóch wizerunków Maryi: figury Matki Bożej Fatimskiej z Miejsca Piastowego i obrazu Matki Bożej Pocieszenia z pobliskiej Komborni.
	Uroczystościom przewodniczył metropolita przemyski abp Adam Szal, a wraz z nim: abp senior Józef Michalik, abp senior obrządku greckokatolickiego Jan Martyniak, bp rzeszowski Jan Wątroba, bp senior diecezji rzeszowskiej Kazimierz Górny, przełożony generalny Michalitów ks. Dariusz Wilk i licznie zgromadzeni kapłani.
	Kazanie wygłosił emerytowany metropolita przemyski abp Józef Michalik, w którym przestrzegał, że szatan nie zrezygnował z walki o człowieka, a na dowód Matka Boża pokazała dzieciom z Fatimy piekło – jednak nie po to, aby je przestraszyć, ale żeby pomagały grzesznikom przez modlitwę, umartwienie, post i praktykowanie pierwszych sobót miesiąca. Były przewodniczący Episkopatu Polski podkreślił, że konieczne jest, byśmy się nawracali i stawali się „narodem głębszej wiary, żywszej modlitwy i mocniejszego świadectwa w obronie wiary i obyczajów”.
	Na zakończenie Mszy świętej abp Adam Szal wypowiedział akt zawierzenia Matce Bożej.
Obraz Matki Bożej Pocieszenia z Komborni przedstawiający Koronację Matki Najświętszej został namalowany na płótnie przed 1624 r
Historia figury Matki Bożej w Miejscu Piastowym jest krótsza i wiąże się z nabożeństwami fatimskimi, które w tym miejscu odbywają się od 1979 r. W uroczystościach uczestniczyła delegacja z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ze Sztandarem Związku.


Uroczystości przez Sanktuarium w Miejscu Piastowym.  Po prawej koronowany Obraz M.B. Pocieszenia i Figura M.B. Fatimskiej


Arcybiskup A. Szal koronuje Figurę M.B. Fatimskiej


Od lewej Poczet sztandarowy „S” Gamrat w składzie:
Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Adam Dziok

Zebranie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

	W dniu 26 maja w siedzibie Związku odbyło się zebranie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Głównym tematem posiedzenia było omówienie stanu negocjacji nt. podwyżek wynagrodzeń.
- w „Tarkett Polska” podpisano porozumienie na mocy którego pracownicy otrzymają od 1.05 podwyżki płac zasadniczych, z wyrównaniem od 1.01.2017 oraz dodatek za pracę w systemie 4-ro brygadowym
- w „Gamrat Energia” podpisano porozumienie które zakłada podniesienie od 1 lipca płac zasadniczych średnio o 11,2 %, objęcie dodatkiem brygadzistowskim wszystkich brygadzistów oraz określenie puli premii miesięcznej
- w „Gamrat” S.A. Zarząd Spółki, uznając zasadność wysuwanych postulatów związkowych, rozpoczął procedurę podwyżek płac zasadniczych pracowników oraz określił kryteria otrzymywania premii w Dywizjach produkcyjnych. W dniu 31.05.2017 r. związki zawodowe przekazały Zarządowi stanowisko odnoszące się do ww. kwestii
Poza ww. tematem, w porządku zebrania Prezydium znalazły się następujące tematy:
wręczenie kol. Zbigniewowi Siepkowskiemu Odznaki „Semper Fidelis” za zasługi dla Koła Emerytów i Rencistów przy „Gamrat” S.A.
przyjęcie do Związku nowych członków
decyzje finansowe
sprawy organizacyjne


Po lewej Zbigniew Siepkowski i Wiesław Martowicz—Przewodniczący Komisji Międzyzakłdowej


SPOTKANIE W RZESZOWIE

	18 maja w siedzibie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność  odbyło się spotkanie w ramach kampanii społeczno-informacyjnej „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego.”
	Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski omówili zasady zmian w przechodzeniu na emeryturę, związane z obniżeniem wieku emerytalnego. Na spotkaniu obecni byli także wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, Szymon Wawrzyszko przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Przemyska oraz Ewa Papiewska – Borkowska dyrektor Oddziału ZUS w Rzeszowie. 
	W rozmowach licznie uczestniczyli również przedstawiciele Regionu Podkarpacie, na czele z Z-cą Przewodniczącego ZR - Wojciechem Jarząbem, Szefem Delegatury Regionu w Sanoku - Andrzejem Szalem i Szefem Delegatury Regionu w Jaśle - Pawłem Pietruszą oraz przedstawiciele organizacji zakładowych Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" zrzeszających najwyższą liczbę członków, w tym Sekretarz Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.
	Kampanię określa siedem haseł: Moja emerytura – mój wybór, Emerytura prawem, nie obowiązkiem, Sprawdź, zanim wybierzesz, Emerytura – wybieram świadomie, Bezpieczna praca do emerytury, Emerytury zabezpieczone finansowo, Polityka rodzinna wspiera emerytury. 
	Związkowcy obecni na spotkaniu podnosili kwestię przechodze-nia na emeryturę po przepracowaniu 40 lat mężczyźni i 35 lat kobiety, bez względu na wiek, co było przedmiotem przedwyborczej umowy pomiędzy NSZZ „Solidarność” a obecnym Prezydentem Andrzejem Dudą. Minister Szwed oświadczył, że ten postulat z uwagi na możliwości budżetowe nie może być na razie zrealizowany, choć nie wykluczył tego w przyszłości.
Jeśli chodzi o świadczenia przedemerytalne, to nie planuje się zmian w obecnie obowiązujących zasadach.


Uczestnicy konferencji „Godny wybór”

Wiceminister Stanisław Szwed


W środku Sekretarz Stanu Adam KwiatkowskiHerb Rzeczypospolitej Obojga Narodów
1764-1795

Obchody Święta Konstytucji 3 maja w Jaśle

	Jak co roku w Jaśle odbyły się uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, co miało miejsce w 1791 roku.
Wzięli w nich udział mieszkańcy Jasła i okolicznych miejscowości, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wielu organizacji politycznych i społecznych, reprezentanci jasielskich instytucji oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Wśród uczestników byli obecni m.in.: Senator Alicja Zając, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska i Starosta Powiatu Jasielskiego Adam Pawluś.
	Tegoroczne obchody zainaugurowała uroczysta Msza święta w intencji ojczyzny odprawiona na płycie jasielskiego rynku. Następnie, przy akompaniamencie jasielskiej Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej, pochód uczestników uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi udał się ulicami Miasta pod tablicę, upamiętniającą 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, gdzie złożone zostały kwiaty.
	Następnie w parku miejskim pod glorietką zebrani mieli okazję wysłuchać listu burmistrza Jasła, Ryszarda Pabiana, który pod jego nieobecność odczytała wiceburmistrz Elwira Musiałowicz - Czech. 
	Uroczystości rocznicowe zakończył koncert chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle oraz Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jaśle pod batutą Moniki Twarduś.


Msza święta na Jasielskim Rynku


Uroczystości w Parku Miejskim pod glorietką

II tura rozmów płacowych w „Gamrat Energia”

	W dniu 27 kwietnia odbyła się II tura rozmów placowych w „Gamrat Energia” Sp. z o.o. w których uczestniczyli: przedstawiciele organizacji związkowych działających w Spółce, pracownicy, Dyrektor Spółki Adam Kilar, Prezes Michał Mróz oraz Pan Krzysztof Moska - współwłaściciel Grupy Kapitałowej „Lentex” S.A.
	W trakcie spotkania Pan K. Moska uznał, że płace w Spółce są na zbyt niskim poziomie, dając tym samym zielone światło dla Prezesa Spółki i związków zawodowych do zawarcia porozumienia ws. wzrostu wynagrodzeń. Pan Prezes M. Mróz zobowiązał Dyrektora A. Kilara do przygotowania propozycji wzrostu płac dla poszczególnych pracowników. 
Podwyżki wynagrodzeń obowiązywałyby od dnia 1 lipca 2017 roku. 
	W najbliższym czasie dojdzie do kolejnego spotkania na którym powinno dojść do ostatecznych ustaleń ws. podwyżek wynagrodzeń w 2017 r. dla pracowników „Gamrat Energia”
Rozmowy płacowe w „Gamrat Energia”

	W środę 19 kwietnia odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu „Gamrat Energia” Sp. z o.o. Pana Michała Mroza z przedstawicielami organizacji związkowych działających w Spółce tj. NSZZ „Solidarność” – Jana Krajewskiego i Bogusława Skubla oraz ZZ „Chemik” – Wacława Mikruta, z udziałem pracowników kol. Zenona Madejczyka, Czesława Urbana i Andrzeja Burka. 
	Tematem spotkania były podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w 2017 roku. Na wstępie spotkania związki zawodowe wręczyły Prezesowi Spółki stanowisko dot. wzrostu wynagrodzeń, zawierające postulat podniesienia płacy zasadniczej i wprowadzenia dodatku za pracę w niedzielę i święta dla systemu 4 brygadowego. 	Następnie odbyła się szeroka dyskusja dot. złożonego wniosku. Prezes M. Mróz uznając fakt niskich płac w Spółce , zadeklarował rozważenie spełnienia zgłoszonych propozycji. 
Kolejne spotkanie w ww. kwestii zostało ustalone na dzień 25 kwietnia.
Pole tekstowe: Dużo zdrowia, spokoju i radości oraz niech Chrystus Zmartwychwstały napełni nas nadzieją na lepszą przyszłość 

życzy Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Wisła znowu wygrywa w Niecieczy

	Członkowie NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. ze spółek: Gamrat S.A., Gamrat Energia, Tarkett Polska, Solgam i ZPS „Gamrat” uczestniczyli w dniu 8 kwietnia w meczu Ekstraklasy piłki nożnej Bruk Bet Termalica Nieciecza – Wisła Kraków. 
Mecz obfitował w bramki i zakończył się zwycięstwem Wisły 3:2. Bramkę na wagę zwycięstwa w doliczonym czasie gry strzelił Mateusz Zachara. Mecz odbywał się przy komplecie publiczności, a nasza ekipa liczyła 42 osoby.


Grupa naszych kibiców 


Widok na murawę boiska i trybunę honorową

Stadion Termaliki w wieczornej szacie
Fundusz socjalny w 2017 roku

   W marcu br. trwały intensywne negocjacje nad planami finansowymi i rodzajami świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2017 r. w Spółkach objętych działalnością związkową. 
Poniżej przedstawiamy informację na temat przyjętych ustaleń:
Gamrat S.A.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika (ustawowy wzrost o 92 zł od 1.01.2017)
Rodzaje świadczeń:
- pożyczki na cele mieszkaniowe – 6000 – 10000 tys. zł
- świadczenia pieniężne lub rzeczowe
- bezzwrotna pomoc finansowa ( zapomogi)
- paczki dla dzieci – roczniki 2002-2016
- imprezy kult.ośw. i sport. rekr.
- progi dochodowe (netto) 0-800 zł, 801-1200, 1201-1800, powyżej 1800 nie przysługują świadczenia pieniężne, dla osób samotnych progi są waloryzowane wsp. 1,25.
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego, w zależności od progu dochodowego, w wys. 420, 400, 380 zł
Gamrat Energia Sp. z o.o.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika
 Rodzaje świadczeń:
- świadczenia pieniężne lub rzeczowe
- bezzwrotna pomoc finansowa ( zapomogi)
- paczki dla dzieci – roczniki 2002-2016
- imprezy kult.ośw. i sport. rekr.
- progi dochodowe (netto) 0-800 zł, 801-1200, 1201-1800, powyżej 1800 nie przysługują świadczenia pieniężne, dla osób samotnych progi są waloryzowane wsp. 1,25.
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego, w zależności od progu dochodowego, w wys. 420, 400, 380 zł
Tarkett Polska Sp. z o.o.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika
 Rodzaje świadczeń:
- pożyczki mieszkaniowe do 2400 zł
- świadczenia pieniężne ( Święta Wielk., Św. wakacyjne, Święta BN)
- zapomogi
- impreza integracyjna
- Dzień Dziecka
- paczki dla dzieci - roczniki 2002—2016 
- progi dochodowe (brutto) 0-1100 zł, 1101-1800, 1801-2600, powyżej 2601 zł, dla osób samotnych progi są waloryzowane wsp. 1,25.
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego w zależności od progu dochodowego, w wys. 400, 380, 360, 170 zł
ZPS Gamrat Sp. z o.o.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika
 Rodzaje świadczeń:
- świadczenia pieniężne
- zapomogi losowe
- paczki dla dzieci – roczniki 2004-2017
- wczasy „pod gruszą”
- progi dochodowe (netto) 0-900 zł, 901-1700, 1701-2000, pow. 2000 zł
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego, w zależności od progu dochodowego, w wys. 450, 400, 350, 300 zł
Solgam Sp. z o.o.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika
 Rodzaje świadczeń:
- świadczenia pieniężne
- zapomogi losowe
- progi dochodowe (netto) 0-1000 zł, 1001-2000, powyżej 2000 zł
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego, w zależności od progu dochodowego, w wys. 380, 350, 300 zł

W trakcie roku organizacje związkowe będą negocjować terminy wypłat i wysokość świadczeń pieniężnych dla uprawnionych pracowników w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Związki zawodowe będą ponadto występować do Zarządów Spółek o zwiększenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny w roku 2017.

Droga Krzyżowa w WarszawieCzłonkowie Związku chętni do udziału w Drodze Krzyżowej mogą się zapisywać w biurze Związku do dnia 30 marca. Koszt wyjazdu 25 zł.

Termin wyjazdu do Niecieczy

Informujemy, że są do odbioru bilety wstępu na mecz 
Bruk Bet Nieciecza – Wisła Kraków 
Przy odbiorze biletów będzie pobierana opłata.
Wyjazd na mecz zaplanowano dn. 8 kwietnia (sobota) o godz. 18,00 spod JDK w Jaśle. Następne przystanki: Osiedle Gamrat – 18,10 i Kołaczyce – 18,15
	Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych, a osoby posiadające bilety ulgowe legitymacji uczniowskich.
——————————————————————

Mecz Nieciecza-Wisła

	NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na mecz Ekstraklasy piłki nożnej Bruk Bet Nieciecza – Wisła Kraków, który odbędzie się w dniu 8 kwietnia br. o godz. 20,30 w Niecieczy.
Cena wyjazdu dla członków Związku wynosi 20 zł. (bilet+autokar+ubezpieczenie)
Zapisy są przyjmowane w biurze Związku do dnia 20 marca (Tel. 491 4785). 
Ilość osób jest ograniczona – 50 miejsc.
Warunkiem wyjazdu jest zarezerwowanie biletów przez elektroniczny system dystrybucji.
	Dane dotyczące miejsca i terminu wyjazdu zostaną podane w terminie późniejszym, po dokonaniu rezerwacji biletów.Z okazji Dnia Kobiet
spełnienia marzeń,
zadowolenia z siebie, 
dużo szczęścia i uśmiechu 
oraz wiele radości życiowej 
życzy wszystkim Paniom 

NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

	W dniu 27 lutego br. w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej. Przewodniczący KM Wiesław Martowicz i Sekretarz KM Jan Krajewski poinformowali o działaniach Związku o okresie od ostatniego posiedzenia oraz o tematyce spotkania z Prezesem Zarządu „Gamrat” S.A. Michałem Mrozem, które odbyło się przed dzisiejszym zebraniem. Głównym wątkiem spotkania były kwestie płacowe w roku 2017 r. 
Poza ww. tematami KM omawiała i podejmowała decyzje w następujących sprawach:
przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2016 rok
uchwalenia preliminarza budżetowego na 2017 r.
omówienie problematyki płacowej w Spółkach objętych działalnością Związku
plany funduszu świadczeń socjalnych na 2017 r.
uchwała ws. przyjęcia nowych członków
uchwała ws. świadczeń statutowych dla członków Związku
informacja z działalności Zarządu Regionu Podkarpacie 
sprawy organizacyjne i finansowe

————————————————————————————
HALA W LUTYM

W lutym hala sportowa przy Gimnazjum NR 1 
w Jaśle będzie dostępna w terminach: 
Piątki, 17 i 24 lutego od godz.18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty
  —————————————————–———————————

Kulig w Regietowie
	W sobotę 4 lutego NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. zorganizował dla swoich członków ze spółek: Gamrat, Gamrat Energia, Tarkett i Zakładu Produkcji „S” kulig w miejscowości Regietów, gdzie swój ośrodek posiada Stadnina Koni Huculskich z Gładyszowa. 
Przejazd saniami wzbudził dużo radości i emocji wśród uczestników, gdyż momentami konie galopowały co sił w nogach i trzeba się było mocno trzymać. Po powrocie do ośrodka, wszyscy udali się do Karczmy „Huculanka” gdzie przygotowany był ciepły posiłek, grzaniec oraz kiełbasa do pieczenia. Pobyt w Karczmie odbywał się w miłej atmosferze, przy muzycznych dźwiękach.

„Pędzi, pędzi kulig, niczym błyskawica …”

Przy biesiadnym stole

Zabawa przy muzyce

WYJAZD NA NARTY
	W sobotę 28 stycznia członkowie Związku z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uczestniczyli w wyjeździe do Stacji Narciarskiej Chyrowa-Ski. 
Warunki śniegowe na stoku były wyśmienite co w połączeniu z lekkim, mroźnym wiatrem sprzyjało zdrowej, sportowej rekreacji. 
Nikt z uczestników wyjazdu nie doznał kontuzji, choć większość od dość dawna nie miała nart na nogach. Na szczęście tego się nie zapomina i udało się całkiem udanie szusować po stoku. 
Na koniec „wypadu” uczestnicy zregenerowali siły ciepłym posiłkiem w restauracji „Gościniec”. Większość „narciarzy” zamierza jeszcze tu wrócić i nie tylko tu, bo ten sport wciąga.


W kolejce do wyciąguZjazd ze stoku


Regeneracja sił 


Wyjazd na kulig do Regietowa
    NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje w dniu 4 lutego br. (sobota) dla członków Związku ze spółek: „Gamrat”, „Gamrat Energia”, „Tarkett”, „Solgam” i ZPS „Gamrat” wyjazd na kulig do Regietowa.
Organizator zapewnia:
- przejazd autokarem + ubezpieczenie
- kulig na saniach
- ciepły posiłek
Zapisy są przyjmowane w biurze Związku do dnia 25 stycznia – Tel. (13) 491 4785 lub do wyczerpania ilości miejsc – 50. 
Przy zapisie należy podać nr telefonu i PESEL. Wyjazd jest planowany o godz. 15,30 z Osiedla Gamrat, z przystankiem w Jaśle pod JDK. Planowany powrót ok. godz. 22,00. Wyjazd na narty do Chyrowej
    NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje w dniu 28 stycznia br. (sobota) dla członków Związku (+ 1 dod. członek rodziny) ze spółek: „Gamrat”, „Gamrat Energia”, „Tarkett”, „Solgam” i ZPS „Gamrat” wyjazd na narty do Chyrowa-Ski.
Organizator zapewnia:
- przejazd autokarem + ubezpieczenie
- karnet 10-cio zjazdowy
- ciepły posiłek
	Zapisy są przyjmowane w biurze Związku do dnia 24 stycznia – Tel. (13) 491 4785. 
Przy zapisie należy podać nr telefonu i PESEL. Wyjazd jest planowany o godz. 9,00 z Osiedla Gamrat, z przystankiem w Jaśle pod JDK. Planowany powrót ok. godz. 16,00. 
Prosimy zabrać po 15 zł, jako kaucję za 1 karnet.————————————————————————————
HALA W STYCZNIU

W styczniu hala sportowa przy Gimnazjum NR 1 
w Jaśle będzie dostępna w terminach: 
Piątki, 20 i 27 stycznia od godz.18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty
  —————————————————–———————————

Stanowisko Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” nr 1/17 z dnia 9 stycznia 2017 r. 
ws. sytuacji w kraju 

	Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje wydarzenia ostatnich tygodni rozgrywające się w Sejmie RP oraz w stolicy i innych miastach kraju.
Narracja opozycji, która sama nazywa siebie opozycją totalną, ma na celu stworzenie wrażenia totalnego chaosu w kraju. Metoda ta obliczona jest na wywołanie konfrontacji społecznej, paraliżu państwa a w konsekwencji na przejęcie władzy. Ten sposób działania niemający nic wspólnego z demokracją i niszczący kulturę polityczną, niezbędną do funkcjonowania demokratycznych instytucji, nie może być akceptowany.    
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, zbudowany na zasadach demokratycznych w oparciu o szeroko rozumiane wartości zawarte w katolickiej nauce społecznej, wśród statutowych celów wskazuje między innymi „szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartości” oraz „kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny”.
Kierując się powyższymi zasadami, Związek nie może być bierny w tej sytuacji.                                 
Nie chodzi nam o obronę tej czy innej partii politycznej, ale o obronę podstawowych zasad społeczeństwa i państwa demokratycznego.
Ponadto każdy obywatel powinien mieć w pamięci antypracownicze     i antyspołeczne decyzje poprzedniej władzy a dzisiejszej opozycji. Wydłużenie wieku emerytalnego, zlekceważenie dwóch milionów podpisów pod wnioskiem o referendum w tej sprawie, zamrożenie podstawy dochodu wolnego od podatku, zamrożenie wskaźnika naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wielokrotną liberalizację Kodeksu pracy itp., nie mogą być przez nas zapomniane.   
Zrealizowanie przez obecną ekipę rządzącą wielu z postulatów związkowych i społecznych stanowi nadzieję na dalsze kontynuowanie prospołecznej polityki państwa.
Dążenie twórców polityki antyspołecznej do władzy, stanowi zagrożenie powrotem do tamtych, antypracowniczych rozwiązań.
	NSZZ „Solidarność”, biorąc pod uwagę informację o możliwym porozumieniu sił parlamentarnych zmierzającym do zakończenia kryzysu sejmowego uważa, że należy powstrzymać się od czynnych działań i dać szansę na powrót do normalności.
            NSZZ „Solidarność” apeluje o uszanowanie zasad demokracji konstytucyjnej i zaprzestanie totalnej opozycji wobec decyzji polskiego społeczeństwa wyrażonej przy urnach wyborczych. Niezależnie od powyższego każde naruszenie tych zasad, zmierzające do paraliżu funkcjonowania państwa, spotka się ze zdecydowaną reakcją Związku.

Zwycięstwo Solidarności. 
Ustawa obniżająca wiek emerytalny         z podpisem Prezydenta RP


Na zdjęciu podpisany dokument trzymają: Piotr Duda, 
Andrzej Duda, i Elżbieta Rafalska.

	Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, które obniżającą wiek emerytalny kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 roku życia. Uroczystość złożenia podpisu odbyła się 19 grudnia w Pałacu Prezydenckim w obecności minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, prezydenckich ministrów i przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy.
	Prezydent w krótkim wystąpieniu przypomniał, że przez lata NSZZ Solidarność walczyła z rządem PO-PSL, aby nie podwyższano wieku emerytalnego. Andrzej Duda dziękował "S" za jej wytrwałą i cierpliwą walkę.
	Cała sprawa zaczęła się w 2011 r., kiedy ten element stał się bardzo poważnym argumentem w kampanii wyborczej parlamentarnej. Wtedy to Donald Tusk, który kandydował na urząd premiera zobowiązywał się, że podwyższenia wieku emerytalnego nie będzie. 
	Niestety w 2012 r., niedługo po tym, jak wybory się rozstrzygnęły, jak Polacy mu zaufali, zrobił coś, czego polityk nigdy zrobić nie powinien, a mianowicie złamał tę obietnicę i przez Sejm i Senat została przeprowadzona ustawa podwyższająca wszystkim Polakom wiek emerytalny do 67 roku życia - mówił.
Podpisana ustawa wejdzie w życie 1 października 2017 roku.
Źródło: Strona internetowa Tygodnika "Solidarność"
„To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków,
Pod dachem tkliwej kolędy, Bóg rodzi się w człowieku”
Pełnych radości, spokoju i szczęścia Świąt Bożego Narodzenia oraz obfitości Łask Bożych i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

życzy 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
przy „Gamrat” S.A.


Program obchodów 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia

11,00 – prelekcja dr. hab. Krzysztofa Kaczmarskiego, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, dotycząca historycznych wydarzeń związanych z wybuchem stanu wojennego (Zespół Szkół nr 4 w Jaśle)
16,00 – wręczenie odznaczeń dla osób wyróżnionych tytułem Zasłużony dla Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” (Jasielski Dom Kultury)
16,15 – „Pamiętamy …” – koncert utworów patriotycznych w wykonaniu uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jaśle (Jasielski Dom Kultury)
18,00 – Msza Święta z uroczystym wprowadzeniem relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (Kościół pw. Św. Stanisława MB w Jaśle)
Obradowała Zbrojeniówka

	W dniu 5 grudnia br. w Skarżysku-Kamiennej odbyło się zebranie Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem jej Przewodniczącego Stanisława Głowackiego. 
Rada Sekcji przyjęła n/w stanowiska, które zostaną skierowane do władz państwowych.

STANOWISKO NR 7/7/2016
Rady Krajowej Sekcji Przemyślu Zbrojeniowego NSZZ ”Solidarność" z dnia 05.12.2016 r.
	Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" wyraża sprzeciw wobec braku dialogu pomiędzy stroną rządową, pracodawcami, a związkami zawodowymi.
Do dnia dzisiejszego, mimo wielokrotnych pism, monitów nie udało się ustalić terminu spotkania w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych od lipca b.r. Strona rządowa nie zdecydowała  się  do  dziś  na przedstawienie  kandydatury współprzewodniczącego zespołu, co jest wymogiem ustawowym.
Bardzo dobre relacje z Panem Ministrem Antonim Macierewiczem, nie mają przełożenia na relacje formalne w ramach ustawowych wymogów konsultacyjno-negocjacyjnych.
Oczekujemy, że interwencja Pana Ministra doprowadzi do ostatecznych rozstrzygnięć wyboru współprzewodniczącego Zespołu, jak również ustalenia terminu spotkania Zespołu.

STANOWISKO NR 6/7/2016
Rady Krajowej Sekcji Przemyślu Zbrojeniowego NSZZ ”Solidarność" z dnia 05.12.2016 r.
Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" wyraża zaniepokojenie incydentem związanym z brakiem obecności Prezesa P.G.Z. SA na wcześniej umówionym spotkaniu.
Kilkakrotne przekładanie godziny rozpoczęcia rozmów, a w konsekwencji nie przybycie na spotkanie, każe się głęboko zastanowić nad wcześniejszymi deklaracjami o współpracy z NSZZ „Solidarność".
Mamy nadzieję, że był to jednorazowy incydent, który w przyszłości nie będzie miał miejsca.

HALA W GRUDNIU

W grudniu hala sportowa przy Gimnazjum NR 1 
w Jaśle będzie dostępna w terminach: 
Piątki, 9 XII i 16 XII od godz.18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty
———————————————————————————————————————————————————————-


Rozkład czasu pracy w 2017 roku
W 2017 roku czas pracy w „Gamrat” S.A. i „Gamrat Energia” Sp. z o.o. będzie wynosił 2000 godzin w rozbiciu na trzy czteromiesięczne okresy rozliczeniowe tj. 
od l stycznia do 30 kwietnia 	– 664 godziny
od l maja do 31 sierpnia	– 680 godzin
od l września do 31 grudnia	– 656 godzin
	 Aby zachować przeciętnie 40-godzinną normę, w przeciętnie 5- dniowym tygodniu pracy, rozkład czasu pracy uwzględnia 250 dni roboczych oraz 115 dni wolnych tj: 52 wolnych sobót, 62 niedziel i świąt oraz wolny piątek 22 grudnia w zamian za sobotę przypadającą 11 listopada.
Ustalenia zawarte powyżej nie dotyczą pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym, dla których ustalono pomocniczy harmonogram pracy.
Zebranie Komisji Międzyzakładowej
W dniu 21 listopada br. odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. 
W programie zebrania znalazły się takie tematy jak:
omówiono sytuację w Spółkach wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. to jest: Gamrat S.A, „Tarkett Polska” Sp. z o.o., Zakład Produkcji Specjalnej, „Gamrat Energia”, „Solgam”. 
   Ustalono strategię działań wobec spraw wymagających uruchomienia określonych procedur.
podjęto uchwałę w sprawie rozkładu czasu pracy w „Gamrat” S.A. i „Gamrat Energia” Sp. z o.o.
podjęto uchwałę o przyjęciu do Związku pracowników z „Gamrat” S.A. i ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.
podjęto uchwały ws. finansowych
podjęto decyzje ws. organizacyjnych 
Przewodniczący KM Wiesław Martowicz i Sekretarz KM Jan Krajewski przedstawili także informację o działaniach Związku w okresie od ostatniego posiedzenia Komisji Międzyzakładowej.

	Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Jaśle zapoczątkowała uroczysta msza święta w Sanktuarium Św. Antoniego, której przewodniczył ks. Dziekan Zbigniew Irzyk. Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali do jasielskiego parku, gdzie odczytany został apel pamięci oraz złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza.
	W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe z Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z Gamrat-u i Huty Szkła w Jaśle. Kwiaty w imieniu NSZZ „Solidarność” złożył Paweł Pietrusza – Zastępca Przewodniczącego ZR i Bolesław Potyrała - Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej GNiG NSZZ „Solidarność”.Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.Grób Nieznanego ŻołnierzaNowo wybrany Starosta jasielski Adam Pawluś wygłasza 
przemówienie w 98 rocznicę odzyskania niepodległości 


Dotacje unijne na podjęcie działalności gospodarczej

	Osoby bezrobotne, które zdecydują się na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą liczyć na jednorazową dotację w kwocie do 22.500 zł oraz wsparcie pomostowe w kwocie 1200 zł przez 12 miesięcy. Uzyskana dotacja nie podlega zwrotowi gdy firma będzie działała przynajmniej przez 1 rok.
	Możliwość takiego wsparcia mają bezrobotni powyżej 29 lat życia, z tym że w przypadku mężczyzn wymagany jest okres bezrobocia powyżej 1 roku. Osoby, które zgłoszą akces mogą liczyć na szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i przygotowania biznes planu.
Zainteresowani tym tematem mogą się dowiedzieć więcej w siedzibie Fundacji „IMAGO” w Jaśle, na ul. Obrońców Westerplatte 3 – tel. 506 734 651
Uwaga: termin zgłoszeń do programu wsparcia upływa 18 listopada 2016 r.

Nowe władze związkowe w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.

W związku z odejściem na emeryturę dotychczasowego Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Produkcji Specjalnej kol. Andrzeja Koniecznego, w dniu 2 listopada przeprowadzone zostały wybory uzupełniające. 
Nowym przewodniczącym został wybrany kol. Mirosław Wielgus. Uzupełniono także skład Komisji Zakładowej do której weszli kol. Henryk Liszka i kol. Wojciech Zajdel. 
Dziękujemy kol. Andrzejowi Koniecznemu za wieloletnią owocną działalność na rzecz pracowników Spółki, a nowym władzom związkowym życzymy dalszych sukcesów w walce o poprawę bytu Załogi ZPS „Gamrat”.

Msza Święta w intencji zmarłych 
członków Solidarności

	Informujemy, że w niedzielę 6 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłych członków jasielskiej „Solidarności”. Homilię wygłosi ks. dr Stanisław Marczak. 
———————————————————————————————————

HALOWA PIŁKA NOŻNA
zmiana terminów
W listopadzie hala będzie dostępna w terminach: 
18 XI i 25 XI od godz.18,00
W grudniu można będzie korzystać z hali w dniach:
9 XII i 16 XII od godz. 18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty

Warta przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

	W dniach 22-23 października wartę przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu pełnili związkowcy z Gamrackiej Solidarności w składzie: Adam Dziok, Marian Konieczny, Józef Łodziński, Anna Rak i Zbigniew Siepkowski oraz Przewodniczący NSZZ „Solidarność” PKS Jasło, Stanisław Słupek. Warty przy Grobie ks. Jerzego – kapelana i patrona NSZZ „Solidarność” - połączone z modlitwą, pełnią kolejno przedstawiciele Regionów z całej Polski od ponad 30 lat.Od lewej: Zbigniew Siepkowski, Anna Rak, Stanisław Słupek, 
        Adam Dziok, Józef Łodzińki

32 rocznica śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 

	19 października 1984 roku został porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa PRL ksiądz Jerzy Popiełuszko. Miał wtedy 37 lat. Był kapelanem warszawskiej "Solidarności", obrońcą praw człowieka i obrońcą życia. Duchowny organizował w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu słynne msze za ojczyznę. Odżegnując się od nienawiści do oponentów, krytykował wszelkie zło i nadużycia komunistycznych władz.
	Wkrótce po śmierci, ksiądz Popiełuszko został powszechnie uznany za męczennika okresu komunizmu. W 1997 roku, za pontyfikatu Jana Pawła II, rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza, zakończony wyniesieniem na ołtarze przez papieża Benedykta XVI w roku 2010.
	Grób księdza Popiełuszki, znajdujący się przy parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, gdzie pracował, stał się celem licznych pielgrzymek. Modlił się przy nim w 1987 roku Jan Paweł II oraz kardynał Joseph Ratzinger - późniejszy papież Benedykt XVI. Dotychczas sanktuarium odwiedziło ponad 20 milionów pielgrzymów.
	Corocznie, 19 października Solidarność organizuje w całym kraju uroczystości, połączone z Mszą świętą, w intencji Jego i Ojczyzny. Również w Jaśle w Kościele św. Stanisława takie uroczystości się odbyły. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych, członkowie NSZZ „Solidarność”, wraz ze Sztandarami oraz mieszkańcy Jasła i okolic. W trakcie Mszy okolicznościową homilię wygłosił ks. Stanisław Marczak. 
Po Mszy kwiaty pod tablicą ko czci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki złożył Wiceprzewodniczący ZR Podkarpacie Paweł Pietrusza. Na koniec uroczystości odśpiewano pieśń „Ojczyzno ma …”.


Obelisk ku czci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na frontonie Kościoła św. Stanisława w JaślePoczty sztandarowe Solidarności w trakcie uroczystości

Spotkanie w Centrum Energia i Media

	W dniu 14 października w Centrum Energia i Media odbyło się spotkanie informacyjne w związku z procesem tworzenia nowej Spółki „Gamrat Energia”. W spotkaniu, z Załogą NE uczestniczył Zarząd „Gamrat” S.A. w pełnym składzie tj. Prezes Zarządu Pan Michał Mróz i Członek Zarządu Pan Robert Ruwński oraz Pani Maria Zielińska – Prokurent, Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Szef Centrum EiM Pan Adam Kilar.
 Związek „Solidarność” był reprezentowany przez Sekretarza Komisji Międzyzakładowej Jana Krajewskiego i członka KM Przewodniczącego KW w Centrum EiM Bogusława Skubla. 
	Prezes Mróz poinformował, że początkowo w utworzonej Spółce „Gamrat” S.A. obejmie 100 % udziałów, które następnie zamierza sprzedać jednemu z trzech inwestorów branżowych gwarantujących istnienie i rozwój Spółki. Pan Ruwiński zapewnił, że powstała Spółka będzie miała zagwarantowaną stabilność finansową, pozwalającą na bieżącą działalność i płynne regulowanie zobowiązań finansowych. 
Pani Maria Zielińska poinformowała o uwarunkowaniach prawnych związanych z przejściem pracowników do Spółki, na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy, które gwarantują zachowanie warunków płacowych i socjalnych w okresie 1 roku od daty przejęcia tj. od 31.10.2016 roku. 
	Pracownicy uczestniczący w spotkaniu zadawali także pytania, na które odpowiedzi udzielali ww. przedstawiciele „Gamrat” S.A. 
Sekretarz Jan Krajewski zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o poinformowanie potencjalnych inwestorów o woli związków zawodowych do spotkania ws. gwarancji pracowniczych. 
	Prezes Mróz zapewnił, że przed ostatecznym podpisaniem umowy na zbycie udziałów Spółki „Gamrat Energia”, zorganizowane zostanie spotkanie przyszłego inwestora z Załogą Spółki.

Spotkanie Koła Emerytów
W dniu 6 października 2016 r. w Zajeździe „Pod Goleszem” odbyło się doroczne spotkanie członków Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Przewodniczący Regionalnej Sekcji Marian Foremny oraz Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Wiesław Martowicz i Sekretarz KM Jan Krajewski. W trakcie spotkania Przewodniczący Koła kol. Adam Dziok został odznaczony przez M. Foremnego Odznaką „Semper Fidelis” ustanowionej przez Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, za zasługi w działalności na rzecz środowisk emerytów i rencistów. Organizowane spotkania służą integracji środowiska emerytów i rencistów, zapoznania z aktualną działalnością firm w których pracowali oraz rozpoznania możliwości pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach losowych.
Od prawej: Zbigniew Grasela, Wiesław Martowicz, Mieczysław Mikoś, Ryszard Niemaszyk
Od lewej: Zbigniew i Halina Siepkowscy, Wiesław Tutro, Stanisław Smalara, Józef Łodziński, Adam Dziok
Od lewej: Maria Kras, Janina Zabawa, po prawej Halina Kalita

Kontrola warunków pracy w Dywizji Podłogi

	W dniu 29 września br. na terenie Dywizji Podłogi, gdzie zlokalizowana jest produkcja deski tarasowej i węży zbrojonych, odbyła się kontrola dot. warunków pracy, stanu obiektów i urządzeń oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP przez Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w składzie: Maciej Patyk – kierownik BHP, Paweł Tomasik – kierownik Działu Administracji, Wiesław Zagórski – Profilaktyk Pożarnictwa, Jan Sokołowski – Społeczny Inspektor Pracy, Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność”, Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”. Wyjaśnień dla ww. Komisji udzielał Dyrektor Dywizji Podłogi Pan Marek Sepioł i inni odpowiedzialni pracownicy. Z przebiegu kontroli sporządzony został protokół, zawierający wnioski mające na celu poprawę warunków pracy, który przekazano Zarządowi „Gamrat” S.A.

HALOWA PIŁKA NOŻNA
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w okresie jesienno-zimowym (październik-luty) wynajął halę sportową przy Gimnazjum Nr 1 w Jaśle dla członków Związku ze spółek: „Gamrat”, „Tarkett”, „Solgam”, ZPS „Gamrat”, w celu rozgrywek w piłkę nożną. 

Terminy rozgrywek to pierwsze i trzecie piątki miesiąca w godz. 18,00 – 19,30
W październiku hala będzie dostępna w terminach: 
7 X i 21 X od godz.18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty

Pielgrzymka Zbrojeniówki do Skarżyska Kamiennej

	W sobotę, 24 września do skarżyskiego Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej przybyli pracownicy polskiej "zbrojeniówki" w ramach XXI Pielgrzymki Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego. Coroczna pielgrzymka to nie tylko przeżycie duchowe, ale też okazja do spotkań ludzi związanych z branżą i rozmów o sytuacji przemysłu obronnego.