Pole tekstowe: Teksty zamieszczone na stronie Aktualności od dnia listopada 2011 r.
(najstarsze teksty na końcu strony)
Pole tekstowe: 

Z lewej: 	  Renata Smagacka, Maria Żuklińska, Henryk Liszka, 
        Mirosław Wielgus, Marcin Gajda 
Z prawej:  Jan Kulig, Dariusz Serwa, Jerzy Gajda, Bogusław  
        Bajgrowicz, Robert Lechowski


Obok T.Majchrowicza- Marian Konieczny, Bogusław Skubel

Zebranie Zarządu Regionu w Krośnie

	W dniu 31 stycznia w Krośnie obradował Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem kol. Tadeusza Majchrowicza, Przewodniczącego ZR. W zebraniu brał udział Jan Krajewski - członek ZR, Przewodniczący KM przy „GAMRAT” S.A.
Główne tematy stanowiące przedmiot dyskusji i uchwał Zarządu Regionu to:
informacja o działalności Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza od poprzedniego zebrania, w tym o działalności Komisji Krajowej i Prezydium Związku
informacja szefów Oddziałów Zarządu Regionu z Jasła Pawła Pietruszy, Sanoka Andrzeja Gorczyńskiego oraz Krosna Wojciecha Jarząba nt. sytuacji w organizacjach zakładowych Związku i problemach wymagających podjęcia określonych działań,
przedstawienie przez Skarbnika Andrzeja Szalla sprawozdania finansowego Zarządu Regionu za 2019 r. oraz podjęcie uchwały  o jego zatwierdzeniu,
przedstawienie preliminarza przychodów i wydatków Zarządu Regionu Podkarpacie na 2020 r. oraz podjęcie uchwały o jego przyjęciu
informacja nt. spotkania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  u Prezydenta Andrzeja Dudy w dniu 29 stycznia br.
informacja na temat pielgrzymki Solidarności do Włoch z okazji 100 rocznicy urodzin Świętego Papieża Polaka Jana II w dniach 15-20 maja 
obchody 40 lecia powstania NSZZ „Solidarność”Sala obrad Zarządu Regionu Podkarpacie w Krośnie

Spotkanie Solidarności w Jaśle

	W dniu 20 stycznia w Oddziale Zarządu Regonu Podkarpacie w Jaśle odbyło się zebranie przewodniczących Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” z terenu Jasła. 
W spotkaniu wzięli udział Szef Oddziału ZR Paweł Pietrusza i przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz. Organizację Międzyzakładową przy „Gamrat” S.A. reprezentował przewodniczący Jan Krajewski. 
Spośród tematów jakie poruszono w trakcie zebrania można wymienić:
organizacja pielgrzymki NSZZ „Solidarność” do Watykanu na 100 lecie urodzin świętego Jana Pawła II w dniu 17 maja br. Chętni na wyjazd mogą się zapisywać do końca lutego. Koszt 6-dniowego wyjazdu to około 1700 zł od 1 osoby. Bliższych informacji można uzyskać w biurze KM „Gamrat”
organizacja wyjazdu do Warszawy w dniu 29 sierpnia na koncert z okazji 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”, który odbędzie się na Stadionie Narodowym. Bliższe informacje będą podane w terminie późniejszym.
działania Związku dot. wprowadzenia tzw. emerytur stażowych. Sprawa ta będzie przedmiotem porozumienia z obecnym Prezydentem Andrzejem Dudą, jako program na II kadencję i warunek poparcia jego kandydatury
40-lecie powstania NSZZ „Solidarność”

W dniu 13 stycznia w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego dot. organizacji koncertu na 40-lecie powstania "Solidarności”, którego sygnatariuszami są: Piotr Duda – przewodniczącego KK, Prezes TVP Jacek Kurski, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.
Piotr Duda podczas uroczystości stwierdził, że powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który stał się zwieńczeniem polskiej drogi do wolności, to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, Europy i Świata. W tym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę tego wydarzenia. 
Głównym akordem uroczystych obchodów tej rocznicy, będzie spotkanie na Placu Piłsudskiego, festyn rodzinny oraz koncert na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, który planowany jest na 29 sierpnia 2020 r. Weźmie w nim udział co najmniej 50 tys. uczestników.
	Bardzo się cieszę, że to wielkie wydarzenie, o którym chcemy mówić nie tylko w naszym kraju, ale chcemy to przekazać całemu światu, bo doskonale o tym wiemy, że to nie aksamitna rewolucja w Czechosłowacji, nie Mur Berliński, ale tutaj w Polsce rozpoczął się demontaż komunizmu. 
Dlatego wspólnie z rządem, wspólnie z Telewizją Publiczną, która ma misję do zrealizowania, możemy w tym dniu przeżywać to wydarzenie, które będziemy celebrować – stwierdził Piotr Duda.


Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność


Zmiany dla pracowników 
w 2020 roku 

	W 2020 roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 2600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 17 złotych brutto.
	Wzrost wysokości płacy minimalnej będzie miało wpływ na wysokość dodatków za pracę w porze nocnej. Dodatki te wzrosną o   8,7 %. Wysokość tych dodatków, gwarantowana Kodeksem Pracy, to  20 % stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej, za każdą godzinę przepracowaną w godzinach nocnych.
	Zmiany obejmą również dodatki stażowe, tam gdzie takie dodatki są wyodrębnionym składnikiem płacy. Od początku 2020 roku dodatek za staż pracy nie będzie mieć już żadnego wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia. Na tę zmianę czekali od lat pracownicy z długim stażem pracy, którzy dostawali niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego niż przykładowo zaczynający pracę absolwenci, ponieważ do minimalnej pensji wliczano im dodatek za wysługę lat.
	Zmieni się również wysokość maksymalnych limitów rocznych wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE) na 2020 r. Aktualnie limity wynoszą odpowiednio 5 718 zł (IKZE) i 14 295 zł (IKE). Zostaną podwyższone do 6 272,40 zł (IKZE) oraz 15 681 (IKE).
Oszczędzanie w ramach IKE i IKZE pozwala na korzystanie z dodatkowych preferencji podatkowych – oznacza dla podatników brak opodatkowania zysków i brak opodatkowania przy wypłacie środków.
W przypadku IKZE również obowiązują korzyści podatkowe. Oszczędzająca osoba może liczyć na to, że wpłacone kwoty pomniejszą dochody do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dzięki temu dany podatnik może corocznie uzyskać z urzędu skarbowego zwrot podatku.
Zyski pochodzące z IKZE nie podlegają tzw. podatkowi Belki, ale przy wypłacie (jeśli środki zostaną pobrane po ukończeniu przez oszczędzającego 65 lat) pobiera się podatek na poziomie 10 proc. wypłaconej kwoty.


BOŻE NARODZENIE 2019 


Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęścia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku
życzy

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
przy „Gamrat” S.A.


Jak pracuje Gamrat w okresie 
świąteczno-noworocznym

	Ukazało się Pismo Okólne nr 14 Dyrektora Generalnego „Gamrat” S.A. Dariusza Szlęzaka dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie świąteczno-noworocznym.
	W piśmie czytamy m.in. że produkcja wyrobów w „Gamrat” S.A będzie wstrzymana w dniu 20 grudnia od godz. 22,00 oraz ponownie uruchomiona w dniu 7 stycznia 2020 r. (wtorek) od godz. 6,00. Biurowiec zakładu będzie nieczynny w dniach od 21 do 29 grudnia 2019 r.
	W okresie wstrzymania produkcji pracować będą w niezbędnym zakresie służby remontowe, handlowe i pracownicy obsługujący procedury obrachunkowe Spółki.
	Pozostałym pracownikom w okresie od 20 grudnia 2019 do 7 stycznia 2020 należy udzielić urlopów wypoczynkowych lub umożliwić odbiór nadpracowanych godzin tzw. „odsiadek”

Obrady Komisji Międzyzakładowej 
 

	W dniu 22 listopada w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
W porządku obrad znalazły się takie sprawy jak:
przyjęcie protokołu z obrad w dniu 22.08.2019 r.
informacja Przewodniczącego KM Jana Krajewskiego z działalności Związku w okresie od poprzedniego posiedzenia w dniu 22 sierpnia
informacja przedstawicieli Komisji Zakładowych Gamrat S.A. – Jan Ślabski, Tarkett Polska – Dariusz Serwa oraz Zakładu Produkcji Specjalnej – Henryk Liszka o sprawach wymagających podjęcia określonych działań przez Związek,
informacja Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy Gamrat S.A. Jana Sokołowskiego i Tarkett Polska Roberta Lechowskiego o ostatnio podjętych interwencjach ws. warunków pracy i wypadków przy pracy
analiza planu przychodów i wydatków za okres styczeń-październik 2019, oraz podjęcie uchwały ws. zmiany wysokości kart podarunkowych dla członków Związku przed Świętami Bożego Narodzenia
omówienie przygotowań do wyborów do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Gamrat S.A. – przesunięcie terminu wyborów na początek przyszłego roku, z uwagi na ustalenie statusu członków Kasy z firmy Veolia Zakład w Jaśle (Kotłownia).
omówienie sytuacji w sieci sklepów Castorama gdzie doszło do złamania swobód działalności związkowej, oraz działania Solidarności w tej sprawie
informacja na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych w Gamrat S.A. i Tarkett Polska
wniosek ws. nadania nazwy ulicy miejskiej przebiegającej po terenie dawnego Gamratu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego, dzięki któremu powstała w Krajowicach Wytwórnia Chemiczna – zalążek późniejszych Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat”.
omówiono inne sprawy organizacyjne i finansowe oraz wysłuchano wolnych wniosków

Protesty NSZZ Solidarność pod sklepami Castoramy w całej Polsce !!!

	Zarząd Castorama Polska bezprawnie zwolnił 9 członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” za wpisy na portalach społecznościowych informujące o łamaniu przepisów BHP i warunków pracy w sklepach. - Żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy członków Komisji Zakładowej oraz wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec osób, które dopuściły się bezprawnych działań antyzwiązkowych - podkreślają związkowcy, którzy protestowali w dniu 25 listopada pod sklepami sieci Castorama w całej Polsce.
	Listy z poparciem protestu związkowców Castoramy, do władz firmy w Polsce i Anglii, wysłała również Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Tadeusz Majchrowicz — Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przemawia na pikiecie pod sklepem Castoramy

Narodowy Dzień Niepodległości
11 listopada w Jaśle

	Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Jaśle rozpoczęła Msza św. w Sanktuarium św. Antoniego, której przewodniczył ks. dziekan Zbigniew Irzyk, a homilię wygłosił franciszkanin o. Artur Zajchowski.
	Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uroczystych obchodów Święta Niepodległości przy akompaniamencie Orkiestry Dętej przemaszerowali ulicami miasta do Parku Miejskiego. Na czele pochodu tradycyjnie były licznie zgromadzone poczty sztandarowe, wśród nich obecne były poczty sztandarowe Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z Gamrat S.A. i Huty Szkła w Jaśle, oraz Sztandar Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
	W Parku odśpiewano Hymn Państwowy oraz odczytano również apel pamięci poległych. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza asystę honorową wystawili harcerze z Komendy Hufca ZHP w Jaśle oraz strzelcy z Jednostki Strzeleckiej w Trzcinicy.
	Kwiaty na Grobie złożyli Parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb, instytucji publicznych, zakładów pracy, placówek oświatowych i organizacji społecznych, w tym delegacja Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
	Okolicznościowe przemówienie wygłosił Adam Pawluś, starosta Jasielski, który nakreślił historyczne uwarunkowania oraz przebieg działań militarnych i dyplomatycznych które sprawiły że 11 listopada 1918 r. Polska powróciła na polityczną mapę Europy, odzyskując upragnioną niepodległość, o którą przez pokolenia walczył Naród. 
	Na zakończenie uroczystości uczestnicy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej odśpiewali pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego: „My Pierwsza Brygada”.


Przemarsz do Parku Miejskiego. Poczet sztandarowy OM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Złożenie kwiatów przez delegację OM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A — Jan Sokołowski i Jan Krajewski


Kwiaty składa delegacja Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” na czele z Prezesem Andrzejem Cholewiakiem


Warty honorowe oraz wiązanki kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza 

Porozumienie 
ws. wypłaty nagrody uznaniowej dla pracowników Zakładu Produkcji Specjalnej

	W dniu 18 października 2019 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Zarządem Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Andrzeja Cholewiaka,      a Związkiem Zawodowym Solidarność” reprezentowanym Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Jana Krajewskiego i Członka Komisji Międzyzakładowej Henryka Liszkę, ws. wypłaty dla pracowników Spółki nagrody uznaniowej.
	Na mocy porozumienia uprawnieni do nagrody są pracownicy zatrudnieni w Spółce na dzień 25 października 2019 r, o stażu pracy powyżej 3-m-cy, nie karani karami regulaminowymi, oraz o absencji chorobowej w 2019 r. poniżej 3 m-cy.
	Wysokość nagrody jest ustalana przez bezpośrednich przełożonych, z uwzględnieniem efektywności pracy pracownika – termin wypłaty nagrody do 31 października 2019 r.


Rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

W dniu 21 października 2019 r. w Jaśle uroczyście obchodzono 35- rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
	O godz. 18.00 w kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle została odprawiona Msza Św. w intencji rychłej kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki, której przewodniczył ks. proboszcz Tadeusz Paszek. W koncelebrze uczestniczyli: ks. dr Stanisław Marczak, ks. Gerard Stanula oraz ks. Łukasz Ślusarczyk. Homilię wygłosił ks. Stanisław Marczak.
	Po Mszy jej uczestnicy udali się pod tablicę na frontonie Kościoła upamiętniającą bł. ks. Jerzego Popiełuszko, przy której drużyna strzelców z LO w Kołaczycach wystawiła honorową wartę. 
Następnie pod tablicą złożono kwiaty oraz zapalono znicze.
	W imieniu NSZZ „Solidarność” kwiaty złożył Paweł Pietrusza – Zastępca Przew. ZR Podkarpacie. Uroczystość uświetniły swoją obecnością licznie zgromadzone poczty sztandarowe ze szkół ponadpodstawowych powiatu jasielskiego oraz poczty Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z Gamratu i Huty Szkła w Jaśle.


Wyjście Sztandaru Organizacji Międzyzakładowej 
przy „Gamrat” S.A. z Kościoła

Sztandary i delegacje z kwiatami przed tablicą 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Warta honorowa pod tablicą ku czci 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Zebranie Zarządu Regionu w Krośnie

	W dniu 17 października br. pod przewodnictwem Tadeusza Majchrowicza odbyło się w Krośnie zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, z udziałem członka ZR Jana Krajewskiego – Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A.
Spośród tematów poruszonych podczas zebrania, można wymienić:
informacja Przewodniczącego ZR o działalności Komisji Krajowej Związku
spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy ws. łamania praw pracowniczych w Media Expert
przyjęcie stanowiska ws. strajku w Poczcie Polskiej	
omówienie działań podejmowanych w związku z trudną sytuacją Huty Szkła Krosno-Glass
informacja Wiceprzewodniczącego ZR Wojciecha Jarząba z posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w Rzeszowie ws. sytuacji w Szpitalu Wojewódzkim nr 2
przebieg uroczystości w Częstochowie związanych z Pielgrzymką Ludzi Pracy, której Region Podkarpacie był współorganizatorem
obchody rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
podsumowanie wyników wyborów do Parlamentu RP
informacja Skarbnika ZR Andrzeja Szalla o sytuacji finansowej Regionu, oraz o ściągalności składek

Apel Piotra Dudy 
ws. wyborów Parlamentarnych

	Członkowie i Sympatycy NSZZ „Solidarność”
	Szanowni Członkowie i Sympatycy naszego Związku!
	Drodzy Przyjaciele!

	W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, ale również i w swoim własnym, zwracam się do Was z gorącym apelem o czynny udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Wybory parlamentarne nie są tylko aktem obywatelskiego obowiązku, ale przede wszystkim przejawem naszego patriotyzmu i odpowiedzialności za dziś, jutro i następne pokolenia.
	W najbliższą niedzielę, 13 października staniemy przed wyborem ludzi i ugrupowań, które nie tylko będą sprzyjać realizacji naszych postulatów, ale które też dadzą rękojmię obrony tego, co przez ostatnie cztery lata wywalczyła „Solidarność”.
Przywrócony obniżony wiek emerytalny, zniesienie syndromu pierwszej dniówki, minimalna stawka godzinowa, dynamiczny wzrost minimalnego wynagrodzenia, wyłączenie z niego dodatku stażowego i dodatków za pracę nocną, minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników niemedycznych, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, odmrożenie płac w budżetówce, ochrona kobiet w ciąży zatrudnionych w agencjach pracy tymczasowej, wolne niedziele w handlu, odmrażanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, pluralizm związkowy w służbach mundurowych, lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem i dłuższy okres odwoławczy w sądzie pracy, częściowe podniesienie kwoty wolnej od podatku dla ludzi najuboższych, reprezentatywność organizacji związkowych na poziomie zakładów oraz wielkie programy społeczne, to najważniejsze z naszych osiągnięć.
	Pamiętajmy jednak, że nic nie jest dane raz na zawsze.
Ile z tego uda się obronić zależy również od wyników tych wyborów. Musimy sobie również odpowiedzieć na pytanie: z kim możliwe będzie wprowadzenie pozostałych postulatów, których nie udało się jeszcze zrealizować? Które z ugrupowań politycznych, która z partii ma program zbieżny z naszymi oczekiwaniami?
	Szanując suwerenne decyzje każdego naszego Członka i Sympatyka, NSZZ „Solidarność” nie wskazuje żadnego konkretnego ugrupowania. Wskazuje na postulaty i wartości, o które walczymy, a które nie będą możliwe do zrealizowania z ugrupowaniami jawnie je zwalczającymi.

A co najważniejsze „nie głosujmy na te ugrupowania, które otwarcie mówią o zwalczaniu związków zawodowych”.

   Ze związkowym pozdrowieniem Piotr Duda

Pracownicze Plany Kapitałowe - czas decyzji

Trwają procedury związane z wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych w „Gamrat” S.A. i Tarkett Polska Oddział w Jaśle. 
Jak już informowaliśmy program PPK w Gamrat S.A. będzie obsługiwać firma AVIVA Investors, a w Tarkett Polska będzie to PKO TFI S.A. Wybrane firmy będą jeszcze prowadzić spotkania informacyjne z pracownikami, aby wyjaśnić zasady i pojawiające się wątpliwości. Informacji ws. PPK można zasięgnąć także w biurach organizacji związkowych przy „Gamrat” S.A. osobiście lub telefonicznie – NSZZ „Solidarność” – 491 4785. 
	Związki zawodowe prowadziły rozmowy z Zarządami ww. Spółek na temat PPK w Tarkett, 26 sierpnia, 6 i 25 września przy udziale Dyrektora Marka Skalskiego, a w Gamrat S.A. odbyło się kilka spotkań - ostatnie w dniu 8 października z udziałem Prezesa Zarządu Krzysztofa Moski, Członka Zarządu Dyrektora Generalnego Dariusza Szlęzaka, oraz Członka Zarządu Głównego Księgowego Zbigniewa Syzdka.
Szczegółowe założenia programu PPK zostały udostępnione przez pracodawców na tablicach ogłoszeń.
Skrótowo założenia PPK przewidują:
składka miesięczna do pracownika wynosi od 2 – 4 % wynagrodzenia brutto (decyzja pracownika)
składka miesięczna od pracodawcy 1,5 – 4 % wynagrodzenia brutto (decyzja pracodawcy) – zarówno w Gamrat S.A. jak i w Tarkett Polska będzie to 1,5 % płacy brutto
dopłata Państwa 250 zł jednorazowo i 240 zł corocznie
zasadniczo po osiągnięciu 60 roku życia 25 % zgromadzonych środków można wypłacić jednorazowo a 75 % w 120 miesięcznych ratach
osoby w wieku 18 do 55 lat są zapisywane do PPK automatycznie. Istnieje jednak możliwość rezygnacji z udziału w programie po złożeniu stosownego oświadczenia
osoby w wieku powyżej 55 lat nie są objęte programem z automatu, dlatego gdy chcą z niego korzystać muszą złożyć stosowny wniosek,
jeżeli pracownik chciałby podnieść wysokość składki powyżej 2 % również musi złożyć stosowny wniosek
Środki zgromadzone w PPK będą inwestowane w akcje spółek giełdowych i papiery dłużne Skarbu Państwa. Pracownik będzie mógł wybrać sposób inwestowania : bardziej ryzykowny z przewagą akcji lub bezpieczny oparty o papiery dłużne SP
	Uczestnictwo w programie jest całkowicie dobrowolne, tzn. w każdej chwili można do niego wejść, jak również zrezygnować. 
Jeżeli jednak pracownik nie zamierza uczestniczyć w programie PPK to powinien złożyć wniosek o rezygnacji do dnia 10 listopada, aby uniknąć sytuacji że zostanie zapisany z automatu, a po paru miesiącach będzie rezygnował po pojawieniu się potrąceń na pasku wynagrodzenia. Również pozostałe wnioski należy w tym terminie złożyć do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Pielgrzymka do Skarżyska-Kamiennej

	28 września w skarżyskim Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, gościła XXIV Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego NSZZ „Solidarność”.
Oprócz związkowców z zakładów pracujących na potrzeby wojska, licznych pocztów sztandarowych, w pielgrzymce udział wzięli również przedstawiciele zarządów tych zakładów, w tym Prezesa Zarządu Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Andrzeja Cholewiaka.
	Mszę świętą poprzedziła procesja z obrazem i relikwiami bł. księdza Jerzego Popiełuszki – patrona Solidarności, w trakcie której przed dębami pamięci zapalano znicze, a pod tablicą smoleńską złożono wieniec. Podczas Mszy świętej, której przewodniczył biskup Henryk Tomasik, modlono się za pracowników obu branż i ich rodziny.
	Organizatorem pielgrzymki, wspólnie z Proboszczem Sanktuarium, był Przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego Stanisław Głowacki, który witał przybyłych gości i dziękował za pomoc jej organizacji. 
Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" reprezentował zastępca przewodniczącego Tadeusz Majchrowicz – Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie.
Wśród wielu pielgrzymów obecna była ok. 40-osobowa grupa z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w Jaśle, na czele z Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej Janem Krajewskim, zakładów: ZPS „Gamrat”, Gamrat S.A. i Koła Emerytów oraz Sztandary Solidarności i Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat”


Procesja z obrazem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. 
Na czele procesji bp. Henryk Tomasik

Sztandar Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A.
Od lewej: Zbigniew Siepkowski, Andrzej Gustek, Adam Dziok

Sztandar Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat”
Od lewej: Katarzyna Piotrowska, Mateusz Stęgowski, Weronika Lach


Drugi od prawej: Tadeusz Majchrowicz - Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność. W tle Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej

Odsłonięcie Pomnika Żołnierzy 
Wyklętych w Jaśle

Uroczystości związane z odsłonięciem Pomnika Żołnierzy wyklętych rozpoczęły się Mszą świętą w Kolegiacie Farnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którą koncelebrowali ks. Zbigniew Irzyk - proboszcz parafii farnej w Jaśle, ks. Zbigniew Kraska - kaznodzieja i wikariusz tejże parafii oraz ks. Tadeusz Paszek - proboszcz parafii św. Stanisława w Jaśle.
	Po Mszy nastąpił uroczysty przemarsz ulicami miasta na Plac Żwirki i Wigury, gdzie przed Zespołem Szkół nr 4 (dawny Ekonomik) usytuowany został pomnik, zaprojektowany przez wybitnego polskiego artystę z USA, kawalera Orderu Orła Białego - Andrzeja Pityńskiego.
	W odsłonięciu Pomnika udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych w tym m.in.: Alicja Zając - Senator RP, Bogdan Rzońca - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Piotr Babinetz - Poseł na Sejm RP, Stanisław Piotrowicz - Poseł na Sejm RP, Jerzy Borcz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Maria Kurowska - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś - Starosta Jasielski, Stanisław Chęć - Starosta Sanocki, Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła, a także inni przedstawiciele władz samorządowych. 
W uroczystości udział wzięły także delegacje ze sztandarami, w tym z NSZZ „Solidarność” Zarządu Regionu Podkarpacie, Huty Szkła Jasło oraz Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A..
	Okolicznościowe przemówienie wygłosił inicjator budowy Pomnika Starosta Adam Pawluś, który przypomniał nazwiska bohaterów podziemia niepodległościowego z jasielszczyzny oraz represje jakich doznali oni w oni w Polsce ludowej w latach 1945-56.
Jedną z przemawiających w imieniu rodzin żołnierzy wyklętych była również p. dr Grażyna Żabińska - Olszak - córka Stanisława Żabińskiego urodzonego w 1919 w Bączalu Górnym.
	Oprawę uroczystości oraz ceremoniał odsłonięcia Pomnika był sprawowany przez klasy mundurowe ze szkół średnich z Trzcinicy i Kołaczyc. Odsłonięcie Pomnika zostało poprzedzone odśpiewaniem Hymnu Państwowego i wciągnięciem Flagi Państwowej na maszt. Data odsłonięcia pomnika nie jest przypadkowa, gdyż 27 września w Polsce obchodzony jest bowiem Dzień Podziemnego Państwa Polskiego
	Symbolicznego odsłonięcia monumentu dokonał Starosta Jasielski w towarzystwie przedstawicieli rodzin Żołnierzy Wyklętych. Następnie ks. prałat Tadeusz Paszek uroczyście poświęcił pomnik. Na koniec delegacje złożyły wieńce i kwiaty oraz odczytany został Apel Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Opiekę nad Pomnikiem zadeklarowali się sprawować uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle.

Przemarsz ulicami Jasła. Standar KM NSZZ Gamrat w asyście: Zbigniew Siepkowski, Andrzej Gustek, Adam Dziok

Pomnik Żołnierzy Wyklętych. Na cokole Orzeł Polski w koronie walczący z trzema hydrami na których wyryto napisy: Armia Czerwona, SB, UB, MO, ZOMO, NKWD, KGB, PZPR.

W środku Sztandar Zarządu Regionu Podkarpacie z pocztem w składzie: Paweł Pietrusza, Stanisław Słupek, Jan Krajewski
Z lewej: Sztandar NSZZ Solidarność Huty Szkła w Jaśle

Karty rabatowe ORLEN

Do rąk członków NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. trafiają kolejne karty rabatowe, tym razem na stacje benzynowe ORLEN, uprawniające do zniżki 8 groszy na 1 litrze paliwa. 
Karty te są wydawane w poszczególnych firmach Organizacji Międzyzakładowej przez Przewodniczących KZ tj:
- Gamrat S.A.				- Jan Ślabski
- Tarkett Polska			- Dariusz Serwa
- Zakład Produkcji Specjalnej	- Mirosław Wielgus
- Solgam 				- Bogusław Bajgrowicz
Karty te są przypisane do nr rejestracyjnego 1 pojazdu, ale można to dowolnie zmieniać u kasjerów na stacjach benzynowych. Karty są dostępne dla członków NSZZ „Solidarność” posiadających elektroniczną legitymację związkową.
Członkowie którzy nie zgłosili do tej pory woli otrzymania karty rabatowej, mogą to uczynić w każdym momencie u ww. osób, lub w biurze Związku podając nr rejestracyjny pojazdu. Dotyczy to także nowo przyjętych członków Związku, którzy przy wypełnianiu deklaracji wstąpienia mogą od razu podać nr rejestracyjny.
	Członkowie NSZZ „Solidarność” na obecną chwilę mogą także korzystać z kart rabatowych na stacje benzynowe LOTOS (upust 10-15 gr na litrze paliwa, oraz zniżki na inne produkty i usługi), upusty na ubezpieczenia PZU – 10 %, oraz bezpłatne konto i usługi w Banku Pekao. Więcej informacji w biurze Związku, tel. 491 4785.
Planowane są kolejne bonusy dla członków Związku w innych sieciach handlowo-usługowych, co będzie sukcesywnie ogłaszane.
37 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę
14-15 września 2019

     W ramach sobotnich uroczystości odbyło się m.in. o godz.17,00 złożenie kwiatów i wieńców pod Pomnikiem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, o 19,00 Msza Św. na szycie Jasnej Góry pod przewodnictwem ks. abp. Adama Szala, o 21,00 Apel Jasnogórski, a następnie Droga Krzyżowa na wałach. W godz. 1:00-4:30 odbyło się także czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu zorganizowane przez Region Podkarpacie NSZZ „Solidarność”.
	Niedzielne uroczystości zaczęły się od godz. 7:00 Drogą Krzyżową organizowaną również przez Region Podkarpacie z pomocą Regionu Środkowo-Wschodniego. Następnie o godz. 9:15 odbyła się kolejna Modlitwa Różańcowa.
Z kolei o godz. 10:00 odbył się wykład pt. „Nauka społeczna Kościoła wobec zagrożeń ideologicznych i systemowych współczesnego świata”, który poprowadził prof. Mieczysław Ryba. Następnie swoje wystąpienia wygłosili przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, oraz premier Mateusz Morawiecki.
	Przewodniczący Piotr Duda podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie i podkreślił jak wielką rolę dla Solidarności odgrywa Bóg i modlitwa. Przypomniał słowa patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszki „człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak z jednym skrzydłem dreptał po ziemi”.
Przypomniał także o tym, co udało się osiągnąć w ciągu ostatniego roku, a także szerzej, w ciągu ostatnich czterech lat. Duda zwrócił uwagę na to jak bardzo ważne jest istnienie dialogu pomiędzy Związkiem a polskim rządem, podkreślając że w „niejednokrotnie trudnym dialogu, można osiągnąć pozytywne rozwiązania dla pracowników ale i także pracodawców”.
	Mateusz Morawiecki podczas swojego przemówienia podziękował Solidarności za to, że „niesie nadzieję i wolność już od wielu dekad”. Według premiera „Polska jest nierozerwalnym splotem wiary, wolności i solidarności”.
	Głównym wydarzeniem drugiego dnia 37. Pielgrzymki Ludzi Pracy była uroczysta Msza Św. Pod przewodnictwem ks. abp. Józefa Kupnego, krajowego duszpasterza ludzi pracy, o godz. 11:00. Homilię wygłosił ks. Abp Adam Szal, metropolita przemyski.
Po Mszy Świętej odbyło się uroczyste przekazanie obrazu Matki Boskiej Robotników Solidarności z rąk Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" na ręce Regionu Rzeszowskiego i Regionu Ziemia Przemyska.
	Zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz mówił o rocznej peregrynacji obrazu, która rozpoczęła się podczas poprzedniej Pielgrzymki. Majchrowicz podkreślił, że „Matka Boska Robotników i Solidarności odwiedziła 55 miejsc” nie tylko takich jak kościoły czy sanktuaria, ale także domy pomocy społecznej czy hospicja.
Podczas tych 110 Mszy Św. na powitanie i pożegnanie obrazu modliło się około 50 tys. wiernych - dodał Tadeusz Majchrowicz.
	Po podziękowaniu ks. abp. Adamowi Szalowi za przychylność i błogosławieństwo peregrynacji, Majchrowicz przekazał przyjaciołom z Regionu Rzeszowskiego i Regionu Ziemia Przemyska obraz Matki Boskiej. „Jestem przekonany i tego im życzę z całego serca, żeby mieli tyle doznań i tyle pięknej modlitwy, ile my przeżywaliśmy przez ostatni rok” - zakończył. 
	W uroczystościach związanych z XXXVII Pielgrzymką Ludzi Pracy udział wzięli również pielgrzymi z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. ze spółek: Gamrat, Zakład Produkcji Specjalnej, Solgam, Tarkett Polska. Nie zabrakło także pocztu ze Sztandarem Związku w składzie: Marian Konieczny, Andrzej Gustek, Zbigniew Siepkowski. Natomiast w składzie pocztu sztandarowego Zarządu Regionu był Jan Krajewski — przewodniczący KM przy „Gamrat” S.A.


Apel Jasnogórski w kaplicy cudownego Obrazu Matki Bożej—po lewej Abp Adam Szal Metropolita Przemyski

Pielgrzymi Solidarności na Szczycie Jasnogórskim

Uroczysta Msza Św. Pod przewodnictwem ks. abp. Józefa Kupnego, krajowego duszpasterza ludzi pracy - obok ks abp Adam Szal

Poczet sztandarowy Zarządu Regionu Podkarpacie 
- z lewej Jan Krajewski

Delegacja Zarządu Regionu Podkarpacie na czele z Przewodniczącym Tadeuszem Majchrowiczem przed Obrazem MB Robotników. U góry na głównym Ołtarzu Sztandar Regionu

Poczet ze Sztandarem OM przy „Gamrat” S.A. Od lewej: Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Zbigniew Siepkowski

Zebranie Zarządu Regionu

	W dniu 9 września w Krośnie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, pod przewodni-ctwem Przewodniczącego Tadeusza Majchrowicza, z udziałem Jana Krajewskiego - Przewodniczącego KM przy „Gamrat” S.A.
W porządku obrad znalazły się m.in.: takie tematy jak:
informacja Przewodniczącego Zarządu Regionu z działalności za okres od poprzedniego posiedzenia, zarówno na szczeblu regionalnym jak też krajowym, min: obrady Komisji Krajowej w Gdańsku w dniach 29-30 sierpnia oraz Forum Młodych w Zakopanem w dniach 4-6 września.
obchody 39 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych oraz przygotowania do przyszłorocznej okrągłej 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”
informacja P. Pietruszy z zebrania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jaśle. Poziom bezrobocia w powiecie jasielskim wynosi 9,1 %
informacja W. Jarząba o trudnej sytuacji w Hucie Szkła w Krośnie, oraz o podejmowanych przez Związek działaniach,
przedstawienie programu uroczystości w Częstochowie, wraz z ustaleniem osób odpowiedzialnych za liturgię oraz organizację pielgrzymki, gdyż to Region Podkarpacie w tym roku jest za to odpowiedzialny
informacja T. Majchrowicza na temat liczebności Związku, w rozbiciu na poszczególne Regiony na dzień 30.06.2019 r. Organizacja Międzyzakładowa przy „Gamrat” S.A. liczyła na ten dzień 218 członków pracujących w 5 firmach: „Gamrat”, ZPS „Gamrat”, „Tarkett Polska”, Gamrat Energia”, „Solgam”.
informacja T. Majchrowicza na temat bonusów przysługujących członkom Solidarności posiadających legitymację elektroniczną tj. rabaty w: PZU, Pekao, Orlen, Lotos oraz możliwość pobrania wersji elektronicznej Tygodnika Solidarność na komórkę – za 0,50 zł na miesiąc
informacja t. Majchrowicza na temat wzrostu płacy minimalnej do 2.600 zł od nowego roku, korzystnych zmian w prawie pracy, oraz działań na rzecz wprowadzenia emerytur wynikających ze stażu pracy ( 40 mężczyźni, 35 kobiety), bez względu na wiek

Pole tekstowe: KOMUNIKAT
ws. pielgrzymki autokarowej do Częstochowy 
w dniu 14/15 września 2019 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że jak co roku w trzecią niedzielę września, Związek organizuje Pielgrzymkę autokarową na Święto Ludzi Pracy do Częstochowy, której centralnym punktem będzie Msza Święta na szczycie Jasnej Góry o godz. 11,00, odprawiona za pomyślność Ojczyzny i Ludzi Pracy. Pełny program uroczystości związanych z pielgrzymką jest na stronie internetowej Związku.
Zapisy na wyjazd przyjmowane są w biurze Związku 
tel. 491 4785 w terminie do 6 września 
Koszt wyjazdu wynosi: 
członkowie NSZZ „Solidarność” - 30 zł od 1 osoby
	pozostałe osoby		    - 80 zł od 1 osoby
W cenie wyjazdu wliczony jest przejazd + ubezpieczenie.
Wyjazd jest planowany w dniu 
14 września (sobota) o godz. 23,30 
spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, następnie przez „Gamrat” - Kołaczyce.
Planowany powrót w godzinach wieczornych w niedzielę.Spotkanie ws. PPK w Tarkett Polska

	W poniedziałek 26 sierpnia w siedzibie Firmy Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie poświęcone Pracowniczym Planom Kapitałowym (PPK). W spotkaniu uczestniczyli ze strony pracodawcy Dyrektor Marek Skalski ze współpracownikami oraz ze strony związków: Jan Krajewski – przewodniczący KM Solidarność Gamrat, Dariusz Serwa – członek Prezydium KM Solidarność, Przewodniczący KZ w Tarkett Polska oraz Mirosław Pniak – członek Zarządu ZZ „Chemik”.
	Przedstawiciele Pracodawcy przedstawili związkom zawodowym materiały informacyjne dotyczące PPK oraz ranking firm uprawnionych do obsługi programu przygotowany przez MAK INVESTMENS.
Na podstawie dostępnych materiałów za najkorzystniejsze oferty uznano: Nationale Nederlanden, NN Investmens Partners oraz PKO TFI S.A. Spośród tych trzech firm, po dodatkowych prezentacjach, zostanie wyłoniona firma, która będzie obsługiwać program PPK dla pracowników Tarkett Polska.
	Program PPK zakłada, że osoby do 55 roku życia zostaną automatycznie zapisane do PPK, natomiast osoby starsze same muszą zdecydować czy przystąpić do programu. Minimalna wysokość składek po przystąpieniu do PPK będzie wynosić:
pracownik: od 2 do 4 % wynagrodzenia brutto pracownik (osoby o płacy do 120 % minimalnego wynagrodzenia mogą obniżyć składkę do 0,5 % wynagrodzenia), który sam o tym decyduje
pracodawca dodaje: od 1,5 % wynagrodzenia brutto do max. 4 % - decyzja pracodawcy
Państwo dopłaca: jednorazowo 250 zł oraz corocznie 240 zł
Zgromadzone środki po 60 roku życia można wypłacić w całości ( pobierany podatek od zysków kapitałowych), lub 25 % jednorazowo, a reszta w minimum 120 miesięcznych ratach ( bez podatku Belki). Oszczędności w PPK podlegają dziedziczeniu. 
Wydaje się więc, że jest to korzystna oferta uzupełniająca przyszłe, nie za wysokie świadczenia emerytalne.

WYCIECZKA NA SŁOWACJĘ

	W sobotę 24 sierpnia NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. zorganizował dla członków Związku i ich rodzin wakacyjny wyjazd do ośrodka Vodny Svet na Słowacji. W wycieczce uczestniczyło 44 osoby z firm: Gamrat S.A., Tarkett Polska, Zakład Produkcji Specjalnej, Solgam oraz Koła Emerytów. 
	Jako że było słonecznie i ciepło więc wyjazd można zaliczyć do udanych. Szczególnie zadowolone powinny być dzieci, gdyż jest tam do dyspozycji dużo różnych atrakcji wodnych i nie tylko. Dorośli też nie powinni narzekać, bo było gdzie popływać, ceny są tam przystępne, a piwo słowackie złe nie jest.
Pląsy na sztucznej fali
Zebranie Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność”

	W dniu 22 sierpnia w siedzicie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Wśród najistotniejszych tematów będących przedmiotem obrad zarządu Związku znalazły się:
informacja Przewodniczącego KM z działalności Związku za okres od poprzedniego zebrania
zmiana struktury organizacyjnej Związku z uwagi na przejęcie przez Veolia Wschód Spółki „Gamrat Energia”
zmiana w składzie Komisji Międzyzakładowej i Prezydium: kol. Bogusław Skubel przeszedł w struktury Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Veolia Wschód, w jego miejsce wszedł z listy rezerwowej kol. Marian Konieczny z Tarkett Polska, natomiast na członka Prezydium wybrano kol. Bogusława Bajgrowicza z Firmy „Solgam”
omówiono problematykę płacową, w tym Porozumienie ws. podwyżek w „Gamrat” S.A. oraz postulaty płacowe wysuwane przez członków Związku w Zakładzie Produkcji Specjalnej
zapoznano członków KM z najbliższymi uroczystościami, których współorganizatorem jest NSZZ „Solidarność”:
	- 30 sierpnia o godz. 18,00 w Jaśle w Kościele św. Stanisława 	uroczystości rocznicy powstania Solidarności
	- 1 września o godz. 11,00 w Krośnie, w Kościele św. Wojciecha 	– pożegnanie 	Obrazu MB Robotników
	- 14/15 września w Częstochowie pielgrzymka Ludzi Pracy
przyjęcie nowych członków
sprawy organizacyjne i finansowe
Wycieczka na Słowację
 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje w dniu 24 sierpnia (sobota) dla członków Związku i ich rodzin, wycieczkę do ośrodka „Vodny Svet” w Svidniku na Słowacji. 
Do dyspozycji gości są tam m.in.:
Baseny dla dzieci i dorosłych na zewnątrz oraz kryty z podgrzewaną wodą, zjeżdżalnie o różnym stopniu trudności, sztuczna fala, trampoliny, siatkówka plażowa, dmuchane zjeżdżalnie, wypożyczalnia leżaków, miejsce do rozłożenia koców i leżaków, zaplecze gastronomiczne,
Gdyby pogoda nie dopisała, to na terenie ośrodka jest kryty basen termalny z jacuzzi, z którego można za dodatkową opłatą skorzystać. Cena z 3 godziny – dorośli 11 Euro, dzieci do 140 cm – 7 Euro, lub jacuzzi+grota solna – 8 i 4 Euro.
Za posiłki, bilety wstępu i wypożyczanie można płacić w PLN.
Opłata od 1 osoby wynosi: 20 zł dorośli, 15 zł dzieci do 140 cm
W cenie wyjazdu wkalkulowano: przejazd autokarem, ubezpieczenie i bilet wstępu do ośrodka letniego w godz. 10,00 – 18,45.

Zapisy do dnia 19 sierpnia, w biurze Związku tel. 491 4785
Przy zapisie niezbędny jest nr PESEL, oraz wniesienie opłaty
Wyjazd jest zaplanowany w dniu 24.08 o godz. 8,00 z Osiedla Gamrat, a następnie o 8,15 z Jasła spod JDK.
Powrót w tym samym dniu w godzinach wieczornych.
Na wyjazd prosimy o zabranie dowodów osobistych (również dzieci), na wypadek kontroli Straży Granicznej.
Wybór firmy do obsługi PPK w „Gamrat” S.A.

	W dniu 2 sierpnia w siedzibie Zarządu „Gamrat” S.A. odbyło się spotkanie zespołu powołanego Poleceniem Nr 18 Dyrektora Generalnego w celu wyboru firmy do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla pracowników „Gamrat” S.A. 
	W skład zespołu weszli: Członek Zarządu Dyrektor Generalny Dariusz Szlęzak, Członek Zarządu Główny Księgowy Zbigniew Syzdek, Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Barbara Kozak oraz ze strony związków zawodowych: Jan Ślabski – wiceprzewodniczący KM NSZZ „Solidarność” i Wacław Mikrut – Przewodniczący ZZ „Chemik”. 
	Ww. zespół przeanalizował oferty 5 instytucji finansowych uprawnionych do obsługi PPK, spośród których za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez AVIVA Inwestors, tym samym wybierając ją od obsługi PPK dla pracowników „Gamrat” S.A. Firma AVIVA będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem i terminami ustawowymi wdrażać poszczególne etapy PPK, prowadząc akcję informacyjną wśród pracowników Spółki.

Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie

	W dniu 29 lipca w Krośnie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, któremu przewodniczył Przewodniczący Tadeusz Majchrowicz. 
W trakcie obrad podjęto następujące tematy:
Informacja przewodniczącego i zastępców na temat działalności Związku za okres od poprzedniego zebrania
Informacja z obrad Komisji Krajowej Związku
Przebieg wyścigu kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków zakończonego w Krośnie w dniu 6.07
Działalność Rady Dialogu Społecznego w Rzeszowie Protest w Oświacie, służbie zdrowia oraz wymiarze sprawiedliwości
Peregrynacja po parafiach Regionu Podkarpacie Obrazu MB Robotników
Przygotowania do Pielgrzymki Ludzi Pracy w Częstochowie w dniach 14-15 września
Nabożeństwo pokutne w Miejscu Piastowym w dniu 3 sierpnia
Omówienie sytuacji z zakładach pracy Regionu Podkarpacie
Informacja ze spotkania w dniu 20.07 z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i parlamentarzystami na temat realizacji postulatów Solidarności
Realizacja budżetu Zarządu Regionu za I półrocze 2019 r.
W obradach uczestniczył członek Zarządu Regionu, Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.

Obraz Matki Boskiej Robotników 
Solidarności w Dąbrówce

	W dniach 20 do 27 lipca br. w Kościele pw. Św. Judy Tadeusza w Dąbrówce gościł Obraz MB Robotników Solidarności. Powitanie Obrazu odbyło się w niedzielę 21 lipca na Mszy św. o godz. 9,00. Obraz został procesyjnie wniesiony do Kościoła przez Strażaków z Lipnicy Dolnej, łącznie z relikwiami bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz miniaturą Krzyża z Nowej Huty. 
	Proboszcz Parafii ks. Marian Chłopiński wyraził radość z tak podniosłej uroczystości z okazji wizyty wizerunku Maryi i powitał gości Marię Kurowską członka Zarządu Województwa, delegację Solidarności na czele z Przewodniczącym Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeuszem Majchrowiczem oraz poczty sztandarowe z Solidarności Gamratu, Huty Szkła w Jaśle i OSP z Lipnicy Dolnej. 
	Historię Obrazu odczytał Paweł Pietrusza Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu, a powitanie Jan Krajewski Przewodniczący KM Solidarność przy Gamrat S.A. wspólnie z Panią Zofią Magudą z Koła Emerytów Solidarności. 
	Liturgię słowa sprawowali: Pani Maria Kurowska członek Zarządu Województwa, Danuta Marszałek z Koła Emerytów Solidarności, Małgorzata Szarek (śpiewy liturgiczne) oraz Marian Konieczny z NSZZ „Solidarność” Tarkett, który odczytał wezwania modlitwy wiernych, a w szczególności za ludzi pracy i członków NSZZ „Solidarność”. 
	Mszy Świętej przewodniczył ks. Krzysztof Mijal Archidiecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność ", który wygłosił też jak zawsze patriotyczne , pełne treści , pobudzające do myślenia kazanie. 
	Po Mszy św. Tadeusz Majchrowicz podziękował wszystkim za wspólną modlitwę w intencji Ludzi Pracy, Marii Kurowskiej za zaszczycenie nas swoją obecnością, pocztom sztandarowym, Druhom OSP w Lipnicy Dolnej, oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej podniosłej uroczystości. 
	Obraz przez cały tydzień był obecny w Kościele, a po każdej Mszy św. było udzielane błogosławieństwo relikwiami ks. Jerzego Popiełuszki. 
	W sobotę 27 lipca po Mszy św. porannej nastąpiło pożegnanie Obrazu, który udał się do Kościoła Farnego w Jaśle.Poczty sztandarowe. W środku Sztandar NSZZ „Solidarność” GAMRAT S.A.Wprowadzenie Obrazu do Kościoła. Przed Obrazem relikwie ks. Jerzego Popiełuszki i miniatura Krzyża z Nowej Huty
Powitanie Obrazu przez Przewodniczącego KM Jana Krajewskiego i Zofię Magudę.Księża w trakcie odprawiania Mszy św. Z lewej Proboszcz Marian Chłopiński a obok ks. Krzysztof Mijal
Przewodniczący Tadeusz Majchrowicz po złożeniu podziękowań

Wycieczka do Parku Rozrywki Energylandia
 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje w dniu 3 sierpnia (sobota) dla rodzin członków Związku z dziećmi, wycieczkę do Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze.
	Do dyspozycji gości jest tam niezliczona ilość atrakcji dostosowana do każdego wieku dzieci, jak też i dorosłych. Są tam też baseny i atrakcje wodne dlatego można zabrać ze sobą stroje kąpielowe. 
Opis atrakcji i zdjęcia można znaleźć na stronie internetowej Parku: www. energylandia.pl
Opłata od 1 osoby wynosi:
- 80 zł osoba dorosła i dzieci powyżej 140 cm wzrostu
- 40 zł dzieci do 140 cm wzrostu
W cenie wyjazdu wkalkulowano przejazd autokarem, ubezpiecze-nie i bilet wejściowy na teren Parku w godz. 10,00– 20,00
Zapisy do dnia 25 lipca, w biurze Związku 
tel. 491 4785
Przy zapisie niezbędny jest nr PESEL, oraz wniesienie opłaty.
Wyjazd jest zaplanowany w dniu 3 sierpnia (sobota) o godz. 7,00 z Jasła spod JDK, następnie przez Gamrat i Kołaczyce.
Powrót w tym samym dniu w późnych godzinach wieczornych.
Na wyjazd prosimy o zabranie dowodów osobistych i legitymacji szkolnych.

Obraz Matki Boskiej Robotników      w Parafii Dąbrówka-Gamrat
Od połowy września 2018 roku pod patronatem Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie Obraz MB Robotników Solidarności peregrynuje po podkarpackich Parafiach. W niedzielę 21 lipca na Mszę św. o godz. 9,00 zawita do Kościoła w Dąbrówce, gdzie będzie gościł przez tydzień.
Obraz ten został namalowany w 1984 przez artystę z Podlasia Artura Chacieja i przedstawia MB Częstochowską, na tle biało-czerwonej flagi Polski oraz napis Solidarność z datami zrywów robotniczych: Poznań 1956, Gdańsk 1970, Radom 1976, Gdańsk 1980 i datę wprowadzenia stanu wojennego w dniu 13 grudnia1981 r.
Każdego roku, podczas Mszy świętej na Jasnej Górze Obraz przejmuje Region Solidarności, który będzie organizował Pielgrzymkę Ludzi Pracy w kolejnym roku. Ten zaszczyt przypadnie w 2019 roku właśnie Regionowi Podkarpacie. INFORMACJA DLA POSIADACZY ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ

	Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi "Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność". Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "S", Paweł Surówka prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao.
Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie: 
https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc
	Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 proc. zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń. Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. 
	Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.
O czym należy pamiętać? Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia; właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony; zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej; z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.
Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, a także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.
	Dodatkową ofertę  dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ Solidarność przygotował także Bank Pekao S.A. Warunkiem skorzystania z niej, jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao SA. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. Bank Pekao S.A. przygotował także ofertę specjalną dla organizacji działających w ramach NSZZ Solidarność.  

					Magdalena Kubit
					Zarząd Regionu Podkarpacie
					NSZZ"Solidarność" w Krośnie

Kontrola Komisji ds. BHP w Zakładzie Rur

     	Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Gamrat S.A.     w dniu 24 czerwca br. dokonała kontroli pomieszczeń sanitarnych, urządzeń produkcyjnych, stanu obiektów i stanowisk pracy w Zakładzie Rur, pod katem spełnienia wymogów z zakresu BHP. 
	Kontrolą objęto produkcję rur PVC i PE, kształtek, węży oraz młyny. W składzie Komisji znalazły się następujące osoby: Maciej Patyk – Kierownik Działu BHP i OS – przewodniczący, oraz członkowie: Agata Żebracka – lekarz medycyny pracy, Janina Gucwa – pielęgniarka KEMED, Wiesław Zagórski – profilaktyk pożarnictwa, Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność”, Jan Sokołowski – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy. 
Komisję oprowadzał Dyrektor Zakładu Rur Pan Jacek Szajna oraz przedstawiciele kierownictwa kontrolowanych działów.
	W toku kontroli Komisja nie stwierdziła rażących przypadków łamania zasad BHP, a jedynie pewne uchybienia, które zostały zawarte w protokole pokontrolnym i przekazane Zarządowi „Gamrat” S.A. celem podjęcia decyzji, co do sposobu ich eliminacji.
 
Porozumienie płacowe podpisane

	Związki zawodowe działające w „Gamrat” S.A. wielokrotnie występowały do Zarządu Spółki o dokonanie podwyżek wynagrodzeń pracowniczych. W ostatnim okresie było to 10 września 2018 r. oraz   19 marca 2019 r. już po zmianie Zarządu. 
	W dniu 16 kwietnia odbyło się spotkanie związków zawodowych z Zarządem Gamrat S.A. na którym Prezes Krzysztof Moska złożył obietnicę, że do końca I półrocza przedstawi propozycję podwyżek płac. 	Na kolejnym spotkaniu w dniu 29 maja Prezes Moska przedstawił szczegóły podwyżek, które są oparte o staż pracy w Gamracie, co było postulatem wysuwanym przez związki. 
	Przedstawiona propozycja uzyskała akceptację ze strony związków zawodowych i w dniu 6 czerwca doszło do podpisania porozumienia ws. zasad podwyżek, które podpisali ze strony Zarządu „Gamrat” S.A. Prezes Zarządu Krzysztof Moska i Członek Zarządu Dyrektor Generalny Dariusz Szlęzak oraz ze strony związków zawodowych Jan Krajewski Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” i Wacław Mikrut Przewodniczący ZZ „Chemik”
Spotkanie Koła Emerytów NSZZ „Solidarność”

	W dniu 12 czerwca w Zajeździe „Pod Goleszem” odbyło się doroczne spotkanie Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. W spotkaniu z ramienia Komisji Międzyzakładowej wzięli udział: Przewodniczący Jan Krajewski i Sekretarz Wiesław Martowicz. Organizowane cyklicznie spotkania mają na celu integrację byłych pracowników Gamrat S.A. i innych Spółek oraz zapoznanie się z sytuacją materialną i rodzinną jego uczestników.

Humory dopisywały wszystkim

Przyjaciółki z Osiedla

Sektor męski
Spotkanie Duszpasterzy Ludzi Pracy

W dniu 10 czerwca br. w Kościele św. Wojciecha w Krośnie rozpoczęło się 3 dniowe Ogólnopolskie Spotkanie Duszpasterzy Ludzi Pracy z całej Polski, którego organizatorem był Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie.
Na uroczystości gościliśmy Metropolitę Przemyskiego JE Abpa Adama Szala, Krajowego Duszpasterza Ludzi Pracy - Metropolitę Wrocławskiego JE Abpa Józefa Kupnego oraz dwudziestu pięciu Duszpasterzy z całego kraju.
Oprócz Tadeusza Majchrowicza Przewodniczącego ZR Podkarpacie byli też obecni Przewodniczący sąsiednich Regionów: Roman Jakim, Szymon Wawrzyszko oraz Jarosław Bernat z Regionu Częstochowskiego.
Oprócz Krosna sprawowane były Msze Święte w Kościołach pw. Św. Antoniego Padewskiego w Jedliczu oraz w Sanktuarium Św. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie. Na uroczystościach w Krośnie obecny był Sztandar Związku z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem 
Abpa Adama Szala

Zebranie Komisji Międzyzakładowej

	W dniu 23 maja w siedzibie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. W porządku zebrania znalazła się informacja Przewodniczącego KM o działaniach Związku w okresie od ostatniego posiedzenia,  a także m.in.:
informacja przedstawicieli Komisji Zakładowych ze Spółek na temat działalności oraz o problemach wymagających podjęcia określonych działań.
informacja Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy z Gamrat S.A i Tarkett Polska z działalności na rzecz poprawy warunków pracy
omówienie problematyki płacowej, w tym m.in. ocena dokonanych podwyżek w Tarkett Polska oraz przyjęcie strategii działań w kwestii podwyżek w Gamrat S.A i innych Spółek
informacja Przewodniczącego KM na temat założeń Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które powinny być utworzone od 1 lipca w Gamrat S.A i Tarkett Polska ( liczba pracowników powyżej 250) oraz w pozostałych Spółkach od 1 stycznia 2020 r. (50-249 pracowników)
informacja o możliwości uzyskania przez członków Związku kart rabatowych na stacje ORLEN uprawniających do zniżki 8 groszy na litrze paliwa
omówiono sprawy organizacyjne i finansowe

Mistrzostwa Polski w wędkarstwie

W dniu 17 maja w Wierzchosławicach koło Tarnowa, na stawie Trzydniaki, odbyły się XII Mistrzostwa Polski Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Przewodniczącego SKPZ NSZZ „Solidarność”. 
W zawodach wzięło udział 9 zespołów reprezentujących Solidarność z zakładów: Skarżysko, Stalowa Wola, Kraśnik, Gamrat, Łabędy, Tarnów, Warszawa, Radom, Nowa Dęba. 
Nasza drużyna występowała w składzie: Jan Ślabski, Robert Januszewski, Andrzej Szot i Stanisław Kukla. Menagerem drużyny był Jan Krajewski — Przewodniczący KM NSZZ Solidarność. 
Niestety w tym dniu „ryba nie brała” i większość zawodników nie złowiło nic, a zespoły które wygrały zawody mogły się poszczycić wagą złowionych ryb oscylujących w okolicy 2 kg. 
Zawody wygrała drużyna z „MESKA” Skarżysko-Kamienna, a nasz zespół powrócił tylko z dyplomem za udział w zawodach. 
	Warto jednak przypomnieć, że nasza drużyna w Zaklikowie w 2010 roku zdobyła II miejsce, a w 2015 roku w Kraśniku sięgnęła po tytuł Mistrza Polski.

Trofea do zdobycia

Nasz zespół: od lewej Jan Ślabski, Robert Januszewski, Andrzej Szot, Stanisław Kukla

Andrzej marzący o „grubej rybie”

Wręczenie nagród: po prawej Waldemar Ożóg z Rady Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego oraz z dyplomem Robert Januszewski

Karty rabatowe Orlen dla członków Związku
NSZZ „Solidarność” stworzył możliwość uzyskania przez członków Związku kolejnej karty rabatowej, tym razem na zakup paliwa na stacjach benzynowych ORLEN. 
Posiadacz karty będzie mógł korzystać z upustu na zakup paliwa  w wysokości 8 groszy na litrze 
Przewodniczący Komisji Zakładowych w poszczególnych spółkach tworzą wykazy członków zainteresowanych otrzymaniem karty. Przy zapisie należy podać nr rejestracyjny pojazdu do którego będzie przypisana karta. Można to będzie w przyszłości zmienić na stacjach benzynowych ORLEN. 

Gamrat płaci dywidendę

	Od dnia 20 maja rozpoczęła się wypłata dywidendy za 2018 rok dla posiadaczy akcji Spółki „Gamrat” S.A. w wysokości 1,50 zł na 1 akcję. Posiadacze akcji powinni się udać na portiernię biurowca Gamratu i złożyć dyspozycję dot. formy wypłaty dywidendy tj. na wskazane konto lub przez kasę zakładową. 	Informujemy ponadto, że osoby zainteresowane sprzedażą akcji mogą się kontaktować z nr tel (13) 491 4222 lub 602 375 986 lub osobiście w pok. 35 budynku Zarządu „Gamrat” S.A.
Spotkanie związków z Prezesem Veolii Wschód

	W dniu 7 maja br. w siedzibie „Gamrat Energia” Sp. z o.o. odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych tj; Jana Krajewskiego (NSZZ Solidarność) i Wacława Mikruta (ZZ Chemik) z Prezesem Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. p. Januszem Lewickim oraz Dyrektorem ‘Gamrat Energia” p. Adamem Kilarem. 
Celem spotkania było nawiązanie kontaktu pomiędzy związkami, a przedstawicielami nowego właściciela Spółki oraz wymiana poglądów na temat jej przyszłości i określenie zasad współpracy. 
W dyskusji poruszono następujące tematy:
zmiana struktury organizacyjnej „Gamrat Energia” poprzez połączenie z firmą Veolia Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, co zaplanowano na III kwartał 2019 r.
objęcie pracowników „Gamrat Energia” Regulaminami obowiązującymi z firmie Veolia w tym: Regulaminem wynagrodzeń, Regulaminem Pracy oraz Regulaminem funduszu socjalnego,
przejęcie od Gamrat S.A. obsługi kadrowo-płacowej pracowników z chwilą połączenia firm
wyniki ekonomiczne Spółki „Gamrat Energia” za 2018 r. oraz bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowa
struktura organizacyjna Spółki oraz poziom zatrudnienia – jest to przedmiotem analizy Zarządu Veolii
omówiono zagadnienia dotyczące zasad wynagradzania w firmie Veolia oraz wzrostu płac pracowników „Gamrat Energia” w 2019 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

	W dniu 3 maja w Jaśle odbyły się obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny, odprawioną na płycie jasielskiego Rynku pod przewodnictwem księdza dr Piotra Potyrały - wicedyrektora diecezjalnej Caritas w Rzeszowie, który wygłosił też homilię.
Oprawę mszy św. uświetniły: Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta oraz Chór Misericordia, działający przy Parafii p.w. Chrystusa Króla w Jaśle. 
	Następnie uczestnicy obchodów Święta Narodowego Konstytucji 3-go Maja: mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, delegacje szkół i instytucji oraz poczty sztandarowe, w uroczystym pochodzie ulicami miasta przeszli do Parku Miejskiego w Jaśle, pod Glorietkę. Na trasie pochodu parlamentarzyści oraz samorządowcy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 200 rocznicę Konstytucji 3 Maja.
	W jasielskim parku orkiestra dęta wykonała Hymn Państwowy, a okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Jasła, Ryszard Pabian.
	Na zakończenie uroczystych obchodów święta 3-go Maja odbył się program artystyczny „Kocham Cię Polsko” przygotowany przez Jasielski Dom Kultury.  
	W jasielskich uroczystościach uczestniczyła delegacja NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ze sztandarem Związku.


Msza św. na Jasielskim Rynku

Kawaleria konna na czele pochodu

Poczet sztandarowy z OM NSZZ Solidarność przy Gamrat S.A.

Złożenie kwiatów przez przedstawicieli władz Jasła i Parlamentu

Przemówienie Burmistrza Jasła Ryszarda PabianaŚwięto Narodowe
Konstytucji 3-go Maja

Jasło 3 maja 2019 (piątek)

Program uroczystości:
 9,30 – Msza Święta w intencji Ojczyzny na płycie Rynku w Jaśle
10,40 – uroczysty pochód patriotyczny do Parku Miejskiego w  
       Jaśle. Na trasie pochodu oddanie honorów pod tablicą  
       upamiętniającą 200 lecie uchwalenia Konstytucji 3 Maja
11,00 – Hymn Państwowy, przemówienie okolicznościowe 
       Burmistrza Miasta Jasła
11,15 – Program artystyczny JDK pt:. „Kocham Cię Polsko”, pod 
       Glorietką w Parku Miejskim
12,00 – Zakończenie uroczystościPorozumienie ws. podwyżek w Tarkett

	W dniu 16 kwietnia w Oddziale Spółki w Jaśle odbyło się spotkanie dotyczące podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Tarkett Polska Oddział w Jaśle, w którym uczestniczyli:
- ze strony władz Spółki: Marek Skalski – Członek Zarządu Tarkett Polska Dyrektor Oddziału w Jaśle, Agnieszka Surmacz HR Menager
- ze strony związków zawodowych: 
NSZZ „Solidarność”- Jan Krajewski Przewodniczący KM, Dariusz Serwa Członek Prezydium KM, Przewodniczący KZ w Tarkett
ZZ „Chemik” – Wacław Mikrut Przewodniczący, Mirosław Pniak Członek Prezydium Przewodniczący Tarkett
	Dyrektor Pan Marek Skalski przedstawił kryteria jakie stosowano przy ustalaniu wysokości podwyżki dla pracowników. 
Są to m.in.: ocena roczna pracownika przez przełożonego, bieżąca ocena wynikająca z obserwacji, zaangażowanie w działania w firmie (WCM, Quick Kaizen, projekty i warsztaty tematyczne). 
Wg powyższych kryteriów pracownicy zostali podzieleni przez przełożonych na 4 grupy tj: A-pracownik kluczowy, B- pracownik spełniający wymagania, C-pracownik częściowo spełniający wymagania, D-pracownik nowozatrudniony, długotrwale nieobecny (urlop bezpłatny, urlop macierzyński). 
Podwyżkami zostali objęci pracownicy z grup A, B, C. Pracownicy zakwalifikowani do grupy D nie otrzymali podwyżki. Wysokość podwyżek dla poszczególnych pracowników została ustalona przez bezpośrednich przełożonych (mistrzów). Podwyżka wynagrodzeń obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r. z wyrównaniem od 1 stycznia br. 
	Nad przedstawioną propozycją podwyżki odbyła się dyskusja aby rozwiać pojawiające się niejasności. Na pytania związkowców odpowiedzi udzielał Dyrektor Skalski i Pani Agnieszka Surmacz. Związki zastrzegły, że po wręczeniu angaży z nowymi stawkami, w przypadku zastrzeżeń pracowników, będą podejmować interwencję. 
Następnie odbyło się podpisanie porozumienia w sprawie zasad przyznawania podwyżek w 2019 roku w Tarkett Polska Oddział w Jaśle przez przedstawicieli związków zawodowych i Członka Zarządu Dyrektora Marka Skalskiego.
	Dyrektor Skalski poinformował także, że od 1 lipca br. pracownicy Spółki zostaną objęci programem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK – oszczędzanie na emeryturę)
      Warto przypomnieć, że związki zawodowe już 29.08.2018 r. wystąpiły do władz Grupy Tarkett z pismem, o uwzględnienie w budżecie na 2019 rok podwyżek dla pracowników.
	Ustalono także na koniec organizację kolejnego spotkania dotyczącego ewentualnych zastrzeżeń co do zasad funkcjonowania premii miesięcznej.


Spotkanie z członkami Zarządu „Gamrat” S.A.
na tematy płacowe i socjalne

	W dniu 16 kwietnia w budynku Dyrekcji odbyło się spotkanie członków Zarządu „Gamrat” S.A. w osobach: 
Krzysztof Moska Prezes Zarządu, Jerzy Pachana Dyrektor Handlowy, Zbigniew Syzdek Główny Księgowy. 
	Stronę związkową reprezentowali: 
Pole tekstowe: NSZZ „Solidarność” – Jan Krajewski, Jan Ślabski, Jerzy Gajda, Jan Sokołowski, 
ZZ „Chemik” – Wacław Mikrut, Renata Szlachta, Marek Olbrot, Wiesława Rączka, Grażyna Gomułka.
Przedmiotem spotkania było ustalenie planu finansowego oraz zasad funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w „Gamrat” S.A. w 2019 roku.
Drugim tematem było omówienie wniosku związków zawodowych do Zarządu Spółki o podwyżki dla pracowników.
Ze strony Zarządu Spółki rolę głównego negocjatora podjął Prezes Krzysztof Moska.
 	W toku negocjacji udało się uzgodnić zasady funkcjonowania ZFŚS, w tym m.in.:
- wypłatę świadczenia świątecznego w kwotach 500, 350, 200 zł w zależności od sytuacji materialnej rodziny. Przyjęte zasady pozwoliły wypłacić maksymalną kwotą 500 zł netto dla znacznej większości pracowników „Gamrat” S.A.
- uzgodniono, że w roku 2019 nie będą tworzone tzw. „wczasy pod gruszą”, a środki które były zaplanowane na ich wypłatę przesunięto na tytuł „świadczenia pieniężne”
- pozostałe formy świadczeń pozostają na podobnych zasadach jak w latach poprzednich
	Prezes Moska zaproponował także, aby rozważyć zastąpienie Funduszu Socjalnego podwyższoną składką ze strony Pracodawcy na rzecz tworzonych od 1 lipca 2019 r. Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK). Związki zawodowe stanęły na stanowisku, żeby w tym roku fundusz socjalny był tworzony na dotychczasowych zasadach, a dyskusję na ten temat należy przełożyć na jesień gdy program PPK będzie już funkcjonował i pracownicy będą poinformowani o korzyściach z niego płynących.
	Inną propozycją Prezesa Moski było rozważenie likwidacji funduszu pożyczkowego na cele mieszkaniowe funkcjonującego w ramach funduszu socjalnego, ze względu ma małe zainteresowanie pracowników, a środki z tego tytułu przeznaczyć na pomoc socjalną dla pracowników. Nie podjęto jednak w tej kwestii wiążących decyzji.
	W sprawach płacowych Prezes Moska odnosząc się do wniosku związków zawodowych ws. dokonania podwyżek dla pracowników stwierdził, że Gamrat na produkcji wyrobów nie osiąga satysfakcjonujących zysków oraz że nadciąga spowolnienie gospodarcze, które dodatkowo pogorszy przychody firm i uzyskiwane marże. Związkowcy argumentowali, że podwyżki płac są konieczne nie tylko ze względu na realny spadek siły nabywczej wynagrodzeń na wskutek wzrostu kosztów utrzymania, ale także aby docenić długoletnich pracowników o wysokich kwalifikacjach. 
	Prezes Moska oświadczył w imieniu Zarządu, że od lipca br. zostanie dokonana podwyżka wynagrodzeń pracowników Gamrat S.A. oparta o staż pracy w firmie. Szczegółowa propozycja w tej sprawie oraz negocjacje zostaną przeprowadzone w czerwcu br.

WESOŁEGO ALLELUJA

	
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
przy „GAMRAT” S.A.

	Koleżanki i Koledzy! Członkowie Niezależnego 	Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”!

	Przez ostatnie lata wielokrotnie podkreślaliśmy, że dzięki narzędziom politycznym „Solidarność” zrealizowała wiele ważnych postulatów pracowniczych i społecznych.
Przywrócenie wieku emerytalnego, ograniczenie handlu w niedziele, likwidacja syndromu pierwszej dniówki, ustalenie minimalnej stawki godzinowej, znaczący wzrost płacy minimalnej, lepsze prawa dla zatrudnionych na czas określony, dłuższe okresy odwoławcze w sądzie pracy, płaca minimalna pracowników medycznych, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, wyłączenie dodatków nocnych z płacy minimalnej, odmrożenie płac w budżetówce, częściowe odmrożenie wskaźnika naliczania funduszu socjalnego, lepsze warunki pracy dla pracowników tymczasowych, w tym ochrona kobiet w ciąży, to tylko niektóre z sukcesów naszego Związku, które narzędziami politycznymi osiągnęliśmy w ostatnich 3. latach.
Niestety od wielu miesięcy ta sytuacja diametralnie się zmieniła. Rząd Zjednoczonej Prawicy nie tylko nie prowadzi dialogu, ale pod presją protestów różnych grup zawodowych przestał realizować swój wyborczy program. W tym szczególnie w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników budżetówki, braku kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia kwoty bazowej naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, niewliczania do płacy minimalnej dodatku stażowego oraz systemowych regulacji cen energii i wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych.
Za sprawą rządu skończył się w Polsce czas negocjacji i dialogu, zaczął czas protestów. Pierwszy z nich odbędzie się już 4 kwietnia o godz. 15.00 przed urzędami wojewódzkimi w całej Polsce. Nie tylko związkowcy, ale też wszyscy pracownicy, których dotyczą zgłaszane przez Solidarność postulaty, będą mogli podjąć walkę o swoje prawa.
Apeluję o czynny i liczny udział. Tylko w taki sposób możemy zmusić rząd, aby powrócił do konstruktywnego dialogu i realizacji swoich wyborczych deklaracji.
         						Piotr Duda
Rozmowy ws. Planów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2019 r.

	Rozpoczęły się negocjacje na temat planów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2019 r. oraz zasad otrzymywania świadczeń. Dotychczasowy ich stan jest następujący:
Gamrat S.A.
Administrator zaproponował następujące zmiany w stosunku do roku poprzedniego:
- w ramach odpisu podstawowego stworzenie tytułu „wczasy pod gruszą” które by przysługiwały po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w liczbie 14 dni kalendarzowych
- wprowadzenie dodatkowego 4 progu dochodowego powyżej 1900 zł netto miesięcznie na członka rodziny, co w praktyce oznacza że świadczenia z ZFŚS otrzymają wszyscy pracownicy którzy złożą wnioski
- ograniczenie środków na wycieczki – planowana tylko wycieczka dla dzieci
- związki zawodowe w przekazanym stanowisku zwróciły się o przekazanie dodatkowego odpisu na ZFŚS z przeznaczeniem na „wczasy pod gruszą”, wystąpiły o stworzenie możliwości uzyskania tzw. małych „wczasów pod gruszą” za wykorzystanie 9 dni wolnego oraz waloryzację wszystkich progów dochodowych
Gamrat Energia
- plan funduszu na 2019 r. zawiera odpis podstawowy, rezerwę z roku 2018 oraz zwiększenie z tytułu osób ze stopniem niepełnosprawności
- podobnie jak w Gamrat S.A. zaproponowano wprowadzenie wczasów „pod gruszą” oraz wprow. 4 progu dla dochodów powyżej 1900 zł netto
- w planie funduszu przewidziano także środki na „świadczenia pieniężne”, wycieczkę oraz spotkanie integracyjne i zapomogi bezzwrotne
 Tarkett Polska
Plan funduszu został oparty o odpis podstawowy.
- pozycje wydatków pozostają jak w roku poprzednim tj: świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, zapomogi bezzwrotne, spotkanie integracyjne oraz pula środków na pożyczki zwrotne
- analizowana jest kwestia wydawania dla pracowników karnetów na basen, lub siłownię. To jednak jest uzależnione od dodatkowych środków finansowych przez Spółkę
	W najbliższych dniach dojdzie do uzgodnienia stanowisk związków zawodowych z Zarządami Spółek, tak aby przed Świętami Wielkanocnymi uruchomić „świadczenie pieniężne” dla pracowników.

Spotkanie z Dyrektorem Generalnym
 „Gamrat” S.A.

	W dniu 20 marca odbyło się spotkanie Członka Zarządu Dyrektora Generalnego „Gamrat” S.A. Dariusza Szlęzaka z Przewodniczącymi związków zawodowych tj. Janem Krajewskim (NSZZ „Solidarność”) i Wacławem Mikrutem (ZZ „Chemik’).      W trakcie spotkania Związki przekazały Zarządowi Spółki m.in.: w następujących tematach:
organizacji spotkania Zarządu Gamrat S.A. z przedstawicielami związków zawodowych dotyczącego polityki płacowej w 2019 roku, planu zatrudnienia, wyników ekonomicznych Spółki za 2019 r. i sytuacji bieżącej, planów produkcji i zamierzeń inwestycyjnych
propozycję podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników „Gamrat” S.A. w 2019 r.
uwagi do projektu planu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2019 r.
Dyrektor Generalny Pan Dariusz Szlęzak zapewnił, że złożone przez Związki zawodowe propozycje zostaną przez Zarząd Spółki wnikliwie przeanalizowane, pod kątem zaspokojenia oczekiwań Załogi, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Firmy.

Komunikat
w sprawie wydawanych kart rabatowych LOTOS Biznes         
 i Navigator dla członków NSZZ „Solidarność”

Rozpoczęto wydawanie dla członków Związku kart rabatowych LOTOS. W chwili obecnej stacje paliw LOTOS na których można użyć nw. kart najbliżej znajdują się w :
Krosno, Gorlice, Strzyżów, Tuchów, Rzeszów, Tarnów
Aktualnie trwają działania zmierzające do połączenia w jeden koncern firm LOTOS i ORLEN. Jeśli do tego dojdzie, to również na stacjach Orlenu w Jaśle i Kołaczycach będzie można korzystać z kart.
Każdy członek Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy Gamrat SA który złożył stosowny wniosek, lub to uczyni, otrzyma 2 karty uprawniające do :
Karta LOTOS Biznes – imienna, przypisana do nr legitymacji 
                      NSZZ „Solidarność”
- uprawnia do rabatów przy zakupie paliw w wysokości 7 – 15 groszy na litr
- uprawnia do rabatów na zakup wybranych towarów i usług – 10 do 15 %
- do karty jest dołączona instrukcja jej aktywacji i co ważne PIN startowy
- miesięczny limit zakupów z rabatem wynosi 2000 zł
- karta ważna do lutego 2024 roku w okresie przynależności do NSZZ „Solidarność”
2.  Karta LOTOS Navigator 
- przy zakupie paliw i innych produktów naliczane są punkty (podobnie jak na innych stacjach), za które po zgromadzeniu określonej ich ilości można uzyskać nagrody rzeczowe
- posiadacz karty aby ją uaktywnić powinien wejść na stronę internetową www.lotosnavigator.pl gdzie należy się zarejestrować podając nr karty oraz swoje dane osobowe, zgodnie z podaną kartą rejestracyjną. Aby się zarejestrować przez stronę internetową niezbędne jest posiadanie adresu e-mail, gdyż tam zostanie wysłany link rejestracyjny, którego kliknięcie zakończy proces rejestracji karty
- rejestracji można dokonać też w aplikacji mobilnej LOTOS dla Kierowcy lub poprzez Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stacji paliw LOTOS.
- na stronie internetowej programu Navigator można uzyskać szczegółowych informacji o jego zasadach, sprawdzić stan swojego konta punktowego (po zalogowaniu) oraz sprawdzić jakie nagrody przysługują za określoną liczbę punktów.
WYBORY
Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy 
w ZPS „Gamrat” Spółka z o.o.
 
NSZZ „Solidarność” przeprowadził procedurę wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. na nową 4 letnią kadencję w latach 2019-2023. 
Jedynym kandydatem w wyborach był Pan Stefan Morelowski. Głosowanie odbyło się w dniu 12 marca 2019 r., które przeprowadziła powołana przez Związek Zakładowa Komisja Wyborcza, pod przewodnictwem kol. Mateusza Stęgowskiego.
Wyniki głosowania tajnego:
 
Liczba uprawnionych do głosowania	 - 114 osób 
W głosowaniu udział wzięło		 -  92 osoby	tj.  80,7 %
Ważnych głosów oddano		 -  92 	tj. 100,0 %
Nieważnych głosów oddano		  -   0	      tj.   0,0 %
„za” kandydaturą Stefana Morelowskiego oddano - 91 głosów tj. 99 %
„przeciw” kandydaturze Stefana Morelowskiego  -  1 głos   tj.  1 %

	W związku z powyższym, na podstawie § 7 pkt. 11 Regulaminu wyborów ZSIP Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. na kadencję w latach 2019 – 2023 został wybrany kol. STEFAN MORELOWSKI.

Obradował Zarząd Regionu Podkarpacie 
NSZZ „Solidarność”

	W dniu 8 marca w Krośnie odbyły się obrady Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, w którym uczestniczył Przewodniczący KM przy „Gamrat” Jan Krajewski. 
W porządku zebrania znalazły się następujące tematy:
informacje bieżące Przewodniczącego Zarządu Regionu Tadeusza Majchrowicza
wydawanie kart rabatowych LOTOS i Nawigator dla członków Związku, oraz zapowiedź kolejnych bonusów w PZU i Banku PKO BP.
omówienie przebiegu spotkania Prezydium NSZZ „Solidarność” z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości na temat realizacji postulatów Związku. (postulaty te są opublikowane na stronie internetowej w styczniu). 
peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Robotników po parafiach Regionu Podkarpacie oraz organizacja oprawy Pielgrzymki Ludzi Pracy do Częstochowy we wrześniu br.
omówienie sytuacji w zakładach pracy i branżach: protest oświaty, spór zbiorowy w sieci „Biedronka”, sytuacja w służbie zdrowia
przyjęcie preliminarza budżetowego Zarządu Regionu na 2019 r.
wolne wnioski

Spółka „Gamrat Energia” zmieniła właściciela

	Z końcem lutego br. „Gamrat” S.A. dokonał sprzedaży 100 % udziałów Spółki „Gamrat Energia” zajmującej się produkcją i dystrybucją mediów (właściciela Elektrociepłowni), na rzecz francuskiej firmy Veolia specjalizującej się w tego typu działalności. 
	Grupa Veolia prowadzi swoją działalność w 75 miastach na terenie Polski, z czego w 41 zarządza sieciami ciepłowniczymi.      Firma koncentruje się głownie w obszarach:
Produkcja i dystrybucja ciepła systemowego
Kompleksowe zarządzanie gospodarką wodno-ściekową
Zarządzanie odpadami (płynnymi i stałymi, bezpiecznymi      i niebezpiecznymi) oraz termiczne przekształcanie odpadów


Z okazji Dnia Kobiet wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie, dużo szczęścia i uśmiechu oraz wiele radości życiowej !

dla wszystkich Kobiet życzy
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Zmiany w Zarządzie „Gamrat” S.A.

	W dniu 1 marca br. ukazało się Pismo okólne Dyrektora Generalnego informujące o zmianach w Zarządzie „Gamrat” S.A. Z jego treści wynika, że w dniu 28 lutego ze składu Zarządu został odwołany jego Prezes Michał Mróz. Jednocześnie z dniem 1 marca 2019 r. został ustanowiony 3 osobowy Zarząd „Gamrat” S.A. z określeniem funkcji operacyjnych w składzie:
Krzysztof Moska	- Prezes Zarządu
Dariusz Szlęzak	- Członek Zarządu Dyrektor Generalny
Jerzy Pachana	- Członek Zarządu Dyrektor Operacyjny
STANOWISKO Nr 4/8/2019
Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” z dnia 21.02.2019 r.
w sprawie: realizacji umów offsetowych.
Po zwycięskich wyborach parlamentarnych w 2015 roku, kiedy PiS przejął władzę wstąpiła w nas wiara i nadzieja, że nareszcie po wielu latach będą normalne, dobre lata dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zapowiedzi o zdecydowanym powierzeniu modernizacji polskiej armii, rodzimemu przemysłowi, ten optymizm utwierdzały,
Programy WISŁA, NAREW, HOMAR, KRAB, T-72 i wiele innych, miały być szansą na olbrzymi skok techniczny i technologiczny,
Z przykrością należy stwierdzić, że w wielu przypadkach deklaracje rozmijały się z rzeczywistością.
Niewiele ponad 20 % środków przeznaczonych przez MON na modernizację Sił Zbrojnych zostało skierowanych na zamówienia w polskim przemyśle zbrojeniowym. Większość środków została wytransferowana do zagranicznych dostawców. Brak odpowiednich umów na transfery technologii, pozyskiwanie nowych kompetencji powoduje, że Polska staje się płatnikiem, a nie beneficjantem prowadzenia zaawansowanej modernizacji Sił Zbrojnych.
Mgliste zapowiedzi zawarcia umów offsetowych, przeciąganie w czasie zawarcia porozumienia, brak środków na ewentualne wdrożenia nowych technologii, stają się codziennością.
Wprost skandaliczne jest, że zagraniczni dostawcy narzucają ewentualnych partnerów do współpracy, bez uzgodnienia z PGZ.
Zaawansowana realizacja procesu modernizacji Sił Zbrojnych, kolejne zakupy sprzętu u zagranicznych dostawców bez umów offsetowych, powodują, że firmy te są coraz hardziej aroganckie.
Naszym zdaniem popełniono szereg kardynalnych błędów przy zawieraniu kontraktów.
W perspektywie krótkowzrocznej będziemy zadowoleni z nowego sprzętu w Siłach Zbrojnych, ale w perspektywie kilkuletniej okaże się, że będziemy zmuszeni zamykać polskie przedsiębiorstwa dla których już nie starczy pieniędzy.
Założeniem ustawy offsetowej, było nie tylko pozyskanie nowych technologii,
kompetencji ale odzyskanie maksymalnej ilości środków do budżetu.
Dziś okazuje się, że polski podatnik inwestuje w stanowiska pracy w USA, Niemczech, Anglii, Francji, Norwegii, Izraelu, a polskie fabryki trzeba będzie zamykać.
Takich działań Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" akceptować nie może i nie będzie.
W związku z powyższym oczekujemy od Rządu Rzeczpospolitej Polskiej podjęcia stosownych działań, które zapobiegną, czy też zminimalizują wskazywane przez nas negatywne zjawiska.
Oczekujemy organizacji pilnej debaty w gronie pracodawców, KSPZ NSZZ „Solidarność" oraz MON i przedstawienia planu działania na najbliższy czas i lata następne.
Rada Sekcji w przeciwnym wypadku będzie zmuszona podjąć działania, które będą chronić stanowiska pracy, nasz polski przemysł zbrojeniowy i lotniczy.


ŚWIADCZENIA FINANSOWE 

DLA CZŁONKÓW NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” PRZY “GAMRAT” S.A.   W JAŚLE OBOWIĄZUJĄCE W 2019 R.

 1. Zgon członka Związku              	- 300 zł
 2. Zgon członka rodziny               	- 200 zł
 3. Urodzenie i adopcja dziecka        	- 500 zł
 4. Odprawa emerytalno-rentowa        	- 300 zł
 5. Odwiedziny chorego członka Związku 	-  50 zł
 6. W sytuacjach zdarzeń losowych istnieje możliwość 
    uzyskania zapomogi bezzwrotnej.
 7. Inne formy jak np: turnieje sportowe, zawody, spotkania 
   integracyjne itp. - indywidualna decyzja władz Związku.
 8. Dla członków Związku stworzono także możliwość uzyskiwania    
   bezodsetkowych zwrotnych pożyczek tzw. chwilówek, w wysokości 
   do 600 zł, z możliwością rozbicia spłaty na dogodne raty

Zebranie Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność”

	W dniu 25 lutego w siedzibie Związku obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”. W trakcie obrad KM omówiono i podjęto decyzje w następujących tematach:
- podjęto uchwałę ws. rozliczenia przychodów i wydatków za 2018 rok oraz o zwiększeniu funduszu statutowego Związku
- podjęto uchwałę ws. zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2018 rok,
- podjęto uchwałę ws. preliminarza budżetowego na 2019 rok określającego planowane przychody i wydatki Związku
- podjęto uchwałę ws. świadczeń finansowych (statutowych) dla członków Związku w roku 2019
- podjęto uchwałę o przyjęciu do Związku nowych członków
- podjęto decyzje ws. organizacyjnych i finansowych
- postanowiono o przeprowadzeniu wyborów Społecznego Inspektora Pracy w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat”. W tym celu przyjęto Regulamin wyboru ZSIP oraz powołano 3 osobową Zakładową Komisję Wyborczą.
- przyjęto stanowisko ws. zmian do Regulaminu wynagrodzeń dla pracowników „Gamrat” S.A.
- omówiono stan negocjacji płacowych w poszczególnych firmach wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” SA
Solidarność przekazuje postulaty Posłom Prawicy

	W dniu 5 lutego we wszystkich regionach odbyły się odwiedziny i spotkania z posłami i senatorami Zjednoczonej Prawicy w ramach akcji informacyjnej sztabu protestacyjno-strajkowego NSZZ „Solidarność”. Z większością parlamentarzystów udało się spotkać. Przekazano im stanowisko Związku z postulatami.
	Niestety w większości przypadków mogliśmy jedynie usłyszeć, że oni jako posłowie, senatorowie nic nie mogą i sugerowali spotkanie z władzami ZP. Niemniej parlamentarzyści zdeklarowali się o przekazaniu postulatów rządowi i władzom  poszczególnych  partii  wchodzących
w skład ZP.
	Przypominamy, że głównymi postulatami Solidarności są: wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, podwyżki w państwowej sferze budżetowej na poziomie nie mniejszym niż podwyżki w służbach mundurowych,  podniesienia kwoty wolnej od podatku i całkowitego odmrożenia kwoty naliczania funduszu socjalnego .
Sztab oceniając efekty akcji zdecydował o uruchomieniu kolejnych działań. W pierwszej kolejności będą akcje we wszystkich regionach. Sztab powołał również grupę roboczą do opracowania kolejnych. 
O terminach i szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Niezależnie od powyższego, Solidarność deklaruje otwartość na dialog

Treść przekazanych Posłom postulatów jest opublikowana na stronie internetowej poniżej (stanowisko 13/18 Komisji Krajowej)

Podpisanie nowych zasad bonusu w Tarkett

	Po trwających od listopada ubiegłego roku rozmowach na temat zmiany zasad wypłaty premii dla pracowników Spółki tzw. bonusu w dniu 1 lutego w siedzibie Tarkett nastąpiło podpisanie Porozumienia dot. nowych zasad, przez Przewodniczących związków NSZZ „Solidarność” Jana Krajewskiego i ZZ „Chemik” Wacława Mikruta. 
	Główną zmianą w regulaminie jest częstotliwość wypłaty tj. przejście na comiesięczną wypłatę premii. Treść uzgodnionych zasad została wywieszona na tablicy ogłoszeniowej. Ustalono także, że po 3 miesiącach stosowania nowego regulaminu nastąpi jego analiza i zostaną wprowadzone ewentualne korekty.

Stanowisko nr 1/8/2019
Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” z dnia 31.01.2019 r.

Rada KSPZ NSZZ „Solidarność" w stanowisku z dnia 14 grudnia ubiegłego roku w sposób bardzo wyważony wyraziła zaniepokojenie faktem odwołania Członka Zarządu PIT-RADWAR SA wybranego przez Załogę Spółki oraz domagała się wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
Po, z górą półtora miesiąca oczekiwania, otrzymaliśmy w dniu 28 stycznia br. datowaną na dzień 22 stycznia odpowiedź Zarządu PGZ (Polskiej Grupy Zbrojeniowej), która ogranicza się do przedstawienia podstawy prawnej dla decyzji o odwołaniu członka zarządu. Przypomina to sytuację w której policjant który strzelał do przechodniów na oślep tłumaczy przed sądem, że przecież ma prawo do użycia broni.   
Nie takich działań oczekujemy i nie możemy też przejść do porządku dziennego nad decyzjami Zarządu PGZ SA lekceważącymi uprawnienia pracowników Grupy PGZ
W związku z powyższym, wobec braku jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego dla działań wymuszonych przez Zarząd PGZ, Rada KSPZ NSZZ „Solidarność" domaga się w trybie pilnym przywrócenia Pana Janusza Wieczorka na funkcję Członka Zarządu PiT-RADWAR SA.
W przeciwnym wypadku Rada KSPZ NSZZ „Solidarność" podejmie decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej.

						Stanisław Głowacki
						Przewodniczący SKPZ

(W skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej wchodzi Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o.)

Kulig w Regietowie

     W niedzielę 27 stycznia Związek Solidarność zorganizował wyjazd na Kulig do Regietowa, dla członków Związku z rodzinami ze Spółek: Gamrat S.A., Tarkett Polska, Solgam, Gamrat Energia i Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat”. 
	Piękna zimowa aura, dobre towarzystwo oraz sznur pędzących sań wśród malowniczych krajobrazów dały uczestnikom niezapomniane wrażenia. 
Po kuligu, w Karczmie Huculanka, odbyła się druga część imprezy, gdzie przy poczęstunku i muzyce wszyscy wyśmienicie się bawili. 
	Za 2 tygodnie kolejna 50 osobowa grupa biesiadników zawita do Regietowa aby korzystać z uroków zimy.
Zebranie Zarządu Regionu 

	25 stycznia 2019 r. w siedzibie Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu, podczas którego m.in. dokonano wyboru Rady Regionalnego Funduszu Strajkowego, w skład którego wszedł Jan Krajewski – Przewodniczący KM przy „Gamrat” S.A. Uzupełniono także skład Regionalnej Komisji Wyborczej oraz przyjęte zostało rozliczenie budżetu za 2018 rok.
	Znaczną część posiedzenia poświęcono na omówienie przebiegu peregrynacji obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności, która potrwa do 1.09.2019 r. Podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasnej Górze, w trzecią sobotę i niedzielę września, organizację kolejnej przejmie od nas sąsiedni Region Rzeszowski.
	Omówiono również dalsze działania naszego Związku zgodnie z decyzjami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. W poniedziałek 4.02.2019 r. odwiedzimy biura Posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy, przekazując postulaty zawarte w Stanowisku nr 13/18 Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Najważniejsze z nich to emerytury stażowe (35 lat okresów składkowych dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn), także wynagrodzenia w budżetówce i inne.

Stanowisko nr 13/18 
ws. sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce 

	Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz narastające napięcia społeczne.
Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach zatrudnionych w sferze finansów publicznych wręcz wskazują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej sferze. Kolejny raz mamy do czynienia z przekazywaniem środków budżetowych na wzrost wynagrodzeń tylko nielicznym grupom zatrudnionych urzędników czy też funkcjonariuszy. Odbywa się to niestety kosztem pozostałych. Pomijanie we wzroście wynagrodzeń grup najmniej zarabiających czy też nierównomierny wzrost płac tworzy dysproporcje w przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych w poszczególnych działach.
Dodatkowo, niepewność co do przyszłych cen energii elektrycznej, tak dla odbiorców indywidualnych jak i przemysłowych, oraz niejasne zapowiedzi wprowadzenia rekompensat wzrostu cen dla odbiorców indywidualnych pogłębiają frustrację.
Koniecznym staje się wzrost kwot progów dochodowych uprawniających do wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, ich wysokości oraz wzrost kwot kryteriów dochodowych uprawniających do wsparcia dochodowego rodzin oraz wysokości świadczeń i zasiłków rodzinnych.
	Kolejny już rok rząd Prawa i Sprawiedliwości uchyla się od realizacji obietnic złożonych w kampanii wyborczej 2015 roku w zakresie wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego, waloryzacji wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych, waloryzacji kwot progów podatkowych, wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, szczególnie dot. czasu pracy i okresu rozliczeniowego, pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, uchylenia wygaszania emerytur pomostowych, przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei oraz wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji.
Następuje osłabienie dialogu społecznego poprzez pomijanie związków zawodowych w procesie konsultacji ważnych dla pracowników i obywateli projektów rządowych, nagminne łamanie ustawowych terminów przez organy państwa w zakresie oczekiwania na opinię partnerów społecznych oraz brak zagwarantowanej w przepisach reakcji strony rządowej na zgłaszane uwagi w procesie legislacyjnym.
	Postulaty kierowane przez NSZZ „Solidarność” do rządu, niestety nie znajdują właściwego rozpatrzenia, a na kierowane wystąpienia nie ma w większości żadnej odpowiedzi.
Nie do zaakceptowania dla NSZZ „Solidarność” jest dyskryminowanie członków związków zawodowych w stosunku do członków organizacji pracodawców. Członkowie związków zawodowych płacąc składki członkowskie na rzecz swoich organizacji obciążani są podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast członkowie organizacji pracodawców nie dość, że nie płacą składek osobiście, to zaliczają je w koszty działalności, co zwalnia ich z podatku dochodowego od osób prawnych. Narusza to w sposób rażący art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
	W związku z powyższym oraz wobec zagrożeń stojących przed gospodarką, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa rząd do podjęcia rzeczowego i skutecznego dialogu z reprezentatywną stroną społeczną, przede wszystkim w zakresie:
Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.
Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.   
Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.
Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych.
Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem zasady 30 krotności.
 Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.
Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.
Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.
Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.
	Nieprzystąpienie Rządu do rzeczowego i konstruktywnego dialogu w wskazanych obszarach zmusi NSZZ „Solidarność” do podjęcia działań protestacyjnych.
Dość dyskryminowania pracowników. 


BOŻE NARODZENIE 2018 


Piękna jest radość w Święta, ciepłe są myśli o bliskich, niech  pokój, miłość i szczęście otoczy dzisiaj Was wszystkich,    a Nowy Rok spełni wszystkie plany i marzenia
Życzy
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
przy „Gamrat” S.A.

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

	W dniu 13 grudnia w 37 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, w Kościele św. Stanisława w Jaśle, odbyła się Msza św. w intencji ofiar tego tragicznego okresu w naszej historii.  	Po jej zakończeniu uczestnicy, wraz z pocztami sztandarowymi, przeszli pod tablicę poświęconą bł. księdzu Jerzemu Popiełuszce. Pod tablicą wartę honorową zaciągnęli uczniowie klasy mundurowej Liceum w Kołaczycach. 
	Następnie przedstawiciele parlamentarzystów, samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego, przedstawiciele Solidarności, szkół i instytucji z terenu powiatu jasielskiego złożyli kwiaty. Odczytano także okolicznościowy list Starosty Jasielskiego, który z powodu wyjazdu do Warszawy nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystościach. 
	Na koniec odśpiewano pieśń patriotyczną "Ojczyzno ma”. W uroczystościach uczestniczyła delegacja OM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A., na czele z Przewodniczącym Janem Krajewskim, wraz ze sztandarem Związku.


Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.:
Zbigniew Siepkowski, Marian Konieczny, Andrzej Gustek


Delegacje z kwiatami: Burmistrz Ryszard Pabian, Maria Kurowska Członek Zarządu Województwa, Paweł Pietrusza Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”


Poczty sztandarowe pod tablicą Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, 
kapelana Solidarności

Warta pod tablicą bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na frontonie 
kościoła św. Stanisława

WYBORY
Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy       w „Gamrat” S.A i „Gamrat Energia” Sp. z o.o.
 
NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy „Chemik” przeprowadziły procedurę wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w kolejnych Spółkach tj. GAMRAT S.A. i „Gamrat Energia” Spółka z o.o., na nową 4 letnią kadencję w latach 2018-2022. 
W Gamrat S.A jedynym kandydatem był kol. Jan Sokołowski z Zakładu Rur. Głosowanie w dniach 6-7 grudnia 2018 r. przeprowadziła powołana przez związki zawodowe Zakładowa Komisja Wyborcza, pod przewodnictwem kol. Jana Ślabskiego.
Wyniki głosowania tajnego:

Liczba uprawnionych do głosowania	 - 279 osób 
W głosowaniu udział wzięło		 - 182 osób	tj.  65,2 %
Ważnych głosów oddano		 - 179 		tj.  98,3 %
Nieważnych głosów oddano		  -  3	       tj.   1,7 %
 „za” kandydaturą Jana Sokołowskiego oddano - 164 głosy tj. 91,6 %
·  „przeciw” kandydaturze Jana Sokołowskiego   -  15 głosów tj. 8,4 %

	W związku z powyższym, na podstawie § 7 pkt. 11 Regulaminu wyborów ZSIP Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w „”Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2018 – 2022 został wybrany kol. Jan Sokołowski.

W „Gamrat Energia” Spółka z o.o. o wybór na ZSIP ubiegało się 2 kandydatów       tj: Ludwik Kłosowski i Henryk Wójcik. Głosowanie w dniach 6-7 grudnia 2018 r. przeprowadziła powołana przez związki zawodowe Zakładowa Komisja Wyborcza, pod przewodnictwem kol. Dariusza Sopali.
Wyniki głosowania tajnego:

Liczba uprawnionych do głosowania	 - 75 osób 
W głosowaniu udział wzięło		 - 49 osób	tj.  65,3 %
Ważnych głosów oddano		 - 49 		tj. 100,0 %
Nieważnych głosów oddano		 -  0		tj.   0,0 %
za kandydaturą Ludwika Kłosowskiego oddano - 11 głosów tj. 22,5 %
·  za kandydaturą Henryka Wójcika      oddano - 38 głosów tj. 77,5 %

	W związku z powyższym, na podstawie § 7 pkt. 9 Regulaminu wyborów ZSIP Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w „”Gamrat Energia” Spółka z o.o. na kadencję w latach 2018 – 2022 został wybrany kol. Henryk Wójcik.

Gratulujemy wyboru i liczymy na skuteczną działalność na rzecz dalszej poprawy warunków pracy oraz przestrzegania prawa pracy w ww. Spółkach 

ORLEN przejmie LOTOS

	30 listopada br. PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej wersję roboczą wniosku o zgłoszenie koncentracji w związku z planowanym przejęciem kontroli przez płocką spółkę nad Grupą Lotos - poinformował paliwowy gigant w komunikacie. Płocki koncern podał, że już w kwietniu tego roku rozpoczął się proces badania kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej Lotosu, czyli tzw. due dilligence. - Obecnie jest on na zaawansowanym etapie.
Zgodnie z zakładanym przez firmę harmonogramem procedura związana z przejmowaniem Lotosu odbędzie się w III kwartale 2019 roku (oczywiście po uzyskaniu zgody KE).
 Po połączeniu Spółek członkowie Związku posiadający karty „LOTOS Biznes”, na wydanie których zbierane są aktualnie wnioski, będą mogli korzystać z przysługujących rabatów na stacjach ORLEN, których jest w Jaśle i okolicach kilka.
TERAZ MOŻESZ TANKOWAĆ Z RABATEM 
NA STACJACH LOTOS

GOTÓWKOWE RABATOWE KARTY LOTOS BIZNES DLA
 CZŁONKÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

	LOTOS Paliwa proponuje członkom NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” możliwość pozyskania kart umożliwiających tankowanie z rabatem na wszystkich stacjach LOTOS i LOTOS Optima. Najważniejsze informacje dotyczące kart znajdują się poniżej:
Możliwe do uzyskania dzięki karcie rabaty są następujące:
	Paliwa				rabat
	Olej napędowy Dynamic		15 gr/litr
	Benzyna PB 98 Dynamic		15 gr/litr
	Benzyna PB 95			10 gr/litr
	Olej napędowy ON			10 gr/litr
	Gaz LPG			 	 7 gr/litr
	Towary i usługi			rabat
	Myjnia					15 %
	Cafe punkt				10 %
	Oleje i płyny do spryskiwaczy	10 %

Dodatkowy rabat 5 gr na litrze każdego paliwa na stacjach MOP przy autostradach i drogach ekspresowych.
Wydanie i korzystanie z kart jest bezpłatne.
Członek związku może posiadać jedną kartę, wydaną na swoje imię i nazwisko. Miesięczny limit zakupów z rabatem to 2000 zł. Płatność następuje na stacji po cenie z naliczonym rabatem – nie są wymagane żadne zabezpieczenia kredytowe ani depozyt. Użytkownik karty ma prawo udostępniać posiadaną kartę dowolnym członkom rodziny w granicach przyznanego limitu zakupów.
Każda z kart jest zabezpieczona kodem PIN. Wraz z kartą dostarczamy tzw. PIN startowy; jego zmiana jest niezbędna przed pierwszym użyciem karty. Zmianę wykonuje się na stacji paliw prosząc kasjera o wybranie na kasie polecenia „FLOTA zmiana kodu PIN karty LOTOS Biznes”.
Kartę rabatową może otrzymać członek związku posiadający elektroniczną legitymację związkową na okres przynależności do Związku. Po ustaniu przynależności karta ulega dezaktywacji.

	 W chwili obecnej w Jaśle i najbliższej okolicy brak jest stacji „LOTOS”, ale to się może zmienić gdyż prowadzone są rozmowy ws. połączenia LOTOS i ORLENU. 
Karty te pozwalają jednak na uzyskanie rabatów w przypadku podróży lub można przekazać ją członkowi rodziny mieszkającemu w innym mieście. Obecnie najbliższe stacje LOTOS znajdują się w Krośnie, Strzyżowie, Gorlicach i Pilźnie.
Trwają także rozmowy z siecią sklepów Carrefour na temat rabatów dla członków NSZZ „Solidarność"


Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
w Tarkett Polska Oddział w Jaśle

	Związki zawodowe działające w Spółce, tj. NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy „Chemik” przeprowadziły procedurę wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Tarkett Polska Spółka z o.o. Oddział w Jaśle, na nową 4 letnią kadencję w latach 2018-2022. 
Jedynym kandydatem był kol. Robert Lechowski, zgłoszony przez NSZZ „Solidarność”. Głosowanie w dniu 22 listopada 2018 r. przeprowadziła powołana przez związki zawodowe 4 osobowa Zakładowa Komisja Wyborcza, pod przewodnictwem kol. Dariusza Serwy.
Wyniki głosowania tajnego:

Liczba uprawnionych do głosowania	 - 294 osób 
W głosowaniu udział wzięło		 - 125 osób	tj.  42,5 %
Ważnych głosów oddano		 - 125 		tj. 100,0 %
Nieważnych głosów oddano		  -   0		tj.   0,0 %
„za” kandydaturą Roberta Lechowskiego 	 - 118 głosów tj. 94,4 %
„przeciw” kandydaturze R. Lechowskiego -   7 głosów tj.  5,6 %

	W związku z powyższym, na podstawie § 7 pkt. 11 Regulaminu wyborów ZSIP, Zakładowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle, na kadencję w latach 2018 – 2022 został wybrany kol. ROBERT LECHOWSKI.
Gratulujemy wyboru i liczymy na skuteczną działalność na rzecz dalszej poprawy warunków pracy oraz przestrzegania prawa pracy w Spółce.

100 lecie Niepodległości Polski

	Obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, odprawioną w Sanktuarium św. Antoniego w Jaśle, której przewodniczył i homilię wygłosił franciszkanin o. Paweł Sroka, gwardian klasztoru oraz proboszcz parafii św. Antoniego Padewskiego.
	Po mszy świętej wszyscy uczestnicy obchodów 100- rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w pochodzie, przy akompaniamencie Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej w Jaśle, na czele z pocztami sztandarowymi, delegacjami urzędów i instytucji, służb mundurowych oraz placówek oświatowych udali się ulicami miasta do Parku Miejskiego, gdzie odśpiewano Hymn Państwowy. Następnie odbył się apel pamięci oraz uroczyste złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza.
	Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Jasielski Adam Pawluś, który przybliżył historyczne tło odzyskania przez Polskę w 1918 roku niepodległości, po 123 latach zaborów, której 100 lecie czcimy dzisiaj.
	Dalej pochód ruszył z Parku Miejskiego na płytę jasielskiego rynku, gdzie o godzinie 12.00 tłumy jaślan i mieszkańców powiatu jasielskiego odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego - hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Tam też, Ryszard Pabian, burmistrza Jasła, wygłosił przemówienie przypominając genezę postania hymnu – jednego z symboli narodowych każdego państwa obok godła i flagi. 
	W uroczystościach uczestniczył Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. oraz delegacja Komisji Międzyzakładowej na czele z Przewodniczącym Janem Krajewskim.


Poczet sztandarowy OM „Gamrat” w składzie: Andrzej Gustek, Dariusz Serwa, Marian Konieczny

Delegacja KM przy „Gamrat” S.A. składa kwiaty 
Jan Sokołowski i Jan Krajewski


Przy Grobie Nieznanego Źołnierza przemawia Adam Pawluś — Starosta Jasielski

Więcej zdjęć w zakładce „Galerie zdjęć”

PIKIETA SOLIDARNOŚCI W RZESZOWIE

	W dniu 7 listopada około 100 osobowa grupa związkowców Solidarności zebrała się po godz. 13,00 na pikiecie przy Tesco Extra w Rzeszowie przy al. Powstańców Warszawy, aby stanąć w obronie Agaty Strzałkowskiej, przewodniczącej „Solidarności” w Tesco. Pracodawca we wrześniu po raz kolejny wręczył jej wypowiedzenie warunków pracy. Tesco w podobnej sytuacji kobietę postawiło w 2013 roku kiedy także wręczono jej wypowiedzenie warunków pracy.
Wówczas Strzałkowska odwołała się do sądu pracy, który w 2014 roku przywrócił ją na stanowisko, uważając, że pracodawca nie miał podstaw do złożenia wypowiedzenia.
 	Demonstranci przyszli z transparentami: „Stop dyskryminacji’, „Za kryzys płacą pracownicy. Szefowie mają się dobrze”, „Żądamy poszanowania praw pracowniczych”, „Żądamy przywrócenia Agaty do pracy”, „Nie ma zgody na dyskryminację i szykanowanie działaczy związkowych” oraz „W tym sklepie jest przyzwolenie na szykanowanie. Wstyd, hańba!”.
	Do Rzeszowa w obronie Agaty Strzałkowskiej przybyła Elżbieta Jakubowska, szefowa „S” w Tesco Polska oraz wiceszef Komisji Krajowej „S” Tadeusz Majchrowicz. Na pikiecie nie zabrakło także szefa rzeszowskich struktur „Solidarności” Romana Jakima.
	Tak Tesco „dziękuje” swoim wieloletnim, lojalnym pracownikom za rozwój i zysk. To dla tej firmy wstyd i hańba – mówiła Elżbieta Jakubowska. – Dość dyskryminacji i szykan za działalność związkową przez przedstawicieli pracodawcy w sklepie w Rzeszowie, a także w Tesco na terenie całego kraju – dodała.
	Tadeusz Majchrowicz odczytał następnie list od Piotra Dudy, szefa „Solidarności”, który wzywa, zarząd Tesco Polska o zaprzestanie takich praktyk” – , zapowiadając jednocześnie, że spór z „S” w Tesco będzie także sporem z całym Związkiem, a sprawa zyska wymiar międzynarodowy.
– W swoich krajach potrafią przestrzegać praw pracowniczych, a w Polsce panoszą się w dalszym ciągu. Nie możemy na to pozwolić – mówił  Tadeusz Majchrowicz. Zapowiedział, że środowy protest to dopiero początek walki w obronie Agaty Strzałkowskiej, jeżeli pracodawca nadal będzie ją „szykanował”. 
	Roman Jakim również zapowiedział, że protest będzie kontynuowany. – Będziemy protestować do skutku, póki w przypadku Agaty pracodawca nie wycofa się ze swoich złych decyzji – powiedział Jakim. – Najlepiej uderzyć w tego, który stoi na czele, bo reszta się wówczas rozproszy – skomentował działania zarządu TESCO.
W pikiecie wśród przedstawicieli Zarządu Regionu Podkarpacie wziął udział Jan Krajewski, Przewodniczący KM przy Gamrat S.A.


Związkowcy Solidarności na pikiecie przed TESCO


Pani Agata Strzałkowska (z teczką), od prawej: Tadeusz Majchrowicz i Roman Jakim
Pole tekstowe: 
Jan Krajewski z transparentem Regionu Podkarpacie

Narodowe Święto Niepodległości

100 lat Niepodległej 1918-2018

Program obchodów
11 listopada:

 9,00  – Msza św. w Sanktuarium Św. Antoniego w Jaśle   
        {kościół Franciszkanów)
10,10  – przemarsz ulicami miasta
10,30  – Apel Pamięci i złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego 
        Żołnierza (Park Miejski)
12,00  – „W południe 11 listopada zaśpiewajmy razem 
        Hymn” (płyta Rynku)
17,00  – „Ojczyzna – serce nasze własne” – widowisko słowno- 
        muzyczne zespołów artystycznych 
        (sala widowiskowa JDK)
Imprezy towarzyszące:
- 9 listopada godz. 17.30 - Świętujmy razem – rodzinne spotkanie z okazji Święta Niepodległości w Młodzieżowym Domu Kultury
- 10 listopada godz. 17,00 – „Niepodległa” – koncert grup wokalnych MDK – Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
- 13 listopada 9,00 – 15,00 – Góra Liwocz – IX Pieszy Rajd NiepodległościZebranie Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność”

	W dniu 29 października br w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. 
W porządku obrad znalazły się następujące tematy:
informacja Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej o działalności Związku za okres od poprzedniego posiedzenia KM
przedstawienie przez Przewodniczących Komisji Zakładowych sytuacji w poszczególnych Spółkach wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej, oraz problemów wymagających podjęcia określonych działań
omówienie problematyki płacowej w Spółkach tj. zakresu dokonanych podwyżek oraz stan działań podjętych pod tym względem tam gdzie podwyżek nie było lub były niewystarczające
wybory Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy w „Tarkett Polska” i „Gamrat” S.A. w związku z upływem kadencji ZSIP,
przyjęcie do Związku nowych członków
sprawy organizacyjne i finansowe

Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie 
NSZZ „Solidarność” w Krośnie

	W dniu 22 października w swojej siedzibie w Krośnie obradował Zarząd Regonu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, pod przewodnictwem Przewodniczącego Tadeusza Majchrowicza. W zebraniu uczestniczył członek ZR Przewodniczący KM przy Gamrat S.A. Jan Krajewski.
	Na wstępie zebrania kol. Majchrowicz poinformował o działalności Związku na szczeblu krajowym i regionalnym. Informację uzupełnili szefowie oddziałów Zarządu Regionu z Jasła Paweł Pietrusza i Sanoka Andrzej Szall oraz Wojciech Jarząb członek Rady Dialogu Społecznego w Rzeszowie.
	Następnie, w trakcie posiedzenia, Zarząd Regionu omawiał następujące kwestie:
peregrynację Obrazu M.B. Robotników po parafiach Regionu Podkarpacie
obchody rocznicy śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – kapelana Solidarności
karty rabatowe dla członków Związku uprawniające do zniżek na stacjach LOTOS
wyniki wyborów samorządowych
rozliczenie finansowe Zarządu Regionu za III kwartały br. oraz wstępny projekt budżetu na 2019 r.
sprawy organizacyjne oraz decyzje finansowe
Informacja o wydaniu przez Zarząd Regionu książki o ks. dr Stanisławie Marczaku, duszpasterzu z Jasła pt; „ Prawda, wolność i Solidarność”

Rozmowy o premii w Tarkett

	W dniu 8 października w firmie Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie dotyczące zmiany zasad wypłaty premii kwartalnej dla pracowników Spółki tj. tzw. „bonusu” 
	W spotkaniu udział wzięli Dyrektor Marek Skalski i HR Menager Agnieszka Surmacz, oraz przedstawiciele związków zawodowych w osobach: Jan Krajewski i Dariusz Serwa – NSZZ „Solidarność”, Wacław Mikrut i Mirosław Pniak – ZZ „Chemik”.
Najważniejsze kryteria nowej formy premii (bonusu) to:
- comiesięczna wypłata premii wraz z wynagrodzeniem za dany miesiąc
- bazowa wysokość premii to 10 % wynagrodzenia pracownika, po spełnieniu kryteriów, które są uzależnione od zadań przypisanych dla określonego działu ,
- wysokość premii byłaby korygowana w górę lub w dół w zależności od stopnia realizacji ustalonych kryteriów
- zmniejszenie wysokości premii, lub jej brak dla wszystkich pracowników byłby uzależniony jak dotychczas od wystąpienia pożarów spowodowanych nieostrożnością pracowników oraz kosztów celowych zniszczeń lub kradzieży składników majątku Spółki
- 30 % premii pozostawało by w dyspozycji przełożonego do podziału na pracowników wg istotnych czynników związanych z realizacją zadań, jakością pracy i dyspozycyjnością. 
- pracownicy karani dyscyplinarnie byliby pozbawieni premii za dany miesiąc w którym kara została nałożona
- za absencję w pracy (chorobowe, urlopy macierzyńskie i tacieżyńskie, opieka, urlopy wychowawcze i bezpłatne) premia byłaby potrącana: 1-2 dni robocze -40 %, 3-4 dni – 60 %, powyżej 4 dni – brak premii. 	
W trakcie dyskusji zaproponowano pewne korekty dotyczące przedstawionej propozycji, takie jak:
- zróżnicowanie potrącenia premii w zależności od rodzaju kary dyscyplinarnej tj. upomnienia lub nagany
- ustalenie, że dopiero absencja powyżej 5 dni roboczych pozbawia prawa do premii
- przekazanie do dyspozycji przełożonych potrąconych kwot premii do rozdziału pomiędzy podległych pracowników
	Związki zawodowe niezwłocznie przedstawią swoje stanowisko ws. propozycji, tak aby za październik br premia została wypłacona na nowych zasadach.

Pielgrzymka zbrojeniówki
Jak co roku, w dniu imienin Patrona św. Michała, pracownicy Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego już po raz 23 pielgrzymowali do Sanktuarium M.B. Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Na tych uroczystościach nie zabrakło także pracowników naszego Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. na czele z Zarządem Spółki tj. Prezesem Panem Andrzejem Cholewiakiem i Wiceprezesem Krzysztofem Ziemińskim oraz pielgrzymami z innych firm Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „GAMRAT” S.A. wraz z Przewodniczącym Janem Krajewskim. 
Tegoroczna pielgrzymka miała wymiar szczególnie uroczysty, gdyż w trakcie Mszy świętej został poświęcony Sztandar firmy ZPS „Gamrat”. Msza święta w intencji pracowników ww. zakładów została poprzedzona procesją z obrazem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz jego relikwiami. Koncelebrze przewodniczył ks. Prałat gen. Brygady dr Sławomir Żarski, który wygłosił także homilię. 
Po jej zakończeniu przedstawiciel Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył zasłużonym działaczom związkowym medale i odznaczenia za działalność na rzecz obronności kraju.

Sztandary przed obliczem M.B. Ostrobramskiej

Sztandar ZPS „Gamrat” wraz z pocztem w składzie: Weronika Lach, Mateusz Stęgowski, Katarzyna Piotrowska. Obok stoją Przewodniczący ZR Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz i Prezes Zarządu ZPS „Gamrat” Andrzej Cholewiak

Od prawej stoją: członek KM Henryk Liszka i Przewodniczący  KM Jan Krajewski

Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
Od lewej: Andrzej Gustek, Dariusz Serwa, Józef Łodziński

Więcej zdjęć z Pielgrzymki do Skarżyska Kamiennej w zakładce „Galerie zdjęć”

Kontrola Komisji ds. BHP w Gamrat S.A.

     Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w dniu 24 września dokonała kontroli pomieszczeń sanitarnych, urządzeń produkcyjnych, stanu obiektów i stanowisk pracy, w Dywizji Surowcowni i Centrum Jakość, pod katem spełnienia wymogów z zakresu BHP. 
W składzie Komisji znalazły się następujące osoby: Maciej Patyk – Kierownik Działu BHP i OS – przewodniczący, oraz członkowie:
Agata Żebracka – lekarz medycyny pracy, Janina Gucwa – pielęgniarka KEMED, Wiesław Zagórski – profilaktyk pożarnictwa, Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność”, Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”. Komisję oprowadzali przedstawiciele kierownictwa kontrolowanych działów.
	W toku kontroli Komisja nie stwierdziła rażących przypadków łamania zasad BHP, a jedynie drobne uchybienia, które zostały umieszczone w protokole pokontrolnym i przekazane Zarządowi „Gamrat” S.A. celem podjęcia decyzji, co do sposobu ich eliminacji.

Pielgrzymka na Jasną Górę

	W dniach 15-16 września na Jasnej Górze w Częstochowie obyły się uroczystości związane z XXXVI Pielgrzymką Ludzi Pracy, którą zapoczątkował w 1982 roku bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności. Ze Związku „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w Pielgrzymce uczestniczyło 35 osób ze spółek: Gamrat, Tarkett, ZPS Gamrat, oraz Koła Emerytów. Obecny był także Sztandar Związku.
	Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda wygłosił do zebranych przemówienie w którym, stwierdził m.in. że przed Związkiem są kolejne wyzwania. – 2 czerwca 1979 r. podczas pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski i po jego słynnych słowach na Placu Zwycięstwa, wierni odśpiewali „My chcemy Boga”. My dzisiaj też, jako ludzie „Solidarności”, tutaj na wzgórzu jasnogórskim, w trudnych momentach naszej Ojczyzny, gdzie są ataki na Kościół katolicki, są ataki na wartości takie jak rodzina, musimy z tego wzgórza głośno powiedzieć „My chcemy Boga, my poddani”. Szczęść Boże Polsce, szczęść Boże „Solidarności” – zakończył Piotr Duda.
	Uroczystości związane z Pielgrzymką Ludzi Pracy zakończyła Msza Święta koncelebrowana na szczycie Jasnej Góry, której przewodniczył ks. Abp Józef Kupny, a homilię wygłosił abp Andrzej Dzięga - Metropolita szczecińsko-kamieński, który wzywał do modlitwy o mądre, słuszne i uczciwe zadbanie o polski dom, ewangeliczne budo-wanie ducha ludzkiej solidarności i patrzenie sercem na swoją pracę.
	Z organizacją Pielgrzymki Ludzi Pracy wiąże się tradycja peregrynacji obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności. W tym roku podczas Mszy św. na Jasnogórskim Szczycie obraz został przekazany z Regionu Zachodniopomorskiego do Regionu Podkarpacie, który w przyszłym roku zorganizuje Pielgrzymkę Ludzi Pracy. Zatem przez najbliższy rok, do września 2019 r., obraz będzie peregrynował po parafiach na terenie Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, duchowo przygotowując członków „Solidarności” do wrześniowego wydarzenia.
	Uroczyste powitanie obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności na podkarpackiej ziemi nastąpi podczas Mszy św. w najbliższą niedzielę 23 września o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej uroczystości.


Wystrój Ołtarza na szczycie Jasnej Góry


Pielgrzymi u stóp Jasnej Góry

Poczet sztandarowy Związku: Marian Sikorski, Jan Krajewski, Józef Łodziński


Obraz Matki Bożej Robotników. Obok stoją Piotr Duda, oraz poczet sztandarowy i przedstawiciele ZR Podkarpacie na czele z Przewodniczącym Tadeuszem Majchrowiczem

Rozmowy płacowe w Gamracie
	W dniu 11 września z inicjatywy związków zawodowych, w siedzibie Spółki, odbyło się spotkanie z Zarządem „Gamrat” S.A. ws. podwyżek wynagrodzeń pracowników. 
	W spotkaniu udział wzięli: Prezes Zarządu Michał Mróz, Członek Zarządu Jerzy Pachana, Solidarność - Jan Krajewski, Jan Ślabski, Jerzy Gajda, Maria Żuklińska , Związek Zawodowy „Chemik” - Wacław Mikrut.
	Na wstępie spotkania na ręce Prezesa „Gamrat” S.A. związki zawodowe złożyły pismo ws. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Spółki. 
	Następnie członkowie Zarządu zapoznali związkowców z wskaźnikami ekonomicznymi firmy oraz danymi dotyczącymi średnich płac w poszczególnych działach i grupach zawodowych. Odnieśli się także do realnych możliwości płacowych Spółki, w coraz bardziej konkurencyjnym rynku produkowanych wyrobów. Stwierdzili też, że Firma powinna poszukiwać nowych wyrobów i unowocześniać park maszynowy, co wymaga dużych nakładów finansowych. 	
	Przedstawiciele związków zawodowych w dyskusji kładli nacisk na systematyczne, coroczne podwyżki wynagrodzeń, bo koszty życia stale wzrastają. Poza tym, argumentowali, ze wiele okolicznych firm oferuje lepsze płace, co może prowadzić do odchodzenia najlepiej wykwalifikowanych pracowników. 	Zarząd „Gamrat” S.A. poinformował związki, że decyzje ws. wniesionych postulatów przedstawi w II połowie października, po zatwierdzeniu budżetu Spółki na 2019 rok przez Radę Nadzorczą.
Spotkanie w Tarkett

	W dniu 29 sierpnia w siedzibie Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli: Dyrektor Marek Skalski, Agnieszka Surmacz, Ewelina Grzywacz oraz ze strony związków zawodowych : Jan Krajewski i Dariusz Serwa – NSZZ „Solidarność”; Wacław Mikrut, Mirosław Pniak – ZZ „Chemik”
W trakcie spotkania poruszono następujące tematy:
omówiono problematykę dot. poziomu zatrudnienia w Spółce, w tym kwestię obsad na określonych liniach produkcyjnych oraz coraz częstsze przypadki zwalniania się pracowników
omówiono projekt nowego brzemienia załącznika do Regulaminu wynagradzania „Quick Kaizen” – oceny i nagra-dzania pomysłów pracowników. Projekt ten w stosunku do poprzedniego podnosi ilość i wysokość nagród dla praco-wników, którzy będą zgłaszać wnioski w zakresie redukcji kosztów, ułatwień w wykonywaniu pracy, skrócenia czasu realizacji procesu pracy, poprawy jakości oraz w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowe regulacje obowiązują od 1.09.2018 r.
organizacje związkowe złożyły na ręce Dyrektora Skalskiego pismo w sprawie wzrostu poziomu wynagrodzeń w Spółce w 2019 roku. W piśmie tym związki zawodowe postulują do władz Tarkett aby w procesie planowania na przyszły rok uwzględniono zwiększenie funduszu płac o 15 %, co pozwoliło by w roku 2019 w istotny sposób podnieść wynagrodzenia pracownicze.
KOMUNIKAT

ws. pielgrzymki autokarowej do Częstochowy 
w dniu 15/16 września 2018 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że jak co roku w trzecią niedzielę września, która w tym roku przypada 16 września, Solidarność organizuje Pielgrzymkę autokarową na Święto Ludzi Pracy do Częstochowy.

Zapisy na wyjazd przyjmowane są w biurze Związku tel. 491 4785 w terminie do 5 września 
Kosz wyjazdu wynosi: 
członkowie NSZZ „Solidarność” 
   oraz członkowie ich rodzin       - 20 zł od 1 osoby
pozostałe osoby	   	    - 80 zł od 1 osoby
W cenie wyjazdu wliczony jest przejazd + ubezpieczenie.
Wyjazd jest planowany w dniu 15 września (sobota) o godz. 23,30 spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, następnie przez „Gamrat”. 
Powrót w godzinach wieczornych w niedzielę.
Warunkiem organizacji wyjazdu jest odpowiednia 
liczba chętnych

Spotkanie Premiera RP z Solidarnością

	Obradująca w dniu 7 sierpnia w Gdańsku nadzwyczajna Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowa dotyczyła realizacji trzech głównych postulatów Związku: podwyżek w państwowej sferze budżetowej, wzrostu płacy minimalnej oraz odmrożenia kwoty bazowej naliczania funduszu socjalnego. Premier zobowiązał się, że w trybie pilnym zaproponuje sposób, terminy i zakres realizacji postulatów.
	Blisko pięciogodzinna dyskusja dot. również innych kwestii zgłaszanych przez branże i regiony Solidarności.
Członkowie Komisji Krajowej po dyskusji i ocenie spotkania zdecydowali, że oczekują do kolejnego posiedzenia Komisji Krajowej, które odbędzie się w Gdańsku 29 sierpnia, konkretnej i formalnej propozycji rządu. 
Od tej propozycji Solidarność uzależnia dalsze decyzje, które podejmie 29 sierpnia.


Wycieczka na Słowację

	NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. zorganizował w dniu 28 lipca wyjazd na Słowację do Aquaparku Vodny Svet. 
W wycieczce uczestniczyli członkowie Związku wraz z rodzinami ze Spółek: Gamrat S.A., Tarkett Polska i Solgam. 
Tegoroczne lato jest wyjątkowo kapryśne, ale jednak udało się trafić na idealną pogodę, gdyż było upalnie, a od czasu do czasu Słońce zachodziło za niewielką chmurkę dając chwilę wytchnienia. Dzięki temu, pomimo krótkiego pobytu, wielu uczestników przywiozło niezłą opaleniznę.


Piękna pogoda sprzyjała kąpielom w basenach


Tylko dla odważnych


A tutaj jest miejsce dla dzieci i mniej odważnych


Sztuczna fala cieszy się dużą popularnością


Nawet ciuchcia przyjechała po dzieci

Wycieczka na Słowację
 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” SA organizuje w dniu 28 lipca (sobota) dla członków Związku i ich rodzin, wycieczkę do ośrodka „Vodny Svet” w Svidniku na Słowacji. 
Do dyspozycji gości są tam m.in.:
- baseny dla dzieci i dorosłych na zewnątrz oraz kryty z podgrzewaną wodą
- zjeżdżalnie o różnym stopniu trudności, sztuczna fala
- trampoliny, siatkówka plażowa, dmuchane zjeżdżalnie
- bogate zaplecze gastronomiczne
- wypożyczalnia leżaków
- miejsce do rozłożenia koców i leżaków
Opłata od 1 osoby wynosi 10 zł
W cenie wyjazdu wkalkulowano przejazd autokarem, ubezpieczenie i wejście do ośrodka na cały dzień. 
Gdyby pogoda nie dopisała, to na terenie Ośrodka jest kryty basen termalny z jacuzzi, z którego można za dodatkową opłatą skorzystać. Cena z 3 godziny – dorośli 11 Euro, dzieci do 140 cm – 7 Euro.
Zapisy do dnia 26 lipca, w biurze Związku 
tel. 491 4785
Przy zapisie niezbędny jest nr PESEL, oraz wniesienie opłaty.
Wyjazd jest zaplanowany w dniu 28.07 o godz. 8,00 z Osiedla Gamrat, a następnie o 8,15 z Jasła spod JDK.
Powrót w tym samym dniu w godzinach wieczornych.
Na wyjazd prosimy o zabranie dowodów osobistych, na wypadek kontroli Straży Granicznej

Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie
	W dniu 9 lipca w Krośnie odbyło się pierwsze w nowej kadencji zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, w którym uczestniczył Przewodniczący KM przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.
  W porządku obrad znalazły się następujące tematy:
ślubowanie nowo wybranych członków Zarządu Regionu
uchwalenie Regulaminu obrad Zarządu Regionu
informacja Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza o bieżących działaniach Związku
wybór 9 osobowego Prezydium Zarządu Regionu w skład którego weszli:
1. Tadeusz Majchrowicz	- Przewodniczący	- Krosno
2. Wojciech Jarząb		- Zastępca		- Krosno
3. Andrzej Gorczyński	- Zastępca		- Sanok
4. Paweł Pietrusza		- Zastępca/Sekretarz	- Jasło
5. Lucjan Fejkiel		- Zastępca ds.rozwoju - Krosno
6. Andrzej Szall		- Skarbnik		- Sanok
7. Wojciech Konieczny	- Członek		- Jasło
8. Krzysztof Fal		- Członek		- Krosno
9. Vacat			- mandat będzie obsadzony przez repr. 
				 Brzozowa
upoważnienie członków Prezydium do czynności prawnych
wybór kandydatów do Powiatowych Rad Rynku Pracy
działalność Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Rzeszowie
decyzje finansowe i organizacyjne
zaproszenie na Nabożeństwo Fatimskie do Miejsca Piastowego w dniu 4 sierpnia

XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Podkarpacie NSZZ „Solidarność”

	W dniu 28 czerwca w Krośnie odbyło się XXV sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”. Organizację Międzyzakładową przy „Gamrat” S.A. reprezentowało 3 delegatów: Jan Krajewski (Gamrat), Bogdan Skicki (Gamrat), Robert Lechowski (Tarkett). 
	Gośćmi obrad byli m.in. Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej Związku, Roman Jakim – Przewodniczący Regionu Rzeszowskiego, Ks. Krzysztof Mijal – Duszpasterz Ludzi Pracy w naszym Regionie, Adam Tuleja – Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Krośnie oraz przedstawiciele organizacji społecznych, służb mundurowych i mediów na czele z TVP Rzeszów, która wyemitowała w „Aktualnościach” reportaż z obrad WZD. Ponadto, obecni byli również Laureaci konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. 
	W pierwszej części zebranie miało charakter sprawozdawczy, tzn. odczytano i przyjęto sprawozdania z działalności Zarządu Regionu oraz Komisji Rewizyjnej za okres kadencji. Następnie odbyły się wystąpienia zaproszonych gości, w tym Piotra Dudy, który poinformował delegatów o efektach działań Związku w minionej kadencji oraz o dalszych planach dot. realizacji postulatów NSZZ „Solidarność”. Delegaci mieli możliwość zadawania pytań do Przewodniczącego KK, na które udzielał on odpowiedzi. 
	Głównym jednak celem zebrania był wybór władz Regionu Podkarpacie i delegatów na Krajowy Zjazd na kadencję 2018-2022. Przewodniczącym Zarządu Regionu został ponownie wybrany kol. Tadeusz Majchrowicz, który będąc jedynym kandydatem uzyskał ponad 92 % głosów. Wybrano także 21 członków Zarządu Regionu, w którego skład wszedł Jan Krajewski, 7 osobową Komisję Rewizyjną oraz 3 delegatów na Zjazd Krajowy: Tadeusz Majchrowicz, Wojciech Jarząb (Huta Szkła w Krośnie) oraz Janusz Lech (Goodrich Aerospace). 	Delegaci przyjęli cały szereg uchwał, stanowisk i apeli, w których zawarto program NSZZ „Solidarność” na najbliższe lata. Również uchwały przyjęte podczas Międzyzakładowego Zebrania Delegatów przy „Gamrat” S.A. z dnia 23 marca 2018 r. uzyskały akceptację regionalnych delegatów. Jedna dotyczyła stworzenia możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek osób które przepracowały : 35 lat kobiety i 40 lat mężczyźni. Zaś druga z nich dotyczyła wprowadzenia do Kodeksu Pracy obligatoryjnego dodatku za pracę w niedzielę i święta.


Poczet sztandarowy Zarządu Regionu. Po prawej Jan Krajewski    z OM Gamrat S.A.

Przemawia Piotr Duda. Po prawej Prezydium Zjazdu: Jan Krajewski, w środku prowadzący obrady Wojciech Jarząb

Delegaci Walnego Zebrania Regionu Podkarpacie.               Od lewej: Robert Lechowski i Bogdan Skicki

Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie wybrany na nową kadencję w latach 2018-2022

Komunikat
dot. organizacji spotkania integracyjnego 
pracowników „Gamrat” S.A

  	Organizacje związkowe działające w „Gamrat” S.A.  informują, że w dniu 
14 lipca (sobota) o godz. 1800
w Zajeździe „Pod Goleszem” odbędzie się spotkanie integracyjne pracowników „Gamrat” S.A. 
Zainteresowanych udziałem prosimy o zapisywanie się w terminie do dnia 9 lipca 2018 r, u przedstawicieli związków tj.: 
Jana Ślabskiego (Profile), Marka Olbrota (Rury), Wiesławy Rączki (Dyrekcja).
Koszt uczestnictwa:
- 10 zł członkowie związków
- 30 zł pozostali pracownicy
Warunkiem organizacji imprezy jest zgłoszenie się odpowiedniej ilości osób. 

Zebranie Komisji Międzyzakładowej

	W dniu 26 czerwca br. w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy GAMRAT S.A.
W porządku zebrania znalazły się następujące tematy:
Informacja Przewodniczącego KM o najważniejszych kwestiach będących przedmiotem działania Związku od ostatniego zebrania
Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji Zakładowych ze spółek: Gamrat, Tarkett, Energia i ZPS informacji o sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz problemów wymagających podjęcia określonych działań,
Uchwała ws. upoważnienia osób do zmian zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Zakładu Produkcji Specjalnej
Sprawy BHP w Gamrat S.A. – stanowisko ws. ograniczenia świadczeń z tytułu warunków pracy
Realizacja uchwał XXII Międzyzakładowego Zebrania Delegatów z dnia 24.03.2018 r. oraz przygotowanie do zebrania sprawozdawczo-wyborczego w Regionie Podkarpacie zaplanowanego na dzień 28 czerwca 2018 r.
Przyjęcie do Związku nowych członków.
Sprawy organizacyjne i finansowe.
Wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji BHP w „Gamrat” S.A.

	W dniu 14 czerwca 2018 r. w biurze Kierownika Działu BHP odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy poświęcone aktualizacji Wykazu środków ochrony osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego.
W spotkaniu udział wzięli:
Maciej Patyk – Kierownik BHP, Agata Żebracka – lekarz medycyny pracy, Paweł Tomasik – Kierownik Dz. Administracji, Jan Sokołowski – Społeczny Inspektor Pracy, Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność, Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”.
W trakcie spotkania omówiono następujące kwestie:
protokół Komisji ds. świadczeń z tytułu warunków pracy z dnia 8.06.2018 r.
wniosek Szefa Centrum Jakość w sprawie zmian sortów odzieżowych dla 2 stanowisk
wniosek Kierownika Magazynu Profili ws. przydziału odzieży dla stanowiska „specjalista ds. gospodarki magazynowej”
wydzielenie ze struktur organizacyjnych „Gamrat” S.A. nowego podmiotu p.n. Gamrat WPC sp. z o.o.
zmiana nazewnictwa stanowisk w Dywizji Utrzymania Ruchu
	Komisja w nawiązaniu do ww. zagadnień dokonała stosownej aktualizacji Wykazu norm środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Pielgrzymka do Warszawy

W Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie, w dniu 3 czerwca, odbyły się uroczystości IX Święta Dziękczynienia. W tym roku uroczystościom towarzyszyło hasło "Dziękujemy za niepodległość". Obchody rozpoczęła procesja z relikwiami św. siostry Faustyny Kowalskiej, która wyruszyła do Świątyni z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
	W Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie sprawowana była msza święta w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej prezydent Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz przedstawicieli Episkopatu Polski. Gospodarzem uroczystości był metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Mszy przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak, a homilię wygłosił metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.
	W trakcie Mszy Prezydent zapalił „Świecę Niepodległości” podarowaną w 1867 roku przez Papieża Piusa IX z życzeniem, by zapłonęła wówczas, gdy Polska będzie wolna. W 1920 roku po raz pierwszy zapalił ją Marszałek Sejmu Ustawodawczego Wojciech Trąmpczyński. Świeca ta odtąd ma być zapalana z okazji najważniejszych wydarzeń narodowych i kościelnych.
	Po mszy, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablic upamiętniających diecezje, które swą ofiarnością przyczyniły się do budowy Świątyni Opatrzności Bożej. Po odsłonięciu głos zabrał prezydent Andrzej Duda, który wyraził ogromną wdzięczność wszystkim tym, którzy od 1939 r. walczyli o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę, bez których nie byłoby tej Polski, którą mamy dzisiaj, gdyby nie wasze męstwo, gdyby nie wasza odwaga – powiedział. I dodał: – Jestem za to ogromnie wdzięczny eminencji księdzu kardynałowi, polskiemu Kościołowi, wszystkim tym, którzy przez tyle lat, od 1939 r. o tę wolną, suwerenną, niepodległą Polskę walczyli i bardzo często ginęli i cierpieli. Prezydent przekazał flagę narodową w specjalnej, prezydenckiej wersji. 
      W uroczystościach wzięły udział delegacje z zakładów pracy Podkarpacia ze sztandarami, wśród których nie zabrakło sztandaru NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. oraz członków Związku ze spółek Gamrat, Tarkett, Solgam i Koła Emerytów.Sztandary z Regionu Podkarpacie Procesja ulicami Warszawy do Świątyni Opatrzności BożejMsza św. w intencji OjczyznyZapalenie Świecy Niepodległości przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Po lewej kard. Kazimierz Nycz, po prawej Marszałek Sejmu Marek Kuchciński

Spotkanie Delegatów Regionu z terenu jasielskiego

	W dniu 29 maja w Oddziale Zarządu Regionu Podkarpacie w Jaśle, przy ul. Wincentego Pola odbyło się spotkanie delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie z terenu jasielskiego z Przewodniczącym Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeuszem Majchrowiczem będącym równocześnie Wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
	T. Majchrowicz oświadczył, że się będzie ponownie ubiegał o wybór na Przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie i poprosił delegatów o poparcie jego kandydatury. Poinformował także, że ustalono klucz liczbowy wyboru członków Zarządu Regionu i w liczącym 21 osób składzie ( + przewodniczący ZR) na Jasło przypada 5 mandatów. 
	Ustalono wstępnie, że kandydatami do Zarządu Regionu będą przedstawiciele największych organizacji z terenu powiatu jasielskiego. W tej grupie na drugim miejscu jest Organizacja Międzyzakładowa przy „Gamrat” S.A. zrzeszająca ponad 250 członków. Bardziej liczna jest tylko Organizacja Oświaty którą tworzy ponad 40 szkół i zrzesza nieco ponad 300 członków.

Ostatnie zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie mijającej kadencji

	W dniu 28 maja odbyło się w Krośnie ostatnie zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie mijającej kadencji, pod przewodnictwem Tadeusza Majchrowicza, Przewodniczącego ZR. W zebraniu uczestniczył członek ZR z ramienia OM przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.
Wybory nowego Zarządu Regionu odbędą się w dniu 28 czerwca 2018 r. podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów wybranych w poszcze-gólnych zakładach zarejestrowanych w Regionie Podkarpacie w Krośnie. Organizację Międzyzakładową NSZZ „S” przy „Gamrat” S.A. będą reprezentować delegaci: Jerzy Gajda, Jan Krajewski, Bogdan Skicki (Gamrat) i Robert Lechowski (Tarkett).
W trakcie obrad Zarząd Regionu podjął następujące tematy:
Informacja Przewodniczącego ZR o działaniach Związku na szczeblu Regionu i Komisji Krajowej za okres od ostatniego zebrania
Przyjęcie projektów uchwał pod obrady WZD w dniu 28.06.2018 r.
Omówienie przygotowań do sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Delegatów
Działania wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO
Organizacja wyjazdu do Warszawy w dniu 3 czerwca na uroczystości Święta Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej
Sprawy organizacyjne i finansowe

Przewodniczący Zarządu Regionu Tadeusz Majchrowicz
oraz tort dla kończących kadencję członków Zarządu Regionu

Rozmowy płacowe w Tarkett

	W dniu 16 maja w siedzibie Spółki Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie poświęcone podwyżkom wynagrodzeń w którym uczestniczyli:
Ze strony pracodawcy: 
Marek Skalski 		– Dyrektor Generalny, 
Agnieszka Surmacz 	– HR Manager, 
Anna Kmiotek 		– HR Specialist
Ze strony związków zawodowych: 
NSZZ „Solidarność” 	– Jan Krajewski, Dariusz Serwa, 
                 	  Wiesław Martowicz, 
ZZ „Chemik” 			– Wacław Mikrut, Mirosław Pniak
 	W trakcie spotkania związki zawodowe otrzymały propozycję podwyżki wynagrodzeń, której średnia wysokość wynosi 6,16 %, z terminem wejścia w życie od maja 2018 r., oraz wyrównaniem od 1 stycznia 2018 r. Podział środków na poszczególnych pracowników został dokonany na podstawie oceny przełożonych i wynikającej z niej punktacji.
	Przedstawiciele związków zawodowych postulowali zwiększenie skali podwyżek i podniesienie punktacji w grupie pracowników dobrych i bardzo dobrych oraz korzystniejsze zapisy dla pracowników którym przedłużono umowy o pracę.
	Pan Marek Skalski oświadczył, że wielkość proponowanych podwyżek i tak przekracza poziom ujęty w budżecie Grupy Tarkett i nie widzi możliwości ich dalszego zwiększenia. 
Co do pracowników z którymi zawarto kolejne umowy o pracę, to każdy z nich otrzymał w nowej umowie wyższą stawkę, a ewentualna podwyżka zostanie przyznana o ile z oceny i punktacji to wynika. W tej sprawie przychylił się do wniosku związków zawodowych aby wyrównanie do nowej stawki obowiązywało od 1 stycznia br, a nie od daty podpisania umowy.
	Spotkanie zakończyło się deklaracją ze strony związków zawodowych, że przedstawiona propozycja zostanie przekonsultowana i w najbliższym czasie zostanie podpisane ewentualne porozumienie.
	W dniu 21 maja 2018 r. po dokonaniu niewielkich korekt w stosunku do pierwotnej propozycji, Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” Jan Krajewski i Przewodniczący ZZ „Chemik” Wacław Mikrut podpisali porozumienie z Dyrektorem Generalnym Panem Markiem Skalskim, wprowadzające podwyżki w życie.

Wyjazd do Warszawy 
na Święto Dziękczynienia

	Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz i Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda serdecznie zapraszają do udziału w Święcie Dziękczynienia, które odbędzie się w niedzielę 3 czerwca w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 
	Tegoroczne Święto Dziękczynienia wpisuje się w program obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i odbędzie się pod hasłem: „Dziękujemy za Niepodległość”. Dajmy publiczne świadectwo wiary i miłości do Ojczyzny i przybądźmy wraz z rodzinami na uroczystości. 
	W ramach uroczystości odbędzie się uroczysty przemarsz z relikwiami świętych i błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej, w tym św. siostry Faustyny Kowalskiej i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie o godz. 12.00 odbędzie się dziękczynna Msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem Prymasa Polski Wojciecha Polaka.
Zainteresowani wyjazdem mogą się zapisywać w biurze Związku do dnia 25 maja br. tel. 491 4785

Wyjazd dla członków Związku i ich rodzin jest bezpłatny Wstępny termin wyjazdu ustalono w niedzielę 3 czerwca 
o godz. 2,30 spod ZUS w JaśleŚwięto Konstytucji 3 Maja

	W dniu 3 maja w Jaśle odbyły się obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji ojczyzny, odprawioną na płycie jasielskiego Rynku pod przewodnictwem księdza prałata Stanisława Słowika - dyrektora diecezjalnej Caritas w Rzeszowie.
Oprawę mszy św. uświetniły: Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta, chór „Echo” oraz chór „Soli Deo”.
	Następnie uczestnicy obchodów Święta Narodowego Konstytucji 3-go Maja: mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, delegacje szkół i instytucji oraz poczty sztandarowe, w uroczystym pochodzie ulicami miasta przeszli do Parku Miejskiego w Jaśle. Na trasie pochodu parlamentarzyści oraz samorządowcy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 200 rocznicę Konstytucji 3 Maja.
	W jasielskim parku orkiestra dęta wykonała Hymn Państwowy, a okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Jasła, Ryszard Pabian.
	Na zakończenie uroczystych obchodów święta 3-go Maja odbył się koncert laureatów konkursu „Niepodległa, Niepokorna”, zorganizowanego przez Jasielski Dom Kultury w Jaśle.   
	W jasielskich uroczystościach uczestniczyła delegacja NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ze sztandarem Związku.